Commit 711eba17 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose
Browse files

Updated Swedish translation.

2002-12-26  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 5dedbee6
2002-12-26 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2002-12-21 Daniel Yacob <locales@geez.org>
* am.po: Updated Amharic translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"POT-Creation-Date: 2002-12-21 20:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-21 20:26+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-12-27 00:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-27 00:33+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -2085,7 +2085,7 @@ msgid "Height:"
msgstr "Höjd:"
#: app/gui/file-new-dialog.c:225 app/gui/preferences-dialog.c:1014
#: app/gui/preferences-dialog.c:1027 app/gui/user-install-dialog.c:1247
#: app/gui/preferences-dialog.c:1027 app/gui/user-install-dialog.c:1352
msgid "Pixels"
msgstr "Bildpunkter"
......@@ -4272,17 +4272,17 @@ msgid "Default Image Resolution and Resolution Unit"
msgstr "Standardbildstorlek och -måttenhet"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1042 app/gui/preferences-dialog.c:1612
#: app/gui/user-install-dialog.c:1260 app/tools/gimpfliptool.c:297
#: app/gui/user-install-dialog.c:1365 app/tools/gimpfliptool.c:297
msgid "Horizontal"
msgstr "Horisontell"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1044 app/gui/preferences-dialog.c:1614
#: app/gui/user-install-dialog.c:1262 app/tools/gimpfliptool.c:301
#: app/gui/user-install-dialog.c:1367 app/tools/gimpfliptool.c:301
msgid "Vertical"
msgstr "Vertikal"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1046 app/gui/preferences-dialog.c:1616
#: app/gui/user-install-dialog.c:1264
#: app/gui/user-install-dialog.c:1369
msgid "dpi"
msgstr "punkter/tum"
......@@ -4607,7 +4607,7 @@ msgstr "Konservativ minnesanvändning"
msgid "Levels of Undo:"
msgstr "Ångrasteg:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1711 app/gui/user-install-dialog.c:1142
#: app/gui/preferences-dialog.c:1711 app/gui/user-install-dialog.c:1247
msgid "Tile Cache Size:"
msgstr "Bildblockscachestorlek:"
......@@ -4652,7 +4652,7 @@ msgstr "Välj tempkatalog"
msgid "Swap Dir:"
msgstr "Växlingskatalog:"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1758 app/gui/user-install-dialog.c:1163
#: app/gui/preferences-dialog.c:1758 app/gui/user-install-dialog.c:1268
msgid "Select Swap Dir"
msgstr "Välj växlingskatalog"
......@@ -4934,7 +4934,7 @@ msgstr "Återställ sparade inställningar"
msgid "Reset"
msgstr "Återställ"
#: app/gui/user-install-dialog.c:123
#: app/gui/user-install-dialog.c:131
msgid ""
"The gimprc is used to store personal preferences\n"
"that affect GIMP's default behavior.\n"
......@@ -4947,7 +4947,7 @@ msgstr ""
"Sökvägar till penslar, färgkartor, färgskalor, mönster,\n"
"insticksmoduler och moduler konfigureras även här."
#: app/gui/user-install-dialog.c:131
#: app/gui/user-install-dialog.c:140
msgid ""
"GIMP uses an additional gtkrc file so you can\n"
"configure it to look differently than other GTK apps."
......@@ -4956,7 +4956,7 @@ msgstr ""
"kan få den att se annorlunda ut jämfört med andra\n"
"GTK-program."
#: app/gui/user-install-dialog.c:136
#: app/gui/user-install-dialog.c:146
msgid ""
"Plug-ins and extensions are external programs run\n"
"by the GIMP which provide additional functionality.\n"
......@@ -4972,7 +4972,7 @@ msgstr ""
"i denna fil. Denna fil är endast avsedd för GIMP och bör\n"
"inte modifieras."
#: app/gui/user-install-dialog.c:145
#: app/gui/user-install-dialog.c:156
msgid ""
"Key shortcuts can be dynamically redefined in The GIMP.\n"
"The menurc is a dump of your configuration so it can.\n"
......@@ -4987,7 +4987,7 @@ msgstr ""
"om du vill, men det är mycket enklare att ändra det inifrån\n"
"GIMP. Om du tar bort denna fil så återställs standardvärdena."
#: app/gui/user-install-dialog.c:154
#: app/gui/user-install-dialog.c:166
msgid ""
"The sessionrc is used to store what dialog windows were\n"
"open the last time you quit The GIMP. You can configure\n"
......@@ -4997,7 +4997,7 @@ msgstr ""
"placerade på skärmen när du senast använde GIMP. Du kan\n"
"konfigurera GIMP att öppna dessa dialoger på samma ställe."
#: app/gui/user-install-dialog.c:160
#: app/gui/user-install-dialog.c:173
msgid ""
"The unitrc is used to store your user units database.\n"
"You can define additional units and use them just\n"
......@@ -5011,7 +5011,7 @@ msgstr ""
"punkter och picas. Denna fil skrivs över varje gång du\n"
"avslutar GIMP."
#: app/gui/user-install-dialog.c:168
#: app/gui/user-install-dialog.c:182
msgid ""
"This folder is used to store user defined brushes.\n"
"The GIMP checks this folder in addition to the system-\n"
......@@ -5022,7 +5022,7 @@ msgstr ""
"penslar. GIMP kontrollerar denna mapp utöver systemets\n"
"instalation av GIMP-penslar när den söker efter penslar."
#: app/gui/user-install-dialog.c:175
#: app/gui/user-install-dialog.c:190
msgid ""
"This folder is used to store brushes that are created\n"
"with the brush editor."
......@@ -5030,7 +5030,7 @@ msgstr ""
"Denna mapp används för att lagra penslar som skapas med\n"
"penselredigeraren."
#: app/gui/user-install-dialog.c:180
#: app/gui/user-install-dialog.c:196
msgid ""
"This folder is used to store user defined gradients\n"
"The GIMP checks this folder in addition to the system-\n"
......@@ -5042,7 +5042,7 @@ msgstr ""
"installation av GIMP-färgskalor när den söker efter\n"
"färgskalor."
#: app/gui/user-install-dialog.c:187
#: app/gui/user-install-dialog.c:204
msgid ""
"This folder is used to store user defined palettes.\n"
"The GIMP checks this folder in addition to the system-\n"
......@@ -5054,7 +5054,7 @@ msgstr ""
"installation av GIMP-paletter när den söker efter\n"
"paletter."
#: app/gui/user-install-dialog.c:194
#: app/gui/user-install-dialog.c:212
msgid ""
"This folder is used to store user defined patterns.\n"
"The GIMP checks this folder in addition to the system-\n"
......@@ -5066,7 +5066,7 @@ msgstr ""
"installation av GIMP-mönster när den söker efter\n"
"mönster."
#: app/gui/user-install-dialog.c:201
#: app/gui/user-install-dialog.c:220
msgid ""
"This folder is used to store user created, temporary,\n"
"or otherwise non-system-supported plug-ins. The GIMP\n"
......@@ -5079,7 +5079,7 @@ msgstr ""
"systemets mapp för insticksmoduler när den söker\n"
"efter insticksmoduler."
#: app/gui/user-install-dialog.c:208
#: app/gui/user-install-dialog.c:228
msgid ""
"This folder is used to store user created, temporary,\n"
"or otherwise non-system-supported DLL modules. The\n"
......@@ -5093,7 +5093,7 @@ msgstr ""
"GIMP-modulmapp när den söker efter moduler att läsa in\n"
"vid start."
#: app/gui/user-install-dialog.c:216
#: app/gui/user-install-dialog.c:237
msgid ""
"This folder is used to store user created, temporary,\n"
"or otherwise non-system-supported additions to the\n"
......@@ -5108,7 +5108,7 @@ msgstr ""
"mapp utöver systemets GIMP-miljömapp när den söker\n"
"efter modifieringsfiler till insticksmodulmiljön."
#: app/gui/user-install-dialog.c:225
#: app/gui/user-install-dialog.c:247
msgid ""
"This folder is used to store user created and installed\n"
"scripts. The GIMP checks this folder in addition to\n"
......@@ -5119,7 +5119,7 @@ msgstr ""
"installerade skript. GIMP söker i denna mapp utöver\n"
"systemets GIMP-skriptmapp när den söker efter skript."
#: app/gui/user-install-dialog.c:232
#: app/gui/user-install-dialog.c:255
msgid ""
"This folder is used to temporarily store undo buffers\n"
"to reduce memory usage. If The GIMP is unceremoniously\n"
......@@ -5133,7 +5133,7 @@ msgstr ""
"gimp<#>.<#>. Dessa filer är värdelösa mellan olika\n"
"GIMP-sessioner och kan tas bort."
#: app/gui/user-install-dialog.c:240
#: app/gui/user-install-dialog.c:264
msgid ""
"This folder is used to store parameter files for the\n"
"Curves tool."
......@@ -5141,7 +5141,7 @@ msgstr ""
"Denna mapp används för att lagra parameterfiler för\n"
"kurvverktyget."
#: app/gui/user-install-dialog.c:245
#: app/gui/user-install-dialog.c:270
msgid ""
"This folder is used to store parameter files for the\n"
"Levels tool."
......@@ -5149,7 +5149,7 @@ msgstr ""
"Denna mapp används för att lagra parameterfiler för\n"
"nivåverktyget."
#: app/gui/user-install-dialog.c:250
#: app/gui/user-install-dialog.c:276
msgid ""
"This is folder used to store user defined fractals to\n"
"be used by the FractalExplorer plug-in. The GIMP\n"
......@@ -5162,7 +5162,7 @@ msgstr ""
"mapp utöver systemets FractalExplorer-installation när\n"
"den söker efter fraktaler."
#: app/gui/user-install-dialog.c:257
#: app/gui/user-install-dialog.c:284
msgid ""
"This folder is used to store user defined figures to\n"
"be used by the GFig plug-in. The GIMP checks this\n"
......@@ -5174,7 +5174,7 @@ msgstr ""
"GIMP söker i denna mapp utöver systemets\n"
"GFig-installation när den söker efter GFig-figurer."
#: app/gui/user-install-dialog.c:264
#: app/gui/user-install-dialog.c:292
msgid ""
"This folder is used to store user defined gflares to\n"
"be used by the GFlare plug-in. The GIMP checks this\n"
......@@ -5186,7 +5186,7 @@ msgstr ""
"GIMP söker i denna mapp utöver systemets\n"
"GFlarea-installation när den söker efter gflares."
#: app/gui/user-install-dialog.c:271
#: app/gui/user-install-dialog.c:300
msgid ""
"This folder is used to store user defined data to be\n"
"used by the Gimpressionist plug-in. The GIMP checks\n"
......@@ -5198,7 +5198,7 @@ msgstr ""
"söker i denna mapp utöver systemets\n"
"Gimpressionist-installation när den söker efter data."
#: app/gui/user-install-dialog.c:334
#: app/gui/user-install-dialog.c:364
msgid ""
"Please wait while your personal\n"
"GIMP folder is being created..."
......@@ -5206,15 +5206,15 @@ msgstr ""
"Var god vänta medans din personliga\n"
"GIMP-mapp skapas..."
#: app/gui/user-install-dialog.c:537
#: app/gui/user-install-dialog.c:564
msgid "GIMP User Installation"
msgstr "Användarinstallation av GIMP"
#: app/gui/user-install-dialog.c:545
#: app/gui/user-install-dialog.c:572
msgid "Continue"
msgstr "Fortsätt"
#: app/gui/user-install-dialog.c:695
#: app/gui/user-install-dialog.c:722
msgid ""
"Welcome to\n"
"The GIMP User Installation"
......@@ -5222,11 +5222,11 @@ msgstr ""
"Välkommen till\n"
"GIMPs användarinstallation"
#: app/gui/user-install-dialog.c:697
#: app/gui/user-install-dialog.c:724
msgid "Click \"Continue\" to enter the GIMP user installation."
msgstr "Tryck på \"Fortsätt\" för att starta GIMPs användarinstallation."
#: app/gui/user-install-dialog.c:701
#: app/gui/user-install-dialog.c:728
msgid ""
"The GIMP - GNU Image Manipulation Program\n"
"Copyright (C) 1995-2002\n"
......@@ -5236,7 +5236,7 @@ msgstr ""
"Copyright © 1995-2002\n"
"Spencer Kimball, Peter Mattis och GIMPs utvecklingsteam."
#: app/gui/user-install-dialog.c:711
#: app/gui/user-install-dialog.c:738
msgid ""
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
......@@ -5248,7 +5248,7 @@ msgstr ""
"av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)\n"
"någon senare version."
#: app/gui/user-install-dialog.c:717
#: app/gui/user-install-dialog.c:744
msgid ""
"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
......@@ -5260,7 +5260,7 @@ msgstr ""
"om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"
"Se GNU General Public License för ytterligare information."
#: app/gui/user-install-dialog.c:723
#: app/gui/user-install-dialog.c:750
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
......@@ -5271,15 +5271,15 @@ msgstr ""
"med detta program. Om inte, skriv till Free Software Foundation,\n"
"Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
#: app/gui/user-install-dialog.c:747
#: app/gui/user-install-dialog.c:774
msgid "Personal GIMP Folder"
msgstr "Personlig GIMP-mapp"
#: app/gui/user-install-dialog.c:748
#: app/gui/user-install-dialog.c:775
msgid "Click \"Continue\" to create your personal GIMP folder."
msgstr "Tryck på \"Fortsätt\" för att skapa din personliga GIMP-mapp."
#: app/gui/user-install-dialog.c:785
#: app/gui/user-install-dialog.c:812
#, c-format
msgid ""
"For a proper GIMP installation, a folder named\n"
......@@ -5288,7 +5288,7 @@ msgstr ""
"För att kunna installera GIMP korrekt måste mappen\n"
"%s skapas."
#: app/gui/user-install-dialog.c:791
#: app/gui/user-install-dialog.c:818
msgid ""
"This folder will contain a number of important files.\n"
"Click on one of the files or folders in the tree\n"
......@@ -5298,31 +5298,31 @@ msgstr ""
"Klicka på någon av filerna eller mapparna i trädet för\n"
"att få mer information om det valda objektet."
#: app/gui/user-install-dialog.c:862
#: app/gui/user-install-dialog.c:889
msgid "User Installation Log"
msgstr "Logg över användarinstallation"
#: app/gui/user-install-dialog.c:868
#: app/gui/user-install-dialog.c:895
msgid "GIMP Performance Tuning"
msgstr "Prestandaavstämning av GIMP"
#: app/gui/user-install-dialog.c:869
#: app/gui/user-install-dialog.c:896
msgid "Click \"Continue\" to accept the settings above."
msgstr "Tryck på \"Fortsätt\" för att acceptera inställningarna ovan."
#: app/gui/user-install-dialog.c:872
#: app/gui/user-install-dialog.c:899
msgid "For optimal GIMP performance, some settings may have to be adjusted."
msgstr "För optimal prestanda i GIMP måste du kanske förändra vissa saker."
#: app/gui/user-install-dialog.c:881
#: app/gui/user-install-dialog.c:908
msgid "Monitor Resolution"
msgstr "Bildskärmsupplösning"
#: app/gui/user-install-dialog.c:882
#: app/gui/user-install-dialog.c:909
msgid "Click \"Continue\" to start The GIMP."
msgstr "Tryck på \"Fortsätt\" för att starta GIMP."
#: app/gui/user-install-dialog.c:885
#: app/gui/user-install-dialog.c:912
msgid ""
"To display images in their natural size, GIMP needs to know your monitor "
"resolution."
......@@ -5330,29 +5330,39 @@ msgstr ""
"För att kunna visa bilder i sin naturliga storlek måste GIMP känna till "
"upplösningen på din bildskärm."
#: app/gui/user-install-dialog.c:894
#: app/gui/user-install-dialog.c:921
msgid "Aborting Installation..."
msgstr "Avbryter installation..."
#: app/gui/user-install-dialog.c:968
#: app/gui/user-install-dialog.c:951
#, c-format
msgid "Cannot open %s for reading"
msgstr "Kan inte öppna %s för läsning"
#: app/gui/user-install-dialog.c:959
#, c-format
msgid "Cannot open %s for writing"
msgstr "Kan inte öppna %s för skrivning"
#: app/gui/user-install-dialog.c:969
#, c-format
msgid "Error while writing %s"
msgstr "Fel vid skrivande av %s"
#: app/gui/user-install-dialog.c:979
#, c-format
msgid "Error while reading %s"
msgstr "Fel vid läsning av %s"
#: app/gui/user-install-dialog.c:1012
msgid "does not exist. Cannot install."
msgstr "finns inte. Kan inte installera."
#: app/gui/user-install-dialog.c:980
#: app/gui/user-install-dialog.c:1024
msgid "has invalid permissions. Cannot install."
msgstr "har ogiltiga rättigheter. Kan inte installera."
#: app/gui/user-install-dialog.c:1029
msgid ""
"Did you notice any error messages in the console window?\n"
"If not, installation was successful!\n"
"Otherwise, quit and investigate the possible reason..."
msgstr ""
"Såg du några felmeddelanden i konsollfönstret?\n"
"Om inte så lyckades installationen! Annars, avsluta\n"
"och undersök vad som kan ha gått fel..."
#: app/gui/user-install-dialog.c:1093
#: app/gui/user-install-dialog.c:1094
msgid ""
"Did you notice any error messages in the lines above?\n"
"If not, installation was successful!\n"
......@@ -5370,7 +5380,35 @@ msgstr "Tryck på \"Fortsätt\" för att slutföra GIMP-installationen."
msgid "Installation failed. Contact your system administrator."
msgstr "Installationen misslyckades. Kontakta din systemadministratör."
#: app/gui/user-install-dialog.c:1130
#: app/gui/user-install-dialog.c:1150 app/gui/user-install-dialog.c:1169
#, c-format
msgid "Creating directory %s\n"
msgstr "Skapar katalogen %s\n"
#: app/gui/user-install-dialog.c:1155 app/gui/user-install-dialog.c:1174
#, c-format
msgid "Cannot create directory -- %s"
msgstr "Kan inte skapa katalog -- %s"
#: app/gui/user-install-dialog.c:1159 app/gui/user-install-dialog.c:1206
msgid " Success\n"
msgstr " Lyckades\n"
#: app/gui/user-install-dialog.c:1194
#, c-format
msgid "Copying file %s from %s\n"
msgstr "Kopierar filen %s från %s\n"
#: app/gui/user-install-dialog.c:1213
#, c-format
msgid " Failure -- %s\n"
msgstr " Misslyckades -- %s\n"
#: app/gui/user-install-dialog.c:1217
msgid "Installation failed. Contact system administrator."
msgstr "Installationen misslyckades. Kontakta systemadministratör."
#: app/gui/user-install-dialog.c:1235
msgid ""
"GIMP uses a limited amount of memory to store image data, the so-called\n"
"\"Tile Cache\". You should adjust its size to fit into memory. Consider\n"
......@@ -5380,7 +5418,7 @@ msgstr ""
"\"block-cache\". Du bör justera det så det får plats i minnet. Tänk\n"
"på mängden minne som används av andra körande program."
#: app/gui/user-install-dialog.c:1153
#: app/gui/user-install-dialog.c:1258
msgid ""
"All image and undo data which doesn't fit into the Tile Cache will be\n"
"written to a swap file. This file should be located on a local filesystem\n"
......@@ -5392,11 +5430,11 @@ msgstr ""
"tillräckligt mycket ledigt utrymme (flera 100 MB). På ett UNIX-system så\n"
"kan du vilja ställa in systemets tempkatalog (\"/tmp\" eller \"/var/tmp\")."
#: app/gui/user-install-dialog.c:1168
#: app/gui/user-install-dialog.c:1273
msgid "Swap Folder:"
msgstr "Växlingsmapp:"
#: app/gui/user-install-dialog.c:1215
#: app/gui/user-install-dialog.c:1320
msgid ""
"GIMP can obtain this information from the windowing system.\n"
"However, usually this does not give useful values."
......@@ -5404,17 +5442,17 @@ msgstr ""
"GIMP kan hämta den här informationen från fönstersystemet.\n"
"Normalt returneras dock inga vettiga värden."
#: app/gui/user-install-dialog.c:1223
#: app/gui/user-install-dialog.c:1328
#, c-format
msgid "Get Resolution from windowing system (Currently %d x %d dpi)"
msgstr ""
"Hämta upplösning från fönstersystem (För tillfället %d × %d punkter/tum)"
#: app/gui/user-install-dialog.c:1241
#: app/gui/user-install-dialog.c:1346
msgid "Alternatively, you can set the monitor resolution manually."
msgstr "Alternativt kan du ställa in upplösningen manuellt."
#: app/gui/user-install-dialog.c:1287
#: app/gui/user-install-dialog.c:1392
msgid ""
"You can also press the \"Calibrate\" button to open a window\n"
"which lets you determine your monitor resolution interactively."
......@@ -5422,7 +5460,7 @@ msgstr ""
"Du kan även trycka på \"Kalibrera\" nedan för att öppna ett\n"
"fönster som låter dig kalibrera bildskärmsupplösningen interaktivt."
#: app/gui/user-install-dialog.c:1294
#: app/gui/user-install-dialog.c:1399
msgid "Calibrate"
msgstr "Kalibrera"
......@@ -7670,6 +7708,15 @@ msgstr "Beskär"
msgid "Resize"
msgstr "Ändra storlek"
#~ msgid ""
#~ "Did you notice any error messages in the console window?\n"
#~ "If not, installation was successful!\n"
#~ "Otherwise, quit and investigate the possible reason..."
#~ msgstr ""
#~ "Såg du några felmeddelanden i konsollfönstret?\n"
#~ "Om inte så lyckades installationen! Annars, avsluta\n"
#~ "och undersök vad som kan ha gått fel..."
#~ msgid "Convolve Type"
#~ msgstr "Konvolveringstyp"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment