Updated Catalan translation by Quim Perez.

parent 85bf8313
2006-12-23 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2006-12-21 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: minor italian update.
* it.po: minor italian update.
2006-12-20 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
2006-12-19 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
......
......@@ -10,15 +10,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-18 23:56+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-07 15:57+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-23 10:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-20 00:15+0100\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
#: ../libgimp/gimpexport.c:217 ../libgimp/gimpexport.c:253
#, c-format
......@@ -602,7 +602,7 @@ msgstr "Constant"
msgid "Incremental"
msgstr "Incremental"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:623 ../modules/cdisplay_lcms.c:258
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:623 ../modules/cdisplay_lcms.c:267
msgid "None"
msgstr "Cap"
......@@ -723,7 +723,7 @@ msgid "%d GB"
msgstr "%d GB"
#: ../libgimpbase/gimputils.c:170 ../libgimpbase/gimputils.c:175
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:250
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:259
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(la cadena de text UTF-8 no és vàlida)"
......@@ -738,16 +738,16 @@ msgstr "El perfil de color del vostre monitor (primari)."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44
msgid ""
"When enabled, the GIMP will try to use the display color profile from the "
"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
"fallback."
msgstr ""
"Si es marca l'opció, el GIMP intentarà fer servir el perfil de color del "
"sistema de finestres. El perfil configurat del monitor només es faria servir "
"com a darrera opció final."
"com a última opció."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48
msgid "The default RGB workspace color profile."
msgstr "El perfil de color predeterminat de l'espai de treball RGB."
msgid "The default RGB working space color profile."
msgstr "El perfil de color RGB predeterminat de l'espai de treball."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:50
msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
......@@ -763,10 +763,11 @@ msgstr "Estableix com estan mapejats els colors en la vostra pantalla."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
msgid ""
"Sets how colors are converted from workspace to the print simulation device."
"Sets how colors are converted from RGB working space to the print simulation "
"device."
msgstr ""
"Estableix com es converteixen els colors de l'espai de treball al dispositiu "
"de simulació d'impressió."
"Estableix com es converteixen els colors RGB de l'espai de treball al "
"dispositiu de simulació d'impressió."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:24
msgid "No color management"
......@@ -796,18 +797,6 @@ msgstr "Saturació"
msgid "Absolute colorimetric"
msgstr "Mètrica de color absoluta"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:88
msgid "Ask"
msgstr "Demana-ho"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:89
msgid "Use embedded profile"
msgstr "Empra el perfil inclòs"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:90
msgid "Convert to RGB workspace"
msgstr "Converteix a espai de treball RGB"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:95
#, c-format
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
......@@ -892,26 +881,26 @@ msgstr "cadena de text UTF-8 invàlida"
msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
msgstr "S'ha produït un error en analitzar '%s' a la línia %d: %s"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:152 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:170
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:279 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:306
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:417
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:153 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:171
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:280 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:307
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:418
#, c-format
msgid "Module '%s' load error: %s"
msgstr "S'ha produït un error en carregar el mòdul '%s': %s"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:374
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:375
msgid "Module error"
msgstr "S'ha produït un error en el mòdul"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:375
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:376
msgid "Loaded"
msgstr "S'ha carregat"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:376
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:377
msgid "Load failed"
msgstr "S'ha produït un error en carregar"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:377
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:378
msgid "Not loaded"
msgstr "No s'ha carregat"
......@@ -1145,9 +1134,8 @@ msgid "_Scale"
msgstr "E_scala"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:295
#, fuzzy
msgid "Cr_op"
msgstr "Escapça"
msgstr "Escap_ça"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:314
msgid "_Transform"
......@@ -1303,16 +1291,16 @@ msgstr "Contrast"
msgid "Contrast c_ycles:"
msgstr "C_icles de contrast:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:107
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:116
msgid "Color management display filter using ICC color profiles"
msgstr ""
"Filtre de gestió de color de pantalles que fa servir perfils de color ICC"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:175
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:184
msgid "Color Management"
msgstr "Gestió del color"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:281
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:288
msgid ""
"This filter takes its configuration from the Color Management section in the "
"Preferences dialog."
......@@ -1320,19 +1308,19 @@ msgstr ""
"Aquest filtre pren la seva configuració de la secció de «Gestió de color» en "
"el diàleg de «Preferències»."
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:295
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:302
msgid "Mode of operation:"
msgstr "Mode d'operació:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:306
msgid "RGB workspace profile:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:309
msgid "RGB working space profile:"
msgstr "Perfil de l'espai de treball RGB:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:316
msgid "Monitor profile:"
msgstr "Perfil del monitor:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:326
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:323
msgid "Print simulation profile:"
msgstr "Perfil de simulació d'impressió:"
......@@ -1549,24 +1537,24 @@ msgstr "Senyal del Linux"
msgid "Linux Input Events"
msgstr "Senyals del Linux"
#: ../modules/controller_linux_input.c:373 ../modules/controller_midi.c:483
#: ../modules/controller_midi.c:509
#: ../modules/controller_linux_input.c:373 ../modules/controller_midi.c:484
#: ../modules/controller_midi.c:510
#, c-format
msgid "Reading from %s"
msgstr "S'està llegint de %s"
#: ../modules/controller_linux_input.c:389
#: ../modules/controller_linux_input.c:432 ../modules/controller_midi.c:465
#: ../modules/controller_midi.c:526 ../modules/controller_midi.c:597
#: ../modules/controller_linux_input.c:432 ../modules/controller_midi.c:466
#: ../modules/controller_midi.c:527 ../modules/controller_midi.c:598
#, c-format
msgid "Device not available: %s"
msgstr "Dispositiu desconnectat: %s"
#: ../modules/controller_linux_input.c:397 ../modules/controller_midi.c:534
#: ../modules/controller_linux_input.c:397 ../modules/controller_midi.c:535
msgid "No device configured"
msgstr "No s'ha configurat cap dispositiu"
#: ../modules/controller_linux_input.c:441 ../modules/controller_midi.c:606
#: ../modules/controller_linux_input.c:441 ../modules/controller_midi.c:607
msgid "End of file"
msgstr "Fi del fitxer"
......@@ -1616,3 +1604,7 @@ msgstr "Controlador %03d"
#: ../modules/controller_midi.c:437
msgid "MIDI Events"
msgstr "Senyals MIDI"
#: ../modules/controller_midi.c:458
msgid "GIMP MIDI controller"
msgstr "Controlador MIDI del GIMP"
2006-12-23 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2006-12-22 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
2006-12-21 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: minor italian update.
* it.po: minor italian update.
2006-12-20 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
2006-12-20 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
......
# translation of ca.po to Català
# translation of plugins-ca.po to Catalan
# Copyright © 2000,2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Jordi Jover, jordijn@softcatala.org
# Softcatala <tradgnome@softcatala.org>, 2000-2002.
......@@ -10,15 +9,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-19 20:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-19 21:57+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-23 10:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-21 22:15+0100\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:547
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:274 ../plug-ins/gflare/gflare.c:883
......@@ -356,43 +355,43 @@ msgstr "Degradat de l'explorador de fractals"
msgid "_Fractals"
msgstr "_Fractals"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1733
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1546
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1168 ../plug-ins/bmp/bmpwrite.c:294
#: ../plug-ins/common/CEL.c:568 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2008
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1062 ../plug-ins/common/compressor.c:410
#: ../plug-ins/common/compressor.c:541 ../plug-ins/common/curve_bend.c:836
#: ../plug-ins/common/compressor.c:545 ../plug-ins/common/curve_bend.c:836
#: ../plug-ins/common/dicom.c:691 ../plug-ins/common/gbr.c:616
#: ../plug-ins/common/gif.c:986 ../plug-ins/common/gih.c:1258
#: ../plug-ins/common/gtm.c:225 ../plug-ins/common/mng.c:561
#: ../plug-ins/common/mng.c:953 ../plug-ins/common/pat.c:447
#: ../plug-ins/common/gtm.c:225 ../plug-ins/common/mng.c:562
#: ../plug-ins/common/mng.c:954 ../plug-ins/common/pat.c:447
#: ../plug-ins/common/pcx.c:588 ../plug-ins/common/pix.c:508
#: ../plug-ins/common/png.c:1166 ../plug-ins/common/pnm.c:929
#: ../plug-ins/common/png.c:1168 ../plug-ins/common/pnm.c:929
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1185 ../plug-ins/common/psd_save.c:1448
#: ../plug-ins/common/raw.c:528 ../plug-ins/common/raw.c:555
#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2119 ../plug-ins/common/sunras.c:507
#: ../plug-ins/common/tga.c:1027 ../plug-ins/common/tiff.c:1938
#: ../plug-ins/common/tga.c:1027 ../plug-ins/common/tiff.c:2131
#: ../plug-ins/common/xbm.c:1002 ../plug-ins/common/xwd.c:565
#: ../plug-ins/fits/fits.c:454 ../plug-ins/flame/flame.c:442
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:794 ../plug-ins/gfli/gfli.c:715
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2377 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:268
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:268
#: ../plug-ins/winicon/icosave.c:1019 ../plug-ins/xjt/xjt.c:1277
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1711
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:270
#: ../plug-ins/winicon/icosave.c:1020 ../plug-ins/xjt/xjt.c:1278
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1712
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir '%s' en escriptura: %s"
# era: msgstr "No s'ha pogut obrir '%s' en escritura: %s"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1747
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1560
#, c-format
msgid "Could not write '%s': %s"
msgstr "No s'ha pogut escriure '%s': %s"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1822
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1635
msgid "Load Fractal Parameters"
msgstr "Carrega els paràmetres de la fractal"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1860
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1673
msgid "Save Fractal Parameters"
msgstr "Desa els paràmetres de les fractals"
......@@ -400,74 +399,74 @@ msgstr "Desa els paràmetres de les fractals"
# stat error (file does not exist)
#. Do not rely on librsvg setting GError on failure!
#. stat error (file does not exist)
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2049
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:930
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1862
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:933
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1312 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:149
#: ../plug-ins/common/CEL.c:299 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2228
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:979 ../plug-ins/common/curve_bend.c:888
#: ../plug-ins/common/dicom.c:296 ../plug-ins/common/gbr.c:348
#: ../plug-ins/common/gifload.c:309 ../plug-ins/common/gih.c:649
#: ../plug-ins/common/mng.c:1124 ../plug-ins/common/pat.c:317
#: ../plug-ins/common/pcx.c:309 ../plug-ins/common/pix.c:329
#: ../plug-ins/common/png.c:650 ../plug-ins/common/pnm.c:480
#: ../plug-ins/common/poppler.c:368 ../plug-ins/common/postscript.c:1012
#: ../plug-ins/common/postscript.c:2993 ../plug-ins/common/psd.c:1880
#: ../plug-ins/common/psp.c:1460 ../plug-ins/common/raw.c:243
#: ../plug-ins/common/raw.c:645 ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2009
#: ../plug-ins/common/sunras.c:379 ../plug-ins/common/svg.c:307
#: ../plug-ins/common/svg.c:677 ../plug-ins/common/tga.c:411
#: ../plug-ins/common/tiff.c:535 ../plug-ins/common/xbm.c:720
#: ../plug-ins/common/xwd.c:420 ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:219
#: ../plug-ins/fits/fits.c:342 ../plug-ins/flame/flame.c:411
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:434 ../plug-ins/gfli/gfli.c:429
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:464 ../plug-ins/help/domain.c:426
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:88 ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:874
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:257
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-libcurl.c:170 ../plug-ins/winicon/icoload.c:651
#: ../plug-ins/winicon/icoload.c:728 ../plug-ins/xjt/xjt.c:2535
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:2543
#: ../plug-ins/common/lcms.c:655 ../plug-ins/common/mng.c:1125
#: ../plug-ins/common/pat.c:317 ../plug-ins/common/pcx.c:309
#: ../plug-ins/common/pix.c:329 ../plug-ins/common/png.c:652
#: ../plug-ins/common/pnm.c:480 ../plug-ins/common/poppler.c:368
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1012 ../plug-ins/common/postscript.c:2993
#: ../plug-ins/common/psd.c:1880 ../plug-ins/common/psp.c:1460
#: ../plug-ins/common/raw.c:243 ../plug-ins/common/raw.c:645
#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2009 ../plug-ins/common/sunras.c:379
#: ../plug-ins/common/svg.c:316 ../plug-ins/common/svg.c:686
#: ../plug-ins/common/tga.c:411 ../plug-ins/common/tiff.c:543
#: ../plug-ins/common/xbm.c:720 ../plug-ins/common/xwd.c:420
#: ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:219 ../plug-ins/fits/fits.c:342
#: ../plug-ins/flame/flame.c:411 ../plug-ins/gfig/gfig.c:434
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:429 ../plug-ins/gfli/gfli.c:464
#: ../plug-ins/help/gimphelplocale.c:193 ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:88
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:874 ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:259
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-libcurl.c:172 ../plug-ins/winicon/icoload.c:651
#: ../plug-ins/winicon/icoload.c:728 ../plug-ins/xjt/xjt.c:2543
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:2551
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir '%s' en lectura: %s"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2057
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1870
#, c-format
msgid "'%s' is not a FractalExplorer file"
msgstr "El '%s' no és un fitxer explorador de fractals"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2063
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1876
#, c-format
msgid "'%s' is corrupt. Line %d Option section incorrect"
msgstr "'%s' és corrupte. L'opció de la línia %d és una secció incorrecta"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:247
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:243
msgid "Render fractal art"
msgstr "Composa la fractal artística"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:252
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:248
msgid "_Fractal Explorer..."
msgstr "Explorador de _fractals..."
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:382
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:378
msgid "Rendering fractal"
msgstr "S'està composant la fractal"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:757
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:760
#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3126
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete \"%s\" from the list and from disk?"
msgstr "Esteu segur que voleu suprimir «%s» de la llista i del disc?"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:761
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:764
msgid "Delete Fractal"
msgstr "Suprimeix la fractal"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:951
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:954
#, c-format
msgid "File '%s' is not a FractalExplorer file"
msgstr "El fitxer '%s' no és un fitxer explorador de fractals"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:960
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:963
#, c-format
msgid ""
"File '%s' is corrupt.\n"
......@@ -476,31 +475,31 @@ msgstr ""
"El fitxer '%s' és corrupte.\n"
"L'opció de la línia %d és una secció incorrecta"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1004
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1007
msgid "My first fractal"
msgstr "La meva primera fractal"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1068
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1071
msgid "Select folder and rescan collection"
msgstr "Seleccioneu una carpeta i torneu a escanejar la col·lecció"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1080
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1083
msgid "Apply currently selected fractal"
msgstr "Aplica la fractal seleccionada"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1092
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1095
msgid "Delete currently selected fractal"
msgstr "Suprimeix la fractal seleccionada actualment"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1115
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1118
msgid "Rescan for Fractals"
msgstr "Torna a escanejar les fractals"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1134
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1137
msgid "Add FractalExplorer Path"
msgstr "Afegeix el camí explorador de fractals"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_apply.c:103
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_apply.c:104
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:978
msgid "Lighting Effects"
msgstr "Efectes de llum"
......@@ -628,8 +627,8 @@ msgstr "Intensitat de la llum"
msgid "Position"
msgstr "Posició"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:464 ../plug-ins/common/flarefx.c:760
#: ../plug-ins/common/mblur.c:992 ../plug-ins/common/nova.c:457
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:464 ../plug-ins/common/flarefx.c:765
#: ../plug-ins/common/mblur.c:992 ../plug-ins/common/nova.c:462
#: ../plug-ins/common/papertile.c:273 ../plug-ins/flame/flame.c:1223
#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2651
msgid "_X:"
......@@ -640,8 +639,8 @@ msgstr "_X:"
msgid "Light source X position in XYZ space"
msgstr "Posició de la font de llum X en l'espai XYZ"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:477 ../plug-ins/common/flarefx.c:765
#: ../plug-ins/common/mblur.c:997 ../plug-ins/common/nova.c:462
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:477 ../plug-ins/common/flarefx.c:770
#: ../plug-ins/common/mblur.c:997 ../plug-ins/common/nova.c:467
#: ../plug-ins/common/papertile.c:282 ../plug-ins/flame/flame.c:1237
#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2655
msgid "_Y:"
......@@ -859,7 +858,7 @@ msgid "_Environment Map"
msgstr "Mapa de l'e_ntorn"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1034
#: ../plug-ins/gimpressionist/preview.c:185
#: ../plug-ins/gimpressionist/preview.c:186
#: ../plug-ins/gimpressionist/repaint.c:1166
#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:515
msgid "_Update"
......@@ -886,19 +885,19 @@ msgstr "Desa la preconfiguració de la llum"
msgid "Load Lighting Preset"
msgstr "Carrega la preconfiguració de la llum"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:274
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:275
msgid "Map to plane"
msgstr "Projecta sobre un pla"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:277
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:278
msgid "Map to sphere"
msgstr "Projecta sobre una esfera"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:280
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:281
msgid "Map to box"
msgstr "Projecta sobre un cub"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:283
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:284
msgid "Map to cylinder"
msgstr "Projecta sobre un cilindre"
......@@ -1181,16 +1180,16 @@ msgstr "Mapa de color erroni"
#: ../plug-ins/common/dicom.c:301 ../plug-ins/common/gbr.c:353
#: ../plug-ins/common/gifload.c:314 ../plug-ins/common/gih.c:654
#: ../plug-ins/common/pat.c:322 ../plug-ins/common/pcx.c:314
#: ../plug-ins/common/pix.c:334 ../plug-ins/common/png.c:657
#: ../plug-ins/common/pix.c:334 ../plug-ins/common/png.c:659
#: ../plug-ins/common/pnm.c:485 ../plug-ins/common/poppler.c:414
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1018 ../plug-ins/common/psd.c:1885
#: ../plug-ins/common/raw.c:650 ../plug-ins/common/sunras.c:433
#: ../plug-ins/common/tga.c:416 ../plug-ins/common/tiff.c:540
#: ../plug-ins/common/tga.c:416 ../plug-ins/common/tiff.c:551
#: ../plug-ins/common/wmf.c:954 ../plug-ins/common/xbm.c:725
#: ../plug-ins/common/xpm.c:343 ../plug-ins/common/xwd.c:473
#: ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:204 ../plug-ins/gfli/gfli.c:469
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:94 ../plug-ins/sgi/sgi.c:318
#: ../plug-ins/winicon/icoload.c:645 ../plug-ins/xjt/xjt.c:3319
#: ../plug-ins/winicon/icoload.c:645 ../plug-ins/xjt/xjt.c:3337
#, c-format
msgid "Opening '%s'"
msgstr "S'està obrint '%s'"
......@@ -1226,17 +1225,17 @@ msgstr "No es permeten imatges amb aquest nombre de bits de color per píxel."
#: ../plug-ins/bmp/bmpread.c:546 ../plug-ins/common/CEL.c:349
#: ../plug-ins/common/CEL.c:352 ../plug-ins/common/blinds.c:277
#: ../plug-ins/common/compose.c:911 ../plug-ins/common/decompose.c:686
#: ../plug-ins/common/dicom.c:486 ../plug-ins/common/film.c:944
#: ../plug-ins/common/dicom.c:486 ../plug-ins/common/film.c:746
#: ../plug-ins/common/gifload.c:879 ../plug-ins/common/pcx.c:339
#: ../plug-ins/common/pcx.c:345 ../plug-ins/common/pix.c:368
#: ../plug-ins/common/png.c:778 ../plug-ins/common/pnm.c:564
#: ../plug-ins/common/png.c:780 ../plug-ins/common/pnm.c:564
#: ../plug-ins/common/psd.c:2310 ../plug-ins/common/raw.c:691
#: ../plug-ins/common/smooth_palette.c:257 ../plug-ins/common/sunras.c:917
#: ../plug-ins/common/tga.c:928 ../plug-ins/common/tiff.c:893
#: ../plug-ins/common/tga.c:928 ../plug-ins/common/tiff.c:906
#: ../plug-ins/common/tile.c:265 ../plug-ins/common/xbm.c:866
#: ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:464 ../plug-ins/fits/fits.c:508
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1282
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:121 ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:239
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:122 ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:239
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:741 ../plug-ins/sgi/sgi.c:369
#: ../plug-ins/twain/twain.c:574 ../plug-ins/winsnap/winsnap.c:1155
msgid "Background"
......@@ -1265,15 +1264,15 @@ msgstr "El canal alfa s'ignorarà."
#: ../plug-ins/common/gbr.c:621 ../plug-ins/common/gif.c:993
#: ../plug-ins/common/gih.c:1263 ../plug-ins/common/gtm.c:245
#: ../plug-ins/common/pat.c:452 ../plug-ins/common/pcx.c:550
#: ../plug-ins/common/pix.c:513 ../plug-ins/common/png.c:1173
#: ../plug-ins/common/pix.c:513 ../plug-ins/common/png.c:1175
#: ../plug-ins/common/pnm.c:934 ../plug-ins/common/postscript.c:1190
#: ../plug-ins/common/psd_save.c:1453 ../plug-ins/common/sunras.c:512
#: ../plug-ins/common/tga.c:1032 ../plug-ins/common/tiff.c:1943
#: ../plug-ins/common/tga.c:1032 ../plug-ins/common/tiff.c:2139
#: ../plug-ins/common/xbm.c:1007 ../plug-ins/common/xpm.c:623
#: ../plug-ins/common/xwd.c:570 ../plug-ins/fits/fits.c:459
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:684 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:226
#: ../plug-ins/sgi/sgi.c:537 ../plug-ins/winicon/icosave.c:1014
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1694
#: ../plug-ins/sgi/sgi.c:537 ../plug-ins/winicon/icosave.c:1015
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1695
#, c-format
msgid "Saving '%s'"
msgstr "S'està desant '%s'"
......@@ -2106,6 +2105,20 @@ msgstr "Cerca del fons de l'animació"
msgid "Optimizing animation"
msgstr "Optimització de l'animació"
#: ../plug-ins/common/antialias.c:84
msgid "Antialias using the Scale3X edge-extrapolation algorithm"
msgstr ""
"El suavitzat de vores utilitza un algorisme d'extrapolació de vores Scale3X"
# The antialiasing toggle
#: ../plug-ins/common/antialias.c:90
msgid "_Antialias"
msgstr "Su_avitza les vores"
#: ../plug-ins/common/antialias.c:147
msgid "Antialiasing..."
msgstr "S'està auavitzant les vores..."
#: ../plug-ins/common/apply_lens.c:108
msgid "Simulate an elliptical lens over the image"
msgstr "Simula unes lents el·líptiques damunt de la imatge"
......@@ -2371,7 +2384,7 @@ msgstr "Cò_mic..."
#: ../plug-ins/common/gauss.c:445 ../plug-ins/common/neon.c:225
#: ../plug-ins/common/photocopy.c:243 ../plug-ins/common/sel_gauss.c:213
#: ../plug-ins/common/softglow.c:221 ../plug-ins/gflare/gflare.c:965
#: ../plug-ins/sgi/sgi.c:520 ../plug-ins/xjt/xjt.c:1685
#: ../plug-ins/sgi/sgi.c:520 ../plug-ins/xjt/xjt.c:1686
msgid "Cannot operate on indexed color images."
msgstr "No es pot operar amb imatges de color indexat."
......@@ -2387,59 +2400,39 @@ msgstr "Radi de _màscara:"
msgid "_Percent black:"
msgstr "_Percentatge de negre:"
#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:107
#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:106
msgid "Analyze the set of colors in the image"
msgstr "Analitza el conjunt de colors de la imatge"
#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:113
#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:112
msgid "Colorcube A_nalysis..."
msgstr "A_nàlisi del cub de color..."
#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:202 ../plug-ins/common/ccanalyze.c:360
#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:200 ../plug-ins/common/ccanalyze.c:356
msgid "Colorcube Analysis"
msgstr "Anàlisi del cub de color"
# output results
#. output results
#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:388
#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:384
#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:233
#, c-format
msgid "Image dimensions: %d × %d"
msgstr "Dimensions de la imatge: %d × %d"
#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:391
#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:387
msgid "No colors"
msgstr "Sense colors"
#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:393
#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:389
msgid "Only one unique color"
msgstr "Només un únic color"
#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:395
#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:391
#, c-format
msgid "Number of unique colors: %d"
msgstr "Nombre de colors únics: %d"
#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:398
#, c-format
msgid "Uncompressed size: %s"
msgstr "Mida sense comprimir: %s"
#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:405
#, c-format
msgid "Filename: %s"
msgstr "Nom del fitxer: %s"
#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:406
#, c-format
msgid "Compressed size: %s"
msgstr "Mida si es comprimeix: %s"
#: ../plug-ins/common/ccanalyze.c:407
#, c-format
msgid "Compression ratio (approx.): %d to 1"
msgstr "Relació de compressió (aprox.): %d a 1"
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:178
msgid "Alter colors by mixing RGB Channels"
msgstr "Altera els colors barregant els canals RGB"
......@@ -2875,13 +2868,14 @@ msgid "bzip archive"
msgstr "fitxer bzip"