Commit 6c8985da authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 83374f49
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-08 09:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-08 09:48+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-22 21:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-22 21:20+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -332,23 +332,23 @@ msgstr "P_ionowe"
#.
#: ../plug-ins/common/blinds.c:277 ../plug-ins/common/compose.c:1022
#: ../plug-ins/common/decompose.c:607 ../plug-ins/common/file-cel.c:441
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:444 ../plug-ins/common/file-dicom.c:611
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:445 ../plug-ins/common/file-dicom.c:611
#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:414 ../plug-ins/common/file-gif-load.c:980
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:395 ../plug-ins/common/file-pcx.c:437
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:443 ../plug-ins/common/file-pix.c:400
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1050 ../plug-ins/common/file-pnm.c:671
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:444 ../plug-ins/common/file-pix.c:400
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1065 ../plug-ins/common/file-pnm.c:671
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1162
#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:1049 ../plug-ins/common/file-tga.c:1092
#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:904 ../plug-ins/common/film.c:745
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:258 ../plug-ins/common/tile.c:354
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-load.c:734 ../plug-ins/file-exr/file-exr.c:258
#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:525 ../plug-ins/file-fits/fits.c:529
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:239
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:240
#: ../plug-ins/file-psd/psd-image-res-load.c:1033
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1772 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:411
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:922
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1773 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:411
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:923
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-load.c:149
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1319 ../plug-ins/gimpressionist/general.c:139
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1320 ../plug-ins/gimpressionist/general.c:139
#: ../plug-ins/map-object/map-object-apply.c:252
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-win32.c:230 ../plug-ins/twain/twain.c:567
msgid "Background"
......@@ -455,7 +455,7 @@ msgstr "Dodawanie szachownicy"
msgid "Checkerboard"
msgstr "Szachownica"
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:413 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1160
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:413 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1161
#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:510
msgid "_Size:"
msgstr "_Rozmiar:"
......@@ -577,7 +577,7 @@ msgstr "Minimalnie (x-d, -), (x < 0,5)"
msgid "Min (x-d, -), (0.5 < x)"
msgstr "Minimalnie (x-d, -), (0,5 < x)"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:200 ../plug-ins/common/file-sunras.c:1757
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:200 ../plug-ins/common/file-sunras.c:1758
msgid "Standard"
msgstr "Standardowo"
......@@ -875,14 +875,14 @@ msgstr "Zapis parametrów przeglądarki CML"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2038 ../plug-ins/common/curve-bend.c:839
#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:1370 ../plug-ins/common/file-mng.c:648
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:985 ../plug-ins/common/file-pcx.c:734
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:432 ../plug-ins/common/file-png.c:1544
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:985 ../plug-ins/common/file-pcx.c:736
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:432 ../plug-ins/common/file-png.c:1560
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:977
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1005 ../plug-ins/common/file-sunras.c:610
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1204 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1474
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1204 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1475
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2121
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:318 ../plug-ins/file-fits/fits.c:481
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:748 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1079
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:749 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1079
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:328 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1523
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:644 ../plug-ins/flame/flame.c:442
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1548
......@@ -903,23 +903,23 @@ msgstr "Wczytanie parametrów przeglądarki CML"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2211 ../plug-ins/common/curve-bend.c:891
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:300 ../plug-ins/common/file-cel.c:351
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:578 ../plug-ins/common/file-dicom.c:342
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:580 ../plug-ins/common/file-dicom.c:342
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:361
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:234
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:243 ../plug-ins/common/file-mng.c:1158
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:367 ../plug-ins/common/file-png.c:898
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1100 ../plug-ins/common/file-ps.c:3369
#: ../plug-ins/common/file-psp.c:1717 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:374
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:367 ../plug-ins/common/file-png.c:913
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1100 ../plug-ins/common/file-ps.c:3370
#: ../plug-ins/common/file-psp.c:1738 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:374
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1086 ../plug-ins/common/file-sunras.c:436
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:329 ../plug-ins/common/file-svg.c:709
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:329 ../plug-ins/common/file-svg.c:710
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:446 ../plug-ins/common/file-xbm.c:747
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:659 ../plug-ins/common/file-xmc.c:840
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:659 ../plug-ins/common/file-xmc.c:841
#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:455 ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2010
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-load.c:226 ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:234
#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:360 ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:462
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:501 ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:670
#: ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:748 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:97
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:515 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:138
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:501 ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:671
#: ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:749 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:97
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:517 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:138
#: ../plug-ins/file-psd/psd-thumb-load.c:82 ../plug-ins/flame/flame.c:411
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1865
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:924
......@@ -1177,7 +1177,7 @@ msgid "_Redness cr709:"
msgstr "_Czerwień cr709:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:195 ../plug-ins/common/decompose.c:175
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1601
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1602
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
......@@ -1264,7 +1264,7 @@ msgstr "Nie można odnaleźć warstw dla obrazu %d"
msgid "Composing"
msgstr "Składanie"
#: ../plug-ins/common/compose.c:845 ../plug-ins/common/compose.c:1318
#: ../plug-ins/common/compose.c:845 ../plug-ins/common/compose.c:1319
msgid "At least one image is needed to compose"
msgstr "Do składania wymagany jest co najmniej jeden obraz"
......@@ -1289,25 +1289,25 @@ msgstr "Błąd podczas rozpoznawania identyfikatorów warstw"
msgid "Unable to recompose, source layer not found"
msgstr "Nie można ponownie złożyć, nie odnaleziono warstwy źródłowej"
#: ../plug-ins/common/compose.c:1070
#: ../plug-ins/common/compose.c:1071
msgid "Compose"
msgstr "Złożenie"
#. Compose type combo
#: ../plug-ins/common/compose.c:1098
#: ../plug-ins/common/compose.c:1099
msgid "Compose Channels"
msgstr "Złożenie kanałów"
#: ../plug-ins/common/compose.c:1108 ../plug-ins/common/decompose.c:851
#: ../plug-ins/common/compose.c:1109 ../plug-ins/common/decompose.c:852
msgid "Color _model:"
msgstr "_Model kolorów:"
#. Channel representation table
#: ../plug-ins/common/compose.c:1140
#: ../plug-ins/common/compose.c:1141
msgid "Channel Representations"
msgstr "Reprezentacje kanału"
#: ../plug-ins/common/compose.c:1203
#: ../plug-ins/common/compose.c:1204
msgid "Mask value"
msgstr "Wartość maski"
......@@ -1442,7 +1442,7 @@ msgstr "A_utomatyczny podgląd"
#. Options area, bottom of column
#. Options section
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1308 ../plug-ins/common/ripple.c:521
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1241
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1242
msgid "Options"
msgstr "Opcje"
......@@ -1721,23 +1721,23 @@ msgstr "Rozkładanie"
msgid "Image not suitable for this decomposition"
msgstr "Obraz nie jest odpowiedni do tego rozkładania"
#: ../plug-ins/common/decompose.c:816
#: ../plug-ins/common/decompose.c:817
msgid "Decompose"
msgstr "Rozkładanie"
#: ../plug-ins/common/decompose.c:839
#: ../plug-ins/common/decompose.c:840
msgid "Extract Channels"
msgstr "Wydobycie kanałów"
#: ../plug-ins/common/decompose.c:886
#: ../plug-ins/common/decompose.c:887
msgid "_Decompose to layers"
msgstr "_Rozłożenie na warstwy"
#: ../plug-ins/common/decompose.c:897
#: ../plug-ins/common/decompose.c:898
msgid "_Foreground as registration color"
msgstr "_Kolor pierwszoplanowy jako kolor rejestracji"
#: ../plug-ins/common/decompose.c:898
#: ../plug-ins/common/decompose.c:899
msgid ""
"Pixels in the foreground color will appear black in all output images. This "
"can be used for things like crop marks that have to show up on all channels."
......@@ -1778,7 +1778,7 @@ msgstr "Źródło 2:"
msgid "O_verlap:"
msgstr "_Nakładanie:"
#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:775 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1629
#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:775 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1630
msgid "O_ffset:"
msgstr "Prz_esunięcie:"
......@@ -1846,8 +1846,8 @@ msgid "Destripe"
msgstr "Usunięcie pasków"
#: ../plug-ins/common/destripe.c:476 ../plug-ins/common/file-html-table.c:638
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3495 ../plug-ins/common/file-ps.c:3700
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1642
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3496 ../plug-ins/common/file-ps.c:3701
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1643
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:453 ../plug-ins/common/tile.c:464
#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:163
#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:399
......@@ -2010,10 +2010,10 @@ msgstr "Koniec pliku lub błąd podczas odczytywania nagłówka obrazu"
#.
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:342 ../plug-ins/common/file-dicom.c:334
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:364 ../plug-ins/common/file-gegl.c:298
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:353 ../plug-ins/common/file-gih.c:668
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:353 ../plug-ins/common/file-gih.c:669
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:227 ../plug-ins/common/file-pat.c:336
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:359 ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:858
#: ../plug-ins/common/file-pix.c:357 ../plug-ins/common/file-png.c:890
#: ../plug-ins/common/file-pix.c:357 ../plug-ins/common/file-png.c:905
#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:564 ../plug-ins/common/file-ps.c:1092
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1079 ../plug-ins/common/file-sunras.c:429
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:438 ../plug-ins/common/file-wmf.c:984
......@@ -2022,7 +2022,7 @@ msgstr "Koniec pliku lub błąd podczas odczytywania nagłówka obrazu"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-load.c:218
#: ../plug-ins/file-darktable/file-darktable.c:302
#: ../plug-ins/file-exr/file-exr.c:185 ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:218
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:494 ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:663
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:494 ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:664
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:90 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:130
#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:325 ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:236
#, c-format
......@@ -2053,39 +2053,39 @@ msgstr ""
msgid "Can't create a new image"
msgstr "Nie można utworzyć nowego obrazu"
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:467 ../plug-ins/common/file-cel.c:503
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:528
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:469 ../plug-ins/common/file-cel.c:505
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:530
#, c-format
msgid "EOF or error while reading image data"
msgstr "Koniec pliku lub błąd podczas odczytywania danych obrazu"
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:545
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:547
#, c-format
msgid "Unsupported bit depth (%d)!"
msgstr "Nieobsługiwana głębia kolorów (%d)."
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:629 ../plug-ins/common/file-cel.c:641
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:631 ../plug-ins/common/file-cel.c:643
#, c-format
msgid "'%s': EOF or error while reading palette header"
msgstr "„%s”: koniec pliku lub błąd podczas odczytywania nagłówka desenia"
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:650
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:652
#, c-format
msgid "'%s': is not a KCF palette file"
msgstr "„%s”: nie jest plikiem desenia KCF"
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:659
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:661
#, c-format
msgid "'%s': illegal bpp value in palette: %hhu"
msgstr "„%s”: niedozwolona wartość BPP w deseniu: %hhu"
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:668
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:670
#, c-format
msgid "'%s': illegal number of colors: %u"
msgstr "„%s”: niedozwolona liczba kolorów: %u"
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:683 ../plug-ins/common/file-cel.c:700
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:720
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:685 ../plug-ins/common/file-cel.c:702
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:722
#, c-format
msgid "'%s': EOF or error while reading palette data"
msgstr "„%s”: koniec pliku lub błąd podczas odczytywania danych desenia"
......@@ -2098,18 +2098,18 @@ msgstr "„%s”: koniec pliku lub błąd podczas odczytywania danych desenia"
#.
#. * Open the file for writing...
#.
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:776 ../plug-ins/common/file-gbr.c:689
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:865 ../plug-ins/common/file-gih.c:1294
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:236 ../plug-ins/common/file-pat.c:533
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:660 ../plug-ins/common/file-pix.c:536
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1537 ../plug-ins/common/file-pnm.c:1208
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:778 ../plug-ins/common/file-gbr.c:690
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:865 ../plug-ins/common/file-gih.c:1295
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:236 ../plug-ins/common/file-pat.c:534
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:662 ../plug-ins/common/file-pix.c:536
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1553 ../plug-ins/common/file-pnm.c:1208
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1265 ../plug-ins/common/file-sunras.c:602
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1198 ../plug-ins/common/file-xbm.c:1033
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:660 ../plug-ins/common/file-xwd.c:652
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:310 ../plug-ins/file-fits/fits.c:473
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:716 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1073
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:717 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1073
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:285 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1516
#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:577 ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:317
#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:578 ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:317
#, c-format
msgid "Exporting '%s'"
msgstr "Eksportowanie „%s”"
......@@ -2246,22 +2246,22 @@ msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
msgstr "Nieprawidłowy ciąg UTF-8 w pliku pędzla „%s”."
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:476 ../plug-ins/common/file-gih.c:499
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1196
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1197
#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3064
msgid "Unnamed"
msgstr "Bez nazwy"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:791
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:792
msgid "Brush"
msgstr "Pędzel"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:807 ../plug-ins/common/file-gih.c:922
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:622 ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:666
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:808 ../plug-ins/common/file-gih.c:923
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:623 ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:666
msgid "Description:"
msgstr "Opis:"
#. attach labels
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:819 ../plug-ins/common/grid.c:798
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:820 ../plug-ins/common/grid.c:798
msgid "Spacing:"
msgstr "Odstęp:"
......@@ -2294,22 +2294,22 @@ msgstr ""
msgid "Background (%d%s)"
msgstr "Tło (%d%s)"
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:1005
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:1007
#, c-format
msgid "Opening '%s' (frame %d)"
msgstr "Otwieranie „%s” (klatka %d)"
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:1034
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:1036
#, c-format
msgid "Frame %d"
msgstr "Klatka %d"
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:1036
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:1038
#, c-format
msgid "Frame %d (%d%s)"
msgstr "Klatka %d (%d%s)"
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:1067
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:1069
#, c-format
msgid ""
"GIF: Undocumented GIF composite type %d is not handled. Animation might not "
......@@ -2408,51 +2408,51 @@ msgstr "Pędzel programu GIMP (animowany)"
msgid "GIMP brush file appears to be corrupted."
msgstr "Plik pędzla programu GIMP jest uszkodzony."
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:904
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:905
msgid "Brush Pipe"
msgstr "Potok pędzla"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:937
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:938
msgid "Spacing (percent):"
msgstr "Odstęp (Procenty):"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:992
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:993
msgid "Pixels"
msgstr "Piksele"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:997
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:998
msgid "Cell size:"
msgstr "Rozmiar komórki:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1010
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1011
msgid "Number of cells:"
msgstr "Liczba komórek:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1035
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1036
msgid " Rows of "
msgstr " Rzędów "
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1047
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1048
msgid " Columns on each layer"
msgstr " Kolumn na każdej warstwie"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1051
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1052
msgid " (Width Mismatch!) "
msgstr " (Niedopasowanie szerokości) "
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1055
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1056
msgid " (Height Mismatch!) "
msgstr " (Niedopasowanie wysokości) "
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1060
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1061
msgid "Display as:"
msgstr "Wyświetlanie jako:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1071
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1072
msgid "Dimension:"
msgstr "Wymiar:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1147
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1148
msgid "Ranks:"
msgstr "Rzędy:"
......@@ -2564,9 +2564,9 @@ msgstr "Liczba pikseli brzegu tabeli."
msgid "The width for each table cell. Can be a number or a percent."
msgstr "Szerokość każdej komórki. Liczba lub procent."
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:654 ../plug-ins/common/file-ps.c:3508
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3712 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1658
#: ../plug-ins/common/film.c:1005 ../plug-ins/common/smooth-palette.c:458
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:654 ../plug-ins/common/file-ps.c:3509
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3713 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1659
#: ../plug-ins/common/film.c:1006 ../plug-ins/common/smooth-palette.c:458
#: ../plug-ins/common/tile.c:468 ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:173
#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:406
#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:286
......@@ -2669,7 +2669,7 @@ msgstr ""
#. Inform the user that we couldn't losslessly save the
#. * transparency & just use the full palette
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:533 ../plug-ins/common/file-png.c:2197
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:533 ../plug-ins/common/file-png.c:2263
msgid "Couldn't losslessly save transparency, saving opacity instead."
msgstr ""
"Nie można bezstratnie zapisać przezroczystości, zapisano zamiast tego krycie."
......@@ -2703,7 +2703,7 @@ msgid "Save creation time"
msgstr "Zapis czasu powstania"
#. Dialog init
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1413 ../plug-ins/common/file-png.c:2248
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1413 ../plug-ins/common/file-png.c:2321
msgid "PNG"
msgstr "PNG"
......@@ -2747,7 +2747,7 @@ msgstr "Domyślne traktowanie klatek:"
msgid "PNG compression level:"
msgstr "Stopień kompresji PNG:"
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1467 ../plug-ins/ui/plug-in-file-png.ui.h:10
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1467 ../plug-ins/ui/plug-in-file-png.ui.h:9
msgid "Choose a high compression level for small file size"
msgstr "Wybranie wysokiego stopnia kompresji daje małe pliki wynikowe"
......@@ -2799,7 +2799,7 @@ msgstr "Deseń programu GIMP"
msgid "Invalid UTF-8 string in pattern file '%s'."
msgstr "Nieprawidłowy ciąg UTF-8 w pliku z deseniem „%s”."
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:607
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:608
msgid "Pattern"
msgstr "Deseń"
......@@ -2842,35 +2842,35 @@ msgstr "Rozdzielczość przekracza granice w nagłówku XCX, używanie 72×72"
msgid "Image dimensions too large: width %d x height %d"
msgstr "Wymiary obrazu są za duże: szerokość %d × wysokość %d"
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:482
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:484
msgid "Unusual PCX flavour, giving up"
msgstr "Nietypowa odmiana formatu PCX, zrezygnowano"
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:695 ../plug-ins/common/file-pnm.c:1204
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:697 ../plug-ins/common/file-pnm.c:1204
msgid "Cannot export images with alpha channel."
msgstr "Nie można eksportować obrazów z kanałem alfa."
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:707
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:709
#, c-format
msgid "Invalid X offset: %d"
msgstr "Nieprawidłowe przesunięcie X: %d"
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:713
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:715
#, c-format
msgid "Invalid Y offset: %d"
msgstr "Nieprawidłowe przesunięcie Y: %d"
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:719
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:721
#, c-format
msgid "Right border out of bounds (must be < %d): %d"
msgstr "Prawa krawędź jest poza zakresem (musi być < %d): %d"
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:726
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:728
#, c-format
msgid "Bottom border out of bounds (must be < %d): %d"
msgstr "Dolna krawędź jest poza zakresem (musi być < %d): %d"
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:793
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:795
#, c-format
msgid "Writing to file '%s' failed: %s"
msgstr "Zapisanie do pliku „%s” się nie powiodło: %s"
......@@ -2900,7 +2900,7 @@ msgstr "%s-stron"
msgid "Import from PDF"
msgstr "Import z PDF"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1090 ../plug-ins/common/file-ps.c:3421
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1090 ../plug-ins/common/file-ps.c:3422
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:148
msgid "_Import"
msgstr "Za_importuj"
......@@ -2927,7 +2927,7 @@ msgid "Use _Anti-aliasing"
msgstr "Użycie _wygładzania"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1457
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1458 ../plug-ins/common/file-svg.c:914
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1458 ../plug-ins/common/file-svg.c:915
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:700 ../plug-ins/print/print-page-layout.c:305
#, c-format
msgid "pixels/%a"
......@@ -2997,7 +2997,7 @@ msgstr "Dodanie tego obrazu"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1079
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1147
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1245 ../plug-ins/common/file-ps.c:1915
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:924
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:925
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strona %d"
......@@ -3007,7 +3007,7 @@ msgid "Error! In order to save the file, at least one image should be added!"
msgstr "Błąd. Aby zapisać plik, należy dodać co najmniej jeden obraz."
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1289
#: ../plug-ins/print/print-draw-page.c:118
#: ../plug-ins/print/print-draw-page.c:123
msgid "Cannot handle the size (either width or height) of the image."
msgstr "Nie można obsłużyć rozmiaru (szerokości lub wysokości) obrazu."
......@@ -3015,38 +3015,38 @@ msgstr "Nie można obsłużyć rozmiaru (szerokości lub wysokości) obrazu."
msgid "Alias Pix image"
msgstr "Obraz Alias Pix"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:294 ../plug-ins/common/file-png.c:315
#: ../plug-ins/common/file-png.c:335 ../plug-ins/common/file-png.c:352
#: ../plug-ins/common/file-png.c:309 ../plug-ins/common/file-png.c:330
#: ../plug-ins/common/file-png.c:350 ../plug-ins/common/file-png.c:367
msgid "PNG image"
msgstr "Obraz PNG"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:746
#: ../plug-ins/common/file-png.c:761
#, c-format
msgid "Error loading PNG file: %s"
msgstr "Błąd podczas wczytywania pliku PNG: %s"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:863
#: ../plug-ins/common/file-png.c:878
#, c-format
msgid "Error creating PNG read struct while exporting '%s'."
msgstr ""
"Błąd podczas tworzenia struktur odczytu PNG podczas eksportowania „%s”."
#: ../plug-ins/common/file-png.c:873
#: ../plug-ins/common/file-png.c:888
#, c-format
msgid "Error while reading '%s'. File corrupted?"
msgstr "Błąd podczas odczytywania pliku „%s”. Plik może być uszkodzony."
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1028
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1043
#, c-format
msgid "Unknown color model in PNG file '%s'."
msgstr "Nieznany model kolorów w pliku PNG „%s”."
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1041 ../plug-ins/file-exr/file-exr.c:251
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1056 ../plug-ins/file-exr/file-exr.c:251
#, c-format
msgid "Could not create new image for '%s': %s"
msgstr "Nie można utworzyć nowego obrazu dla „%s”: %s"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1095
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1111
msgid ""
"The PNG file specifies an offset that caused the layer to be positioned "
"outside the image."
......@@ -3054,19 +3054,19 @@ msgstr ""
"Plik PNG określa przesunięcie, które powoduje umieszczenie zawartości "
"warstwy poza obrazem."
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1372
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1388
msgid "Apply PNG Offset"
msgstr "Zastosowanie przesunięcia PNG"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1376
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1392
msgid "Ignore PNG offset"
msgstr "Ignorowanie przesunięcia PNG"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1377
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1393
msgid "Apply PNG offset to layer"
msgstr "Zastosowanie przesunięcia PNG do warstwy"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1402
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1418
#, c-format
msgid ""
"The PNG image you are importing specifies an offset of %d, %d. Do you want "
......@@ -3075,23 +3075,23 @@ msgstr ""
"Importowany obraz PNG określa przesunięcie %d, %d. Zastosować to "
"przesunięcie do warstwy?"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1510
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1526
#, c-format
msgid "Error creating PNG write struct while exporting '%s'."
msgstr "Błąd podczas tworzenia struktur zapisu PNG podczas eksportowania „%s”."
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1520
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1536
#, c-format
msgid "Error while exporting '%s'. Could not export image."
msgstr "Błąd podczas eksportowania pliku „%s”. Nie można wyeksportować obrazu."
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2265 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1784
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2338 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1785
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:958
#, c-format
msgid "Error loading UI file '%s': %s"
msgstr "Błąd podczas wczytywania pliku interfejsu użytkownika „%s”: %s"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2266 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1785
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2339 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1786
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:959
msgid "Unknown error"
msgstr "Nieznany błąd"
......@@ -3203,112 +3203,112 @@ msgstr "Nie można zinterpretować pliku PostScript „%s”"
msgid "PostScript export cannot handle images with alpha channels"
msgstr "Eksport PostScript nie obsługuje obrazów z kanałami alfa"
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3416
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3417
msgid "Import from PostScript"
msgstr "Import z pliku PostScript"
#. Rendering
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3460
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3461
msgid "Rendering"
msgstr "Renderowanie"
#. Resolution
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3479 ../plug-ins/common/file-svg.c:908
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3480 ../plug-ins/common/file-svg.c:909
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:694
msgid "Resolution:"
msgstr "Rozdzielczość:"
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3521
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3522
msgid "Pages:"
msgstr "Strony:"
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3528
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3529
msgid "Pages to load (e.g.: 1-4 or 1,3,5-7)"
msgstr "Strony do wczytania (np.: 1-4 lub 1,3,5-7)"
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3533 ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2657
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3534 ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2657
msgid "Layers"
msgstr "Warstwy"
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3536
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3537
msgid "Images"
msgstr "Obrazy"
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3539
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3540
msgid "Open as"
msgstr "Otwórz jako"