Commit 9aebe4b2 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas
Browse files

Updated translation.

1999-08-14  Kjartan Maraas  <kmaraas@online.no>

		* no.po: Updated translation.
parent 374e55bc
1999-08-14 Kjartan Maraas <kmaraas@online.no>
* no.po: Updated translation.
Mon Jul 26 20:41:38 PDT 1999 Manish Singh <yosh@gimp.org> Mon Jul 26 20:41:38 PDT 1999 Manish Singh <yosh@gimp.org>
* cs.po: filler * cs.po: filler
......
...@@ -5,8 +5,8 @@ ...@@ -5,8 +5,8 @@
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP 1.1.1\n" "Project-Id-Version: GIMP 1.1.1\n"
"POT-Creation-Date: 1999-07-24 12:04-0700\n" "POT-Creation-Date: 1999-08-14 00:08+0200\n"
"PO-Revision-Date: 1999-07-11 19:55+0200\n" "PO-Revision-Date: 1999-08-14 01:09+02:00\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@online.no>\n" "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@online.no>\n"
"Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n" "Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -334,6 +334,10 @@ msgid "" ...@@ -334,6 +334,10 @@ msgid ""
"(this is the reason why image on drawable is different from preview), and " "(this is the reason why image on drawable is different from preview), and "
"(2) all mutation rates equal to zero." "(2) all mutation rates equal to zero."
msgstr "" msgstr ""
"\"Fiks startverdi\" knappen er et alias for meg.\n"
"Den samme startverdien produserer det samme bildet hvis (1), bredden p "
"bildenen er den samme (dette er grunnen til at bilde p tegnet objekt er "
"forskjellig fra forhndsvisning), og (2), alle muteringsrater er lik null."
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1532 #: plug-ins/common/CML_explorer.c:1532
msgid "Others" msgid "Others"
...@@ -381,19 +385,19 @@ msgstr "Komposisjon" ...@@ -381,19 +385,19 @@ msgstr "Komposisjon"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1658 #: plug-ins/common/CML_explorer.c:1658
msgid "Misc arrange" msgid "Misc arrange"
msgstr "" msgstr "Forskjellige arrangeringer"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1665 #: plug-ins/common/CML_explorer.c:1665
msgid "Use cyclic range" msgid "Use cyclic range"
msgstr "" msgstr "Bruk syklisk omrde"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1670 #: plug-ins/common/CML_explorer.c:1670
msgid "Mod. rate" msgid "Mod. rate"
msgstr "" msgstr "Mod. rate"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1677 #: plug-ins/common/CML_explorer.c:1677
msgid "Env. sensitivity" msgid "Env. sensitivity"
msgstr "" msgstr "Milj sensitivitet"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1684 #: plug-ins/common/CML_explorer.c:1684
msgid "Diffusion dist." msgid "Diffusion dist."
...@@ -413,31 +417,31 @@ msgstr "Parameter k" ...@@ -413,31 +417,31 @@ msgstr "Parameter k"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1712 #: plug-ins/common/CML_explorer.c:1712
msgid "Range low" msgid "Range low"
msgstr "" msgstr "Omrde lavt"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1719 #: plug-ins/common/CML_explorer.c:1719
msgid "Range high" msgid "Range high"
msgstr "" msgstr "Omrde hyt"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1738 #: plug-ins/common/CML_explorer.c:1738
msgid "Plot the graph of the settings" msgid "Plot the graph of the settings"
msgstr "" msgstr "Plott grafen av instillingene"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1772 #: plug-ins/common/CML_explorer.c:1772
msgid "Ch. sensitivity" msgid "Ch. sensitivity"
msgstr "" msgstr "Sensitivitet for kanal"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1779 #: plug-ins/common/CML_explorer.c:1779
msgid "Mutation rate" msgid "Mutation rate"
msgstr "" msgstr "Mutasjonsrate"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1786 #: plug-ins/common/CML_explorer.c:1786
msgid "Mutation dist." msgid "Mutation dist."
msgstr "" msgstr "Mutasjons dist."
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1815 #: plug-ins/common/CML_explorer.c:1815
msgid "Graph of the current settings" msgid "Graph of the current settings"
msgstr "" msgstr "Graf av aktive instillinger"
#. Action Area #. Action Area
#: plug-ins/bmp/bmpwrite.c:428 plug-ins/common/CML_explorer.c:1820 #: plug-ins/bmp/bmpwrite.c:428 plug-ins/common/CML_explorer.c:1820
...@@ -500,19 +504,19 @@ msgstr "Last parametere fra" ...@@ -500,19 +504,19 @@ msgstr "Last parametere fra"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2225 #: plug-ins/common/CML_explorer.c:2225
msgid "Selective load from" msgid "Selective load from"
msgstr "" msgstr "Selektiv last fra"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2324 #: plug-ins/common/CML_explorer.c:2324
msgid "Error: it's not CML parameter file." msgid "Error: it's not CML parameter file."
msgstr "" msgstr "Feil: dette er ikke en CML-parameter fil."
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2331 #: plug-ins/common/CML_explorer.c:2331
msgid "Warning: it's an old format file." msgid "Warning: it's an old format file."
msgstr "" msgstr "Advarsel: det er en fil i gammelt format."
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2333 #: plug-ins/common/CML_explorer.c:2333
msgid "Warning: Hmmm, it's a parameter file for newer CML_explorer than me." msgid "Warning: Hmmm, it's a parameter file for newer CML_explorer than me."
msgstr "" msgstr "Advarsel: Hmmm, dette er en parameterfil for en nyere CML_explorer enn meg."
#. cancel button #. cancel button
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1062 plug-ins/bmp/bmpwrite.c:437 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1062 plug-ins/bmp/bmpwrite.c:437
...@@ -533,7 +537,7 @@ msgstr "Avbryt" ...@@ -533,7 +537,7 @@ msgstr "Avbryt"
#: plug-ins/Lighting/lighting_main.c:172 #: plug-ins/Lighting/lighting_main.c:172
msgid "Apply various lighting effects to an image" msgid "Apply various lighting effects to an image"
msgstr "" msgstr "Bruk forskjellige lyseffekter p et bilde"
#: plug-ins/Lighting/lighting_main.c:173 #: plug-ins/Lighting/lighting_main.c:173
msgid "No help yet" msgid "No help yet"
...@@ -541,19 +545,19 @@ msgstr "Ingen hjelp enn ...@@ -541,19 +545,19 @@ msgstr "Ingen hjelp enn
#: plug-ins/Lighting/lighting_main.c:177 #: plug-ins/Lighting/lighting_main.c:177
msgid "<Image>/Filters/Light Effects/Lighting Effects" msgid "<Image>/Filters/Light Effects/Lighting Effects"
msgstr "" msgstr "<Bilde>/Filtre/Lyseffekter/Lyseffekter"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:34 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:34
msgid "Point light" msgid "Point light"
msgstr "" msgstr "Punktlys"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:35 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:35
msgid "Directional light" msgid "Directional light"
msgstr "" msgstr "Retningsbestemt lys"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:36 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:36
msgid "Spot light" msgid "Spot light"
msgstr "" msgstr "Spotlys"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:37 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:37
msgid "No light" msgid "No light"
...@@ -589,150 +593,150 @@ msgstr "Generelle alternativer" ...@@ -589,150 +593,150 @@ msgstr "Generelle alternativer"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:572 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:572
msgid "Use bump mapping" msgid "Use bump mapping"
msgstr "" msgstr "Bruk \"bump mapping\""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:574 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:574
msgid "Use environment mapping" msgid "Use environment mapping"
msgstr "" msgstr "Bruk \"environment mapping\""
#. togglerefraction=gck_checkbutton_new("Use refraction mapping",vbox,mapvals.ref_mapped, #. togglerefraction=gck_checkbutton_new("Use refraction mapping",vbox,mapvals.ref_mapped,
#. (GtkSignalFunc)togglerefraction_update); #. (GtkSignalFunc)togglerefraction_update);
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:578 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:578
msgid "Transparent background" msgid "Transparent background"
msgstr "" msgstr "Gjennomsiktig bakgrunn"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:580 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:580
msgid "Create new image" msgid "Create new image"
msgstr "" msgstr "Lag nytt bilde"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:582 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:582
msgid "High preview quality" msgid "High preview quality"
msgstr "" msgstr "Hy kvalitet p forhndsvisning"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:584 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:584
msgid "Enable tooltips" msgid "Enable tooltips"
msgstr "" msgstr "Sl p verktytips"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:587 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:587
msgid "Enable/disable bump-mapping (image depth)" msgid "Enable/disable bump-mapping (image depth)"
msgstr "" msgstr "Sl p/av \"bump-mapping\" (bildedybde)"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:588 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:588
msgid "Enable/disable environment mapping (reflection)" msgid "Enable/disable environment mapping (reflection)"
msgstr "" msgstr "Sl p/av \"environment mapping\" (refleksjon)"
#. gtk_tooltips_set_tips(tooltips,togglerefraction,"Enable/disable refractive layer"); #. gtk_tooltips_set_tips(tooltips,togglerefraction,"Enable/disable refractive layer");
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:590 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:590
msgid "Make destination image transparent where bump height is zero" msgid "Make destination image transparent where bump height is zero"
msgstr "" msgstr "Gjr mlbildet gjennomsiktig nr \"bump\"-hyden er null"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:591 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:591
msgid "Create a new image when applying filter" msgid "Create a new image when applying filter"
msgstr "" msgstr "Opprett et nytt bilde ved bruk av filter"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:592 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:592
msgid "Enable/disable high quality previews" msgid "Enable/disable high quality previews"
msgstr "" msgstr "Sl p/av hykvalitets forhndsvisning"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:593 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:593
msgid "Enable/disable tooltip messages" msgid "Enable/disable tooltip messages"
msgstr "" msgstr "Sl p/av verktytips meldinger"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:612 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:612
msgid "Antialiasing options" msgid "Antialiasing options"
msgstr "" msgstr "Alternativer for antialiasing"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:615 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:615
msgid "Enable antialiasing" msgid "Enable antialiasing"
msgstr "" msgstr "Sl p antialiasing"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:618 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:618
msgid "Enable/disable jagged edges removal (antialiasing)" msgid "Enable/disable jagged edges removal (antialiasing)"
msgstr "" msgstr "Sl p/av fjerning av taggete kanter (antialiasing)"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:628 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:628
msgid "Depth:" msgid "Depth:"
msgstr "" msgstr "Dybde:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:633 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:633
msgid "Threshold:" msgid "Threshold:"
msgstr "" msgstr "Terskel:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:645 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:645
msgid "Antialiasing quality. Higher is better, but slower" msgid "Antialiasing quality. Higher is better, but slower"
msgstr "" msgstr "Kvalitet for antialiasing. Hyere er bedre, men tregere"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:646 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:646
msgid "Stop when pixel differences are smaller than this value" msgid "Stop when pixel differences are smaller than this value"
msgstr "" msgstr "Stopp nr pikselforskjellene er mindre enn denne verdien"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:669 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:669
msgid "Light settings" msgid "Light settings"
msgstr "" msgstr "Lyssetting"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:673 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:673
msgid "Lightsource type:" msgid "Lightsource type:"
msgstr "" msgstr "Type lyskilde:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:678 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:678
msgid "Lightsource color" msgid "Lightsource color"
msgstr "" msgstr "Lyskildens farge"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:685 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:685
msgid "Type of light source to apply" msgid "Type of light source to apply"
msgstr "" msgstr "Type lyskilde som skal brukes"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:686 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:686
msgid "Set light source color (white is default)" msgid "Set light source color (white is default)"
msgstr "" msgstr "Sett lyskildens farge (hvitt er forvalgt)"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:688 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:688
msgid "Position" msgid "Position"
msgstr "" msgstr "Posisjon"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:691 plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:713 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:691 plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:713
msgid "X:" msgid "X:"
msgstr "" msgstr "X:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:692 plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:714 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:692 plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:714
msgid "Y:" msgid "Y:"
msgstr "" msgstr "Y:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:693 plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:715 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:693 plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:715
msgid "Z:" msgid "Z:"
msgstr "" msgstr "Z:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:699 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:699
msgid "Light source X position in XYZ space" msgid "Light source X position in XYZ space"
msgstr "" msgstr "Lyskildens X-posisjon i XYZ-rommet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:700 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:700
msgid "Light source Y position in XYZ space" msgid "Light source Y position in XYZ space"
msgstr "" msgstr "Lyskildens Y-posisjon i XYZ-rommet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:701 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:701
msgid "Light source Z position in XYZ space" msgid "Light source Z position in XYZ space"
msgstr "" msgstr "Lyskildens Z-posisjon i XYZ-rommet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:710 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:710
msgid "Direction vector" msgid "Direction vector"
msgstr "" msgstr "Retningsvektor"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:717 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:717
msgid "Light source X direction in XYZ space" msgid "Light source X direction in XYZ space"
msgstr "" msgstr "Lyskildens X-retning i XYZ-rommet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:718 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:718
msgid "Light source Y direction in XYZ space" msgid "Light source Y direction in XYZ space"
msgstr "" msgstr "Lyskildens Y-retning i XYZ-rommet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:719 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:719
msgid "Light source Z direction in XYZ space" msgid "Light source Z direction in XYZ space"
msgstr "" msgstr "Lyskildens Z-retning i XYZ-rommet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:751 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:751
msgid "Intensity levels" msgid "Intensity levels"
msgstr "" msgstr "Intensitetsniv"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:756 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:756
msgid "Ambient:" msgid "Ambient:"
...@@ -744,15 +748,15 @@ msgstr "" ...@@ -744,15 +748,15 @@ msgstr ""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:797 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:797
msgid "Amount of original color to show where no direct light falls" msgid "Amount of original color to show where no direct light falls"
msgstr "" msgstr "Mengden opprinnelig farge som skal vises hvor det ikke faller direkte lys"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:798 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:798
msgid "Intensity of original color when lit by a light source" msgid "Intensity of original color when lit by a light source"
msgstr "" msgstr "Intensiteten for den opprinnelige fargen nr den treffes av en lyskilde"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:803 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:803
msgid "Reflectivity" msgid "Reflectivity"
msgstr "" msgstr "Refleksjonsevne"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:809 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:809
msgid "Specular:" msgid "Specular:"
...@@ -764,121 +768,121 @@ msgstr "" ...@@ -764,121 +768,121 @@ msgstr ""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:824 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:824
msgid "Higher values makes the object reflect more light (appear lighter)" msgid "Higher values makes the object reflect more light (appear lighter)"
msgstr "" msgstr "Hyere verdier gjr at objektet reflekterer mer lys (ser lysere ut)"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:825 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:825
msgid "Controls how intense the highlights will be" msgid "Controls how intense the highlights will be"
msgstr "" msgstr "Kontrollerer hvor intenst hylysene vil vre"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:826 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:826
msgid "Higher values makes the highlights more focused" msgid "Higher values makes the highlights more focused"
msgstr "" msgstr "Hyere verdier gjr hylysene mer fokusert"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:888 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:888
msgid "Bumpmap settings" msgid "Bumpmap settings"
msgstr "" msgstr "Instillinger for \"bumpmap\""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:894 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:894
msgid "Bumpmap image:" msgid "Bumpmap image:"
msgstr "" msgstr "\"Bumpmap\" bilde:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:913 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:913
msgid "Minimum height:" msgid "Minimum height:"
msgstr "" msgstr "Minimal hyde:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:915 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:915
msgid "Maximum height:" msgid "Maximum height:"
msgstr "" msgstr "Makimal hyde:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:923 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:923
msgid "Autostretch to fit value range" msgid "Autostretch to fit value range"
msgstr "" msgstr "Autostrekk til passe i verdiomrdet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:946 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:946
msgid "Environment settings" msgid "Environment settings"
msgstr "" msgstr "Innstillinger for milj"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:953 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:953
msgid "Environment image:" msgid "Environment image:"
msgstr "" msgstr "Bilde for milj:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:987 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:987
msgid "Options" msgid "Options"
msgstr "" msgstr "Alternativer"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:993 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:993
msgid "Light" msgid "Light"
msgstr "" msgstr "Lys"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:999 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:999
msgid "Material" msgid "Material"
msgstr "" msgstr "Materiale"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1007 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1007
msgid "Bump" msgid "Bump"
msgstr "" msgstr "\"Bump\""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1016 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1016
msgid "Env" msgid "Env"
msgstr "" msgstr "Milj"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1037 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1037
msgid "Lighting effects" msgid "Lighting effects"
msgstr "" msgstr "Lyseffekter"
#. Add Ok, Cancel and Help buttons to the action area #. Add Ok, Cancel and Help buttons to the action area
#. ================================================== #. ==================================================
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1061 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1061
msgid "Apply" msgid "Apply"
msgstr "" msgstr "Bruk"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1063 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1063
msgid "Help" msgid "Help"
msgstr "" msgstr "Hjelp"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1072 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1072
msgid "Apply filter with current settings" msgid "Apply filter with current settings"
msgstr "" msgstr "Bruk filter med nvrende innstillinger"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1073 #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1073