Commit 78c85ef1 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent 808812b8
Pipeline #151593 passed with stages
in 20 minutes and 26 seconds
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-python\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-09 23:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-12 21:08+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-12 23:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-13 00:36+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -450,86 +450,114 @@ msgstr "_X-förskjutning för skuggkastning"
msgid "Drop shadow _Y displacement"
msgstr "_Y-förskjutning för skuggkastning"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:43
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:44
msgid "Spyro Layer"
msgstr "Spiro-lager"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:89
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:45
msgid "Spyro Path"
msgstr "Spiro-bana"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:56
msgid ""
"Save\n"
"as New Layer"
msgstr ""
"Spara\n"
"som nytt lager"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:57
msgid ""
"Redraw on\n"
"Active layer"
msgstr ""
"Rita om på\n"
"aktivt lager"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:58
msgid ""
"Save\n"
"as Path"
msgstr ""
"Spara\n"
"som bana"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:104
msgid "Circle"
msgstr "Cirkel"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:125
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:140
msgid "Polygon-Star"
msgstr "Polygonstjärna"
#. Sine wave on a circle ring.
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:141
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:834
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:156
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:947
msgid "Sine"
msgstr "Sinus"
#. Semi-circles, based on a polygon
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:151
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:166
msgid "Bumps"
msgstr "Polygonhalvcirklar"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:256
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:271
msgid "Rack"
msgstr "Kuggstång"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:300
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:315
msgid "Frame"
msgstr "Ram"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:389
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:404
msgid "Selection"
msgstr "Markering"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:479
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:494
msgid "Pencil"
msgstr "Penna"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:495
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:510
msgid "AirBrush"
msgstr "Färgspruta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:555
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:570
msgid "Preview"
msgstr "Förhandsgranskning"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:560
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:575
msgid "Stroke"
msgstr "Streck"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:588
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:622
msgid "PaintBrush"
msgstr "Pensel"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:590
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:624
msgid "Ink"
msgstr "Bläck"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:591
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:625
msgid "MyPaintBrush"
msgstr "MyPaint-pensel"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:820
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:933
msgid "Spyrograph"
msgstr "Spirograf"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:827
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:940
msgid "Epitrochoid"
msgstr "Epitrokoid"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:854
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:967
msgid "Lissajous"
msgstr "Lissajous"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1098
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1395
msgid "Curve Type"
msgstr "Kurvtyp"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1099
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1396
msgid ""
"An Epitrochoid pattern is when the moving gear is on the outside of the "
"fixed gear."
......@@ -537,23 +565,23 @@ msgstr ""
"Ett epitrokoidmönster är när det rörliga kugghjulet är på utsidan av det "
"fasta kugghjulet."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1104
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1401
msgid "Tool"
msgstr "Verktyg"
# TODO: Missing space between sentences.
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1105
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1402
msgid ""
"The tool with which to draw the pattern.The Preview tool just draws quickly."
msgstr ""
"Verktyget med vilket mönstret ska ritas. Förhandsgranskningsverktyget ritar "
"bara snabbt."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1110
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1407
msgid "Long Gradient"
msgstr "Lång gradient"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1112
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1409
msgid ""
"When unchecked, the current tool settings will be used. When checked, will "
"use a long gradient to match the length of the pattern, based on current "
......@@ -564,11 +592,11 @@ msgstr ""
"baserat på aktuell gradient och upprepningsläge från "
"gradientverktygsinställningarna."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1132
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1429
msgid "Specify pattern using one of the following tabs:"
msgstr "Ange mönster med en av följande flikar:"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1134
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1431
msgid ""
"The pattern is specified only by the active tab. Toy Kit is similar to "
"Gears, but it uses gears and hole numbers which are found in toy kits. If "
......@@ -580,7 +608,7 @@ msgstr ""
"följer instruktionerna från lekuppsättningarnas handböcker bör resultaten "
"vara liknande."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1158
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1455
msgid ""
"Number of teeth of fixed gear. The size of the fixed gear is proportional to "
"the number of teeth."
......@@ -588,12 +616,12 @@ msgstr ""
"Antal kuggar för fast kugghjul. Storleken på det fasta kugghjulet är "
"proportionell till antalet kuggar."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1161
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1187
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1458
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1484
msgid "Fixed Gear Teeth"
msgstr "Kuggar i fast kugghjul"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1167
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1464
msgid ""
"Number of teeth of moving gear. The size of the moving gear is proportional "
"to the number of teeth."
......@@ -601,28 +629,28 @@ msgstr ""
"Antal kuggar för rörligt kugghjul. Storleken på det rörliga kugghjulet är "
"proportionell till antalet kuggar."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1170
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1192
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1467
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1489
msgid "Moving Gear Teeth"
msgstr "Kuggar i rörligt kugghjul"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1175
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1472
msgid "Hole percent"
msgstr "Hålprocent"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1176
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1473
msgid ""
"How far is the hole from the center of the moving gear. 100% means that the "
"hole is at the gear's edge."
msgstr ""
"Hur långt hålet är från mitten på det rörliga kugghjulet. 100 betyder att "
"Hur långt hålet är från mitten på det rörliga kugghjulet. 100% betyder att "
"hålet är på kugghjulets kant."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1197
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1494
msgid "Hole Number"
msgstr "Hålnummer"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1198
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1495
msgid ""
"Hole #1 is at the edge of the gear. The maximum hole number is near the "
"center. The maximum hole number is different for each gear."
......@@ -630,20 +658,68 @@ msgstr ""
"Hål 1 är på kugghjulets kant. Det maximala hålnumret är nära centrum. Det "
"maximala hålnumret är olika för varje kugghjul."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1207
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1506
msgid "Flower Petals"
msgstr "Blomblad"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1506
msgid "The number of petals in the pattern."
msgstr "Antalet blomblad i mönstret."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1511
msgid "Petal Skip"
msgstr "Blombladshopp"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1512
msgid "The number of petals to advance for drawing the next petal."
msgstr "Antalet blomblad att gå framåt för att rita nästa blomblad."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1517
msgid "Hole Radius(%)"
msgstr "Hålradie(%)"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1518
msgid ""
"The radius of the hole in the center of the pattern where nothing will be "
"drawn. Given as a percentage of the size of the pattern. A value of 0 will "
"produce no hole. A Value of 99 will produce a thin line on the edge."
msgstr ""
"Radien på hålet i mitten av mönstret där inget kommer att ritas. Anges som "
"en procentsats av mönstrets storlek. Ett värde på 0 ger inget hål. Ett värde "
"på 99 kommer skapa en tunn linje på kanten."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1531
msgid "Width(%)"
msgstr "Bredd(%)"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1532
msgid ""
"The width of the pattern as a percentage of the size of the pattern. A Value "
"of 1 will just draw a thin pattern. A Value of 100 will fill the entire "
"fixed gear."
msgstr ""
"Bredden på mönstret som en procentsats av mönstrets storlek. Ett värde på 1 "
"kommer bara rita ett tunt mönster. Ett värde på 100 kommer att fylla hela "
"det fasta kugghjulet."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1542
msgid "Visual"
msgstr "Visuellt"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1547
msgid "Toy Kit"
msgstr "Lekuppsättning"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1212
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1552
msgid "Gears"
msgstr "Kugghjul"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1224
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1268
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1564
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1608
msgid "Rotation"
msgstr "Rotation"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1225
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1565
msgid ""
"Rotation of the pattern, in degrees. The starting position of the moving "
"gear in the fixed gear."
......@@ -651,11 +727,11 @@ msgstr ""
"Rotation för mönstret i grader. Startpositionen för det rörliga kugghjulet i "
"det fasta kugghjulet."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1248
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1588
msgid "Shape"
msgstr "Form"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1249
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1589
msgid ""
"The shape of the fixed gear to be used inside current selection. Rack is a "
"long round-edged shape provided in the toy kits. Frame hugs the boundaries "
......@@ -669,39 +745,39 @@ msgstr ""
"hole=100 i kugghjulsnotation för att röra kanten. Markering kommer följa "
"kanter för aktuell markering - försök med något icke-rektangulärt."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1258
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1598
msgid "Sides"
msgstr "Sidor"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1258
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1598
msgid "Number of sides of the shape."
msgstr "Antal sidor på formen."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1263
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1603
msgid "Morph"
msgstr "Förändra"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1263
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1603
msgid "Morph fixed gear shape. Only affects some of the shapes."
msgstr "Förändra form för fast kugghjul. Påverkar endast några av formerna."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1268
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1608
msgid "Rotation of the fixed gear, in degrees"
msgstr "Rotation för det fasta kugghjulet i grader"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1283
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1623
msgid "Margin (px)"
msgstr "Marginal (px)"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1283
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1623
msgid "Margin from edge of selection."
msgstr "Marginal från markeringens kant."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1288
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1628
msgid "Make width and height equal"
msgstr "Gör bredd och höjd lika stora"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1290
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1630
msgid ""
"When unchecked, the pattern will fill the current image or selection. When "
"checked, the pattern will have same width and height, and will be centered."
......@@ -709,11 +785,11 @@ msgstr ""
"När omarkerad kommer mönstret att fylla aktuell bild eller markering. När "
"ikryssad kommer mönstret ha samma höjd som bredd, och kommer att centreras."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1314
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1654
msgid "Re_draw"
msgstr "Ri_ta om"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1315
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1655
msgid ""
"If you change the settings of a tool, change color, or change the selection, "
"press this to preview how the pattern looks."
......@@ -721,69 +797,77 @@ msgstr ""
"Om du ändrar inställningarna för ett verktyg, ändrar färg, eller ändrar "
"markeringen, tryck på detta för att förhandsgranska hur mönstret ser ut."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1317
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1657
msgid "_Reset"
msgstr "Å_terställ"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1318
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1658
msgid "_Cancel"
msgstr "A_vbryt"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1319
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1659
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1321
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1665
msgid ""
"Keep\n"
"Layer"
"Choose whether to save as new layer, redraw on last active layer, or save to "
"path"
msgstr ""
"Behåll\n"
"lager"
"Välj om du vill spara som nytt lager, rita om på det senast aktiva lagret, "
"eller spara till bana"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1323
msgid ""
"If checked, then once OK is pressed, the spyro layer is kept, and the plugin "
"exits quickly. If unchecked, the spyro layer is deleted, and the pattern is "
"redrawn on the layer that was active when the plugin was launched."
msgstr ""
"Om ikryssad kommer spiro-lagret att behållas och insticksmodulen att snabbt "
"avslutas när OK trycks ned. Om avmarkerad kommer spiro-lagret tas bort, och "
"mönstret ritas om på lagret som var aktivt när insticksmodulen startades."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1337
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1677
msgid "Spyrogimp"
msgstr "Spirogimp"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1346
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1802
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1686
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:2191
msgid "Draw spyrographs using current tool settings and selection."
msgstr "Rita spirografer med aktuell verktygsinställning och markering."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1359
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1699
msgid "Curve Pattern"
msgstr "Kurvmönster"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1362
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1702
msgid "Fixed Gear"
msgstr "Fast kugghjul"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1365
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1705
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1650
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:2039
msgid "Rendering Pattern"
msgstr "Renderar mönster"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1662
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:2051
msgid "Please wait : Rendering Pattern"
msgstr "Vänta : Renderar mönster"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1771
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:2160
msgid "Spyrogimp..."
msgstr "Spirogimp…"
#~ msgid ""
#~ "Keep\n"
#~ "Layer"
#~ msgstr ""
#~ "Behåll\n"
#~ "lager"
#~ msgid ""
#~ "If checked, then once OK is pressed, the spyro layer is kept, and the "
#~ "plugin exits quickly. If unchecked, the spyro layer is deleted, and the "
#~ "pattern is redrawn on the layer that was active when the plugin was "
#~ "launched."
#~ msgstr ""
#~ "Om ikryssad kommer spiro-lagret att behållas och insticksmodulen att "
#~ "snabbt avslutas när OK trycks ned. Om avmarkerad kommer spiro-lagret tas "
#~ "bort, och mönstret ritas om på lagret som var aktivt när insticksmodulen "
#~ "startades."
#~ msgid "Color _model"
#~ msgstr "Färg_modell"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment