Commit 9cf396a3 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac Committed by Miloslav Trmac
Browse files

Updated Czech translation by Miloslav Trmač.

2005-07-10  Miloslav Trmac  <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation by Miloslav Trmač.
parent d9ac028c
2005-07-10 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation by Miloslav Trmač.
2005-07-10 Hendrik Brandt <heb@gnome-de.org>
* de.po: Updated German translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-12 03:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-12 11:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-07-05 11:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-05 20:50+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -192,10 +192,14 @@ msgstr ""
"Chcete zapsat kanál (uložený výběr) jako %s.\n"
"To nezapíše viditelné vrstvy."
#: ../libgimp/gimpfontmenu.c:100
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:124 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:169
msgid "Font Selection"
msgstr "Výběr písma"
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:137 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:170
msgid "Sans"
msgstr "Sans"
#: ../libgimp/gimpgradientmenu.c:115
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Výběr přechodu"
......@@ -284,18 +288,15 @@ msgstr "Nahradit aktuální výběr"
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Průnik s aktuálním výběrem"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:160 ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:352
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:160 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:95
msgid "Red"
msgstr "Červená"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:161 ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:169
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:161 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:96
msgid "Green"
msgstr "Zelená"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162 ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:170
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:97
msgid "Blue"
msgstr "Modrá"
......@@ -307,8 +308,7 @@ msgstr "Šedá"
msgid "Indexed"
msgstr "Indexovaná"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165 ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:171
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:355
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:98
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
......@@ -480,7 +480,7 @@ msgstr "Pevný"
msgid "Incremental"
msgstr "Postupný"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:559
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:559 ../modules/cdisplay_lcms.c:254
msgid "None"
msgstr "Nic"
......@@ -520,6 +520,22 @@ msgstr "Vpřed"
msgid "Backward"
msgstr "Zpět"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:751
msgid "Internal GIMP procedure"
msgstr "Interní procedura GIMPu"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:752
msgid "GIMP Plug-In"
msgstr "Zásuvný modul GIMPu"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:753
msgid "GIMP Extension"
msgstr "Rozšíření GIMPu"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:754
msgid "Temporary Procedure"
msgstr "Dočasná procedura"
#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:177
#, c-format
msgid "%d Bytes"
......@@ -571,6 +587,7 @@ msgid "%d GB"
msgstr "%d GB"
#: ../libgimpbase/gimputils.c:169 ../libgimpbase/gimputils.c:174
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:246
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(neplatný řetězec v UTF-8)"
......@@ -579,29 +596,36 @@ msgid "Mode of operation for color management."
msgstr "Režim práce pro správu barev."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:42
msgid "Sets the color profile for the display."
msgstr "Nastaví profil barev displeje."
msgid "The color profile of your (primary) monitor."
msgstr "Profil barev vašeho (primárního) monitoru."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44
msgid "Sets default RGB workspace color profile."
msgstr "Nastaví implicitní profil barev pracovního prostředí RGB."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:46
msgid "Sets the CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
msgstr "Nastaví profil barev CMYK používaný pro převod mezi RGB a CMYK."
msgid ""
"When enabled, the GIMP will try to use the display color profile from the "
"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
"fallback."
msgstr "Je-li povoleno, GIMP se pokusí použít profil barev displeje ze systému oken. Nastavený profil monitoru se pak používá jen jako záloha."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48
msgid "Sets the color profile used when printing."
msgstr "Nastaví profil barev používaný při tisku."
msgid "The default RGB workspace color profile."
msgstr "Implicitní profil barev pracovního prostředí RGB."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:50
msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
msgstr "Profil barev CMYK používaný pro převod mezi RGB a CMYK."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:52
msgid "The color profile used for simulating a printed version (softproof)."
msgstr "Profil barev používaný pro simulaci tištěné verze (softproof)."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:54
msgid "Sets how colors are mapped for your display."
msgstr "Nastaví, jak se barvy mapují na vašem displeji."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:52
msgid "Sets how colors are converted from workspace to simulation device."
msgstr ""
"Nastaví, jak se varvy převádí z pracovního prostředí na simulované zařízení."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
msgid ""
"Sets how colors are converted from workspace to the print simulation device."
msgstr "Nastaví, jak se barvy převádí z pracovního prostředí na zařízení simulace tisku."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:24
msgid "No color management"
......@@ -624,8 +648,7 @@ msgid "Relative Colorimetric"
msgstr ""
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:58
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:350 ../modules/cdisplay_proof.c:57
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:93 ../modules/cdisplay_proof.c:57
msgid "Saturation"
msgstr "Sytost"
......@@ -743,7 +766,7 @@ msgstr "Načítá se modul: '%s'\n"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:197 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:216
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:330 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:358
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:482
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:470
#, c-format
msgid "Module '%s' load error: %s"
msgstr "Chyba při načítání modulu '%s': %s"
......@@ -788,86 +811,46 @@ msgstr "Nemohu vytvořit adresář miniatur '%s'."
msgid "Could not create thumbnail for %s: %s"
msgstr "Nemohu vytvořit miniaturu %s: %s"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:99
#: ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:130
msgid "_Search:"
msgstr "_Hledat:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:118
msgid "_Foreground Color"
msgstr "Barva po_předí"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:103
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:122
msgid "_Background Color"
msgstr "Barva po_zadí"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:107
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:126
msgid "Blac_k"
msgstr "_Černá"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:111
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:130
msgid "_White"
msgstr "_Bílá"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:133
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:129
msgid "Scales"
msgstr "Stupnice"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:155
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:345
msgid "_H"
msgstr "_O"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:156
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:345
msgid "_S"
msgstr "_S"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:157
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:345
msgid "_V"
msgstr "_H"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:158
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:345
msgid "_R"
msgstr "_R"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:159
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:345
msgid "_G"
msgstr "_G"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:160
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:345
msgid "_B"
msgstr "_B"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:161
msgid "_A"
msgstr "_A"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:349
msgid "Hue"
msgstr "Odstín"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:214
msgid "Current:"
msgstr "Aktuální:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:351
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:236
msgid "Old:"
msgstr "Staré:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:243
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:281
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS"
msgstr "Šestnáctková notace barev jako v HTML a CSS"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:248
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:286
msgid "HTML _Notation:"
msgstr "_Notace HTML:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:203
msgid "Current:"
msgstr "Aktuální:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:225
msgid "Old:"
msgstr "Staré:"
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:351
msgid "Select Folder"
msgstr "Výběr adresáře"
......@@ -917,7 +900,7 @@ msgstr "Zkotrolovat styl"
msgid "_Preview"
msgstr "Ná_hled"
#: ../libgimpwidgets/gimppropwidgets.c:1728
#: ../libgimpwidgets/gimppropwidgets.c:1798
#, c-format
msgid "This text input field is limited to %d characters."
msgstr "Toto pole pro vstup textu je omezeno na %d znaků."
......@@ -958,39 +941,39 @@ msgstr "_Obnovit"
msgid "Visible"
msgstr "Viditelný"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:154 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:158
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:157 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:161
msgid "_Stroke"
msgstr ""
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:170
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:173
msgid "L_etter Spacing"
msgstr "Roz_estup písmen"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:171
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:174
msgid "L_ine Spacing"
msgstr "Řá_dkování"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:187
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:190
msgid "_Resize"
msgstr "Změnit _velikost"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:188 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:294
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:191 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:297
msgid "_Scale"
msgstr "Š_kálovat"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:273
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:276
msgid "Crop"
msgstr "Ořezat"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:290
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:293
msgid "_Transform"
msgstr "_Transformace"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:293
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:296
msgid "_Rotate"
msgstr "_Rotovat"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:295
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:298
msgid "_Shear"
msgstr "Na_klonění"
......@@ -1030,6 +1013,50 @@ msgstr "Hnízdo generátoru náhodného čísla z generovaného náhodného čí
msgid "_Randomize"
msgstr "_Randomizovat"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:92
msgid "_H"
msgstr "_O"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:92
msgid "Hue"
msgstr "Odstín"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:93
msgid "_S"
msgstr "_S"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:94
msgid "_V"
msgstr "_H"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:94
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:95
msgid "_R"
msgstr "_R"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:96
msgid "_G"
msgstr "_G"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:97
msgid "_B"
msgstr "_B"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:98
msgid "_A"
msgstr "_A"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:126
msgid "Layers"
msgstr "Vrstvy"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:127
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:67
msgid "Protanopia (insensitivity to red"
msgstr "Protanopie (necitlivost na červenou"
......@@ -1078,14 +1105,36 @@ msgstr "Kontrast"
msgid "Contrast C_ycles:"
msgstr "_Cykly kontrastu:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:95
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:105
msgid "Color management display filter using ICC color profiles"
msgstr "Displej se správou barev používající profily barev ICC"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:163
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:173
msgid "Color Management"
msgstr "Správa barev"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:288
msgid ""
"This filter takes its configuration from the Color Management section in the "
"Preferences dialog."
msgstr "Tento filtr bere své nastavení z oddílu Správa barev dialogu Předvolby."
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:311
msgid "Mode of operation:"
msgstr "Režim práce:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:322
msgid "RGB workspace profile:"
msgstr "Profil pracovního prostředí RGB:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:332
msgid "Monitor profile:"
msgstr "Profil monitoru:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:342
msgid "Print simulation profile:"
msgstr "Profil simulace tisku:"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:127
msgid "Color proof filter using ICC color profile"
msgstr ""
......@@ -1178,6 +1227,9 @@ msgstr "Vodová barva"
msgid "Pressure"
msgstr "Tlak"
#~ msgid "Sets the color profile used when printing."
#~ msgstr "Nastaví profil barev používaný při tisku."
#~ msgid "Forward (traditional)"
#~ msgstr "Dopředu (Tradiční)"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment