Commit 6b46d3a0 authored by Stanislav Brabec's avatar Stanislav Brabec Committed by Stanislav Brabec

Updated Czech translation from Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>.

2002-11-05  Stanislav Brabec  <sbrabec@suse.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation from Michal Bukovjan
	<bukm@centrum.cz>.
parent b96698f9
2002-11-05 Stanislav Brabec <sbrabec@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation from Michal Bukovjan
<bukm@centrum.cz>.
2002-11-01 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
......
......@@ -6,8 +6,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-std-plugins 1.2.3\n"
"POT-Creation-Date: 2002-10-25 05:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-10-25 10:43GMT\n"
"POT-Creation-Date: 2002-11-04 10:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-04 22:43GMT\n"
"Last-Translator: Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -214,6 +214,77 @@ msgstr "/Černá"
msgid "/White"
msgstr "/Bílá"
#. Hue
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:154
msgid "_H"
msgstr "_O"
#. Saturation
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:156
msgid "_S"
msgstr "_S"
#. Value
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:158
msgid "_V"
msgstr "_H"
#. Red
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:160
msgid "_R"
msgstr "_R"
#. Green
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:162
msgid "_G"
msgstr "_G"
#. Blue
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:164
msgid "_B"
msgstr "_B"
#. Alpha
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166
msgid "_A"
msgstr "_A"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:170
msgid "Hue"
msgstr "Odstín"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:171
msgid "Saturation"
msgstr "Sytost"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:172
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:173
msgid "Red"
msgstr "Červená (Red)"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:174
msgid "Green"
msgstr "Zelená (Green)"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175
msgid "Blue"
msgstr "Modrá (Blue)"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:176
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:240
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML"
msgstr "Hexadecimální barevná notace jako v HTML"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:254
msgid "He_x Triplet:"
msgstr "Trojice he_x:"
#: libgimpwidgets/gimpfileselection.c:352
msgid "Select Folder"
msgstr "Výběr adresáře"
......@@ -302,7 +373,7 @@ msgstr "Jednotka"
msgid "Factor"
msgstr "Faktor"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:879
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:976
msgid ""
"If the \"Time\" button is not pressed, use this value for random number "
"generator seed - this allows you to repeat a given \"random\" operation"
......@@ -310,32 +381,76 @@ msgstr ""
"Pokud tlačítko \"Čas\" není stisknuto, použije se této hodnoty pro hnízdo "
"náhodného generátoru - umožňuje to zopakovat zadanou \"náhodnou\" operaci"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:884
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:981
msgid "_Time"
msgstr "Ča_s"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:893
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:990
msgid ""
"Seed random number generator from the current time - this guarantees a "
"reasonable randomization"
msgstr "Hnízdo náhodného generátoru z aktuálního času - zaručuje přiměřenou náhodnost"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1219
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1316
msgid "Bytes"
msgstr "bajtů"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1220
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1317
msgid "KiloBytes"
msgstr "kilobajtů"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1221
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1318
msgid "MegaBytes"
msgstr "megabajtů"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1222
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1319
msgid "GigaBytes"
msgstr "gigabajtů"
#: modules/cdisplay_gamma.c:89
msgid "Gamma color display filter"
msgstr "Zobrazovací filtr barvy gama"
#: modules/cdisplay_gamma.c:155
msgid "Gamma"
msgstr "Gama"
#: modules/cdisplay_gamma.c:316
msgid "Gamma:"
msgstr "Gama:"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:89
msgid "High Contrast color display filter"
msgstr "Zobrazovací filtr vysoce kontrastních barev"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:155
msgid "Contrast"
msgstr "Kontrast"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:314
msgid "Contrast Cycles:"
msgstr "Cykly kontrastu:"
#: modules/colorsel_triangle.c:107
msgid "Painter-style triangle color selector"
msgstr "Výběr barev z trojúhelníku na malířský způsob"
#: modules/colorsel_triangle.c:179
msgid "_Triangle"
msgstr "_Trojúhelník"
#: modules/colorsel_water.c:103
msgid "Watercolor style color selector"
msgstr "Výběr barev ve stylu vodovek"
#: modules/colorsel_water.c:175
msgid "_Watercolor"
msgstr "_Vodová barva"
#: modules/colorsel_water.c:249
msgid "Pressure"
msgstr "Tlak"
#~ msgid "OK"
#~ msgstr "OK"
......
2002-11-05 Stanislav Brabec <sbrabec@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation from Michal Bukovjan
<bukm@centrum.cz>.
2002-11-02 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -6,8 +6,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP 1.3.0\n"
"POT-Creation-Date: 2002-10-25 05:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-10-25 12:40GMT\n"
"POT-Creation-Date: 2002-11-04 10:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-04 22:35GMT\n"
"Last-Translator: Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -265,7 +265,7 @@ msgstr "Vložit"
msgid "Cut"
msgstr "Vyjmout"
#: app/undo.c:3616
#: app/undo.c:3616 app/tools/gimptexttool.c:148
msgid "Text"
msgstr "Text"
......@@ -459,32 +459,27 @@ msgstr "Pouze šedá"
msgid "Black Only"
msgstr "Pouze černá"
#: app/base/base-enums.c:113 app/gui/color-notebook.c:264
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:68
#: app/base/base-enums.c:113 app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:68
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:98
msgid "Value"
msgstr "Jas"
#: app/base/base-enums.c:114 app/gui/color-notebook.c:265
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:306
#: app/base/base-enums.c:114 app/tools/gimpcolorbalancetool.c:306
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:481
msgid "Red"
msgstr "Červená"
#: app/base/base-enums.c:115 app/gui/color-notebook.c:266
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:313
#: app/base/base-enums.c:115 app/tools/gimpcolorbalancetool.c:313
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:482
msgid "Green"
msgstr "Zelená"
#: app/base/base-enums.c:116 app/gui/color-notebook.c:267
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:320
#: app/base/base-enums.c:116 app/tools/gimpcolorbalancetool.c:320
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:483
msgid "Blue"
msgstr "Modrá"
#: app/base/base-enums.c:117 app/gui/color-notebook.c:268
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:486
#: app/base/base-enums.c:117 app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:486
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
......@@ -811,7 +806,7 @@ msgstr "Popředí do pozadí (HSV proti směru hodinových ručiček)"
msgid "FG to BG (HSV clockwise hue)"
msgstr "Popředí do pozadí (HSV odstín po směru hodinových ručiček)"
#: app/core/gimpbrush.c:510
#: app/core/gimpbrush.c:511
#, c-format
msgid ""
"Fatal parsing error (unknown version %d):\n"
......@@ -820,7 +815,7 @@ msgstr ""
"Fatální chyba zpracování (neznámá verze %d):\n"
"Soubor se stopou '%s'"
#: app/core/gimpbrush.c:531 app/core/gimpbrush.c:559 app/core/gimpbrush.c:578
#: app/core/gimpbrush.c:532 app/core/gimpbrush.c:560 app/core/gimpbrush.c:579
#, c-format
msgid ""
"Fatal parsing error:\n"
......@@ -829,12 +824,12 @@ msgstr ""
"Fatální chyba zpracování:\n"
"Soubor se stopou '%s' vypadá jako useknutý."
#: app/core/gimpbrush.c:539 app/core/gimpbrushpipe.c:330
#: app/core/gimpbrush.c:540 app/core/gimpbrushpipe.c:330
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
msgstr "Neplatný řetězec v kódování UTF-8 v souboru se stopou '%s'."
#: app/core/gimpbrush.c:547 app/core/gimpbrushpipe.c:332
#: app/core/gimpbrush.c:548 app/core/gimpbrushpipe.c:332
#: app/core/gimpcontext.c:1212 app/core/gimpgradient.c:354
#: app/core/gimppalette.c:345 app/core/gimppattern.c:346
msgid "Unnamed"
......@@ -1630,71 +1625,22 @@ msgstr "Vlastnosti kanálu"
msgid "Edit Channel Attributes"
msgstr "Úpravy vlastností kanálu"
#. Hue
#: app/gui/color-notebook.c:246
msgid "H"
msgstr "H"
#. Saturation
#: app/gui/color-notebook.c:248
msgid "S"
msgstr "S"
#. Value
#: app/gui/color-notebook.c:250
msgid "V"
msgstr "V"
#. Red
#: app/gui/color-notebook.c:252
msgid "R"
msgstr "R"
#. Green
#: app/gui/color-notebook.c:254
msgid "G"
msgstr "G"
#. Blue
#: app/gui/color-notebook.c:256
msgid "B"
msgstr "B"
#. Alpha
#: app/gui/color-notebook.c:258
msgid "A"
msgstr "A"
#: app/gui/color-notebook.c:262 app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:65
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:95
msgid "Hue"
msgstr "Odstín"
#: app/gui/color-notebook.c:263 app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:66
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:96
msgid "Saturation"
msgstr "Sytost"
#: app/gui/color-notebook.c:425
#: app/gui/color-notebook.c:397
msgid "Current:"
msgstr "Aktuální:"
#: app/gui/color-notebook.c:446
#: app/gui/color-notebook.c:418
msgid "Old:"
msgstr "Stará:"
#: app/gui/color-notebook.c:468
#: app/gui/color-notebook.c:439
msgid "Revert to old color"
msgstr "Navrátit předchozí barvu"
#: app/gui/color-notebook.c:572
#: app/gui/color-notebook.c:474
msgid "Add the current color to the color history"
msgstr "Přidá aktuální barvy do historie barev"
#: app/gui/color-notebook.c:636
msgid "He_x Triplet:"
msgstr "He_x trojice:"
#: app/gui/colormap-editor-commands.c:108
msgid "Edit Indexed Color"
msgstr "Úpravy indexované barvy"
......@@ -1938,11 +1884,6 @@ msgstr "Navigace zobrazení"
msgid "Navigation"
msgstr "Navigace"
#: app/gui/dialogs-constructors.c:1159 app/gui/dialogs-constructors.c:1197
#, c-format
msgid "%s Options"
msgstr "Volby pro %s"
#: app/gui/drawable-commands.c:72
msgid "Desaturate operates only on RGB color drawables."
msgstr "Odbarvení pracuje pouze s obrazovkami v RGB barvách."
......@@ -2001,12 +1942,12 @@ msgstr ""
"%s"
#. Error message should be added. --bex
#: app/gui/file-commands.c:173 app/gui/file-save-dialog.c:438
#: app/gui/file-commands.c:184 app/gui/file-save-dialog.c:444
#, c-format
msgid "Saving '%s' failed."
msgstr "Zápis '%s' selhal."
#: app/gui/file-commands.c:215
#: app/gui/file-commands.c:229
msgid ""
"Revert failed.\n"
"No file name associated with this image."
......@@ -2014,7 +1955,7 @@ msgstr ""
"Navrácení selhalo.\n"
"S tímto obrázkem není spojen žádný název souboru."
#: app/gui/file-commands.c:229
#: app/gui/file-commands.c:243
#, c-format
msgid ""
"Revert '%s' to\n"
......@@ -2029,11 +1970,11 @@ msgstr ""
"(Všechny provedené změny se nenávratně\n"
"ztratí, včetně informací o zpětných úpravách)"
#: app/gui/file-commands.c:237
#: app/gui/file-commands.c:251
msgid "Revert Image"
msgstr "Navrátit obrázek"
#: app/gui/file-commands.c:321
#: app/gui/file-commands.c:337
#, c-format
msgid ""
"Reverting to '%s' failed:\n"
......@@ -2126,11 +2067,11 @@ msgstr ""
msgid "Confirm Image Size"
msgstr "Potvrdit rozměry plátna"
#: app/gui/file-open-dialog.c:181 app/gui/file-open-dialog.c:198
#: app/gui/file-open-dialog.c:208 app/gui/file-open-dialog.c:232
msgid "Open Image"
msgstr "Otevřít obrázek"
#: app/gui/file-open-dialog.c:244
#: app/gui/file-open-dialog.c:278
msgid ""
"Click to update preview\n"
"<Ctrl> Click to force update even if preview is up-to-date"
......@@ -2139,28 +2080,28 @@ msgstr ""
"Klávesou <Ctrl> vynutíte aktualizaci, i když je náhled aktuální"
#. The preview toggle
#: app/gui/file-open-dialog.c:256 app/tools/gimpimagemaptool.c:225
#: app/gui/file-open-dialog.c:290 app/tools/gimpimagemaptool.c:225
msgid "_Preview"
msgstr "_Náhled"
#: app/gui/file-open-dialog.c:309 app/gui/file-open-dialog.c:428
#: app/gui/file-open-dialog.c:343 app/gui/file-open-dialog.c:462
msgid "No Selection"
msgstr "Žádný výběr"
#: app/gui/file-open-dialog.c:517 app/gui/file-open-dialog.c:547
#: app/gui/file-open-dialog.c:551 app/gui/file-open-dialog.c:581
#, c-format
msgid "Thumbnail %d of %d"
msgstr "Miniatura č. %d z %d"
#: app/gui/file-save-dialog.c:174 app/gui/file-save-dialog.c:234
#: app/gui/file-save-dialog.c:172 app/gui/file-save-dialog.c:240
msgid "Save Image"
msgstr "Zapsat obrázek"
#: app/gui/file-save-dialog.c:213
#: app/gui/file-save-dialog.c:219
msgid "Save a Copy of the Image"
msgstr "Zapíše kopii obrázku"
#: app/gui/file-save-dialog.c:371
#: app/gui/file-save-dialog.c:377
#, c-format
msgid ""
"File '%s' exists.\n"
......@@ -2169,7 +2110,7 @@ msgstr ""
"Soubor %s existuje.\n"
"Přepsat?"
#: app/gui/file-save-dialog.c:374
#: app/gui/file-save-dialog.c:380
msgid "File Exists!"
msgstr "Soubor existuje!"
......@@ -4800,7 +4741,7 @@ msgstr "Vybrat obvod:"
msgid "GIMP Startup"
msgstr "Spouští se program GIMP"
#: app/gui/splash.c:96 app/widgets/gimptoolbox.c:173
#: app/gui/splash.c:96 app/widgets/gimptoolbox.c:183
msgid "The GIMP"
msgstr "GIMP"
......@@ -5635,14 +5576,6 @@ msgstr "Spouští se rozšíření: "
msgid "Starting Extensions"
msgstr "Spouští se rozšíření"
#: app/tools/tools-enums.c:13
msgid "Crop"
msgstr "Ořez"
#: app/tools/tools-enums.c:14
msgid "Resize"
msgstr "Rozměry plátna"
#: app/tools/gimpairbrushtool.c:63
msgid "Airbrush"
msgstr "Vzdušný štětec"
......@@ -6158,7 +6091,7 @@ msgid "Hard Edge"
msgstr "Ostré hrany"
#: app/tools/gimpfliptool.c:94
msgid "Flip Tool"
msgid "Flip"
msgstr "Překlopení"
#: app/tools/gimpfliptool.c:95
......@@ -6322,8 +6255,8 @@ msgid "R_eset Color"
msgstr "Obnovit bar_vu"
#: app/tools/gimpinktool.c:256
msgid "Ink Tool"
msgstr "Pero"
msgid "Ink"
msgstr "Inkoust"
#: app/tools/gimpinktool.c:257
msgid "Draw in ink"
......@@ -6371,8 +6304,8 @@ msgid "Shape"
msgstr "Tvar"
#: app/tools/gimpiscissorstool.c:276
msgid "Intelligent Scissors"
msgstr "Inteligentní nůžky"
msgid "Scissors"
msgstr "Nůžky"
#: app/tools/gimpiscissorstool.c:277
msgid "Select shapes from image"
......@@ -6419,7 +6352,7 @@ msgstr "Vyberte černý bod"
msgid "Pick Gray Point"
msgstr "Vyberte šedý bod"
#: app/tools/gimplevelstool.c:527 modules/cdisplay_gamma.c:155
#: app/tools/gimplevelstool.c:527
msgid "Gamma"
msgstr "Gama"
......@@ -6502,7 +6435,7 @@ msgid "Use Info Window"
msgstr "Použít informační okno"
#: app/tools/gimpmovetool.c:119
msgid "Move Tool"
msgid "Move"
msgstr "Přesun"
#: app/tools/gimpmovetool.c:120
......@@ -6546,9 +6479,9 @@ msgstr "Kreslení neostrých tahů štětcem"
msgid "/Tools/Paint Tools/Paintbrush"
msgstr "/Nástroje/Nástroje kreslení/Štětec"
#: app/tools/gimppathtool.c:116 app/tools/path_tool.c:1413
msgid "Path Tool"
msgstr "Nástroj pro cesty"
#: app/tools/gimppathtool.c:116
msgid "Path"
msgstr "Cesta"
#: app/tools/gimppathtool.c:117
msgid "Path tool prototype"
......@@ -6571,7 +6504,7 @@ msgid "/Tools/Paint Tools/Pencil"
msgstr "/Nástroje/Nástroje kreslení/Tužka"
#: app/tools/gimpperspectivetool.c:82
msgid "Perspective Tool"
msgid "Perspective"
msgstr "Perspektiva"
#: app/tools/gimpperspectivetool.c:83
......@@ -6678,9 +6611,9 @@ msgstr "Střed X:"
msgid "Rotating..."
msgstr "Rotuje se..."
#: app/tools/gimpscaletool.c:97
msgid "Scale Tool"
msgstr "Nástroj pro škálování"
#: app/tools/gimpscaletool.c:97 app/tools/gimpscaletool.c:179
msgid "Scale"
msgstr "Škála"
#: app/tools/gimpscaletool.c:98
msgid "Scale the layer or selection"
......@@ -6690,10 +6623,6 @@ msgstr "Škálování vrstvy nebo výběru"
msgid "/Tools/Transform Tools/Scale"
msgstr "/Nástroje/Nástroje transformace/Škálování"
#: app/tools/gimpscaletool.c:179
msgid "Scale"
msgstr "Škála"
#: app/tools/gimpscaletool.c:181
msgid "Scaling Information"
msgstr "Informace o škálování"
......@@ -6706,9 +6635,9 @@ msgstr "Aktuální šířka:"
msgid "Scale Ratio X:"
msgstr "Zvětšení X:"
#: app/tools/gimpsheartool.c:99
msgid "Shear Tool"
msgstr "Naklonění"
#: app/tools/gimpsheartool.c:99 app/tools/gimpsheartool.c:173
msgid "Shear"
msgstr "Naklonit"
#: app/tools/gimpsheartool.c:100
msgid "Shear the layer or selection"
......@@ -6718,10 +6647,6 @@ msgstr "Naklonění vrstvy nebo výběru"
msgid "/Tools/Transform Tools/Shear"
msgstr "/Nástroje/Nástroje transformace/Naklonění"
#: app/tools/gimpsheartool.c:173
msgid "Shear"
msgstr "Naklonit"
#: app/tools/gimpsheartool.c:175
msgid "Shearing Information"
msgstr "Informace o naklonění"
......@@ -6746,10 +6671,6 @@ msgstr "Poskvrnění obrázku"
msgid "/Tools/Paint Tools/Smudge"
msgstr "/Nástroje/Nástroje kreslení/Šmouha"
#: app/tools/gimptexttool.c:148
msgid "Text Tool"
msgstr "Textový nástroj"
#: app/tools/gimptexttool.c:149
msgid "Add text to the image"
msgstr "Přidání textu do obrázku"
......@@ -6837,16 +6758,16 @@ msgstr ""
"které obsahují masky."
#: app/tools/gimpvectortool.c:115
msgid "Vector Tool"
msgstr "Vektorový nástroj"
msgid "Vectors"
msgstr "Vektory"
#: app/tools/gimpvectortool.c:116
msgid "Vector angles and lengths"
msgstr "Vektory úhlů a vzdáleností"
#: app/tools/gimpvectortool.c:117
msgid "/Tools/Vector"
msgstr "/Nástroje/Vektor"
msgid "/Tools/Vectors"
msgstr "/Nástroje/Vektory"
#: app/tools/paint_options.c:182
msgid "Brush:"
......@@ -6888,6 +6809,10 @@ msgstr "Použít barvu z přechodu"
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
#: app/tools/path_tool.c:1413
msgid "Path Tool"
msgstr "Nástroj pro cesty"
#: app/tools/selection_options.c:112
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Nahradit aktuální výběr"
......@@ -7081,7 +7006,7 @@ msgstr "Úpravy"
msgid "Refresh"
msgstr "Zaktualizovat"
#: app/widgets/gimpdatafactoryview.c:402
#: app/widgets/gimpdatafactoryview.c:410
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete\n"
......@@ -7090,7 +7015,7 @@ msgstr ""
"Jste si jisti, že chcete smazat\n"
"\"%s\" ze seznamu a vašeho disku?"
#: app/widgets/gimpdatafactoryview.c:406
#: app/widgets/gimpdatafactoryview.c:414
msgid "Delete Data Object"
msgstr "Smazat datový objekt"
......@@ -7348,7 +7273,7 @@ msgstr ""
"Aktivní přechod.\n"
"Dialog přechodů otevřete klepnutím."
#: app/widgets/gimptoolbox.c:685
#: app/widgets/gimptoolbox.c:723
msgid ""
"Foreground & background colors. The black and white squares reset colors. "
"The arrows swap colors. Double click to open the color selection dialog."
......@@ -7436,6 +7361,16 @@ msgstr "Pouze ztmavení"
msgid "Lighten Only"
msgstr "Pouze zesvětlení"
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:65
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:95
msgid "Hue"
msgstr "Odstín"
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:66
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:96
msgid "Saturation"
msgstr "Sytost"
#: app/widgets/gimpwidgets-utils.c:95
#, c-format
msgid "Message repeated %d times."
......@@ -7483,53 +7418,102 @@ msgstr "chyba XCF: nalezena nepodporovaná verze %d XCF souboru"
msgid "open failed on %s: %s\n"
msgstr "otevření %s selhalo: %s\n"
#: modules/cdisplay_gamma.c:89
msgid "Gamma color display filter"
msgstr "Zobrazovací filtr pro barvy gama"
#: data/misc/gimp.desktop.in.in.h:1
msgid "Create and edit images or photographs"
msgstr "Vytváření a úpravy obrázků a fotografií"
#: modules/cdisplay_gamma.c:316
msgid "Gamma:"
msgstr "Gama:"
#: data/misc/gimp.desktop.in.in.h:2
msgid "The GIMP (unstable)"
msgstr "GIMP (nestabilní)"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:89
msgid "High Contrast color display filter"
msgstr "Zobrazovací filtr pro vysoce kontrastní barvy"
#: libgimptool/gimptoolenums.c:14
msgid "Crop"
msgstr "Ořez"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:155
msgid "Contrast"
msgstr "Kontrast"
#: libgimptool/gimptoolenums.c:15
msgid "Resize"
msgstr "Rozměry plátna"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:314
msgid "Contrast Cycles:"
msgstr "Cykly kontrastu:"
#~ msgid "H"
#~ msgstr "H"
#: modules/colorsel_triangle.c:110
msgid "Painter-style triangle color selector"
msgstr "Výběr barev na malířský způsob z trojúhelníku"
#~ msgid "S"
#~ msgstr "S"
#: modules/colorsel_triangle.c:182
msgid "Triangle"
msgstr "Trojúhelník"
#~ msgid "V"
#~ msgstr "V"
#: modules/colorsel_water.c:107
msgid "Watercolor style color selector"
msgstr "Výběr barev na způsob vodových barev"
#~ msgid "R"
#~ msgstr "R"
#: modules/colorsel_water.c:179
msgid "Watercolor"
msgstr "Vodové barvy"
#~ msgid "G"
#~ msgstr "G"
#: modules/colorsel_water.c:253
msgid "Pressure"
msgstr "Tlak"
#~ msgid "B"
#~ msgstr "B"
#: data/misc/g