Commit 662218d6 authored by Jan Morén's avatar Jan Morén Committed by Jan Morén

Updated Swedish translation.

2003-10-29  Jan Morén  <jan.moren@lucs.lu.se>

         * sv.po: Updated Swedish translation.
parent b6187783
2003-10-29 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2003-10-26 Danilo Šegan <dsegan@gmx.net>
* sr.po, sr@Latn.po: Add a bit more to Serbian translation.
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-22 19:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-22 19:50+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-29 20:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-29 20:43+0200\n"
"Last-Translator: Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:495
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1586 plug-ins/gfig/gfig.c:2797
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1586 plug-ins/gfig/gfig.c:2766
#: plug-ins/imagemap/imap_about.c:38 plug-ins/print/gimp_main_window.c:360
msgid "About"
msgstr "Om"
......@@ -36,8 +36,8 @@ msgstr "Om"
#: plug-ins/common/tileit.c:402 plug-ins/common/waves.c:445
#: plug-ins/common/whirlpinch.c:672 plug-ins/flame/flame.c:946
#: plug-ins/gflare/gflare.c:2315 plug-ins/gflare/gflare.c:3242
#: plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:501
#: plug-ins/gimpressionist/preview.c:111 plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:436
#: plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:500
#: plug-ins/gimpressionist/preview.c:111 plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:451
#: plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:931 plug-ins/print/gimp_main_window.c:411
#: plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:124 plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:671
msgid "Preview"
......@@ -386,7 +386,7 @@ msgstr "_Fraktaler"
#: plug-ins/common/CEL.c:497 plug-ins/common/CML_explorer.c:2165
#: plug-ins/common/gbr.c:490 plug-ins/common/gif.c:1014
#: plug-ins/common/gih.c:1228 plug-ins/common/gtm.c:238
#: plug-ins/common/jpeg.c:1305 plug-ins/common/pat.c:385
#: plug-ins/common/jpeg.c:1309 plug-ins/common/pat.c:385
#: plug-ins/common/pcx.c:579 plug-ins/common/pix.c:514
#: plug-ins/common/png.c:962 plug-ins/common/ps.c:999
#: plug-ins/common/psd_save.c:1526 plug-ins/common/sunras.c:520
......@@ -431,7 +431,7 @@ msgstr "Spara fraktalparametrar"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2079 plug-ins/bmp/bmpread.c:97
#: plug-ins/common/CEL.c:253 plug-ins/common/CML_explorer.c:2391
#: plug-ins/common/gbr.c:298 plug-ins/common/gih.c:628
#: plug-ins/common/hrz.c:337 plug-ins/common/jpeg.c:776
#: plug-ins/common/hrz.c:337 plug-ins/common/jpeg.c:775
#: plug-ins/common/pat.c:269 plug-ins/common/pcx.c:301
#: plug-ins/common/pix.c:333 plug-ins/common/png.c:487
#: plug-ins/common/pnm.c:407 plug-ins/common/ps.c:879
......@@ -475,7 +475,7 @@ msgstr "<Image>/Filter/Rendera/_Fractal Explorer..."
msgid "Rendering Fractal..."
msgstr "Renderar fraktal..."
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:769 plug-ins/gfig/gfig.c:4387
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:769 plug-ins/gfig/gfig.c:4335
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3104
#, c-format
msgid ""
......@@ -1159,7 +1159,7 @@ msgstr "Felaktig färgkarta"
#: plug-ins/bmp/bmpread.c:102 plug-ins/common/CEL.c:257
#: plug-ins/common/gbr.c:303 plug-ins/common/gifload.c:300
#: plug-ins/common/gih.c:632 plug-ins/common/hrz.c:341
#: plug-ins/common/jpeg.c:780 plug-ins/common/pat.c:273
#: plug-ins/common/jpeg.c:781 plug-ins/common/pat.c:273
#: plug-ins/common/pcx.c:305 plug-ins/common/pix.c:338
#: plug-ins/common/png.c:493 plug-ins/common/pnm.c:411
#: plug-ins/common/ps.c:885 plug-ins/common/psd.c:1720
......@@ -1197,7 +1197,7 @@ msgstr ""
#: plug-ins/common/blinds.c:321 plug-ins/common/compose.c:618
#: plug-ins/common/decompose.c:576 plug-ins/common/film.c:979
#: plug-ins/common/gifload.c:856 plug-ins/common/hrz.c:373
#: plug-ins/common/jpeg.c:935 plug-ins/common/pat.c:338
#: plug-ins/common/jpeg.c:938 plug-ins/common/pat.c:338
#: plug-ins/common/pcx.c:329 plug-ins/common/pcx.c:335
#: plug-ins/common/pix.c:373 plug-ins/common/png.c:617
#: plug-ins/common/pnm.c:490 plug-ins/common/psd.c:2106
......@@ -1206,7 +1206,7 @@ msgstr ""
#: plug-ins/common/tile.c:278 plug-ins/common/winclipboard.c:556
#: plug-ins/common/wmf.c:2140 plug-ins/common/xbm.c:873
#: plug-ins/faxg3/faxg3.c:462 plug-ins/fits/fits.c:517
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2245 plug-ins/gfig/gfig.c:2613 plug-ins/sgi/sgi.c:367
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2214 plug-ins/gfig/gfig.c:2582 plug-ins/sgi/sgi.c:367
#: plug-ins/twain/twain.c:744 plug-ins/winsnap/winsnap.c:1238
msgid "Background"
msgstr "Bakgrund"
......@@ -1219,7 +1219,7 @@ msgstr "Kan inte arbeta med okända bildtyper eller alfabilder"
#: plug-ins/bmp/bmpwrite.c:210 plug-ins/common/CEL.c:502
#: plug-ins/common/gif.c:1021 plug-ins/common/gih.c:1233
#: plug-ins/common/gtm.c:258 plug-ins/common/hrz.c:470
#: plug-ins/common/jpeg.c:1261 plug-ins/common/pat.c:390
#: plug-ins/common/jpeg.c:1265 plug-ins/common/pat.c:390
#: plug-ins/common/pcx.c:540 plug-ins/common/pix.c:520
#: plug-ins/common/png.c:969 plug-ins/common/pnm.c:787
#: plug-ins/common/ps.c:1004 plug-ins/common/psd_save.c:1531
......@@ -1664,8 +1664,8 @@ msgid "Randoms from seed (shared)"
msgstr "Slumpmässiga värden från frö (delad)"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:302 plug-ins/common/decompose.c:138
#: plug-ins/gimpressionist/orientation.c:167
#: plug-ins/gimpressionist/size.c:145
#: plug-ins/gimpressionist/orientation.c:162
#: plug-ins/gimpressionist/size.c:146
msgid "Hue"
msgstr "Nyans"
......@@ -1969,7 +1969,7 @@ msgid "Fill (right to left)"
msgstr "Fyll (höger till vänster)"
#: plug-ins/common/align_layers.c:441 plug-ins/common/align_layers.c:474
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2842
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2811
msgid "Snap to Grid"
msgstr "Fäst vid rutnät"
......@@ -2416,7 +2416,7 @@ msgid "_Psychobilly"
msgstr "_Psychobilly"
#: plug-ins/common/checkerboard.c:374 plug-ins/common/papertile.c:305
#: plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:490
#: plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:501
msgid "_Size:"
msgstr "_Storlek:"
......@@ -2442,7 +2442,7 @@ msgstr "Kolorera"
#: plug-ins/common/colorify.c:276 plug-ins/common/colortoalpha.c:336
#: plug-ins/common/ps.c:2736 plug-ins/common/xpm.c:468
#: plug-ins/gimpressionist/color.c:48 plug-ins/gimpressionist/general.c:106
#: plug-ins/gimpressionist/color.c:48 plug-ins/gimpressionist/general.c:107
#: plug-ins/imagemap/imap_menu.c:305 plug-ins/print/gimp_main_window.c:1412
msgid "Color"
msgstr "Färg"
......@@ -2836,7 +2836,7 @@ msgstr "Automatisk _förhandsgranskning"
# src/menus.c:311
#. Options area, bottom of column
#: plug-ins/common/curve_bend.c:1272 plug-ins/common/mosaic.c:546
#: plug-ins/common/ripple.c:461 plug-ins/gfig/gfig.c:3418
#: plug-ins/common/ripple.c:461 plug-ins/gfig/gfig.c:3378
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"
......@@ -3200,7 +3200,7 @@ msgstr "Damm och repor"
#.
#. * Filter type controls...
#.
#: plug-ins/common/despeckle.c:703 plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:553
#: plug-ins/common/despeckle.c:703 plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:548
msgid "Type"
msgstr "Typ"
......@@ -4056,7 +4056,7 @@ msgstr "<Image>/Filter/Rendera/Mönster/_Rutnät..."
msgid "Drawing Grid..."
msgstr "Ritar rutnät..."
#: plug-ins/common/grid.c:644 plug-ins/gfig/gfig.c:2819
#: plug-ins/common/grid.c:644 plug-ins/gfig/gfig.c:2788
#: plug-ins/imagemap/imap_menu.c:382 plug-ins/imagemap/imap_popup.c:153
#: plug-ins/imagemap/imap_toolbar.c:164
msgid "Grid"
......@@ -4105,7 +4105,7 @@ msgstr "Skärningspunktsfärg"
msgid "GIMP Table Magic"
msgstr "GIMP tabellmagi"
#: plug-ins/common/gtm.c:439 plug-ins/gfig/gfig.c:3478
#: plug-ins/common/gtm.c:439 plug-ins/gfig/gfig.c:3438
msgid "Warning"
msgstr "Varning"
......@@ -4471,85 +4471,85 @@ msgstr "Varje pusselbit har avrundade sidor"
msgid "Export Preview"
msgstr "Förhandsgranska export"
#: plug-ins/common/jpeg.c:928
#: plug-ins/common/jpeg.c:931
msgid "JPEG preview"
msgstr "JPEG förhandsgranska"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1180
#: plug-ins/common/jpeg.c:1184
#, c-format
msgid "Size: %ld bytes (%02.01f kB)"
msgstr "Storlek: %ld byte (%02.01f kB)"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1614 plug-ins/common/jpeg.c:1724
#: plug-ins/common/jpeg.c:1618 plug-ins/common/jpeg.c:1728
msgid "Size: unknown"
msgstr "Storlek: okänd"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1679
#: plug-ins/common/jpeg.c:1683
msgid "Save as JPEG"
msgstr "Spara som JPEG"
#. sg - preview
#: plug-ins/common/jpeg.c:1702 plug-ins/print/gimp_color_window.c:232
#: plug-ins/common/jpeg.c:1706 plug-ins/print/gimp_color_window.c:232
msgid "Image Preview"
msgstr "Förhandsgranska bild"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1711
#: plug-ins/common/jpeg.c:1715
msgid "Preview (in image window, will modify image's undo history!)"
msgstr "Förhandsgranska (i bildfönstret; ändrar bildens ångrahistorik!)"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1735 plug-ins/xjt/xjt.c:907
#: plug-ins/common/jpeg.c:1739 plug-ins/xjt/xjt.c:907
msgid "Quality:"
msgstr "Kvalitet:"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1758 plug-ins/xjt/xjt.c:916
#: plug-ins/common/jpeg.c:1762 plug-ins/xjt/xjt.c:916
msgid "Smoothing:"
msgstr "Utjämnande:"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1786
#: plug-ins/common/jpeg.c:1790
msgid "Restart markers"
msgstr "Omstartsmarkörer"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1795
#: plug-ins/common/jpeg.c:1799
msgid "Restart frequency (rows):"
msgstr "Omstartsfrekvens (rader):"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1824 plug-ins/xjt/xjt.c:885
#: plug-ins/common/jpeg.c:1828 plug-ins/xjt/xjt.c:885
msgid "Optimize"
msgstr "Optimera"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1838
#: plug-ins/common/jpeg.c:1842
msgid "Progressive"
msgstr "Progressiv"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1857
#: plug-ins/common/jpeg.c:1861
msgid "Force baseline JPEG (Readable by all decoders)"
msgstr "Tvinga grundläggande JPEG (läsbar av alla dekodrar)"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1873
#: plug-ins/common/jpeg.c:1877
msgid "Save EXIF data"
msgstr "Spara EXIF-data"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1897
#: plug-ins/common/jpeg.c:1901
msgid "Subsampling:"
msgstr "Subsampling:"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1906
#: plug-ins/common/jpeg.c:1910
msgid "Fast Integer"
msgstr "Snabba heltal"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1907
#: plug-ins/common/jpeg.c:1911
msgid "Integer"
msgstr "Heltal"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1908
#: plug-ins/common/jpeg.c:1912
msgid "Floating-Point"
msgstr "Flyttal"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1912
#: plug-ins/common/jpeg.c:1916
msgid "DCT method (Speed/quality tradeoff):"
msgstr "DCT-metod (kompromiss mellan hastighet och kvalitet):"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1920
#: plug-ins/common/jpeg.c:1924
msgid "Image comments"
msgstr "Bildkommentarer"
......@@ -4659,7 +4659,7 @@ msgstr "Ämne:"
msgid "Comment:"
msgstr "Kommentar:"
#: plug-ins/common/mail.c:542 plug-ins/gfig/gfig.c:3177
#: plug-ins/common/mail.c:542 plug-ins/gfig/gfig.c:3138
#: plug-ins/imagemap/imap_settings.c:92
msgid "Filename:"
msgstr "Filnamn:"
......@@ -4838,7 +4838,7 @@ msgid "Combine"
msgstr "Kombinera"
# src/dialogs.c:575 src/menus.c:362
#: plug-ins/common/mng.c:1321 plug-ins/gfig/gfig.c:2567
#: plug-ins/common/mng.c:1321 plug-ins/gfig/gfig.c:2536
msgid "Replace"
msgstr "Ersätt"
......@@ -5064,7 +5064,7 @@ msgid "_Factory Defaults"
msgstr "Ställ in _standardvärden"
#. anti-alias control
#: plug-ins/common/newsprint.c:1423 plug-ins/gfig/gfig.c:2576
#: plug-ins/common/newsprint.c:1423 plug-ins/gfig/gfig.c:2545
msgid "Antialiasing"
msgstr "Kantutjämning"
......@@ -5905,13 +5905,13 @@ msgstr "Sampel:"
#. Add extra menu items for Gradient
#: plug-ins/common/sample_colorize.c:1440
msgid "** From GRADIENT **"
msgstr "** Från GRADIENT **"
msgid "From Gradient"
msgstr "Från färgtoning"
#. Add extra menu items for Inverted Gradient
#: plug-ins/common/sample_colorize.c:1449
msgid "** From INVERSE GRADIENT **"
msgstr "** Från INVERS GRADIENT **"
msgid "From Reverse Gradient"
msgstr "Från omvänd färgtoning"
#. check button
#: plug-ins/common/sample_colorize.c:1465
......@@ -5926,12 +5926,12 @@ msgid "Show Color"
msgstr "Visa färg"
#: plug-ins/common/sample_colorize.c:1614
msgid "In Level:"
msgstr "Innivå:"
msgid "Input Levels:"
msgstr "In-nivå:"
#: plug-ins/common/sample_colorize.c:1664
msgid "Out Level:"
msgstr "Utnivå:"
msgid "Output Levels:"
msgstr "Ut-nivå:"
#. check button
#: plug-ins/common/sample_colorize.c:1704
......@@ -5950,8 +5950,8 @@ msgstr "Använd delfärger"
#. check button
#: plug-ins/common/sample_colorize.c:1744
msgid "Smooth Samplecolors"
msgstr "Utjämna sampelfärger"
msgid "Smooth Samples"
msgstr "Utjämna sampel"
#: plug-ins/common/sample_colorize.c:2687
msgid "Sample Analyze..."
......@@ -6524,7 +6524,7 @@ msgid "Color Selection Dialog"
msgstr "Färgvalsdialog"
#. Scale
#: plug-ins/common/spheredesigner.c:2635 plug-ins/gimpressionist/paper.c:149
#: plug-ins/common/spheredesigner.c:2635 plug-ins/gimpressionist/paper.c:146
#: plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:581
msgid "Scale:"
msgstr "Skala:"
......@@ -7291,7 +7291,7 @@ msgid "Smear"
msgstr "Smeta ut"
#: plug-ins/common/warp.c:521 plug-ins/fits/fits.c:1005
#: plug-ins/flame/flame.c:1124 plug-ins/gfig/gfig.c:2753
#: plug-ins/flame/flame.c:1124 plug-ins/gfig/gfig.c:2722
msgid "Black"
msgstr "Svart"
......@@ -7548,7 +7548,7 @@ msgstr "B_åde och"
msgid "Higher values restrict the effect to fewer areas of the image"
msgstr "Högre värden begränsar effekten till färre delar av bilden"
#: plug-ins/common/wind.c:1033 plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:600
#: plug-ins/common/wind.c:1033 plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:595
msgid "_Strength:"
msgstr "_Styrka:"
......@@ -7889,8 +7889,8 @@ msgstr "Läs in FITS-fil"
msgid "BLANK/NaN Pixel Replacement"
msgstr "Ersätt BLANK/NaN bildpunkter"
#: plug-ins/fits/fits.c:1006 plug-ins/gfig/gfig.c:2247
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2754
#: plug-ins/fits/fits.c:1006 plug-ins/gfig/gfig.c:2216
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2723
msgid "White"
msgstr "Vitt"
......@@ -7952,7 +7952,7 @@ msgstr "_Slumpa"
msgid "Same"
msgstr "Samma"
#: plug-ins/flame/flame.c:724 plug-ins/gimpressionist/orientation.c:130
#: plug-ins/flame/flame.c:724 plug-ins/gimpressionist/orientation.c:128
#: plug-ins/gimpressionist/size.c:120
msgid "Random"
msgstr "Slumpvis"
......@@ -7965,7 +7965,7 @@ msgstr "Virvla"
msgid "Horseshoe"
msgstr "Hästsko"
#: plug-ins/flame/flame.c:730 plug-ins/gfig/gfig.c:2738
#: plug-ins/flame/flame.c:730 plug-ins/gfig/gfig.c:2707
msgid "Polar"
msgstr "Polär"
......@@ -8197,11 +8197,11 @@ msgstr "Förhandsvisningens storlek"
msgid "<Image>/Filters/Render/_Gfig..."
msgstr "<Image>/Filter/Rendera/_Gfig..."
#: plug-ins/gfig/gfig.c:670
#: plug-ins/gfig/gfig.c:665
msgid "First Gfig"
msgstr "Första Gfig"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1071
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1066
#, c-format
msgid ""
"Error opening file '%s':\n"
......@@ -8210,109 +8210,109 @@ msgstr ""
"Fel vid öppnande av fil \"%s\":\n"
"%s"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1164
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1159
msgid "Save Gfig Drawing"
msgstr "Spara Gfig-ritning"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1415
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1410
msgid "Show previous object"
msgstr "Visa föregående objekt"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1428
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1423
msgid "Show next object"
msgstr "Visa nästa objekt"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1440
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1435
msgid "All"
msgstr "Alla"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1441
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1436
msgid "Show all objects"
msgstr "Visa alla objekt"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1540
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1535
msgid "Number of Sides/Points/Turns:"
msgstr "Antal sidor/punkter/vridningar:"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1556
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1551
msgid "Clockwise"
msgstr "Medurs"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1557
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1552
msgid "Anti-Clockwise"
msgstr "Moturs"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1561 plug-ins/gimpressionist/orientation.c:100
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1556 plug-ins/gimpressionist/orientation.c:100
#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:497
msgid "Orientation:"
msgstr "Orientering:"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1593
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1588
msgid "Create line"
msgstr "Skapa linje"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1598
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1593
msgid "Create circle"
msgstr "Skapa cirkel"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1603
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1598
msgid "Create ellipse"
msgstr "Skapa ellips"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1608
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1603
msgid "Create arch"
msgstr "Skapa båge"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1617
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1612
msgid "Create reg polygon"
msgstr "Skapa liksidig polygon"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1625
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1620
msgid "Create star"
msgstr "Skapa stjärna"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1634
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1629
msgid "Create spiral"
msgstr "Skapa spiral"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1644
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1639
msgid "Create bezier curve. Shift + Button ends object creation."
msgstr "Skapa bezierkurva. Shift + musknapp avslutar skapandet."
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1650
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1645
msgid "Move an object"
msgstr "Flytta ett objekt"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1655
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1650
msgid "Move a single point"
msgstr "Flytta en punkt"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1660
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1655
msgid "Copy an object"
msgstr "Kopiera ett objekt"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1665
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1660
msgid "Delete an object"
msgstr "Ta bort ett objekt"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1822 plug-ins/gfig/gfig.c:2223
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3404
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1816 plug-ins/gfig/gfig.c:2192
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3364
msgid "Brush"
msgstr "Pensel"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1823
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1817
msgid "Airbrush"
msgstr "Airbrush"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1824
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1818
msgid "Pencil"
msgstr "Penna"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1825 plug-ins/gfig/gfig.c:2611
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1819 plug-ins/gfig/gfig.c:2580
msgid "Pattern"
msgstr "Mönster"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1832
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1826
msgid ""
"Use the brush/pencil or the airbrush when drawing on the image. Pattern "
"paints with currently selected brush with a pattern. Only applies to circles/"
......@@ -8322,39 +8322,39 @@ msgstr ""
"den valda penseln med ett mönster. Fungerar bara med circlar/ellipser om "
"Approx. circlar/ellipser är valt."
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2204 plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:130
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2173 plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:130
msgid "Original"
msgstr "Original"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2205
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2174
msgid "New"
msgstr "Ny"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2206
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2175
msgid "Multiple"
msgstr "Flera"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2211
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2180
msgid "Draw all objects on one layer (original or new) or one object per layer"
msgstr ""
"Rita alla objekt på ett lager (nuvarande eller nytt) eller ett objekt per "
"lager"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2216
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2185
msgid "Draw on:"
msgstr "Rita på:"
#. Create selection
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2225 plug-ins/imagemap/imap_selection.c:365
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2194 plug-ins/imagemap/imap_selection.c:365
#: plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:709
msgid "Selection"
msgstr "Markering"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2227
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2196
msgid "Selection+Fill"
msgstr "Markering+fyll"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2233
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2202
msgid ""
"Draw type. Either a brush or a selection. See brush page or selection page "
"for more options"
......@@ -8362,26 +8362,25 @@ msgstr ""
"Ritningstyp. Antingen pensel eller markering. Se penselsida eller "
"markeringssida för fler val"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2237
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2206
msgid "Using:"
msgstr "Använder:"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2244 plug-ins/gimpressionist/general.c:119
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2213 plug-ins/gimpressionist/general.c:120
msgid "Transparent"
msgstr "Genomskinlig"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2246 plug-ins/gfig/gfig.c:2612
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2215 plug-ins/gfig/gfig.c:2581
msgid "Foreground"
msgstr "Förgrund"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2248 plug-ins/gfig/gfig.c:4662
#: plug-ins/imagemap/imap_cmd_copy.c:54
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2217 plug-ins/imagemap/imap_cmd_copy.c:54
#: plug-ins/imagemap/imap_cmd_copy_object.c:55
#: plug-ins/imagemap/imap_toolbar.c:127
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2252
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2221
msgid ""
"Layer background type. Copy causes previous layer to be copied before the "
"draw is performed"
......@@ -8389,31 +8388,31 @@ msgstr ""
"Bakgrundstyp för lager. Kopiera medför att förra lagret blir kopierat innan "
"ritandet utförs"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2257
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2226
msgid "With BG of:"
msgstr "Med bakgrund:"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2260
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2229
msgid "Reverse Line"
msgstr "Omvänd linje"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2267
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2236
msgid "Draw lines in reverse order"
msgstr "Rita linjer i omvänd ordning"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2275
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2244
msgid "Scale to Image"
msgstr "Skala till bilden"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2283
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2252
msgid "Scale drawings to images size"
msgstr "Skala ritningar till bildstorleken"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2305
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2274
msgid "Approx. Circles/Ellipses"
msgstr "Approx. cirklar/ellipser"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2312
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2281
msgid ""
"Approx. circles & ellipses using lines. Allows the use of brush fading with "
"these types of objects."
......@@ -8421,241 +8420,241 @@ msgstr ""
"Approximera cirklar och ellipser med linjer. Man kan då använda "
"penselborttoning med dessa objekttyper."
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2362
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2331
msgid "Gfig Brush Selection"
msgstr "Gfig penselval"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2400
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2369
msgid "Fade out:"
msgstr "Tona bort:"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2423
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2392
msgid "Gradient:"
msgstr "Färgtoning:"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2443
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2412
msgid "Pressure:"
msgstr "Tryck:"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2461
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2430
msgid "No Options..."
msgstr "Inga inställningar..."
#. Start of new brush selection code
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2476
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2445
msgid "Set Brush..."
msgstr "Välj pensel..."
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2565
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2534
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2566
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2535
msgid "Subtract"
msgstr "Subtrahera"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2568
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2537
msgid "Intersect"
msgstr "Skär"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2572
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2541
msgid "Selection Type:"
msgstr "Markeringstyp:"
#. 3
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2585
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2554
msgid "Feather"
msgstr "Fjäder"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2603
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2572
msgid "Radius:"
msgstr "Radie:"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2617
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2586
msgid "Fill Type:"
msgstr "Fyllningstyp:"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2630
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2599
msgid "Fill Opacity:"
msgstr "Fyllnadsopacitet:"
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2638
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2607
msgid "Each Selection"
msgstr "Varje markering"