Commit 9084bc33 authored by Iñaki Larrañaga's avatar Iñaki Larrañaga Committed by Iñaki Larrañaga Murgoitio
Browse files

Updated Basque translation.

2004-07-26  Iñaki Larrañaga <dooteo@euskalgnu.org>

	* eu.po: Updated Basque translation.
parent 23935b2b
# translation of eu.po to Basque
# translation of gimp20-tips.po to Basque
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
......@@ -5,10 +6,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp20-tips\n"
"Project-Id-Version: eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-06-23 13:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-06 21:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-26 11:46+0200\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>\n"
"Language-Team: Basque <itzulpena@euskalgnu.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -17,7 +18,6 @@ msgstr ""
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:1
#, fuzzy
msgid "<big>Welcome to the GIMP!</big>"
msgstr "<big>Ongi etorri GIMPera!</big>"
......@@ -63,7 +63,6 @@ msgstr ""
"berriro <tt>Maius</tt> tekla sakatuta, geruza guztiak agertzeko."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:7
#, fuzzy
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the \"New Layer\" "
......@@ -72,8 +71,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Hautapen mugikorra geruza berri batean edo azken geruza aktiboan ainguratu "
"behar da, irudian beste eragiketarik egin baino lehen. Sakatu \"Geruza berria"
"\" edo \"Ainguratu geruza\" botoietan \"Geruzak, kanalak eta bide-izenak”\" "
"elkarrizketa-koadroan, edo erabili menuak gauza bera egiteko."
"\" edo \"Ainguratu geruza\" botoietan \"Geruzak\" elkarrizketa-koadroan, "
"edo erabili menuak gauza bera egiteko."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
......@@ -87,7 +86,6 @@ msgstr ""
"irtendakoan gordetzen da."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
#, fuzzy
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
......@@ -139,14 +137,13 @@ msgstr ""
"osoan lan egitea nahi baduzu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:14
#, fuzzy
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layer-&gt;Transparency-&gt;Add "
"Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"fektu guztiak ez dira berdin aplikatzen irudi-mota guztietan. Hori "
"Efektu guztiak ez dira berdin aplikatzen irudi-mota guztietan. Hori "
"adierazteko, menu-sarrera lausotuta agertuko da. Agian irudiaren modua RGBra "
"aldatu behar duzu (Irudia-&gt;Modua-&gt;RGB), alfa kanal bat gehitu (Geruzak-"
"&gt;Gehitu alfa kanala) edo irudia berdindu (Geruzak-&gt;Berdindu irudia)."
......@@ -162,9 +159,8 @@ msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt> erabiltzen bada, unekotik kendu egiten da."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"The GIMP can undo most changes to the image, so feel free to experiment."
msgstr ""
msgid "The GIMP can undo most changes to the image, so feel free to experiment."
msgstr "GIMP-ek irudiaren aldaketa gehienak desegin ditzakenez, jolastu irudiekin."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
......@@ -211,7 +207,6 @@ msgstr ""
"hautatu \"Gehitu alfa kanala\"."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:21
#, fuzzy
msgid ""
"To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
"ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
......@@ -219,7 +214,7 @@ msgid ""
"intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the "
"guides."
msgstr ""
"irkulu perfektu bat egiteko, eduki Maius sakatuta hautapen eliptikoa egiten "
"Zirkulu perfektu bat egiteko, eduki <tt>Maius</tt> sakatuta hautapen eliptikoa egiten "
"duzun bitartean. Zirkulu bat behar bezala kokatzeko, arrastatu gida "
"horizontalen eta bertikalen tangentea hautatu nahi duzun zirkulura, jarri "
"kurtsorea giden ebakiduran eta lortzen den hautapenak gidak ukituko ditu."
......@@ -232,7 +227,7 @@ msgid ""
"constrained to 15 degree angles."
msgstr ""
"Marrazteko tresna bat erabiltzean (pintzela, aerografoa edo arkatza), sakatu "
"Maius tekla eta lerro zuzen bat marraztuko da azken marrazketa-puntutik "
"<tt>Maius</tt> tekla eta lerro zuzen bat marraztuko da azken marrazketa-puntutik "
"kurtsorearen uneko kokalekura arte. <tt>Ktrl</tt> ere sakatzen baduzu, "
"lerroa 15 gradu biratuko da."
......@@ -250,12 +245,14 @@ msgstr ""
"JPEG, PNG, GIF, ..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
#, fuzzy
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Try "
"pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
msgstr "Hautapen bat doitzeko eta ordezteko, erabili <tt>Alt</tt>-arrastatu. "
msgstr ""
"Hautapen bat doitzeko eta ordezteko, erabili <tt>Alt</tt>-arrastatu. Honek leihoa mugitzen badu, "
"leiho kudeatzaileak <tt>Alt</tt> erabiltzen duela adierazten du. Saia zaitez aldi "
"berean <tt>Mayus</tt> tekla sakatuz."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
......@@ -323,14 +320,13 @@ msgstr ""
"klik eginda."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:32
#, fuzzy
msgid ""
"You can press or release the <tt>Shift</tt> and <tt>Ctrl</tt> keys while you "
"are making a selection in order to constrain it to a square or a circle, or "
"to have it centered on its starting point."
msgstr ""
"Hautapen bat egiten ari zarenean <tt>Maius</tt> eta <tt>Ktrl</tt> teklak "
"sakatutzen edo askatzen badituzu, lauki edo zirkulu perfektu bihurtuko da "
"sakatzen edo askatzen badituzu, lauki edo zirkulu perfektu bihurtuko da "
"edo hasierako puntuan zentratuko da."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:33
......@@ -381,3 +377,4 @@ msgstr ""
#~ "Ia irudi-eragiketa gehienak saguaren eskuineko botoiaz irudian klik "
#~ "eginda burutzen dira. Eta ez kezkatu, akats gehienak desegin daitezke "
#~ "eta..."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment