Commit 67b3d789 authored by Martin Srebotnjak's avatar Martin Srebotnjak Committed by Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 8bb1c6ef
Pipeline #119070 passed with stages
in 13 minutes and 30 seconds
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gimp - libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-16 18:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-17 12:28+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-26 18:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-26 23:44+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language: sl\n"
......@@ -157,7 +157,8 @@ msgid "Confirm Save"
msgstr "Potrditev shranjevanja"
#: ../libgimp/gimpexport.c:498 ../libgimp/gimpexport.c:580
#: ../libgimp/gimpexport.c:1080 ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:554
#: ../libgimp/gimpexport.c:1080 ../libgimp/gimpproceduredialog.c:228
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:554
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:173
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:183
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:437 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:274
......@@ -179,6 +180,7 @@ msgid "_Ignore"
msgstr "_Prezri"
#: ../libgimp/gimpexport.c:581 ../libgimp/gimpexport.c:1081
#: ../libgimp/gimpproceduredialog.c:222
msgid "_Export"
msgstr "_Izvozi"
......@@ -390,12 +392,12 @@ msgstr[1] "%d procedura se ujema z vašim povpraševanjem"
msgstr[2] "%d proceduri se ujemata z vašim povpraševanjem"
msgstr[3] "%d procedure se ujemajo z vašim povpraševanjem"
#: ../libgimp/gimpprocedure.c:1447
#: ../libgimp/gimpprocedure.c:1644
#, c-format
msgid "Procedure '%s' returned no return values"
msgstr "Procedura »%s« ni vrnila nobenih vrednosti"
#: ../libgimp/gimpprocedure.c:1519
#: ../libgimp/gimpprocedure.c:1736
#, c-format
msgid ""
"Procedure '%s' returned a wrong value type for return value '%s' (#%d). "
......@@ -404,7 +406,7 @@ msgstr ""
"Procedura »%s« je vrnila napačno vrsto vrnjene vrednosti »%s« (#%d). "
"Pričakovana vrednost %s, prejeta %s."
#: ../libgimp/gimpprocedure.c:1531
#: ../libgimp/gimpprocedure.c:1748
#, c-format
msgid ""
"Procedure '%s' has been called with a wrong value type for argument '%s' (#"
......@@ -413,7 +415,7 @@ msgstr ""
"Procedura »%s« je bila priklicana z napačno vrsto vrednosti argumenta »%s« (#"
"%d). Pričakovano %s, prejeto %s."
#: ../libgimp/gimpprocedure.c:1566
#: ../libgimp/gimpprocedure.c:1783
#, c-format
msgid ""
"Procedure '%s' returned '%s' as return value '%s' (#%d, type %s). This value "
......@@ -422,7 +424,7 @@ msgstr ""
"Procedura »%s« je vrnila »%s« kot vrnjeno vrednost »%s« (#%d, vrsta %s). Ta "
"vrednost je izven dovoljenega obsega."
#: ../libgimp/gimpprocedure.c:1580
#: ../libgimp/gimpprocedure.c:1797
#, c-format
msgid ""
"Procedure '%s' has been called with value '%s' for argument '%s' (#%d, type "
......@@ -431,12 +433,12 @@ msgstr ""
"Klic procedure »%s« ima vrednost »%s« za argument »%s« (#%d, vrsta %s). Ta "
"vrednost je zunaj dovoljenega obsega."
#: ../libgimp/gimpprocedure.c:1630
#: ../libgimp/gimpprocedure.c:1847
#, c-format
msgid "Procedure '%s' returned an invalid UTF-8 string for argument '%s'."
msgstr "Procedura »%s« je vrnila neveljaven niz UTF-8 za argument »%s«."
#: ../libgimp/gimpprocedure.c:1640
#: ../libgimp/gimpprocedure.c:1857
#, c-format
msgid ""
"Procedure '%s' has been called with an invalid UTF-8 string for argument "
......@@ -444,6 +446,38 @@ msgid ""
msgstr ""
"Procedura »%s« je bila klicana z neveljavnim nizom UTF-8 za argument »%s«."
#: ../libgimp/gimpproceduredialog.c:220
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:184
msgid "_Open"
msgstr "_Odpri"
#: ../libgimp/gimpproceduredialog.c:224 ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:555
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:438 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:274
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:337 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:403
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:479
msgid "_OK"
msgstr "V _redu"
#: ../libgimp/gimpproceduredialog.c:227 ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:553
msgid "_Reset"
msgstr "_Ponastavi"
#: ../libgimp/gimpproceduredialog.c:248
msgid "_Load Defaults"
msgstr "_Naloži privzete vrednosti"
#: ../libgimp/gimpproceduredialog.c:256
msgid "_Save Defaults"
msgstr "_Shrani privzete vrednosti"
#: ../libgimp/gimpproceduredialog.c:294
msgid "Reset to _Initial Values"
msgstr "Ponastavi na _začetne vrednosti"
#: ../libgimp/gimpproceduredialog.c:303
msgid "Reset to _Factory Defaults"
msgstr "Ponastavi na _tovarniške vrednosti"
#: ../libgimp/gimpprocview.c:175
msgid "Image types:"
msgstr "Vrste slik:"
......@@ -1883,10 +1917,10 @@ msgstr "neveljavna vrednost »%ld« za žeton %s"
msgid "while parsing token '%s': %s"
msgstr "pri razčlenjevanju žetona »%s«: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:676
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:689 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:805
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:887
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:680
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:662
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:675 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:779
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:861
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:682
msgid "fatal parse error"
msgstr "usodna napaka pri razčlenjevanju"
......@@ -1900,40 +1934,40 @@ msgid "Cannot expand ${%s}"
msgstr "Ni mogoče razširiti ${%s}"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:95
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:762
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:725
#, c-format
msgid "Error writing to '%s': %s"
msgstr "Napaka pri pisanju v »%s«: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:190
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:153
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s' for '%s': "
msgstr "Mape »%s« za »%s« ni mogoče ustvariti: "
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:206
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:169
#, c-format
msgid "Could not create temporary file for '%s': "
msgstr "Začasne datoteke za »%s« ni mogoče ustvariti: "
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:872
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:835
#, c-format
msgid "Error writing '%s': %s"
msgstr "Napaka pri pisanju »%s«: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:448
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:422
#, c-format
msgid "invalid UTF-8 string"
msgstr "neveljaven niz UTF-8"
#. please don't translate 'yes' and 'no'
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:680
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:654
#, c-format
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token, got '%s'"
msgstr ""
"za logični žeton je pričakovana vrednost »yes« ali »no«, vrnjena vrednost pa "
"je »%s«"
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:914
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:888
#, c-format
msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
msgstr "Napaka pri razčlenjevanju »%s« v vrstici %d: %s"
......@@ -2005,17 +2039,6 @@ msgstr "_Črna"
msgid "_White"
msgstr "_Bela"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:553
msgid "_Reset"
msgstr "_Ponastavi"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:555
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:438 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:274
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:337 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:403
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:479
msgid "_OK"
msgstr "V _redu"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorhexentry.c:135
msgid ""
"Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS. This entry also accepts "
......@@ -2036,10 +2059,6 @@ msgstr "Barvni profil ICC (*.icc, *.icm)"
msgid "_Save"
msgstr "_Shrani"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:184
msgid "_Open"
msgstr "_Odpri"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:346
#: ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:269
msgid "Folder"
......@@ -2053,7 +2072,7 @@ msgstr "Ni navadna datoteka."
msgid "Select color profile from disk..."
msgstr "Izberite barvni profil z diska ..."
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:285
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:287
msgctxt "profile"
msgid "None"
msgstr "Brez"
......@@ -2233,7 +2252,7 @@ msgstr "Preveri velikost"
msgid "Check Style"
msgstr "Preveri slog"
#: ../libgimpwidgets/gimppropwidgets.c:2128
#: ../libgimpwidgets/gimppropwidgets.c:2160
#, c-format
msgid "This text input field is limited to %d character."
msgid_plural "This text input field is limited to %d characters."
......@@ -2242,7 +2261,7 @@ msgstr[1] "Vnosno polje za besedilo je omejeno na %d znak."
msgstr[2] "Vnosno polje za besedilo je omejeno na %d znaka."
msgstr[3] "Vnosno polje za besedilo je omejeno na %d znake."
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:471
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:251
msgid ""
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
......@@ -2250,15 +2269,15 @@ msgstr ""
"Uporabi navedeno vrednost pri izračunavanju naključnih števil. Tako lahko "
"ponovite dano »naključno« operacijo."
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:475
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:255
msgid "_New Seed"
msgstr "_Novo seme"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:491
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:271
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr "Ponastavi generator naključnih števil z novim naključnim številom"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:495
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:275
msgid "_Randomize"
msgstr "Na_redi naključno"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment