Commit 7e87f779 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose
Browse files

Updated Swedish translation.

2002-12-04  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent d79ac249
2002-12-04 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2002-12-03 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"POT-Creation-Date: 2002-12-03 12:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-03 12:28+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-12-04 17:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-04 17:25+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -314,8 +314,8 @@ msgstr "Ompositionering av lager"
msgid "Layer Move"
msgstr "Lagerflytt"
#: app/undo.c:3640 app/gui/channels-commands.c:314
#: app/gui/channels-commands.c:351
#: app/undo.c:3640 app/gui/channels-commands.c:316
#: app/gui/channels-commands.c:353
msgid "New Channel"
msgstr "Ny kanal"
......@@ -653,7 +653,7 @@ msgid "Spiral (anticlockwise)"
msgstr "Spiral (moturs)"
#: app/core/core-enums.c:148 app/core/core-enums.c:168
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2398
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2404
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
......@@ -751,28 +751,28 @@ msgstr "Parasiter"
#. initialize the list of gimp brushes
#: app/core/gimp.c:674 app/gui/dialogs-constructors.c:372
#: app/gui/dialogs-constructors.c:520 app/gui/preferences-dialog.c:1783
#: app/gui/dialogs-constructors.c:520 app/gui/preferences-dialog.c:1786
#: app/pdb/internal_procs.c:82
msgid "Brushes"
msgstr "Penslar"
#. initialize the list of gimp patterns
#: app/core/gimp.c:678 app/gui/dialogs-constructors.c:393
#: app/gui/dialogs-constructors.c:541 app/gui/preferences-dialog.c:1787
#: app/gui/dialogs-constructors.c:541 app/gui/preferences-dialog.c:1790
#: app/pdb/internal_procs.c:160
msgid "Patterns"
msgstr "Mönster"
#. initialize the list of gimp palettes
#: app/core/gimp.c:682 app/gui/dialogs-constructors.c:435
#: app/gui/dialogs-constructors.c:583 app/gui/preferences-dialog.c:1791
#: app/gui/dialogs-constructors.c:583 app/gui/preferences-dialog.c:1794
#: app/pdb/internal_procs.c:148
msgid "Palettes"
msgstr "Paletter"
#. initialize the list of gimp gradients
#: app/core/gimp.c:686 app/gui/dialogs-constructors.c:414
#: app/gui/dialogs-constructors.c:562 app/gui/preferences-dialog.c:1795
#: app/gui/dialogs-constructors.c:562 app/gui/preferences-dialog.c:1798
#: app/pdb/internal_procs.c:115
msgid "Gradients"
msgstr "Färgskalor"
......@@ -1412,78 +1412,78 @@ msgstr "Egen färg"
msgid "Set Canvas Padding Color"
msgstr "Ställ in färg på canvasutfyllnad"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:637
#: app/display/gimpdisplayshell.c:639
msgid "Set canvas padding color"
msgstr "Ställ in färg på canvasutfyllnad"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:649
#: app/display/gimpdisplayshell.c:651
msgid "/From Theme"
msgstr "/Från tema"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:652
#: app/display/gimpdisplayshell.c:654
msgid "/Light Check Color"
msgstr "/Ljus rutfärg"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:655
#: app/display/gimpdisplayshell.c:657
msgid "/Dark Check Color"
msgstr "/Mörk rutfärg"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:659
#: app/display/gimpdisplayshell.c:663
msgid "/Select Custom Color..."
msgstr "/Välj egen färg..."
#: app/display/gimpdisplayshell.c:662
#: app/display/gimpdisplayshell.c:667
msgid "/As in Preferences"
msgstr "/Som i inställningarna"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:686
#: app/display/gimpdisplayshell.c:692
msgid "Toggle QuickMask"
msgstr "Visa snabbmask"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1125
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1131
#, c-format
msgid "Undo %s"
msgstr "Ångra %s"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1128
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1134
#, c-format
msgid "Redo %s"
msgstr "Gör om %s"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1130 app/pdb/internal_procs.c:181
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1136 app/pdb/internal_procs.c:181
msgid "Undo"
msgstr "Ångra"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1131
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1137
msgid "Redo"
msgstr "Gör om"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2398
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2404
msgid "RGB-empty"
msgstr "RGB-tom"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2401
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2407
msgid "grayscale-empty"
msgstr "gråskala-tom"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2401
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2407
msgid "grayscale"
msgstr "gråskala"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2404
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2410
msgid "indexed-empty"
msgstr "indexerad-tom"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2404
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2410
msgid "indexed"
msgstr "indexerad"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2611
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2617
#, c-format
msgid "Close %s?"
msgstr "Stänga %s?"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2613
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2619
#, c-format
msgid ""
"Changes were made to %s.\n"
......@@ -1659,27 +1659,27 @@ msgstr "Tom kanalkopia"
msgid "New Channel Color"
msgstr "Ny kanalfärg"
#: app/gui/channels-commands.c:316
#: app/gui/channels-commands.c:318
msgid "New Channel Options"
msgstr "Alternativ för nya kanaler"
#: app/gui/channels-commands.c:353 app/gui/channels-commands.c:500
#: app/gui/channels-commands.c:355 app/gui/channels-commands.c:504
msgid "Channel Name:"
msgstr "Kanalnamn:"
#: app/gui/channels-commands.c:358 app/gui/channels-commands.c:505
#: app/gui/channels-commands.c:360 app/gui/channels-commands.c:509
msgid "Fill Opacity:"
msgstr "Fyllnadsopacitet:"
#: app/gui/channels-commands.c:453
#: app/gui/channels-commands.c:455
msgid "Edit Channel Color"
msgstr "Redigera kanalfärg"
#: app/gui/channels-commands.c:461
#: app/gui/channels-commands.c:465
msgid "Channel Attributes"
msgstr "Kanalattribut"
#: app/gui/channels-commands.c:463
#: app/gui/channels-commands.c:467
msgid "Edit Channel Attributes"
msgstr "Redigera kanalattribut"
......@@ -1785,8 +1785,8 @@ msgstr "Förgrund: %d, %d, %d"
msgid "Background: %d, %d, %d"
msgstr "Bakgrund: %d, %d, %d"
#: app/gui/dialogs-constructors.c:306 app/gui/preferences-dialog.c:1216
#: app/gui/preferences-dialog.c:1219
#: app/gui/dialogs-constructors.c:306 app/gui/preferences-dialog.c:1217
#: app/gui/preferences-dialog.c:1220
msgid "Tool Options"
msgstr "Verktygsalternativ"
......@@ -2055,8 +2055,8 @@ msgstr ""
msgid "Determine File Type:"
msgstr "Bestäm filtyp:"
#: app/gui/file-new-dialog.c:116 app/gui/preferences-dialog.c:979
#: app/gui/preferences-dialog.c:982
#: app/gui/file-new-dialog.c:116 app/gui/preferences-dialog.c:980
#: app/gui/preferences-dialog.c:983
msgid "New Image"
msgstr "Ny bild"
......@@ -2078,8 +2078,8 @@ msgstr "Bredd:"
msgid "Height:"
msgstr "Höjd:"
#: app/gui/file-new-dialog.c:225 app/gui/preferences-dialog.c:1016
#: app/gui/preferences-dialog.c:1029 app/gui/user-install-dialog.c:1239
#: app/gui/file-new-dialog.c:225 app/gui/preferences-dialog.c:1017
#: app/gui/preferences-dialog.c:1030 app/gui/user-install-dialog.c:1239
msgid "Pixels"
msgstr "Bildpunkter"
......@@ -2427,8 +2427,8 @@ msgstr ""
"Fel vid omskalning av bild: Både bredd och höjd måste vara större än 0."
#. General
#: app/gui/info-dialog.c:349 app/gui/preferences-dialog.c:1123
#: app/gui/preferences-dialog.c:1190
#: app/gui/info-dialog.c:349 app/gui/preferences-dialog.c:1124
#: app/gui/preferences-dialog.c:1191
msgid "General"
msgstr "Generellt"
......@@ -4230,7 +4230,7 @@ msgstr "Upprepa senaste"
msgid "Re-Show Last"
msgstr "Återvisa senaste"
#: app/gui/preferences-dialog.c:319
#: app/gui/preferences-dialog.c:320
msgid ""
"You will have to restart GIMP for\n"
"the following changes to take effect:"
......@@ -4238,506 +4238,505 @@ msgstr ""
"Du måste starta om GIMP för att\n"
"följande ändringar ska ha effekt:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:859
#: app/gui/preferences-dialog.c:860
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"
#. Default Image Size and Unit
#: app/gui/preferences-dialog.c:992
#: app/gui/preferences-dialog.c:993
msgid "Default Image Size and Unit"
msgstr "Standardbildstorlek och -mått"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1012
#: app/gui/preferences-dialog.c:1013
msgid "Width"
msgstr "Bredd"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1014
#: app/gui/preferences-dialog.c:1015
msgid "Height"
msgstr "Höjd"
#. Default Image Resolution and Resolution Unit
#: app/gui/preferences-dialog.c:1022
#: app/gui/preferences-dialog.c:1023
msgid "Default Image Resolution and Resolution Unit"
msgstr "Standardbildstorlek och -måttenhet"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1044 app/gui/preferences-dialog.c:1604
#: app/gui/preferences-dialog.c:1045 app/gui/preferences-dialog.c:1607
#: app/gui/user-install-dialog.c:1252 app/tools/gimpfliptool.c:292
msgid "Horizontal"
msgstr "Horisontell"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1046 app/gui/preferences-dialog.c:1606
#: app/gui/preferences-dialog.c:1047 app/gui/preferences-dialog.c:1609
#: app/gui/user-install-dialog.c:1254 app/tools/gimpfliptool.c:296
msgid "Vertical"
msgstr "Vertikal"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1048 app/gui/preferences-dialog.c:1608
#: app/gui/preferences-dialog.c:1049 app/gui/preferences-dialog.c:1611
#: app/gui/user-install-dialog.c:1256
msgid "dpi"
msgstr "punkter/tum"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1064
#: app/gui/preferences-dialog.c:1065
msgid "Default Image _Type:"
msgstr "Standardbild_typ:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1067
#: app/gui/preferences-dialog.c:1068
msgid "Maximum Image Size:"
msgstr "Maximal bildstorlek:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1076 app/gui/preferences-dialog.c:1079
#: app/gui/preferences-dialog.c:1077 app/gui/preferences-dialog.c:1080
msgid "Default Comment"
msgstr "Standardkommentar"
#. Comment
#: app/gui/preferences-dialog.c:1086
#: app/gui/preferences-dialog.c:1087
msgid "Comment Used for New Images"
msgstr "Kommentar som används för nya bilder"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1113 app/gui/preferences-dialog.c:1116
#: app/pdb/internal_procs.c:130
#: app/gui/preferences-dialog.c:1114 app/gui/preferences-dialog.c:1117
msgid "Interface"
msgstr "Gränssnitt"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1127
#: app/gui/preferences-dialog.c:1128
msgid "_Preview Size:"
msgstr "_Förhandsvisningsstorlek:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1130
#: app/gui/preferences-dialog.c:1131
msgid "_Navigation Preview Size:"
msgstr "Förhandsvisningsstorlek för _navigering:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1133
#: app/gui/preferences-dialog.c:1134
msgid "_Recent Documents List Size:"
msgstr "_Storlek på listan över antal senast använda dokument:"
#. Dialog Bahaviour
#: app/gui/preferences-dialog.c:1137
#: app/gui/preferences-dialog.c:1138
msgid "Dialog Behavior"
msgstr "Fönsterbeteende"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1140
#: app/gui/preferences-dialog.c:1141
msgid "_Info Window Per Display"
msgstr "_Informationsfönster per display"
#. Menus
#: app/gui/preferences-dialog.c:1144
#: app/gui/preferences-dialog.c:1145
msgid "Menus"
msgstr "Menyer"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1147
#: app/gui/preferences-dialog.c:1148
msgid "Disable _Tearoff Menus"
msgstr "Inaktivera _löstagbara menyer"
#. Window Positions
#: app/gui/preferences-dialog.c:1151
#: app/gui/preferences-dialog.c:1152
msgid "Window Positions"
msgstr "Fönsterpositioner"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1154
#: app/gui/preferences-dialog.c:1155
msgid "_Save Window Positions on Exit"
msgstr "_Spara fönsterpositioner vid avslutning"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1157
#: app/gui/preferences-dialog.c:1158
msgid "R_estore Saved Window Positions on Start-up"
msgstr "_Återställ sparade fönsterpositioner vid uppstart"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1165
#: app/gui/preferences-dialog.c:1166
msgid "Clear Saved Window Positions Now"
msgstr "Töm sparade fönsterpositioner nu"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1180 app/gui/preferences-dialog.c:1183
#: app/gui/preferences-dialog.c:1181 app/gui/preferences-dialog.c:1184
msgid "Help System"
msgstr "Hjälpsystem"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1193
#: app/gui/preferences-dialog.c:1194
msgid "Show Tool _Tips"
msgstr "Visa verktygs_tips"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1196
#: app/gui/preferences-dialog.c:1197
msgid "Context Sensitive _Help with \"F1\""
msgstr "Sammanhangskänslig _hjälp med \"F1\""
#: app/gui/preferences-dialog.c:1199
#: app/gui/preferences-dialog.c:1200
msgid "Show Tips on _Startup"
msgstr "Visa tips vid _uppstart"
#. Help Browser
#: app/gui/preferences-dialog.c:1203
#: app/gui/preferences-dialog.c:1204
msgid "Help Browser"
msgstr "Hjälpläsare"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1207
#: app/gui/preferences-dialog.c:1208
msgid "Help _Browser to Use:"
msgstr "Hjälp_läsare att använda:"
#. Contiguous Regions
#: app/gui/preferences-dialog.c:1226
#: app/gui/preferences-dialog.c:1227
msgid "Finding Contiguous Regions"
msgstr "Hitta kontinuerliga ytor"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1231
#: app/gui/preferences-dialog.c:1232
msgid "Default _Threshold:"
msgstr "Standard_tröskelvärde:"
#. Scaling
#: app/gui/preferences-dialog.c:1235
#: app/gui/preferences-dialog.c:1236
msgid "Scaling"
msgstr "Skalning"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1239
#: app/gui/preferences-dialog.c:1240
msgid "Default _Interpolation:"
msgstr "Standard_interpolation:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1248 app/gui/preferences-dialog.c:1251
#: app/gui/preferences-dialog.c:1249 app/gui/preferences-dialog.c:1252
msgid "Input Devices"
msgstr "Inmatningsenheter"
#. Input Device Settings
#: app/gui/preferences-dialog.c:1258
#: app/gui/preferences-dialog.c:1259
msgid "Input Device Settings"
msgstr "Inställningar för inmatningsenheter"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1295
#: app/gui/preferences-dialog.c:1296
msgid "Save Input Device Settings on Exit"
msgstr "Spara inställningar för inmatningsenheter vid avslutning"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1303
#: app/gui/preferences-dialog.c:1304
msgid "Save Input Device Settings Now"
msgstr "Spara inställningar för inmatningsenheter nu"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1318 app/gui/preferences-dialog.c:1321
#: app/gui/preferences-dialog.c:1319 app/gui/preferences-dialog.c:1322
msgid "Image Windows"
msgstr "Bildfönster"
#. Appearance
#: app/gui/preferences-dialog.c:1328
#: app/gui/preferences-dialog.c:1329
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1331
#: app/gui/preferences-dialog.c:1332
msgid "Use \"_Dot for Dot\" by default"
msgstr "Använd \"_punkt till punkt\" som standard"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1334
#: app/gui/preferences-dialog.c:1335
msgid "Resize Window on _Zoom"
msgstr "Ändra storlek på fönstret vid _zoom"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1337
#: app/gui/preferences-dialog.c:1338
msgid "Resize Window on Image _Size Change"
msgstr "Ändra storlek på fönstret vid ändring av bild_storlek"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1340
#: app/gui/preferences-dialog.c:1341
msgid "Show _Rulers"
msgstr "Visa _linjaler"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1343
#: app/gui/preferences-dialog.c:1344
msgid "Show S_tatusbar"
msgstr "Visa s_tatusrad"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1349
#: app/gui/preferences-dialog.c:1350
msgid "Marching _Ants Speed:"
msgstr "Vandrande _myrors hastighet:"
#. Canvas Padding Color
#: app/gui/preferences-dialog.c:1353
#: app/gui/preferences-dialog.c:1354
msgid "Canvas Padding Color"
msgstr "Färg på canvasutfyllnad"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1358
#: app/gui/preferences-dialog.c:1359
msgid "Padding Mode:"
msgstr "Utfyllnadsläge:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1361
#: app/gui/preferences-dialog.c:1362
msgid "Custom Color:"
msgstr "Egen färg:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1362
#: app/gui/preferences-dialog.c:1363
msgid "Select Custom Canvas Padding Color"
msgstr "Välj egen färg på canvasutfyllnad"
#. Pointer Movement Feedback
#: app/gui/preferences-dialog.c:1366
#: app/gui/preferences-dialog.c:1369
msgid "Pointer Movement Feedback"
msgstr "Markörförflyttning"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1370
#: app/gui/preferences-dialog.c:1373
msgid "Perfect-but-Slow _Pointer Tracking"
msgstr "Följ _pekaren perfekt men långsammare"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1373
#: app/gui/preferences-dialog.c:1376
msgid "Enable Cursor _Updating"
msgstr "Slå av markör_uppdatering"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1379
#: app/gui/preferences-dialog.c:1382
msgid "Cursor M_ode:"
msgstr "Markör_läge:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1388
#: app/gui/preferences-dialog.c:1391
msgid "Image Title & Statusbar Format"
msgstr "Bildtitel och statusradsformat"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1391
#: app/gui/preferences-dialog.c:1394
msgid "Title & Status"
msgstr "Titel och status"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1410
#: app/gui/preferences-dialog.c:1413
msgid "Custom"
msgstr "Egen"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1411
#: app/gui/preferences-dialog.c:1414
msgid "Standard"
msgstr "Standard"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1412
#: app/gui/preferences-dialog.c:1415
msgid "Show zoom percentage"
msgstr "Visa zoomprocent"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1413
#: app/gui/preferences-dialog.c:1416
msgid "Show zoom ratio"
msgstr "Visa zoomförhållande"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1414
#: app/gui/preferences-dialog.c:1417
msgid "Show reversed zoom ratio"
msgstr "Visa omvänt zoomförhållande"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1415
#: app/gui/preferences-dialog.c:1418
msgid "Show memory usage"
msgstr "Visa minnesanvändning"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1428
#: app/gui/preferences-dialog.c:1431
msgid "Image Title Format"
msgstr "Bildtitelformat"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1433
#: app/gui/preferences-dialog.c:1436
msgid "Image Statusbar Format"
msgstr "Bildstatusradsformat"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1518 app/gui/preferences-dialog.c:1521
#: app/gui/preferences-dialog.c:1521 app/gui/preferences-dialog.c:1524
msgid "Display"
msgstr "Visning"
#. Transparency
#: app/gui/preferences-dialog.c:1528
#: app/gui/preferences-dialog.c:1531
msgid "Transparency"
msgstr "Transparens"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1532
#: app/gui/preferences-dialog.c:1535
msgid "Transparency _Type:"
msgstr "Transparens_typ:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1535
#: app/gui/preferences-dialog.c:1538
msgid "Check _Size:"
msgstr "Rut_storlek:"
#. 8-Bit Displays
#: app/gui/preferences-dialog.c:1539
#: app/gui/preferences-dialog.c:1542
msgid "8-Bit Displays"
msgstr "8-bitars skärmar"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1547
#: app/gui/preferences-dialog.c:1550
msgid "Minimum Number of Colors:"
msgstr "Minsta antal färger:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1550
#: app/gui/preferences-dialog.c:1553
msgid "Install Colormap"
msgstr "Använd egen färgkarta"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1553
#: app/gui/preferences-dialog.c:1556
msgid "Colormap Cycling"
msgstr "Rotera färgkarta"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1562 app/gui/preferences-dialog.c:1565
#: app/gui/preferences-dialog.c:1565 app/gui/preferences-dialog.c:1568
msgid "Monitor"
msgstr "Bildskärm"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1571
#: app/gui/preferences-dialog.c:1574
msgid "Get Monitor Resolution"
msgstr "Hämta bildskärmsupplösning"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1580
#: app/gui/preferences-dialog.c:1583
#, c-format
msgid "(Currently %d x %d dpi)"
msgstr "(För tillfället %d × %d punkter/tum)"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1617
#: app/gui/preferences-dialog.c:1620
msgid "C_alibrate"
msgstr "K_alibrera"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1631
#: app/gui/preferences-dialog.c:1634
msgid "From _Windowing System"
msgstr "Från _fönstersystemet"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1656
#: app/gui/preferences-dialog.c:1659
msgid "_Manually"
msgstr "_Manuellt"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1676 app/gui/preferences-dialog.c:1679
#: app/gui/preferences-dialog.c:1811
#: app/gui/preferences-dialog.c:1679 app/gui/preferences-dialog.c:1682