Commit 8c622bcd authored by Jan Morén's avatar Jan Morén Committed by Jan Morén
Browse files

Updated Swedish translation.

2004-01-24  Jan Morén  <jan.moren@lucs.lu.se>

         * sv.po: Updated Swedish translation.
parent 40f40c85
2004-01-24 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2004-01-23 Christophe Merlet <redfox@redfoxcenter.org>
* POTFILES.in: Updated.
......
This diff is collapsed.
2004-01-24 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2004-01-23 Danilo Šegan <dsegan@gmx.net>
* sr.po, sr@Latn.po: Updated Serbian translation.
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-script-fu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-19 00:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-12-16 10:55+0900\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-24 21:08+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-24 21:05+0900\n"
"Last-Translator: Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -27,28 +27,28 @@ msgstr "Script-Fu-konsolläget tillåter endast interaktiv användning"
msgid "Script-Fu Console"
msgstr "Script-Fu-konsoll"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:190
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:191
msgid "SIOD Output"
msgstr "SIOD-utdata"
#. The current command
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:263
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:264
msgid "Current Command"
msgstr "Aktuellt kommando"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:282
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:283
msgid "Browse..."
msgstr "Bläddra..."
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:581
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:582
msgid "Unable to open a stream on the SIOD output pipe"
msgstr "Kan inte öppna en ström på SIOD-utdataröret"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:587
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:588
msgid "Unable to open the SIOD output pipe"
msgstr "Kan inte öppna SIOD-utdataröret"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:632
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:633
msgid "Script-Fu evaluate mode allows only noninteractive invocation"
msgstr "Script-Fu-evalueringsläget tillåter endast interaktiv användning"
......@@ -107,26 +107,26 @@ msgstr "Script-Fu-färgskaleväljare"
msgid "Script-Fu Brush Selection"
msgstr "Script-Fu-penselväljare"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1943
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1942
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:486
msgid "Author:"
msgstr "Författare:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1949
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1948
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:502
msgid "Copyright:"
msgstr "Copyright:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1955
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1954
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:494
msgid "Date:"
msgstr "Datum:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1963
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1962
msgid "Image Types:"
msgstr "Bildtyper:"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1992
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1991
#, c-format
msgid ""
"Error while executing\n"
......@@ -675,6 +675,7 @@ msgstr "Buffertmängd (% höjd av text)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/asc2img.scm.h:6
#: plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm.h:6
#: plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm.h:5
msgid "Filename"
msgstr "Filnamn"
......@@ -1974,6 +1975,24 @@ msgstr "Penselnamn"
msgid "<Image>/Script-Fu/Selection/To _Image"
msgstr "<Image>/Script-Fu/Markering/Till _bild"
#: plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm.h:1
msgid ""
")))\n"
" (set! filename2 (string-append data-dir\n"
"\t\t\t\t "
msgstr ""
")))\n"
" (set! filnamn2 (string-append data-dir\n"
"\t\t\t\t "
#: plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm.h:4
msgid "<Image>/Script-Fu/Selection/To _Pattern..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Markering/Till _mönster..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm.h:6
msgid "Pattern Name"
msgstr "Mönsternamn"
#: plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Selection/_Round..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Markering/_Runda..."
......
2004-01-24 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2004-01-23 Christophe Merlet <redfox@redfoxcenter.org>
* fr.po: Updated French translation from
......
This diff is collapsed.
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-21 00:18+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-16 17:24+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-18 15:29+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
......@@ -45,10 +45,9 @@ msgstr ""
"bakgrundsbilden istället för förgrundsfärgen."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
#, fuzzy
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Transform tool in rotation mode will constrain "
"the rotation to 15 degree angles."
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag med rotationsverktyget kommer att begränsa rotationen "
"till 15-gradersvinklar."
......@@ -74,16 +73,15 @@ msgstr ""
"för att utföra samma sak."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
#, fuzzy
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. This is saved when you "
"exit GIMP."
"menu item, and pressing the desired key combination. If \"Save Keyboard "
"Shortcuts\" is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP."
msgstr ""
"Efter det att du aktiverat \"Dynamiska kortkommandon\" i "
"inställningsdialogen kan du omfördela snabbtangenter. Detta gör du genom att "
"plocka fram menyn, välja ett menyobjekt och trycka på den önskade "
"När du har aktiverat \"Dynamiska kortkommandon\" i "
"inställningsdialogen kan du ställa om snabbtangenter. Detta gör du genom att "
"ta fram menyn, markera ett menyval och trycka på den önskade "
"snabbtangentskombinationen. Detta sparas då du avslutar GIMP om \"Spara "
"kortkommandon\" är aktiverat."
......@@ -112,16 +110,14 @@ msgstr ""
"Kurvor)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
#, fuzzy
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
"tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Selection), the paint tools can be "
"used with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient "
"mode or even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Om du stryker en slinga (Redigera->Stryk) används det aktuella ritverktyget "
"och dess inställningar. Du kan använda målarpenseln i toningsläget, "
"klonverktyget med ett mönster eller till och med suddaren eller "
"smetverktyget."
"Om du stryker en slinga (Redigera-&gt;Stryk markering) kan ritverktygen "
"användas med deras aktuella inställningar. Du kan använda målarpenseln i "
"toningsläget eller till och med suddaren eller smetverktyget."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
......@@ -132,14 +128,13 @@ msgstr ""
"ett bildfönster för att dölja eller visa vertygslådan och andra dialoger."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:13
#, fuzzy
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Layers-&gt;Flatten Image) if you want the "
"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr ""
"De flesta insticksmoduler arbetar med det aktuella lagret på den aktuella "
"bilden. I en del fall måste du slå samman alla lager (Lager->Platta till "
"bilden. I en del fall måste du slå samman alla lager (Bild-&gt;Platta till "
"bilden) om du vill att insticksmodulen ska arbeta på hela bilden."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:14
......@@ -151,17 +146,16 @@ msgstr ""
"dig inte, du kan ångra de flesta misstag..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:15
#, fuzzy
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Add Alpha Channel) or "
"flatten it (Layers-&gt;Flatten Image)."
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Transparency-&gt;Add "
"Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"Alla effekter kan inte tillämpas på alla typer av bilder. Detta visas genom "
"att menyposten är inaktiv. Du kan behöva ändra bilden till RGB (Bild->Läge-"
">RGB), lägga till en alfakanal (Lager->Lägg till alfakanal) eller platta "
"till den (Lager->Platta till bild)."
"att menyposten är gråtonad. Du kan behöva ändra bildläget till RGB (Bild-&gt;"
"Läge-&gt;RGB), lägga till en alfakanal (Lager-&gt;Transparens-&gt;Lägg till "
"alfakanal) eller platta till den (Bild-&gt;Platta till bild)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
......@@ -231,17 +225,6 @@ msgstr ""
"kommer att endast röra vid hjälplinjerna."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:22
#, fuzzy
msgid ""
"Using Edit-&gt;Stroke allows you to draw simple squares or circles by "
"painting the edge of your current selection with the active brush. More "
"complex shapes can be drawn with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Att använda Redigera->Stryk låter dig rita enkla fyrkanter och cirklar genom "
"att rita hörnet på din aktuella markering med den aktiva penseln. Mer "
"komplexa figurer kan ritas med Filter->Rendera->Gfig."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
......@@ -253,7 +236,7 @@ msgstr ""
"aktuella markörposition. Om du även trycker <tt>Ctrl</tt> kommer linjen att "
"begränsas till 15-gradersvinklar."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, the GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
......@@ -265,12 +248,17 @@ msgstr ""
"lager och alla aspekter av ditt pågående arbete. När ett projekt väl är "
"färdigt kan du spara det som JPEG, PNG, GIF, ..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this "
"makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
"already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
msgstr ""
"Du kan justera och flytta en markering genom att använda <tt>Alt</tt>-drag."
"Du kan justera och placera om en markering genom att använda <tt>Alt</tt>-"
"drag. Om detta gör att fönstret flyttar sig använder din fönsterhanterare "
"redan <tt>Alt</tt>-tangenten. Prova att trycka <tt>Shift</tt> på samma gång."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
......@@ -278,10 +266,9 @@ msgstr ""
"Du kan justera markeringsintervallet för luddig markering genom att klicka "
"och dra vänster och höger."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#, fuzzy
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The Paths "
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
......@@ -289,7 +276,7 @@ msgstr ""
"slingverktyget. Slingdialogen låter dig arbeta med flera slingor och "
"konvertera dem till markeringar."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
......@@ -297,7 +284,7 @@ msgstr ""
"Du kan dra ett lager från lagerdialogen och släppa den på verktygslådan. "
"Detta skapar en ny bild som innehåller endast det lagret."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can drag and drop many things in the GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
......@@ -307,6 +294,16 @@ msgstr ""
"eller från en färgpalett och släppa den i en bild gör till exempel att den "
"aktuella bilden eller markeringen fylls med den färgen."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Du kan rita enkla fyrkanter och cirklar genom att använda Redigera-&gt;Stryk "
"markering. Det ritar hörnet på din aktuella markering. Mer komplexa figurer "
"kan ritas med slingverktyget eller Filter-&gt;Rendera-&gt;Gfig."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
......@@ -373,54 +370,53 @@ msgstr ""
"markering genom att måla i bilden och klicka på knappen igen för att "
"konvertera den tillbaka till en normal markering."
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Selection), the paint tools can be "
#~ "used with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient "
#~ "mode or even the Eraser or the Smudge tool."
#~ "If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
#~ "settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
#~ "tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
#~ msgstr ""
#~ "Om du stryker en slinga (Redigera-&gt;Stryk markering) kan ritverktygen "
#~ "användas med deras aktuella inställningar. Du kan använda målarpenseln i "
#~ "toningsläget eller till och med suddaren eller smetverktyget."
#~ "Om du stryker en slinga (Redigera->Stryk) används det aktuella "
#~ "ritverktyget och dess inställningar. Du kan använda målarpenseln i "
#~ "toningsläget, klonverktyget med ett mönster eller till och med suddaren "
#~ "eller smetverktyget."
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some "
#~ "cases, you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you "
#~ "want the plug-in to work on the whole image."
#~ "cases, you will have to merge all layers (Layers-&gt;Flatten Image) if "
#~ "you want the plug-in to work on the whole image."
#~ msgstr ""
#~ "De flesta insticksmoduler arbetar med det aktuella lagret på den aktuella "
#~ "bilden. I en del fall måste du slå samman alla lager (Bild-&gt;Platta "
#~ "till bilden) om du vill att insticksmodulen ska arbeta på hela bilden."
#~ "bilden. I en del fall måste du slå samman alla lager (Lager->Platta till "
#~ "bilden) om du vill att insticksmodulen ska arbeta på hela bilden."
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated "
#~ "by a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
#~ "(Image-&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Transparency-"
#~ "&gt;Add Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
#~ "(Image-&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Add Alpha "
#~ "Channel) or flatten it (Layers-&gt;Flatten Image)."
#~ msgstr ""
#~ "Alla effekter kan inte tillämpas på alla typer av bilder. Detta visas "
#~ "genom att menyposten är gråtonad. Du kan behöva ändra bildläget till RGB "
#~ "(Bild-&gt;Läge-&gt;RGB), lägga till en alfakanal (Lager-&gt;Transparens-"
#~ "&gt;Lägg till alfakanal) eller platta till den (Bild-&gt;Platta till "
#~ "bild)."
#~ "genom att menyposten är inaktiv. Du kan behöva ändra bilden till RGB "
#~ "(Bild->Läge->RGB), lägga till en alfakanal (Lager->Lägg till alfakanal) "
#~ "eller platta till den (Lager->Platta till bild)."
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If "
#~ "this makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
#~ "already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
#~ "Using Edit-&gt;Stroke allows you to draw simple squares or circles by "
#~ "painting the edge of your current selection with the active brush. More "
#~ "complex shapes can be drawn with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
#~ msgstr ""
#~ "Du kan justera och placera om en markering genom att använda <tt>Alt</tt>-"
#~ "drag. Om detta gör att fönstret flyttar sig använder din fönsterhanterare "
#~ "redan <tt>Alt</tt>-tangenten. Prova att trycka <tt>Shift</tt> på samma "
#~ "gång."
#~ "Att använda Redigera->Stryk låter dig rita enkla fyrkanter och cirklar "
#~ "genom att rita hörnet på din aktuella markering med den aktiva penseln. "
#~ "Mer komplexa figurer kan ritas med Filter->Rendera->Gfig."
#~ msgid ""
#~ "You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. "
#~ "It strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be "
#~ "drawn using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
#~ msgid "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag."
#~ msgstr ""
#~ "Du kan rita enkla fyrkanter och cirklar genom att använda Redigera-&gt;"
#~ "Stryk markering. Det ritar hörnet på din aktuella markering. Mer komplexa "
#~ "figurer kan ritas med slingverktyget eller Filter-&gt;Rendera-&gt;Gfig."
#~ "Du kan justera och flytta en markering genom att använda <tt>Alt</tt>-"
#~ "drag."
#~ msgid ""
#~ "A Floating Selection must be anchored to a new layer or to the last "
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment