Commit 88288b6e authored by Jan Morén's avatar Jan Morén Committed by Jan Morén
Browse files

Updated Swedish translation.

2003-06-06  Jan Morén  <jan.moren@lucs.lu.se>

         * sv.po: Updated Swedish translation.
parent e23a566f
2003-06-06 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2003-06-05 Abel Cheung <maddog@linux.org.hk>
* zh_TW.po: Updated traditional Chinese translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"POT-Creation-Date: 2003-05-31 11:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-04-31 12:02+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-06-06 11:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-06-06 11:22+0200\n"
"Last-Translator: Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr "Om"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1402 plug-ins/common/CML_explorer.c:1191
#: plug-ins/common/blinds.c:339 plug-ins/common/curve_bend.c:1378
#: plug-ins/common/destripe.c:578 plug-ins/common/emboss.c:722
#: plug-ins/common/fractaltrace.c:776 plug-ins/common/grid.c:664
#: plug-ins/common/fractaltrace.c:776 plug-ins/common/grid.c:671
#: plug-ins/common/iwarp.c:1208 plug-ins/common/mapcolor.c:578
#: plug-ins/common/nlfilt.c:466 plug-ins/common/polar.c:821
#: plug-ins/common/sharpen.c:557 plug-ins/common/sinus.c:2047
......@@ -1124,7 +1124,7 @@ msgstr "%s: felaktig färgkarta"
#. must check file size
#: plug-ins/bmp/bmpread.c:93 plug-ins/common/CEL.c:256
#: plug-ins/common/gbr.c:294 plug-ins/common/gih.c:623
#: plug-ins/common/gifload.c:296 plug-ins/common/hrz.c:331
#: plug-ins/common/gifload.c:300 plug-ins/common/hrz.c:331
#: plug-ins/common/jpeg.c:738 plug-ins/common/pat.c:262
#: plug-ins/common/pcx.c:297 plug-ins/common/pix.c:327
#: plug-ins/common/png.c:480 plug-ins/common/png.c:482
......@@ -1133,7 +1133,7 @@ msgstr "%s: felaktig färgkarta"
#: plug-ins/common/xbm.c:738 plug-ins/common/xpm.c:334
#: plug-ins/common/xwd.c:434 plug-ins/faxg3/faxg3.c:195
#: plug-ins/gfli/gfli.c:451 plug-ins/sgi/sgi.c:323 plug-ins/sgi/sgi.c:325
#: plug-ins/xjt/xjt.c:3263
#: plug-ins/xjt/xjt.c:3324
#, c-format
msgid "Loading %s:"
msgstr "Läser in %s:"
......@@ -1162,8 +1162,8 @@ msgstr "%s: fel vid läsning av BMP-filhuvud"
#: plug-ins/bmp/bmpread.c:331 plug-ins/bmp/bmpread.c:338
#: plug-ins/bmp/bmpread.c:345 plug-ins/common/CEL.c:294
#: plug-ins/common/blinds.c:376 plug-ins/common/compose.c:604
#: plug-ins/common/decompose.c:501 plug-ins/common/film.c:983
#: plug-ins/common/gifload.c:841 plug-ins/common/hrz.c:372
#: plug-ins/common/decompose.c:501 plug-ins/common/film.c:984
#: plug-ins/common/gifload.c:857 plug-ins/common/hrz.c:372
#: plug-ins/common/jpeg.c:892 plug-ins/common/pat.c:337
#: plug-ins/common/pcx.c:328 plug-ins/common/pcx.c:334
#: plug-ins/common/pix.c:371 plug-ins/common/png.c:607
......@@ -1174,7 +1174,7 @@ msgstr "%s: fel vid läsning av BMP-filhuvud"
#: plug-ins/common/wmf.c:2140 plug-ins/common/xbm.c:876
#: plug-ins/faxg3/faxg3.c:447 plug-ins/fits/fits.c:514
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2728 plug-ins/gfig/gfig.c:3085 plug-ins/sgi/sgi.c:371
#: plug-ins/twain/twain.c:742 plug-ins/winsnap/winsnap.c:1235
#: plug-ins/twain/twain.c:742 plug-ins/winsnap/winsnap.c:1233
msgid "Background"
msgstr "Bakgrund"
......@@ -1199,7 +1199,7 @@ msgstr "Kan inte öppna %s"
#: plug-ins/common/tga.c:1013 plug-ins/common/tiff.c:1394
#: plug-ins/common/xbm.c:986 plug-ins/common/xpm.c:595
#: plug-ins/common/xwd.c:538 plug-ins/fits/fits.c:465 plug-ins/gfli/gfli.c:673
#: plug-ins/sgi/sgi.c:541 plug-ins/sgi/sgi.c:543 plug-ins/xjt/xjt.c:1645
#: plug-ins/sgi/sgi.c:541 plug-ins/sgi/sgi.c:543 plug-ins/xjt/xjt.c:1706
#, c-format
msgid "Saving %s:"
msgstr "Sparar %s:"
......@@ -1707,7 +1707,7 @@ msgstr "Mä_ttnad"
msgid "_Value"
msgstr "_Värde"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1287 plug-ins/common/film.c:1318
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1287
msgid "_Advanced"
msgstr "_Avancerat"
......@@ -1954,7 +1954,7 @@ msgstr "Justera synliga lager"
#: plug-ins/common/destripe.c:639 plug-ins/common/edge.c:434
#: plug-ins/common/emboss.c:542 plug-ins/common/engrave.c:234
#: plug-ins/common/gauss_iir.c:368 plug-ins/common/gauss_rle.c:362
#: plug-ins/common/glasstile.c:265 plug-ins/common/grid.c:709
#: plug-ins/common/glasstile.c:265 plug-ins/common/grid.c:699
#: plug-ins/common/illusion.c:422 plug-ins/common/jpeg.c:1659
#: plug-ins/common/lic.c:771 plug-ins/common/max_rgb.c:285
#: plug-ins/common/nlfilt.c:376 plug-ins/common/noisify.c:337
......@@ -1971,7 +1971,7 @@ msgstr "Justera synliga lager"
#: plug-ins/common/vpropagate.c:1085 plug-ins/common/waves.c:359
#: plug-ins/common/whirlpinch.c:695 plug-ins/common/wind.c:912
#: plug-ins/common/xpm.c:763 plug-ins/maze/maze_face.c:205
#: plug-ins/mosaic/mosaic.c:672 plug-ins/xjt/xjt.c:818
#: plug-ins/mosaic/mosaic.c:672 plug-ins/xjt/xjt.c:872
msgid "Parameter Settings"
msgstr "Parameterinställningar"
......@@ -3323,7 +3323,7 @@ msgstr "Gravera"
msgid "_Limit Line Width"
msgstr "_Begränsa linjebredd"
#: plug-ins/common/engrave.c:255 plug-ins/common/film.c:1194
#: plug-ins/common/engrave.c:255 plug-ins/common/film.c:1198
#: plug-ins/common/gtm.c:578 plug-ins/common/ps.c:2670
#: plug-ins/common/ps.c:2846 plug-ins/common/smooth_palette.c:452
#: plug-ins/common/tile.c:430 plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:169
......@@ -3380,126 +3380,119 @@ msgstr "Blått tröskelvärde:"
msgid "Lock Thresholds"
msgstr "Lås tröskelvärden"
#: plug-ins/common/film.c:256
#: plug-ins/common/film.c:257
msgid "<Image>/Filters/Combine/Film..."
msgstr "<Image>/Filter/Kombinera/Film..."
#: plug-ins/common/film.c:342
#: plug-ins/common/film.c:343
msgid "Composing Images..."
msgstr "Kombinerar bilder..."
#: plug-ins/common/film.c:453 plug-ins/common/guillotine.c:176
#: plug-ins/common/film.c:454 plug-ins/common/guillotine.c:176
msgid "Untitled"
msgstr "Namnlös"
#. ** Get a RGB copy of the source region **
#: plug-ins/common/film.c:721
#: plug-ins/common/film.c:722
msgid "Temporary"
msgstr "Tillfällig"
#: plug-ins/common/film.c:1092
#: plug-ins/common/film.c:1094
msgid "Available Images:"
msgstr "Tillgängliga bilder:"
#: plug-ins/common/film.c:1093
#: plug-ins/common/film.c:1095
msgid "On Film:"
msgstr "På film:"
#: plug-ins/common/film.c:1124
msgid "Add >>"
msgstr "Lägg till >>"
#: plug-ins/common/film.c:1124
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"
#: plug-ins/common/film.c:1158
#: plug-ins/common/film.c:1162
msgid "_Selection"
msgstr "_Markering"
#. Film height/colour
#: plug-ins/common/film.c:1166 plug-ins/common/film.c:1436
#: plug-ins/common/film.c:1170 plug-ins/common/film.c:1453
msgid "Film"
msgstr "Film"
#. Keep maximum image height
#: plug-ins/common/film.c:1176
#: plug-ins/common/film.c:1180
msgid "_Fit Height to Images"
msgstr "_Anpassa höjden till bilderna"
#. Film color
#: plug-ins/common/film.c:1210
#: plug-ins/common/film.c:1214
msgid "Select Film Color"
msgstr "Välj filmfärg"
#: plug-ins/common/film.c:1215 plug-ins/common/nova.c:365
#: plug-ins/common/film.c:1219 plug-ins/common/film.c:1268
#: plug-ins/common/nova.c:365
msgid "Co_lor:"
msgstr "F_ärg:"
#. Film numbering: Startindex/Font/colour
#: plug-ins/common/film.c:1223
#: plug-ins/common/film.c:1227
msgid "Numbering"
msgstr "Numrering"
#: plug-ins/common/film.c:1242
msgid "St_art Index:"
#: plug-ins/common/film.c:1246
msgid "Start _Index:"
msgstr "S_tartindex:"
#: plug-ins/common/film.c:1254
#: plug-ins/common/film.c:1259
msgid "_Font:"
msgstr "_Typsnitt:"
#. Numbering color
#: plug-ins/common/film.c:1258
#: plug-ins/common/film.c:1263
msgid "Select Number Color"
msgstr "Välj färgnummer"
#: plug-ins/common/film.c:1263
msgid "Colo_r:"
msgstr "Fä_rg:"
#: plug-ins/common/film.c:1273
#: plug-ins/common/film.c:1277
msgid "At _Bottom"
msgstr "I _botten"
#: plug-ins/common/film.c:1274
#: plug-ins/common/film.c:1278
msgid "At _Top"
msgstr "På _topp"
#. ** The right frame keeps the image selection **
#: plug-ins/common/film.c:1287
#: plug-ins/common/film.c:1291
msgid "Image Selection"
msgstr "Bildval"
#: plug-ins/common/film.c:1321
msgid "Advanced Settings (All Values are Fractions of the Film Height)"
msgstr "Avancerade inställningar (alla värden är andelar av filmhöjden)"
msgid "All Values are Fractions of the Film Heigh"
msgstr "Alla värden är i delar av filmhöjden"
#: plug-ins/common/film.c:1324
msgid "Ad_vanced"
msgstr "A_vancerat"
#: plug-ins/common/film.c:1337
#: plug-ins/common/film.c:1342
msgid "Image _Height:"
msgstr "Bild_höjd:"
#: plug-ins/common/film.c:1348
#: plug-ins/common/film.c:1353
msgid "Image Spac_ing:"
msgstr "Bild_mellanrum:"
#: plug-ins/common/film.c:1366
#: plug-ins/common/film.c:1371
msgid "_Hole Offset:"
msgstr "_Håloffset:"
#: plug-ins/common/film.c:1377
#: plug-ins/common/film.c:1382
msgid "Ho_le Width:"
msgstr "H_ålbredd:"
#: plug-ins/common/film.c:1388
#: plug-ins/common/film.c:1393
msgid "Hol_e Height:"
msgstr "Hå_lhöjd:"
#: plug-ins/common/film.c:1399
#: plug-ins/common/film.c:1404
msgid "Hole Sp_acing:"
msgstr "Hål_avstånd:"
#: plug-ins/common/film.c:1417
#: plug-ins/common/film.c:1422
msgid "_Number Height:"
msgstr "_Sifferhöjd:"
......@@ -3869,18 +3862,18 @@ msgstr "Ranger:"
msgid "Selection:"
msgstr "Markering:"
#: plug-ins/common/gifload.c:843
#: plug-ins/common/gifload.c:859
#, c-format
msgid "Background (%dms)"
msgstr "Bakgrund (%d ms)"
#: plug-ins/common/gifload.c:891 plug-ins/common/iwarp.c:766
#: plug-ins/common/gifload.c:907 plug-ins/common/iwarp.c:766
#: plug-ins/common/iwarp.c:791
#, c-format
msgid "Frame %d"
msgstr "Bildruta %d"
#: plug-ins/common/gifload.c:893
#: plug-ins/common/gifload.c:909
#, c-format
msgid "Frame %d (%dms)"
msgstr "Bildruta %d (%d ms)"
......@@ -3941,52 +3934,48 @@ msgstr "<Image>/Filter/Rendera/Mönster/Rutnät..."
msgid "Drawing Grid..."
msgstr "Ritar rutnät..."
#: plug-ins/common/grid.c:638 plug-ins/gfig/gfig.c:3291
#: plug-ins/common/grid.c:644 plug-ins/gfig/gfig.c:3291
#: plug-ins/imagemap/imap_menu.c:382 plug-ins/imagemap/imap_popup.c:153
#: plug-ins/imagemap/imap_stock.c:47 plug-ins/imagemap/imap_toolbar.c:162
msgid "Grid"
msgstr "Rutnät"
#: plug-ins/common/grid.c:695
msgid "Update Preview"
msgstr "Uppdatera förhandsgranskning"
#. attach labels
#: plug-ins/common/grid.c:759 plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:594
#: plug-ins/common/grid.c:748 plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:594
msgid "Horizontal"
msgstr "Horisontell"
#: plug-ins/common/grid.c:761 plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:595
#: plug-ins/common/grid.c:750 plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:595
msgid "Vertical"
msgstr "Vertikal"
#: plug-ins/common/grid.c:763
#: plug-ins/common/grid.c:752
msgid "Intersection"
msgstr "Skärningspunkt"
#: plug-ins/common/grid.c:765
#: plug-ins/common/grid.c:754
msgid "Width: "
msgstr "Bredd: "
#. attach labels
#: plug-ins/common/grid.c:826
#: plug-ins/common/grid.c:814
msgid "Spacing: "
msgstr "Mellanrum: "
#. attach labels
#: plug-ins/common/grid.c:891
#: plug-ins/common/grid.c:878
msgid "Offset: "
msgstr "Offset: "
#: plug-ins/common/grid.c:930
#: plug-ins/common/grid.c:917
msgid "Horizontal Color"
msgstr "Horisontell färg"
#: plug-ins/common/grid.c:949
#: plug-ins/common/grid.c:935
msgid "Vertical Color"
msgstr "Vertikal färg"
#: plug-ins/common/grid.c:967
#: plug-ins/common/grid.c:953
msgid "Intersection Color"
msgstr "Skärningspunktsfärg"
......@@ -4382,11 +4371,11 @@ msgstr "Förhandsgranska bild"
msgid "Preview (in image window, will modify image's undo history!)"
msgstr "Förhandsgranska (i bildfönstret; ändrar bildens ångrahistorik!)"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1669 plug-ins/xjt/xjt.c:851
#: plug-ins/common/jpeg.c:1669 plug-ins/xjt/xjt.c:905
msgid "Quality:"
msgstr "Kvalitet:"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1692 plug-ins/xjt/xjt.c:860
#: plug-ins/common/jpeg.c:1692 plug-ins/xjt/xjt.c:914
msgid "Smoothing:"
msgstr "Utjämnande:"
......@@ -4398,7 +4387,7 @@ msgstr "Omstartsmarkörer"
msgid "Restart frequency (rows):"
msgstr "Omstartsfrekvens (rader):"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1758 plug-ins/xjt/xjt.c:829
#: plug-ins/common/jpeg.c:1758 plug-ins/xjt/xjt.c:883
msgid "Optimize"
msgstr "Optimera"
......@@ -5773,7 +5762,7 @@ msgstr "_Mättnad:"
msgid "_Value:"
msgstr "_Värde:"
#: plug-ins/common/screenshot.c:135 plug-ins/winsnap/winsnap.c:1074
#: plug-ins/common/screenshot.c:135 plug-ins/winsnap/winsnap.c:1072
msgid "<Toolbox>/File/Acquire/Screen Shot..."
msgstr "<Toolbox>/Arkiv/Inhämta/Skärmdump..."
......@@ -5783,7 +5772,7 @@ msgid "Screen Shot"
msgstr "Skärmdump"
#. single window
#: plug-ins/common/screenshot.c:406 plug-ins/winsnap/winsnap.c:903
#: plug-ins/common/screenshot.c:406 plug-ins/winsnap/winsnap.c:901
msgid "Grab"
msgstr "Fånga"
......@@ -5803,7 +5792,7 @@ msgstr "_Hela skärmen"
msgid "_after"
msgstr "_efter"
#: plug-ins/common/screenshot.c:484 plug-ins/winsnap/winsnap.c:1020
#: plug-ins/common/screenshot.c:484 plug-ins/winsnap/winsnap.c:1018
msgid "Seconds Delay"
msgstr "sekunders fördröjning"
......@@ -11332,103 +11321,115 @@ msgstr "Fönster:"
msgid "Current"
msgstr "Nuvarande"
#: plug-ins/winsnap/winsnap.c:946
#: plug-ins/winsnap/winsnap.c:944
msgid "Grab a single window"
msgstr "Fånga ett fönster"
#: plug-ins/winsnap/winsnap.c:957
#: plug-ins/winsnap/winsnap.c:955
msgid "Include decorations"
msgstr "Ta med fönsterkanten"
#: plug-ins/winsnap/winsnap.c:993
#: plug-ins/winsnap/winsnap.c:991
msgid "Grab the whole screen"
msgstr "Fånga hela skärmbilden"
#: plug-ins/winsnap/winsnap.c:1011
#: plug-ins/winsnap/winsnap.c:1009
msgid "after"
msgstr "efter"
#: plug-ins/winsnap/winsnap.c:1222
#: plug-ins/winsnap/winsnap.c:1220
msgid "No data captured"
msgstr "Inga data fångade"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:670
#: plug-ins/xjt/xjt.c:724
#, c-format
msgid "XJT file contains unknown layermode %d"
msgstr "XJT-fil innehåller okänt lagerläge %d"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:707
#: plug-ins/xjt/xjt.c:761
#, c-format
msgid "Warning: unsupported layermode %d saved to XJT"
msgstr "Varning: lagerläge %d, som inte stöds, sparad till XJT"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:723
#: plug-ins/xjt/xjt.c:777
#, c-format
msgid "XJT file contains unknown pathtype %d"
msgstr "XJT-fil innehåller okänd slingtyp %d"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:739
#: plug-ins/xjt/xjt.c:793
#, c-format
msgid "Warning: unsupported pathtype %d saved to XJT"
msgstr "Varning: slingväg %d, som inte stöds, sparad till XJT"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:759
#: plug-ins/xjt/xjt.c:813
#, c-format
msgid "XJT file contains unknown unittype %d"
msgstr "XJT-fil innehåller okänd enhetstyp %d"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:780
#: plug-ins/xjt/xjt.c:834
#, c-format
msgid "Warning: unsupported unittype %d saved to XJT"
msgstr "Varning: ej stödd enhetstyp %d sparad till XJT"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:801
#: plug-ins/xjt/xjt.c:855
msgid "Save as XJT"
msgstr "Spara som XJT"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:839
#: plug-ins/xjt/xjt.c:893
msgid "Clear Transparent"
msgstr "Rensa transparent"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:1235
#: plug-ins/xjt/xjt.c:1296
#, c-format
msgid "Can't open (write): %s"
msgstr "Kan ej öppna (skriva): %s"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:1636
#: plug-ins/xjt/xjt.c:1697
msgid "xjt: cannot operate on indexed color images"
msgstr "xjt: kan inte arbeta med indexerade färgbilder"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:1640
#: plug-ins/xjt/xjt.c:1701
msgid "xjt: cannot operate on unknown image types"
msgstr "xjt: Kan inte arbeta med okända bildtyper"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:1655 plug-ins/xjt/xjt.c:3273
#: plug-ins/xjt/xjt.c:1716 plug-ins/xjt/xjt.c:3334
#, c-format
msgid "Can't create working dir: %s"
msgstr "Kan inte skapa arbetskatalog: %s"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:1664
#: plug-ins/xjt/xjt.c:1725
#, c-format
msgid "Can't open: %s"
msgstr "Kan ej öppna: %s"
#. stat error (file does not exist)
#: plug-ins/xjt/xjt.c:2485 plug-ins/xjt/xjt.c:2492
#: plug-ins/xjt/xjt.c:2546 plug-ins/xjt/xjt.c:2553
#, c-format
msgid "Can't open (read): %s"
msgstr "Kan ej öppna (läsa): %s"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:3136
#: plug-ins/xjt/xjt.c:3197
#, c-format
msgid "Error: Can't read XJT propertyfile %s"
msgstr "Fel: Kan ej läsa XJT egenskapsfil %s"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:3141
#: plug-ins/xjt/xjt.c:3202
#, c-format
msgid "Error: XJT propertyfile %s is empty"
msgstr "Fel: XJT egenskapsfil %s är tom"
#~ msgid "Add >>"
#~ msgstr "Lägg till >>"
#~ msgid "Remove"
#~ msgstr "Ta bort"
#~ msgid "Colo_r:"
#~ msgstr "Fä_rg:"
#~ msgid "Update Preview"
#~ msgstr "Uppdatera förhandsgranskning"
#~ msgid ""
#~ "C_reate\n"
#~ "New Image"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment