Commit 62986572 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent b7e75615
Pipeline #253022 passed with stages
in 44 minutes and 56 seconds
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2021-01-28 00:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-28 19:33+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-02 14:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-04 01:38+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -1285,7 +1285,7 @@ msgid "Images"
msgstr "Bilder"
#: ../app/actions/actions.c:196 ../app/dialogs/dialogs.c:373
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:143 ../app/widgets/gimppickablepopup.c:228
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:152 ../app/widgets/gimppickablepopup.c:228
msgid "Layers"
msgstr "Lager"
......@@ -3309,7 +3309,7 @@ msgstr "240 sekunder"
#: ../app/actions/dashboard-commands.c:118
#: ../app/actions/documents-commands.c:237 ../app/actions/edit-commands.c:167
#: ../app/actions/error-console-commands.c:100
#: ../app/actions/file-commands.c:430
#: ../app/actions/file-commands.c:431
#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:409
#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:520
#: ../app/actions/gradients-commands.c:79 ../app/actions/plug-in-commands.c:185
......@@ -3327,7 +3327,7 @@ msgstr "240 sekunder"
#: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:146
#: ../app/dialogs/data-delete-dialog.c:86
#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:80
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:725 ../app/dialogs/fill-dialog.c:115
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:741 ../app/dialogs/fill-dialog.c:115
#: ../app/dialogs/grid-dialog.c:102
#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:100
#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:106 ../app/dialogs/image-new-dialog.c:325
......@@ -3341,7 +3341,7 @@ msgstr "240 sekunder"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:664
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1120
#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:124 ../app/dialogs/quit-dialog.c:171
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:185
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:200
#: ../app/dialogs/resolution-calibrate-dialog.c:73
#: ../app/dialogs/scale-dialog.c:137 ../app/dialogs/stroke-dialog.c:128
#: ../app/dialogs/template-options-dialog.c:118
......@@ -3418,7 +3418,7 @@ msgid "Enter a description for the marker"
msgstr "Ange en beskrivning för markören"
#: ../app/actions/data-commands.c:90 ../app/actions/documents-commands.c:392
#: ../app/actions/file-commands.c:210 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:228
#: ../app/actions/file-commands.c:211 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:228
#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:269
#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:217
#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:233
......@@ -3444,7 +3444,7 @@ msgid "Untitled"
msgstr "Namnlös"
#: ../app/actions/data-commands.c:216 ../app/actions/documents-commands.c:194
#: ../app/actions/file-commands.c:536
#: ../app/actions/file-commands.c:537
#, c-format
msgid "Can't show file in file manager: %s"
msgstr "Kan inte visa fil i filhanterare: %s"
......@@ -4801,7 +4801,7 @@ msgid "Save Error Log to File"
msgstr "Spara fellogg till fil"
#: ../app/actions/error-console-commands.c:101
#: ../app/actions/gradients-commands.c:80 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:726
#: ../app/actions/gradients-commands.c:80 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:742
#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:69
#: ../app/dialogs/vectors-export-dialog.c:84
#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:177
......@@ -5012,54 +5012,54 @@ msgstr "Exportera till %s"
msgid "Over_write %s"
msgstr "Skriv ö_ver %s"
#: ../app/actions/file-commands.c:119 ../app/actions/file-commands.c:560
#: ../app/actions/file-commands.c:120 ../app/actions/file-commands.c:561
#: ../app/widgets/gimpopendialog.c:84
msgid "Open Image"
msgstr "Öppna bild"
#: ../app/actions/file-commands.c:141
#: ../app/actions/file-commands.c:142
msgid "Open Image as Layers"
msgstr "Öppna bild som lager"
#: ../app/actions/file-commands.c:288
#: ../app/actions/file-commands.c:289
msgid "No changes need to be saved"
msgstr "Inga ändringar behöver sparas"
#: ../app/actions/file-commands.c:295 ../app/actions/file-commands.c:769
#: ../app/actions/file-commands.c:296 ../app/actions/file-commands.c:772
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:139
msgid "Save Image"
msgstr "Spara bild"
#: ../app/actions/file-commands.c:301
#: ../app/actions/file-commands.c:302
msgid "Save a Copy of the Image"
msgstr "Spara en kopia av bilden"
#: ../app/actions/file-commands.c:379
#: ../app/actions/file-commands.c:380
msgid "Create New Template"
msgstr "Skapa en ny mall"
#: ../app/actions/file-commands.c:383
#: ../app/actions/file-commands.c:384
msgid "Enter a name for this template"
msgstr "Ange ett namn för denna mall"
#: ../app/actions/file-commands.c:413
#: ../app/actions/file-commands.c:414
msgid "Revert failed. No file name associated with this image."
msgstr "Återgång misslyckades. Inget filnamn är associerat med den här bilden."
#: ../app/actions/file-commands.c:425
#: ../app/actions/file-commands.c:426
msgid "Revert Image"
msgstr "Återgå till gammal bild"
#: ../app/actions/file-commands.c:431
#: ../app/actions/file-commands.c:432
msgid "_Revert"
msgstr "_Återgå"
#: ../app/actions/file-commands.c:449
#: ../app/actions/file-commands.c:450
#, c-format
msgid "Revert '%s' to '%s'?"
msgstr "Återgå från ”%s” till ”%s”?"
#: ../app/actions/file-commands.c:454
#: ../app/actions/file-commands.c:455
msgid ""
"By reverting the image to the state saved on disk, you will lose all "
"changes, including all undo information."
......@@ -5067,11 +5067,11 @@ msgstr ""
"Genom att återgå till den sparade versionen kommer du att förlora alla dina "
"ändringar, inklusive all ångringsinformation."
#: ../app/actions/file-commands.c:791
#: ../app/actions/file-commands.c:794
msgid "(Unnamed Template)"
msgstr "(Namnlös mall)"
#: ../app/actions/file-commands.c:838
#: ../app/actions/file-commands.c:841
#, c-format
msgid ""
"Reverting to '%s' failed:\n"
......@@ -5444,7 +5444,7 @@ msgstr "_Selektiv gaussisk oskärpa…"
#: ../app/actions/filters-actions.c:378
msgctxt "filters-action"
msgid "_GEGL graph..."
msgid "_GEGL Graph..."
msgstr "_GEGL-graf…"
#: ../app/actions/filters-actions.c:383
......@@ -10929,7 +10929,7 @@ msgid "Move this window to screen %s"
msgstr "Flytta det här fönstret till skärmen %s"
#: ../app/actions/window-commands.c:78 ../app/dialogs/extensions-dialog.c:79
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:649 ../app/dialogs/grid-dialog.c:103
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:665 ../app/dialogs/grid-dialog.c:103
#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:107 ../app/dialogs/image-new-dialog.c:326
#: ../app/dialogs/input-devices-dialog.c:67
#: ../app/dialogs/item-options-dialog.c:146
......@@ -14422,7 +14422,7 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Change Image Unit"
msgstr "Ändra bildenhet"
#: ../app/core/gimpimage.c:4025
#: ../app/core/gimpimage.c:4026
#, c-format
msgid ""
"'gimp-comment' parasite validation failed: comment contains invalid UTF-8"
......@@ -14430,47 +14430,47 @@ msgstr ""
"”gimp-comment”-parasitvalidering misslyckades: kommentar innehåller ogiltig "
"UTF-8"
#: ../app/core/gimpimage.c:4084
#: ../app/core/gimpimage.c:4087
msgctxt "undo-type"
msgid "Attach Parasite to Image"
msgstr "Koppla parasit till bild"
#: ../app/core/gimpimage.c:4126
#: ../app/core/gimpimage.c:4129
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Parasite from Image"
msgstr "Ta bort parasit från bild"
#: ../app/core/gimpimage.c:5084
#: ../app/core/gimpimage.c:5087
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Layer"
msgstr "Lägg till lager"
#: ../app/core/gimpimage.c:5128 ../app/core/gimpimage.c:5159
#: ../app/core/gimpimage.c:5131 ../app/core/gimpimage.c:5162
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Layer"
msgstr "Ta bort lager"
#: ../app/core/gimpimage.c:5153
#: ../app/core/gimpimage.c:5156
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Floating Selection"
msgstr "Ta bort flytande markering"
#: ../app/core/gimpimage.c:5306
#: ../app/core/gimpimage.c:5309
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Channel"
msgstr "Lägg till kanal"
#: ../app/core/gimpimage.c:5336 ../app/core/gimpimage.c:5360
#: ../app/core/gimpimage.c:5339 ../app/core/gimpimage.c:5364
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Channel"
msgstr "Ta bort kanal"
#: ../app/core/gimpimage.c:5417
#: ../app/core/gimpimage.c:5423
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Path"
msgstr "Lägg till bana"
#: ../app/core/gimpimage.c:5447 ../app/core/gimpimage.c:5455
#: ../app/core/gimpimage.c:5453 ../app/core/gimpimage.c:5461
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Path"
msgstr "Ta bort bana"
......@@ -14488,12 +14488,12 @@ msgstr "Aktivera ”Använd sRGB-profil”"
msgid "Disable 'Use sRGB Profile'"
msgstr "Inaktivera ”Använd sRGB-profil”"
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:195
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:198
msgid "ICC profile validation failed: Parasite's name is not 'icc-profile'"
msgstr ""
"Validering av ICC-profil misslyckades: Parasitens namn är inte ”icc-profile”"
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:204
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:207
msgid ""
"ICC profile validation failed: Parasite's flags are not (PERSISTENT | "
"UNDOABLE)"
......@@ -14505,39 +14505,39 @@ msgstr ""
msgid "ICC profile validation failed: "
msgstr "Validering av ICC-profil misslyckades: "
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:404
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:409
msgid ""
"ICC profile validation failed: Color profile is not for grayscale color space"
msgstr ""
"Validering av ICC-profil misslyckades: Färgprofil är inte för gråskalerymd"
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:414
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:419
msgid "ICC profile validation failed: Color profile is not for RGB color space"
msgstr ""
"Validering av ICC-profil misslyckades: Färgprofil är inte för RGB-färgrymd"
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:473
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:478
msgid "Assigning color profile"
msgstr "Tilldelar färgprofil"
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:474
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:479
msgid "Discarding color profile"
msgstr "Förkastar färgprofil"
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:478
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:483
msgid "Assign color profile"
msgstr "Tilldela färgprofil"
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:479
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:484
msgid "Discard color profile"
msgstr "Förkasta färgprofil"
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:522
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:527
#, c-format
msgid "Converting from '%s' to '%s'"
msgstr "Konverterar från ”%s” till ”%s”"
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:527
#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:532
msgid "Color profile conversion"
msgstr "Färgprofilskonvertering"
......@@ -16096,7 +16096,7 @@ msgstr "Ange plats (URI):"
msgid "Invalid URI"
msgstr "Ogiltig URI"
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:469
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:485
msgid ""
"Saving remote files needs to determine the file format from the file "
"extension. Please enter a file extension that matches the selected file "
......@@ -16106,11 +16106,11 @@ msgstr ""
"en filändelse som matchar det valda filformatet eller ange ingen filändelse "
"alls."
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:629
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:645
msgid "The given filename cannot be used for exporting"
msgstr "Det angivna filnamnet kan inte användas för att exportera"
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:630
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:646
msgid ""
"You can use this dialog to export to various file formats. If you want to "
"save the image to the GIMP XCF format, use File→Save instead."
......@@ -16118,15 +16118,15 @@ msgstr ""
"Du kan använda denna dialogruta för att exportera till olika filformat. Om "
"du vill spara bilden till formatet GIMP XCF, använd istället Arkiv→Spara."
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:633
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:649
msgid "Take me to the Save dialog"
msgstr "Ta mig till dialogrutan Spara"
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:637
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:653
msgid "The given filename cannot be used for saving"
msgstr "Det angivna filnamnet kan inte användas för att spara"
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:638
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:654
msgid ""
"You can use this dialog to save to the GIMP XCF format. Use File→Export to "
"export to other file formats."
......@@ -16134,15 +16134,15 @@ msgstr ""
"Du kan använda denna dialogruta för att spara till formatet GIMP XCF. Använd "
"Arkiv→Exportera för att exportera till andra filformat."
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:640
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:656
msgid "Take me to the Export dialog"
msgstr "Ta mig till dialogrutan Exportera"
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:643 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:720
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:659 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:736
msgid "Extension Mismatch"
msgstr "Filändelsen stämmer inte"
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:704
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:720
msgid ""
"The given filename does not have any known file extension. Please enter a "
"known file extension or select a file format from the file format list."
......@@ -16150,19 +16150,19 @@ msgstr ""
"Angivet filnamn har inte en känd filändelse. Ange en känd filändelse eller "
"välj ett filformat från filformatlistan."
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:736
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:752
msgid "The given file extension does not match the chosen file type."
msgstr "Angiven filändelse matchar inte den valda filtypen."
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:740
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:756
msgid "Do you want to save the image using this name anyway?"
msgstr "Vill du spara bilden med det här namnet ändå?"
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:805
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:821
msgid "Saving canceled"
msgstr "Sparning avbröts"
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:811 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:190
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:827 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:190
#, c-format
msgid ""
"Saving '%s' failed:\n"
......@@ -16172,7 +16172,7 @@ msgstr ""
"Sparande av filen ”%s” misslyckades:\n"
"%s"
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:813
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:829
msgid "Unknown error"
msgstr "Okänt fel"
......@@ -16225,7 +16225,7 @@ msgid "Create a New Image"
msgstr "Skapa en ny bild"
#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:138
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1761
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1761 ../app/dialogs/resize-dialog.c:231
msgid "_Template:"
msgstr "_Mall:"
......@@ -16433,7 +16433,7 @@ msgstr "X-position:"
msgid "Offset Y:"
msgstr "Y-position:"
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:377 ../app/dialogs/resize-dialog.c:359
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:377 ../app/dialogs/resize-dialog.c:404
#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:442
msgid "_Fill with:"
msgstr "_Fyll med:"
......@@ -18346,60 +18346,60 @@ msgstr "Spara denna bild"
msgid "Save as"
msgstr "Spara som"
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:142
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:151
msgid "Canvas Size"
msgstr "Storlek på rityta"
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:154 ../app/dialogs/scale-dialog.c:114
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:163 ../app/dialogs/scale-dialog.c:114
msgid "Layer Size"
msgstr "Lagerstorlek"
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:155
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:164
msgid "Fill With"
msgstr "Fyll med"
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:184
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:199
msgid "Re_set"
msgstr "Åter_ställ"
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:186
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:201
msgid "_Resize"
msgstr "_Ändra storlek"
#. The offset frame
#. offset frame
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:229 ../app/tools/gimpalignoptions.c:97
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:274 ../app/tools/gimpalignoptions.c:97
#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:104 ../app/tools/gimpgradientoptions.c:89
#: ../app/tools/gimpoffsettool.c:129 ../app/tools/gimpoffsettool.c:473
#: ../app/tools/gimptransform3dtool.c:343 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:211
msgid "Offset"
msgstr "Position"
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:252 ../app/tools/gimpoffsettool.c:497
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:297 ../app/tools/gimpoffsettool.c:497
#: ../app/tools/gimptransform3dtool.c:271
#: ../app/tools/gimptransform3dtool.c:383
msgid "_X:"
msgstr "_X:"
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:253 ../app/tools/gimpoffsettool.c:499
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:298 ../app/tools/gimpoffsettool.c:499
#: ../app/tools/gimptransform3dtool.c:272
#: ../app/tools/gimptransform3dtool.c:388
msgid "_Y:"
msgstr "_Y:"
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:270
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:315
msgid "C_enter"
msgstr "C_entrera"
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:321
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:366
msgid "Resize _layers:"
msgstr "Ändra storlek på _lager:"
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:369
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:414
msgid "Resize _text layers"
msgstr "Ändra storlek på _textlager"
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:380
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:425
msgid "Resizing text layers will make them uneditable"
msgstr "Att skala om textlager kommer att göra dem oredigerbara"
......@@ -22367,7 +22367,7 @@ msgstr ""
msgid "Add Text Layer"
msgstr "Lägg till textlager"
#: ../app/text/gimptext-parasite.c:89
#: ../app/text/gimptext-parasite.c:94
msgid "Empty text parasite"
msgstr "Tom textparasit"
......@@ -23520,8 +23520,8 @@ msgid "GEGL Operation"
msgstr "GEGL-operation"
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:79
msgid "GEGL Tool: Use an arbitrary GEGL operation"
msgstr "GEGL-verktyg: Använd en godtycklig GEGL-operation"
msgid "Run an arbitrary GEGL operation"
msgstr "Kör en godtycklig GEGL-operation"
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:80
msgid "_GEGL Operation..."
......@@ -28372,7 +28372,7 @@ msgstr "Fel vid skapande ”%s”: "
msgid "Invalid image mode and precision combination."
msgstr "Ogiltig kombination av bildläge och precision."
#: ../app/xcf/xcf-load.c:366
#: ../app/xcf/xcf-load.c:373
#, c-format
msgid ""
"Corrupt 'exif-data' parasite discovered.\n"
......@@ -28381,7 +28381,7 @@ msgstr ""
"Skadad ”exif-data”-parasit upptäckt.\n"
"Exif-data kunde inte migreras: %s"
#: ../app/xcf/xcf-load.c:403
#: ../app/xcf/xcf-load.c:412
msgid ""
"Corrupt 'gimp-metadata' parasite discovered.\n"
"XMP data could not be migrated."
......@@ -28389,7 +28389,7 @@ msgstr ""
"Skadad ”gimp-metadata”-parasit upptäckt.\n"
"XMP-data kunde inte migreras."
#: ../app/xcf/xcf-load.c:427
#: ../app/xcf/xcf-load.c:436
#, c-format
msgid ""
"Corrupt XMP metadata saved by an older version of GIMP could not be "
......@@ -28402,7 +28402,7 @@ msgstr ""
"Om du inte vet vad XMP är behöver du det mest troligt inte. Rapporterat fel: "
"%s."
#: ../app/xcf/xcf-load.c:703
#: ../app/xcf/xcf-load.c:712
msgid ""
"This XCF file is corrupt! I have loaded as much of it as I can, but it is "
"incomplete."
......@@ -28410,7 +28410,7 @@ msgstr ""
"Den här XCF-filen är skadad! Jag har läst in så mycket jag kan av den men "
"den är ofullständig."
#: ../app/xcf/xcf-load.c:722
#: ../app/xcf/xcf-load.c:731
msgid ""
"This XCF file is corrupt! I could not even salvage any partial image data "
"from it."
......@@ -28418,7 +28418,7 @@ msgstr ""
"Den här XCF-filen är skadad! Jag kunde inte ens rädda någon del av dess "
"bilddata."
#: ../app/xcf/xcf-load.c:813
#: ../app/xcf/xcf-load.c:822
msgid ""
"XCF warning: version 0 of XCF file format\n"
"did not save indexed colormaps correctly.\n"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment