Commit 99ae1a9e authored by Gábor Kelemen's avatar Gábor Kelemen Committed by Administrator

Update Hungarian translation

parent ef6354bf
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp.master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-28 19:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-29 00:16+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-28 22:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-01 09:59+0100\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng at ubuntu dot com>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at googlegroups dot com>\n"
"Language: hu\n"
......@@ -86,32 +86,41 @@ msgid ""
"GIMP 2.10.4 includes a lot of bug fixes as well as various optimizations. "
"Most notable changes are:"
msgstr ""
"A GIMP 2.10.4 rengeteg hibajavítást és optimalizációt tartalmaz. A"
" legfontosabb változások:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
msgid ""
"Straightening in Measurement tool: layers can be rotated using the "
"measurement line as horizon"
msgstr ""
"Egyenesítés a Mérőeszközben: a rétegek elforgathatók a mérővonal horizontként"
" használatával"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
msgid "Fast startup: fonts loading is not blocking startup anymore"
msgstr ""
msgstr "Gyors indulás: a betűkészletek betöltése már nem blokkolja az indítást"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
msgid ""
"Fonts Tagging with the same user interface as for brushes, patterns, and "
"gradients"
msgstr ""
"Betűkészletek címkézése ugyanazzal a felhasználói felülettel, mint az"
" ecsetek, minták és színátmenetek"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
msgid "PSD support: a pre-composited version of a PSD image can be imported"
msgstr ""
"PSD támogatás: a PSD képek előzetesen kompozitált verziója importálható"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
msgid ""
"Dashboard update: new \"Memory\" group and improved \"Swap\" group showing "
"various metrics"
msgstr ""
"A Vezérlőpulton megjelent a Memória csoport, és a Cserehely csoport is"
" különféle mérőszámok megjelenítésével bővült"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
msgid ""
......@@ -12245,11 +12254,10 @@ msgstr "Végzetes feldolgozási hiba az ecsetfájlban: a bájtok száma 0."
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:195
#, c-format
#| msgid "Fatal parse error in brush file: Width = 0."
msgid "Fatal parse error in brush file: %dx%d over max size."
msgstr ""
"Végzetes feldolgozási hiba az ecsetfájlban: ennyivel nagyobb a maximális"
" mérettől: %dx%d."
"Végzetes feldolgozási hiba az ecsetfájlban: ennyivel nagyobb a maximális "
"mérettől: %dx%d."
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:221
#, c-format
......@@ -12384,37 +12392,31 @@ msgstr "Ismeretlen GIMP-ecsetalakzat."
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:173
#, c-format
#| msgid "Invalid empty brush name"
msgid "Invalid brush spacing."
msgstr "Érvénytelen ecsettávolság."
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:190
#, c-format
#| msgid "Invalid shortcut."
msgid "Invalid brush radius."
msgstr "Érvénytelen ecsetátmérő."
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:209
#, c-format
#| msgid "Invalid shortcut."
msgid "Invalid brush spike count."
msgstr "Érvénytelen tüskeszám."
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:226
#, c-format
#| msgid "Invalid empty brush name"
msgid "Invalid brush hardness."
msgstr "Érvénytelen ecsetkeménység."
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:242
#, c-format
#| msgid "Brush Aspect Ratio"
msgid "Invalid brush aspect ratio."
msgstr "Érvénytelen ecsetméretarány."
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:258
#, c-format
#| msgid "Invalid empty brush name"
msgid "Invalid brush angle."
msgstr "Érvénytelen ecsetszög."
......@@ -13755,7 +13757,6 @@ msgstr "Érvénytelen UTF-8 karakterlánc a(z) „%s” palettafájlban"
#: ../app/core/gimppalette-load.c:114
#, c-format
#| msgid "Invalid shortcut."
msgid "Invalid column count."
msgstr "Érvénytelen oszlopszám."
......@@ -20040,38 +20041,32 @@ msgid "Starting Extensions"
msgstr "Kiegészítők indítása"
#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1017
#| msgid "RGB-alpha"
msgid "RGB without alpha"
msgstr "RGB alfa nélkül"
#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1021
#| msgid "RGB-alpha"
msgid "RGB with alpha"
msgstr "RGB alfával"
#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1035
#| msgid "Grayscale-alpha"
msgid "Grayscale without alpha"
msgstr "Szürkeárnyalatos alfa nélkül"
#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1039
#| msgid "Grayscale-alpha"
msgid "Grayscale with alpha"
msgstr "Szürkeárnyalatos alfával"
#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1053
#| msgid "Indexed-alpha"
msgid "Indexed without alpha"
msgstr "Indexelt alfa nélkül"
#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1057
#| msgid "Indexed-alpha"
msgid "Indexed with alpha"
msgstr "Indexelt alfával"
#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1071
msgid "This plug-in only works on the following layer types:"
msgstr ""
msgstr "Ez a bővítmény csak a következő rétegtípusokon működik:"
#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1265
#, c-format
......@@ -24231,24 +24226,20 @@ msgstr "Cserefájl méretkorlátja"
#. * as in "total amount of data read from the swap".
#.
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:473
#| msgid "Ready"
msgctxt "dashboard-variable"
msgid "Read"
msgstr "Olvasott"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:474
#| msgid "Total amount of time the CPU has been active"
msgid "Total amount of data read from the swap"
msgstr "A cserehelyről olvasott teljes adatmennyiség"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:483
#| msgid "Ready"
msgctxt "dashboard-variable"
msgid "Reading"
msgstr "Olvasás"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:484
#| msgid "Whether there is work queued for the swap file"
msgid "Whether data is being read from the swap"
msgstr "A cserehelyről történik-e adatolvasás"
......@@ -24256,25 +24247,20 @@ msgstr "A cserehelyről történik-e adatolvasás"
#. * as in "total amount of data written to the swap".
#.
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:496
#| msgctxt "dynamics-output-type"
#| msgid "Jitter"
msgctxt "dashboard-variable"
msgid "Written"
msgstr "Kiírt"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:497
#| msgid "Total amount of time the CPU has been active"
msgid "Total amount of data written to the swap"
msgstr "A cserehelyre kiírt teljes adatmennyiség"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:506
#| msgid "Hinting"
msgctxt "dashboard-variable"
msgid "Writing"
msgstr "Írás"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:507
#| msgid "Whether there is work queued for the swap file"
msgid "Whether data is being written to the swap"
msgstr "A cserehelyre történik-e adatírás"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment