Commit 9aebe4b2 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas
Browse files

Updated translation.

1999-08-14  Kjartan Maraas  <kmaraas@online.no>

		* no.po: Updated translation.
parent 374e55bc
1999-08-14 Kjartan Maraas <kmaraas@online.no>
* no.po: Updated translation.
Mon Jul 26 20:41:38 PDT 1999 Manish Singh <yosh@gimp.org>
* cs.po: filler
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP 1.1.1\n"
"POT-Creation-Date: 1999-07-24 12:04-0700\n"
"PO-Revision-Date: 1999-07-11 19:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 1999-08-14 00:08+0200\n"
"PO-Revision-Date: 1999-08-14 01:09+02:00\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@online.no>\n"
"Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -334,6 +334,10 @@ msgid ""
"(this is the reason why image on drawable is different from preview), and "
"(2) all mutation rates equal to zero."
msgstr ""
"\"Fiks startverdi\" knappen er et alias for meg.\n"
"Den samme startverdien produserer det samme bildet hvis (1), bredden p "
"bildenen er den samme (dette er grunnen til at bilde p tegnet objekt er "
"forskjellig fra forhndsvisning), og (2), alle muteringsrater er lik null."
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1532
msgid "Others"
......@@ -381,19 +385,19 @@ msgstr "Komposisjon"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1658
msgid "Misc arrange"
msgstr ""
msgstr "Forskjellige arrangeringer"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1665
msgid "Use cyclic range"
msgstr ""
msgstr "Bruk syklisk omrde"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1670
msgid "Mod. rate"
msgstr ""
msgstr "Mod. rate"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1677
msgid "Env. sensitivity"
msgstr ""
msgstr "Milj sensitivitet"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1684
msgid "Diffusion dist."
......@@ -413,31 +417,31 @@ msgstr "Parameter k"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1712
msgid "Range low"
msgstr ""
msgstr "Omrde lavt"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1719
msgid "Range high"
msgstr ""
msgstr "Omrde hyt"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1738
msgid "Plot the graph of the settings"
msgstr ""
msgstr "Plott grafen av instillingene"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1772
msgid "Ch. sensitivity"
msgstr ""
msgstr "Sensitivitet for kanal"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1779
msgid "Mutation rate"
msgstr ""
msgstr "Mutasjonsrate"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1786
msgid "Mutation dist."
msgstr ""
msgstr "Mutasjons dist."
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1815
msgid "Graph of the current settings"
msgstr ""
msgstr "Graf av aktive instillinger"
#. Action Area
#: plug-ins/bmp/bmpwrite.c:428 plug-ins/common/CML_explorer.c:1820
......@@ -500,19 +504,19 @@ msgstr "Last parametere fra"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2225
msgid "Selective load from"
msgstr ""
msgstr "Selektiv last fra"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2324
msgid "Error: it's not CML parameter file."
msgstr ""
msgstr "Feil: dette er ikke en CML-parameter fil."
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2331
msgid "Warning: it's an old format file."
msgstr ""
msgstr "Advarsel: det er en fil i gammelt format."
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2333
msgid "Warning: Hmmm, it's a parameter file for newer CML_explorer than me."
msgstr ""
msgstr "Advarsel: Hmmm, dette er en parameterfil for en nyere CML_explorer enn meg."
#. cancel button
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1062 plug-ins/bmp/bmpwrite.c:437
......@@ -533,7 +537,7 @@ msgstr "Avbryt"
#: plug-ins/Lighting/lighting_main.c:172
msgid "Apply various lighting effects to an image"
msgstr ""
msgstr "Bruk forskjellige lyseffekter p et bilde"
#: plug-ins/Lighting/lighting_main.c:173
msgid "No help yet"
......@@ -541,19 +545,19 @@ msgstr "Ingen hjelp enn
#: plug-ins/Lighting/lighting_main.c:177
msgid "<Image>/Filters/Light Effects/Lighting Effects"
msgstr ""
msgstr "<Bilde>/Filtre/Lyseffekter/Lyseffekter"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:34
msgid "Point light"
msgstr ""
msgstr "Punktlys"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:35
msgid "Directional light"
msgstr ""
msgstr "Retningsbestemt lys"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:36
msgid "Spot light"
msgstr ""
msgstr "Spotlys"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:37
msgid "No light"
......@@ -589,150 +593,150 @@ msgstr "Generelle alternativer"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:572
msgid "Use bump mapping"
msgstr ""
msgstr "Bruk \"bump mapping\""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:574
msgid "Use environment mapping"
msgstr ""
msgstr "Bruk \"environment mapping\""
#. togglerefraction=gck_checkbutton_new("Use refraction mapping",vbox,mapvals.ref_mapped,
#. (GtkSignalFunc)togglerefraction_update);
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:578
msgid "Transparent background"
msgstr ""
msgstr "Gjennomsiktig bakgrunn"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:580
msgid "Create new image"
msgstr ""
msgstr "Lag nytt bilde"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:582
msgid "High preview quality"
msgstr ""
msgstr "Hy kvalitet p forhndsvisning"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:584
msgid "Enable tooltips"
msgstr ""
msgstr "Sl p verktytips"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:587
msgid "Enable/disable bump-mapping (image depth)"
msgstr ""
msgstr "Sl p/av \"bump-mapping\" (bildedybde)"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:588
msgid "Enable/disable environment mapping (reflection)"
msgstr ""
msgstr "Sl p/av \"environment mapping\" (refleksjon)"
#. gtk_tooltips_set_tips(tooltips,togglerefraction,"Enable/disable refractive layer");
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:590
msgid "Make destination image transparent where bump height is zero"
msgstr ""
msgstr "Gjr mlbildet gjennomsiktig nr \"bump\"-hyden er null"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:591
msgid "Create a new image when applying filter"
msgstr ""
msgstr "Opprett et nytt bilde ved bruk av filter"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:592
msgid "Enable/disable high quality previews"
msgstr ""
msgstr "Sl p/av hykvalitets forhndsvisning"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:593
msgid "Enable/disable tooltip messages"
msgstr ""
msgstr "Sl p/av verktytips meldinger"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:612
msgid "Antialiasing options"
msgstr ""
msgstr "Alternativer for antialiasing"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:615
msgid "Enable antialiasing"
msgstr ""
msgstr "Sl p antialiasing"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:618
msgid "Enable/disable jagged edges removal (antialiasing)"
msgstr ""
msgstr "Sl p/av fjerning av taggete kanter (antialiasing)"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:628
msgid "Depth:"
msgstr ""
msgstr "Dybde:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:633
msgid "Threshold:"
msgstr ""
msgstr "Terskel:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:645
msgid "Antialiasing quality. Higher is better, but slower"
msgstr ""
msgstr "Kvalitet for antialiasing. Hyere er bedre, men tregere"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:646
msgid "Stop when pixel differences are smaller than this value"
msgstr ""
msgstr "Stopp nr pikselforskjellene er mindre enn denne verdien"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:669
msgid "Light settings"
msgstr ""
msgstr "Lyssetting"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:673
msgid "Lightsource type:"
msgstr ""
msgstr "Type lyskilde:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:678
msgid "Lightsource color"
msgstr ""
msgstr "Lyskildens farge"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:685
msgid "Type of light source to apply"
msgstr ""
msgstr "Type lyskilde som skal brukes"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:686
msgid "Set light source color (white is default)"
msgstr ""
msgstr "Sett lyskildens farge (hvitt er forvalgt)"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:688
msgid "Position"
msgstr ""
msgstr "Posisjon"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:691 plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:713
msgid "X:"
msgstr ""
msgstr "X:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:692 plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:714
msgid "Y:"
msgstr ""
msgstr "Y:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:693 plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:715
msgid "Z:"
msgstr ""
msgstr "Z:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:699
msgid "Light source X position in XYZ space"
msgstr ""
msgstr "Lyskildens X-posisjon i XYZ-rommet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:700
msgid "Light source Y position in XYZ space"
msgstr ""
msgstr "Lyskildens Y-posisjon i XYZ-rommet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:701
msgid "Light source Z position in XYZ space"
msgstr ""
msgstr "Lyskildens Z-posisjon i XYZ-rommet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:710
msgid "Direction vector"
msgstr ""
msgstr "Retningsvektor"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:717
msgid "Light source X direction in XYZ space"
msgstr ""
msgstr "Lyskildens X-retning i XYZ-rommet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:718
msgid "Light source Y direction in XYZ space"
msgstr ""
msgstr "Lyskildens Y-retning i XYZ-rommet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:719
msgid "Light source Z direction in XYZ space"
msgstr ""
msgstr "Lyskildens Z-retning i XYZ-rommet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:751
msgid "Intensity levels"
msgstr ""
msgstr "Intensitetsniv"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:756
msgid "Ambient:"
......@@ -744,15 +748,15 @@ msgstr ""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:797
msgid "Amount of original color to show where no direct light falls"
msgstr ""
msgstr "Mengden opprinnelig farge som skal vises hvor det ikke faller direkte lys"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:798
msgid "Intensity of original color when lit by a light source"
msgstr ""
msgstr "Intensiteten for den opprinnelige fargen nr den treffes av en lyskilde"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:803
msgid "Reflectivity"
msgstr ""
msgstr "Refleksjonsevne"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:809
msgid "Specular:"
......@@ -764,121 +768,121 @@ msgstr ""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:824
msgid "Higher values makes the object reflect more light (appear lighter)"
msgstr ""
msgstr "Hyere verdier gjr at objektet reflekterer mer lys (ser lysere ut)"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:825
msgid "Controls how intense the highlights will be"
msgstr ""
msgstr "Kontrollerer hvor intenst hylysene vil vre"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:826
msgid "Higher values makes the highlights more focused"
msgstr ""
msgstr "Hyere verdier gjr hylysene mer fokusert"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:888
msgid "Bumpmap settings"
msgstr ""
msgstr "Instillinger for \"bumpmap\""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:894
msgid "Bumpmap image:"
msgstr ""
msgstr "\"Bumpmap\" bilde:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:913
msgid "Minimum height:"
msgstr ""
msgstr "Minimal hyde:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:915
msgid "Maximum height:"
msgstr ""
msgstr "Makimal hyde:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:923
msgid "Autostretch to fit value range"
msgstr ""
msgstr "Autostrekk til passe i verdiomrdet"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:946
msgid "Environment settings"
msgstr ""
msgstr "Innstillinger for milj"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:953
msgid "Environment image:"
msgstr ""
msgstr "Bilde for milj:"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:987
msgid "Options"
msgstr ""
msgstr "Alternativer"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:993
msgid "Light"
msgstr ""
msgstr "Lys"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:999
msgid "Material"
msgstr ""
msgstr "Materiale"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1007
msgid "Bump"
msgstr ""
msgstr "\"Bump\""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1016
msgid "Env"
msgstr ""
msgstr "Milj"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1037
msgid "Lighting effects"
msgstr ""
msgstr "Lyseffekter"
#. Add Ok, Cancel and Help buttons to the action area
#. ==================================================
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1061
msgid "Apply"
msgstr ""
msgstr "Bruk"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1063
msgid "Help"
msgstr ""
msgstr "Hjelp"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1072
msgid "Apply filter with current settings"
msgstr ""
msgstr "Bruk filter med nvrende innstillinger"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1073
msgid "Close filter without doing anything"
msgstr ""
msgstr "Lukk filter uten gjre noe"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1093
msgid " Preview! "
msgstr ""
msgstr " Forhndsvis! "
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1094
msgid "Recompute preview image"
msgstr ""
msgstr "Beregn forhndsvisningsbildet p nytt"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1097
msgid "Zoom in (make image bigger)"
msgstr ""
msgstr "Zoom inn (gjr bildet strre)"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1099
msgid "Zoom out (make image smaller)"
msgstr ""
msgstr "Zoom ut (gjr bildet mindre)"
#: plug-ins/common/apply_lens.c:136
msgid "Apply a lens effect"
msgstr ""
msgstr "Bruk en linseeffekt"
#: plug-ins/common/apply_lens.c:137
msgid "This plug-in uses Snell's law to draw an ellipsoid lens over the image"
msgstr ""
msgstr "Dette tillegget bruker Snells lov til tegne en elipseformet linse over bildet"
#: plug-ins/common/apply_lens.c:141
msgid "<Image>/Filters/Glass Effects/Apply Lens"
msgstr ""
msgstr "<Image>/Filtre/Glass-effekter/Pfr linse"
#: plug-ins/common/apply_lens.c:200
msgid "Applying lens..."
msgstr ""
msgstr "Legger p linse..."
#: plug-ins/common/apply_lens.c:414
msgid "Lens effect"
msgstr ""
msgstr "Linseeffekt"
#.
#. * Parameter settings
......@@ -890,23 +894,23 @@ msgstr ""
#: plug-ins/common/jpeg.c:1018 plug-ins/common/oilify.c:478
#: plug-ins/common/png.c:847 plug-ins/common/xpm.c:781
msgid "Parameter Settings"
msgstr ""
msgstr "Innstillinger for parametere"
#: plug-ins/common/apply_lens.c:448
msgid "Keep original surroundings"
msgstr ""
msgstr "Behold originalomgivelsene"
#: plug-ins/common/apply_lens.c:461
msgid "Set surroundings to index 0"
msgstr ""
msgstr "Sett omgivelsene til indeks 0"
#: plug-ins/common/apply_lens.c:462
msgid "Set surroundings to background color"
msgstr ""
msgstr "Sett omgivelsene til bakgrunnsfargen"
#: plug-ins/common/apply_lens.c:475
msgid "Make surroundings transparent"
msgstr ""
msgstr "Gjr omgivelsene gjennomsiktige"
#: plug-ins/common/apply_lens.c:490
msgid "Lens refraction index: "
......@@ -917,6 +921,8 @@ msgid ""
"Automatically stretch the contrast of the specified drawable to cover all "
"possible ranges."
msgstr ""
"Strekk kontrasten automatisk for spesifisert tegnet objekt til omfatte alle "
"mulige omrder."
#: plug-ins/common/autostretch_hsv.c:83
msgid ""
......@@ -2494,7 +2500,7 @@ msgstr "Skriv ut til fil?"
msgid "PPD File?"
msgstr "PPD/Fil?"
#: plug-ins/print/print.c:2112
#: plug-ins/print/print.c:2111
msgid "File"
msgstr "Fil"
......
1999-08-14 Kjartan Maraas <kmaraas@online.no>
* no.po: Updated again.
Mon Aug 9 21:48:28 CDT 1999 James Mitchell <mitchell@gimp.org>
* it.po: More translations from Daniele Medri <madrid@linux.it>
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp 1.1.1\n"
"POT-Creation-Date: 1999-08-01 20:03-0700\n"
"PO-Revision-Date: 1999-07-31 03:05+02:00\n"
"POT-Creation-Date: 1999-08-14 01:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 1999-08-14 01:33+02:00\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@online.no>\n"
"Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -37,16 +37,21 @@ msgstr "Spencer Kimball & Peter Mattis"
msgid "Please visit http://www.gimp.org/ for more info"
msgstr "Vennligst se http://www.gimp.org/ for mer informasjon"
#: app/airbrush.c:127
#: app/airbrush.c:140
msgid "Rate:"
msgstr "Rate:"
#. the pressure scale
#: app/airbrush.c:145 app/convolve.c:153
#: app/airbrush.c:158 app/convolve.c:153
msgid "Pressure:"
msgstr "Trykk:"
#: app/airbrush.c:206
#. the incremental toggle
#: app/airbrush.c:177 app/eraser.c:121 app/paintbrush.c:271
msgid "Incremental"
msgstr "Inkrementell"
#: app/airbrush.c:227
msgid "killing stray timer, please report to lewing@gimp.org"
msgstr "dreper lpsk tidtaker, vr vennlig rapporter til lewing@gimp.org"
......@@ -54,7 +59,7 @@ msgstr "dreper l
msgid "GIMP Startup"
msgstr "GIMP oppstart"
#: app/app_procs.c:472 app/gimprc.c:394
#: app/app_procs.c:472 app/gimprc.c:398
#, c-format
msgid "parsing \"%s\"\n"
msgstr "fortolker \"%s\"\n"
......@@ -100,19 +105,19 @@ msgstr "Virkelig avslutte?"
#: app/app_procs.c:744 app/install.c:107 app/install.c:392
msgid "Quit"
msgstr ""
msgstr "Avslutt"
#: app/app_procs.c:753 app/brightness_contrast.c:214 app/channel_ops.c:83
#: app/channels_dialog.c:1841 app/channels_dialog.c:2030
#: app/color_balance.c:274 app/color_notebook.c:50 app/color_notebook.c:193
#: app/color_select.c:156 app/color_select.c:211 app/convert.c:294
#: app/curves.c:518 app/file_new_dialog.c:294 app/file_new_dialog.c:484
#: app/curves.c:516 app/file_new_dialog.c:294 app/file_new_dialog.c:484
#: app/gdisplay_ops.c:352 app/gimpprogress.c:135 app/global_edit.c:712
#: app/gradient.c:1557 app/gradient.c:4603 app/gradient.c:5182
#: app/hue_saturation.c:362 app/interface.c:917 app/interface.c:1014
#: app/gradient.c:1553 app/gradient.c:4599 app/gradient.c:5178
#: app/hue_saturation.c:362 app/interface.c:889 app/interface.c:986
#: app/layers_dialog.c:3053 app/layers_dialog.c:3282 app/layers_dialog.c:3417
#: app/layers_dialog.c:3554 app/layers_dialog.c:3870 app/levels.c:336
#: app/posterize.c:200 app/preferences_dialog.c:1473 app/resize.c:116
#: app/posterize.c:196 app/preferences_dialog.c:1473 app/resize.c:116
#: app/threshold.c:279
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
......@@ -164,15 +169,15 @@ msgstr "perl tjener: erfarte en feil med et kall.\n"
msgid "perl server: executed successfully.\n"
msgstr "perl tjener: utfrt med suksess.\n"
#: app/bezier_select.c:473
#: app/bezier_select.c:467
msgid "Bezier path already closed."
msgstr "Bezier sti allerede lukket."
#: app/bezier_select.c:494
#: app/bezier_select.c:488
msgid "Corrupt curve"
msgstr "Korrupt kurve"
#: app/bezier_select.c:1008
#: app/bezier_select.c:1002
msgid ""
"bezier_select_button_press(): Tried to edit on open bezier curve in edit "
"selection"
......@@ -180,190 +185,190 @@ msgstr ""
"bezier_select_button_press(): Prvde redigere en pen bezier kurve i "
"redigeringsutvalget"
#: app/bezier_select.c:1288
#: app/bezier_select.c:1282
msgid "bezier_select_motion(): Encountered orphaned bezier control point"
msgstr "bezier_select_motion(): Fant et foreldrelst bezier-kontrollpunkt"
#: app/bezier_select.c:1971
#: app/bezier_select.c:1963
msgid "bezier_draw_segment(): Bad bezier segment"
msgstr "bezier_draw_segment(): Ugyldig bezier segment"
#: app/bezier_select.c:1988
#: app/bezier_select.c:1980
#, c-format
msgid "bezier_draw_segment(): Unknown coordinate space: %d"
msgstr "bezier_draw_segment: Ukjent koordinatrom: %d"
#: app/bezier_select.c:2131