Commit a0a5eda0 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent 65485ae1
# Polish translation for gimp-tips.
# Copyright © 2002-2016 the gimp authors.
# Copyright © 2002-2017 the gimp authors.
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>, 2002-2005.
# Artur Polaczyński <artii@o2.pl>, 2002-2003.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2007.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2016.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2016.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-07 19:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-07 19:35+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-12 14:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-12 14:48+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -70,7 +70,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Większość wtyczek wykonuje działania tylko na aktywnej warstwie. Jeśli "
"działanie dotyczyć ma wszystkich warstw, przed jej wykonaniem należy "
"połączyć wszystkie warstwy w jedną („ObrazSpłaszcz obraz”)."
"połączyć wszystkie warstwy w jedną („ObrazSpłaszcz obraz”)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
......@@ -80,7 +80,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Jeśli nazwa warstwy w oknie „Warstwy” jest <b>pogrubiona</b>, oznacza to, że "
"nie ma ona kanału alfa (przezroczystości). Można dodać kanał alfa wybierając "
"„WarstwaPrzezroczystośćDodaj kanał alfa”."
"„WarstwaPrzezroczystośćDodaj kanał alfa”."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
......@@ -91,9 +91,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Nie wszystkie efekty mogą być wykorzystywane na obrazach dowolnych typów. "
"Efekty, których nie można użyć na bieżącym obrazie, są w menu szare. Aby ich "
"użyć, należy zmienić tryb obrazu na RGB („ObrazTrybRGB”), dodać kanał alfa "
"(„WarstwaPrzezroczystośćDodaj kanał alfa”) lub spłaszczyć obraz "
"(„ObrazSpłaszcz obraz”)."
"użyć, należy zmienić tryb obrazu na RGB („ObrazTrybRGB”), dodać kanał "
"alfa („WarstwaPrzezroczystośćDodaj kanał alfa”) lub spłaszczyć obraz "
"(„ObrazSpłaszcz obraz”)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
......@@ -187,9 +187,9 @@ msgid ""
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"„EdycjaRysuj wzdłuż zaznaczenia” pozwala na rysowanie bieżącym pędzlem "
"„EdycjaRysuj wzdłuż zaznaczenia” pozwala na rysowanie bieżącym pędzlem "
"krzywych wzdłuż krawędzi zaznaczenia. Bardziej złożone figury można uzyskać "
"za pomocą narzędzia „Ścieżki” lub opcji „FiltryRenderowanieGfigury”."
"za pomocą narzędzia „Ścieżki” lub opcji „FiltryRenderowanieGfigury”."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
......@@ -197,7 +197,7 @@ msgid ""
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Podczas rysowania wzdłuż ścieżki („EdycjaRysuj wzdłuż ścieżki”) możliwe "
"Podczas rysowania wzdłuż ścieżki („EdycjaRysuj wzdłuż ścieżki”) możliwe "
"jest użycie dowolnego narzędzia rysowania z jego bieżącymi ustawieniami. "
"Można więc pociągnąć ścieżkę „pędzlem” w trybie gradientu, „gumką” lub "
"„rozsmarowywaniem”."
......@@ -232,7 +232,7 @@ msgid ""
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Można zapisywać zaznaczenie do kanału („ZaznaczenieZapisz do kanału”) "
"Można zapisywać zaznaczenie do kanału („ZaznaczenieZapisz do kanału”) "
"i modyfikować je dowolnym narzędziem malarskim. Przyciskami w oknie „Kanały” "
"można ustawić widoczność kanału lub konwertować go na zaznaczenie."
......@@ -320,6 +320,6 @@ msgid ""
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Jeśli zeskanowane zdjęcia są mało kolorowe, można poprawić ich kolorystykę "
"korzystając z narzędzia „Poziomy” („KoloryPoziomy”), klikając przycisk "
"korzystając z narzędzia „Poziomy” („KoloryPoziomy”), klikając przycisk "
"„Automatycznie”. Zniekształcenia kolorów można skorygować za pomocą "
"narzędzia „Krzywe” („KoloryKrzywe”)."
"narzędzia „Krzywe” („KoloryKrzywe”)."
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-05 18:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-05 18:27+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-12 14:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-12 14:48+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -2235,22 +2235,22 @@ msgstr "Ponawia ostatnie działanie, które zostało cofnięte"
#: ../app/actions/edit-actions.c:86
msgctxt "edit-action"
msgid "Strong Undo"
msgstr "Silne cofnij"
msgstr "Silne cofnięcie"
#: ../app/actions/edit-actions.c:87
msgctxt "edit-action"
msgid "Undo the last operation, skipping visibility changes"
msgstr "Cofa ostatnie działanie, pomijając widoczne zmiany"
msgstr "Cofa ostatnie działanie, pomijając zmiany widoczności"
#: ../app/actions/edit-actions.c:92
msgctxt "edit-action"
msgid "Strong Redo"
msgstr "Silne ponawianie"
msgstr "Silne ponowienie"
#: ../app/actions/edit-actions.c:94
msgctxt "edit-action"
msgid "Redo the last operation that was undone, skipping visibility changes"
msgstr "Ponawia ostatnie, cofnięte działanie, pomijając widoczne zmiany"
msgstr "Ponawia ostatnie cofnięte działanie, pomijając zmiany widoczności"
#: ../app/actions/edit-actions.c:99
msgctxt "edit-action"
......@@ -2433,17 +2433,17 @@ msgstr "Wypełnia zaznaczenie aktywnym deseniem"
#: ../app/actions/edit-actions.c:315 ../app/actions/edit-actions.c:317
#, c-format
msgid "_Undo %s"
msgstr "Cof_nij %s"
msgstr "Cof_nij %s"
#: ../app/actions/edit-actions.c:321 ../app/actions/edit-actions.c:323
#, c-format
msgid "_Redo %s"
msgstr "P_onów %s"
msgstr "P_onów %s"
#: ../app/actions/edit-actions.c:337
#, c-format
msgid "_Fade %s..."
msgstr "_Zanikanie %s…"
msgstr "_Zanikanie %s…"
#: ../app/actions/edit-actions.c:349
msgid "_Undo"
......@@ -8093,7 +8093,7 @@ msgid ""
"with the \"View->Show Menubar\" command."
msgstr ""
"Powoduje, że domyślnie pasek menu jest widoczny. Ustawienie można zmienić "
"w dowolnej chwili za pomocą polecenia „WidokWyświetlanie paska menu”."
"w dowolnej chwili za pomocą polecenia „WidokWyświetlanie paska menu”."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:338
msgid ""
......@@ -8101,7 +8101,7 @@ msgid ""
"with the \"View->Show Rulers\" command."
msgstr ""
"Powoduje, że domyślnie linijki są widoczne. Ustawienie można zmienić "
"w dowolnej chwili za pomocą polecenia „WidokWyświetlanie linijek”."
"w dowolnej chwili za pomocą polecenia „WidokWyświetlanie linijek”."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:342
msgid ""
......@@ -8109,7 +8109,7 @@ msgid ""
"toggled with the \"View->Show Scrollbars\" command."
msgstr ""
"Powoduje, że domyślnie paski przewijania są widoczne. Ustawienie można "
"zmienić w dowolnej chwili za pomocą polecenia „WidokWyświetlanie pasków "
"zmienić w dowolnej chwili za pomocą polecenia „WidokWyświetlanie pasków "
"przewijania”."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:346
......@@ -8118,7 +8118,7 @@ msgid ""
"with the \"View->Show Statusbar\" command."
msgstr ""
"Powoduje, że domyślnie pasek stanu jest widoczny. Ustawienie można zmienić "
"w dowolnej chwili za pomocą polecenia „WidokWyświetlanie paska stanu”."
"w dowolnej chwili za pomocą polecenia „WidokWyświetlanie paska stanu”."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:350
msgid ""
......@@ -8126,7 +8126,7 @@ msgid ""
"with the \"View->Show Selection\" command."
msgstr ""
"Powoduje, że domyślnie zaznaczenie jest widoczne. Ustawienie można zmienić "
"w dowolnej chwili za pomocą polecenia „WidokWyświetlanie zaznaczenia”."
"w dowolnej chwili za pomocą polecenia „WidokWyświetlanie zaznaczenia”."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:354
msgid ""
......@@ -8134,7 +8134,7 @@ msgid ""
"toggled with the \"View->Show Layer Boundary\" command."
msgstr ""
"Powoduje, że domyślnie granice warstwy są widoczne. Ustawienie można zmienić "
"w dowolnej chwili za pomocą polecenia „WidokWyświetlanie granic warstwy”."
"w dowolnej chwili za pomocą polecenia „WidokWyświetlanie granic warstwy”."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:358
msgid ""
......@@ -8142,7 +8142,7 @@ msgid ""
"with the \"View->Show Guides\" command."
msgstr ""
"Powoduje, że domyślnie prowadnice są widoczne. Ustawienie można zmienić "
"w dowolnej chwili za pomocą polecenia „WidokWyświetlanie prowadnic”."
"w dowolnej chwili za pomocą polecenia „WidokWyświetlanie prowadnic”."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:362
msgid ""
......@@ -8150,7 +8150,7 @@ msgid ""
"the \"View->Show Grid\" command."
msgstr ""
"Powoduje, że domyślnie siatka jest widoczna. Ustawienie można zmienić "
"w dowolnej chwili za pomocą polecenia „WidokWyświetlanie siatki”."
"w dowolnej chwili za pomocą polecenia „WidokWyświetlanie siatki”."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:366
msgid ""
......@@ -8158,7 +8158,7 @@ msgid ""
"toggled with the \"View->Show Sample Points\" command."
msgstr ""
"Powoduje, że domyślnie punkty wzorcowe są widoczne. Ustawienie można zmienić "
"w dowolnej chwili za pomocą polecenia „WidokWyświetlanie punktów "
"w dowolnej chwili za pomocą polecenia „WidokWyświetlanie punktów "
"wzorcowych”."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:370
......@@ -9973,7 +9973,7 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Scale"
msgstr "Skalowanie"
#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:150 ../app/tools/gimpblendtool.c:1198
#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:150 ../app/tools/gimpblendtool.c:1199
msgctxt "undo-type"
msgid "Blend"
msgstr "Gradient"
......@@ -11760,7 +11760,7 @@ msgstr "Kolor pierwszoplanowy/tła"
#: ../app/dialogs/fade-dialog.c:110
#, c-format
msgid "Fade %s"
msgstr "Zanikanie %s"
msgstr "Zanikanie %s"
#: ../app/dialogs/fade-dialog.c:121
msgid "_Fade"
......@@ -11807,7 +11807,7 @@ msgid ""
"save the image to the GIMP XCF format, use File→Save instead."
msgstr ""
"Można użyć tego okna dialogowego do eksportu plików do wielu formatów. "
"Należy użyć polecenia „PlikZapisz”, aby zapisać plik w formacie XCF "
"Należy użyć polecenia „PlikZapisz”, aby zapisać plik w formacie XCF "
"programu GIMP."
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:616
......@@ -11824,8 +11824,8 @@ msgid ""
"export to other file formats."
msgstr ""
"Można użyć tego okna dialogowego do zapisu w formacie XCF programu GIMP. "
"Należy użyć polecenia „PlikWyeksportuj”, aby wyeksportować obraz do innych "
"formatów."
"Należy użyć polecenia „PlikWyeksportuj”, aby wyeksportować obraz do "
"innych formatów."
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:623
msgid "Take me to the Export dialog"
......@@ -14081,16 +14081,16 @@ msgid "Drop New Path"
msgstr "Upuszczenie nowej ścieżki"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:362 ../app/tools/gimpblendtool.c:251
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:137 ../app/tools/gimpfiltertool.c:301
#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:427
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:137 ../app/tools/gimpcagetool.c:219
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:302 ../app/tools/gimpselectiontool.c:427
msgid "Cannot modify the pixels of layer groups."
msgstr "Nie można zmodyfikować pikseli grup warstw."
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:370 ../app/tools/gimpblendtool.c:258
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:144 ../app/tools/gimpcroptool.c:325
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:308 ../app/tools/gimppainttool.c:278
#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:432 ../app/tools/gimptransformtool.c:1842
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:579
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:144 ../app/tools/gimpcagetool.c:226
#: ../app/tools/gimpcroptool.c:325 ../app/tools/gimpfiltertool.c:309
#: ../app/tools/gimppainttool.c:278 ../app/tools/gimpselectiontool.c:432
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1842 ../app/tools/gimpwarptool.c:579
msgid "The active layer's pixels are locked."
msgstr "Aktywne piksele warstwy są zablokowane."
......@@ -14772,7 +14772,7 @@ msgstr "Tylko jaśniejsze luminancji"
#: ../app/operations/operations-enums.c:244
msgctxt "layer-mode"
msgid "Erase"
msgstr "Zanikanie"
msgstr "Wycieranie"
#: ../app/operations/operations-enums.c:245
msgctxt "layer-mode"
......@@ -16627,7 +16627,7 @@ msgid "Blen_d"
msgstr "_Gradient"
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:265 ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:151
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:315
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:233 ../app/tools/gimpfiltertool.c:316
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:290 ../app/tools/gimppainttool.c:285
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1850 ../app/tools/gimpwarptool.c:586
msgid "The active layer is not visible."
......@@ -16637,17 +16637,17 @@ msgstr "Aktywna warstwa jest niewidoczna."
msgid "No gradient available for use with this tool."
msgstr "Brak dostępnych gradientów dla tego narzędzia."
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:972 ../app/tools/gimppainttool.c:656
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:973 ../app/tools/gimppainttool.c:656
#, c-format
msgid "%s for constrained angles"
msgstr "%s dla wymuszonych kątów"
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:973
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:974
#, c-format
msgid "%s to move the whole line"
msgstr "%s przesuwa całą linię"
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:977
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:978
msgid "Blend: "
msgstr "Gradient: "
......@@ -16797,28 +16797,28 @@ msgstr ""
"Wypełnienie pierwotnego położenia\n"
"klatki kolorem"
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:160 ../app/tools/gimpcagetool.c:1198
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:157 ../app/tools/gimpcagetool.c:1238
msgid "Cage Transform"
msgstr "Przekształcenie za pomocą klatki"
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:161
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:158
msgid "Cage Transform: Deform a selection with a cage"
msgstr ""
"Przekształcenie za pomocą klatki: zniekształca zaznaczenie za pomocą klatki"
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:162
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:159
msgid "_Cage Transform"
msgstr "Przekształcenie za pomocą _klatki"
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:317 ../app/tools/gimpwarptool.c:319
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:732 ../app/tools/gimpwarptool.c:319
msgid "Press ENTER to commit the transform"
msgstr "Naciśnięcie klawisza Enter zatwierdzi przekształcenie"
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1101
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1144
msgid "Computing Cage Coefficients"
msgstr "Obliczanie współrzędnych klatki"
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1249
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1281
msgid "Cage transform"
msgstr "Przekształcenie za pomocą klatki"
......@@ -17153,70 +17153,70 @@ msgstr "Kliknięcie lub naciśnięcie klawisza Enter wykadruje"
msgid "There is no active layer to crop."
msgstr "Brak aktywnej warstwy do wycięcia."
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:147
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:149
msgid "Curves"
msgstr "Krzywe"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:148
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:150
msgid "Curves Tool: Adjust color curves"
msgstr "Krzywe: modyfikacja krzywych kolorów"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:149
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:151
msgid "_Curves..."
msgstr "_Krzywe…"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:176
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:178
msgid "Import Curves"
msgstr "Importowanie krzywych"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:177
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:179
msgid "Export Curves"
msgstr "Eksportowanie krzywych"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:342
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:344
msgid "Click to add a control point"
msgstr "Kliknięcie doda punkt kontrolny"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:347
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:349
msgid "Click to add control points to all channels"
msgstr "Kliknięcie doda punkty kontrolne do wszystkich kanałów"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:352
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:354
msgid "Click to locate on curve"
msgstr "Kliknięcie umieszcza na krzywej"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:354
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:356
#, c-format
msgid "%s: add control point"
msgstr "%s: dodaje punkt kontrolny"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:355
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:357
#, c-format
msgid "%s: add control points to all channels"
msgstr "%s: dodaje punkty kontrolne do wszystkich kanałów"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:408
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:410
msgid "Adjust Color Curves"
msgstr "Modyfikacja krzywych kolorów"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:453 ../app/tools/gimplevelstool.c:360
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:455 ../app/tools/gimplevelstool.c:360
#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:218
msgid "Cha_nnel:"
msgstr "Ka_nał:"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:482 ../app/tools/gimplevelstool.c:387
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:484 ../app/tools/gimplevelstool.c:387
msgid "R_eset Channel"
msgstr "_Przywróć kanał"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:579 ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:461
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:581 ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:461
msgid "Curve _type:"
msgstr "_Typ krzywej:"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:646 ../app/tools/gimplevelstool.c:663
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:648 ../app/tools/gimplevelstool.c:663
msgid "Could not read header: "
msgstr "Nie można odczytać nagłówka: "
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:687
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:689
msgid "Use _old curves file format"
msgstr "_Stary format pliku krzywych"
......@@ -17328,36 +17328,36 @@ msgid "Color _managed"
msgstr "_Zarządzanie kolorami"
#. The Color Options expander
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:427
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:428
msgid "Advanced Color Options"
msgstr "Zaawansowane opcje kolorów"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:442
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:443
msgid "Apply filter in color managed space (slow)"
msgstr "Zastosowanie filtru w przestrzeni z zarządzaniem kolorami (wolne)"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:443
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:444
msgid "Apply filter to the layer's raw pixels"
msgstr "Zastosowanie filtru do surowych pikseli warstwy"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:658
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:659
msgid "Click to switch the original and filtered sides"
msgstr "Kliknięcie przełączy oryginalną i filtrowaną stronę"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:662
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:663
msgid "Click to switch between vertical and horizontal"
msgstr "Kliknięcie przełączy między pionowym a poziomym widokiem"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:666
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:667
msgid "Click to move the split guide"
msgstr "Kliknięcie przesunie prowadnicę podziału"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:668
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:669
#, c-format
msgid "%s: switch original and filtered"
msgstr "%s: przełącza oryginalną i filtrowaną stronę"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:669
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:670
#, c-format
msgid "%s: switch horizontal and vertical"
msgstr "%s: przełącza między poziomym a pionowym widokiem"
......@@ -17591,7 +17591,7 @@ msgid "Fuzzy Select"
msgstr "Różdżka"
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:72 ../app/tools/gimpgegltool.c:484
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:485 ../app/tools/gimpoperationtool.c:132
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:485 ../app/tools/gimpoperationtool.c:131
msgid "GEGL Operation"
msgstr "Działanie biblioteki GEGL"
......@@ -17599,7 +17599,7 @@ msgstr "Działanie biblioteki GEGL"
msgid "GEGL Tool: Use an arbitrary GEGL operation"
msgstr "GEGL: wykonuje wybrane działanie biblioteki GEGL"
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:74 ../app/tools/gimpoperationtool.c:134
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:74 ../app/tools/gimpoperationtool.c:133
msgid "_GEGL Operation..."
msgstr "Działanie biblioteki _GEGL…"
......@@ -18142,28 +18142,28 @@ msgstr ""
msgid "_N-Point Deformation"
msgstr "_Zniekształcanie za pomocą wielu punktów"
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:133
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:132
msgid "Operation Tool: Use an arbitrary GEGL operation"
msgstr "Działanie: wykonuje wybrane działanie biblioteki GEGL"
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:343
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:342
#, c-format
msgid "Import '%s' Settings"
msgstr "Importowanie ustawień „%s”"
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:344
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:343
#, c-format
msgid "Export '%s' Settings"
msgstr "Eksportowanie ustawień „%s”"
#. don't translate "Aux"
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:695
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:694
#, c-format
msgid "Aux Input"
msgstr "Wejście Aux"
#. don't translate "Aux"
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:701
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:700
#, c-format
msgid "Aux%d Input"
msgstr "Wejście Aux%d"
......@@ -20507,8 +20507,8 @@ msgid ""
"Replace the current image comment with the default comment set in "
"Edit→Preferences→Default Image."
msgstr ""
"Zamienia bieżący komentarz obrazu na domyślny komentarz ustawiony "
"w Edycja→PreferencjeDomyślny obraz."
"Zamienia bieżący komentarz obrazu na domyślny komentarz ustawiony w Edycja → "
"PreferencjeDomyślny obraz."
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:110
msgid "Size in pixels:"
......@@ -20667,31 +20667,47 @@ msgstr "Zakres celu"
msgid "Gray Handling"
msgstr "Obsługa odcieni szarości"
#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:576
#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:624
msgid "Rotate matrix 90° counter-clockwise"
msgstr "Obraca macierz o 90° w lewo"
#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:630
msgid "Rotate matrix 90° clockwise"
msgstr "Obraca macierz o 90° w prawo"
#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:636
msgid "Flip matrix horizontally"
msgstr "Odbija macierz poziomo"
#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:642
msgid "Flip matrix vertically"
msgstr "Odbija macierz pionowo"
#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:753
msgid "Red channel"
msgstr "Kanał czerwony"
#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:600
#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:777
msgid "Green channel"
msgstr "Kanał zielony"
#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:624
#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:801
msgid "Blue channel"
msgstr "Kanał niebieski"
#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:682
#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:859
msgid "Frequencies"
msgstr "Częstotliwości"
#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:691
#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:868
msgid "Contours"
msgstr "Kontury"
#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:700
#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:877
msgid "Sharp Edges"
msgstr "Ostre krawędzie"
#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:709
#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:886
msgid "Other Options"
msgstr "Inne opcje"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment