Commit 7aa6b87e authored by Iñaki Larrañaga's avatar Iñaki Larrañaga Committed by Iñaki Larrañaga Murgoitio

Added Basque translation.

2004-04-06  Iñaki Larrañaga  <dooteo@euskalgnu.org>

	* eu.po: Added Basque translation.
parent f7509dab
2004-04-06 Iñaki Larrañaga <dooteo@euskalgnu.org>
* eu.po: Added Basque translation.
2004-03-28 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* Makefile.am (tips_POFILES): added en_GB.po (British English).
......
# translation of gimp20-tips.po to Basque
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp20-tips\n"
"POT-Creation-Date: 2004-04-06 20:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-06 21:31+0200\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>\n"
"Language-Team: Basque <itzulpena@euskalgnu.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid "<big>Welcome to The GIMP !</big>"
msgstr "<big>Ongi etorri GIMPera!</big>"
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"viewing the mask directly."
msgstr ""
"Egin klik <tt>Alt</tt> sakatuta \"Geruzak\" elkarrizketa-koadroko "
"geruza-maskararen aurrebistan, zuzenean maskara ikustea bai/ez "
"jartzeko."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"the effect of the layer mask."
msgstr ""
"Egin klik <tt>Ctrl</tt> sakatuta, \"Geruzak\" elkarrizketa-koadroko "
"geruza-maskararen aurrebistan geruza-maskararen efektua "
"txandakatzeko."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color."
msgstr ""
"Egin klik <tt>Ctrl</tt> sakatuta Bete tresnarekin, aurreko planoaren "
"kolorearen ordez atzeko planoaren kolorea erabil dezan."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Biratze-moduan eraldatze-tresnarekin <tt>Ctrl</tt> sakatuta "
"arrastatzen baduzu, 15 gradu biratuko da."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Egin klik <tt>Shift</tt> tekla sakatuta \"Geruzak\" elkarrizketa-koadroko "
"begiaren ikonoan, geruza hori ez beste guztiak ezkutatzeko. Egin klik "
"berriro <tt>Maius</tt> tekla sakatuta, geruza guztiak agertzeko."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"A Floating Selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the \"New Layer\" "
"or \"Anchor Layer buttons\" in the Layers dialog, or use the menus to do the "
"same."
msgstr ""
"Hautapen mugikorra geruza berri batean edo azken geruza aktiboan "
"ainguratu behar da, irudian beste eragiketarik egin baino lehen. Sakatu "
"\"Geruza berria\" edo \"Ainguratu geruza\" botoietan "
"\"Geruzak, kanalak eta bide-izenak”\" elkarrizketa-koadroan, edo erabili "
"menuak gauza bera egiteko."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. If \"Save Keyboard "
"Shortcuts\" is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP."
msgstr ""
"Menuetako laster-teklak esleitzeko, ireki menua, hautatu "
"menu-elementua eta sakatu laster-teklen konbinazio berria. Hori "
"dinamikoa da eta GIMPetik irtendakoan gordetzen da."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a Guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Egin klik erregelan eta arrastatu gida irudi batean jartzeko. Arrastatutako "
"hautapen guztiak gidetara moldatuko dira. Gidak kentzeko, "
"arrastatu iruditik \"Mugitu\" tresnarekin."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels tool (Layer-"
"&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves)."
msgstr ""
"Argazki eskaneatu batzuek kolore nahikoa ez badute, erraz hobe "
"dezakezu tonu-barrutia \"Mailak\" tresnako \"Automatikoa\" botoiaren "
"bidez (Irudia-&gt;Koloreak-&gt;Mailak). Kolore-akatsik badago, "
"\"Kurbak\" tresnarekin konpon ditzakezu (Irudia-&gt;Koloreak-&gt;Kurbak)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Path), the paint tools can be used "
"with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or "
"even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Bide bat trazatzen baduzu (Editatu-&gt;Trazatu), uneko "
"marrazketa-tresna eta haren ezarpenak erabiliko dira. Pintzela "
"gradiente-moduan, \"Borragoma\" edo \"Zirriborroa egin\" tresnak "
"ere erabil ditzakezu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times "
"in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Pantaila beteegia badago, Tab tekla behin baino gehiagotan sakatu "
"irudi-leihoan, tresna-laukia edo beste elkarrizketa-koadroak ezkutatzeko "
"edo agertzeko."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr ""
"Plugin gehienek uneko irudiaren uneko geruzan egiten dute lan. "
"Batzuetan, geruza guztiak batu behar dira (Geruzak-&gt;Berdindu irudia) "
"pluginak irudi osoan lan egitea nahi baduzu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"Nearly all image operations are performed by right-clicking on the image. "
"And don't worry, you can undo most mistakes..."
msgstr ""
"Ia irudi-eragiketa gehienak saguaren eskuineko botoiaz irudian klik "
"eginda burutzen dira. Eta ez kezkatu, akats gehienak desegin daitezke "
"eta..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Transparency-&gt;Add "
"Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"fektu guztiak ez dira berdin aplikatzen irudi-mota guztietan. Hori "
"adierazteko, menu-sarrera lausotuta agertuko da. Agian irudiaren modua "
"RGBra aldatu behar duzu (Irudia-&gt;Modua-&gt;RGB), alfa kanal bat "
"gehitu (Geruzak-&gt;Gehitu alfa kanala) edo irudia berdindu "
"(Geruzak-&gt;Berdindu irudia)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Hautapena egin aurretik <tt>Shift</tt> tekla sakatuta baduzu, uneko "
"hautapenera gehituko duzu ordeztu beharrean. Hautapena egin aurretik "
"<tt>Ctrl</tt> erabiltzen bada, unekotik kendu egiten da."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"The GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or "
"<tt>.bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image "
"will be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMPek gzip konprimatzea unean onartzen du. Fitxategi-izenari <tt>.gz</tt> "
"gehitu besterik ez duzu egin behar (edo <tt>.bz2</tt>, bzip2 instalatuta "
"baduzu) eta irudia konprimituta gordeko da. Noski, konprimitutako irudiak "
"ere karga daitezke."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"The GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a "
"stack of slides or filters, such that looking through them you see a "
"composite of their contents."
msgstr ""
"GIMPek geruzak erabiltzen ditu irudia antolatzen laguntzeko. Imajinatu "
"diapositiba- edo iragazki-multzoak direla eta haietan barrena begiratuta "
"haien edukia ikusten duzula."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"The file selection dialog box has command-line completion with <tt>Tab</tt>, "
"just like the shell. Type part of a filename, hit <tt>Tab</tt>, and voila, "
"it's completed."
msgstr ""
"\"Fitxategi-hautapena\" elkarrizketa-koadroaren komando-lerroa "
"tabuladore batekin osatzen da, shell bezala. Idatzi fitxategi-izen baten "
"zatia, sakatu tabuladorea eta horra hor! Osatuta dago."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"The layer named \"Background\" is special because it lacks transparency. "
"This prevents you from adding a layer mask or moving the layer up in the "
"stack. You may add transparency to it by right-clicking in the Layers dialog "
"and selecting \"Add Alpha Channel\"."
msgstr ""
"\"Atzeko planoa\" izeneko geruza berezia da gardentasuna falta baitu. "
"Horrek geruza-maskara bat gehitzea edo geruza multzoaren gainera "
"eramatea eragozten dizu. Gardentasuna gehi diezaiokezu. Horretarako, "
"egin klik eskuineko botoiaz \"Geruzak, kanalak eta bide-izenak\" "
"elkarrizketa-koadroan eta hautatu \"Gehitu alfa kanala\"."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"To create a perfect circle, hold <tt>Shift</tt> while doing an ellipse "
"select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical guides "
"tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
"intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the "
"guides."
msgstr ""
"irkulu perfektu bat egiteko, eduki Maius sakatuta hautapen eliptikoa "
"egiten duzun bitartean. Zirkulu bat behar bezala kokatzeko, arrastatu gida "
"horizontalen eta bertikalen tangentea hautatu nahi duzun zirkulura, jarri "
"kurtsorea giden ebakiduran eta lortzen den hautapenak gidak ukituko ditu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
"cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will be "
"constrained to 15 degree angles."
msgstr ""
"Marrazteko tresna bat erabiltzean (pintzela, aerografoa edo arkatza), "
"sakatu Maius tekla eta lerro zuzen bat marraztuko da azken "
"marrazketa-puntutik kurtsorearen uneko kokalekura arte. <tt>Ktrl</tt> "
"ere sakatzen baduzu, lerroa 15 gradu biratuko da."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, the GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgstr ""
"Irudi bat gerora harekin berriro lan egiteko gordetzen duzunean, saiatu "
"XCF erabiltzen, GIMPen fitxategi-formatua da (erabili fitxategi-luzapen "
" hau: <tt>.xcf</tt>). Hala, lantzen ari zaren irudiaren geruza eta itxura "
"guztia gordeko da. Proiektua bukatutakoan, ordea, formatu hauetan "
"gorde behar duzu: JPEG, PNG, GIF, ..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this "
"makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
"already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
msgstr "Hautapen bat doitzeko eta ordezteko, erabili <tt>Alt</tt>-arrastatu. "
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
msgstr ""
"Hautapen-barrutia doi dezakezu eta hurbilketazko hautapena jarri, klik "
"eginez eta ezkerrera eta eskuinera arrastatuz."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Hautapen konplexuak egiteko eta editatzeko, erabili \"Bidea\" tresna. "
"\"Geruzak, kanalak eta bide-izenak\" elkarrizketa-koadroko \"Bideak\" "
"fitxaren bidez, hainbat bide-izenetan lan egin dezakezu eta haiek "
"hautapen bihur ditzakezu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Geruza bat arrasta dezakezu \"Geruzak, kanalak eta bide-izenak\" "
"elkarrizketa-koadrotik eta tresna-laukira jaregin dezakezu. Irudi berri bat "
"sortuko da eta geruza hori bakarrik edukiko du."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can drag and drop many things in the GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current image or selection with that color."
msgstr ""
"GIMPen hainbat gauza arrastatu eta jaregin ditzakezu. Adibidez, "
"tresna-laukitik edo kolore-paleta batetik kolore bat arrastatu eta irudi "
"batean jaregiten baduzu, uneko irudia edo hautapena kolore horrez "
"beteko da."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"\"Editatu-&gt;Trazua\" erabiliz lauki edo zirkulu soilak marraz daitezke "
"uneko hautapenaren ertza brotxa aktiboarekin margotuz. Forma "
"konplexuagoak marraz daitezke \"Iragazkiak-&gt;Errendatu->Gfig\" "
"aukeratuz."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
"pressing the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"GIMPeko eginbide gehienentzako testuinguruko laguntza F1 tekla edozein "
"unetan sakatuta lor dezakezu. Horrek menuetan ere balio du."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:31
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Geruza-eragiketa ugari egin ditzakezu \"Geruzak, kanalak eta bide-izenak\" "
" elkarrizketa-koadroan geruza baten testu-etiketan saguaren eskuineko "
"botoiaz klik eginda."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:32
msgid ""
"You can press or release the <tt>Shift</tt> and <tt>Ctrl</tt> keys while you "
"are making a selection in order to constrain it to a perfect square or "
"circle, or to have it centered on its starting point."
msgstr ""
"Hautapen bat egiten ari zarenean <tt>Maius</tt> eta <tt>Ktrl</tt> "
"teklak sakatutzen edo askatzen badituzu, lauki edo zirkulu perfektu "
"bihurtuko da edo hasierako puntuan zentratuko da."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:33
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Hautapena kanalean gorde dezakezu (Hautatu-&gt;Gorde kanalean) eta "
"gero kanala aldatu margotzeko tresnekin. \"Geruzak, kanalak eta bideak\" "
"elkarrizketa-koadroko botoiak erabiliz kanal berri honen ikusgaitasuna "
"txandaka dezakezu edo hautapen bihurtu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:34
msgid ""
"You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"<tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> teklak erabil ditzakezu irudi bateko geruzetan "
"batetik bestera joateko (zure leiho-kudeatzaileak tekla horiek blokeatzen "
"ez baditu...)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:35
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's larger "
"than its display window."
msgstr ""
"Saguaren erdiko botoia erabil dezakezu irudiaren inguruan ibiltzeko, irudia "
"bistatze-leihoa baino handiagoa bada."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:36
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the \"Quick "
"Mask\" button at the bottom left of an image window. Change your selection "
"by painting in the image and click on the button again to convert it back to "
"a normal selection."
msgstr ""
"Margotzeko tresnak erabil ditzakezu hautapena aldatzeko. Egin klik "
"irudi-leiho bateko behealdeko ezkerreko \"Maskara azkarra\" botoian. "
"Aldatu hautapena irudian marraztuz, eta egin klik berriro botoian "
"hautapen arruntera itzultzeko."
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment