Commit 85158772 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent e47b9554
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-09 16:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-07 23:31+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-24 23:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-25 01:39+0200\n"
"Last-Translator: Konfrare Albert <lakonfrariadelavila@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -366,7 +366,7 @@ msgstr "Reproducció de l'animació:"
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:880
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:656
msgid "Zoom"
msgstr "Ampliació"
msgstr "Ampliació/Reducció"
#. list is given in "fps" - frames per second
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:890
......@@ -459,7 +459,7 @@ msgstr "_Vertical"
#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:525 ../plug-ins/file-fits/fits.c:529
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:241
#: ../plug-ins/file-psd/psd-image-res-load.c:1033
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1792 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:411
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1804 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:411
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:924
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-load.c:149
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1321 ../plug-ins/gimpressionist/general.c:139
......@@ -571,7 +571,7 @@ msgstr "S'està afegint un tauler d'escacs"
msgid "Checkerboard"
msgstr "Tauler d'escacs"
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:413 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1163
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:413 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1170
#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:509
msgid "_Size:"
msgstr "_Mida:"
......@@ -889,7 +889,7 @@ msgstr "Valor inicial:"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1351
msgid "Zoom scale:"
msgstr "Escala de l'ampliació:"
msgstr "Escala d’ampliació/reducció:"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1360
msgid "Start offset:"
......@@ -1048,7 +1048,7 @@ msgstr "Desa els paràmetres de l'Explorador CML"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:468 ../plug-ins/common/file-png.c:1561
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:975
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1003 ../plug-ins/common/file-sunras.c:610
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1205 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1477
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1205 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1484
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2121
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:318 ../plug-ins/file-fits/fits.c:481
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:750 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1082
......@@ -1564,11 +1564,11 @@ msgstr "Escapça l'espai inútil dels marges i del mig"
#: ../plug-ins/common/crop-zealous.c:74
msgid "_Zealous Crop"
msgstr "Escapçat _Zealous"
msgstr "Tall intel·ligent"
#: ../plug-ins/common/crop-zealous.c:123
msgid "Zealous cropping"
msgstr "S'està escapçant en mode Zealous"
msgstr "S'està escapçant en mode Tall intel·ligent"
#: ../plug-ins/common/crop-zealous.c:255
msgid "Nothing to crop."
......@@ -3096,7 +3096,10 @@ msgstr "Format de Document Portable"
msgid "PDF document '%1$s' has a single page. Page %2$d is out of range."
msgid_plural "PDF document '%1$s' has %3$d pages. Page %2$d is out of range."
msgstr[0] ""
"El document PDF '%1$s' té una sola pàgina. La pàgina %2$d està fora de "
"l’abast."
msgstr[1] ""
"El document PDF '%1$s' té %3$d pàgines. La pàgina %2$d està fora de l’abast."
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:679
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:749
......@@ -4035,7 +4038,7 @@ msgstr "Comentari:"
msgid "_Write hot spot values"
msgstr "Escriu els _valors del punt calent"
#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1319 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1075
#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1319 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1082
msgid "Hot spot _X:"
msgstr "Punt calent _X:"
......@@ -4057,7 +4060,7 @@ msgid "_Mask file extension:"
msgstr "Extensió del fitxer de _màscara:"
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:335 ../plug-ins/common/file-xmc.c:373
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1042
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1049
msgid "X11 Mouse Cursor"
msgstr "Cursor de ratolí X11"
......@@ -4086,22 +4089,22 @@ msgstr "L'amplada del marc %d de «%s» és massa gran pel cursor X."
msgid "Frame %d of '%s' is too high for an X cursor."
msgstr "L'alçada del marc %d de «%s» és massa gran pel cursor X."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:894
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:901
#, c-format
msgid "there is no image chunk in \"%s\"."
msgstr "Manca un bocí de la imatge a «%s». "
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:934
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:941
#, c-format
msgid "'%s' is too wide for an X cursor."
msgstr "L'amplada de «%s» és massa gran pel cursor X."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:942
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:949
#, c-format
msgid "'%s' is too high for an X cursor."
msgstr "L'alçada de «%s» és massa gran pel cursor X."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1005
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1012
#, c-format
msgid "A read error occurred."
msgstr "S'ha produït un error de lectura."
......@@ -4109,27 +4112,27 @@ msgstr "S'ha produït un error de lectura."
#.
#. * parameter settings
#.
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1048
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1055
msgid "XMC Options"
msgstr "Opcions de l'XMC"
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1083
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1090
msgid "Enter the X coordinate of the hot spot. The origin is top left corner."
msgstr ""
"Introduïu el valor de la coordenada X del punt calent. L'origen és a la "
"cantonada de dalt a l'esquerra."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1106
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1113
msgid "Enter the Y coordinate of the hot spot. The origin is top left corner."
msgstr ""
"Introduïu el valor de la coordenada Y del punt calent. L'origen és a la "
"cantonada de dalt a l'esquerra."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1115
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1122
msgid "_Auto-Crop all frames."
msgstr "Esc_apça automàticament tots els marcs."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1128
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1135
msgid ""
"Remove the empty borders of all frames.\n"
"This reduces the file size and may fix the problem that some large cursors "
......@@ -4142,7 +4145,7 @@ msgstr ""
"Desmarqueu aquesta opció si penseu editar el cursor exportat amb alguna "
"altra aplicació."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1151
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1158
msgid ""
"Choose the nominal size of frames.\n"
"If you don't have plans to make multi-sized cursor, or you have no idea, "
......@@ -4161,61 +4164,61 @@ msgstr ""
"de l'animació i quina seqüència s'utilitza en cada cas basant-se amb el "
"valor de «gtk-cursor-theme-size»."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1168
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1175
msgid "_Use this value only for a frame which size is not specified."
msgstr "_Utilitza aquest valor només quan no s'especifiqui la mida del marc."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1171
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1178
msgid "_Replace the size of all frames even if it is specified."
msgstr "_Reemplaça la mida de tots els marcs encara que estigui especificada."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1187
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1194
msgid "_Delay:"
msgstr "Retar_d:"
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1192
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1199
msgid "Enter time span in milliseconds in which each frame is rendered."
msgstr ""
"Introduïu el temps en mil·lisegons durant el qual es renderitzarà cada marc."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1220
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1227
msgid "_Use this value only for a frame which delay is not specified."
msgstr ""
"_Utilitza aquest valor pel fotograma en el qual no s'ha especificat el temps "
"de retard."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1223
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1230
msgid "_Replace the delay of all frames even if it is specified."
msgstr ""
"_Substitueix el retard de tots els fotogrames fins i tot si està especificat."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1248
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1255
msgid ""
"The part of copyright information that exceeded 65535 characters was removed."
msgstr ""
"S'ha eliminat el fragment de la informació del copyright que superava els "
"65535 caràcters."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1258
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1265
msgid "Enter copyright information."
msgstr "Introduïu la informació del copyright."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1260
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1267
msgid "_Copyright:"
msgstr "_Copyright:"
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1276
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1283
msgid ""
"The part of license information that exceeded 65535 characters was removed."
msgstr ""
"S'ha eliminat el fragment de la informació de la llicència que superava els "
"65535 caràcters."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1286
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1293
msgid "Enter license information."
msgstr "Introduïu la informació de la llicència."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1288
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1295
msgid "_License:"
msgstr "_Llicència:"
......@@ -4224,15 +4227,15 @@ msgstr "_Llicència:"
#.
#. We use gtk_text_view for "Other" while "Copyright" & "License" is entered
#. * in gtk_entry because We want allow '\n' for "Other".
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1295
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1302
msgid "_Other:"
msgstr "Al_tres:"
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1330
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1337
msgid "Enter other comment if you want."
msgstr "Introduïu comentaris addicionals si voleu. "
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1382
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1389
#, c-format
msgid "Comment is limited to %d characters."
msgstr "El comentari està limitat a %d caràcters."
......@@ -4241,29 +4244,29 @@ msgstr "El comentari està limitat a %d caràcters."
# init the progress meter
# Set up progress display
#. Begin displaying export progress
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1466
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1473
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:173
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:506
#, c-format
msgid "Saving '%s'"
msgstr "S'està desant «%s»"
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1532
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1539
#, c-format
msgid "Frame '%s' is too wide. Please reduce to no more than %dpx."
msgstr "El marc «%s» és massa ample. Reduïu-lo en més de %dpx."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1541
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1548
#, c-format
msgid "Frame '%s' is too high. Please reduce to no more than %dpx."
msgstr "El marc «%s» és massa alt. Reduïu-lo en més de %dpx."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1550
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1557
#, c-format
msgid "Width and/or height of frame '%s' is zero!"
msgstr "L'amplada i/o l'alçada del marc «%s» és zero."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1589
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1596
#, c-format
msgid ""
"Cannot export the cursor because the hot spot is not on frame '%s'.\n"
......@@ -4274,7 +4277,7 @@ msgstr ""
"Intenteu canviar la posició del punt calent, la geometria de la capa o "
"exporteu la capa sense l'escapçat automàtic."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1752
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1759
#, c-format
msgid ""
"Your cursor was successfully exported but it contains one or more frames "
......@@ -4285,7 +4288,7 @@ msgstr ""
"l'alçada o l'amplada en %ipx .\n"
"Això pot fer que es vegi desordenat en algunes pantalles."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1759
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1766
msgid ""
"Your cursor was successfully exported but it contains one or more frames "
"whose nominal size is not supported by GNOME settings.\n"
......@@ -4298,7 +4301,7 @@ msgstr ""
"marcs...» al diàleg d'exportació, o el cursor no pot aparèixer en la "
"configuració del GNOME."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1996
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:2003
#, c-format
msgid ""
"The parasite \"%s\" is too long for an X cursor comment. It was cut off to "
......@@ -4308,7 +4311,7 @@ msgstr ""
"S'ha suprimit la cadena que sobrepassa."
#. translators: the %i is *always* 8 here
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:2199
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:2206
#, c-format
msgid ""
"Sorry, this plug-in cannot handle a cursor which contains over %i different "
......@@ -6386,20 +6389,17 @@ msgid "Wavelet-Decompose"
msgstr "Descomposició de l'oneta"
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:182
#, fuzzy
#| msgid "Decomposing"
msgid "Decomposition"
msgstr "S'està descomponent"
msgstr "Descomposició"
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:208
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Scale X:"
#, c-format
msgid "Scale %d"
msgstr "Escala X:"
msgstr "Escala %d"
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:232
msgid "Residual"
msgstr ""
msgstr "Residual"
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:339
msgid "Scales:"
......@@ -6407,15 +6407,13 @@ msgstr "Escales:"
#. create group layer
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:351
#, fuzzy
#| msgid "Image not suitable for this decomposition"
msgid "Create a layer group to store the decomposition"
msgstr "La imatge no és adequada per a aquesta descomposició"
msgstr "Fes un grup de capes per emmagatzemar la descomposició"
#. create layer masks
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:363
msgid "Add a layer mask to each scales layers"
msgstr ""
msgstr "Afegeix una màscara de capa a cada capa d'escala"
#: ../plug-ins/common/web-browser.c:141
msgid "The operating system is out of memory or resources."
......@@ -7066,21 +7064,21 @@ msgstr "L'amplada de la capa no és vàlida o no és compatible: %d"
msgid "Unsupported or invalid layer mask size: %dx%d"
msgstr "L'amplada de la capa no és vàlida o no és compatible: %dx%d"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1314 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1767
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1315 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1779
#, c-format
msgid "Unsupported compression mode: %d"
msgstr "Mode de compressió no compatible: %d"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1863
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1875
msgid "Extra"
msgstr "Extra"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:2042
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:2054
#, c-format
msgid "Unsupported or invalid channel size"
msgstr "La mida del canal no és vàlida o no és compatible"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:2111
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:2123
#, c-format
msgid "Failed to decompress data"
msgstr "No s'han pogut descomprimir les dades"
......@@ -7759,7 +7757,7 @@ msgstr "Càmer_a"
#: ../plug-ins/flame/flame.c:1236
msgid "_Zoom:"
msgstr "A_mpliació:"
msgstr "_Ampliació/Reducció:"
#: ../plug-ins/flame/flame.c:1250
#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2724
......@@ -8654,7 +8652,7 @@ msgstr "Seleccioneu-lo si la imatge resultant hauria de semblar-se a un mosaic"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:221
msgid "Drop shadow"
msgstr "Ombra"
msgstr "Ombra caiguda"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:226
msgid "Adds a shadow effect to each brush stroke"
......@@ -8674,7 +8672,7 @@ msgstr "Foscor de l'ombra:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:252
msgid "How much to \"darken\" the drop shadow"
msgstr "Quantitat de «foscor» de l'ombra"
msgstr "Quantitat de «foscor» de l’ombra caiguda"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:257
msgid "Shadow depth:"
......@@ -8684,8 +8682,8 @@ msgstr "Profunditat de l'ombra:"
msgid ""
"The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should be"
msgstr ""
"La profunditat de l'ombrejat, p. ex. quina distància s'hauria d'allunyar de "
"l'objecte"
"La profunditat de l'ombra caiguda, p. ex. quina distància s'hauria "
"d'allunyar de l'objecte"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:266
msgid "Shadow blur:"
......@@ -8693,7 +8691,7 @@ msgstr "Difumina l'ombra:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:270
msgid "How much to blur the drop shadow"
msgstr "Quantitat del difuminat de l'ombra"
msgstr "Quantitat del difuminat de l'ombra caiguda"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:275
msgid "Deviation threshold:"
......@@ -10866,7 +10864,7 @@ msgstr "Redueix"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:199
msgid "_Zoom To"
msgstr "_Amplia a"
msgstr "_Amplia/redueix a"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:201
msgid "_Mapping"
......@@ -10906,7 +10904,7 @@ msgstr "_Contingut"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:217
msgid "_Zoom"
msgstr "_Ampliació"
msgstr "_Ampliació/Reducció"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:222
msgid "Area List"
......@@ -11713,16 +11711,12 @@ msgid "Unrated"
msgstr "Sense velocitat"
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5615
#, fuzzy
#| msgid "Import metadata"
msgid "Import Metadata File"
msgstr "Importa les metadades"
msgstr "Importa el fitxer de metadades"
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5650
#, fuzzy
#| msgid "Export metadata"
msgid "Export Metadata File"
msgstr "Exporta metadades"
msgstr "Exporta el fitxer de metadades"
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5654
msgid "_Export"
......
......@@ -10,9 +10,10 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-07-01 17:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-27 17:36+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-24 23:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-25 00:31+0200\n"
"Last-Translator: Albert F. <lakonfrariadelavila@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <gimp@llistes.softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -20,39 +21,39 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.12\n"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:394
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:395
msgid "Missing exception information"
msgstr "Falta la informació de l'excepció"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:403
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:404
#, python-format
msgid "An error occurred running %s"
msgstr "S'ha produït un error en executar %s"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:414
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:415
msgid "_More Information"
msgstr "_Més informació"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:526 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:538
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:544
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:528 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:540
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:546
msgid "No"
msgstr "No"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:536 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:544
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:538 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:546
msgid "Yes"
msgstr "Sí"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:596 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:223
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:599 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:223
msgid "Python-Fu File Selection"
msgstr "Selecció del fitxer Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:607
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:648
msgid "Python-Fu Folder Selection"
msgstr "Selecció de la carpeta Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:696
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:737
#, python-format
msgid "Invalid input for '%s'"
msgstr "El valor d'entrada no és vàlid per a '%s'"
......@@ -109,6 +110,50 @@ msgstr "Degradat que s'ha d'utilitzar"
msgid "File Name"
msgstr "Nom del fitxer"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/histogram-export.py:88
msgid "Exports the image histogram to a text file (CSV)"
msgstr "Exporta l'histograma d'imatge a un fitxer de text (CSV)"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/histogram-export.py:93
msgid "_Export histogram..."
msgstr "_Exporta l’histograma…"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/histogram-export.py:95
msgid "_Image"
msgstr "_Imatge"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/histogram-export.py:96
msgid "_Drawable"
msgstr "_Dibuixable"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/histogram-export.py:97
msgid "Histogram _File"
msgstr "Fitxer de l'histograma"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/histogram-export.py:98
msgid "_Bucket Size"
msgstr "Mida del cu_bell"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/histogram-export.py:99
msgid "Sample _Average"
msgstr "Mostra de la mitjana"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/histogram-export.py:100
msgid "Output format"
msgstr "Format de sortida"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/histogram-export.py:101
msgid "Pixel count"
msgstr "Recompte de píxels"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/histogram-export.py:102
msgid "Normalized"
msgstr "Normalitzat"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/histogram-export.py:103
msgid "Percent"
msgstr "Percentatge"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:56
msgid "Add a layer of fog"
msgstr "Afegeix una capa de boira"
......@@ -146,7 +191,7 @@ msgid "_Offset Palette..."
msgstr "_Desplaça la paleta..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:52
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:56
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:334
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:59
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:81
msgid "Palette"
......@@ -156,46 +201,127 @@ msgstr "Paleta"
msgid "Off_set"
msgstr "De_splaçament"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:48
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:25
msgid "Red"
msgstr "Vermell"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:25
msgid "Green"
msgstr "Verd"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:25
msgid "Blue"
msgstr "blau"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:26
msgid "Luma (Y)"
msgstr "Luminància (Y)"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:27
msgid "Hue"
msgstr "To"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:27
msgid "Saturation"
msgstr "Saturació"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:27
msgid "Value"
msgstr "Valor"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:28
msgid "Saturation (HSL)"
msgstr "Saturació (HSL)"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:28
msgid "Lightness (HSL)"
msgstr "Lluminositat (HSL)"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:29
msgid "Index"
msgstr "Índex"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:30
msgid "Random"
msgstr "Aleatori"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:81
msgid "Lightness (LAB)"
msgstr "Lluminositat (LAB)"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:82
msgid "A-color"
msgstr "A-color"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:82
msgid "B-color"
msgstr "B-color"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:83
msgid "Chroma (LCHab)"
msgstr "Croma (LCHab)"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:84
msgid "Hue (LCHab)"
msgstr "To (LCHab)"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:312
msgid "Sort the colors in a palette"
msgstr "Ordena els colors de la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:53
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:331
msgid "_Sort Palette..."
msgstr "_Ordena la paleta..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:57
msgid "Color _model"
msgstr "_Model de color"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:335
msgid "Se_lections"
msgstr "Se_leccions"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:58
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:336
msgid "All"
msgstr "Tot"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:59
msgid "HSV"
msgstr "HSV"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:336
msgid "Slice / Array"
msgstr "Tall / matriu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:60
msgid "Channel to _sort"
msgstr "Canal que s'ha d'_ordenar"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:336
msgid "Autoslice (fg->bg)"
msgstr "Tall automàtic (fg->bg)"