Commit 78c85ef1 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent 808812b8
Pipeline #151593 passed with stages
in 20 minutes and 26 seconds
...@@ -11,8 +11,8 @@ msgid "" ...@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-python\n" "Project-Id-Version: gimp-python\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n" "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-09 23:20+0000\n" "POT-Creation-Date: 2020-02-12 23:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-12 21:08+0100\n" "PO-Revision-Date: 2020-02-13 00:36+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n" "Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n" "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n" "Language: sv\n"
...@@ -450,86 +450,114 @@ msgstr "_X-förskjutning för skuggkastning" ...@@ -450,86 +450,114 @@ msgstr "_X-förskjutning för skuggkastning"
msgid "Drop shadow _Y displacement" msgid "Drop shadow _Y displacement"
msgstr "_Y-förskjutning för skuggkastning" msgstr "_Y-förskjutning för skuggkastning"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:43 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:44
msgid "Spyro Layer" msgid "Spyro Layer"
msgstr "Spiro-lager" msgstr "Spiro-lager"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:89 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:45
msgid "Spyro Path"
msgstr "Spiro-bana"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:56
msgid ""
"Save\n"
"as New Layer"
msgstr ""
"Spara\n"
"som nytt lager"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:57
msgid ""
"Redraw on\n"
"Active layer"
msgstr ""
"Rita om på\n"
"aktivt lager"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:58
msgid ""
"Save\n"
"as Path"
msgstr ""
"Spara\n"
"som bana"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:104
msgid "Circle" msgid "Circle"
msgstr "Cirkel" msgstr "Cirkel"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:125 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:140
msgid "Polygon-Star" msgid "Polygon-Star"
msgstr "Polygonstjärna" msgstr "Polygonstjärna"
#. Sine wave on a circle ring. #. Sine wave on a circle ring.
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:141 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:156
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:834 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:947
msgid "Sine" msgid "Sine"
msgstr "Sinus" msgstr "Sinus"
#. Semi-circles, based on a polygon #. Semi-circles, based on a polygon
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:151 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:166
msgid "Bumps" msgid "Bumps"
msgstr "Polygonhalvcirklar" msgstr "Polygonhalvcirklar"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:256 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:271
msgid "Rack" msgid "Rack"
msgstr "Kuggstång" msgstr "Kuggstång"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:300 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:315
msgid "Frame" msgid "Frame"
msgstr "Ram" msgstr "Ram"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:389 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:404
msgid "Selection" msgid "Selection"
msgstr "Markering" msgstr "Markering"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:479 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:494
msgid "Pencil" msgid "Pencil"
msgstr "Penna" msgstr "Penna"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:495 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:510
msgid "AirBrush" msgid "AirBrush"
msgstr "Färgspruta" msgstr "Färgspruta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:555 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:570
msgid "Preview" msgid "Preview"
msgstr "Förhandsgranskning" msgstr "Förhandsgranskning"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:560 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:575
msgid "Stroke" msgid "Stroke"
msgstr "Streck" msgstr "Streck"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:588 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:622
msgid "PaintBrush" msgid "PaintBrush"
msgstr "Pensel" msgstr "Pensel"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:590 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:624
msgid "Ink" msgid "Ink"
msgstr "Bläck" msgstr "Bläck"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:591 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:625
msgid "MyPaintBrush" msgid "MyPaintBrush"
msgstr "MyPaint-pensel" msgstr "MyPaint-pensel"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:820 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:933
msgid "Spyrograph" msgid "Spyrograph"
msgstr "Spirograf" msgstr "Spirograf"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:827 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:940
msgid "Epitrochoid" msgid "Epitrochoid"
msgstr "Epitrokoid" msgstr "Epitrokoid"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:854 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:967
msgid "Lissajous" msgid "Lissajous"
msgstr "Lissajous" msgstr "Lissajous"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1098 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1395
msgid "Curve Type" msgid "Curve Type"
msgstr "Kurvtyp" msgstr "Kurvtyp"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1099 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1396
msgid "" msgid ""
"An Epitrochoid pattern is when the moving gear is on the outside of the " "An Epitrochoid pattern is when the moving gear is on the outside of the "
"fixed gear." "fixed gear."
...@@ -537,23 +565,23 @@ msgstr "" ...@@ -537,23 +565,23 @@ msgstr ""
"Ett epitrokoidmönster är när det rörliga kugghjulet är på utsidan av det " "Ett epitrokoidmönster är när det rörliga kugghjulet är på utsidan av det "
"fasta kugghjulet." "fasta kugghjulet."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1104 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1401
msgid "Tool" msgid "Tool"
msgstr "Verktyg" msgstr "Verktyg"
# TODO: Missing space between sentences. # TODO: Missing space between sentences.
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1105 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1402
msgid "" msgid ""
"The tool with which to draw the pattern.The Preview tool just draws quickly." "The tool with which to draw the pattern.The Preview tool just draws quickly."
msgstr "" msgstr ""
"Verktyget med vilket mönstret ska ritas. Förhandsgranskningsverktyget ritar " "Verktyget med vilket mönstret ska ritas. Förhandsgranskningsverktyget ritar "
"bara snabbt." "bara snabbt."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1110 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1407
msgid "Long Gradient" msgid "Long Gradient"
msgstr "Lång gradient" msgstr "Lång gradient"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1112 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1409
msgid "" msgid ""
"When unchecked, the current tool settings will be used. When checked, will " "When unchecked, the current tool settings will be used. When checked, will "
"use a long gradient to match the length of the pattern, based on current " "use a long gradient to match the length of the pattern, based on current "
...@@ -564,11 +592,11 @@ msgstr "" ...@@ -564,11 +592,11 @@ msgstr ""
"baserat på aktuell gradient och upprepningsläge från " "baserat på aktuell gradient och upprepningsläge från "
"gradientverktygsinställningarna." "gradientverktygsinställningarna."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1132 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1429
msgid "Specify pattern using one of the following tabs:" msgid "Specify pattern using one of the following tabs:"
msgstr "Ange mönster med en av följande flikar:" msgstr "Ange mönster med en av följande flikar:"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1134 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1431
msgid "" msgid ""
"The pattern is specified only by the active tab. Toy Kit is similar to " "The pattern is specified only by the active tab. Toy Kit is similar to "
"Gears, but it uses gears and hole numbers which are found in toy kits. If " "Gears, but it uses gears and hole numbers which are found in toy kits. If "
...@@ -580,7 +608,7 @@ msgstr "" ...@@ -580,7 +608,7 @@ msgstr ""
"följer instruktionerna från lekuppsättningarnas handböcker bör resultaten " "följer instruktionerna från lekuppsättningarnas handböcker bör resultaten "
"vara liknande." "vara liknande."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1158 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1455
msgid "" msgid ""
"Number of teeth of fixed gear. The size of the fixed gear is proportional to " "Number of teeth of fixed gear. The size of the fixed gear is proportional to "
"the number of teeth." "the number of teeth."
...@@ -588,12 +616,12 @@ msgstr "" ...@@ -588,12 +616,12 @@ msgstr ""
"Antal kuggar för fast kugghjul. Storleken på det fasta kugghjulet är " "Antal kuggar för fast kugghjul. Storleken på det fasta kugghjulet är "
"proportionell till antalet kuggar." "proportionell till antalet kuggar."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1161 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1458
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1187 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1484
msgid "Fixed Gear Teeth" msgid "Fixed Gear Teeth"
msgstr "Kuggar i fast kugghjul" msgstr "Kuggar i fast kugghjul"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1167 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1464
msgid "" msgid ""
"Number of teeth of moving gear. The size of the moving gear is proportional " "Number of teeth of moving gear. The size of the moving gear is proportional "
"to the number of teeth." "to the number of teeth."
...@@ -601,28 +629,28 @@ msgstr "" ...@@ -601,28 +629,28 @@ msgstr ""
"Antal kuggar för rörligt kugghjul. Storleken på det rörliga kugghjulet är " "Antal kuggar för rörligt kugghjul. Storleken på det rörliga kugghjulet är "
"proportionell till antalet kuggar." "proportionell till antalet kuggar."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1170 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1467
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1192 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1489
msgid "Moving Gear Teeth" msgid "Moving Gear Teeth"
msgstr "Kuggar i rörligt kugghjul" msgstr "Kuggar i rörligt kugghjul"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1175 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1472
msgid "Hole percent" msgid "Hole percent"
msgstr "Hålprocent" msgstr "Hålprocent"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1176 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1473
msgid "" msgid ""
"How far is the hole from the center of the moving gear. 100% means that the " "How far is the hole from the center of the moving gear. 100% means that the "
"hole is at the gear's edge." "hole is at the gear's edge."
msgstr "" msgstr ""
"Hur långt hålet är från mitten på det rörliga kugghjulet. 100 betyder att " "Hur långt hålet är från mitten på det rörliga kugghjulet. 100% betyder att "
"hålet är på kugghjulets kant." "hålet är på kugghjulets kant."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1197 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1494
msgid "Hole Number" msgid "Hole Number"
msgstr "Hålnummer" msgstr "Hålnummer"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1198 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1495
msgid "" msgid ""
"Hole #1 is at the edge of the gear. The maximum hole number is near the " "Hole #1 is at the edge of the gear. The maximum hole number is near the "
"center. The maximum hole number is different for each gear." "center. The maximum hole number is different for each gear."
...@@ -630,20 +658,68 @@ msgstr "" ...@@ -630,20 +658,68 @@ msgstr ""
"Hål 1 är på kugghjulets kant. Det maximala hålnumret är nära centrum. Det " "Hål 1 är på kugghjulets kant. Det maximala hålnumret är nära centrum. Det "
"maximala hålnumret är olika för varje kugghjul." "maximala hålnumret är olika för varje kugghjul."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1207 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1506
msgid "Flower Petals"
msgstr "Blomblad"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1506
msgid "The number of petals in the pattern."
msgstr "Antalet blomblad i mönstret."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1511
msgid "Petal Skip"
msgstr "Blombladshopp"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1512
msgid "The number of petals to advance for drawing the next petal."
msgstr "Antalet blomblad att gå framåt för att rita nästa blomblad."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1517
msgid "Hole Radius(%)"
msgstr "Hålradie(%)"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1518
msgid ""
"The radius of the hole in the center of the pattern where nothing will be "
"drawn. Given as a percentage of the size of the pattern. A value of 0 will "
"produce no hole. A Value of 99 will produce a thin line on the edge."
msgstr ""
"Radien på hålet i mitten av mönstret där inget kommer att ritas. Anges som "
"en procentsats av mönstrets storlek. Ett värde på 0 ger inget hål. Ett värde "
"på 99 kommer skapa en tunn linje på kanten."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1531
msgid "Width(%)"
msgstr "Bredd(%)"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1532
msgid ""
"The width of the pattern as a percentage of the size of the pattern. A Value "
"of 1 will just draw a thin pattern. A Value of 100 will fill the entire "
"fixed gear."
msgstr ""
"Bredden på mönstret som en procentsats av mönstrets storlek. Ett värde på 1 "
"kommer bara rita ett tunt mönster. Ett värde på 100 kommer att fylla hela "
"det fasta kugghjulet."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1542
msgid "Visual"
msgstr "Visuellt"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1547
msgid "Toy Kit" msgid "Toy Kit"
msgstr "Lekuppsättning" msgstr "Lekuppsättning"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1212 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1552
msgid "Gears" msgid "Gears"
msgstr "Kugghjul" msgstr "Kugghjul"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1224 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1564
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1268 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1608
msgid "Rotation" msgid "Rotation"
msgstr "Rotation" msgstr "Rotation"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1225 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1565
msgid "" msgid ""
"Rotation of the pattern, in degrees. The starting position of the moving " "Rotation of the pattern, in degrees. The starting position of the moving "
"gear in the fixed gear." "gear in the fixed gear."
...@@ -651,11 +727,11 @@ msgstr "" ...@@ -651,11 +727,11 @@ msgstr ""
"Rotation för mönstret i grader. Startpositionen för det rörliga kugghjulet i " "Rotation för mönstret i grader. Startpositionen för det rörliga kugghjulet i "
"det fasta kugghjulet." "det fasta kugghjulet."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1248 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1588
msgid "Shape" msgid "Shape"
msgstr "Form" msgstr "Form"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1249 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1589
msgid "" msgid ""
"The shape of the fixed gear to be used inside current selection. Rack is a " "The shape of the fixed gear to be used inside current selection. Rack is a "
"long round-edged shape provided in the toy kits. Frame hugs the boundaries " "long round-edged shape provided in the toy kits. Frame hugs the boundaries "
...@@ -669,39 +745,39 @@ msgstr "" ...@@ -669,39 +745,39 @@ msgstr ""
"hole=100 i kugghjulsnotation för att röra kanten. Markering kommer följa " "hole=100 i kugghjulsnotation för att röra kanten. Markering kommer följa "
"kanter för aktuell markering - försök med något icke-rektangulärt." "kanter för aktuell markering - försök med något icke-rektangulärt."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1258 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1598
msgid "Sides" msgid "Sides"
msgstr "Sidor" msgstr "Sidor"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1258 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1598
msgid "Number of sides of the shape." msgid "Number of sides of the shape."
msgstr "Antal sidor på formen." msgstr "Antal sidor på formen."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1263 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1603
msgid "Morph" msgid "Morph"
msgstr "Förändra" msgstr "Förändra"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1263 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1603
msgid "Morph fixed gear shape. Only affects some of the shapes." msgid "Morph fixed gear shape. Only affects some of the shapes."
msgstr "Förändra form för fast kugghjul. Påverkar endast några av formerna." msgstr "Förändra form för fast kugghjul. Påverkar endast några av formerna."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1268 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1608
msgid "Rotation of the fixed gear, in degrees" msgid "Rotation of the fixed gear, in degrees"
msgstr "Rotation för det fasta kugghjulet i grader" msgstr "Rotation för det fasta kugghjulet i grader"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1283 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1623
msgid "Margin (px)" msgid "Margin (px)"
msgstr "Marginal (px)" msgstr "Marginal (px)"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1283 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1623
msgid "Margin from edge of selection." msgid "Margin from edge of selection."
msgstr "Marginal från markeringens kant." msgstr "Marginal från markeringens kant."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1288 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1628
msgid "Make width and height equal" msgid "Make width and height equal"
msgstr "Gör bredd och höjd lika stora" msgstr "Gör bredd och höjd lika stora"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1290 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1630
msgid "" msgid ""
"When unchecked, the pattern will fill the current image or selection. When " "When unchecked, the pattern will fill the current image or selection. When "
"checked, the pattern will have same width and height, and will be centered." "checked, the pattern will have same width and height, and will be centered."
...@@ -709,11 +785,11 @@ msgstr "" ...@@ -709,11 +785,11 @@ msgstr ""
"När omarkerad kommer mönstret att fylla aktuell bild eller markering. När " "När omarkerad kommer mönstret att fylla aktuell bild eller markering. När "
"ikryssad kommer mönstret ha samma höjd som bredd, och kommer att centreras." "ikryssad kommer mönstret ha samma höjd som bredd, och kommer att centreras."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1314 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1654
msgid "Re_draw" msgid "Re_draw"
msgstr "Ri_ta om" msgstr "Ri_ta om"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1315 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1655
msgid "" msgid ""
"If you change the settings of a tool, change color, or change the selection, " "If you change the settings of a tool, change color, or change the selection, "
"press this to preview how the pattern looks." "press this to preview how the pattern looks."
...@@ -721,69 +797,77 @@ msgstr "" ...@@ -721,69 +797,77 @@ msgstr ""
"Om du ändrar inställningarna för ett verktyg, ändrar färg, eller ändrar " "Om du ändrar inställningarna för ett verktyg, ändrar färg, eller ändrar "
"markeringen, tryck på detta för att förhandsgranska hur mönstret ser ut." "markeringen, tryck på detta för att förhandsgranska hur mönstret ser ut."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1317 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1657
msgid "_Reset" msgid "_Reset"
msgstr "Å_terställ" msgstr "Å_terställ"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1318 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1658
msgid "_Cancel" msgid "_Cancel"
msgstr "A_vbryt" msgstr "A_vbryt"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1319 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1659
msgid "_OK" msgid "_OK"
msgstr "_OK" msgstr "_OK"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1321 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1665
msgid "" msgid ""
"Keep\n" "Choose whether to save as new layer, redraw on last active layer, or save to "
"Layer" "path"
msgstr "" msgstr ""
"Behåll\n" "Välj om du vill spara som nytt lager, rita om på det senast aktiva lagret, "
"lager" "eller spara till bana"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1323 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1677
msgid ""
"If checked, then once OK is pressed, the spyro layer is kept, and the plugin "
"exits quickly. If unchecked, the spyro layer is deleted, and the pattern is "
"redrawn on the layer that was active when the plugin was launched."
msgstr ""
"Om ikryssad kommer spiro-lagret att behållas och insticksmodulen att snabbt "
"avslutas när OK trycks ned. Om avmarkerad kommer spiro-lagret tas bort, och "
"mönstret ritas om på lagret som var aktivt när insticksmodulen startades."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1337
msgid "Spyrogimp" msgid "Spyrogimp"
msgstr "Spirogimp" msgstr "Spirogimp"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1346 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1686
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1802 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:2191
msgid "Draw spyrographs using current tool settings and selection." msgid "Draw spyrographs using current tool settings and selection."
msgstr "Rita spirografer med aktuell verktygsinställning och markering." msgstr "Rita spirografer med aktuell verktygsinställning och markering."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1359 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1699
msgid "Curve Pattern" msgid "Curve Pattern"
msgstr "Kurvmönster" msgstr "Kurvmönster"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1362 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1702
msgid "Fixed Gear" msgid "Fixed Gear"
msgstr "Fast kugghjul" msgstr "Fast kugghjul"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1365 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1705
msgid "Size" msgid "Size"
msgstr "Storlek" msgstr "Storlek"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1650 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:2039
msgid "Rendering Pattern" msgid "Rendering Pattern"
msgstr "Renderar mönster" msgstr "Renderar mönster"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1662 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:2051
msgid "Please wait : Rendering Pattern" msgid "Please wait : Rendering Pattern"
msgstr "Vänta : Renderar mönster" msgstr "Vänta : Renderar mönster"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1771 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:2160
msgid "Spyrogimp..." msgid "Spyrogimp..."
msgstr "Spirogimp…" msgstr "Spirogimp…"
#~ msgid ""
#~ "Keep\n"
#~ "Layer"
#~ msgstr ""
#~ "Behåll\n"
#~ "lager"
#~ msgid ""
#~ "If checked, then once OK is pressed, the spyro layer is kept, and the "
#~ "plugin exits quickly. If unchecked, the spyro layer is deleted, and the "
#~ "pattern is redrawn on the layer that was active when the plugin was "
#~ "launched."
#~ msgstr ""
#~ "Om ikryssad kommer spiro-lagret att behållas och insticksmodulen att "
#~ "snabbt avslutas när OK trycks ned. Om avmarkerad kommer spiro-lagret tas "
#~ "bort, och mönstret ritas om på lagret som var aktivt när insticksmodulen "
#~ "startades."
#~ msgid "Color _model" #~ msgid "Color _model"
#~ msgstr "Färg_modell" #~ msgstr "Färg_modell"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment