Commit a1d59788 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent 16b0110f
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-11 16:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-11 16:57+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-18 17:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-18 17:50+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -6504,43 +6504,43 @@ msgstr "Tryb mieszania warstwy: automatyczny"
 
#: ../app/actions/layers-actions.c:389
msgctxt "layers-action"
msgid "Source Over"
msgstr "Źródło nad"
msgid "Union"
msgstr "Suma"
 
#: ../app/actions/layers-actions.c:390
msgctxt "layers-action"
msgid "Layer Composite Mode: Source Over"
msgstr "Tryb mieszania warstwy: źródło nad"
msgid "Layer Composite Mode: Union"
msgstr "Tryb mieszania warstwy: suma"
 
#: ../app/actions/layers-actions.c:395
msgctxt "layers-action"
msgid "Source Atop"
msgstr "Źródło na"
msgid "Clip to Backdrop"
msgstr "Przycięcie do tła"
 
#: ../app/actions/layers-actions.c:396
msgctxt "layers-action"
msgid "Layer Composite Mode: Source Atop"
msgstr "Tryb mieszania warstwy: źródło na"
msgid "Layer Composite Mode: Clip to Backdrop"
msgstr "Tryb mieszania warstwy: przycięcie do tła"
 
#: ../app/actions/layers-actions.c:401
msgctxt "layers-action"
msgid "Source In"
msgstr "Źródło w"
msgid "Clip to Layer"
msgstr "Przycięcie do warstwy"
 
#: ../app/actions/layers-actions.c:402
msgctxt "layers-action"
msgid "Layer Composite Mode: Source In"
msgstr "Tryb mieszania warstwy: źródło w"
msgid "Layer Composite Mode: Clip to Layer"
msgstr "Tryb mieszania warstwy: przycięcie do warstwy"
 
#: ../app/actions/layers-actions.c:407
msgctxt "layers-action"
msgid "Destination Atop"
msgstr "Cel na"
msgid "Intersection"
msgstr "Część wspólna"
 
#: ../app/actions/layers-actions.c:408
msgctxt "layers-action"
msgid "Layer Composite Mode: Destination Atop"
msgstr "Tryb mieszania warstwy: cel na"
msgid "Layer Composite Mode: Intersection"
msgstr "Tryb mieszania warstwy: część wspólna"
 
#: ../app/actions/layers-actions.c:416
msgctxt "layers-action"
......@@ -12317,7 +12317,7 @@ msgid "Pattern"
msgstr "Deseń"
 
#: ../app/core/gimpcontext.c:732 ../app/core/gimpcontext.c:733
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:266 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:374
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:283 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:374
msgid "Gradient"
msgstr "Gradient"
 
......@@ -12425,12 +12425,12 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Scale"
msgstr "Skalowanie"
 
#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:123 ../app/tools/gimpblendtool.c:965
#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:124 ../app/tools/gimpblendtool.c:1015
msgctxt "undo-type"
msgid "Blend"
msgstr "Gradient"
 
#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:216
#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:212
msgid "Calculating distance map"
msgstr "Obliczanie mapy odległości"
 
......@@ -12504,7 +12504,7 @@ msgstr "Typ wyjścia"
msgid "Style"
msgstr "Styl"
 
#: ../app/core/gimpfilloptions.c:111 ../app/pdb/gimppdbcontext.c:99
#: ../app/core/gimpfilloptions.c:111 ../app/pdb/gimppdbcontext.c:100
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:132
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:80 ../app/tools/gimptextoptions.c:134
msgid "Antialiasing"
......@@ -12913,7 +12913,7 @@ msgstr "Konwersja obrazu do trybu 64-bitowego (gamma, zmiennoprzecinkowego)"
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:298
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:236
#: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:221
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:124
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:135
msgid "Dithering"
msgstr "Dithering"
 
......@@ -14702,7 +14702,7 @@ msgstr "Przesunięcie kanału"
#. The offset frame
#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:129 ../app/dialogs/offset-dialog.c:163
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:230 ../app/tools/gimpalignoptions.c:100
#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:107 ../app/tools/gimpblendoptions.c:84
#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:107 ../app/tools/gimpblendoptions.c:88
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:209
msgid "Offset"
msgstr "Przesunięcie"
......@@ -17382,23 +17382,23 @@ msgstr "Autom."
 
#: ../app/operations/operations-enums.c:60
msgctxt "layer-composite-mode"
msgid "Source over"
msgstr "Źródło nad"
msgid "Union"
msgstr "Suma"
 
#: ../app/operations/operations-enums.c:61
msgctxt "layer-composite-mode"
msgid "Source atop"
msgstr "Źródło na"
msgid "Clip to backdrop"
msgstr "Przycięcie do tła"
 
#: ../app/operations/operations-enums.c:62
msgctxt "layer-composite-mode"
msgid "Destination atop"
msgstr "Cel na"
msgid "Clip to layer"
msgstr "Przycięcie do warstwy"
 
#: ../app/operations/operations-enums.c:63
msgctxt "layer-composite-mode"
msgid "Source in"
msgstr "Źródło w"
msgid "Intersection"
msgstr "Część wspólna"
 
#: ../app/operations/operations-enums.c:153
msgctxt "layer-mode"
......@@ -18260,8 +18260,8 @@ msgid "Tilt"
msgstr "Nachylenie"
 
#. Blob shape widgets
#: ../app/paint/gimpinkoptions.c:106 ../app/tools/gimpblendoptions.c:90
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:277 ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:103
#: ../app/paint/gimpinkoptions.c:106 ../app/tools/gimpblendoptions.c:94
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:294 ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:103
msgid "Shape"
msgstr "Kształt"
 
......@@ -18442,8 +18442,8 @@ msgstr "Odwrócenie"
msgid "Reverse direction of fading"
msgstr "Odwrócony kierunek zanikania"
 
#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:327 ../app/tools/gimpblendoptions.c:97
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:286 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:356
#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:327 ../app/tools/gimpblendoptions.c:108
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:315 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:356
msgid "Repeat"
msgstr "Okresowość"
 
......@@ -18516,7 +18516,7 @@ msgstr "Należy najpierw wybrać źródło obrazu."
msgid "Alignment"
msgstr "Wyrównanie"
 
#: ../app/paint/gimpsourceoptions.c:71 ../app/pdb/gimppdbcontext.c:127
#: ../app/paint/gimpsourceoptions.c:71 ../app/pdb/gimppdbcontext.c:128
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:117 ../app/tools/gimpcoloroptions.c:69
#: ../app/tools/gimphealtool.c:99 ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:97
msgid "Sample merged"
......@@ -18951,53 +18951,57 @@ msgstr ""
"Procedura „%s” została wywołana z błędnym typem %d. parametru. Oczekiwano "
"%s, otrzymano %s."
 
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:100 ../app/tools/gimpselectionoptions.c:81
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:101 ../app/tools/gimpselectionoptions.c:81
msgid "Smooth edges"
msgstr "Wygładza brzegi"
 
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:106
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:107
msgid "Feather"
msgstr "Zmiękcz"
 
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:113
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:114
msgid "Feather radius X"
msgstr "Poziomy promień zmiękczania"
 
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:120
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:121
msgid "Feather radius Y"
msgstr "Pionowy promień zmiękczania"
 
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:134
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:135
msgid "Sample criterion"
msgstr "Kryterium próbki"
 
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:142
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:143
msgid "Sample threshold"
msgstr "Progowanie próbki"
 
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:149
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:150
msgid "Sample transparent"
msgstr "Przezroczysta próbka"
 
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:156 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:124
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:157 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:124
#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:104
msgid "Diagonal neighbors"
msgstr "Sąsiedzi po przekątnej"
 
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:163 ../app/tools/gimptransformoptions.c:124
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:164 ../app/tools/gimptransformoptions.c:124
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:440 ../app/tools/gimpwarpoptions.c:119
#: ../app/tools/gimpwarpoptions.c:322
msgid "Interpolation"
msgstr "Interpolacja"
 
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:171
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:172
msgid "Transform direction"
msgstr "Kierunek przekształcenia"
 
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:179
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:180
msgid "Transform resize"
msgstr "Zmiana rozmiaru przekształcenia"
 
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:195
msgid "Distance metric"
msgstr "Metryka odległości"
#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:467 ../app/plug-in/gimppluginprocframe.c:191
#, c-format
msgid "Procedure '%s' returned no return values"
......@@ -19692,7 +19696,7 @@ msgstr "Ostre krawędzie"
msgid "Other Options"
msgstr "Inne opcje"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui-generic.c:177
#: ../app/propgui/gimppropgui-generic.c:185
msgid "Pick coordinates from the image"
msgstr "Proszę pobrać współrzędne z obrazu"
 
......@@ -20107,47 +20111,55 @@ msgstr "Kliknięcie wybierze pierwszą ścieżkę"
msgid "Click to add this path to the list"
msgstr "Kliknięcie doda tę ścieżkę do listy"
 
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:105
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:101 ../app/tools/gimpblendoptions.c:303
msgid "Metric"
msgstr "Metryka"
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:102
msgid "Metric to use for the distance calculation"
msgstr "Metryka używana do obliczania odległości"
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:116
msgid "Adaptive Supersampling"
msgstr "Nadpróbkowanie adaptatywne"
 
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:111
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:122
msgid "Max depth"
msgstr "Maksymalna głębia"
 
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:117 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:142
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:128 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:142
#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:112
#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:87
msgid "Threshold"
msgstr "Progowanie"
 
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:131
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:142
msgid "Instant mode"
msgstr "Tryb natychmiastowy"
 
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:132
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:143
msgid "Commit gradient instantly"
msgstr "Od razu zatwierdza gradient"
 
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:138
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:149
msgid "Modify active gradient"
msgstr "Modyfikuj aktywny gradient"
 
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:139
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:150
msgid "Modify the active gradient in-place"
msgstr "Modyfikuje aktywny gradient na płótnie"
 
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:271 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:379
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:288 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:379
msgid "Edit this gradient"
msgstr "Modyfikuje ten gradient"
 
#. the instant toggle
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:326
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:356
#, c-format
msgid "Instant mode (%s)"
msgstr "Tryb natychmiastowy (%s)"
 
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:346
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:376
msgid ""
"The active gradient is non-writable and cannot be edited directly. Uncheck "
"this option to edit a copy of it."
......@@ -20182,7 +20194,7 @@ msgstr "Aktywna warstwa jest niewidoczna."
msgid "No gradient available for use with this tool."
msgstr "Brak dostępnych gradientów dla tego narzędzia."
 
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:571
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:614
msgid "Blend: "
msgstr "Gradient: "
 
......@@ -21085,7 +21097,7 @@ msgid "Fuzzy Select"
msgstr "Różdżka"
 
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:78 ../app/tools/gimpgegltool.c:539
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:540 ../app/tools/gimpoperationtool.c:131
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:540 ../app/tools/gimpoperationtool.c:134
msgid "GEGL Operation"
msgstr "Działanie biblioteki GEGL"
 
......@@ -21093,7 +21105,7 @@ msgstr "Działanie biblioteki GEGL"
msgid "GEGL Tool: Use an arbitrary GEGL operation"
msgstr "GEGL: wykonuje wybrane działanie biblioteki GEGL"
 
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:80 ../app/tools/gimpoperationtool.c:133
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:80 ../app/tools/gimpoperationtool.c:136
msgid "_GEGL Operation..."
msgstr "Działanie biblioteki _GEGL…"
 
......@@ -21542,18 +21554,18 @@ msgstr ""
msgid "_N-Point Deformation"
msgstr "_Zniekształcanie za pomocą wielu punktów"
 
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:132
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:135
msgid "Operation Tool: Use an arbitrary GEGL operation"
msgstr "Działanie: wykonuje wybrane działanie biblioteki GEGL"
 
#. don't translate "Aux"
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:536
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:547
#, c-format
msgid "Aux Input"
msgstr "Wejście Aux"
 
#. don't translate "Aux"
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:542
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:553
#, c-format
msgid "Aux%d Input"
msgstr "Wejście Aux%d"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment