Commit 6d0d6f1d authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 🌻
Browse files

Update Polish translation

parent 6d1dcb50
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-10 16:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-10 16:01+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-11 23:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-11 23:53+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -54,7 +54,7 @@ msgstr "Wyrównanie widocznych warstw"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:707
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1272
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1009 ../plug-ins/common/file-ps.c:3422
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1763 ../plug-ins/common/file-svg.c:727
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1833 ../plug-ins/common/file-svg.c:727
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:505 ../plug-ins/common/film.c:1263
#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1206 ../plug-ins/common/fractal-trace.c:711
#: ../plug-ins/common/grid.c:646 ../plug-ins/common/hot.c:594
......@@ -447,7 +447,7 @@ msgstr "P_ionowe"
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:395 ../plug-ins/common/file-pcx.c:445
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:453 ../plug-ins/common/file-pix.c:400
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1065 ../plug-ins/common/file-pnm.c:685
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1322
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1392
#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:1049 ../plug-ins/common/file-tga.c:1092
#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:904 ../plug-ins/common/film.c:745
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:258 ../plug-ins/common/tile.c:354
......@@ -823,7 +823,7 @@ msgstr "Losowe ziarno"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1269
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2120 ../plug-ins/common/curve-bend.c:1488
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:2066 ../plug-ins/common/file-cel.c:937
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1764 ../plug-ins/common/qbist.c:724
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1834 ../plug-ins/common/qbist.c:724
#: ../plug-ins/common/qbist.c:888 ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2210
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2610 ../plug-ins/file-fits/fits.c:1151
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:871 ../plug-ins/flame/flame.c:475
......@@ -1038,8 +1038,8 @@ msgstr "Zapis parametrów przeglądarki CML"
#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:1371 ../plug-ins/common/file-mng.c:648
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:985 ../plug-ins/common/file-pcx.c:854
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:468 ../plug-ins/common/file-png.c:1561
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1122
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1150 ../plug-ins/common/file-sunras.c:610
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1192
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1220 ../plug-ins/common/file-sunras.c:610
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1203 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1484
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2121
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:318 ../plug-ins/file-fits/fits.c:481
......@@ -1070,8 +1070,8 @@ msgstr "Wczytanie parametrów przeglądarki CML"
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:243 ../plug-ins/common/file-mng.c:1158
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:375 ../plug-ins/common/file-png.c:913
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1100 ../plug-ins/common/file-ps.c:3371
#: ../plug-ins/common/file-psp.c:1738 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:427
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1231 ../plug-ins/common/file-sunras.c:436
#: ../plug-ins/common/file-psp.c:1738 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:477
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1301 ../plug-ins/common/file-sunras.c:436
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:329 ../plug-ins/common/file-svg.c:711
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:446 ../plug-ins/common/file-xbm.c:747
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:659 ../plug-ins/common/file-xmc.c:842
......@@ -1351,10 +1351,10 @@ msgid "_Redness cr709:"
msgstr "_Czerwień cr709:"
#. Generic case for any data. Let's leave choice to select the
#. * right type of data.
#. * right type of raw data.
#.
#: ../plug-ins/common/compose.c:195 ../plug-ins/common/decompose.c:175
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1853
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1937
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
......@@ -1960,7 +1960,7 @@ msgstr "2. źródło:"
msgid "O_verlap:"
msgstr "_Nakładanie:"
#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:775 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1886
#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:775 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1971
msgid "O_ffset:"
msgstr "Prz_esunięcie:"
......@@ -2029,7 +2029,7 @@ msgstr "Usunięcie pasków"
#: ../plug-ins/common/destripe.c:476 ../plug-ins/common/file-html-table.c:638
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3497 ../plug-ins/common/file-ps.c:3702
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1901
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1986
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:454 ../plug-ins/common/tile.c:465
#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:163
#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:399
......@@ -2197,7 +2197,7 @@ msgstr "Koniec pliku lub błąd podczas odczytywania nagłówka obrazu"
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:367 ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1043
#: ../plug-ins/common/file-pix.c:357 ../plug-ins/common/file-png.c:905
#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:566 ../plug-ins/common/file-ps.c:1092
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1224 ../plug-ins/common/file-sunras.c:429
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1294 ../plug-ins/common/file-sunras.c:429
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:438 ../plug-ins/common/file-wmf.c:984
#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:740 ../plug-ins/common/file-xmc.c:649
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:354 ../plug-ins/common/file-xwd.c:448
......@@ -2752,7 +2752,7 @@ msgid "The width for each table cell. Can be a number or a percent."
msgstr "Szerokość każdej komórki. Liczba lub procent."
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:654 ../plug-ins/common/file-ps.c:3510
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3714 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1917
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3714 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2002
#: ../plug-ins/common/film.c:1007 ../plug-ins/common/smooth-palette.c:459
#: ../plug-ins/common/tile.c:469 ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:173
#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:406
......@@ -3309,13 +3309,13 @@ msgstr "Błąd podczas tworzenia struktur zapisu PNG podczas eksportowania „%s
msgid "Error while exporting '%s'. Could not export image."
msgstr "Błąd podczas eksportowania pliku „%s”. Nie można wyeksportować obrazu."
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2339 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2044
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2339 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2129
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:958
#, c-format
msgid "Error loading UI file '%s': %s"
msgstr "Błąd podczas wczytywania pliku interfejsu użytkownika „%s”: %s"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2340 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2045
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2340 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2130
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:959
msgid "Unknown error"
msgstr "Nieznany błąd"
......@@ -3606,31 +3606,59 @@ msgstr "RLE"
msgid "LZ77"
msgstr "LZ77"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:282
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:311
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:323
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:283
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:319
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:331
msgid "Raw image data"
msgstr "Dane obrazu Raw"
#. Translators: Digital Elevation Model (DEM) is a technical term
#. * used for 3D surface modeling or relief map; so it must be
#. * translated by the proper technical term in your language.
#.
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:296
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1807
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:304
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1882
msgid "Digital Elevation Model data"
msgstr "Dane cyfrowego modelu wysokościowego"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:451
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:424
#, c-format
msgid "%d is not a valid sample spacing. Valid values are: 1, 3."
msgstr "%d nie jest prawidłowym odstępem próbek. Prawidłowe wartości: 1, 3."
msgid "Could not open '%s' for size verification: %s"
msgstr "Nie można otworzyć „%s” do sprawdzenia poprawności rozmiaru: %s"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:502
#, c-format
msgid ""
"%d is not a valid sample spacing. Valid values are: 0 (auto-detect), 1 and 3."
msgstr ""
"%d nie jest prawidłowym odstępem próbek. Prawidłowe wartości: 0 (wykrywanie "
"automatyczne), 1 i 3."
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:520
#, c-format
msgid ""
"Auto-detection of sample spacing failed. \"%s\" does not appear to be a "
"valid HGT file or its variant is not supported yet. Supported HGT files are: "
"SRTM-1 and SRTM-3. If you know the variant, run with argument 1 or 3."
msgstr ""
"Automatyczne wykrywanie odstępu próbek się nie powiodło. „%s” nie jest "
"prawidłowym plikiem HGT lub jego wariant nie jest jeszcze obsługiwany. "
"Obsługiwane pliki HGT: SRTM-1 i SRTM-3. Jeśli wariant jest znany, należy "
"uruchomić z parametrem 1 lub 3."
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1759
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1829
msgid "Load Image from Raw Data"
msgstr "Wczytanie obrazu z danych Raw"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1811
#. Translators: Digital Elevation Model (DEM) is a technical term
#. * used for 3D surface modeling or relief maps; so it must be
#. * translated by the proper technical term in your language.
#.
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1878
msgid "Digital Elevation Model data (1 arc-second)"
msgstr "Dane cyfrowego modelu wysokościowego (1 sekunda kątowa)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1880
msgid "Digital Elevation Model data (3 arc-seconds)"
msgstr "Dane cyfrowego modelu wysokościowego (3 sekundy kątowe)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1886
msgid "Image"
msgstr "Obraz"
......@@ -3642,118 +3670,118 @@ msgstr "Obraz"
#. * SRTM-3 data are sampled at three arc-seconds and contain 1201 lines and
#. * 1201 samples with similar overlapping rows and columns."
#.
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1832
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1916
msgid "SRTM-1 (1 arc-second)"
msgstr "SRTM-1 (1 sekunda kątowa)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1833
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1917
msgid "SRTM-3 (3 arc-seconds)"
msgstr "SRTM-3 (3 sekundy kątowe)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1836
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1920
msgid "_Sample Spacing:"
msgstr "_Odstęp próbek:"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1854
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1938
msgid "RGB Alpha"
msgstr "Alfa RGB"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1855
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1939
msgid "RGB565 Big Endian"
msgstr "RGB565 (Big Endian)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1856
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1940
msgid "RGB565 Little Endian"
msgstr "RGB565 (Little Endian)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1857
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1941
msgid "BGR565 Big Endian"
msgstr "BGR565 (Big Endian)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1858
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1942
msgid "BGR565 Little Endian"
msgstr "BGR565 (Little Endian)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1859
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1943
msgid "Planar RGB"
msgstr "Płaski RGB"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1860
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1944
msgid "B&W 1 bit"
msgstr "Czarno-biały (1-bitowy)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1861
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1945
msgid "Gray 2 bit"
msgstr "Szary (2-bitowy)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1862
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1946
msgid "Gray 4 bit"
msgstr "Szary (4-bitowy)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1863
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1947
msgid "Gray 8 bit"
msgstr "Szary (8-bitowy)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1864
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1948
msgid "Indexed"
msgstr "Zindeksowany"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1865
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1949
msgid "Indexed Alpha"
msgstr "Zindeksowana alfa"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1866
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1950
msgid "Gray unsigned 16 bit Big Endian"
msgstr "Szary 16-bitowy bez znaku (Big Endian)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1867
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1951
msgid "Gray unsigned 16 bit Little Endian"
msgstr "Szary 16-bitowy bez znaku (Little Endian)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1868
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1952
msgid "Gray 16 bit Big Endian"
msgstr "Szary 16-bitowy (Big Endian)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1869
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1953
msgid "Gray 16 bit Little Endian"
msgstr "Szary 16-bitowy (Little Endian)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1874
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1958
msgid "Image _Type:"
msgstr "_Typ obrazu:"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1934
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2019
msgid "Palette"
msgstr "Deseń"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1944
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2029
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-raw.ui.h:4
msgid "R, G, B (normal)"
msgstr "R, G, B (zwykły)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1945
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2030
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-raw.ui.h:5
msgid "B, G, R, X (BMP style)"
msgstr "B, G, R, X (format BMP)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1950
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2035
msgid "_Palette Type:"
msgstr "Typ _desenia:"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1961
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2046
msgid "Off_set:"
msgstr "Prze_sunięcie:"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1973
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2058
msgid "Select Palette File"
msgstr "Wybór pliku desenia"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1979
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2064
msgid "Pal_ette File:"
msgstr "Plik d_esenia:"
#. Dialog init
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2028
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2113
msgid "Raw Image"
msgstr "Obraz Raw"
......
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-03 19:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-03 19:15+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-11 23:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-11 23:53+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -509,7 +509,7 @@ msgid "Text Editor"
msgstr "Edytor tekstowy"
 
#: ../app/actions/actions.c:227 ../app/dialogs/dialogs.c:308
#: ../app/gui/gui.c:498
#: ../app/gui/gui.c:499
msgid "Tool Options"
msgstr "Opcje narzędzia"
 
......@@ -9506,7 +9506,7 @@ msgstr "Przenieś to okno na ekran %s"
#: ../app/dialogs/template-options-dialog.c:119
#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:88
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:123
#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:123 ../app/gui/gui.c:192
#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:123 ../app/gui/gui.c:193
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:322 ../app/widgets/gimpcolordialog.c:111
#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:661
#: ../app/widgets/gimperrordialog.c:76 ../app/widgets/gimpfiledialog.c:188
......@@ -9811,7 +9811,7 @@ msgstr ""
"Wystąpił błąd podczas przetwarzania pliku „%s”. Zostaną użyte wartości "
"domyślne. Utworzono kopię zapasową konfiguracji w pliku „%s”."
 
#: ../app/config/gimpdialogconfig.c:297 ../app/core/gimplayer.c:416
#: ../app/config/gimpdialogconfig.c:297 ../app/core/gimplayer.c:431
msgid "Layer"
msgstr "Warstwa"
 
......@@ -11806,7 +11806,7 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Rounded Rectangle Select"
msgstr "Zmiękczone zaznaczenie prostokątne"
 
#: ../app/core/gimpchannel-select.c:440 ../app/core/gimplayer.c:424
#: ../app/core/gimpchannel-select.c:440 ../app/core/gimplayer.c:439
msgctxt "undo-type"
msgid "Alpha to Selection"
msgstr "Zaznaczenie z kanału alfa"
......@@ -12063,11 +12063,11 @@ msgstr ""
"%s"
 
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:539 ../app/core/gimpdatafactory.c:542
#: ../app/core/gimpitem.c:513 ../app/core/gimpitem.c:516
#: ../app/core/gimpitem.c:538 ../app/core/gimpitem.c:541
msgid "copy"
msgstr "kopia"
 
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:551 ../app/core/gimpitem.c:524
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:551 ../app/core/gimpitem.c:549
#, c-format
msgid "%s copy"
msgstr "%s. kopia"
......@@ -12125,7 +12125,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
 
#: ../app/core/gimpdrawable.c:508
#: ../app/core/gimpdrawable.c:469
msgctxt "undo-type"
msgid "Scale"
msgstr "Skalowanie"
......@@ -12149,7 +12149,7 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Equalize"
msgstr "Zrównanie"
 
#: ../app/core/gimpdrawable-floating-selection.c:170
#: ../app/core/gimpdrawable-floating-selection.c:191
msgid "Floating Selection"
msgstr "Oderwane zaznaczenie"
 
......@@ -12192,7 +12192,7 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Rotate"
msgstr "Obracanie"
 
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:1001 ../app/core/gimplayer.c:423
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:1001 ../app/core/gimplayer.c:438
msgctxt "undo-type"
msgid "Transform Layer"
msgstr "Przekształcenie warstwy"
......@@ -12345,41 +12345,41 @@ msgstr "Pionowe przesunięcie pierwszej linii siatki. Może być liczbą ujemną
msgid "Offset unit"
msgstr "Jednostka przesunięcia"
 
#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:246
#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:261
msgid "Layer Group"
msgstr "Grupa warstw"
 
#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:247
#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:262
msgctxt "undo-type"
msgid "Rename Layer Group"
msgstr "Zmiana nazwy grupy warstw"
 
#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:248
#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:263
msgctxt "undo-type"
msgid "Move Layer Group"
msgstr "Przesunięcie grupy warstw"
 
#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:249
#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:264
msgctxt "undo-type"
msgid "Scale Layer Group"
msgstr "Skalowanie grupy warstw"
 
#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:250
#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:265
msgctxt "undo-type"
msgid "Resize Layer Group"
msgstr "Zmiana wymiarów grupy warstw"
 
#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:251
#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:266
msgctxt "undo-type"
msgid "Flip Layer Group"
msgstr "Odbicie grupy warstw"
 
#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:252
#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:267
msgctxt "undo-type"
msgid "Rotate Layer Group"
msgstr "Obrót grupy warstw"
 
#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:253
#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:268
msgctxt "undo-type"
msgid "Transform Layer Group"
msgstr "Przekształcenie grupy warstw"
......@@ -12820,17 +12820,17 @@ msgstr[2] "%d warstw"
msgid "Could not open thumbnail '%s': %s"
msgstr "Nie można otworzyć miniatury „%s”: %s"
 
#: ../app/core/gimpitem.c:1927
#: ../app/core/gimpitem.c:1955
msgctxt "undo-type"
msgid "Attach Parasite"
msgstr "Dołączenie danych pasożytniczych"
 
#: ../app/core/gimpitem.c:1937
#: ../app/core/gimpitem.c:1965
msgctxt "undo-type"
msgid "Attach Parasite to Item"
msgstr "Dołączenie do elementu danych pasożytniczych"
 
#: ../app/core/gimpitem.c:1988 ../app/core/gimpitem.c:1995
#: ../app/core/gimpitem.c:2016 ../app/core/gimpitem.c:2023
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Parasite from Item"
msgstr "Usunięcie z elementu danych pasożytniczych"
......@@ -12848,7 +12848,7 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Anchor Floating Selection"
msgstr "Zakotwiczenie oderwanego zaznaczenia"
 
#: ../app/core/gimplayer-floating-selection.c:175 ../app/core/gimplayer.c:1008
#: ../app/core/gimplayer-floating-selection.c:175 ../app/core/gimplayer.c:1028
msgid ""
"Cannot create a new layer from the floating selection because it belongs to "
"a layer mask or channel."
......@@ -12861,76 +12861,76 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Floating Selection to Layer"
msgstr "Oderwane zaznaczenie na warstwę"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:417
#: ../app/core/gimplayer.c:432
msgctxt "undo-type"
msgid "Rename Layer"
msgstr "Zmiana nazwy warstwy"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:418
#: ../app/core/gimplayer.c:433
msgctxt "undo-type"
msgid "Move Layer"
msgstr "Przesunięcie warstwy"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:419
#: ../app/core/gimplayer.c:434
msgctxt "undo-type"
msgid "Scale Layer"
msgstr "Skalowanie warstwy"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:420
#: ../app/core/gimplayer.c:435
msgctxt "undo-type"
msgid "Resize Layer"
msgstr "Zmiana wymiarów warstwy"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:421
#: ../app/core/gimplayer.c:436
msgctxt "undo-type"
msgid "Flip Layer"
msgstr "Odbicie warstwy"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:422
#: ../app/core/gimplayer.c:437
msgctxt "undo-type"
msgid "Rotate Layer"
msgstr "Obrót warstwy"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:425
#: ../app/core/gimplayer.c:440
msgctxt "undo-type"
msgid "Reorder Layer"
msgstr "Zmiana pozycji warstwy"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:426
#: ../app/core/gimplayer.c:441
msgctxt "undo-type"
msgid "Raise Layer"
msgstr "Podniesienie warstwy"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:427
#: ../app/core/gimplayer.c:442
msgctxt "undo-type"
msgid "Raise Layer to Top"
msgstr "Podniesienie warstwy na wierzch"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:428
#: ../app/core/gimplayer.c:443
msgctxt "undo-type"
msgid "Lower Layer"
msgstr "Obniżenie warstwy"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:429
#: ../app/core/gimplayer.c:444
msgctxt "undo-type"
msgid "Lower Layer to Bottom"
msgstr "Obniżenie warstwy na dno"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:430
#: ../app/core/gimplayer.c:445
msgid "Layer cannot be raised higher."
msgstr "Nie można bardziej podnieść warstwy."
 
#: ../app/core/gimplayer.c:431
#: ../app/core/gimplayer.c:446
msgid "Layer cannot be lowered more."
msgstr "Nie można bardziej obniżyć warstwy."
 
#: ../app/core/gimplayer.c:715 ../app/core/gimplayer.c:1711
#: ../app/core/gimplayer.c:735 ../app/core/gimplayer.c:1744
#: ../app/core/gimplayermask.c:257
#, c-format
msgid "%s mask"
msgstr "Maska %s"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:754
#: ../app/core/gimplayer.c:774
#, c-format
msgid ""
"Floating Selection\n"
......@@ -12939,60 +12939,60 @@ msgstr ""
"Oderwane zaznaczenie\n"
"(%s)"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:1617
#: ../app/core/gimplayer.c:1650
msgid "Unable to add a layer mask since the layer already has one."
msgstr "Nie można dodać maski warstwy, ponieważ warstwa już ją ma."
 
#: ../app/core/gimplayer.c:1628
#: ../app/core/gimplayer.c:1661
msgid "Cannot add layer mask of different dimensions than specified layer."
msgstr "Nie można dodać maski warstwy o wymiarach różnych od wymiarów warstwy."
 
#: ../app/core/gimplayer.c:1634
#: ../app/core/gimplayer.c:1667
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Layer Mask"
msgstr "Dodanie maski warstwy"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:1762
#: ../app/core/gimplayer.c:1795
msgctxt "undo-type"
msgid "Transfer Alpha to Mask"
msgstr "Przeniesienie kanału alfa na maskę"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:1914
#: ../app/core/gimplayer.c:1947
msgctxt "undo-type"
msgid "Apply Layer Mask"
msgstr "Zastosowanie maski warstwy"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:1915
#: ../app/core/gimplayer.c:1948
msgctxt "undo-type"
msgid "Delete Layer Mask"
msgstr "Usunięcie maski warstwy"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:2017
#: ../app/core/gimplayer.c:2050
msgctxt "undo-type"
msgid "Enable Layer Mask"
msgstr "Włączenie maski warstwy"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:2018
#: ../app/core/gimplayer.c:2051
msgctxt "undo-type"
msgid "Disable Layer Mask"
msgstr "Wyłączenie maski warstwy"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:2094
#: ../app/core/gimplayer.c:2127
msgctxt "undo-type"
msgid "Show Layer Mask"
msgstr "Wyświetlenie maski warstwy"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:2167
#: ../app/core/gimplayer.c:2200
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Dodanie kanału alfa"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:2202
#: ../app/core/gimplayer.c:2235
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Alpha Channel"
msgstr "Usunięcie kanału alfa"
 
#: ../app/core/gimplayer.c:2223
#: ../app/core/gimplayer.c:2256
msgctxt "undo-type"
msgid "Layer to Image Size"
msgstr "Dopasowanie wymiarów warstwy do obrazu"
......@@ -13857,7 +13857,7 @@ msgid ""
"Are you sure you want to remove '%s' from the list and delete it on disk?"