GitLab repository storage has been migrated to hashed layout. Please contact Infrastructure team if you notice any issues with repositories or hooks.

Commit 8abc548d authored by Sven Neumann's avatar Sven Neumann

some release fixes that I will try to sneak into the tarball

parent a401d3ca
data/images/gimp_splash.png

75.2 KB | W: | H:

data/images/gimp_splash.png

99.5 KB | W: | H:

data/images/gimp_splash.png
data/images/gimp_splash.png
data/images/gimp_splash.png
data/images/gimp_splash.png
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
......@@ -6,7 +6,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2002-11-09 19:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2003-06-27 03:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-02-22 23:26+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
......@@ -60,11 +60,12 @@ msgstr ""
"místo barvy popředí."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:7
#, fuzzy
msgid ""
"A Floating Selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the New Layer or "
"Anchor Layer buttons in the \"Layers, Channels and Paths\" dialog, or use "
"the menus to do the same."
"layer before doing other operations on the image. Click on the \"New Layer\" "
"or \"Anchor Layer buttons\" in the Layers dialog, or use the menus to do the "
"same."
msgstr ""
"Plovoucí výběr musí být před prováděním jiných operací na obrázku ukotven k "
"nové vrstvě nebo k poslední aktivní vrstvě. Klikněte na tlačítko Nová vrstva "
......@@ -72,6 +73,18 @@ msgstr ""
"pomocí menu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
#, fuzzy
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. This is saved when you "
"exit GIMP."
msgstr ""
"Klávesové zkratky v libovolném menu můžete změnit vyvoláním menu, vybráním\n"
"položky menu a stisknutím nové klávesové zkratky. Toto nastavení je "
"dynamické a ukládá se, když GIMP ukončíte."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a Guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
......@@ -81,19 +94,20 @@ msgstr ""
"výběry se budou chytat na vodítka. Vodítka můžete odstranit jejich "
"přetažením mimo obrázek nástrojem Přesun."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:10
#, fuzzy
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels tool (Image-"
"improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels tool (Layer-"
"&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Image-&gt;Colors-&gt;Curves)."
"with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves)."
msgstr ""
"Jestliže některé vaše naskenované fotky nevypadají dost barevně, můžete "
"jejich rozsah tónů snadno vylepšit tlačítkem \"Automaticky\" v nástroji "
"Úrovně (Obrázek-&gt;Barvy-&gt;Úrovně). Případné barevné stíny můžete opravit "
"nástrojem Křivky (Obrázek-&gt;Barvy-&gt;Křivky)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:10
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
......@@ -103,18 +117,6 @@ msgstr ""
"nástroj a jeho nastavení. Můžete použít Štětec v režimu přechodu, nástroj "
"Klonování se vzorkem nebo dokonce nástroje Guma nebo Šmouha."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If your fonts turn out blocky, that's because they're not scalable fonts. "
"Most X servers support scalable Type 1 Postscript fonts. Download and "
"install them. Some font servers allow you to use TrueType (<tt>.ttf</tt>) "
"fonts, which are also scalable."
msgstr ""
"Jestliže se vaše písma zobrazují hranatá, je to kvůli tomu, že to nejsou "
"vektorová písma. Většina X serverů podporuje vektorová písma Postscript Type "
"1. Stáhněte je a nainstalujte. Některé font servery vám umožňují používat "
"písma TrueType (<tt>.ttf</tt>), která jsou také vektorová."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times "
......@@ -184,21 +186,23 @@ msgstr ""
"jejich obsahů."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:19
#, fuzzy
msgid ""
"The file selection dialog box has command-line completion with <tt>Tab</tt>, "
"just like the shell. Type part of a filename, hit <tt>Tab</tt>, and voila! "
"It's completed."
"just like the shell. Type part of a filename, hit <tt>Tab</tt>, and voilá, "
"it's completed."
msgstr ""
"Okno dialogy výběru souborů podporuje doplňování na příkazovém řádku s "
"<tt>Tab</tt>, stejně jako shell. Napište část jméno souboru, stiskněte "
"<tt>Tab</tt>, a voila! Doplní se."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:20
#, fuzzy
msgid ""
"The layer named \"Background\" it special because it lacks transparency. "
"This prevents you from adding a layer mask or moving the layer up in the "
"stack. You may add transparency to it by right-clicking in the \"Layers, "
"Channels and Paths\" dialog and selecting \"Add Alpha Channel\"."
"stack. You may add transparency to it by right-clicking in the Layers dialog "
"and selecting \"Add Alpha Channel\"."
msgstr ""
"Vrstva pojmenovaná \"Pozadí\" je speciální, protože nemá průhlednost. To vám "
"brání přidat masku vrstvy nebo ji zvýšit mezi ostatní. Můžete k ní přidat "
......@@ -265,19 +269,21 @@ msgstr ""
"a doprava."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#, fuzzy
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The \"Paths"
"\" tab in the \"Layers, Channels and Paths\" dialog allows you to work on "
"multiple paths and to convert them to selections."
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Pomocí nástroje Beziér můžete vytvářet a upravovat složité výběry. Odrážka "
"\"Cesty\" v dialogu \"Vrstvy, kanály a cesty\" vám umožňuje pracovat na více "
"cestách a konvertovat je na výběry."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#, fuzzy
msgid ""
"You can drag a layer from the \"Layers, Channels and Paths\" dialog and drop "
"it onto the toolbox. This will create a new image containing only that layer."
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Vrstvu můžete táhnout z dialogu \"Vrstvy, kanály a cesty\" a pustit ji na "
"panel nástrojů. Tím vytvoříte nový obrázek obsahující jen tuto vrstvu."
......@@ -301,9 +307,10 @@ msgstr ""
"kdykoli získat stisknutím klávesy F1. Funguje to i v menu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:31
#, fuzzy
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the \"Layers, Channels and Paths\" dialog."
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Mnoho operací s vrstvami můžete provést kliknutím pravým tlačítkem na "
"textovou jmenovku vrstvy v dialogu \"Vrstvy, kanály a cesty\"."
......@@ -319,28 +326,19 @@ msgstr ""
"abyste jej vycentrovali podle jeho počátečního bodu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:33
msgid ""
"You can reassign shortcut keys on any menu by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the new shortcut key combination. This "
"is dynamic and is saved when you exit GIMP."
msgstr ""
"Klávesové zkratky v libovolném menu můžete změnit vyvoláním menu, vybráním\n"
"položky menu a stisknutím nové klávesové zkratky. Toto nastavení je "
"dynamické a ukládá se, když GIMP ukončíte."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:34
#, fuzzy
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the \"Channels"
"\" tab of the \"Layers, Channels and Paths\" dialog, you can toggle the "
"visibility of this new channel or convert it to a selection."
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Výběr můžete uložit do kanálu (Výběr-&gt;Uložit do kanálu) a pak tento kanál "
"upravit libovolnými nástroji kreslení. Pomocí tlačítek v odrážce \"Kanály\" "
"dialogu \"Vrstvy, kanály a cesty\" můžete přepnout viditelnost tohoto nového "
"kanálu nebo jej převést na výběr."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:35
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:34
msgid ""
"You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
......@@ -348,7 +346,7 @@ msgstr ""
"Pomocí <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> můžete procházet všemi vrstvami obrázku "
"(pokud tyto klávesy neodchytí váš manažer oken...)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:36
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:35
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's larger "
"than its display window."
......@@ -356,14 +354,26 @@ msgstr ""
"Je-li obrázek větší než okno, ve kterém se zobrazuje, můžete se v obrázku "
"posunovat pomocí prostředního tlačítka myši."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:37
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:36
#, fuzzy
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the Quick Mask "
"button at the bottom left of an image window. Change your selection by "
"painting in the image and click on the button again to convert it back to a "
"normal selection."
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the \"Quick "
"Mask\" button at the bottom left of an image window. Change your selection "
"by painting in the image and click on the button again to convert it back to "
"a normal selection."
msgstr ""
"Výběr můžete změnit pomocí nástrojů kreslení. Klikněte na tlačítko Rychlá "
"maska ve spodním levém rohu okna obrázku. Změňte svůj výběr kreslením v "
"obrázku a dalším kliknutím na toto tlačítko jej převeďte zpět na normální "
"výběr"
#~ msgid ""
#~ "If your fonts turn out blocky, that's because they're not scalable fonts. "
#~ "Most X servers support scalable Type 1 Postscript fonts. Download and "
#~ "install them. Some font servers allow you to use TrueType (<tt>.ttf</tt>) "
#~ "fonts, which are also scalable."
#~ msgstr ""
#~ "Jestliže se vaše písma zobrazují hranatá, je to kvůli tomu, že to nejsou "
#~ "vektorová písma. Většina X serverů podporuje vektorová písma Postscript "
#~ "Type 1. Stáhněte je a nainstalujte. Některé font servery vám umožňují "
#~ "používat písma TrueType (<tt>.ttf</tt>), která jsou také vektorová."
......@@ -7,7 +7,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP tips\n"
"POT-Creation-Date: 2002-11-09 19:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2003-06-27 03:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-03-18 22:58+0100\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
......@@ -60,18 +60,32 @@ msgstr ""
"til at bruge baggrundsfarven i stedet for forgrundsfarven."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:7
#, fuzzy
msgid ""
"A Floating Selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the New Layer or "
"Anchor Layer buttons in the \"Layers, Channels and Paths\" dialog, or use "
"the menus to do the same."
"layer before doing other operations on the image. Click on the \"New Layer\" "
"or \"Anchor Layer buttons\" in the Layers dialog, or use the menus to do the "
"same."
msgstr ""
"En flydende markering skal forankres til et nyt lag eller det sidste aktive "
"lag før der kan foretages andre operationer på billedet. Klik på Nyt lag- "
"eller Forankr lag-knapperne i \"Lag, kanaler og baner\"-vinduet eller brug "
"menuerne til at gøre det samme."
# mon ikke 'dynamic' dækker over noget i retning af det skrevne
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
#, fuzzy
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. This is saved when you "
"exit GIMP."
msgstr ""
"Du kan omdefinere genvejstaster i menuerne ved at bringe en menu frem, pege "
"på et menupunkt og trykke den nye tastekombination. Genvejen virker med "
"samme og bliver gemt når du afslutter Gimp'en."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a Guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
......@@ -81,19 +95,20 @@ msgstr ""
"markeringer der bliver flyttet, vil så følge hjælpelinjerne. Du kan fjerne "
"linjerne igen ved at trække dem af billedet med flytteværktøjet."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:10
#, fuzzy
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels tool (Image-"
"improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels tool (Layer-"
"&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Image-&gt;Colors-&gt;Curves)."
"with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves)."
msgstr ""
"Hvis nogle af din indskannede foto ikke ser farverige nok ud, kan du let "
"forbedre deres farvetoneinterval med \"Auto\"-knappen i niveauværktøjet "
"(Billede-&gt;Farver-&gt;Niveauer). Hvis der er farveudblødninger, kan du "
"rette dem med kurveværktøjet (Billede-&gt;Farver-&gt;Kurver)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:10
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
......@@ -104,18 +119,6 @@ msgstr ""
"farveovergangstilstand, kloningsværktøjet med et mønster eller endda "
"viskelæderet eller udtværingsværktøjet."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If your fonts turn out blocky, that's because they're not scalable fonts. "
"Most X servers support scalable Type 1 Postscript fonts. Download and "
"install them. Some font servers allow you to use TrueType (<tt>.ttf</tt>) "
"fonts, which are also scalable."
msgstr ""
"Hvis dine skrifttyper ser kornede ud skyldes det at de ikke er skalérbare. "
"De fleste X-servere understøtter skalérbare Type 1 Postscript-skrifttyper. "
"Hent og installér dem. Nogle skrifttypeservere lader dig bruge TrueType-"
"skrifttyper (.ttf) som også er skalérbare."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times "
......@@ -187,21 +190,23 @@ msgstr ""
"du en bestemt sammensætning af deres indhold."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:19
#, fuzzy
msgid ""
"The file selection dialog box has command-line completion with <tt>Tab</tt>, "
"just like the shell. Type part of a filename, hit <tt>Tab</tt>, and voila! "
"It's completed."
"just like the shell. Type part of a filename, hit <tt>Tab</tt>, and voilá, "
"it's completed."
msgstr ""
"Filvælgervinduet har kommandolinjefuldførelse med tabulatortasten, ligesom "
"en kommandoskal. Indtast en del af et filnavn, tryk på tabulator og vupti! "
"Navnet bliver fuldført."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:20
#, fuzzy
msgid ""
"The layer named \"Background\" it special because it lacks transparency. "
"This prevents you from adding a layer mask or moving the layer up in the "
"stack. You may add transparency to it by right-clicking in the \"Layers, "
"Channels and Paths\" dialog and selecting \"Add Alpha Channel\"."
"stack. You may add transparency to it by right-clicking in the Layers dialog "
"and selecting \"Add Alpha Channel\"."
msgstr ""
"Laget ved navn \"Baggrund\" er specielt fordi det mangler gennemsigtighed. "
"Dette forhindrer dig i at tilføje en lagmaske eller hæve laget. Du kan "
......@@ -270,19 +275,21 @@ msgstr ""
"og trække til højre eller venstre."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#, fuzzy
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The \"Paths"
"\" tab in the \"Layers, Channels and Paths\" dialog allows you to work on "
"multiple paths and to convert them to selections."
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Du kan oprette og redigere komplekse markeringer med Bezier-værktøjet. "
"\"Baner\"-fanebladet i \"Lag, kanaler og baner\"-vinduet lader dig arbejde "
"på flere baner og så konvertere dem til markeringer."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#, fuzzy
msgid ""
"You can drag a layer from the \"Layers, Channels and Paths\" dialog and drop "
"it onto the toolbox. This will create a new image containing only that layer."
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Du kan trække et lag fra \"Lag, kanaler og baner\"-vinduet og slippe det i "
"værktøjskassen. Dette opretter et nyt billede som kun indeholder det lag."
......@@ -307,9 +314,10 @@ msgstr ""
"i menuer."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:31
#, fuzzy
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the \"Layers, Channels and Paths\" dialog."
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Du kan udføre mange lagoperationer ved at højreklikke på tekstetiketten til "
"et lag i \"Lag, kanaler og baner\"-vinduet."
......@@ -324,30 +332,20 @@ msgstr ""
"markering før at begrænse den til en perfekt cirkel eller et kvadrat, eller "
"til at få den centreret ved startpunktet."
# mon ikke 'dynamic' dækker over noget i retning af det skrevne
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:33
msgid ""
"You can reassign shortcut keys on any menu by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the new shortcut key combination. This "
"is dynamic and is saved when you exit GIMP."
msgstr ""
"Du kan omdefinere genvejstaster i menuerne ved at bringe en menu frem, pege "
"på et menupunkt og trykke den nye tastekombination. Genvejen virker med "
"samme og bliver gemt når du afslutter Gimp'en."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:34
#, fuzzy
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the \"Channels"
"\" tab of the \"Layers, Channels and Paths\" dialog, you can toggle the "
"visibility of this new channel or convert it to a selection."
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Du kan gemme en markering som en kanel (Markering-&gt;Gem som kanal) og så "
"ændre denne kanal med maleværktøjerne. Ved hjælp af knapperne i \"Kanaler\"-"
"fanebladet i \"Lag, kanaler og baner\"-vinduet kan du slå synligheden af "
"denne nye kanal til eller fra eller konvertere den til en markering."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:35
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:34
msgid ""
"You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
......@@ -355,7 +353,7 @@ msgstr ""
"Du kan bruge <tt>Alt</tt> + tabulator til at gå gennem alle lagene i et "
"billede (hvis din vindueshåndtering ikke bruger den kombination...)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:36
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:35
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's larger "
"than its display window."
......@@ -363,14 +361,26 @@ msgstr ""
"Du kan bruge den midterste museknap til at flytte rundt i billedet hvis det "
"er større end dets fremvisningsvindue."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:37
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:36
#, fuzzy
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the Quick Mask "
"button at the bottom left of an image window. Change your selection by "
"painting in the image and click on the button again to convert it back to a "
"normal selection."
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the \"Quick "
"Mask\" button at the bottom left of an image window. Change your selection "
"by painting in the image and click on the button again to convert it back to "
"a normal selection."
msgstr ""
"Du kan bruge tegneværktøjerne til at ændre det markerede. Klik på "
"hurtigmaskeknappen for neden til venstre i et billedvindue. Ændr det "
"markerede ved at tegne i billedet og klikke på knappen igen for at "
"konvertere det tilbage til en normal markering."
#~ msgid ""
#~ "If your fonts turn out blocky, that's because they're not scalable fonts. "
#~ "Most X servers support scalable Type 1 Postscript fonts. Download and "
#~ "install them. Some font servers allow you to use TrueType (<tt>.ttf</tt>) "
#~ "fonts, which are also scalable."
#~ msgstr ""
#~ "Hvis dine skrifttyper ser kornede ud skyldes det at de ikke er "
#~ "skalérbare. De fleste X-servere understøtter skalérbare Type 1 Postscript-"
#~ "skrifttyper. Hent og installér dem. Nogle skrifttypeservere lader dig "
#~ "bruge TrueType-skrifttyper (.ttf) som også er skalérbare."
......@@ -5,7 +5,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp 1.3.16\n"
"POT-Creation-Date: 2002-11-09 19:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2003-06-27 03:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-06-25 20:36+0200\n"
"Last-Translator: Sven Neumann <sven@gimp.org>\n"
"Language-Team: German <de@li.org>\n"
......@@ -63,13 +63,25 @@ msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"A Floating Selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the New Layer or "
"Anchor Layer buttons in the \"Layers, Channels and Paths\" dialog, or use "
"the menus to do the same."
"layer before doing other operations on the image. Click on the \"New Layer\" "
"or \"Anchor Layer buttons\" in the Layers dialog, or use the menus to do the "
"same."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. This is saved when you "
"exit GIMP."
msgstr ""
"Wenn in den Einstellungen \"Dynamische Tastaturkürzel\" aktiviert sind,\n"
"können Tastaturkürzel einfach zugewiesen und verändert werden. Dazu\n"
"wird der entsprechende Menüeintrag mit der Maus ausgewählt und dann bei\n"
"gedrückter Maustaste die neue Tastenkombination gedrückt."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a Guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
......@@ -78,29 +90,21 @@ msgstr ""
"Bild gezogen und dort platziert werden. Hilfslinien erlauben ein genaues "
"Plazieren von Ebenen und Selektionen."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels tool (Image-"
"improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels tool (Layer-"
"&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Image-&gt;Colors-&gt;Curves)."
"with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves)."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:10
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
"tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If your fonts turn out blocky, that's because they're not scalable fonts. "
"Most X servers support scalable Type 1 Postscript fonts. Download and "
"install them. Some font servers allow you to use TrueType (<tt>.ttf</tt>) "
"fonts, which are also scalable."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times "
......@@ -172,23 +176,21 @@ msgstr ""
"hindurch, so entsteht das Bild durch Überlagerung ihrer Inhalte."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:19
#, fuzzy
msgid ""
"The file selection dialog box has command-line completion with <tt>Tab</tt>, "
"just like the shell. Type part of a filename, hit <tt>Tab</tt>, and voila! "
"It's completed."
"just like the shell. Type part of a filename, hit <tt>Tab</tt>, and voilá, "
"it's completed."
msgstr ""
"Der Dateiauswahl-Dialog vervollständigt Dateinamen sowie man es von der "
"Shell gewöhnt ist. Es genügt den Beginn eines Dateinamens einzugeben, "
"<tt>Tab</tt> zu drücken und, voilá, das Ende wird ergänzt."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:20
#, fuzzy
msgid ""
"The layer named \"Background\" it special because it lacks transparency. "
"This prevents you from adding a layer mask or moving the layer up in the "
"stack. You may add transparency to it by right-clicking in the \"Layers, "
"Channels and Paths\" dialog and selecting \"Add Alpha Channel\"."
"stack. You may add transparency to it by right-clicking in the Layers dialog "
"and selecting \"Add Alpha Channel\"."
msgstr ""
"Ebenen mit dem Namen \"Hintergrund\" haben eine spezielle Bedeutung. Ihnen "
"fehlt Transparenz und es kann ihnen keine Maske hinzugefügt werden. Ein "
......@@ -260,15 +262,15 @@ msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The \"Paths"
"\" tab in the \"Layers, Channels and Paths\" dialog allows you to work on "
"multiple paths and to convert them to selections."
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can drag a layer from the \"Layers, Channels and Paths\" dialog and drop "
"it onto the toolbox. This will create a new image containing only that layer."
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
......@@ -285,10 +287,9 @@ msgid ""
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:31
#, fuzzy
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the \"Layers, Channels and Paths\" dialog."
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Viele Ebenen-Operationen werden durch Klicken mit der rechten Maustaste auf "
"den Namen der Ebene im Ebenen-Dialog durchgeführt."
......@@ -304,26 +305,14 @@ msgstr ""
"beziehungsweise die Selektion auf den Startpunkt zentriert werden."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:33
#, fuzzy
msgid ""
"You can reassign shortcut keys on any menu by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the new shortcut key combination. This "
"is dynamic and is saved when you exit GIMP."
msgstr ""
"Wenn in den Einstellungen \"Dynamische Tastaturkürzel\" aktiviert sind,\n"
"können Tastaturkürzel einfach zugewiesen und verändert werden. Dazu\n"
"wird der entsprechende Menüeintrag mit der Maus ausgewählt und dann bei\n"
"gedrückter Maustaste die neue Tastenkombination gedrückt."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:34
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the \"Channels"
"\" tab of the \"Layers, Channels and Paths\" dialog, you can toggle the "
"visibility of this new channel or convert it to a selection."
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:35
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:34
msgid ""
"You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
......@@ -331,7 +320,7 @@ msgstr ""
"<tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> erlaubt es, durch die Ebenen eines Bildes zu "
"schalten (wenn der Fenstermanager diese Tastenkombination nicht abfängt)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:36
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:35
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's larger "
"than its display window."
......@@ -339,10 +328,10 @@ msgstr ""
"Passt das Bild nicht vollständig in das Fenster, kann der Ausschnitt mit der "
"mittleren Maustaste verschoben werden."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:37
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:36
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the Quick Mask "
"button at the bottom left of an image window. Change your selection by "
"painting in the image and click on the button again to convert it back to a "
"normal selection."
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the \"Quick "
"Mask\" button at the bottom left of an image window. Change your selection "
"by painting in the image and click on the button again to convert it back to "
"a normal selection."
msgstr ""
......@@ -6,7 +6,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP 1.3\n"
"POT-Creation-Date: 2002-11-09 19:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2003-06-27 03:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-03-03 18:55+0100\n"
"Last-Translator: Pablo Gonzalo del Campo <pablodc@bigfoot.com>\n"
"Language-Team: Spanish <traductores@es.gnome.org>\n"
......@@ -61,11 +61,12 @@ msgstr ""
"ésta utilice el color de fondo en lugar del color de frente."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:7
#, fuzzy
msgid ""
"A Floating Selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the New Layer or "
"Anchor Layer buttons in the \"Layers, Channels and Paths\" dialog, or use "
"the menus to do the same."
"layer before doing other operations on the image. Click on the \"New Layer\" "
"or \"Anchor Layer buttons\" in the Layers dialog, or use the menus to do the "
"same."
msgstr ""
"Una selección flotante debe ser anclada a una capa nueva o a la última capa "
"activa antes de realizar otras operaciones sobre la imagen. Haga clic sobre "
......@@ -73,6 +74,18 @@ msgstr ""
"y rutas» o utilice los menús para hacer lo mismo."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
#, fuzzy
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. This is saved when you "
"exit GIMP."
msgstr ""
"Puede redefinir las combinaciones de teclas de cualquier menú activando el "
"menú, seleccionando un elemento del menú y presionando una nueva combinación "
"de teclas. Esto es dinámico y se guarda cada vez que sale de El GIMP."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a Guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
......@@ -82,12 +95,13 @@ msgstr ""
"Todas las selecciones arrastradas se ajustarán a las guías. Puede quitar la "
"guías arrastrándolas fuera de la imagen utilizando la herramienta Mover."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:10
#, fuzzy
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels tool (Image-"
"improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels tool (Layer-"
"&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Image-&gt;Colors-&gt;Curves)."
"with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves)."
msgstr ""
"Si algunas de sus fotografías digitalizadas no lucen suficientemente "
"coloridas, fácilmente puede mejorar su rango de tonos con el botón «Auto» en "
......@@ -95,7 +109,7 @@ msgstr ""
"de color puede corregirlas con la herramienta Curvas (Imagen-&gt;Colores-&gt;"
"Curvas)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:10
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
......@@ -106,19 +120,6 @@ msgstr ""
"herramienta Clonación con un patrón o incluso las herramientas Borrador y "
"Emborronar."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If your fonts turn out blocky, that's because they're not scalable fonts. "
"Most X servers support scalable Type 1 Postscript fonts. Download and "
"install them. Some font servers allow you to use TrueType (<tt>.ttf</tt>) "
"fonts, which are also scalable."
msgstr ""
"Si sus tipografías aparecen escalonadas eso se debe a que no son tipografías "
"escalables. La mayoría de los servidores X soportan tipografías escalables "
"«Type 1». Descáguelas e instálelas. Algunos servidores de tipografías le "
"permiten utilizar tipografías TrueType (<tt>.ttf</tt>) que también son "
"escalables."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times "
......@@ -191,10 +192,11 @@ msgstr ""
"ellos se ve una composición de sus contenidos."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:19
#, fuzzy
msgid ""
"The file selection dialog box has command-line completion with <tt>Tab</tt>, "
"just like the shell. Type part of a filename, hit <tt>Tab</tt>, and voila! "
"It's completed."
"just like the shell. Type part of a filename, hit <tt>Tab</tt>, and voilá, "
"it's completed."
msgstr ""
"El diálogo de selección de archivos posee un modo de autocompletar la línea "
"de comando con <tt>Tab</tt>, del mismo modo que el intérprete de comandos. "
......@@ -202,11 +204,12 @@ msgstr ""
"completado automáticamente."