Commit 6d974f72 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose
Browse files

Updated Swedish translation.

2002-11-02  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 8bba93d6
2002-11-02 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2002-11-01 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
......@@ -5,7 +9,6 @@
2002-10-30 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* POTFILES.in: moved modules to libgimp translation domain.
* de.po: updated german translation.
2002-10-30 Wang Jian <lark@linux.net.cn>
......@@ -17,7 +20,6 @@
* POTFILES.in: removed app/tools/tools-enums.c, added
libgimptool/gimptoolenums.c.
* de.po: updated german translation.
2002-10-29 Christian Rose <menthos@menthos.com>
......
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"POT-Creation-Date: 2002-10-29 01:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-10-29 01:05+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-11-02 16:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-02 16:02+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -273,7 +273,7 @@ msgstr "Klistra in"
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
#: app/undo.c:3616
#: app/undo.c:3616 app/tools/gimptexttool.c:148
msgid "Text"
msgstr "Text"
......@@ -812,7 +812,7 @@ msgstr "FG till BG (HSV moturs)"
msgid "FG to BG (HSV clockwise hue)"
msgstr "FG till BG (HSV medurs-nyans)"
#: app/core/gimpbrush.c:510
#: app/core/gimpbrush.c:511
#, c-format
msgid ""
"Fatal parsing error (unknown version %d):\n"
......@@ -821,7 +821,7 @@ msgstr ""
"Ödesdigert tolkningsfel (okänd version %d):\n"
"Penselfil \"%s\""
#: app/core/gimpbrush.c:531 app/core/gimpbrush.c:559 app/core/gimpbrush.c:578
#: app/core/gimpbrush.c:532 app/core/gimpbrush.c:560 app/core/gimpbrush.c:579
#, c-format
msgid ""
"Fatal parsing error:\n"
......@@ -830,12 +830,12 @@ msgstr ""
"Ödesdigert tolkningsfel:\n"
"Penselfilen \"%s\" verkar vara avklippt."
#: app/core/gimpbrush.c:539 app/core/gimpbrushpipe.c:330
#: app/core/gimpbrush.c:540 app/core/gimpbrushpipe.c:330
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
msgstr "Ogiltig UTF-8-sträng i penselfilen \"%s\"."
#: app/core/gimpbrush.c:547 app/core/gimpbrushpipe.c:332
#: app/core/gimpbrush.c:548 app/core/gimpbrushpipe.c:332
#: app/core/gimpcontext.c:1212 app/core/gimpgradient.c:354
#: app/core/gimppalette.c:345 app/core/gimppattern.c:346
msgid "Unnamed"
......@@ -1635,19 +1635,19 @@ msgstr "Kanalattribut"
msgid "Edit Channel Attributes"
msgstr "Redigera kanalattribut"
#: app/gui/color-notebook.c:399
#: app/gui/color-notebook.c:397
msgid "Current:"
msgstr "Aktuell:"
#: app/gui/color-notebook.c:420
#: app/gui/color-notebook.c:418
msgid "Old:"
msgstr "Gammal:"
#: app/gui/color-notebook.c:442
#: app/gui/color-notebook.c:439
msgid "Revert to old color"
msgstr "Återgå till gammal färg"
#: app/gui/color-notebook.c:516
#: app/gui/color-notebook.c:474
msgid "Add the current color to the color history"
msgstr "Lägg till aktuell färg till färghistoriken"
......@@ -1894,11 +1894,6 @@ msgstr "Displaynavigation"
msgid "Navigation"
msgstr "Navigation"
#: app/gui/dialogs-constructors.c:1159 app/gui/dialogs-constructors.c:1197
#, c-format
msgid "%s Options"
msgstr "Alternativ för %s"
#: app/gui/drawable-commands.c:72
msgid "Desaturate operates only on RGB color drawables."
msgstr "Avfärga fungerar endast på RGB-bilder."
......@@ -1957,12 +1952,12 @@ msgstr ""
"%s"
#. Error message should be added. --bex
#: app/gui/file-commands.c:173 app/gui/file-save-dialog.c:438
#: app/gui/file-commands.c:184 app/gui/file-save-dialog.c:444
#, c-format
msgid "Saving '%s' failed."
msgstr "Sparande av filen \"%s\" misslyckades."
#: app/gui/file-commands.c:215
#: app/gui/file-commands.c:229
msgid ""
"Revert failed.\n"
"No file name associated with this image."
......@@ -1970,7 +1965,7 @@ msgstr ""
"Återgång misslyckades.\n"
"Inget filnamn är associerat med den här bilden."
#: app/gui/file-commands.c:229
#: app/gui/file-commands.c:243
#, c-format
msgid ""
"Revert '%s' to\n"
......@@ -1985,11 +1980,11 @@ msgstr ""
"(Du kommer att förlora alla dina\n"
"ändringar, inklusive all ångrainformation)"
#: app/gui/file-commands.c:237
#: app/gui/file-commands.c:251
msgid "Revert Image"
msgstr "Återgå till gammal bild"
#: app/gui/file-commands.c:321
#: app/gui/file-commands.c:337
#, c-format
msgid ""
"Reverting to '%s' failed:\n"
......@@ -2083,11 +2078,11 @@ msgstr ""
msgid "Confirm Image Size"
msgstr "Bekräfta bildstorlek"
#: app/gui/file-open-dialog.c:181 app/gui/file-open-dialog.c:198
#: app/gui/file-open-dialog.c:208 app/gui/file-open-dialog.c:232
msgid "Open Image"
msgstr "Öppna bild"
#: app/gui/file-open-dialog.c:244
#: app/gui/file-open-dialog.c:278
msgid ""
"Click to update preview\n"
"<Ctrl> Click to force update even if preview is up-to-date"
......@@ -2097,28 +2092,28 @@ msgstr ""
"förhandsvisningen är aktuell"
#. The preview toggle
#: app/gui/file-open-dialog.c:256 app/tools/gimpimagemaptool.c:225
#: app/gui/file-open-dialog.c:290 app/tools/gimpimagemaptool.c:225
msgid "_Preview"
msgstr "_Förhandsgranskning"
#: app/gui/file-open-dialog.c:309 app/gui/file-open-dialog.c:428
#: app/gui/file-open-dialog.c:343 app/gui/file-open-dialog.c:462
msgid "No Selection"
msgstr "Ingen markering"
#: app/gui/file-open-dialog.c:517 app/gui/file-open-dialog.c:547
#: app/gui/file-open-dialog.c:551 app/gui/file-open-dialog.c:581
#, c-format
msgid "Thumbnail %d of %d"
msgstr "Miniatyrbild %d av %d"
#: app/gui/file-save-dialog.c:174 app/gui/file-save-dialog.c:234
#: app/gui/file-save-dialog.c:172 app/gui/file-save-dialog.c:240
msgid "Save Image"
msgstr "Spara bild"
#: app/gui/file-save-dialog.c:213
#: app/gui/file-save-dialog.c:219
msgid "Save a Copy of the Image"
msgstr "Spara en kopia av bilden"
#: app/gui/file-save-dialog.c:371
#: app/gui/file-save-dialog.c:377
#, c-format
msgid ""
"File '%s' exists.\n"
......@@ -2127,7 +2122,7 @@ msgstr ""
"Filen \"%s\" existerar.\n"
"Skriva över den?"
#: app/gui/file-save-dialog.c:374
#: app/gui/file-save-dialog.c:380
msgid "File Exists!"
msgstr "Filen existerar!"
......@@ -5587,14 +5582,6 @@ msgstr "Startar tillägg: "
msgid "Starting Extensions"
msgstr "Startar tillägg"
#: app/tools/tools-enums.c:13
msgid "Crop"
msgstr "Beskär"
#: app/tools/tools-enums.c:14
msgid "Resize"
msgstr "Ändra storlek"
#: app/tools/gimpairbrushtool.c:63
msgid "Airbrush"
msgstr "Airbrush"
......@@ -6110,8 +6097,8 @@ msgid "Hard Edge"
msgstr "Hård kant"
#: app/tools/gimpfliptool.c:94
msgid "Flip Tool"
msgstr "Vändverktyg"
msgid "Flip"
msgstr "Vänd"
#: app/tools/gimpfliptool.c:95
msgid "Flip the layer or selection"
......@@ -6274,8 +6261,8 @@ msgid "R_eset Color"
msgstr "_Återställ färg"
#: app/tools/gimpinktool.c:256
msgid "Ink Tool"
msgstr "Bläckverktyg"
msgid "Ink"
msgstr "Bläck"
#: app/tools/gimpinktool.c:257
msgid "Draw in ink"
......@@ -6323,8 +6310,8 @@ msgid "Shape"
msgstr "Form"
#: app/tools/gimpiscissorstool.c:276
msgid "Intelligent Scissors"
msgstr "Intelligent sax"
msgid "Scissors"
msgstr "Saxar"
#: app/tools/gimpiscissorstool.c:277
msgid "Select shapes from image"
......@@ -6371,7 +6358,7 @@ msgstr "Välj svart punkt"
msgid "Pick Gray Point"
msgstr "Välj grå punkt"
#: app/tools/gimplevelstool.c:527 modules/cdisplay_gamma.c:155
#: app/tools/gimplevelstool.c:527
msgid "Gamma"
msgstr "Gamma"
......@@ -6454,8 +6441,8 @@ msgid "Use Info Window"
msgstr "Använd informationsfönster"
#: app/tools/gimpmovetool.c:119
msgid "Move Tool"
msgstr "Flyttaverktyg"
msgid "Move"
msgstr "Flytta"
#: app/tools/gimpmovetool.c:120
msgid "Move layers & selections"
......@@ -6498,9 +6485,9 @@ msgstr "Måla med luddiga penseldrag"
msgid "/Tools/Paint Tools/Paintbrush"
msgstr "/Verktyg/Målarverktyg/Pensel"
#: app/tools/gimppathtool.c:116 app/tools/path_tool.c:1413
msgid "Path Tool"
msgstr "Slingverktyg"
#: app/tools/gimppathtool.c:116
msgid "Path"
msgstr "Slinga"
#: app/tools/gimppathtool.c:117
msgid "Path tool prototype"
......@@ -6523,8 +6510,8 @@ msgid "/Tools/Paint Tools/Pencil"
msgstr "/Verktyg/Målarverktyg/Penna"
#: app/tools/gimpperspectivetool.c:82
msgid "Perspective Tool"
msgstr "Perspektivverktyg"
msgid "Perspective"
msgstr "Perspektiv"
#: app/tools/gimpperspectivetool.c:83
msgid "Change perspective of the layer or selection"
......@@ -6630,9 +6617,9 @@ msgstr "Centrera X:"
msgid "Rotating..."
msgstr "Roterar..."
#: app/tools/gimpscaletool.c:97
msgid "Scale Tool"
msgstr "Skalningsverktyg"
#: app/tools/gimpscaletool.c:97 app/tools/gimpscaletool.c:179
msgid "Scale"
msgstr "Skala"
#: app/tools/gimpscaletool.c:98
msgid "Scale the layer or selection"
......@@ -6642,10 +6629,6 @@ msgstr "Skala lagret eller markeringen"
msgid "/Tools/Transform Tools/Scale"
msgstr "/Verktyg/Transformeringsverktyg/Skala"
#: app/tools/gimpscaletool.c:179
msgid "Scale"
msgstr "Skala"
#: app/tools/gimpscaletool.c:181
msgid "Scaling Information"
msgstr "Skalningsinformation"
......@@ -6658,9 +6641,9 @@ msgstr "Aktuell bredd:"
msgid "Scale Ratio X:"
msgstr "X-skalningsförhållande:"
#: app/tools/gimpsheartool.c:99
msgid "Shear Tool"
msgstr "Lutningsverktyg"
#: app/tools/gimpsheartool.c:99 app/tools/gimpsheartool.c:173
msgid "Shear"
msgstr "Luta"
#: app/tools/gimpsheartool.c:100
msgid "Shear the layer or selection"
......@@ -6670,10 +6653,6 @@ msgstr "Luta lagret eller markeringen"
msgid "/Tools/Transform Tools/Shear"
msgstr "/Verktyg/Transformeringsverktyg/Luta"
#: app/tools/gimpsheartool.c:173
msgid "Shear"
msgstr "Luta"
#: app/tools/gimpsheartool.c:175
msgid "Shearing Information"
msgstr "Information för lutning"
......@@ -6698,10 +6677,6 @@ msgstr "Smeta bilden"
msgid "/Tools/Paint Tools/Smudge"
msgstr "/Verktyg/Målarverktyg/Smeta"
#: app/tools/gimptexttool.c:148
msgid "Text Tool"
msgstr "Textverktyg"
#: app/tools/gimptexttool.c:149
msgid "Add text to the image"
msgstr "Skriv text i bilden"
......@@ -6789,16 +6764,16 @@ msgstr ""
"lager som innehåller lagermasker."
#: app/tools/gimpvectortool.c:115
msgid "Vector Tool"
msgstr "Vektorverktyg"
msgid "Vectors"
msgstr "Vektorer"
#: app/tools/gimpvectortool.c:116
msgid "Vector angles and lengths"
msgstr "Vektorvinklar och -längder"
#: app/tools/gimpvectortool.c:117
msgid "/Tools/Vector"
msgstr "/Verktyg/Vektor"
msgid "/Tools/Vectors"
msgstr "/Verktyg/Vektorer"
#: app/tools/paint_options.c:182
msgid "Brush:"
......@@ -6840,6 +6815,10 @@ msgstr "Använd färg från färgskala"
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
#: app/tools/path_tool.c:1413
msgid "Path Tool"
msgstr "Slingverktyg"
#: app/tools/selection_options.c:112
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Ersätt aktuell markering"
......@@ -7033,7 +7012,7 @@ msgstr "Redigera"
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"
#: app/widgets/gimpdatafactoryview.c:402
#: app/widgets/gimpdatafactoryview.c:410
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete\n"
......@@ -7042,7 +7021,7 @@ msgstr ""
"Är du säker att du vill ta bort\n"
"\"%s\" från listan och från disk?"
#: app/widgets/gimpdatafactoryview.c:406
#: app/widgets/gimpdatafactoryview.c:414
msgid "Delete Data Object"
msgstr "Ta bort dataobjekt"
......@@ -7446,53 +7425,81 @@ msgstr "XCF-fel: XCF-filversion %d som inte stöds påträffad"
msgid "open failed on %s: %s\n"
msgstr "öppnande av %s misslyckades: %s\n"
#: modules/cdisplay_gamma.c:89
msgid "Gamma color display filter"
msgstr "Gammafärgvisningsfilter"
#: data/misc/gimp.desktop.in.in.h:1
msgid "Create and edit images or photographs"
msgstr "Skapa och redigera bilder eller fotografier"
#: data/misc/gimp.desktop.in.in.h:2
msgid "The GIMP (unstable)"
msgstr "GIMP (ostabil)"
#: modules/cdisplay_gamma.c:316
msgid "Gamma:"
msgstr "Gamma:"
#: libgimptool/gimptoolenums.c:14
msgid "Crop"
msgstr "Beskär"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:89
msgid "High Contrast color display filter"
msgstr "Färgvisningsfilter, högkontrast"
#: libgimptool/gimptoolenums.c:15
msgid "Resize"
msgstr "Ändra storlek"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:155
msgid "Contrast"
msgstr "Kontrast"
#~ msgid "%s Options"
#~ msgstr "Alternativ för %s"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:314
msgid "Contrast Cycles:"
msgstr "Kontrastcykler:"
#~ msgid "Flip Tool"
#~ msgstr "Vändverktyg"
#: modules/colorsel_triangle.c:107
msgid "Painter-style triangle color selector"
msgstr "Triangelfärgväljare i Painter-stil"
#~ msgid "Ink Tool"
#~ msgstr "Bläckverktyg"
#: modules/colorsel_triangle.c:179
msgid "Triangle"
msgstr "Triangel"
#~ msgid "Intelligent Scissors"
#~ msgstr "Intelligent sax"
#: modules/colorsel_water.c:103
msgid "Watercolor style color selector"
msgstr "Färgväljare i vattenfärgsstil"
#~ msgid "Move Tool"
#~ msgstr "Flyttaverktyg"
#: modules/colorsel_water.c:175
msgid "Watercolor"
msgstr "Vattenfärg"
#~ msgid "Perspective Tool"
#~ msgstr "Perspektivverktyg"
#: modules/colorsel_water.c:249
msgid "Pressure"
msgstr "Tryck"
#~ msgid "Scale Tool"
#~ msgstr "Skalningsverktyg"
#: data/misc/gimp.desktop.in.in.h:1
msgid "Create and edit images or photographs"
msgstr "Skapa och redigera bilder eller fotografier"
#~ msgid "Shear Tool"
#~ msgstr "Lutningsverktyg"
#: data/misc/gimp.desktop.in.in.h:2
msgid "The GIMP (unstable)"
msgstr "GIMP (ostabil)"
#~ msgid "Text Tool"
#~ msgstr "Textverktyg"
#~ msgid "Vector Tool"
#~ msgstr "Vektorverktyg"
#~ msgid "Gamma color display filter"
#~ msgstr "Gammafärgvisningsfilter"
#~ msgid "Gamma:"
#~ msgstr "Gamma:"
#~ msgid "High Contrast color display filter"
#~ msgstr "Färgvisningsfilter, högkontrast"
#~ msgid "Contrast"
#~ msgstr "Kontrast"
#~ msgid "Contrast Cycles:"
#~ msgstr "Kontrastcykler:"
#~ msgid "Painter-style triangle color selector"
#~ msgstr "Triangelfärgväljare i Painter-stil"
#~ msgid "Triangle"
#~ msgstr "Triangel"
#~ msgid "Watercolor style color selector"
#~ msgstr "Färgväljare i vattenfärgsstil"
#~ msgid "Watercolor"
#~ msgstr "Vattenfärg"
#~ msgid "Pressure"
#~ msgstr "Tryck"
#~ msgid "H"
#~ msgstr "N"
......@@ -7678,9 +7685,6 @@ msgstr "GIMP (ostabil)"
#~ msgid "Buffer"
#~ msgstr "Buffert"
#~ msgid "Path"
#~ msgstr "Slinga"
#~ msgid "EEK: can't undo"
#~ msgstr "IIK: kan inte ångra"
......@@ -8376,24 +8380,15 @@ msgstr "GIMP (ostabil)"
#~ msgid "By-Color Selection"
#~ msgstr "Markera per färg"
#~ msgid "Move"
#~ msgstr "Flytta"
#~ msgid "/Tools/Transform Tools/Magnify"
#~ msgstr "/Verktyg/Transformeringsverktyg/Förstora"
#~ msgid "Rotation, scaling, shearing, perspective."
#~ msgstr "Rotering, skalning, luta, perspektiv."
#~ msgid "Flip"
#~ msgstr "Vänd"
#~ msgid "Draw sharp pencil strokes"
#~ msgstr "Måla med skarpa penndrag"
#~ msgid "Ink"
#~ msgstr "Bläck"
#~ msgid "By Color Select"
#~ msgstr "Markera per färg"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment