Commit 72d770e6 authored by Stanislav Brabec's avatar Stanislav Brabec Committed by Stanislav Brabec

Updated Czech translation from Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>.

2002-10-11  Stanislav Brabec  <sbrabec@suse.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation from Michal Bukovjan
	<bukm@centrum.cz>.
parent 40c34aab
2002-10-11 Stanislav Brabec <sbrabec@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation from Michal Bukovjan
<bukm@centrum.cz>.
2002-09-07 Christian Neumair <chris@gnome-de.org>
* de.po: Updated German translation.
......
This diff is collapsed.
2002-10-11 Stanislav Brabec <sbrabec@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation from Michal Bukovjan
<bukm@centrum.cz>.
2002-10-09 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* de.po: updated german translation.
......
# Czech translation of GIMP plugins 1.2.3.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>, 2000.
# Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>, 2000
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-std-plugins 1.2.3\n"
"POT-Creation-Date: 2002-10-10 23:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-12-04 17:49+0100\n"
"Last-Translator: Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>\n"
"POT-Creation-Date: 2002-10-10 05:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-10-10 22:00GMT\n"
"Last-Translator: Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
#: libgimp/gimpexport.c:170 libgimp/gimpexport.c:206
msgid "can't handle layers"
msgstr "neum zpracovat vrstvy"
msgstr "neumí zpracovat vrstvy"
#: libgimp/gimpexport.c:171 libgimp/gimpexport.c:180 libgimp/gimpexport.c:189
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Slouit viditeln vrstvy"
msgstr "Sloučit viditelné vrstvy"
#: libgimp/gimpexport.c:179
msgid "can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "neum zpracovat posuny vrstev, velikost nebo kryt"
msgstr "neumí zpracovat posuny vrstev, velikost nebo krytí"
#: libgimp/gimpexport.c:188 libgimp/gimpexport.c:197
msgid "can only handle layers as animation frames"
msgstr "um zpracovat vrstvy pouze jako polka animace"
msgstr "umí zpracovat vrstvy pouze jako políčka animace"
#: libgimp/gimpexport.c:189 libgimp/gimpexport.c:198
msgid "Save as Animation"
......@@ -35,59 +37,59 @@ msgstr "Zapsat jako animaci"
#: libgimp/gimpexport.c:198 libgimp/gimpexport.c:207 libgimp/gimpexport.c:216
msgid "Flatten Image"
msgstr "Slouit obraz"
msgstr "Sloučit obraz"
#: libgimp/gimpexport.c:215
msgid "can't handle transparency"
msgstr "neum zpracovat prhlednost"
msgstr "neumí zpracovat průhlednost"
#: libgimp/gimpexport.c:224
msgid "can only handle RGB images"
msgstr "um zpracovat pouze RGB obrzky"
msgstr "umí zpracovat pouze RGB obrázky"
#: libgimp/gimpexport.c:225 libgimp/gimpexport.c:253 libgimp/gimpexport.c:262
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Pevst do RGB"
msgstr "Převést do RGB"
#: libgimp/gimpexport.c:233
msgid "can only handle grayscale images"
msgstr "um zpracovat pouze obrzky v edch"
msgstr "umí zpracovat pouze obrázky v šedích"
#: libgimp/gimpexport.c:234 libgimp/gimpexport.c:253 libgimp/gimpexport.c:274
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Pevst do ed"
msgstr "Převést do šedí"
#: libgimp/gimpexport.c:242
msgid "can only handle indexed images"
msgstr "um zpracovat pouze indexovan obrzky"
msgstr "umí zpracovat pouze indexované obrázky"
#: libgimp/gimpexport.c:243 libgimp/gimpexport.c:262 libgimp/gimpexport.c:272
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Konverze do indexovanho pouije implicitn nastaven\n"
"(Runm provedenm lze doladit vsledek)"
"Konverze do indexovaného použije implicitní nastavení\n"
"(Ručním provedením lze doladit výsledek)"
#: libgimp/gimpexport.c:252
msgid "can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "um zpracovat pouze RGB obrzky nebo obrzky v edch"
msgstr "umí zpracovat pouze RGB obrázky nebo obrázky v šedích"
#: libgimp/gimpexport.c:261
msgid "can only handle RGB or indexed images"
msgstr "um zpracovat pouze RGB nebo indexovan obrzky"
msgstr "umí zpracovat pouze RGB nebo indexované obrázky"
#: libgimp/gimpexport.c:271
msgid "can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "um zpracovat pouze obrzky v edch nebo indexovan"
msgstr "umí zpracovat pouze obrázky v šedích nebo indexované"
#: libgimp/gimpexport.c:282
msgid "needs an alpha channel"
msgstr "vyaduje alfa kanl"
msgstr "vyžaduje alfa kanál"
#: libgimp/gimpexport.c:283
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Pidat alfa kanl"
msgstr "Přidat alfa kanál"
#.
#. * Plug-ins must have called gtk_init () before calling gimp_export ().
......@@ -96,15 +98,15 @@ msgstr "P
#. the dialog
#: libgimp/gimpexport.c:356
msgid "Confirm Save"
msgstr "Potvrzen zpisu"
msgstr "Potvrzení zápisu"
#: libgimp/gimpexport.c:360
msgid "Confirm"
msgstr "Potvrzen"
msgstr "Potvrzení"
#: libgimp/gimpexport.c:362
msgid "Cancel"
msgstr "Zruit"
msgstr "Zrušit"
#: libgimp/gimpexport.c:376
#, c-format
......@@ -113,7 +115,7 @@ msgid ""
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Chcete zapsat %s jako %s.\n"
"To nezape viditeln vrstvy."
"To nezapíše viditelné vrstvy."
#.
#. * Plug-ins must have called gtk_init () before calling gimp_export ().
......@@ -136,12 +138,12 @@ msgstr "Exportovat"
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved for the following "
"reasons:"
msgstr "Ped zpisem je teba obrzek exportovat z nsledujcch dvod:"
msgstr "Před zápisem je třeba obrázek exportovat z následujících důvodů:"
#. the footline
#: libgimp/gimpexport.c:527
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Exportn konverze by nemla zmnit pvodn obrzek."
msgstr "Exportní konverze by neměla změnit původní obrázek."
#: libgimp/gimpexport.c:595
msgid "a layer mask"
......@@ -149,117 +151,112 @@ msgstr "masku vrstvy"
#: libgimp/gimpexport.c:597
msgid "a channel (saved selection)"
msgstr "kanl (zapsan vbr)"
msgstr "kanál (uložený výběr)"
#: libgimp/gimpmenu.c:163 libgimp/gimpmenu.c:283 libgimp/gimpmenu.c:398
#: libgimp/gimpmenu.c:580
msgid "None"
msgstr ""
msgstr "Nic"
#: libgimp/gimpunit.c:56
msgid "percent"
msgstr "procenta"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:85
#, fuzzy
msgid "/Foreground Color"
msgstr "/Pout barvu poped"
msgstr "/Barva popředí"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:87
#, fuzzy
msgid "/Background Color"
msgstr "/Pout barvu pozad"
msgstr "/Barva pozadí"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:90
msgid "/Black"
msgstr ""
msgstr "/Černá"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:92
msgid "/White"
msgstr ""
msgstr "/Bílá"
#: libgimpwidgets/gimpfileselection.c:352
#, fuzzy
msgid "Select Folder"
msgstr "Vbr souboru"
msgstr "Výběr adresáře"
#: libgimpwidgets/gimpfileselection.c:366
msgid "Select File"
msgstr "Vbr souboru"
msgstr "Výběr souboru"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:88
#, fuzzy
msgid "Anchor"
msgstr "palec"
msgstr "Ukotvit"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:89
#, fuzzy
msgid "Duplicate"
msgstr "pika"
msgstr "Duplikovat"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:90
msgid "Edit"
msgstr ""
msgstr "Úpravy"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:91
msgid "Linked"
msgstr ""
msgstr "Spojený"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:92
msgid "Paste as New"
msgstr ""
msgstr "Vložit jako nové"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:93
msgid "Paste Into"
msgstr ""
msgstr "Vložit do"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:94
msgid "_Reset"
msgstr ""
msgstr "_Obnovit"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:95
msgid "Visible"
msgstr ""
msgstr "Viditelný"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:127
msgid "_Resize"
msgstr ""
msgstr "Změnit _velikost"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:128 libgimpwidgets/gimpstock.c:175
msgid "_Scale"
msgstr ""
msgstr "Š_kálovat"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:131
msgid "L_etter Spacing"
msgstr ""
msgstr "Roz_estup písmen"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:132
msgid "L_ine Spacing"
msgstr ""
msgstr "Řá_dkování"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:153
msgid "Crop"
msgstr ""
msgstr "Ořezat"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:171
msgid "_Transform"
msgstr ""
msgstr "_Transformace"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:174
msgid "_Rotate"
msgstr ""
msgstr "_Rotovat"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:176
msgid "_Shear"
msgstr ""
msgstr "Na_klonění"
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:265
msgid "More..."
msgstr "Vce..."
msgstr "Více..."
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:526
msgid "Unit Selection"
msgstr "Vbr jednotek"
msgstr "Výběr jednotek"
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:571
msgid "Unit"
......@@ -274,37 +271,34 @@ msgid ""
"If the \"Time\" button is not pressed, use this value for random number "
"generator seed - this allows you to repeat a given \"random\" operation"
msgstr ""
"Pokud tlatko \"as\" nen stisknuto, pouije se tto hodnoty pro hnzdo "
"nhodnho genertoru - umouje to zopakovat zadanou \"nhodnou\" operaci"
"Pokud tlačítko \"Čas\" není stisknuto, použije se této hodnoty pro hnízdo "
"náhodného generátoru - umožňuje to zopakovat zadanou \"náhodnou\" operaci"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:884
#, fuzzy
msgid "_Time"
msgstr "as"
msgstr "Ča_s"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:893
msgid ""
"Seed random number generator from the current time - this guarantees a "
"reasonable randomization"
msgstr ""
"Hnzdo nhodnho genertoru zaktulnho asu - zaruuje pimenou nhodnost"
msgstr "Hnízdo náhodného generátoru z aktuálního času - zaručuje přiměřenou náhodnost"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1219
msgid "Bytes"
msgstr "bajt"
msgstr "bajtů"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1220
msgid "KiloBytes"
msgstr "kilobajt"
msgstr "kilobajtů"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1221
msgid "MegaBytes"
msgstr "megabajt"
msgstr "megabajtů"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1222
#, fuzzy
msgid "GigaBytes"
msgstr "megabajt"
msgstr "gigabajtů"
#~ msgid "OK"
#~ msgstr "OK"
......@@ -313,22 +307,23 @@ msgstr "megabajt
#~ msgstr "pixel"
#~ msgid "pixels"
#~ msgstr "pixel"
#~ msgstr "pixelů"
#~ msgid "inches"
#~ msgstr "palc"
#~ msgstr "palců"
#~ msgid "millimeter"
#~ msgstr "milimetr"
#~ msgid "millimeters"
#~ msgstr "milimetr"
#~ msgstr "milimetrů"
#~ msgid "point"
#~ msgstr "bod"
#~ msgid "points"
#~ msgstr "bod"
#~ msgstr "bodů"
#~ msgid "picas"
#~ msgstr "pik"
2002-10-11 Stanislav Brabec <sbrabec@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation from Michal Bukovjan
<bukm@centrum.cz>.
2002-09-29 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
......
This diff is collapsed.
2002-10-11 Stanislav Brabec <sbrabec@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation from Michal Bukovjan
<bukm@centrum.cz>.
2002-09-23 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian (bokml) translation.
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment