Commit 9a7409af authored by Ole Laursen's avatar Ole Laursen Committed by Ole Laursen
Browse files

Updated Danish translation.

2002-12-15  Ole Laursen  <olau@hardworking.dk>

	* da.po: Updated Danish translation.
parent c1c44527
2002-12-15 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2002-11-25 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -10,8 +10,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP libgimp /gnome-cvs\n"
"POT-Creation-Date: 2002-11-17 17:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-17 17:53+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-12-15 18:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-15 18:48+0100\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -218,67 +218,67 @@ msgstr "/Sort"
msgid "/White"
msgstr "/Hvid"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:162 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:163 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_H"
msgstr "_T"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:163 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:164 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_S"
msgstr "_M"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:164 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_V"
msgstr "_V"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_R"
msgstr "_R"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_G"
msgstr "_G"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_B"
msgstr "_B"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:169
msgid "_A"
msgstr "_A"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:172 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:357
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:173 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:357
msgid "Hue"
msgstr "Farvetone"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:173 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:358
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:174 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:358
msgid "Saturation"
msgstr "Mætning"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:174 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:359
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:359
msgid "Value"
msgstr "Værdi"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:360
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:176 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:360
msgid "Red"
msgstr "Rød"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:176 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:361
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:177 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:361
msgid "Green"
msgstr "Grøn"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:177 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:362
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:178 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:362
msgid "Blue"
msgstr "Blå"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:178 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:363
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:179 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:363
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:252
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:253
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML"
msgstr "Hexadecimal farvenotation ligesom i HTML"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:266
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:267
msgid "He_x Triplet:"
msgstr "He_x-triplet:"
......@@ -294,7 +294,9 @@ msgstr "Vælg fil"
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr "Klik på farvevælgeren og klik derefter på en hvilken som helst farve på skærmen for at vælge den farve."
msgstr ""
"Klik på farvevælgeren og klik derefter på en hvilken som helst farve på "
"skærmen for at vælge den farve."
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:88
msgid "Anchor"
......@@ -376,40 +378,35 @@ msgstr "Enhed"
msgid "Factor"
msgstr "Faktor"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:976
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:960
msgid ""
"If the \"Time\" button is not pressed, use this value for random number "
"generator seed - this allows you to repeat a given \"random\" operation"
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
msgstr ""
"Hvis \"Tid\"-knappen ikke aktiveres, så brug denne værdi som startværdi til "
"generatoren af tilfældige tal - dette tillader dig at gentage en given "
"\"tilfældig\" operation"
"Benyt denne værdi som startværdi til generatoren af tilfældige tal - dette "
"tillader dig at gentage en given \"tilfældig\" handling"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:981
msgid "_Time"
msgstr "_Tid"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:964
msgid "_Randomize"
msgstr "_Tilfældiggør"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:990
msgid ""
"Seed random number generator from the current time - this guarantees a "
"reasonable randomization"
msgstr ""
"Start generatoren af tilfældige tal med den aktuelle tid - dette garanterer "
"en god tilfældighed"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:975
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr "Start generatoren af tilfældige tal med et genereret tilfældigt tal"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1316
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1289
msgid "Bytes"
msgstr "Byte"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1317
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1290
msgid "KiloBytes"
msgstr "Kilobyte"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1318
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1291
msgid "MegaBytes"
msgstr "Megabyte"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1319
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1292
msgid "GigaBytes"
msgstr "Gigabyte"
......@@ -457,6 +454,9 @@ msgstr "_Vandfarve"
msgid "Pressure"
msgstr "Tryk"
#~ msgid "_Time"
#~ msgstr "_Tid"
#~ msgid "Unloaded OK"
#~ msgstr "Afvikling lykkedes"
......
2002-12-15 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2002-12-13 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
This diff is collapsed.
2002-12-15 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2002-12-13 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -19,8 +19,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP script-fu\n"
"POT-Creation-Date: 2002-10-10 23:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-18 00:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2002-12-15 18:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-15 18:51+0100\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -61,55 +61,55 @@ msgid "Script-Fu evaluate mode allows only noninteractive invocation"
msgstr "Script-Fu evalueringstilstand kan kun startes ikke-interaktivt"
#. strip the first part of the menupath if it contains _("/Script-Fu/")
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1190
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1192
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1186
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1188
msgid "/Script-Fu/"
msgstr "/Script-Fu/"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1200
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1196
#, c-format
msgid "Script-Fu: %s"
msgstr "Script-Fu: %s"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1238
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1230
msgid "About"
msgstr "Om"
#. the script arguments frame
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1248
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1240
msgid "Script Arguments"
msgstr "Programparametre"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1271
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1263
#, c-format
msgid "%s:"
msgstr "%s:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1318
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1310
msgid "Script-Fu Color Selection"
msgstr "Script-Fu-farvevælger"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1399
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1391
msgid "Script-Fu File Selection"
msgstr "Script-Fu-filvælger"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1404
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1396
msgid "Script-Fu Folder Selection"
msgstr "Script-Fu-mappevælger"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1439
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1431
msgid "Script-fu Pattern Selection"
msgstr "Script-Fu-mønstervælger"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1446
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1438
msgid "Script-Fu Gradient Selection"
msgstr "Script-Fu-farveovergangsvælger"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1454
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1446
msgid "Script-Fu Brush Selection"
msgstr "Script-Fu-penselvælger"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1662
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1654
msgid ""
"At least one font you've choosen is invalid.\n"
"Please check your settings.\n"
......@@ -117,30 +117,30 @@ msgstr ""
"En eller flere af de skrifttyper du har valgt\n"
"er ugyldige. Tjek venligst indstillingerne.\n"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1960
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:484
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1962
msgid "Author:"
msgstr "Udvikler:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1966
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:500
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1968
msgid "Copyright:"
msgstr "Ophavsret:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1972
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:492
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1974
msgid "Date:"
msgstr "Dato:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1982
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1980
msgid "Image Types:"
msgstr "Billedtyper:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:2123
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:2121
msgid "Script-Fu Font Selection"
msgstr "Script-Fu-skrifttypevælger"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:2193
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:2191
#, c-format
msgid ""
"Script-Fu Error while executing\n"
......@@ -1882,14 +1882,30 @@ msgid "<Image>/Script-Fu/Animators/Rippling..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Animering/Krusninger..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:2
msgid "Black"
msgstr "Sort"
#: plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:3
msgid "Edge Behaviour"
msgstr "Kantopførsel"
#: plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:4
#: plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm.h:4
msgid "Number of Frames"
msgstr "Antal rammer"
#: plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:3
#: plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:5
msgid "Rippling Strength"
msgstr "Krusningsstyrke"
#: plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:6
msgid "Smear"
msgstr "Udsmør"
#: plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:7
msgid "Warp"
msgstr "Drej"
#: plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Decor/Round Corners..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Dekoration/Runde hjørner..."
......
2002-12-15 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2002-12-15 Pablo Saratxaga <pablo@mandrakesoft.com>
* vi.po: Updated Vietnamese file
......
This diff is collapsed.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment