Commit 9d91c9b0 authored by Jiri Grönroos's avatar Jiri Grönroos Committed by Administrator

Updated Finnish translation

parent d9b3aaa9
......@@ -22,8 +22,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-15 17:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-15 20:58+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2015-10-11 05:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-11 17:21+0300\n"
"Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>\n"
"Language-Team: suomi <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: fi\n"
......@@ -121,16 +121,6 @@ msgstr ""
"Tämän ohjelman mukana pitäisi tulla kopio GPL lisenssistä; jos näin ei ole, "
"katso http://www.gnu.org/licenses/."
#: ../app/batch.c:76
#, c-format
msgid "No batch interpreter specified, using the default '%s'.\n"
msgstr "Polkutulkkia ei määritelty, käytetään oletusta '%s'.\n"
#: ../app/batch.c:94 ../app/batch.c:112
#, c-format
msgid "The batch interpreter '%s' is not available. Batch mode disabled."
msgstr "Komentojonotulkkia '%s' ei löydy. Komentojono tila ei käytettävissä."
#: ../app/main.c:150
msgid "Show version information and exit"
msgstr "Näytä versiotiedot ja sulje"
......@@ -245,16 +235,16 @@ msgstr ""
msgid "Another GIMP instance is already running."
msgstr "Toinen Gimp-istunto on jo käynnissä."
#: ../app/main.c:569
#: ../app/main.c:572
msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
msgstr "Gimpin tuloste. Sulje tämä ikkuna kirjoittamalla mitä tahansa."
#: ../app/main.c:570
#: ../app/main.c:573
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
msgstr "(Sulje ikkuna kirjoittamalla jotain tähän ikkunaan)\n"
#: ../app/main.c:587
#: ../app/main.c:590
msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
msgstr "Gimpin tuloste. Voit pienentää ikkunan, mutta älä sulje sitä."
......@@ -378,8 +368,6 @@ msgid "File"
msgstr "Tiedosto"
#: ../app/actions/actions.c:163
#| msgctxt "plug-in-action"
#| msgid "Filte_rs"
msgid "Filters"
msgstr "Suodattimet"
......@@ -567,7 +555,6 @@ msgid "Copy brush file location to clipboard"
msgstr "Kopioi sivellintiedoston sijainti leikepöydälle"
#: ../app/actions/brushes-actions.c:71
#| msgid "Module Manager"
msgctxt "brushes-action"
msgid "Show in _File Manager"
msgstr "Näytä _tiedostonhallinnassa"
......@@ -668,7 +655,7 @@ msgstr "_Muokkaa kanavan ominaisuuksia..."
#: ../app/actions/channels-actions.c:49
msgctxt "channels-action"
msgid "Edit the channel's name, color and opacity"
msgstr "Muokkaa kanavan nimeä, väriä ja läpinäkyvyyttä"
msgstr "Muokkaa kanavan nimeä, väriä ja peittokykyä"
#: ../app/actions/channels-actions.c:54
msgctxt "channels-action"
......@@ -806,7 +793,7 @@ msgstr "Muokkaa kanavan väriä"
#: ../app/actions/channels-commands.c:91
#: ../app/actions/channels-commands.c:123
msgid "_Fill opacity:"
msgstr "_Täytön läpinäkyvyys:"
msgstr "_Täytön peittokyky:"
#: ../app/actions/channels-commands.c:116 ../app/core/gimpchannel.c:278
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:333
......@@ -871,7 +858,6 @@ msgid "Add current background color"
msgstr "Lisää nykyinen taustaväri"
#: ../app/actions/colormap-actions.c:73
#| msgid "Select Color"
msgctxt "colormap-action"
msgid "_Select this Color"
msgstr "_Valitse tämä väri"
......@@ -885,8 +871,6 @@ msgid "Select all pixels with this color"
msgstr "Valitse samanvärisiä alueita"
#: ../app/actions/colormap-actions.c:79
#| msgctxt "channels-action"
#| msgid "_Add to Selection"
msgctxt "colormap-action"
msgid "_Add to Selection"
msgstr "_Lisää valintaan"
......@@ -900,8 +884,6 @@ msgid "Add all pixels with this color to the current selection"
msgstr "Lisää tämä kanava nykyiseen valintaan"
#: ../app/actions/colormap-actions.c:85
#| msgctxt "channels-action"
#| msgid "_Subtract from Selection"
msgctxt "colormap-action"
msgid "_Subtract from Selection"
msgstr "_Vähennä valinnasta"
......@@ -952,7 +934,7 @@ msgstr "_Värit"
#: ../app/actions/context-actions.c:51
msgctxt "context-action"
msgid "_Opacity"
msgstr "_Läpinäkyvyys"
msgstr "_Peittokyky"
#: ../app/actions/context-actions.c:53
msgctxt "context-action"
......@@ -1094,8 +1076,8 @@ msgstr ""
#: ../app/actions/data-commands.c:114
#: ../app/actions/tool-options-commands.c:74
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:120 ../app/core/gimpimage.c:1905
#: ../app/core/gimppalette.c:399 ../app/core/gimppalette-import.c:208
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:120 ../app/core/gimpimage.c:1902
#: ../app/core/gimppalette.c:451 ../app/core/gimppalette-import.c:208
#: ../app/core/gimppalette-load.c:186
#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:771 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:90
msgid "Untitled"
......@@ -1700,7 +1682,6 @@ msgid "Copy image location to clipboard"
msgstr "Kopioi kuvan sijainti leikepöydälle"
#: ../app/actions/documents-actions.c:70
#| msgid "Module Manager"
msgctxt "documents-action"
msgid "Show in _File Manager"
msgstr "Näytä _tiedostonhallinnassa"
......@@ -2004,7 +1985,6 @@ msgid "Copy dynamics file location to clipboard"
msgstr "Kopioi dynamiikkatiedoston sijainti leikepöydälle"
#: ../app/actions/dynamics-actions.c:65
#| msgid "Module Manager"
msgctxt "dynamics-action"
msgid "Show in _File Manager"
msgstr "Näytä _tiedostonhallinnassa"
......@@ -2135,7 +2115,7 @@ msgstr "_Häivytä..."
#: ../app/actions/edit-actions.c:107
msgctxt "edit-action"
msgid "Modify paint mode and opacity of the last pixel manipulation"
msgstr "Muokkaa viimeisimmän pikselimuokkauksen maalaustilaa ja läpinäkyvyyttä"
msgstr "Muokkaa viimeisimmän pikselimuokkauksen maalaustilaa ja peittokykyä"
#: ../app/actions/edit-actions.c:112
msgctxt "edit-action"
......@@ -2520,8 +2500,6 @@ msgid "Close all opened images"
msgstr "Sulje kaikki avatut kuvat"
#: ../app/actions/file-actions.c:112
#| msgctxt "documents-action"
#| msgid "Copy Image _Location"
msgctxt "file-action"
msgid "Copy _Image Location"
msgstr "Kopioi kuvan _sijainti"
......@@ -2535,7 +2513,6 @@ msgid "Copy image file location to clipboard"
msgstr "Kopioi kuvan sijainti leikepöydälle"
#: ../app/actions/file-actions.c:118
#| msgid "Module Manager"
msgctxt "file-action"
msgid "Show in _File Manager"
msgstr "Näytä _tiedostonhallinnassa"
......@@ -3638,7 +3615,6 @@ msgid "Copy gradient file location to clipboard"
msgstr "Kopioi liukuväritiedoston sijainti leikepöydälle"
#: ../app/actions/gradients-actions.c:66
#| msgid "Module Manager"
msgctxt "gradients-action"
msgid "Show in _File Manager"
msgstr "Näytä _tiedostonhallinnassa"
......@@ -3739,7 +3715,6 @@ msgid "_Precision"
msgstr "_Edellinen vihje"
#: ../app/actions/image-actions.c:60
#| msgid "Color Management"
msgctxt "image-action"
msgid "_Color Management"
msgstr "V_ärin hallinta"
......@@ -3797,14 +3772,11 @@ msgid "Create a new image"
msgstr "Luo uusi kuva"
#: ../app/actions/image-actions.c:78
#| msgid "Color Profile"
msgctxt "image-action"
msgid "_Assign Color Profile..."
msgstr "_Määritä väriprofiili..."
#: ../app/actions/image-actions.c:79
#| msgctxt "view-action"
#| msgid "Create another view on this image"
msgctxt "image-action"
msgid "Set a color profile on the image"
msgstr "Aseta väriprofiili kuvaan"
......@@ -3829,8 +3801,6 @@ msgid "_Discard Color Profile"
msgstr "Väriprofiili"
#: ../app/actions/image-actions.c:91
#| msgctxt "view-action"
#| msgid "Display the image's color sample points"
msgctxt "image-action"
msgid "Remove the image's color profile"
msgstr "Poista tämän kuvan väriprofiili"
......@@ -4333,7 +4303,7 @@ msgstr "_Ominaisuudet"
#: ../app/actions/layers-actions.c:65
msgctxt "layers-action"
msgid "_Opacity"
msgstr "_Läpinäkyvyys"
msgstr "_Peittokyky"
#: ../app/actions/layers-actions.c:67
msgctxt "layers-action"
......@@ -4391,8 +4361,6 @@ msgid "Create a new layer from what is visible in this image"
msgstr "Luo kuvassa näkyvästä osasta uusi taso"
#: ../app/actions/layers-actions.c:101
#| msgctxt "layers-action"
#| msgid "New Layer _Group..."
msgctxt "layers-action"
msgid "New Layer _Group"
msgstr "Uusi taso_ryhmä"
......@@ -4819,7 +4787,7 @@ msgstr "Tason ominaisuudet"
msgid "Edit Layer Attributes"
msgstr "Muokkaa tason ominaisuuksia"
#: ../app/actions/layers-commands.c:257 ../app/core/gimplayer.c:319
#: ../app/actions/layers-commands.c:257 ../app/core/gimplayer.c:320
msgid "Layer"
msgstr "Taso"
......@@ -5006,7 +4974,6 @@ msgid "Copy palette file location to clipboard"
msgstr "Kopioi palettitiedoston sijainti leikepöydälle"
#: ../app/actions/palettes-actions.c:78
#| msgid "Module Manager"
msgctxt "palettes-action"
msgid "Show in _File Manager"
msgstr "Näytä _tiedostonhallinnassa"
......@@ -5319,7 +5286,7 @@ msgstr "Pikamaskin valikko"
#: ../app/actions/quick-mask-actions.c:47
msgctxt "quick-mask-action"
msgid "_Configure Color and Opacity..."
msgstr "_Määritä väri ja läpinäkyvyys..."
msgstr "_Määritä väri ja peittokyky..."
#: ../app/actions/quick-mask-actions.c:55
msgctxt "quick-mask-action"
......@@ -5355,7 +5322,7 @@ msgstr "Muokkaa pikamaskin väriä"
#: ../app/actions/quick-mask-commands.c:111
msgid "_Mask opacity:"
msgstr "_Maskin läpinäkyvyys:"
msgstr "_Maskin peittokyky:"
#: ../app/actions/sample-points-actions.c:40
msgctxt "sample-points-action"
......@@ -6313,8 +6280,6 @@ msgid "Restore the previous zoom level"
msgstr "Palaa aikaisemmalle zoomaustasolle"
#: ../app/actions/view-actions.c:108
#| msgctxt "view-zoom-action"
#| msgid "Othe_r..."
msgctxt "view-action"
msgid "Othe_r..."
msgstr "_Muu..."
......@@ -8415,7 +8380,7 @@ msgstr "Aseta tason tila"
#: ../app/core/core-enums.c:987
msgctxt "undo-type"
msgid "Set layer opacity"
msgstr "Aseta tason läpinäkyvyys"
msgstr "Aseta tason peittokyky"
#: ../app/core/core-enums.c:988
msgctxt "undo-type"
......@@ -8543,7 +8508,7 @@ msgstr "Muunna RGB-väriavaruuteen"
#: ../app/core/core-enums.c:1195
msgctxt "dynamics-output-type"
msgid "Opacity"
msgstr "Läpinäkyvyys"
msgstr "Peittokyky"
#: ../app/core/core-enums.c:1196
msgctxt "dynamics-output-type"
......@@ -8649,6 +8614,16 @@ msgstr "Moduulit"
msgid "Updating tag cache"
msgstr "Päivitetään merkintävälimuistia"
#: ../app/core/gimp-batch.c:75
#, c-format
msgid "No batch interpreter specified, using the default '%s'.\n"
msgstr "Polkutulkkia ei määritelty, käytetään oletusta '%s'.\n"
#: ../app/core/gimp-batch.c:93 ../app/core/gimp-batch.c:111
#, c-format
msgid "The batch interpreter '%s' is not available. Batch mode disabled."
msgstr "Komentojonotulkkia '%s' ei löydy. Komentojono tila ei käytettävissä."
#: ../app/core/gimp-contexts.c:153 ../app/core/gimptooloptions.c:370
#: ../app/gui/session.c:427 ../app/menus/menus.c:459
#: ../app/widgets/gimpdevices.c:201
......@@ -8943,7 +8918,7 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Rounded Rectangle Select"
msgstr "Pyöristetty suorakulmiovalinta"
#: ../app/core/gimpchannel-select.c:440 ../app/core/gimplayer.c:327
#: ../app/core/gimpchannel-select.c:440 ../app/core/gimplayer.c:328
msgctxt "undo-type"
msgid "Alpha to Selection"
msgstr "Alfa valinnaksi"
......@@ -9102,7 +9077,7 @@ msgstr "Aseta kanavan väri"
#: ../app/core/gimpchannel.c:1749
msgctxt "undo-type"
msgid "Set Channel Opacity"
msgstr "Aseta kanavan läpinäkyvyys"
msgstr "Aseta kanavan peittokyky"
#: ../app/core/gimpchannel.c:1846 ../app/core/gimpselection.c:158
msgid "Selection Mask"
......@@ -9111,7 +9086,7 @@ msgstr "Valintamaski"
#: ../app/core/gimpcontext.c:656 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:131
#: ../app/widgets/gimpbrushselect.c:177 ../app/widgets/gimplayertreeview.c:287
msgid "Opacity"
msgstr "Läpinäkyvyys"
msgstr "Peittokyky"
#: ../app/core/gimpcontext.c:664
msgid "Paint Mode"
......@@ -9119,13 +9094,11 @@ msgstr "Maalaustila"
#: ../app/core/gimpdata.c:537 ../app/core/gimpdata.c:545
#, c-format
#| msgid "Error reading '%s': %s"
msgid "Error saving '%s': "
msgstr "Virhe tallennettaessa '%s': "
#: ../app/core/gimpdata.c:551
#, c-format
#| msgid "Error running '%s'"
msgid "Error saving '%s'"
msgstr "Virhe tallennettaessa '%s'"
......@@ -9174,13 +9147,11 @@ msgstr "Kirjoitettavissa olevaa tietokansiota ei ole määritelty."
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:921
#, c-format
#| msgid "Error reading '%s': %s"
msgid "Error loading '%s': "
msgstr "Virhe tallennettaessa '%s': "
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:927
#, c-format
#| msgid "Error reading '%s': %s"
msgid "Error loading '%s'"
msgstr "Virhe tallennettaessa '%s'"
......@@ -9220,7 +9191,7 @@ msgstr ""
msgid "Blending"
msgstr "Sekoitus"
#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:245
#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:249
msgctxt "undo-type"
msgid "Bucket Fill"
msgstr "Ämpäritäyttö"
......@@ -9269,7 +9240,7 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Rotate"
msgstr "Kierrä"
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:951 ../app/core/gimplayer.c:326
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:951 ../app/core/gimplayer.c:327
msgctxt "undo-type"
msgid "Transform Layer"
msgstr "Käännä taso"
......@@ -9401,69 +9372,69 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Transform Layer Group"
msgstr "Käännä tasoryhmää"
#: ../app/core/gimpimage.c:2157
#: ../app/core/gimpimage.c:2154
msgid " (exported)"
msgstr " (viety)"
#: ../app/core/gimpimage.c:2161
#: ../app/core/gimpimage.c:2158
msgid " (overwritten)"
msgstr " (korvattu)"
#: ../app/core/gimpimage.c:2170
#: ../app/core/gimpimage.c:2167
msgid " (imported)"
msgstr " (tuotu)"
#: ../app/core/gimpimage.c:2401
#: ../app/core/gimpimage.c:2398
msgctxt "undo-type"
msgid "Change Image Resolution"
msgstr "Vaihda kuvan tarkkuutta"
#: ../app/core/gimpimage.c:2453
#: ../app/core/gimpimage.c:2450
msgctxt "undo-type"
msgid "Change Image Unit"
msgstr "Vaihda kuvan yksiköt"
#: ../app/core/gimpimage.c:3366
#: ../app/core/gimpimage.c:3363
msgctxt "undo-type"
msgid "Attach Parasite to Image"
msgstr "Lisää kuvaan parasiitti"
#: ../app/core/gimpimage.c:3407
#: ../app/core/gimpimage.c:3404
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Parasite from Image"
msgstr "Poista kuvasta parasiitti"
#: ../app/core/gimpimage.c:4116
#: ../app/core/gimpimage.c:4113
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Layer"
msgstr "Lisää taso"
#: ../app/core/gimpimage.c:4166 ../app/core/gimpimage.c:4186
#: ../app/core/gimpimage.c:4163 ../app/core/gimpimage.c:4183
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Layer"
msgstr "Poista taso"
#: ../app/core/gimpimage.c:4180
#: ../app/core/gimpimage.c:4177
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Floating Selection"
msgstr "Poista kelluva valinta"
#: ../app/core/gimpimage.c:4345
#: ../app/core/gimpimage.c:4342
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Channel"
msgstr "Lisää kanava"
#: ../app/core/gimpimage.c:4383 ../app/core/gimpimage.c:4396
#: ../app/core/gimpimage.c:4380 ../app/core/gimpimage.c:4393
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Channel"
msgstr "Poista kanava"
#: ../app/core/gimpimage.c:4450
#: ../app/core/gimpimage.c:4447
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Path"
msgstr "Lisää polku"
#: ../app/core/gimpimage.c:4481
#: ../app/core/gimpimage.c:4478
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Path"
msgstr "Poista polku"
......@@ -9473,36 +9444,36 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Arrange Objects"
msgstr "Järjestä objektit"
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:86
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:87
msgid "ICC profile validation failed: Parasite's name is not 'icc-profile'"
msgstr ""
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:95
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:96
msgid ""
"ICC profile validation failed: Parasite's flags are not (PERSISTENT | "
"UNDOABLE)"
msgstr ""
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:152
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:153
msgid "ICC profile validation failed: "
msgstr ""
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:248
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:249
msgid ""
"ICC profile validation failed: Cannot attach a color profile to a GRAY image"
msgstr ""
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:256
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:257
msgid "ICC profile validation failed: Color profile is not for RGB color space"
msgstr ""
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:366
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:367
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Revert '%s' to '%s'?"
msgid "Converting from '%s' to '%s'"
msgstr "Palautetaanko '%s' -> '%s'?"
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:371
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:372
#, fuzzy
#| msgid "Color Profile"
msgid "Color profile conversion"
......@@ -9856,7 +9827,7 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Anchor Floating Selection"
msgstr "Ankkuroi kelluva valinta"
#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:174 ../app/core/gimplayer.c:839
#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:174 ../app/core/gimplayer.c:841
msgid ""
"Cannot create a new layer from the floating selection because it belongs to "
"a layer mask or channel."
......@@ -9869,76 +9840,76 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Floating Selection to Layer"
msgstr "Kelluva valinta tasoon"
#: ../app/core/gimplayer.c:320
#: ../app/core/gimplayer.c:321
msgctxt "undo-type"
msgid "Rename Layer"
msgstr "Nimeä taso uudelleen"
#: ../app/core/gimplayer.c:321
#: ../app/core/gimplayer.c:322
msgctxt "undo-type"
msgid "Move Layer"
msgstr "Siirrä taso"
#: ../app/core/gimplayer.c:322
#: ../app/core/gimplayer.c:323
msgctxt "undo-type"
msgid "Scale Layer"
msgstr "Skaalaa tasoa"
#: ../app/core/gimplayer.c:323
#: ../app/core/gimplayer.c:324
msgctxt "undo-type"
msgid "Resize Layer"
msgstr "Muuta tason kokoa"
#: ../app/core/gimplayer.c:324
#: ../app/core/gimplayer.c:325
msgctxt "undo-type"
msgid "Flip Layer"
msgstr "Peilaa taso"
#: ../app/core/gimplayer.c:325
#: ../app/core/gimplayer.c:326
msgctxt "undo-type"
msgid "Rotate Layer"
msgstr "Kierrä tasoa"
#: ../app/core/gimplayer.c:328
#: ../app/core/gimplayer.c:329
msgctxt "undo-type"
msgid "Reorder Layer"
msgstr "Järjestä taso uudelleen"
#: ../app/core/gimplayer.c:329
#: ../app/core/gimplayer.c:330
msgctxt "undo-type"
msgid "Raise Layer"
msgstr "Nosta taso"
#: ../app/core/gimplayer.c:330
#: ../app/core/gimplayer.c:331
msgctxt "undo-type"
msgid "Raise Layer to Top"
msgstr "Nosta taso ylimmäksi"
#: ../app/core/gimplayer.c:331
#: ../app/core/gimplayer.c:332
msgctxt "undo-type"
msgid "Lower Layer"
msgstr "Laske taso"
#: ../app/core/gimplayer.c:332
#: ../app/core/gimplayer.c:333
msgctxt "undo-type"
msgid "Lower Layer to Bottom"
msgstr "Laske taso alimmaiseksi"
#: ../app/core/gimplayer.c:333
#: ../app/core/gimplayer.c:334
msgid "Layer cannot be raised higher."
msgstr "Tasoa ei voi nostaa ylemmäksi."
#: ../app/core/gimplayer.c:334
#: ../app/core/gimplayer.c:335
msgid "Layer cannot be lowered more."
msgstr "Tasoa ei voi laskea enempää."
#: ../app/core/gimplayer.c:561 ../app/core/gimplayer.c:1419
#: ../app/core/gimplayer.c:563 ../app/core/gimplayer.c:1434
#: ../app/core/gimplayermask.c:259
#, c-format
msgid "%s mask"
msgstr "%s maski"
#: ../app/core/gimplayer.c:600
#: ../app/core/gimplayer.c:602
#, c-format
msgid ""
"Floating Selection\n"
......@@ -9947,60 +9918,60 @@ msgstr ""
"Kelluva valinta\n"
"(%s)"
#: ../app/core/gimplayer.c:1322
#: ../app/core/gimplayer.c:1337
msgid "Unable to add a layer mask since the layer already has one."
msgstr "Maskin lisäys ei onnistu koska tasolla on jo maski."
#: ../app/core/gimplayer.c:1333
#: ../app/core/gimplayer.c:1348
msgid "Cannot add layer mask of different dimensions than specified layer."
msgstr "Maskin lisäys tasoon, joka on eri kokoinen ei onnistu."
#: ../app/core/gimplayer.c:1339
#: ../app/core/gimplayer.c:1354
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Layer Mask"
msgstr "Lisää tasomaski"
#: ../app/core/gimplayer.c:1470
#: ../app/core/gimplayer.c:1485
msgctxt "undo-type"
msgid "Transfer Alpha to Mask"
msgstr "Siirrä alfa maskiin"
#: ../app/core/gimplayer.c:1621
#: ../app/core/gimplayer.c:1636
msgctxt "undo-type"
msgid "Apply Layer Mask"
msgstr "Sovella tasomaskia"
#: ../app/core/gimplayer.c:1622
#: ../app/core/gimplayer.c:1637
msgctxt "undo-type"
msgid "Delete Layer Mask"
msgstr "Poista tasomaski"
#: ../app/core/gimplayer.c:1727
#: ../app/core/gimplayer.c:1742
msgctxt "undo-type"
msgid "Enable Layer Mask"
msgstr "Tasomaski päälle"
#: ../app/core/gimplayer.c:1728
#: ../app/core/gimplayer.c:1743
msgctxt "undo-type"
msgid "Disable Layer Mask"
msgstr "Tasomaski pois päältä"
#: ../app/core/gimplayer.c:1807
#: ../app/core/gimplayer.c:1822
msgctxt "undo-type"
msgid "Show Layer Mask"
msgstr "Näytä tasomaski"
#: ../app/core/gimplayer.c:1883
#: ../app/core/gimplayer.c:1898
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Lisää alfakanava"
#: ../app/core/gimplayer.c:1915
#: ../app/core/gimplayer.c:1930
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Alpha Channel"
msgstr "Poista alfakanava"
#: ../app/core/gimplayer.c:1935
#: ../app/core/gimplayer.c:1950
msgctxt "undo-type"
msgid "Layer to Image Size"
msgstr "Taso kuvan kokoiseksi"
......@@ -10096,7 +10067,7 @@ msgstr "Ei voitu lukea otsaketta tiedostosta \"%s\". %s"
msgid "Premature end of file."
msgstr ""
#: ../app/core/gimppalettemru.c:120 ../app/core/gimppalettemru.c:246
#: ../app/core/gimppalettemru.c:120 ../app/core/gimppalettemru.c:254
#, fuzzy
#| msgid "History"
msgid "History Color"
......@@ -10450,7 +10421,6 @@ msgid "Converting to '%s'"
msgstr "Muunna indeksoiduiksi väreiksi"
#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:413
#| msgid "Color Profile"
msgid "Assign color profile"
msgstr "Määritä väriprofiili"
......@@ -10517,13 +10487,10 @@ msgid "Dithering"
msgstr "Sekoitus"
#: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:197
#| msgctxt "dialogs-action"
#| msgid "_Layers"
msgid "_Layers:"
msgstr "_Tasot:"
#: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:219
#| msgid "Text Layer"
msgid "_Text Layers:"
msgstr "T_ekstitasot:"
......@@ -10533,7 +10500,6 @@ msgid "Dithering text layers will make them uneditable"
msgstr ""
#: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:245
#| msgid "Channel _name:"
msgid "_Channels and Masks:"
msgstr "Ka_navat ja maskit:"
......@@ -10675,7 +10641,7 @@ msgstr "_Tila:"
#: ../app/dialogs/fade-dialog.c:162
msgid "_Opacity:"
msgstr "_Läpinäkyvyys:"
msgstr "_Peittokyky:"
#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:245
msgid "Open layers"
......@@ -10961,7 +10927,6 @@ msgid "%1$s %2$s %3$s"
msgstr ""
#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:132
#| msgid "Press %s to quit."
msgid "Press 'q' to quit"
msgstr "Paina 'q' lopettaaksesi."
......@@ -11665,7 +11630,6 @@ msgid "Resize window on image _size change"
msgstr "Muuta ikkunan kokoa kun kuvan koko muuttuu"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2016
#| msgid "Show active _image"
msgid "Show entire image"
msgstr "Näytä koko kuva"
......@@ -12774,8 +12738,6 @@ msgstr "Osoitteessa on virheellinen merkkijono"
#: ../app/gegl/gimp-babl.c:265 ../app/gegl/gimp-babl.c:266
#: ../app/gegl/gimp-babl.c:267 ../app/gegl/gimp-babl.c:268
#: ../app/gegl/gimp-babl.c:269 ../app/gegl/gimp-babl.c:270
#| msgctxt "histogram-channel"
#| msgid "RGB"
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
......@@ -12883,12 +12845,10 @@ msgid ""
msgstr "Väännä häkkiä vääntääksesi kuvaa"
#: ../app/operations/gimpbrightnesscontrastconfig.c:82
#| msgid "_Brightness:"
msgid "Brightness"
msgstr "Kirkkaus"
#: ../app/operations/gimpbrightnesscontrastconfig.c:87
#| msgid "Con_trast:"
msgid "Contrast"
msgstr "Kontrasti"
......@@ -12923,21 +12883,16 @@ msgstr "Säilytä valoisuus"
#: ../app/operations/gimpcolorizeconfig.c:85
#: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:100
#| msgctxt "layer-mode-effects"
#| msgid "Hue"
msgid "Hue"
msgstr "Sävy"
#: ../app/operations/gimpcolorizeconfig.c:90
#: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:105
#| msgctxt "layer-mode-effects"
#| msgid "Saturation"
msgid "Saturation"
msgstr "Kylläisyys"
#: ../app/operations/gimpcolorizeconfig.c:95
#: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:110
#| msgid "_Lightness:"
msgid "Lightness"
msgstr "Valoisuus"
......@@ -13099,7 +13054,7 @@ msgstr "Konvoluutio"
msgid "Dodge/Burn"
msgstr "Varjosta/lisävalota"
#: ../app/paint/gimperaser.c:61 ../app/tools/gimperasertool.c:66
#: ../app/paint/gimperaser.c:62 ../app/tools/gimperasertool.c:66
msgid "Eraser"
msgstr "Pyyhekumi"
......@@ -13111,7 +13066,7 @@ msgstr "Paranna"
msgid "Healing does not operate on indexed layers."
msgstr "Parannus ei toimi indeksoiduilla tasoilla."
#: ../app/paint/gimpink.c:99 ../app/tools/gimpinktool.c:61
#: ../app/paint/gimpink.c:100 ../app/tools/gimpinktool.c:61
msgid "Ink"
msgstr "Mustekynä"
......@@ -13127,7 +13082,7 @@ msgstr "Mustekynän pisaran kuvasuhde"
msgid "Ink Blob Angle"
msgstr "Mustekynän pisaran kulma"
#: ../app/paint/gimpmybrush.c:89
#: ../app/paint/gimpmybrush.c:90
#, fuzzy
#| msgid "Airbrush"
msgid "Mybrush"
......@@ -13141,7 +13096,7 @@ msgstr "Ruisku"
msgid "Radius"
msgstr "Säde"
#: ../app/paint/gimppaintbrush.c:65 ../app/tools/gimppaintbrushtool.c:51
#: ../app/paint/gimppaintbrush.c:66 ../app/tools/gimppaintbrushtool.c:51
msgid "Paintbrush"
msgstr "Sivellin"
......@@ -13729,24 +13684,24 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Displace"
msgstr "Näyttö"
#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:346
#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:347