Commit 9dfa3910 authored by Chyla Zbigniew's avatar Chyla Zbigniew

Updated Polish translation

parent b302fe37
2000-12-09 Zbigniew Chyla <cyba@gnome.pl>
* pl.po: Updated Polish translation
2000-12-03 Shirasaki Yasuhiro <yasuhiro@gnome.gr.jp>
* ja.po: updated translation.
......
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Artur Polaczyski <artie@kmfms.com> 1999,2000
# GNOME PL Team <translators@gnome.pl>, 1999-2000
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-perl\n"
......
2000-12-09 Zbigniew Chyla <cyba@gnome.pl>
* pl.po: Updated Polish translation
2000-12-07 Shirasaki Yasuhiro <yasuhiro@gnome.gr.jp>
* ja.po: updated japanese translation.
......
# Copyright (C) 1999,2000 Free Software Foundation, Inc.
# Artur Polaczyski <artie@kmfms.com>, 1999.
# GNOME PL Team <translators@gnome.pl>, 1999-2000
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-std-plugins\n"
"POT-Creation-Date: 2000-10-27 18:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-11-09 00:34+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2000-11-09 16:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2000-11-14 23:15+0100\n"
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1589,16 +1588,16 @@ msgid ""
"is not present or is unreadable"
msgstr ""
"%s\n"
"nie istnieje lub bd odczytu"
"nie istnieje lub wystpi bd odczytu"
#: plug-ins/common/CEL.c:1
msgid "CEL Can't create a new image"
msgstr "CEL nie mog utworzy nowego obrazu"
msgstr "CEL: nie mona utworzy nowego obrazu"
#: plug-ins/common/CEL.c:1
#, c-format
msgid "Unsupported number of colors (%d)"
msgstr "Nie obsugiwana liczba kolorw (%d)"
msgstr "Nieobsugiwana liczba kolorw (%d)"
#: plug-ins/common/CEL.c:1
msgid "Only an indexed-alpha image can be saved in CEL format"
......@@ -4338,7 +4337,7 @@ msgstr "<Image>/Plik/Wy
#: plug-ins/common/mail.c:1
msgid "Send to Mail"
msgstr "Wylij poczt"
msgstr "Wysanie pliku poczt elektroniczn"
#: plug-ins/common/mail.c:1
msgid "Recipient:"
......@@ -4371,7 +4370,7 @@ msgstr "MIME"
#: plug-ins/common/mail.c:1
msgid "mail: some sort of error with the file extension or lack thereof \n"
msgstr "poczta: bd z rozszerzeniem pliku lub jego brakiem\n"
msgstr "poczta: bdne rozszerzenie pliku lub jego brak\n"
#: plug-ins/common/mapcolor.c:1
msgid "First Source Color"
......@@ -4403,7 +4402,7 @@ msgid ""
"Cannot operate on gray/indexed images"
msgstr ""
"Mapowanie koloru / Ustawianie FG/BG:\n"
"Nie mog pracowa na obrazach szarych/indeksowanych"
"Obrazy indeksowane oraz w odcieniach szaroci nie s obsugiwane"
#: plug-ins/common/mapcolor.c:1
msgid "Adjusting Foreground/Background"
......@@ -5060,7 +5059,7 @@ msgstr "Powoduje odwzorowanie obrazu wynikowego na prostok
#: plug-ins/common/ps.c:1
msgid "PS: can't open file for reading"
msgstr "PS: nie mog otworzy pliku do zapisu"
msgstr "PS: nie mona otworzy pliku do odczytu"
#: plug-ins/common/ps.c:1
#, c-format
......@@ -5077,11 +5076,11 @@ msgstr "Zapis PostScript nie obs
#: plug-ins/common/ps.c:1
msgid "PS: cannot operate on unknown image types"
msgstr "PS: nie mog pracowa na nieznanych formatach obrazw"
msgstr "PS: nie mona pracowa na nieznanych formatach obrazw"
#: plug-ins/common/ps.c:1
msgid "PS: can't open file for writing"
msgstr "PS: nie mog otworzy pliku do zapisu"
msgstr "PS: nie mona otworzy pliku do zapisu"
#: plug-ins/common/ps.c:1 plug-ins/common/ps.c:1
#: plug-ins/common/ps.c:1 plug-ins/common/ps.c:1
......@@ -5456,7 +5455,7 @@ msgstr "Selektywne rozmycie Gaussa"
#: plug-ins/common/sel_gauss.c:1
msgid "sel_gauss: Cannot operate on indexed color images"
msgstr "sel_gauss: Nie mog pracowa na obrazach indeksowanych"
msgstr "sel_gauss: Obrazy indeksowane nie s obsugiwane"
#: plug-ins/common/sel_gauss.c:1
msgid "Max. Delta:"
......@@ -6001,11 +6000,11 @@ msgstr "Dolny-prawy"
#: plug-ins/common/sunras.c:1 plug-ins/fits/fits.c:1
msgid "Can't open file for reading"
msgstr "Nie mog otworzy pliku do odczytu"
msgstr "Nie mona otworzy pliku do odczytu"
#: plug-ins/common/sunras.c:1
msgid "Can't open file as SUN-raster-file"
msgstr "Nie mog otworzy pliku jako SUN-raster"
msgstr "Nie mona otworzy pliku jako SUN-raster"
#: plug-ins/common/sunras.c:1
msgid "The type of this SUN-rasterfile is not supported"
......@@ -6013,7 +6012,7 @@ msgstr "Typ tego SUN-rastra nie jest obs
#: plug-ins/common/sunras.c:1
msgid "Can't read color entries"
msgstr "Nie mog odczyta kolorw"
msgstr "Nie mona odczyta kolorw"
#: plug-ins/common/sunras.c:1
msgid "Type of colormap not supported"
......@@ -6029,11 +6028,11 @@ msgstr "SUNRAS nie zapisuje obrazk
#: plug-ins/common/sunras.c:1
msgid "Can't operate on unknown image types"
msgstr "nie mog pracowa na nieznanych formatach obrazw"
msgstr "Nie mona pracowa na nieznanych formatach obrazw"
#: plug-ins/common/sunras.c:1 plug-ins/fits/fits.c:1
msgid "Can't open file for writing"
msgstr "Nie mog otworzy pliku do zapisu"
msgstr "Nie mona otworzy pliku do zapisu"
#: plug-ins/common/sunras.c:1 plug-ins/common/sunras.c:1
#: plug-ins/common/sunras.c:1 plug-ins/common/sunras.c:1
......@@ -6041,7 +6040,7 @@ msgstr "Nie mog
#: plug-ins/common/xwd.c:1 plug-ins/common/xwd.c:1
#: plug-ins/fits/fits.c:1
msgid "EOF encountered on reading"
msgstr "Wystpi EOF podczas odczytu"
msgstr "Podczas odczytu napotkano koniec pliku"
#: plug-ins/common/sunras.c:1 plug-ins/common/sunras.c:1
#: plug-ins/fits/fits.c:1 plug-ins/fits/fits.c:1
......@@ -6859,7 +6858,7 @@ msgstr ""
#: plug-ins/common/xbm.c:1
#, c-format
msgid "XBM: cannot create \"%s\"\n"
msgstr "XBM: nie mog stworzy \"%s\"\n"
msgstr "XBM: nie mona stworzy \"%s\"\n"
#: plug-ins/common/xbm.c:1
msgid "Save as XBM"
......@@ -6938,11 +6937,11 @@ msgstr "XWD nie zapisuje obrazk
#: plug-ins/common/xwd.c:1
msgid "cannot operate on unknown image types"
msgstr "nie mog pracowa na nieznanych formatach obrazw"
msgstr "nie mona pracowa na nieznanych formatach obrazw"
#: plug-ins/common/xwd.c:1
msgid "can't open file for writing"
msgstr "nie mog otworzy pliku do zapisu"
msgstr "nie mona otworzy pliku do zapisu"
#: plug-ins/common/xwd.c:1
msgid "EOF encountered on "
......@@ -7038,7 +7037,7 @@ msgstr "FITS nie zapisuje obrazk
#: plug-ins/fits/fits.c:1
msgid "Cannot operate on unknown image types"
msgstr "Nie mog pracowa na nieznanych typach obrazw"
msgstr "Nie mona pracowa na nieznanych typach obrazw"
#: plug-ins/fits/fits.c:1
msgid "Load FITS File"
......@@ -9162,6 +9161,7 @@ msgid "Crop AnimFrames (all)"
msgstr "Kadrowanie ramek filmu (wszystkich)"
#: plug-ins/gap/gap_range_ops.c:1
#, c-format
msgid "Crop (original %dx%d)"
msgstr "Kadrowanie (orygina %dx%d)"
......@@ -9170,6 +9170,7 @@ msgid "Resize AnimFrames (all)"
msgstr "Zmiana rozmiaru ramek (wszystkich)"
#: plug-ins/gap/gap_range_ops.c:1
#, c-format
msgid "Resize (original %dx%d)"
msgstr "Zmiana rozmiaru (orygina %dx%d)"
......@@ -11312,12 +11313,11 @@ msgid ""
"installation. Please check carefully before you report this as a "
"bug.</small></body></html>"
msgstr ""
"<html><head><title>Nie mog znale dokumentu</title></head><body "
"bgcolor=\"#ffffff\"><center><p>%s<h3>Nie mog znale dokumentu "
"</h3><tt>%s</tt></center><p><small>To moe oznacza e pomoc dla tego "
"zagadnienia nie zostaa jeszcze napisana lub co poszo nie tak z "
"instalacj. Prosz sprawd to dokadnie zanim wylesz raport o "
"bdzie.</small></body></html>"
"<html><head><title>Nie odnaleziono dokumentu</title></head><body "
"bgcolor=\"#ffffff\"><center><p>%s<h3>Nie mona odnale dokumentu "
"</h3><tt>%s</tt></center><p><small>Moe to oznacza e pomoc dla tego "
"zagadnienia nie zostaa jeszcze napisana lub instalacja nie przebiega pomylnie. "
"Sprawd to dokadnie zanim wylesz zgoszenie bdu.</small></body></html>"
#: plug-ins/helpbrowser/helpbrowser.c:1
#, c-format
......@@ -11330,12 +11330,12 @@ msgid ""
"installation. Please check carefully before you report this as a "
"bug.</small></body></html>"
msgstr ""
"<html><head><title>Nie mog znale katalogu</title></head><body "
"<html><head><title>Nie odnaleziono katalogu</title></head><body "
"bgcolor=\"#ffffff\"><center><p>%s<h3>Nie mona zmieni "
"katalogu</h3><tt>%s</tt><h3>podczas prby otwarcia "
"</h3><tt>%s</tt></center><p><small>To moe oznacza e pomoc dla tego "
"zagadnienia nie zostaa jeszcze stworzona lub instalacja nie przebiega "
"poprawnie. Sprawd to dokadnie zanim wylesz zgoszenie "
"</h3><tt>%s</tt></center><p><small>Moe to oznacza e pomoc dla tego "
"zagadnienia nie zostaa jeszcze napisana lub instalacja nie przebiega "
"pomylnie. Sprawd to dokadnie zanim wylesz zgoszenie "
"bdu.</small></body></html>"
#: plug-ins/helpbrowser/helpbrowser.c:1
......@@ -11360,14 +11360,14 @@ msgid ""
"Couldn't find my root html directory.\n"
"(%s)"
msgstr ""
"Bd przegldarki pomocy GIMPa.\n"
"Bd przegldarki pomocy GIMP-a.\n"
"\n"
"Nie mog odnale katalogu z plikami HTML.\n"
"Nie mona odnale katalogu z plikami HTML.\n"
"(%s)"
#: plug-ins/helpbrowser/helpbrowser.c:1
msgid "GIMP Help Browser"
msgstr "Przegldarka pomocy GIMPa"
msgstr "Przegldarka pomocy GIMP-a"
#: plug-ins/helpbrowser/helpbrowser.c:1
msgid "Back"
......@@ -11492,6 +11492,7 @@ msgid "Spot Radius:"
msgstr "Promie plamki:"
#: plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:1
#, c-format
msgid "Rendering IFS (%d/%d)..."
msgstr "Renderowanie IFS (%d/%d)..."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment