Commit 6612f523 authored by Martin Srebotnjak's avatar Martin Srebotnjak Committed by Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 09e3ea5d
......@@ -8,10 +8,10 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gimp - libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-05 07:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-20 18:58+0100\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gimp&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-04-02 13:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-04-02 21:02+0100\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -41,94 +41,94 @@ msgstr "Napaka pri klicu"
msgid "cancelled"
msgstr "Preklicano"
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:170
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:169
msgid "Brush Selection"
msgstr "Izbira čopiča"
msgstr "Izbor čopiča"
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:913
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:714
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:918
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:716
msgid "_Browse..."
msgstr "Pre_brskaj ..."
#: ../libgimp/gimpexport.c:217
#: ../libgimp/gimpexport.c:253
#: ../libgimp/gimpexport.c:223
#: ../libgimp/gimpexport.c:259
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle layers"
msgstr "Vtičnik %s ne zna upravljati s plastmi"
#: ../libgimp/gimpexport.c:218
#: ../libgimp/gimpexport.c:227
#: ../libgimp/gimpexport.c:236
#: ../libgimp/gimpexport.c:254
#: ../libgimp/gimpexport.c:224
#: ../libgimp/gimpexport.c:233
#: ../libgimp/gimpexport.c:242
#: ../libgimp/gimpexport.c:260
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Spoji vidne sloje"
msgstr "Spoji vidne plasti"
#: ../libgimp/gimpexport.c:226
#: ../libgimp/gimpexport.c:232
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "Vtičnik %s ne zna ravnati z zamiki, velikostmi ali prekrivnostjo plasti"
#: ../libgimp/gimpexport.c:235
#: ../libgimp/gimpexport.c:244
#: ../libgimp/gimpexport.c:241
#: ../libgimp/gimpexport.c:250
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle layers as animation frames"
msgstr "Vtičnik %s lahko sloje obravnava le kot sličice animacije"
msgstr "Vtičnik %s lahko plasti obravnava le kot sličice animacije"
#: ../libgimp/gimpexport.c:236
#: ../libgimp/gimpexport.c:245
#: ../libgimp/gimpexport.c:242
#: ../libgimp/gimpexport.c:251
msgid "Save as Animation"
msgstr "Shrani kot animacijo"
#: ../libgimp/gimpexport.c:245
#: ../libgimp/gimpexport.c:254
#: ../libgimp/gimpexport.c:263
#: ../libgimp/gimpexport.c:251
#: ../libgimp/gimpexport.c:260
#: ../libgimp/gimpexport.c:269
msgid "Flatten Image"
msgstr "Splošči sliko"
#: ../libgimp/gimpexport.c:262
#: ../libgimp/gimpexport.c:268
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle transparency"
msgstr "Vtičnik %s ne zna ravnati s prosojnostjo"
#: ../libgimp/gimpexport.c:271
#: ../libgimp/gimpexport.c:277
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle layer masks"
msgstr "Vtičnik %s ne zna ravnati z maskami plasti"
#: ../libgimp/gimpexport.c:272
#: ../libgimp/gimpexport.c:278
msgid "Apply Layer Masks"
msgstr "Uporabi maske plasti"
#: ../libgimp/gimpexport.c:280
#: ../libgimp/gimpexport.c:286
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle RGB images"
msgstr "Vtičnik %s lahko obdeluje le RGB ali sivinske slike"
#: ../libgimp/gimpexport.c:281
#: ../libgimp/gimpexport.c:319
#: ../libgimp/gimpexport.c:328
#: ../libgimp/gimpexport.c:287
#: ../libgimp/gimpexport.c:325
#: ../libgimp/gimpexport.c:334
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Pretvori v RGB"
#: ../libgimp/gimpexport.c:289
#: ../libgimp/gimpexport.c:295
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle grayscale images"
msgstr "Vtičnik %s lahko obdeluje le RGB ali sivinske slike"
#: ../libgimp/gimpexport.c:290
#: ../libgimp/gimpexport.c:319
#: ../libgimp/gimpexport.c:340
#: ../libgimp/gimpexport.c:296
#: ../libgimp/gimpexport.c:325
#: ../libgimp/gimpexport.c:346
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Pretvori v sivinsko"
#: ../libgimp/gimpexport.c:298
#: ../libgimp/gimpexport.c:304
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle indexed images"
msgstr "Vtičnik %s lahko obdeluje le RGB ali indeksirane slike"
#: ../libgimp/gimpexport.c:299
#: ../libgimp/gimpexport.c:328
#: ../libgimp/gimpexport.c:338
#: ../libgimp/gimpexport.c:305
#: ../libgimp/gimpexport.c:334
#: ../libgimp/gimpexport.c:344
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
......@@ -136,12 +136,12 @@ msgstr ""
"Pretvori v indeksirano sliko s privzetimi nastavitvami\n"
"(Opravite ročno, če želite boljši nadzor na izhodnim rezultatom)"
#: ../libgimp/gimpexport.c:308
#: ../libgimp/gimpexport.c:314
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr "Vtičnik %s lahko obdeluje le rastrske (dvobarvne) indeksirane slike"
#: ../libgimp/gimpexport.c:309
#: ../libgimp/gimpexport.c:315
msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
......@@ -149,62 +149,63 @@ msgstr ""
"Pretvori v indeksirano sliko s privzetimi rastrskimi nastavitvami\n"
"(Opravite ročno, če želite boljši nadzor na izhodnim rezultatom)"
#: ../libgimp/gimpexport.c:318
#: ../libgimp/gimpexport.c:324
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "Vtičnik %s lahko obdeluje le RGB ali sivinske slike"
#: ../libgimp/gimpexport.c:327
#: ../libgimp/gimpexport.c:333
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle RGB or indexed images"
msgstr "Vtičnik %s lahko obdeluje le RGB ali indeksirane slike"
#: ../libgimp/gimpexport.c:337
#: ../libgimp/gimpexport.c:343
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "Vtičnik %s lahko obdeluje le sivinske ali indeksirane slike"
#: ../libgimp/gimpexport.c:348
#: ../libgimp/gimpexport.c:354
#, c-format
msgid "%s plug-in needs an alpha channel"
msgstr "Vtičnik %s potrebuje kanal alfa"
#: ../libgimp/gimpexport.c:349
#: ../libgimp/gimpexport.c:355
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Dodaj kanal alfa"
#: ../libgimp/gimpexport.c:383
#: ../libgimp/gimpexport.c:410
msgid "Confirm Save"
msgstr "Potrditev shranjevanja"
#: ../libgimp/gimpexport.c:389
#: ../libgimp/gimpexport.c:416
msgid "Confirm"
msgstr "Potrdi"
#: ../libgimp/gimpexport.c:464
#: ../libgimp/gimpexport.c:492
msgid "Export File"
msgstr "Izvozi datoteko"
#: ../libgimp/gimpexport.c:468
#: ../libgimp/gimpexport.c:496
msgid "_Ignore"
msgstr "_Prezri"
#: ../libgimp/gimpexport.c:470
#: ../libgimp/gimpexport.c:498
#: ../libgimp/gimpexport.c:969
msgid "_Export"
msgstr "_Izvozi"
#. the headline
#: ../libgimp/gimpexport.c:499
#: ../libgimp/gimpexport.c:528
#, c-format
msgid "Your image should be exported before it can be saved as %s for the following reasons:"
msgstr "Sliko morate izvoziti preden jo lahko shranite kot %s, in sicer iz naslednjih razlogov:"
#. the footline
#: ../libgimp/gimpexport.c:573
#: ../libgimp/gimpexport.c:602
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Pretvorba pri izvozu ne bo spremenila izvorne slike."
#: ../libgimp/gimpexport.c:673
#: ../libgimp/gimpexport.c:705
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
......@@ -213,37 +214,41 @@ msgstr ""
"Trenutno shranjujete masko plasti kot %s.\n"
"Na ta način ne boste shranili vidnih plasti."
#: ../libgimp/gimpexport.c:679
#: ../libgimp/gimpexport.c:711
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Shranili boste kanal (shrani izbiro) kot %s.\n"
"S tem ne boste shranili vidnih slojev."
"Shranili boste kanal (shrani izbor) kot %s.\n"
"S tem ne boste shranili vidnih plasti."
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:130
#: ../libgimp/gimpexport.c:960
msgid "Export Image as "
msgstr "Izvozi sliko kot"
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:129
msgid "Font Selection"
msgstr "Izbor pisave"
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:145
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:144
msgid "Sans"
msgstr "Sans"
#: ../libgimp/gimpgradientselectbutton.c:148
#: ../libgimp/gimpgradientselectbutton.c:147
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Izbor preliva"
#: ../libgimp/gimpmenu.c:450
#: ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:239
#: ../libgimp/gimpmenu.c:449
#: ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:238
msgid "(Empty)"
msgstr "(prazno)"
#: ../libgimp/gimppaletteselectbutton.c:130
#: ../libgimp/gimppaletteselectbutton.c:129
msgid "Palette Selection"
msgstr "Izbor palete"
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:156
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:155
msgid "Pattern Selection"
msgstr "Izbor vzorca"
......@@ -275,39 +280,50 @@ msgstr "po datumu"
msgid "by type"
msgstr "po vrsti"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:377
#. count label
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:385
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:536
#: ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:130
msgid "No matches"
msgstr "Ni zadetkov"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:388
msgid "Search term invalid or incomplete"
msgstr "Iskani pojem ni veljaven ali nepopoln"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:397
msgid "Searching"
msgstr "Iskanje"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:388
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:408
msgid "Searching by name"
msgstr "Iskanje po imenu"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:409
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:429
msgid "Searching by description"
msgstr "Iskanje po opisu"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:416
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:436
msgid "Searching by help"
msgstr "Iskanje po pomoči"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:423
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:443
msgid "Searching by author"
msgstr "Iskanje po avtorju"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:430
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:450
msgid "Searching by copyright"
msgstr "Iskanje po copyrightu"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:437
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:457
msgid "Searching by date"
msgstr "Iskanje po datumu"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:444
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:464
msgid "Searching by type"
msgstr "Iskanje po vrsti"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:454
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:474
#, c-format
msgid "%d procedure"
msgid_plural "%d procedures"
......@@ -316,11 +332,11 @@ msgstr[1] "%d procedura"
msgstr[2] "%d proceduri"
msgstr[3] "%d procedure"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:463
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:483
msgid "No matches for your query"
msgstr "Vaše povpraševanje ni vrnilo zadetkov"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:467
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:487
#, c-format
msgid "%d procedure matches your query"
msgid_plural "%d procedures match your query"
......@@ -329,576 +345,699 @@ msgstr[1] "%d procedura se ujema z vašim povpraševanjem"
msgstr[2] "%d proceduri se ujemata z vašim povpraševanjem"
msgstr[3] "%d procedure se ujemajo z vašim povpraševanjem"
#. count label
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:516
#: ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:114
msgid "No matches"
msgstr "Ni zadetkov"
#: ../libgimp/gimpprocview.c:143
#: ../libgimp/gimpprocview.c:162
msgid "Parameters"
msgstr "Parametri"
#: ../libgimp/gimpprocview.c:156
#: ../libgimp/gimpprocview.c:175
msgid "Return Values"
msgstr "Vrnjene vrednosti"
#: ../libgimp/gimpprocview.c:169
#: ../libgimp/gimpprocview.c:188
msgid "Additional Information"
msgstr "Dodatni podatki"
#: ../libgimp/gimpprocview.c:209
#: ../libgimp/gimpprocview.c:228
msgid "Author:"
msgstr "Avtor:"
#: ../libgimp/gimpprocview.c:221
#: ../libgimp/gimpprocview.c:240
msgid "Date:"
msgstr "Datum:"
#: ../libgimp/gimpprocview.c:233
#: ../libgimp/gimpprocview.c:252
msgid "Copyright:"
msgstr "Nosilec avtorskih pravic:"
#: ../libgimp/gimpunitcache.c:57
#: ../libgimp/gimpunitcache.c:56
msgid "percent"
msgstr "odstotkov"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
msgctxt "add-mask-type"
msgid "_White (full opacity)"
msgstr "_Bela (popolna prekrivnost)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
msgctxt "add-mask-type"
msgid "_Black (full transparency)"
msgstr "_Črna (polna prosojnost)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
msgctxt "add-mask-type"
msgid "Layer's _alpha channel"
msgstr "Kanal _alfa plasti"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
msgctxt "add-mask-type"
msgid "_Transfer layer's alpha channel"
msgstr "_Prenesi alfa kanal plasti"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:32
msgctxt "add-mask-type"
msgid "_Selection"
msgstr "_Izbor"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:33
msgctxt "add-mask-type"
msgid "_Grayscale copy of layer"
msgstr "_Sivinska kopija sloja"
msgstr "_Sivinska kopija plasti"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:34
msgctxt "add-mask-type"
msgid "C_hannel"
msgstr "_Kanal"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:64
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:65
msgctxt "blend-mode"
msgid "FG to BG (RGB)"
msgstr "Barva ospredja v barvo ozadja (RGB)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:65
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
msgctxt "blend-mode"
msgid "FG to BG (HSV)"
msgstr "Barva ospredja v barvo ozadja (HSV)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:67
msgctxt "blend-mode"
msgid "FG to transparent"
msgstr "Barvo ospredja v prosojnost"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:67
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:68
msgctxt "blend-mode"
msgid "Custom gradient"
msgstr "Preliv po meri"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:96
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:98
msgctxt "bucket-fill-mode"
msgid "FG color fill"
msgstr "Zapolni z barvo ospredja"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:97
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:99
msgctxt "bucket-fill-mode"
msgid "BG color fill"
msgstr "Zapolni z barvo ozadja"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:98
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:100
msgctxt "bucket-fill-mode"
msgid "Pattern fill"
msgstr "Zapolni z vzorcem"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:128
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:131
msgctxt "channel-ops"
msgid "Add to the current selection"
msgstr "Dodaj k trenutnemu izboru"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:129
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:132
msgctxt "channel-ops"
msgid "Subtract from the current selection"
msgstr "Odštej od trenutnega izbora"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:130
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:133
msgctxt "channel-ops"
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Zamenjaj trenutni izbor"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:131
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:134
msgctxt "channel-ops"
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Presekaj s trenutnim izborom"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:126
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:167
msgctxt "channel-type"
msgid "Red"
msgstr "Rdeča"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:127
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:168
msgctxt "channel-type"
msgid "Green"
msgstr "Zelena"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:128
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:169
msgctxt "channel-type"
msgid "Blue"
msgstr "Modra"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:166
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:170
msgctxt "channel-type"
msgid "Gray"
msgstr "Siva"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:167
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:532
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:171
msgctxt "channel-type"
msgid "Indexed"
msgstr "Indeksirana"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:168
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:129
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:172
msgctxt "channel-type"
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:197
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:202
msgctxt "check-size"
msgid "Small"
msgstr "majhen"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:198
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:203
msgctxt "check-size"
msgid "Medium"
msgstr "srednji"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:199
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:204
msgctxt "check-size"
msgid "Large"
msgstr "velik"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:237
msgctxt "check-type"
msgid "Light checks"
msgstr "svetla šahovnica"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:238
msgctxt "check-type"
msgid "Mid-tone checks"
msgstr "srednje siva šahovnica"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:239
msgctxt "check-type"
msgid "Dark checks"
msgstr "temna šahovnica"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:234
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:240
msgctxt "check-type"
msgid "White only"
msgstr "samo bela"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:235
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:241
msgctxt "check-type"
msgid "Gray only"
msgstr "samo siva"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:236
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:242
msgctxt "check-type"
msgid "Black only"
msgstr "samo črna"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:264
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:271
msgctxt "clone-type"
msgid "Image"
msgstr "Slika"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:265
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:272
msgctxt "clone-type"
msgid "Pattern"
msgstr "Vzorec"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:294
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:302
msgctxt "desaturate-mode"
msgid "Lightness"
msgstr "Svetlost"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:295
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:303
msgctxt "desaturate-mode"
msgid "Luminosity"
msgstr "Jakost osvetlitve"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:296
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:304
msgctxt "desaturate-mode"
msgid "Average"
msgstr "povprečno"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:324
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:333
msgctxt "dodge-burn-type"
msgid "Dodge"
msgstr "cikcakasto"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:325
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:334
msgctxt "dodge-burn-type"
msgid "Burn"
msgstr "vžgano"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:389
msgid "gradient|Linear"
msgstr "Linearen"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:400
msgctxt "gradient-type"
msgid "Linear"
msgstr "linearno"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:390
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:401
msgctxt "gradient-type"
msgid "Bi-linear"
msgstr "bi-linearen"
msgstr "bi-linearno"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:391
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:402
msgctxt "gradient-type"
msgid "Radial"
msgstr "krožno"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:392
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:24
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:403
msgctxt "gradient-type"
msgid "Square"
msgstr "kvadratno"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:393
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:404