Commit 995c266b authored by Andras Timar's avatar Andras Timar Committed by Szabolcs Ban
Browse files

Updated Hungarian translation.

2004-03-25  Andras Timar  <timar@gnome.hu>

	* hu.po: Updated Hungarian translation.
parent 82e689b4
2004-03-25 Andras Timar <timar@gnome.hu>
* hu.po: Updated Hungarian translation.
2004-03-25 Dmitry G. Mastrukov <dmitry@taurussoft.org>
* ru.po: Updated Russian translation
......
# Hungarian translation of GIMP lib-gimp
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Andras TIMAR <timar@gnome.hu>, 2000.
# Hungarian translation of gimp-libgimp.
# Copyright (C) 2000-2004 Free Software Foundation, Inc.
# Andras Timar <timar@gnome.hu>, 2000.
# Laszlo Dvornik <dvornikl@mailbox.hu>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP libgimp /gnome-cvs\n"
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-20 23:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-08-16 23:01+0200\n"
"Last-Translator: Andras TIMAR <timar@gnome.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <hu@gnome.hu>\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-02 03:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-21 15:42+0100\n"
"Last-Translator: Laszlo Dvornik <dvornikl@mailbox.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <translation-team-hu@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: libgimp/gimpbrushmenu.c:132
#, fuzzy
msgid "Brush Selection"
msgstr "Mértékegység választása"
msgstr "Ecset kiválasztása"
#: libgimp/gimpbrushmenu.c:161 libgimp/gimppatternmenu.c:144
msgid "_Browse..."
msgstr ""
msgstr "_Tallózás..."
#: libgimp/gimpexport.c:215 libgimp/gimpexport.c:251
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can't handle layers"
msgstr "rétegeket nem kezeli"
msgstr "%s nem kezeli a rétegeket"
#: libgimp/gimpexport.c:216 libgimp/gimpexport.c:225 libgimp/gimpexport.c:234
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Látható rétegek összefésülése"
#: libgimp/gimpexport.c:224
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "nem kezeli a rétegeltolásokat, méretet és átlátszóságot"
msgstr "%s nem kezeli a rétegeltolásokat, méretet és átlátszóságot"
#: libgimp/gimpexport.c:233 libgimp/gimpexport.c:242
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle layers as animation frames"
msgstr "a rétegeket csak animáció képkockájaként kezeli"
msgstr "%s a rétegeket csak animáció képkockájaként kezeli"
#: libgimp/gimpexport.c:234 libgimp/gimpexport.c:243
msgid "Save as Animation"
......@@ -51,42 +51,41 @@ msgid "Flatten Image"
msgstr "Kép lapítása"
#: libgimp/gimpexport.c:260
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can't handle transparency"
msgstr "átlátszóságot nem kezeli"
msgstr "%s nem kezeli az átlátszóságot"
#: libgimp/gimpexport.c:269
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can't handle layer masks"
msgstr "rétegeket nem kezeli"
msgstr "%s nem kezeli a rétegmaszkokat"
#: libgimp/gimpexport.c:270
#, fuzzy
msgid "Apply Layer Masks"
msgstr "egy rétegmaszk"
msgstr "Rétegmaszkok alkalmazása"
#: libgimp/gimpexport.c:278
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB images"
msgstr "csak RGB képeket kezel"
msgstr "%s csak RGB képeket kezel"
#: libgimp/gimpexport.c:279 libgimp/gimpexport.c:317 libgimp/gimpexport.c:326
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Átalakítás RGB-be"
#: libgimp/gimpexport.c:287
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale images"
msgstr "csak szürkeárnyalatos képeket kezel"
msgstr "%s csak szürkeárnyalatos képeket kezel"
#: libgimp/gimpexport.c:288 libgimp/gimpexport.c:317 libgimp/gimpexport.c:338
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Átalakítás szürkeárnyalatosba"
#: libgimp/gimpexport.c:296
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle indexed images"
msgstr "csak indexelt képeket kezel"
msgstr "%s csak indexelt képeket kezel"
#: libgimp/gimpexport.c:297 libgimp/gimpexport.c:326 libgimp/gimpexport.c:336
msgid ""
......@@ -94,41 +93,38 @@ msgid ""
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Átalakítás indexeltté az alapbeállítások használatával\n"
"(A finomhangoláshoz válaszd a kézi beállítást)"
"(A finomhangoláshoz válassza a kézi beállítást)"
#: libgimp/gimpexport.c:306
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr "csak RGB vagy indexelt képeket kezel"
msgstr ""
#: libgimp/gimpexport.c:307
#, fuzzy
msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Átalakítás indexeltté az alapbeállítások használatával\n"
"(A finomhangoláshoz válaszd a kézi beállítást)"
#: libgimp/gimpexport.c:316
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "csak RGB vagy szürkeárnyalatos képeket kezel"
msgstr "%s csak RGB vagy szürkeárnyalatos képeket kezel"
#: libgimp/gimpexport.c:325
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or indexed images"
msgstr "csak RGB vagy indexelt képeket kezel"
msgstr "%s csak RGB vagy indexelt képeket kezel"
#: libgimp/gimpexport.c:335
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "csak szürkeárnyalatos vagy indexelt képeket kezel"
msgstr "%s csak szürkeárnyalatos vagy indexelt képeket kezel"
#: libgimp/gimpexport.c:346
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s needs an alpha channel"
msgstr "szükséges az alfa csatorna"
msgstr "%s számára szükséges egy alfa csatorna"
#: libgimp/gimpexport.c:347
msgid "Add Alpha Channel"
......@@ -147,64 +143,49 @@ msgid "Export File"
msgstr "Fájl exportálása"
#: libgimp/gimpexport.c:461
#, fuzzy
msgid "_Ignore"
msgstr "Figyelmen kívül hagy"
msgstr "_Figyelmen kívül hagy"
#: libgimp/gimpexport.c:463
#, fuzzy
msgid "_Export"
msgstr "Exportálás"
msgstr "_Exportálás"
#. the headline
#: libgimp/gimpexport.c:485
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
"reasons:"
msgstr "A képet exportálni kellene mentés előtt a következő okból:"
msgstr ""
"A képet exportálni kellene, mielőtt %s néven mentésre kerülne a következő "
"okból:"
#: libgimp/gimpexport.c:563
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr ""
"Az exportáláshoz szükséges átalakítások nem módosítják az eredeti képet."
#: libgimp/gimpexport.c:665
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Arra készülsz, hogy %s-t %s-ként mentsd.\n"
"Ez nem fogja menteni a látható rétegeket."
msgstr "Az exportáláshoz szükséges átalakítások nem módosítják az eredeti képet."
#: libgimp/gimpexport.c:671
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Arra készülsz, hogy %s-t %s-ként mentsd.\n"
"Ez nem fogja menteni a látható rétegeket."
#: libgimp/gimpfontmenu.c:89
#, fuzzy
msgid "Font Selection"
msgstr "Mértékegység választása"
msgstr "Betűkészlet kiválasztása"
#: libgimp/gimpgradientmenu.c:103
#, fuzzy
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Mértékegység választása"
msgstr "Színátmenet kiválasztása"
#: libgimp/gimpmenu.c:407
msgid "None"
msgstr "Nincs"
#: libgimp/gimppatternmenu.c:115
#, fuzzy
msgid "Pattern Selection"
msgstr "Mértékegység választása"
msgstr "Minta kiválasztása"
#: libgimp/gimpunitcache.c:57
msgid "percent"
......@@ -212,62 +193,62 @@ msgstr "százalék"
#: libgimpbase/gimputils.c:161 libgimpbase/gimputils.c:166
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr ""
msgstr "(érvénytelen UTF-8 karakterlánc)"
#: libgimpbase/gimputils.c:244
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%d Bytes"
msgstr "bájt"
msgstr "%d bájt"
#: libgimpbase/gimputils.c:249
#, c-format
msgid "%.2f KB"
msgstr ""
msgstr "%.2f KB"
#: libgimpbase/gimputils.c:253
#, c-format
msgid "%.1f KB"
msgstr ""
msgstr "%.1f KB"
#: libgimpbase/gimputils.c:257
#, c-format
msgid "%d KB"
msgstr ""
msgstr "%d KB"
#: libgimpbase/gimputils.c:264
#, c-format
msgid "%.2f MB"
msgstr ""
msgstr "%.2f MB"
#: libgimpbase/gimputils.c:268
#, c-format
msgid "%.1f MB"
msgstr ""
msgstr "%.1f MB"
#: libgimpbase/gimputils.c:272
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%d MB"
msgstr "bájt"
msgstr "%d MB"
#: libgimpbase/gimputils.c:279
#, c-format
msgid "%.2f GB"
msgstr ""
msgstr "%.2f GB"
#: libgimpbase/gimputils.c:283
#, c-format
msgid "%.1f GB"
msgstr ""
msgstr "%.1f GB"
#: libgimpbase/gimputils.c:287
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%d GB"
msgstr "bájt"
msgstr "%d GB"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:177
#, c-format
msgid "Loading module: '%s'\n"
msgstr ""
msgstr "Modul betöltése: '%s'\n"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:194 libgimpmodule/gimpmodule.c:213
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:328 libgimpmodule/gimpmodule.c:356
......@@ -279,110 +260,105 @@ msgstr ""
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:283
#, c-format
msgid "Skipping module: '%s'\n"
msgstr ""
msgstr "Modul kihagyása: '%s'\n"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:424
msgid "Module error"
msgstr ""
msgstr "Modul hiba"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:425
msgid "Loaded"
msgstr ""
msgstr "Betöltve"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:426
msgid "Load failed"
msgstr ""
msgstr "Sikertelen betöltés"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:427
msgid "Not loaded"
msgstr ""
msgstr "Nincs betöltve"
#: libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:196
#: libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:195
#, c-format
msgid "Failed to create thumbnail folder '%s'."
msgstr ""
msgstr "A(z) '%s' bélyegkép mappa létrehozása sikertelen."
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:93
#, fuzzy
msgid "/_Foreground Color"
msgstr "/Előtérszín"
msgstr "/_Előtérszín"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:95
#, fuzzy
msgid "/_Background Color"
msgstr "/Háttérszín"
msgstr "/_Háttérszín"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:98
#, fuzzy
msgid "/Blac_k"
msgstr "/Fekete"
msgstr "/_Fekete"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:100
#, fuzzy
msgid "/_White"
msgstr "/Fehér"
msgstr "/F_ehér"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:142
#, fuzzy
msgid "Scales"
msgstr "Átméretezés"
msgstr ""
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:164 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_H"
msgstr ""
msgstr "_H"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_S"
msgstr ""
msgstr "_S"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_V"
msgstr ""
msgstr "_V"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_R"
msgstr ""
msgstr "_R"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_G"
msgstr ""
msgstr "_G"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:169 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_B"
msgstr ""
msgstr "_B"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:170
msgid "_A"
msgstr ""
msgstr "_A"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:174 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:357
msgid "Hue"
msgstr ""
msgstr "Színezet"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:358
#: modules/cdisplay_proof.c:323
msgid "Saturation"
msgstr ""
msgstr "Telítettség"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:176 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:359
msgid "Value"
msgstr ""
msgstr "Érték"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:177 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:360
msgid "Red"
msgstr ""
msgstr "Vörös"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:178 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:361
msgid "Green"
msgstr ""
msgstr "Zöld"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:179 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:362
msgid "Blue"
msgstr ""
msgstr "Kék"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:180 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:363
msgid "Alpha"
msgstr ""
msgstr "Alfa"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:254
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML"
......@@ -394,11 +370,11 @@ msgstr ""
#: libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:203
msgid "Current:"
msgstr ""
msgstr "Jelenlegi:"
#: libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:225
msgid "Old:"
msgstr ""
msgstr "Régi:"
#: libgimpwidgets/gimpfileentry.c:350
msgid "Select Folder"
......@@ -420,15 +396,6 @@ msgstr "megabájt"
msgid "GigaBytes"
msgstr "gigabájt"
#: libgimpwidgets/gimppatheditor.c:243
msgid "Writable"
msgstr ""
#: libgimpwidgets/gimppatheditor.c:252
#, fuzzy
msgid "Folder"
msgstr "Mappa kiválasztása"
#: libgimpwidgets/gimppickbutton.c:141
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
......@@ -440,14 +407,12 @@ msgid "Anchor"
msgstr "Horgony"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:114
#, fuzzy
msgid "_Duplicate"
msgstr "Kettőzés"
msgstr "_Kettőzés"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:115
#, fuzzy
msgid "_Edit"
msgstr "Szerkesztés"
msgstr "S_zerkesztés"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:116
msgid "Linked"
......@@ -478,33 +443,28 @@ msgid "L_ine Spacing"
msgstr ""
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:184
#, fuzzy
msgid "_Resize"
msgstr "_Alapértékek"
msgstr "Átmé_retezés"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:185 libgimpwidgets/gimpstock.c:284
#, fuzzy
msgid "_Scale"
msgstr "Átméretezés"
msgstr ""
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:263
msgid "Crop"
msgstr ""
msgstr "Kivágás"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:280
#, fuzzy
msgid "_Transform"
msgstr "Átalakítás"
msgstr "_Átalakítás"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:283
#, fuzzy
msgid "_Rotate"
msgstr "Forgatás"
msgstr "_Forgatás"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:285
#, fuzzy
msgid "_Shear"
msgstr "Nyírás"
msgstr "_Nyírás"
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:304
msgid "More..."
......@@ -512,7 +472,7 @@ msgstr "Egyéb..."
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:614
msgid "Unit Selection"
msgstr "Mértékegység választása"
msgstr "Mértékegység kiválasztása"
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:657
msgid "Unit"
......@@ -522,29 +482,24 @@ msgstr "Mértékegység"
msgid "Factor"
msgstr "Szorzó"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1291
#, fuzzy
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1271
msgid ""
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
msgstr ""
"Ha az \"Idő\" gomb nincs lenyomva, ezt a számot használja a véletlenszám-"
"generálás kiindulópontjaként. Így az adott \"véletlen\" sorozat "
"megismételhető."
"Ezt a számot használja a véletlenszám-generálás kiindulópontjaként. Így az "
"adott \"véletlen\" sorozat megismételhető."
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1295
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1275
msgid "_New Seed"
msgstr ""
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1308
#, fuzzy
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1288
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr ""
"A véletlenszám-generálás kiindulópontja a pontos idő, ez garantálja a "
"megfelelő véletlenséget."
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1312
msgid "_Randomize"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1292
msgid "Randomize"
msgstr ""
#: modules/cdisplay_colorblind.c:124
......@@ -577,11 +532,11 @@ msgstr ""
#: modules/cdisplay_gamma.c:156
msgid "Gamma"
msgstr ""
msgstr "Gamma"
#: modules/cdisplay_gamma.c:311
msgid "_Gamma:"
msgstr ""
msgstr "_Gamma:"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:90
msgid "High Contrast color display filter"
......@@ -589,7 +544,7 @@ msgstr ""
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:156
msgid "Contrast"
msgstr ""
msgstr "Kontraszt"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:308
msgid "Contrast C_ycles:"
......@@ -621,11 +576,11 @@ msgstr ""
#: modules/cdisplay_proof.c:334
msgid "Choose an ICC Color Profile"
msgstr ""
msgstr "Válasszon egy ICC színprofilt"
#: modules/cdisplay_proof.c:337
msgid "_Profile:"
msgstr ""
msgstr "_Profil:"
#: modules/cdisplay_proof.c:345
msgid "_Black Point Compensation"
......@@ -633,45 +588,43 @@ msgstr ""
#: modules/colorsel_cmyk.c:73
msgid "CMYK color selector"
msgstr ""
msgstr "CMYK színválasztó"
#: modules/colorsel_cmyk.c:132
msgid "CMYK"
msgstr ""
msgstr "CMYK"
#: modules/colorsel_cmyk.c:149
msgid "_C"
msgstr ""
msgstr "_C"
#: modules/colorsel_cmyk.c:150
msgid "_M"
msgstr ""
msgstr "_M"
#: modules/colorsel_cmyk.c:151
msgid "_Y"
msgstr ""
msgstr "_Y"
#: modules/colorsel_cmyk.c:152
msgid "_K"
msgstr ""
msgstr "_K"
#: modules/colorsel_cmyk.c:156
#, fuzzy
msgid "Cyan"
msgstr "Mégsem"
msgstr "Ciánkék"
#: modules/colorsel_cmyk.c:157
msgid "Magenta"