Commit 6036fbb2 authored by Jan Morén's avatar Jan Morén Committed by Jan Morén
Browse files

Updated Swedish translation.

2003-05-27  Jan Morén  <jan.moren@lucs.lu.se>

         * sv.po: Updated Swedish translation.
parent 1caed390
2003-05-27 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2003-05-24 Duarte Loreto <happyguy_pt@hotmail.com>
* pt.po: Updated Portuguese translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"POT-Creation-Date: 2003-05-24 16:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-05-24 16:14+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-05-27 11:08+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-05-27 11:11+0200\n"
"Last-Translator: Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -339,8 +339,8 @@ msgstr "Fel vid skrivande till \"%s\": %s"
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att skapa filen \"%s\": %s"
#: app/config/gimprc.c:341 app/config/gimprc.c:353 app/gui/gui.c:208
#: app/gui/gui.c:219
#: app/config/gimprc.c:341 app/config/gimprc.c:353 app/gui/gui.c:209
#: app/gui/gui.c:220
#, c-format
msgid "Parsing '%s'\n"
msgstr "Tolkar \"%s\"\n"
......@@ -701,7 +701,7 @@ msgstr ""
msgid "When enabled, pressing F1 will open the help browser."
msgstr "När aktiverad öppnar F1 hjälpläsasaren."
#: app/config/gimpscanner.c:76 app/tools/gimpcurvestool.c:1412
#: app/config/gimpscanner.c:76 app/tools/gimpcurvestool.c:1413
#: app/tools/gimplevelstool.c:1546
#, c-format
msgid "Failed to open file: '%s': %s"
......@@ -1392,7 +1392,7 @@ msgstr "Vänd kanal"
msgid "Rotate Channel"
msgstr "Rotera kanal"
#: app/core/gimpchannel.c:473 app/core/gimpdrawable-transform.c:1101
#: app/core/gimpchannel.c:473 app/core/gimpdrawable-transform.c:1107
msgid "Transform Channel"
msgstr "Transformera kanal"
......@@ -1522,24 +1522,24 @@ msgid "Offset Drawable"
msgstr "Offset rityta"
#. Start a transform undo group
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:879 app/tools/gimpfliptool.c:83
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:882 app/tools/gimpfliptool.c:83
msgid "Flip"
msgstr "Vänd"
#. Start a transform undo group
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:943 app/tools/gimprotatetool.c:104
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:949 app/tools/gimprotatetool.c:104
msgid "Rotate"
msgstr "Rotera"
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:1043
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:1052
msgid "Transformation"
msgstr "Transformation"
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:1058
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:1067
msgid "Paste Transform"
msgstr "Klistra in transformation"
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:1098 app/core/gimplayer.c:557
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:1104 app/core/gimplayer.c:557
msgid "Transform Layer"
msgstr "Transformera lager"
......@@ -1716,7 +1716,7 @@ msgid "Selection from Channel"
msgstr "Markering från kanal"
#: app/core/gimpimage-mask.c:585 app/tools/gimpeditselectiontool.c:242
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:1062
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:1086
msgid "Move Selection"
msgstr "Flytta markering"
......@@ -1790,7 +1790,7 @@ msgstr "Aktivera snabbmask"
msgid "Disable QuickMask"
msgstr "Inaktivera snabbmask"
#: app/core/gimpimage-undo-push.c:3279
#: app/core/gimpimage-undo-push.c:3274
#, c-format
msgid "Can't undo %s"
msgstr "Kan inte ångra %s"
......@@ -2012,7 +2012,7 @@ msgstr "Byt namn på lager"
#: app/core/gimplayer.c:384 app/pdb/layer_cmds.c:636 app/pdb/layer_cmds.c:767
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:244
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:1066
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:1090
msgid "Move Layer"
msgstr "Flytta lager"
......@@ -2051,7 +2051,7 @@ msgstr "%s-mask"
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Lägg till alfakanal"
#: app/core/gimplayer.c:1203
#: app/core/gimplayer.c:1205
msgid "Layer to Image Size"
msgstr "Lagerstorlek som bilden"
......@@ -2619,7 +2619,7 @@ msgstr "Redigera palettfärg för indexerad bild"
msgid "/Add Color"
msgstr "/Lägg till färg"
#: app/gui/colormap-editor-menu.c:45 app/gui/palette-editor-menu.c:43
#: app/gui/colormap-editor-menu.c:45 app/gui/palette-editor-menu.c:42
msgid "/Edit Color..."
msgstr "/Redigera färg..."
......@@ -3574,16 +3574,16 @@ msgstr "/Uppdatera färgskalor"
msgid "/Save as POV-Ray..."
msgstr "/Spara som POV-Ray..."
#: app/gui/gui.c:482
#: app/gui/gui.c:509
#, c-format
msgid "Adding theme '%s' (%s)\n"
msgstr "Lägger till temat \"%s\" (%s)\n"
#: app/gui/gui.c:500
#: app/gui/gui.c:527
msgid "Quit The GIMP?"
msgstr "Avsluta GIMP?"
#: app/gui/gui.c:504
#: app/gui/gui.c:531
msgid ""
"Some files are unsaved.\n"
"\n"
......@@ -4400,12 +4400,12 @@ msgstr "Y:"
#: app/gui/info-window.c:282 app/gui/info-window.c:300
#: app/gui/info-window.c:480 app/gui/info-window.c:527
#: app/gui/info-window.c:528 app/gui/info-window.c:531
#: app/gui/info-window.c:555 app/tools/gimpcolorpickertool.c:584
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:585 app/tools/gimpcolorpickertool.c:586
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:587 app/tools/gimpcolorpickertool.c:588
#: app/gui/info-window.c:555 app/tools/gimpcolorpickertool.c:588
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:589 app/tools/gimpcolorpickertool.c:590
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:606 app/tools/gimpcolorpickertool.c:613
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:631 app/tools/gimpcolorpickertool.c:652
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:591 app/tools/gimpcolorpickertool.c:592
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:593 app/tools/gimpcolorpickertool.c:594
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:610 app/tools/gimpcolorpickertool.c:617
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:635 app/tools/gimpcolorpickertool.c:656
msgid "N/A"
msgstr "-"
......@@ -4765,22 +4765,26 @@ msgstr "_Bakgrund"
msgid "_Transparent"
msgstr "_Transparent"
#: app/gui/palette-editor-commands.c:97
msgid "Edit Palette Color"
msgstr "Redigera palettfärg"
#: app/gui/palette-editor-commands.c:99
msgid "Edit Color Palette Entry"
msgstr "Redigera färgpalettpost"
#: app/gui/palette-editor-menu.c:38
msgid "/New Color"
msgstr "/Ny färg"
#: app/gui/palette-editor-menu.c:48
#: app/gui/palette-editor-menu.c:46
msgid "/Delete Color"
msgstr "/Ta bort färg"
#: app/gui/palette-editor-menu.c:53
msgid "/Zoom In"
msgstr "/Zooma in"
#: app/gui/palette-editor-menu.c:57
msgid "/Zoom Out"
msgstr "/Zooma ut"
#: app/gui/palette-editor-menu.c:61
msgid "/Zoom All"
msgstr "/Zooma allt"
#: app/gui/palette-import-dialog.c:166
msgid "Import Palette"
msgstr "Importera palett"
......@@ -6513,7 +6517,7 @@ msgstr "Inkrementell"
msgid "Brightness-Contrast"
msgstr "Ljusstyrka-Kontrast"
#: app/pdb/color_cmds.c:254 app/tools/gimplevelstool.c:173
#: app/pdb/color_cmds.c:254 app/tools/gimplevelstool.c:172
msgid "Levels"
msgstr "Nivåer"
......@@ -7104,7 +7108,7 @@ msgstr "Radie:"
msgid "Update Active Color"
msgstr "Uppdatera aktiv färg"
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:134 app/tools/gimpcolorpickertool.c:495
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:134 app/tools/gimpcolorpickertool.c:498
msgid "Color Picker"
msgstr "Färghämtaren"
......@@ -7116,41 +7120,41 @@ msgstr "Hämta en färg från bilden"
msgid "/Tools/Color Picker"
msgstr "/Verktyg/Hämta färg"
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:497
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:500
msgid "Color Picker Information"
msgstr "Information om färghämtare"
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:512 app/tools/gimpcolorpickertool.c:527
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:516 app/tools/gimpcolorpickertool.c:531
msgid "Red:"
msgstr "Röd:"
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:513 app/tools/gimpcolorpickertool.c:528
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:517 app/tools/gimpcolorpickertool.c:532
msgid "Green:"
msgstr "Grön:"
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:514 app/tools/gimpcolorpickertool.c:529
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:518 app/tools/gimpcolorpickertool.c:533
msgid "Blue:"
msgstr "Blå:"
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:515 app/tools/gimpcolorpickertool.c:521
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:530
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:519 app/tools/gimpcolorpickertool.c:525
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:534
msgid "Alpha:"
msgstr "Alfa:"
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:516 app/tools/gimpcolorpickertool.c:522
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:520 app/tools/gimpcolorpickertool.c:526
#: app/widgets/gimpcolormapeditor.c:373
msgid "Hex Triplet:"
msgstr "Hex-triplett:"
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:520
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:524
msgid "Intensity:"
msgstr "Intensitet:"
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:526
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:530
msgid "Index:"
msgstr "Index:"
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:531
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:535
msgid "Hex Triplet"
msgstr "Hexadecimal triplett"
......@@ -7185,28 +7189,28 @@ msgstr "Endast aktuellt lager"
msgid "Allow Enlarging %s"
msgstr "Tillåt förstoring %s"
#: app/tools/gimpcroptool.c:161
#: app/tools/gimpcroptool.c:160
msgid "Crop & Resize"
msgstr "Beskär och Ändra storlek"
#: app/tools/gimpcroptool.c:162
#: app/tools/gimpcroptool.c:161
msgid "Crop or Resize an image"
msgstr "Beskär eller ändra storlek på en bild"
#: app/tools/gimpcroptool.c:163
#: app/tools/gimpcroptool.c:162
msgid "/Tools/Transform Tools/Crop & Resize"
msgstr "/Verktyg/Transformeringsverktyg/Beskär och ändra storlek"
#: app/tools/gimpcroptool.c:596
#: app/tools/gimpcroptool.c:595
msgid "Crop: "
msgstr "Beskär: "
#. initialize the statusbar display
#: app/tools/gimpcroptool.c:973
#: app/tools/gimpcroptool.c:972
msgid "Crop: 0 x 0"
msgstr "Beskär: 0 × 0"
#: app/tools/gimpcroptool.c:1005
#: app/tools/gimpcroptool.c:1004
msgid "Crop & Resize Information"
msgstr "Information om Beskär och ändra storlek"
......@@ -7245,7 +7249,7 @@ msgstr "Justera färgkurvor"
msgid "Curves for indexed drawables cannot be adjusted."
msgstr "Kurvor för indexerade bilder kan inte justeras."
#: app/tools/gimpcurvestool.c:614 app/tools/gimplevelstool.c:490
#: app/tools/gimpcurvestool.c:614 app/tools/gimplevelstool.c:489
msgid "R_eset Channel"
msgstr "_Återställ kanal"
......@@ -7254,7 +7258,7 @@ msgid "Modify Curves for Channel:"
msgstr "Modifiera kurvor för kanal:"
#. Horizontal button box for load / save
#: app/tools/gimpcurvestool.c:687 app/tools/gimplevelstool.c:711
#: app/tools/gimpcurvestool.c:687 app/tools/gimplevelstool.c:710
msgid "All Channels"
msgstr "Alla kanaler"
......@@ -7302,7 +7306,7 @@ msgid "Exposure:"
msgstr "Exponering:"
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:246
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:1064
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:1088
msgid "Move Floating Layer"
msgstr "Flytta flytande lager"
......@@ -7542,73 +7546,73 @@ msgstr "Markera former i bilden"
msgid "/Tools/Selection Tools/Intelligent Scissors"
msgstr "/Verktyg/Markeringsverktyg/Intelligent sax"
#: app/tools/gimplevelstool.c:174
#: app/tools/gimplevelstool.c:173
msgid "Adjust color levels"
msgstr "Justera färgnivåer"
#: app/tools/gimplevelstool.c:175
#: app/tools/gimplevelstool.c:174
msgid "/Layer/Colors/Levels..."
msgstr "/Lager/Färger/Nivåer..."
#: app/tools/gimplevelstool.c:245
#: app/tools/gimplevelstool.c:244
msgid "Adjust Color Levels"
msgstr "Justera färgnivåer"
#: app/tools/gimplevelstool.c:297
#: app/tools/gimplevelstool.c:296
msgid "Levels for indexed drawables cannot be adjusted."
msgstr "Kan inte justera nivåer för indexerade bilder."
#: app/tools/gimplevelstool.c:411
#: app/tools/gimplevelstool.c:410
msgid "Pick Black Point"
msgstr "Välj svart punkt"
#: app/tools/gimplevelstool.c:415
#: app/tools/gimplevelstool.c:414
msgid "Pick Gray Point"
msgstr "Välj grå punkt"
#: app/tools/gimplevelstool.c:419
#: app/tools/gimplevelstool.c:418
msgid "Pick White Point"
msgstr "Välj vit punkt"
#: app/tools/gimplevelstool.c:476
#: app/tools/gimplevelstool.c:475
msgid "Modify Levels for Channel:"
msgstr "Modifiera nivåer för kanal:"
#. Input levels frame
#: app/tools/gimplevelstool.c:500
#: app/tools/gimplevelstool.c:499
msgid "Input Levels"
msgstr "Inmatningsnivåer"
#: app/tools/gimplevelstool.c:603
#: app/tools/gimplevelstool.c:602
msgid "Gamma"
msgstr "Gamma"
#. Output levels frame
#: app/tools/gimplevelstool.c:633
#: app/tools/gimplevelstool.c:632
msgid "Output Levels"
msgstr "Utmatningsnivåer"
#: app/tools/gimplevelstool.c:729
#: app/tools/gimplevelstool.c:728
msgid "Read levels settings from file"
msgstr "Läs nivåinställningar från fil"
#: app/tools/gimplevelstool.c:739
#: app/tools/gimplevelstool.c:738
msgid "Save levels settings to file"
msgstr "Spara nivåinställningar till fil"
#: app/tools/gimplevelstool.c:751
#: app/tools/gimplevelstool.c:750
msgid "_Auto"
msgstr "_Auto"
#: app/tools/gimplevelstool.c:753
#: app/tools/gimplevelstool.c:752
msgid "Adjust levels automatically"
msgstr "Justera nivåer automatiskt"
#: app/tools/gimplevelstool.c:1477
#: app/tools/gimplevelstool.c:1476
msgid "Load Levels"
msgstr "Läs in nivåer"
#: app/tools/gimplevelstool.c:1492
#: app/tools/gimplevelstool.c:1491
msgid "Save Levels"
msgstr "Spara nivåer"
......@@ -7632,23 +7636,23 @@ msgstr "/Verktyg/Förstora"
msgid "Use Info Window"
msgstr "Använd informationsfönster"
#: app/tools/gimpmeasuretool.c:130
#: app/tools/gimpmeasuretool.c:129
msgid "Measure"
msgstr "Mät"
#: app/tools/gimpmeasuretool.c:131
#: app/tools/gimpmeasuretool.c:130
msgid "Measure angles and lengths"
msgstr "Mät vinklar och längder"
#: app/tools/gimpmeasuretool.c:132
#: app/tools/gimpmeasuretool.c:131
msgid "/Tools/Measure"
msgstr "/Verktyg/Mät"
#: app/tools/gimpmeasuretool.c:288
#: app/tools/gimpmeasuretool.c:287
msgid "Add Guides"
msgstr "Lägg till hjälplinjer"
#: app/tools/gimpmeasuretool.c:388
#: app/tools/gimpmeasuretool.c:387
msgid "Measure Distances and Angles"
msgstr "Mät avstånd och vinklar"
......@@ -8019,11 +8023,11 @@ msgstr ""
msgid "Keep Width %s"
msgstr "Behåll bredd %s"
#: app/tools/gimptransformtool.c:240
#: app/tools/gimptransformtool.c:239
msgid "Transforming..."
msgstr "Transformerar..."
#: app/tools/gimptransformtool.c:364
#: app/tools/gimptransformtool.c:363
msgid ""
"Transformations do not work on\n"
"layers that contain layer masks."
......@@ -8342,15 +8346,15 @@ msgstr "_Stil:"
msgid "Pack my box with five dozen liquor jugs."
msgstr "Flygande bäckasiner söka strax hwila på mjuka tuvor"
#: app/widgets/gimpgradienteditor.c:369 app/widgets/gimppaletteeditor.c:268
#: app/widgets/gimpgradienteditor.c:369 app/widgets/gimppaletteeditor.c:320
msgid "Zoom All"
msgstr "Zooma allt"
#: app/widgets/gimpgradienteditor.c:376 app/widgets/gimppaletteeditor.c:275
#: app/widgets/gimpgradienteditor.c:376 app/widgets/gimppaletteeditor.c:304
msgid "Zoom In"
msgstr "Zooma in"
#: app/widgets/gimpgradienteditor.c:383 app/widgets/gimppaletteeditor.c:282
#: app/widgets/gimpgradienteditor.c:383 app/widgets/gimppaletteeditor.c:312
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zooma ut"
......@@ -8511,14 +8515,34 @@ msgstr "Behåll transparens"
msgid "Anchor Floating Layer"
msgstr "Ankra flytande lager"
#: app/widgets/gimppaletteeditor.c:243 app/widgets/gimppaletteeditor.c:352
#: app/widgets/gimppaletteeditor.c:256 app/widgets/gimppaletteeditor.c:922
msgid "Undefined"
msgstr "Odefinerad"
#: app/widgets/gimppaletteeditor.c:252
#: app/widgets/gimppaletteeditor.c:264
msgid "Columns:"
msgstr "Kolumner:"
#: app/widgets/gimppaletteeditor.c:280
msgid "New Color"
msgstr "Ny färg"
#: app/widgets/gimppaletteeditor.c:288
msgid "Edit Color"
msgstr "Redigera färg"
#: app/widgets/gimppaletteeditor.c:296
msgid "Delete Color"
msgstr "Ta bort färg"
#: app/widgets/gimppaletteeditor.c:1022
msgid "Edit Palette Color"
msgstr "Redigera palettfärg"
#: app/widgets/gimppaletteeditor.c:1024
msgid "Edit Color Palette Entry"
msgstr "Redigera färgpalettpost"
#: app/widgets/gimppropwidgets.c:1273
#, c-format
msgid "This text input field is limited to %d characters."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment