Commit 873282c7 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

Update Czech translation

parent 6e093237
2004-03-15 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-03-15 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-04 00:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-02 18:43+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-15 03:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-15 10:30+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -411,6 +411,14 @@ msgstr "megabajtů"
msgid "GigaBytes"
msgstr "gigabajtů"
#: libgimpwidgets/gimppatheditor.c:243
msgid "Writable"
msgstr "Zapisovatelný"
#: libgimpwidgets/gimppatheditor.c:252
msgid "Folder"
msgstr "Adresář"
#: libgimpwidgets/gimppickbutton.c:141
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
......@@ -517,7 +525,7 @@ msgstr "Hnízdo generátoru náhodného čísla z generovaného náhodného čí
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1292
#, fuzzy
msgid "Randomize"
msgid "_Randomize"
msgstr "_Generovat náhodná čísla"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:124
......
2004-03-15 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-03-15 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -9,15 +9,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-12 03:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-12 14:46+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-15 03:33+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-15 10:30+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: app/app_procs.c:183
#: app/app_procs.c:182
msgid ""
"GIMP is not properly installed for the current user.\n"
"User installation was skipped because the '--no-interface' flag was used.\n"
......@@ -28,12 +28,12 @@ msgstr ""
"Uživatelskou instalaci provedete spuštěním GIMP bez přepínače '--no-"
"interface'."
#: app/app_procs.c:267
#: app/app_procs.c:266
#, c-format
msgid "Opening '%s' failed: %s"
msgstr "Otevírání '%s' selhalo: %s"
#: app/main.c:217
#: app/main.c:216
msgid ""
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
......@@ -41,7 +41,7 @@ msgstr ""
"GIMP nemohl inicializovat grafické uživatelské rozhraní.\n"
"Přesvědčte se, že máte správně nastaveno zobrazovací prostředí."
#: app/main.c:224 app/gui/splash.c:111 app/widgets/gimptoolbox.c:439
#: app/main.c:223 app/widgets/gimptoolbox.c:439
#: data/misc/gimp.desktop.in.in.h:2
msgid "The GIMP"
msgstr "GIMP"
......@@ -49,7 +49,7 @@ msgstr "GIMP"
#.
#. * anything else starting with a '-' is an error.
#.
#: app/main.c:409
#: app/main.c:402
#, c-format
msgid ""
"\n"
......@@ -58,11 +58,11 @@ msgstr ""
"\n"
"Neplatná volba \"%s\"\n"
#: app/main.c:498
#: app/main.c:490
msgid "GIMP version"
msgstr "GIMP verze"
#: app/main.c:506
#: app/main.c:498
#, c-format
msgid ""
"\n"
......@@ -73,23 +73,23 @@ msgstr ""
"Užití: %s [volba ... ] [soubor ... ]\n"
"\n"
#: app/main.c:508
#: app/main.c:500
msgid "Options:\n"
msgstr "Volby:\n"
#: app/main.c:509
#: app/main.c:501
msgid " -h, --help Output this help.\n"
msgstr " -h, --help Vypíše tuto nápovědu.\n"
#: app/main.c:510
#: app/main.c:502
msgid " -v, --version Output version information.\n"
msgstr " -v, --version Vypíše informace o verzi.\n"
#: app/main.c:511
#: app/main.c:503
msgid " --verbose Show startup messages.\n"
msgstr " --verbose Zobrazí zprávy o spouštění.\n"
#: app/main.c:512
#: app/main.c:504
msgid ""
" --no-shm Do not use shared memory between GIMP and "
"plugins.\n"
......@@ -97,56 +97,52 @@ msgstr ""
" --no-shm Nepoužije sdílenou paměť mezi GIMPem a zásuvnými\n"
" moduly.\n"
#: app/main.c:513
#: app/main.c:505
msgid " --no-cpu-accel Do not use special CPU accelerations.\n"
msgstr " --no-cpu-accel Nepoužívat speciální akcelerace CPU.\n"
#: app/main.c:514
#: app/main.c:506
msgid ""
" -d, --no-data Do not load brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"
msgstr " -d, --no-data Nečte stopy, přechody, palety, vzorky.\n"
#: app/main.c:515
#: app/main.c:507
msgid " -f, --no-fonts Do not load any fonts.\n"
msgstr " -f, --no-fonts Nenačítat písma.\n"
#: app/main.c:516
#: app/main.c:508
msgid " -i, --no-interface Run without a user interface.\n"
msgstr " -i, --no-interface Spustit bez uživatelského rozhraní.\n"
#: app/main.c:517
#: app/main.c:509
msgid " --display <display> Use the designated X display.\n"
msgstr " --display <displej> Použije zvolený X displej.\n"
#: app/main.c:518
#: app/main.c:510
msgid " -s, --no-splash Do not show the startup window.\n"
msgstr " -s, --no-splash Neukáže okno spouštění.\n"
#: app/main.c:519
msgid " -S, --no-splash-image Do not add an image to the startup window.\n"
msgstr " -S, --no-splash-image Nepřidá obrázek do okna spouštění.\n"
#: app/main.c:520
#: app/main.c:511
msgid " --session <name> Use an alternate sessionrc file.\n"
msgstr " --session <název> Použije alternativní soubor sessionrc.\n"
#: app/main.c:521
#: app/main.c:512
msgid " -g, --gimprc <gimprc> Use an alternate gimprc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc> Použije alternativní soubor gimprc.\n"
#: app/main.c:522
#: app/main.c:513
msgid " --system-gimprc <gimprc> Use an alternate system gimprc file.\n"
msgstr ""
" --system-gimprc <gimprc> Použije alternativní systémový soubor gimprc.\n"
#: app/main.c:523
#: app/main.c:514
msgid ""
" --dump-gimprc Output a gimprc file with default settings.\n"
msgstr ""
" --dump-gimprc Vypsat soubor gimprc s implicitními nastaveními.\n"
#: app/main.c:524
#: app/main.c:515
msgid ""
" -c, --console-messages Display warnings to console instead of a dialog "
"box.\n"
......@@ -154,13 +150,13 @@ msgstr ""
" -c, --console-messages Zobrazí varování na konzole namísto dialogového "
"okna.\n"
#: app/main.c:525
#: app/main.c:516
msgid ""
" --debug-handlers Enable non-fatal debugging signal handlers.\n"
msgstr ""
" --debug-handlers Povolí ladicí obsluhu nefatálních signálů.\n"
#: app/main.c:526
#: app/main.c:517
msgid ""
" --stack-trace-mode <never | query | always>\n"
" Debugging mode for fatal signals.\n"
......@@ -168,7 +164,7 @@ msgstr ""
" --stack-trace-mode <never | query | always>\n"
" Ladicí režim pro fatální signály.\n"
#: app/main.c:528
#: app/main.c:519
msgid ""
" --pdb-compat-mode <off | on | warn>\n"
" Procedural Database compatibility mode.\n"
......@@ -176,11 +172,11 @@ msgstr ""
" --pdb-compat-mode <off | on | warn>\n"
" Režim kompatibility Procedural Database.\n"
#: app/main.c:530
#: app/main.c:521
msgid " -b, --batch <commands> Process commands in batch mode.\n"
msgstr " -b, --batch <příkazy> Provádět příkazy dávkovém režimu.\n"
#: app/main.c:550
#: app/main.c:541
msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
msgstr "(Toto okno konzoly se zavře během deseti sekund)\n"
......@@ -322,7 +318,7 @@ msgstr "Nemohu expandovat ${%s}"
#: app/core/gimpbrush.c:396 app/core/gimpbrushgenerated.c:379
#: app/core/gimpbrushpipe.c:349 app/core/gimpgradient.c:352
#: app/core/gimppalette.c:369 app/core/gimppattern.c:328
#: app/tools/gimpimagemaptool.c:546 app/widgets/gimptexteditor.c:420
#: app/tools/gimpimagemaptool.c:547 app/widgets/gimptexteditor.c:420
#: app/xcf/xcf.c:273
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
......@@ -331,7 +327,7 @@ msgstr "Nelze otevřít '%s' pro čtení: %s"
#: app/config/gimpconfig-utils.c:553 app/config/gimpconfigwriter.c:120
#: app/core/gimpbrushgenerated.c:130 app/core/gimpgradient.c:498
#: app/core/gimpgradient.c:584 app/core/gimppalette.c:567 app/gui/themes.c:238
#: app/tools/gimpimagemaptool.c:545 app/vectors/gimpvectors-export.c:83
#: app/tools/gimpimagemaptool.c:546 app/vectors/gimpvectors-export.c:83
#: app/xcf/xcf.c:330
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
......@@ -1240,7 +1236,7 @@ msgid "Guide"
msgstr "Vodítko"
#: app/core/core-enums.c:594 app/core/core-enums.c:623
#: app/core/gimpchannel.c:1633 app/core/gimpselection.c:580
#: app/core/gimpchannel.c:1662 app/core/gimpselection.c:580
msgid "Selection Mask"
msgstr "Maska výběru"
......@@ -1260,25 +1256,25 @@ msgstr "Viditelnost položky"
msgid "Linked Item"
msgstr "Svázaná položka"
#: app/core/core-enums.c:599 app/core/gimplayer.c:622 app/core/gimplayer.c:624
#: app/gui/layers-commands.c:1139 app/gui/resize-dialog.c:204
#: app/core/core-enums.c:599 app/core/gimplayer.c:643 app/core/gimplayer.c:645
#: app/gui/layers-commands.c:1138 app/gui/resize-dialog.c:204
#: app/pdb/layer_cmds.c:453
msgid "Scale Layer"
msgstr "Velikost vrstvy"
#: app/core/core-enums.c:600 app/core/gimpimage-crop.c:117
#: app/core/gimplayer.c:660 app/core/gimplayer.c:662
#: app/gui/layers-commands.c:1238 app/pdb/layer_cmds.c:548
#: app/core/gimplayer.c:681 app/core/gimplayer.c:683
#: app/gui/layers-commands.c:1237 app/pdb/layer_cmds.c:548
msgid "Resize Layer"
msgstr "Změnit velikost vrstvy"
#: app/core/core-enums.c:601 app/core/core-enums.c:631
#: app/core/gimplayer.c:1030 app/gui/layers-commands.c:1007
#: app/gui/layers-commands.c:1046
#: app/core/gimplayer.c:1057 app/gui/layers-commands.c:1006
#: app/gui/layers-commands.c:1045
msgid "Add Layer Mask"
msgstr "Přidat masku vrstvy"
#: app/core/core-enums.c:602 app/core/gimplayer.c:1271
#: app/core/core-enums.c:602 app/core/gimplayer.c:1298
msgid "Apply Layer Mask"
msgstr "Použít masku vrstvy"
......@@ -1304,12 +1300,12 @@ msgid "Cut"
msgstr "Vyjmout"
#: app/core/core-enums.c:608 app/core/core-enums.c:637
#: app/tools/gimptexttool.c:107 app/widgets/widgets-enums.c:94
#: app/tools/gimptexttool.c:114 app/widgets/widgets-enums.c:94
msgid "Text"
msgstr "Text"
#: app/core/core-enums.c:609 app/core/core-enums.c:650
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:824
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:823
msgid "Transform"
msgstr "Transformace"
......@@ -1318,7 +1314,7 @@ msgstr "Transformace"
msgid "Paint"
msgstr "Kreslení"
#: app/core/core-enums.c:611 app/core/core-enums.c:652 app/core/gimpitem.c:920
#: app/core/core-enums.c:611 app/core/core-enums.c:652 app/core/gimpitem.c:923
msgid "Attach Parasite"
msgstr "Připojení parazita"
......@@ -1367,13 +1363,13 @@ msgstr "Přejmenování položky"
msgid "Set Item Linked"
msgstr "Nastavit spojení položky"
#: app/core/core-enums.c:628 app/gui/layers-commands.c:717
#: app/gui/layers-commands.c:748 app/gui/layers-commands.c:782
#: app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:219 app/widgets/gimplayertreeview.c:212
#: app/core/core-enums.c:628 app/gui/layers-commands.c:716
#: app/gui/layers-commands.c:747 app/gui/layers-commands.c:781
#: app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:219 app/widgets/gimplayertreeview.c:207
msgid "New Layer"
msgstr "Nová vrstva"
#: app/core/core-enums.c:629 app/widgets/gimplayertreeview.c:216
#: app/core/core-enums.c:629 app/widgets/gimplayertreeview.c:211
msgid "Delete Layer"
msgstr "Odstranit vrstvu"
......@@ -1381,7 +1377,7 @@ msgstr "Odstranit vrstvu"
msgid "Layer Mod"
msgstr "Změna vrstvy"
#: app/core/core-enums.c:632 app/core/gimplayer.c:1272
#: app/core/core-enums.c:632 app/core/gimplayer.c:1299
msgid "Delete Layer Mask"
msgstr "Odstranit masku vrstvy"
......@@ -1622,80 +1618,80 @@ msgstr ""
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': File is corrupt."
msgstr "Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Soubor je poškozen."
#: app/core/gimpchannel.c:243 app/pdb/internal_procs.c:86
#: app/core/gimpchannel.c:250 app/pdb/internal_procs.c:86
msgid "Channel"
msgstr "Kanál"
#: app/core/gimpchannel.c:244
#: app/core/gimpchannel.c:251
msgid "Rename Channel"
msgstr "Přejmenovat kanál"
#: app/core/gimpchannel.c:264 app/tools/gimpeditselectiontool.c:251
#: app/core/gimpchannel.c:272 app/tools/gimpeditselectiontool.c:251
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:1218
msgid "Move Channel"
msgstr "Přesunout kanál"
#: app/core/gimpchannel.c:265
#: app/core/gimpchannel.c:273
msgid "Feather Channel"
msgstr "Zaoblit kanál"
#: app/core/gimpchannel.c:266
#: app/core/gimpchannel.c:274
msgid "Sharpen Channel"
msgstr "Zaostřit kanál"
#: app/core/gimpchannel.c:267
#: app/core/gimpchannel.c:275
msgid "Clear Channel"
msgstr "Vymazat kanál"
#: app/core/gimpchannel.c:268
#: app/core/gimpchannel.c:276
msgid "Fill Channel"
msgstr "Vyplnit kanál"
#: app/core/gimpchannel.c:269
#: app/core/gimpchannel.c:277
msgid "Invert Channel"
msgstr "Invertovat kanál"
#: app/core/gimpchannel.c:270
#: app/core/gimpchannel.c:278
msgid "Border Channel"
msgstr "Kanál okraje"
#: app/core/gimpchannel.c:271
#: app/core/gimpchannel.c:279
msgid "Grow Channel"
msgstr "Zvětšit kanál"
#: app/core/gimpchannel.c:272
#: app/core/gimpchannel.c:280
msgid "Shrink Channel"
msgstr "Zmenšit kanál"
#: app/core/gimpchannel.c:483
#: app/core/gimpchannel.c:491
msgid "Scale Channel"
msgstr "Velikost kanálu"
#: app/core/gimpchannel.c:511
#: app/core/gimpchannel.c:519
msgid "Resize Channel"
msgstr "Změnit velikost kanálu"
#: app/core/gimpchannel.c:540
#: app/core/gimpchannel.c:548
msgid "Flip Channel"
msgstr "Překlopit kanál"
#: app/core/gimpchannel.c:567
#: app/core/gimpchannel.c:575
msgid "Rotate Channel"
msgstr "Rotovat kanál"
#: app/core/gimpchannel.c:597 app/core/gimpdrawable-transform.c:1104
#: app/core/gimpchannel.c:607 app/core/gimpdrawable-transform.c:1082
msgid "Transform Channel"
msgstr "Transformovat kanál"
#: app/core/gimpchannel.c:631
#: app/core/gimpchannel.c:643
msgid "Cannot stroke empty channel."
msgstr "Nemohu vykreslit prázdný kanál."
#: app/core/gimpchannel.c:1514
#: app/core/gimpchannel.c:1543
msgid "Set Channel Color"
msgstr "Nastavit barvu kanálu"
#: app/core/gimpchannel.c:1561
#: app/core/gimpchannel.c:1590
msgid "Set Channel Opacity"
msgstr "Nastavit krytí kanálu"
......@@ -1796,12 +1792,12 @@ msgid "Render Stroke"
msgstr "Vykreslit"
#. Start a transform undo group
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:878 app/tools/gimpfliptool.c:84
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:879 app/tools/gimpfliptool.c:84
msgid "Flip"
msgstr "Překlopení"
#. Start a transform undo group
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:944 app/tools/gimprotatetool.c:103
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:945 app/tools/gimprotatetool.c:103
msgid "Rotate"
msgstr "Rotovat"
......@@ -1813,7 +1809,7 @@ msgstr "Transformace"
msgid "Paste Transform"
msgstr "Vložit transformaci"
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:1101 app/core/gimplayer.c:751
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:1078 app/core/gimplayer.c:774
#: app/tools/tools-enums.c:73
msgid "Transform Layer"
msgstr "Transformovat vrstvu"
......@@ -1975,108 +1971,108 @@ msgstr "Změna rozlišení obrázku"
msgid "Change Image Unit"
msgstr "Změna jednotky obrázku"
#: app/core/gimpimage.c:2011
#: app/core/gimpimage.c:2012
msgid "Attach Parasite to Image"
msgstr "Připojit parazita k obrázku"
#: app/core/gimpimage.c:2044
#: app/core/gimpimage.c:2045
msgid "Remove Parasite from Image"
msgstr "Odstranění parazita z obrázku"
#: app/core/gimpimage.c:2516
#: app/core/gimpimage.c:2517
msgid "Add Layer"
msgstr "Přidat vrstvu"
#: app/core/gimpimage.c:2583
#: app/core/gimpimage.c:2584
msgid "Remove Layer"
msgstr "Odstranit vrstvu"
#: app/core/gimpimage.c:2654
#: app/core/gimpimage.c:2655
msgid "Layer cannot be raised higher."
msgstr "Vrstva nemůže být ještě výš."
#: app/core/gimpimage.c:2660 app/core/gimpimage.c:2710
#: app/core/gimpimage.c:2661 app/core/gimpimage.c:2711
msgid "Cannot raise a layer without alpha."
msgstr "Nelze posunout výš vrstvu bez alfy."
#: app/core/gimpimage.c:2665 app/widgets/gimplayertreeview.c:218
#: app/core/gimpimage.c:2666 app/widgets/gimplayertreeview.c:213
msgid "Raise Layer"
msgstr "Vrstvu výš"
#: app/core/gimpimage.c:2682
#: app/core/gimpimage.c:2683
msgid "Layer cannot be lowered more."
msgstr "Vrstva nemůže být ještě níž."
#: app/core/gimpimage.c:2687 app/widgets/gimplayertreeview.c:222
#: app/core/gimpimage.c:2688 app/widgets/gimplayertreeview.c:217
msgid "Lower Layer"
msgstr "Vrstvu níž"
#: app/core/gimpimage.c:2704
#: app/core/gimpimage.c:2705
msgid "Layer is already on top."
msgstr "Vrstva je již nahoře."
#: app/core/gimpimage.c:2715 app/widgets/gimplayertreeview.c:220
#: app/core/gimpimage.c:2716 app/widgets/gimplayertreeview.c:215
msgid "Raise Layer to Top"
msgstr "Vrstvu nahoru"
#: app/core/gimpimage.c:2735
#: app/core/gimpimage.c:2736
msgid "Layer is already on the bottom."
msgstr "Vrstva je již vespod."
#: app/core/gimpimage.c:2740 app/widgets/gimplayertreeview.c:224
#: app/core/gimpimage.c:2741 app/widgets/gimplayertreeview.c:219
msgid "Lower Layer to Bottom"
msgstr "Vrstvu dospod"
#: app/core/gimpimage.c:2779
#: app/core/gimpimage.c:2780
#, c-format
msgid "Layer '%s' has no alpha. Layer was placed above it."
msgstr "Vrstva '%s' nemá alfu. Vrstva byla umístěna nad ni."
#: app/core/gimpimage.c:2833
#: app/core/gimpimage.c:2834
msgid "Add Channel"
msgstr "Přidat kanál"
#: app/core/gimpimage.c:2878
#: app/core/gimpimage.c:2879
msgid "Remove Channel"
msgstr "Odstranit kanál"
#: app/core/gimpimage.c:2922
#: app/core/gimpimage.c:2923
msgid "Channel cannot be raised higher."
msgstr "Kanál nemůže být ještě výš."
#: app/core/gimpimage.c:2927 app/widgets/gimpchanneltreeview.c:127
#: app/core/gimpimage.c:2928 app/widgets/gimpchanneltreeview.c:127
msgid "Raise Channel"
msgstr "Kanál výš"
#: app/core/gimpimage.c:2944
#: app/core/gimpimage.c:2945
msgid "Channel cannot be lowered more."
msgstr "Kanál nemůže být ještě níž."
#: app/core/gimpimage.c:2949 app/widgets/gimpchanneltreeview.c:131
#: app/core/gimpimage.c:2950 app/widgets/gimpchanneltreeview.c:131
msgid "Lower Channel"
msgstr "Kanál níž"
#: app/core/gimpimage.c:3026
#: app/core/gimpimage.c:3027
msgid "Add Path"
msgstr "Přidat cestu"
#: app/core/gimpimage.c:3071
#: app/core/gimpimage.c:3072
msgid "Remove Path"
msgstr "Odstranit cestu"
#: app/core/gimpimage.c:3115
#: app/core/gimpimage.c:3116
msgid "Path cannot be raised higher."
msgstr "Cesta nemůže být ještě výš."
#: app/core/gimpimage.c:3120 app/widgets/gimpvectorstreeview.c:137
#: app/core/gimpimage.c:3121 app/widgets/gimpvectorstreeview.c:137
msgid "Raise Path"
msgstr "Zvýšit cestu"
#: app/core/gimpimage.c:3137
#: app/core/gimpimage.c:3138
msgid "Path cannot be lowered more."
msgstr "Cesta nemůže být ještě níž."
#: app/core/gimpimage.c:3142 app/widgets/gimpvectorstreeview.c:141
#: app/core/gimpimage.c:3143 app/widgets/gimpvectorstreeview.c:141
msgid "Lower Path"
msgstr "Snížit cestu"
......@@ -2125,13 +2121,13 @@ msgstr "%d vrstvy(ev)"
#: app/core/gimpimagefile.c:567
#, c-format
msgid "Could not open thumbnail '%s': %s"
msgstr "Nemohu otevřít miniaturu '%s': %s"
msgstr "Nemohu otevřít miniaturu '%s': %s"
#: app/core/gimpitem.c:930
#: app/core/gimpitem.c:933
msgid "Attach Parasite to Item"
msgstr "Připojení parazita k položce"
#: app/core/gimpitem.c:969 app/core/gimpitem.c:976
#: app/core/gimpitem.c:972 app/core/gimpitem.c:979
msgid "Remove Parasite from Item"
msgstr "Odstranění parazita z položky"
......@@ -2147,60 +2143,60 @@ msgstr ""
"Nemohu vytvořit novou vrstvu z plovoucího výběru, protože patří do masky "
"výběru nebo kanálu."
#: app/core/gimplayer.c:244 app/pdb/internal_procs.c:134
#: app/core/gimplayer.c:251 app/pdb/internal_procs.c:134
msgid "Layer"
msgstr "Vrstva"
#: app/core/gimplayer.c:245
#: app/core/gimplayer.c:252
msgid "Rename Layer"
msgstr "Přejmenovat vrstvu"
#: app/core/gimplayer.c:326 app/core/gimplayer.c:1057
#: app/core/gimplayer.c:334 app/core/gimplayer.c:1084
#: app/core/gimplayermask.c:251
#, c-format
msgid "%s mask"
msgstr "%s maska"
#: app/core/gimplayer.c:580 app/pdb/layer_cmds.c:685 app/pdb/layer_cmds.c:774
#: app/core/gimplayer.c:601 app/pdb/layer_cmds.c:685 app/pdb/layer_cmds.c:774
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:263
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:1228
msgid "Move Layer"
msgstr "Přemístit vrstvu"
#: app/core/gimplayer.c:691 app/gui/drawable-commands.c:160
#: app/core/gimplayer.c:712 app/gui/drawable-commands.c:160
msgid "Flip Layer"
msgstr "Překlopit vrstvu"
#: app/core/gimplayer.c:719 app/gui/drawable-commands.c:194
#: app/core/gimplayer.c:740 app/gui/drawable-commands.c:194
msgid "Rotate Layer"
msgstr "Rotovat vrstvu"
#: app/core/gimplayer.c:983
#: app/core/gimplayer.c:1010
msgid "Cannot add layer mask to layer which is not part of an image."
msgstr "Nelze přidat masku vrstvy do vrstvy, která není součástí obrázku."
#: app/core/gimplayer.c:990
#: app/core/gimplayer.c:1017
msgid "Unable to add a layer mask since the layer already has one."
msgstr "Nelze přidat masku vrstvy, protože vrstva již masku má."
#: app/core/gimplayer.c:997
#: app/core/gimplayer.c:1024
msgid "Cannot add layer mask to a layer with no alpha channel."
msgstr "Nelze přidat masku do vrstvy bez alfa kanálu."
#: app/core/gimplayer.c:1007
#: app/core/gimplayer.c:1034
msgid "Cannot add layer mask of different dimensions than specified layer."
msgstr "Nelze přidat masku vrstvy jiných rozměrů, než má daná vrstva."
#: app/core/gimplayer.c:1111
#: app/core/gimplayer.c:1138
msgid "Transfer Alpha to Mask"
msgstr "Přenést alfu do masky"
#. Push the layer on the undo stack
#: app/core/gimplayer.c:1376
#. Set the new tiles
#: app/core/gimplayer.c:1403
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Přidat alfa kanál"
#: app/core/gimplayer.c:1406
#: app/core/gimplayer.c:1428
msgid "Layer to Image Size"
msgstr "Velikost vrstvy dle obrázku"
......@@ -2355,7 +2351,7 @@ msgstr "Nemohu vyříznout nebo kopírovat, protože zvolená oblast je prázdn
msgid "Cannot float selection because the selected region is empty."
msgstr "Nemohu udělat výběr plovoucí, protože vybraná oblast je prázdná."
#: app/core/gimpselection.c:853 app/gui/layers-commands.c:965
#: app/core/gimpselection.c:853 app/gui/layers-commands.c:964
msgid "Floating Selection"
msgstr "Plovoucí výběr"
......@@ -2376,7 +2372,7 @@ msgstr "Svislé rozlišení obrázku."
msgid "pixel"
msgstr "pixel"
#: app/core/gimpunit.c:55 app/tools/gimpmeasuretool.c:868
#: app/core/gimpunit.c:55 app/tools/gimpmeasuretool.c:869
#: app/tools/gimppainttool.c:707
msgid "pixels"
msgstr "pixelů"
......@@ -2600,19 +2596,19 @@ msgstr "Prosím čekejte..."
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#: app/file/file-open.c:89 app/file/file-save.c:118
#: app/file/file-open.c:90 app/file/file-save.c:118
msgid "Unknown file type"
msgstr "Neznámý typ souboru"
#: app/file/file-open.c:104 app/file/file-save.c:132
#: app/file/file-open.c:105 app/file/file-save.c:132
msgid "Not a regular file"
msgstr "Není běžný soubor"
#: app/file/file-open.c:157
#: app/file/file-open.c:158
msgid "Plug-In returned SUCCESS but did not return an image"
msgstr "Zásuvný modul navrátil stav ÚSPĚCH, ale nevrátil žádný obrázek"
#: app/file/file-open.c:165
#: app/file/file-open.c:166
msgid "Plug-In could not open image"
msgstr "Zásuvný modul nemohl otevřít obrázek"
......@@ -2634,7 +2630,7 @@ msgid "Translation by"
msgstr "Přeložili"
#. Translators: insert your names here, separated by newline
#. we'd prefer just the names, please no email adresses.
#. we'd prefer just the names, please no email addresses.
#: app/gui/about-dialog.c:54
msgid "translator-credits"
msgstr ""
......@@ -2646,17 +2642,17 @@ msgstr ""