Commit 63dab69a authored by Jordi Mallach's avatar Jordi Mallach

Updated Catalan translation by Xavier Beà <xbea@pie.xtec.es>.

parent 2e61f958
2004-03-29 Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Xavier Beà <xbea@pie.xtec.es>.
2004-03-25 Changwoo Ryu <cwryu@debian.org>
* ko.po: Updated Korean translation by Dongsu Jang
......
# gimp-script-fu translation to Catalan.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2000, 2001, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Softcatala <linux@softcatala.org>, 2000-2001
# Xavier Beà <xbea@pie.xtec.es>, 2003, 2004.
# Xavier Conde Rueda <xaviconde@eresmas.com>, 2004
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-script-fu\n"
"Project-Id-Version: gimp-script-fu 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-23 16:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-25 15:18+0100\n"
"Last-Translator: Xavier Conde Rueda <xaviconde@eresmas.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-29 12:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-26 19:46+0100\n"
"Last-Translator: Xavier Beà <xbea@pie.xtec.es>\n"
"Language-Team: Catalan <xbea@pie.xtec.es>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:141
......@@ -38,7 +39,7 @@ msgstr "Navega..."
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:582
msgid "Unable to open a stream on the SIOD output pipe"
msgstr "No es pot obrir una corrent en el conducte de sortida SIOD"
msgstr "No es pot obrir un corrent en el conducte de sortida SIOD"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:588
msgid "Unable to open the SIOD output pipe"
......@@ -94,11 +95,11 @@ msgstr "Selecció de tipus de lletra de l'Script-Fu"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1344
msgid "Script-fu Pattern Selection"
msgstr "Selecció del patró de l'Script-Fu"
msgstr "Selecció de patró de l'Script-Fu"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1350
msgid "Script-Fu Gradient Selection"
msgstr "Selecció del degradat de l'Script-Fu"
msgstr "Selecció de degradat de l'Script-Fu"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:1357
msgid "Script-Fu Brush Selection"
......@@ -136,7 +137,7 @@ msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:602
msgid "Script-Fu Server Options"
msgstr "Opcions del servidor de l'Script-Fu"
msgstr "Opcions de servidor de l'Script-Fu"
#: plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:629
msgid "Server Port:"
......@@ -152,7 +153,7 @@ msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/_Consola de l'Script-Fu"
#: plug-ins/script-fu/script-fu.c:147
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/_Start Server..."
msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Inicia el ser_vidor..."
msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Inicia el _servidor..."
#: plug-ins/script-fu/script-fu.c:271 plug-ins/script-fu/script-fu.c:272
msgid "Re-read all available scripts"
......@@ -160,7 +161,7 @@ msgstr "Torna a llegir totes les seqüències disponibles"
#: plug-ins/script-fu/script-fu.c:276
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/_Refresh Scripts"
msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Actualitza les _seqüències"
msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/_Actualitza les seqüències"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:118
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:132
......@@ -175,7 +176,7 @@ msgstr "Cerca pel _nom"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:123
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:137
msgid "Search by _Blurb"
msgstr "Cerca _pel comentari"
msgstr "Cerca pel _comentari"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:205
msgid "_Search:"
......@@ -215,7 +216,7 @@ msgstr "S'està cercant. Espereu un moment"
#: plug-ins/dbbrowser/dbbrowser_utils.c:650
msgid "No matches"
msgstr "Cap concordança"
msgstr "Cap coincidència"
#: plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Alpha to Logo/3D _Outline..."
......@@ -228,13 +229,13 @@ msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Logotipus/C_ontorn 3D..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:3
msgid "Bumpmap (Alpha Layer) Blur Radius"
msgstr "Radi de difuminat del Bumpmap (Capa alfa)"
msgstr "Radi de difuminat Bumpmap (Capa alfa)"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:4
#: plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:6
msgid "Default Bumpmap Settings"
msgstr "Configuració del Bumpmap per defecte"
msgstr "Paràmetres Bumpmap per defecte"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:5
......@@ -335,7 +336,7 @@ msgstr "Patró"
#: plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:9
msgid "Shadow Blur Radius"
msgstr "Radi del difuminat d'ombra"
msgstr "Radi del difuminat de l'ombra"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:10
......@@ -471,12 +472,12 @@ msgstr "Gruix"
#: plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Decor/Add B_evel..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Decoració/Af_egeix biselat..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Decoració/Afegeix _biselat..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm.h:2
#: plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:11
msgid "Keep Bump Layer"
msgstr "Manté la capa bump"
msgstr "Manté capa Bump"
#: plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm.h:4
#: plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:10
......@@ -857,17 +858,17 @@ msgstr "Degradat personalitzat"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:7
msgid "FG-BG-HSV"
msgstr "De primer a segon pla (HSV)"
msgstr "De primer pla a fons (HSV)"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:8
msgid "FG-BG-RGB"
msgstr "De primer a segon pla (RGB)"
msgstr "De primer pla a fons (RGB)"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:9
msgid "FG-Transparent"
msgstr "Fons transparent"
msgstr "Primer pla transparent"
#: plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:12
#: plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:6
......@@ -894,12 +895,12 @@ msgstr "Desplaçament (píxels)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Alpha to Logo/Bo_vination..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Alfa a logotipus/Bo_vination..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Alfa a logotipus/Bo_vinat..."
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:2
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Logos/Bo_vination..."
msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Logotipus/Bo_vination..."
msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Logotipus/Bo_vinat..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:6
msgid "Spots density X"
......@@ -999,7 +1000,7 @@ msgstr "Esculpeix les àrees blanques"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm.h:3
msgid "Image to Carve"
msgstr "Imatge que s'esculpeix"
msgstr "Imatge a escolpir"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm.h:1
......@@ -1054,7 +1055,7 @@ msgstr "Quantitat de bocins"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:5
msgid "Drop Shadow"
msgstr ""
msgstr "Ombra descendent"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:6
......@@ -1166,7 +1167,7 @@ msgstr "<Image>/Script-Fu/Alquímia/Afegeix _núvols..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm.h:2
#: plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:2
msgid "Azimuth"
msgstr "Acimut"
msgstr "Azimut"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm.h:3
......@@ -1192,7 +1193,7 @@ msgstr "Elevació"
#: plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Decor/_Coffee Stain..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Decoració/Ta_ca de cafè..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Decoració/Taca de _cafè..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm.h:2
msgid ""
......@@ -1252,7 +1253,7 @@ msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Logotipus/Cristall..."
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Selection/_Distress Selection..."
msgstr ""
msgstr "<Image>/Script-Fu/Selecció/_Apura selecció..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:2
#: plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:7
......@@ -1280,7 +1281,7 @@ msgstr "Llindar (Més gran 1<-->255 Més petit)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Shadow/_Drop-Shadow..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Ombra/_Drop-Shadow..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Ombra/Ombra _descendent..."
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:2
......@@ -1336,7 +1337,7 @@ msgstr "Esborra"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:4
msgid "Erase/Fill"
msgstr "Buida/Omple"
msgstr "Esborra/Omple"
#: plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:5
msgid "Even"
......@@ -1367,7 +1368,7 @@ msgstr "Files/Columnes"
#: plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Selection/_Fade Outline..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Selecció/Es_vaeix el contorn..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Selecció/_Esvaeix el contorn..."
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:2
......@@ -1498,12 +1499,12 @@ msgstr "<Image>/Script-Fu/Decoració/Marge di_fòs..."
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:2
msgid "Add Shadow"
msgstr "Afegeix ombres"
msgstr "Afegeix ombra"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:3
msgid "Blur Border"
msgstr "Marge del difuminat"
msgstr "Difumina marge"
#: plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:9
#, no-c-format
......@@ -1610,12 +1611,12 @@ msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Logotipus/Lluminó_s..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:4
msgid "Blend Gradient (Outline)"
msgstr "Barreja el degradat (contorn)"
msgstr "Barreja el degradat(contorn)"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:5
msgid "Blend Gradient (Text)"
msgstr "Barreja el degradat (text)"
msgstr "Barreja el degradat(text)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:9
msgid "Outline Gradient Reverse"
......@@ -1649,15 +1650,15 @@ msgstr "Inverteix el degradat del text"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:19
msgid "Use Pattern Overlay"
msgstr "Utilitza un patró sobreposat"
msgstr "Utilitza sobreposat del patró "
#: plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:20
msgid "Use Pattern for Outline instead of Gradient"
msgstr "Utilitza el patró per al contorn en comptes del degradat"
msgstr "Utilitza el patró pel contorn en comptes del degradat"
#: plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:21
msgid "Use Pattern for Text instead of Gradient"
msgstr "Utilitza el patró per al text en comptes del degradat"
msgstr "Utilitza el patró pel text en comptes del degradat"
#: plug-ins/script-fu/scripts/glowing-logo.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Alpha to Logo/Glo_wing Hot..."
......@@ -1674,12 +1675,12 @@ msgstr "Mida de l'efecte (píxels * 3)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:3
msgid "<Image>/Script-Fu/Alpha to Logo/Gradient Beve_l..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Alfa a logotipus/Bise_lat del deg..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Alfa a logotipus/Bise_lat del gradient..."
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:4
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Logos/Gradient Beve_l..."
msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Logotipus/Bise_lat del degradat..."
msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Logotipus/Bise_lat del gradient..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:6
msgid "Bevel Height (Sharpness)"
......@@ -1694,7 +1695,7 @@ msgstr "Mida del marge (píxels)"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm.h:1
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Utils/Custom _Gradient..."
msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Utilitats/De_gradat personalitzat..."
msgstr "<Toolbox>/Extensions/Script-Fu/Utilitats/_Gradient personalitzat..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Render/_Grid..."
......@@ -1710,7 +1711,7 @@ msgstr "Divisions d'Y"
#: plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Utils/Draw _HSV Graph..."
msgstr "<Imatge>/Script-Fu/Utilitats/Dibuixa la gràfica _HSV..."
msgstr "<Imatge>/Script-Fu/Utilitats/Dibuixa gràfic _HSV..."
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:2
......@@ -1775,7 +1776,7 @@ msgstr "Aplica la màscara de capa (o descarta)"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/image-structure.scm.h:4
msgid "Create New Image"
msgstr "Crea una imatge nova"
msgstr "Crea una nova imatge"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/image-structure.scm.h:5
......@@ -1804,7 +1805,7 @@ msgstr "Opacitat de l'emplenat"
#: plug-ins/script-fu/scripts/image-structure.scm.h:10
msgid "Padding for Transparent Regions"
msgstr "Emplena de les regions transparents"
msgstr "Emplenat de les regions transparents"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/image-structure.scm.h:11
......@@ -1833,7 +1834,7 @@ msgstr "Profunditat del mar"
#: plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Render/_Lava..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Composició d'imatges/_Lava..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Render/_Lava..."
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:4
......@@ -1853,7 +1854,7 @@ msgstr "Utilitza el degradat actual"
#: plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Render/Line _Nova..."
msgstr "<Imatge>/Script-Fu/Composició d'imatges/_Nova de línies..."
msgstr "<Imatge>/Script-Fu/Render/_Nova de línies..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm.h:2
msgid "Number of Lines"
......@@ -1867,7 +1868,7 @@ msgstr "Radi de desplaçament"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm.h:4
msgid "Randomness"
msgstr "Aleatoriatat"
msgstr "Aleatorietat"
#: plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm.h:5
msgid "Sharpness (degrees)"
......@@ -2139,7 +2140,7 @@ msgstr "Afegeix fons"
#: plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:3
msgid "Add Drop-Shadow"
msgstr ""
msgstr "Afegeix ombra descendent"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:5
......@@ -2258,7 +2259,7 @@ msgstr "Gira d'esquerra a dreta"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:1
msgid "<Image>/Script-Fu/Render/_Spyrogimp..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Composició d'imatges/E_spirogimp..."
msgstr "<Image>/Script-Fu/Render/E_spirogimp..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:2
msgid "Airbrush"
......@@ -2622,7 +2623,7 @@ msgstr "Amplada de la cinta"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm.h:4
msgid "Shadow Darkness"
msgstr "Opacitat de l'ombra"
msgstr "Foscor de l'ombra"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm.h:5
......@@ -2661,24 +2662,24 @@ msgstr "<Image>/Script-Fu/Ombra/Efecte _Xach..."
#: plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:2
msgid "Drop Shadow Blur Radius"
msgstr ""
msgstr "Radi de difuminat de l'ombra descendent"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:3
msgid "Drop Shadow Color"
msgstr ""
msgstr "Color de l'ombra descendent"
#: plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:4
msgid "Drop Shadow Opacity"
msgstr ""
msgstr "Opacitat de l'ombra descendent"
#: plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:5
msgid "Drop Shadow X Offset"
msgstr ""
msgstr "Desplaçament en X de l'ombra descendent"
#: plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:6
msgid "Drop Shadow Y Offset"
msgstr ""
msgstr "Desplaçament en Y de l'ombra descendent"
#
#: plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:8
......
2004-03-29 Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Xavier Beà <xbea@pie.xtec.es>.
2004-03-28 Shirasaki Yasuhiro <yasuhiro@gnome.gr.jp>
* ja.po: Added missing slashes.
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment