Commit 80244ad4 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent a3b8d0ce
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-30 02:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-30 02:12+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-05 18:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-05 18:27+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -345,12 +345,12 @@ msgstr "P_ionowe"
#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:525 ../plug-ins/file-fits/fits.c:529
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:240
#: ../plug-ins/file-psd/psd-image-res-load.c:1033
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1773 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:411
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1776 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:411
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:923
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-load.c:149
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1320 ../plug-ins/gimpressionist/general.c:139
#: ../plug-ins/map-object/map-object-apply.c:252
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-win32.c:230 ../plug-ins/twain/twain.c:567
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-win32.c:257 ../plug-ins/twain/twain.c:567
msgid "Background"
msgstr "Tło"
......@@ -883,7 +883,7 @@ msgstr "Zapis parametrów przeglądarki CML"
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2121
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:318 ../plug-ins/file-fits/fits.c:481
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:749 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1079
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:328 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1523
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:328 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1561
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:644 ../plug-ins/flame/flame.c:442
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1548
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:794 ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2390
......@@ -2108,7 +2108,7 @@ msgstr "„%s”: koniec pliku lub błąd podczas odczytywania danych desenia"
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:660 ../plug-ins/common/file-xwd.c:652
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:310 ../plug-ins/file-fits/fits.c:473
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:717 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1073
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:285 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1516
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:285 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1554
#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:578 ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:317
#, c-format
msgid "Exporting '%s'"
......@@ -4709,45 +4709,45 @@ msgstr "Każdy kawałek ma proste krawędzie"
msgid "Each piece has curved sides"
msgstr "Każdy kawałek ma zaokrąglone krawędzie"
#: ../plug-ins/common/mail.c:156
#: ../plug-ins/common/mail.c:158
msgid "Send the image by email"
msgstr "Wysyła obraz przez e-mail"
#: ../plug-ins/common/mail.c:166
#: ../plug-ins/common/mail.c:168
msgid "Send by E_mail..."
msgstr "Wyślij przez e-_mail…"
#: ../plug-ins/common/mail.c:496
#: ../plug-ins/common/mail.c:498
msgid "Send by Email"
msgstr "Wysłanie przez e-mail"
#: ../plug-ins/common/mail.c:501
#: ../plug-ins/common/mail.c:503
msgid "_Send"
msgstr "_Nadawca"
#: ../plug-ins/common/mail.c:533
#: ../plug-ins/common/mail.c:535
msgid "_Filename:"
msgstr "_Nazwa pliku:"
#: ../plug-ins/common/mail.c:547
#: ../plug-ins/common/mail.c:549
msgctxt "email-address"
msgid "_To:"
msgstr "_Do:"
#: ../plug-ins/common/mail.c:561
#: ../plug-ins/common/mail.c:563
msgctxt "email-address"
msgid "_From:"
msgstr "O_d:"
#: ../plug-ins/common/mail.c:573
#: ../plug-ins/common/mail.c:575
msgid "S_ubject:"
msgstr "_Temat:"
#: ../plug-ins/common/mail.c:638
#: ../plug-ins/common/mail.c:640
msgid "some sort of error with the file extension or lack thereof"
msgstr "błędne rozszerzenie pliku lub jego brak"
#: ../plug-ins/common/mail.c:822
#: ../plug-ins/common/mail.c:824
#, c-format
msgid "Could not start sendmail (%s)"
msgstr "Nie można uruchomić programu sendmail (%s)"
......@@ -6848,26 +6848,26 @@ msgstr "Nieobsługiwana lub nieprawidłowa szerokość maski warstwy: %d"
msgid "Unsupported or invalid layer mask size: %dx%d"
msgstr "Nieobsługiwane lub nieprawidłowe wymiary maski warstwy: %d×%d"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1346 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1748
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1347 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1751
#, c-format
msgid "Unsupported compression mode: %d"
msgstr "Nieobsługiwany tryb kompresji: %d"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1843
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1846
msgid "Extra"
msgstr "Dodatkowe"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:2031
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:2034
#, c-format
msgid "Unsupported or invalid channel size"
msgstr "Nieobsługiwane lub nieprawidłowe wymiary kanału"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:2100
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:2103
#, c-format
msgid "Failed to decompress data"
msgstr "Dekompresja danych się nie powiodła"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:253
#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:291
#, c-format
msgid ""
"Unable to export layer with mode '%s'. Either the PSD file format or the "
......@@ -6877,13 +6877,13 @@ msgstr ""
"wtyczka eksportowania nie obsługuje go. Zamiast tego zostanie użyty zwykły "
"tryb."
#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:503
#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:541
msgid "Error: Can't convert GIMP base imagetype to PSD mode"
msgstr ""
"Błąd: nie można konwertować podstawowego typu obrazu programu GIMP na tryb "
"PSD"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1490
#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1528
#, c-format
msgid ""
"Unable to export '%s'. The PSD file format does not support images that are "
......@@ -6892,7 +6892,7 @@ msgstr ""
"Nie można wyeksportować „%s”. Format pliku PSD nie obsługuje obrazów "
"większych niż 30000 pikseli wzdłuż lub wszerz."
#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1505
#: ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1543
#, c-format
msgid ""
"Unable to export '%s'. The PSD file format does not support images with "
......@@ -7576,7 +7576,7 @@ msgstr "Liczba kolorów:"
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:925
msgid "Change the number of colors in the mapping"
msgstr "Zmienia liczbę mapowanych kolorów"
msgstr "Zmienia liczbę odwzorowywanych kolorów"
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:932
msgid "Use loglog smoothing"
......@@ -10163,7 +10163,7 @@ msgstr "_Powiększ do"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:185
msgid "_Mapping"
msgstr "_Mapowanie"
msgstr "_Odwzorowanie"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:186
msgid "Edit Map Info..."
......@@ -10626,11 +10626,11 @@ msgstr "_Metaliczny"
#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:815
msgid "E_nable bump mapping"
msgstr "Mapowanie _wypukłości"
msgstr "Odwzorowanie _wypukłości"
#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:829
msgid "Enable/disable bump-mapping (image depth)"
msgstr "Włącza/wyłącza mapowanie wypukłości (głębokość obrazu)"
msgstr "Włącza/wyłącza odwzorowanie wypukłości (głębokość obrazu)"
#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:852
msgid "Bumpm_ap image:"
......@@ -10654,11 +10654,11 @@ msgstr "Maksymalna wysokość wypukłości"
#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:907
msgid "E_nable environment mapping"
msgstr "Mapowa_nie środowiska"
msgstr "_Odwzorowanie środowiska"
#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:921
msgid "Enable/disable environment-mapping (reflection)"
msgstr "Uaktywnia mapowanie środowiska (odbicia)"
msgstr "Włącza odwzorowanie środowiska (odbicia)"
#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:939
msgid "En_vironment image:"
......@@ -11119,77 +11119,89 @@ msgstr "Wystąpił błąd podczas próby wydrukowania:"
msgid "Printing"
msgstr "Drukowanie"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:121
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:123
msgid "Create an image from an area of the screen"
msgstr "Tworzy obraz z obszaru ekranu"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:142
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:144
msgid "_Screenshot..."
msgstr "_Zrzut ekranu…"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:408
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:423
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-x11.c:424
msgid "Screenshot"
msgstr "Zrzut ekranu"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:417
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:432
msgid "S_nap"
msgstr "_Przechwyć"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:447
msgid "After the delay, the screenshot is taken."
msgstr "Po podanym czasie zostanie wykonany zrzut ekranu."
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:449
msgid ""
"After the delay, drag your mouse to select the region for the screenshot."
msgstr ""
"Po podanym czasie należy przesunąć mysz, aby wybrać obszar dla zrzutu ekranu."
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:453
msgid "Click in a window to snap it after delay."
msgstr "Należy kliknąć okno do przechwycenia po podanym czasie."
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:456
msgid "At the end of the delay, click in a window to snap it."
msgstr "Po podanym czasie należy kliknąć okno do przechwycenia."
#. Area
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:462
msgid "Area"
msgstr "Obszar"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:473
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:472
msgid "Take a screenshot of a single _window"
msgstr "Wykonanie zrzutu ekranu pojedynczego _okna"
msgstr "Wykonanie zrzutu ekranu pojedynczego o_kna"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:493
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:492
msgid "Include window _decoration"
msgstr "Wraz z _dekoracją okna"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:513
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:512
msgid "Take a screenshot of the entire _screen"
msgstr "Wykonanie zrzutu całego _ekranu"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:533
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:532
msgid "Include _mouse pointer"
msgstr "Wraz z kursorem _myszy"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:555
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:554
msgid "Select a _region to grab"
msgstr "Wybór _obszaru do przechwycenia"
#. Delay
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:571
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:570
msgid "Delay"
msgstr "Opóźnienie"
#. this is the unit label of a spinbutton
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:596
#. translators: this is the unit label of a spinbutton
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:595
msgid "seconds"
msgstr "s"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-win32.c:217
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:604
msgid "After the delay, the screenshot is taken."
msgstr "Po podanym czasie zostanie wykonany zrzut ekranu."
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:606
msgid ""
"After the delay, drag your mouse to select the region for the screenshot."
msgstr ""
"Po podanym czasie należy przesunąć mysz, aby wybrać obszar dla zrzutu ekranu."
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:610
msgid "Click in a window to snap it after delay."
msgstr "Należy kliknąć okno do przechwycenia po podanym czasie."
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:613
msgid "At the end of the delay, click in a window to snap it."
msgstr "Po podanym czasie należy kliknąć okno do przechwycenia."
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:620
msgid "Color Profile"
msgstr "Profil kolorów"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:625
msgid "Tag image with _monitor profile"
msgstr "O_znaczenie obrazu profilem monitora"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot.c:629
msgid "Convert image to sR_GB"
msgstr "Konwersja obrazu do sR_GB"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-win32.c:244
msgid "No data captured"
msgstr "Nie pobrano danych"
......@@ -11205,7 +11217,7 @@ msgstr "Importowanie zrzutu ekranu"
msgid "Mouse Pointer"
msgstr "Kursor myszy"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-x11.c:611
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-x11.c:621
msgid "Specified window not found"
msgstr "Nie odnaleziono podanego okna"
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment