Commit 618719b3 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Updated Polish translation

parent e16215f8
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aviary.pl
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Polish translation for gimp-libgimp.
# Copyright © 2005-2016 the gimp authors.
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2016.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011-2016.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-07-18 01:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-07-18 01:30+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-19 13:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-19 13:42+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -107,7 +105,7 @@ msgstr "Konwertuj na RGB"
#: ../libgimp/gimpexport.c:315
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle grayscale images"
msgstr "Wtyczka %s obsługuje tylko obrazy w odcieniach szarości"
msgstr "Wtyczka %s obsługuje tylko obrazy w odcieniach szarości"
#: ../libgimp/gimpexport.c:316 ../libgimp/gimpexport.c:345
#: ../libgimp/gimpexport.c:366
......@@ -144,7 +142,7 @@ msgstr ""
#: ../libgimp/gimpexport.c:344
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "Wtyczka %s obsługuje tylko obrazy RGB lub w odcieniach szarości"
msgstr "Wtyczka %s obsługuje tylko obrazy RGB lub w odcieniach szarości"
#: ../libgimp/gimpexport.c:353
#, c-format
......@@ -155,7 +153,7 @@ msgstr "Wtyczka %s obsługuje tylko obrazy RGB lub indeksowane"
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle grayscale or indexed images"
msgstr ""
"Wtyczka %s obsługuje tylko obrazy indeksowane lub w odcieniach szarości"
"Wtyczka %s obsługuje tylko obrazy indeksowane lub w odcieniach szarości"
#: ../libgimp/gimpexport.c:374
#, c-format
......@@ -193,8 +191,8 @@ msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
"reasons:"
msgstr ""
"Przed zapisaniem w formacie %s obraz powinien zostać wyeksportowany z "
"poniższych powodów:"
"Przed zapisaniem w formacie %s obraz powinien zostać wyeksportowany "
"poniższych powodów:"
#. the footline
#: ../libgimp/gimpexport.c:622
......@@ -425,7 +423,7 @@ msgstr "_Zaznaczenie"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:33
msgctxt "add-mask-type"
msgid "_Grayscale copy of layer"
msgstr "Kop_ia warstwy w odcieniach szarości"
msgstr "Kop_ia warstwy w odcieniach szarości"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:34
msgctxt "add-mask-type"
......@@ -515,7 +513,7 @@ msgstr "Zastępuje bieżące zaznaczenie"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:198
msgctxt "channel-ops"
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Część wspólna z bieżącym zaznaczeniem"
msgstr "Część wspólna z bieżącym zaznaczeniem"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
msgctxt "channel-type"
......@@ -1050,7 +1048,7 @@ msgstr "Uruchom wsadowo"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1508
msgctxt "run-mode"
msgid "Run with last used values"
msgstr "Uruchom z ostatnio użytymi wartościami"
msgstr "Uruchom z ostatnio użytymi wartościami"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1543
msgctxt "select-criterion"
......@@ -1205,12 +1203,12 @@ msgstr "Kadrowanie do wyniku"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1836
msgctxt "transform-resize"
msgid "Crop with aspect"
msgstr "Kadrowanie z proporcjami"
msgstr "Kadrowanie z proporcjami"
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:523
#, c-format
msgid "Can load metadata only from local files"
msgstr "Można wczytywać metadane tylko z plików lokalnych"
msgstr "Można wczytywać metadane tylko z plików lokalnych"
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:583
#, c-format
......@@ -1250,7 +1248,7 @@ msgstr "Nie można konwertować „%s” na prawidłowe NSURL."
#: ../libgimpbase/gimputils.c:460
msgid "Connecting to org.freedesktop.FileManager1 failed: "
msgstr "Połączenie z „org.freedesktop.FileManager1” się nie powiodło: "
msgstr "Połączenie z „org.freedesktop.FileManager1” się nie powiodło: "
#: ../libgimpbase/gimputils.c:484
msgid "Calling ShowItems failed: "
......@@ -1267,7 +1265,7 @@ msgstr "Dane nie są profilem kolorów ICC"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:372
msgid "Could not save color profile to memory"
msgstr "Nie można zapisać profilu kolorów w pamięci"
msgstr "Nie można zapisać profilu kolorów w pamięci"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:590
msgid "(unnamed profile)"
......@@ -1296,7 +1294,7 @@ msgstr "Bez zarządzania kolorami"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigenums.c:25
msgctxt "color-management-mode"
msgid "Color-managed display"
msgstr "Ekran z zarządzaniem kolorami"
msgstr "Ekran z zarządzaniem kolorami"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigenums.c:26
msgctxt "color-management-mode"
......@@ -1344,8 +1342,8 @@ msgid ""
"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
"fallback."
msgstr ""
"Kiedy jest włączone, to program GIMP będzie próbował użyć profilu kolorów z "
"menedżera okien. Skonfigurowany profil monitora jest używany w przypadku "
"Kiedy jest włączone, to program GIMP będzie próbował użyć profilu kolorów "
"menedżera okien. Skonfigurowany profil monitora jest używany w przypadku "
"niepowodzenia."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:63
......@@ -1367,7 +1365,7 @@ msgstr ""
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:71
msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
msgstr "Profil kolorów CMYK, używany do konwersji między RGB a CMYK."
msgstr "Profil kolorów CMYK, używany do konwersji między RGB a CMYK."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:74
msgid ""
......@@ -1375,8 +1373,8 @@ msgid ""
"some other color space, including soft-proofing to a printer or other output "
"device profile. "
msgstr ""
"Profil kolorów używany do symulacji wydruku z przestrzeni kolorów obrazu do "
"innej przestrzeni, w tym symulacji wydruku do drukarki lub innego profilu "
"Profil kolorów używany do symulacji wydruku z przestrzeni kolorów obrazu do "
"innej przestrzeni, w tym symulacji wydruku do drukarki lub innego profilu "
"urządzenia wyjściowego. "
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:79
......@@ -1386,7 +1384,7 @@ msgid ""
"LUT monitor profile (most monitor profiles are matrix), choosing perceptual "
"intent really gives you relative colorimetric."
msgstr ""
"Sposób konwersji kolorów z przestrzeni kolorów obrazu do ekranu. Zwykle "
"Sposób konwersji kolorów z przestrzeni kolorów obrazu do ekranu. Zwykle "
"najlepszym wyborem jest względny kolorymetryczny. Jeśli nie jest używany "
"profil monitora LUT (większość profili monitorów są macierzami), to wybranie "
"sposobu percepcyjnego tak naprawdę daje względny kolorymetryczny."
......@@ -1412,14 +1410,14 @@ msgid ""
"the best. "
msgstr ""
"Sposób konwersji przestrzeni kolorów obrazu do urządzenia symulacji wyjścia "
"(zwykle to monitor). Proszę wypróbować wszystkie i wybrać, co wygląda "
"(zwykle to monitor). Proszę wypróbować wszystkie i wybrać, co wygląda "
"najlepiej. "
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:99
msgid ""
"Try with and without black point compensation and choose what looks best. "
msgstr ""
"Proszę wypróbować z i bez kompensacji czarnego punktu i wybrać, co wygląda "
"Proszę wypróbować z i bez kompensacji czarnego punktu i wybrać, co wygląda "
"najlepiej. "
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:103
......@@ -1434,7 +1432,7 @@ msgid ""
"represented in the target color space."
msgstr ""
"Kiedy jest włączone, to symulacja wydruku będzie wyróżniała kolory, które "
"nie można oddać w docelowej przestrzeni kolorów."
"nie można oddać w docelowej przestrzeni kolorów."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:111
msgid "The color to use for marking colors which are out of gamut."
......@@ -1486,7 +1484,7 @@ msgstr "Sposób odwzorowania barw symulacji wydruku"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:280
msgid "Use black point compensation for soft-proofing"
msgstr "Kompensacja czarnego punktu w symulacji wydruku"
msgstr "Kompensacja czarnego punktu w symulacji wydruku"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:287
msgid "Optimize soft-proofing color transformations"
......@@ -1587,7 +1585,7 @@ msgstr "oczekiwano wartości „yes” lub „no” tokenu logicznego, otrzymano
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:843
#, c-format
msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
msgstr "Błąd podczas przetwarzania „%s” w wierszu %d: %s"
msgstr "Błąd podczas przetwarzania „%s” w wierszu %d: %s"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:162 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:180
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:289 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:316
......@@ -1619,7 +1617,7 @@ msgid ""
"Thumbnails will be stored in the folder for temporary files (%s) instead."
msgstr ""
"Nie można ustalić prawidłowego katalogu miniatur.\n"
"Miniatury będą przechowywane w katalogu na pliki tymczasowe (%s)."
"Miniatury będą przechowywane w katalogu na pliki tymczasowe (%s)."
#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:299 ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:367
#, c-format
......@@ -1675,7 +1673,7 @@ msgstr "Nie jest zwykłym plikiem."
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:145
msgid "Select color profile from disk..."
msgstr "Wybierz profil kolorów z dysku…"
msgstr "Wybierz profil kolorów z dysku…"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:317
msgctxt "profile"
......@@ -1707,7 +1705,7 @@ msgid ""
"Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS. This entry also accepts "
"CSS color names."
msgstr ""
"Szesnastkowy zapis koloru jest używany w językach HTML i CSS. To pole "
"Szesnastkowy zapis koloru jest używany w językach HTML i CSS. To pole "
"dopuszcza również nazwy kolorów CSS."
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:321
......@@ -1716,7 +1714,7 @@ msgstr "_Zapis języka HTML:"
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:152
msgid "Show file location in the file manager"
msgstr "Wyświetla położenie pliku w menedżerze plików"
msgstr "Wyświetla położenie pliku w menedżerze plików"
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:229
msgid "Open a file selector to browse your folders"
......@@ -1729,7 +1727,7 @@ msgstr "Otwiera przeglądarkę plików, aby odnaleźć pliki"
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:397
#, c-format
msgid "Can't show file in file manager: %s"
msgstr "Nie można wyświetlić pliku w menedżerze plików: %s"
msgstr "Nie można wyświetlić pliku w menedżerze plików: %s"
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:424
msgid "Select Folder"
......@@ -1910,7 +1908,7 @@ msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
"Kliknięcie zakraplacza, a następnie dowolnego punktu obrazu pobierze z niego "
"Kliknięcie zakraplacza, a następnie dowolnego punktu obrazu pobierze z niego "
"kolor."
#. toggle button to (de)activate the instant preview
......@@ -1955,7 +1953,7 @@ msgid ""
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
msgstr ""
"Wartość ta może zostać użyta w roli ziarna generatora liczb losowych, co "
"Wartość ta może zostać użyta w roli ziarna generatora liczb losowych, co "
"pozwala na dokładne powtórzenie wykonanego „losowego” działania"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:525
......@@ -2087,7 +2085,7 @@ msgstr "Zmniejszenie"
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:82
msgid "CMYK color selector (using color profile)"
msgstr "Wybór koloru z przestrzeni CMYK (używając profilu kolorów)"
msgstr "Wybór koloru z przestrzeni CMYK (używając profilu kolorów)"
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:116
msgid "CMYK"
......@@ -2192,11 +2190,11 @@ msgstr "Zwolnienie przycisku %d"
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:442 ../modules/controller-linux-input.c:90
msgid "X Move Left"
msgstr "Ruch w lewo X"
msgstr "Ruch w lewo X"
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:445 ../modules/controller-linux-input.c:91
msgid "X Move Right"
msgstr "Ruch w prawo X"
msgstr "Ruch w prawo X"
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:451
msgid "Y Move Away"
......@@ -2224,22 +2222,22 @@ msgstr "Wychylenie Y małe"
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:478 ../modules/controller-linux-input.c:99
msgid "Y Axis Tilt Right"
msgstr "Wychylenie Y w prawo"
msgstr "Wychylenie Y w prawo"
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:481
#: ../modules/controller-linux-input.c:100
msgid "Y Axis Tilt Left"
msgstr "Wychylenie Y w lewo"
msgstr "Wychylenie Y w lewo"
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:487
#: ../modules/controller-linux-input.c:101
msgid "Z Axis Turn Left"
msgstr "Wychylenie Z skręt w lewo"
msgstr "Wychylenie Z skręt w lewo"
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:490
#: ../modules/controller-linux-input.c:102
msgid "Z Axis Turn Right"
msgstr "Wychylenie Z skręt w prawo"
msgstr "Wychylenie Z skręt w prawo"
#: ../modules/controller-dx-dinput.c:501
#, c-format
......@@ -2374,7 +2372,7 @@ msgstr "Ruch naprzód Y"
#: ../modules/controller-linux-input.c:93
msgid "Y Move Back"
msgstr "Ruch w tył Y"
msgstr "Ruch w tył Y"
#: ../modules/controller-linux-input.c:97
msgid "X Axis Tilt Forward"
......@@ -2386,27 +2384,27 @@ msgstr "Wychylenie X do tyłu"
#: ../modules/controller-linux-input.c:104
msgid "Horiz. Wheel Turn Back"
msgstr "Poziome kółko w tył"
msgstr "Poziome kółko w tył"
#: ../modules/controller-linux-input.c:105
msgid "Horiz. Wheel Turn Forward"
msgstr "Poziome kółko w przód"
msgstr "Poziome kółko w przód"
#: ../modules/controller-linux-input.c:106
msgid "Dial Turn Left"
msgstr "Skręt w lewo"
msgstr "Skręt w lewo"
#: ../modules/controller-linux-input.c:107
msgid "Dial Turn Right"
msgstr "Skręt w prawo"
msgstr "Skręt w prawo"
#: ../modules/controller-linux-input.c:108
msgid "Wheel Turn Left"
msgstr "Obrót kółka w lewo"
msgstr "Obrót kółka w lewo"
#: ../modules/controller-linux-input.c:109
msgid "Wheel Turn Right"
msgstr "Obrót kółka w prawo"
msgstr "Obrót kółka w prawo"
#: ../modules/controller-linux-input.c:178
msgid "Linux input event controller"
......@@ -2428,7 +2426,7 @@ msgstr "Zdarzenia wprowadzania systemu Linux"
#: ../modules/controller-midi.c:480
#, c-format
msgid "Reading from %s"
msgstr "Odczytywanie z %s"
msgstr "Odczytywanie z %s"
#: ../modules/controller-linux-input.c:569
#: ../modules/controller-linux-input.c:623 ../modules/controller-midi.c:436
......@@ -2526,7 +2524,7 @@ msgstr "Typ ślepoty _barw:"
#: ../modules/display-filter-gamma.c:87
msgid "Gamma color display filter"
msgstr "Filtr wyświetlania kolorów z korekcją gamma"
msgstr "Filtr wyświetlania kolorów z korekcją gamma"
#: ../modules/display-filter-gamma.c:124 ../modules/display-filter-gamma.c:129
msgid "Gamma"
......@@ -2538,7 +2536,7 @@ msgstr "_Gamma:"
#: ../modules/display-filter-high-contrast.c:87
msgid "High Contrast color display filter"
msgstr "Filtr wyświetlania kolorów z wysokim kontrastem"
msgstr "Filtr wyświetlania kolorów z wysokim kontrastem"
#: ../modules/display-filter-high-contrast.c:124
#: ../modules/display-filter-high-contrast.c:129
......@@ -2562,7 +2560,7 @@ msgid ""
"This filter takes its configuration from the Color Management section in the "
"Preferences dialog."
msgstr ""
"Ten filtr pobiera konfigurację z sekcji Zarządzanie kolorami okna "
"Ten filtr pobiera konfigurację z sekcji Zarządzanie kolorami okna "
"Preferencji."
#: ../modules/display-filter-lcms.c:187
......
This diff is collapsed.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aviary.pl
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Polish translation for gimp-python.
# Copyright © 1999-2016 the gimp authors.
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>, 1999-2005.
# Artur Polaczyński <artie@kmfms.com>, 1999, 2000.
# Hubert Stachurski <hubi@forest.sggw.waw.pl>, 2008.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011-2015.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2016.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-python\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-12-03 20:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-03 20:32+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-19 13:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-19 13:42+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -25,37 +23,37 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:394
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:395
msgid "Missing exception information"
msgstr "Brak informacji o wyjątku"
msgstr "Brak informacji o wyjątku"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:403
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:404
#, python-format
msgid "An error occurred running %s"
msgstr "Wystąpił błąd podczas uruchamiania %s"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:414
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:415
msgid "_More Information"
msgstr "_Więcej informacji"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:527 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:539
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:545
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:528 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:540
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:546
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:537 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:545
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:538 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:546
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:598 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:223
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:599 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:223
msgid "Python-Fu File Selection"
msgstr "Wybór pliku Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:644
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:648
msgid "Python-Fu Folder Selection"
msgstr "Wybór katalogu Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:733
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:737
#, python-format
msgid "Invalid input for '%s'"
msgstr "Błąd wprowadzania dla „%s”"
......@@ -98,7 +96,7 @@ msgstr "_Plik do odczytu lub znak do użycia"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:204
msgid "Fo_nt size in pixels"
msgstr "Rozmiar _czcionki w pikselach"
msgstr "Rozmiar _czcionki w pikselach"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:205
msgid "_Write a separate CSS file"
......@@ -186,7 +184,7 @@ msgstr "K_rycie"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:44
msgid "Offset the colors in a palette"
msgstr "Przesuwa kolory w palecie"
msgstr "Przesuwa kolory w palecie"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:49
msgid "_Offset Palette..."
......@@ -269,7 +267,7 @@ msgstr "Barwa (LCHab)"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:312
msgid "Sort the colors in a palette"
msgstr "Porządkuje kolory w palecie"
msgstr "Porządkuje kolory w palecie"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:331
msgid "_Sort Palette..."
......@@ -326,7 +324,7 @@ msgstr "K_wantyzacja podziału"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:52
msgid "Create a repeating gradient using colors from the palette"
msgstr "Tworzy powtarzający się gradient używając kolorów z palety"
msgstr "Tworzy powtarzający się gradient używając kolorów z palety"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:57
msgid "Palette to _Repeating Gradient"
......@@ -334,7 +332,7 @@ msgstr "Paleta na po_wtarzający się gradient"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:74
msgid "Create a gradient using colors from the palette"
msgstr "Tworzy gradient używając kolorów z palety"
msgstr "Tworzy gradient używając kolorów z palety"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:79
msgid "Palette to _Gradient"
......@@ -347,7 +345,7 @@ msgstr "Przycinanie"
#. table snippet means a small piece of HTML code here
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:420
msgid "Cuts an image along its guides, creates images and a HTML table snippet"
msgstr "Obcina obraz wzdłuż prowadnic, tworzy obrazy i fragmenty tabel HTML"
msgstr "Obcina obraz wzdłuż prowadnic, tworzy obrazy i fragmenty tabel HTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:431
msgid "_Slice..."
......@@ -383,7 +381,7 @@ msgstr "Odstęp między elementami tablicy"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:445
msgid "Javascript for onmouseover and clicked"
msgstr "JavaScript dla zdarzeń „onmouseover” i „clicked”"
msgstr "JavaScript dla zdarzeń „onmouseover” i „clicked”"
#. table caps are table cells on the edge of the table
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:448
......@@ -398,39 +396,39 @@ msgstr "Konsola języka Python"
msgid "_Browse..."
msgstr "_Przeglądaj…"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:138
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:144
msgid "Python Procedure Browser"
msgstr "Przeglądarka procedur języka Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:167
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:173
#, python-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nie można otworzyć „%s” do zapisania: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:182
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:188
#, python-format
msgid "Could not write to '%s': %s"
msgstr "Nie można zapisać do „%s”: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:190
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:196
msgid "Save Python-Fu Console Output"
msgstr "Zapis wyjścia konsoli Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:216
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:222
msgid "Interactive GIMP Python interpreter"
msgstr "Interaktywny interpreter języka Python dla programu GIMP"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:221
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:227
msgid "_Console"
msgstr "_Konsola"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:60
msgid "Add a drop shadow to a layer, and optionally bevel it"
msgstr "Rzuca cień na warstwę i opcjonalnie krawędź"
msgstr "Rzuca cień na warstwę i opcjonalnie krawędź"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:65
msgid "_Drop Shadow and Bevel..."
msgstr "_Rzuć cień i krawędź…"
msgstr "_Rzuć cień i krawędź…"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:70
msgid "_Shadow blur"
......@@ -444,12 +442,12 @@ msgstr "_Krawędź"
msgid "_Drop shadow"
msgstr "_Rzuć cień"
# "drop shadow" pominięte ze względu na zgodność z aktualnym tłumaczeniem (filtr->rzucanie cienia)
# "drop shadow" pominięte ze względu na zgodność z aktualnym tłumaczeniem (filtr->rzucanie cienia)
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:73
msgid "Drop shadow _X displacement"
msgstr "Przesunięcie _X cienia"
# "drop shadow" pominięte ze względu na zgodność z aktualnym tłumaczeniem (filtr->rzucanie cienia)
# "drop shadow" pominięte ze względu na zgodność z aktualnym tłumaczeniem (filtr->rzucanie cienia)
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:74
msgid "Drop shadow _Y displacement"
msgstr "Przesunięcie _Y cienia"
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aviary.pl
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Polish translation for gimp-script-fu.
# Copyright © 1999-2016 the gimp authors.
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>, 1999-2005.
# Artur Polaczyński <artie@kmfms.com>, 1999-2000.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2007.
# Łukasz Jernaś <deejay1@srem.org>, 2010.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2016.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011-2016.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-script-fu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-15 00:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-15 00:01+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-19 13:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-19 13:42+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -27,7 +25,7 @@ msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:111
msgid "Interactive console for Script-Fu development"
msgstr "Interaktywna konsola do programowania w Script-Fu"
msgstr "Interaktywna konsola do programowania w Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:117
msgid "_Console"
......@@ -43,7 +41,7 @@ msgstr "Uruchom _serwer…"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:306
msgid "_GIMP Online"
msgstr "_GIMP w sieci"
msgstr "_GIMP w sieci"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:307
msgid "_User Manual"
......@@ -103,7 +101,7 @@ msgid ""
"Please close all Script-Fu windows and try again."
msgstr ""
"Nie można używać funkcji „Odśwież skrypty”, kiedy okno Script-Fu jest "
"otwarte. Proszę zamknąć wszystkie okna Script-Fu i spróbować ponownie."
"otwarte. Proszę zamknąć wszystkie okna Script-Fu i spróbować ponownie."
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:127
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:194
......@@ -112,11 +110,11 @@ msgstr "Konsola Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:190
msgid "Welcome to TinyScheme"
msgstr "Witamy w TinyScheme"
msgstr "Witamy w TinyScheme"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:196
msgid "Interactive Scheme Development"
msgstr "Interaktywne programowanie w języku Scheme"
msgstr "Interaktywne programowanie w języku Scheme"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:232
msgid "_Browse..."
......@@ -311,8 +309,8 @@ msgid ""
"Create intermediate layers to blend two or more layers over a background as "