Commit 5fcea1ca authored by Marcel Telka's avatar Marcel Telka Committed by Marcel Telka
Browse files

Updated Slovak translation.

2005-09-06  Marcel Telka  <marcel@telka.sk>

	* sk.po: Updated Slovak translation.
parent f06d1a66
2005-09-06 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2005-09-04 Priit Laes <plaes@cvs.gnome.org>
* et.po: Translation updated by Olle Niit.
......
......@@ -3,12 +3,14 @@
# Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>, 2004.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005.
#
# $Id$
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-24 00:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-24 01:07+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-06 22:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-06 22:19+0200\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -30,80 +32,80 @@ msgstr ""
"(%s \"%s\")\n"
"do vášho %s súboru."
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:618
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:620
msgid "Realtime preview"
msgstr "Realtime náhľad"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:625
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:627
msgid "If you enable this option the preview will be redrawn automatically"
msgstr "Ak povolíte tú možnosť, potom náhľad bude automaticky prekresľovaný"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:628
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:630
msgid "Redraw"
msgstr "Prekresliť"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:634
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:636
msgid "Redraw preview"
msgstr "Prekresliť náhľad"
#. Zoom Options
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:637
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:639
msgid "Zoom"
msgstr "Lupa"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:665
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:667
msgid "Undo last zoom"
msgstr "Vrátiť späť poslednú zmenu"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:675
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:677
msgid "Redo last zoom"
msgstr "Zopakovať poslednú zmenu veľkosti"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:690
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:692
msgid "_Parameters"
msgstr "_Parametre"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:693
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:695
msgid "Fractal Parameters"
msgstr "Parametre fraktálu"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:706
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:708
msgid "XMIN:"
msgstr "XMIN:"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:709
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:711
msgid "Change the first (minimal) x-coordinate delimitation"
msgstr "Zmena ohraničenia prvej (minimálnej) x súradnice"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:717
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:719
msgid "XMAX:"
msgstr "XMAX:"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:720
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:722
msgid "Change the second (maximal) x-coordinate delimitation"
msgstr "Zmena ohraničenia druhej (maximálnej) x súradnice"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:728
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:730
msgid "YMIN:"
msgstr "YMIN:"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:731
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:733
msgid "Change the first (minimal) y-coordinate delimitation"
msgstr "Zmena ohraničenia prvej (minimálnej) y súradnice"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:739
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:741
msgid "YMAX:"
msgstr "YMAX:"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:742
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:744
msgid "Change the second (maximal) y-coordinate delimitation"
msgstr "Zmena ohraničenia prvej (maximálnej) y súradnice"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:750
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:752
msgid "ITER:"
msgstr "ITER:"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:753
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:755
msgid ""
"Change the iteration value. The higher it is, the more details will be "
"calculated, which will take more time"
......@@ -111,11 +113,11 @@ msgstr ""
"Zmena počtu iterácií. Čím je ich viac, tým viac detailov, ktoré zaberú viac "
"času, bude počítaných."
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:762
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:764
msgid "CX:"
msgstr "CX:"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:765
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:767
msgid ""
"Change the CX value (changes aspect of fractal, active with every fractal "
"but Mandelbrot and Sierpinski)"
......@@ -123,11 +125,11 @@ msgstr ""
"Zmena CX hodnoty (zmení vzhľad všetkých fraktálov okrem Mandelbrotovho a "
"Sierpinskeho)"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:774
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:776
msgid "CY:"
msgstr "CY:"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:777
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:779
msgid ""
"Change the CY value (changes aspect of fractal, active with every fractal "
"but Mandelbrot and Sierpinski)"
......@@ -135,170 +137,170 @@ msgstr ""
"Zmena CY hodnoty (zmení vzhľad všetkých fraktálov okrem Mandelbrotovho a "
"Sierpinskeho)"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:794
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:796
msgid "Load a fractal from file"
msgstr "Načíta fraktál zo súboru"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:802
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:804
msgid "Reset parameters to default values"
msgstr "Nastaví štandardné hodnoty"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:811
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:813
msgid "Save active fractal to file"
msgstr "Uloží aktívny fraktál do súboru"
#. Fractal type toggle box
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:814
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:816
msgid "Fractal Type"
msgstr "Typ fraktálu"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:827
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:829
msgid "Mandelbrot"
msgstr "Mandelbrot"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:829
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:831
msgid "Julia"
msgstr "Julia"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:831
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:833
msgid "Barnsley 1"
msgstr "Barnsley 1"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:833
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:835
msgid "Barnsley 2"
msgstr "Barnsley 2"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:835
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:837
msgid "Barnsley 3"
msgstr "Barnsley 3"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:837
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:839
msgid "Spider"
msgstr "Spider"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:839
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:841
msgid "Man'o'war"
msgstr "Man'o'war"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:841
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:843
msgid "Lambda"
msgstr "Lambda"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:843
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:845
msgid "Sierpinski"
msgstr "Sierpinski"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:889 ../plug-ins/common/sinus.c:884
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:891 ../plug-ins/common/sinus.c:886
msgid "Co_lors"
msgstr "_Farby"
#. Number of Colors frame
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:893
#: ../plug-ins/common/borderaverage.c:413
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:895
#: ../plug-ins/common/borderaverage.c:415
msgid "Number of Colors"
msgstr "Počet farieb"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:905
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:907
msgid "Number of colors:"
msgstr "Počet farieb:"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:908
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:910
msgid "Change the number of colors in the mapping"
msgstr "Zmení počet farieb v mapovaní"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:915
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:917
msgid "Use loglog smoothing"
msgstr "Použiť loglog vyhladzovanie"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:922
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:924
msgid "Use log log smoothing to eliminate \"banding\" in the result"
msgstr ""
"Na eliminovanie \"páskovania\"\tvo výsledkoch sa použije loglog vyhladzovanie"
#. Color Density frame
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:926
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:928
msgid "Color Density"
msgstr "Farebná intenzita"
#. These values are translated for the GUI but also used internally
#. to figure out which button the user pushed, etc.
#. Not my design, please don't blame me -- njl
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:938 ../plug-ins/common/compose.c:140
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:940 ../plug-ins/common/compose.c:140
#: ../plug-ins/common/compose.c:150 ../plug-ins/common/fp.c:227
msgid "Red:"
msgstr "Červená:"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:941
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:943
msgid "Change the intensity of the red channel"
msgstr "Zmení intenzitu červeného kanála"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:948 ../plug-ins/common/compose.c:141
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:950 ../plug-ins/common/compose.c:141
#: ../plug-ins/common/compose.c:151 ../plug-ins/common/fp.c:228
msgid "Green:"
msgstr "Zelená:"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:951
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:953
msgid "Change the intensity of the green channel"
msgstr "Zmení intenzitu zeleného kanála"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:958 ../plug-ins/common/compose.c:142
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:960 ../plug-ins/common/compose.c:142
#: ../plug-ins/common/compose.c:152 ../plug-ins/common/fp.c:229
msgid "Blue:"
msgstr "Modrá:"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:961
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:963
msgid "Change the intensity of the blue channel"
msgstr "Zmení intenzitu modrého kanála"
#. Color Function frame
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:967
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:969
msgid "Color Function"
msgstr "Farebné funkcie"
#. Redmode radio frame
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:976
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:535 ../plug-ins/common/decompose.c:137
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:978
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:537 ../plug-ins/common/decompose.c:137
msgid "Red"
msgstr "Červená"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:980
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1021
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1062
msgid "Sine"
msgstr "Sínus"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:982
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1023
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1064
msgid "Cosine"
msgstr "Kosínus"
msgid "Sine"
msgstr "Sínus"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:984
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1025
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1066
msgid "Cosine"
msgstr "Kosínus"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:986
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1027
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1068
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:399
#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:166 ../plug-ins/common/align_layers.c:418
#: ../plug-ins/common/align_layers.c:449 ../plug-ins/common/postscript.c:3164
#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:166 ../plug-ins/common/align_layers.c:420
#: ../plug-ins/common/align_layers.c:451 ../plug-ins/common/postscript.c:3164
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3176 ../plug-ins/common/psp.c:419
#: ../plug-ins/fits/fits.c:1020
msgid "None"
msgstr "Žiadna"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:989
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1030
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1071
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:991
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1032
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1073
msgid "Use sine-function for this color component"
msgstr "Použije funkciu sínus pre túto farebnú zložku"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:992
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1033
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1074
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:994
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1035
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1076
msgid "Use cosine-function for this color component"
msgstr "Použije funkciu kosínus pre túto farebnú zložku"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:995
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1036
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1077
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:997
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1038
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1079
msgid ""
"Use linear mapping instead of any trigonometrical function for this color "
"channel"
......@@ -306,15 +308,15 @@ msgstr ""
"Použije lineárne mapovanie namiesto trigonometrických funkcií pre tento "
"farebný kanál"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1004
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1045
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1086
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1006
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1047
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1088
msgid "Inversion"
msgstr "Opak"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1012
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1053
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1094
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1014
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1055
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1096
msgid ""
"If you enable this option higher color values will be swapped with lower "
"ones and vice versa"
......@@ -323,27 +325,27 @@ msgstr ""
"nižšími a naopak"
#. Greenmode radio frame
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1017
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:540 ../plug-ins/common/decompose.c:138
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1019
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:542 ../plug-ins/common/decompose.c:138
msgid "Green"
msgstr "Zelená"
#. Bluemode radio frame
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1058
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:545 ../plug-ins/common/decompose.c:143
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1060
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:547 ../plug-ins/common/decompose.c:143
msgid "Blue"
msgstr "Modrá"
#. Colormode toggle box
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1099
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1101
msgid "Color Mode"
msgstr "Farebný režim"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1108
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1110
msgid "As specified above"
msgstr "Tak, ako je špecifikovaný vyššie"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1120
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1122
msgid ""
"Create a color-map with the options you specified above (color density/"
"function). The result is visible in the preview image"
......@@ -351,29 +353,29 @@ msgstr ""
"Vytvorí farebnú mapu s vyššie špecifikovanými vlastnosťami (farebná "
"intenzita/funkcia). Výsledok je viditeľný na obrázku v náhľade."
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1130
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1132
msgid "Apply active gradient to final image"
msgstr "Použiť aktívny prechod na finálny obrázok"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1142
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1144
msgid "Create a color-map using a gradient from the gradient editor"
msgstr "Vytvorí farebnú mapu s použitím prechodu z editora prechodov"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1153
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1155
msgid "FractalExplorer Gradient"
msgstr "FractalExplorer Prechod"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1183
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1185
msgid "_Fractals"
msgstr "_Fraktály"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1694
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1158 ../plug-ins/bmp/bmpwrite.c:201
#: ../plug-ins/common/CEL.c:572 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2009
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1064 ../plug-ins/common/compressor.c:410
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1696
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1160 ../plug-ins/bmp/bmpwrite.c:201
#: ../plug-ins/common/CEL.c:572 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2011
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1066 ../plug-ins/common/compressor.c:410
#: ../plug-ins/common/compressor.c:541 ../plug-ins/common/curve_bend.c:860
#: ../plug-ins/common/dicom.c:653 ../plug-ins/common/gbr.c:605
#: ../plug-ins/common/gif.c:997 ../plug-ins/common/gih.c:1259
#: ../plug-ins/common/gif.c:1001 ../plug-ins/common/gih.c:1259
#: ../plug-ins/common/gtm.c:225 ../plug-ins/common/mng.c:561
#: ../plug-ins/common/mng.c:953 ../plug-ins/common/pat.c:452
#: ../plug-ins/common/pcx.c:590 ../plug-ins/common/pix.c:509
......@@ -385,7 +387,7 @@ msgstr "_Fraktály"
#: ../plug-ins/common/xbm.c:1003 ../plug-ins/common/xwd.c:567
#: ../plug-ins/fits/fits.c:454 ../plug-ins/flame/flame.c:442
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:787 ../plug-ins/gfli/gfli.c:716
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2389 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:268
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2391 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:268
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:223
#: ../plug-ins/winicon/icosave.c:244 ../plug-ins/xjt/xjt.c:1268
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1703
......@@ -393,26 +395,26 @@ msgstr "_Fraktály"
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nie je možné otvoriť '%s' pre zápis: %s"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1708
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1710
#, c-format
msgid "Could not write '%s': %s"
msgstr "Nie je možné zapísať '%s': %s"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1761
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1763
msgid "Load Fractal Parameters"
msgstr "Načítať parametre fraktálu"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1797
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1799
msgid "Save Fractal Parameters"
msgstr "Uložiť parametre fraktálu"
#. Do not rely on librsvg setting GError on failure!
#. stat error (file does not exist)
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2003
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2005
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:917
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1302 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:152
#: ../plug-ins/common/CEL.c:300 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2229
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:981 ../plug-ins/common/curve_bend.c:912
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1304 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:152
#: ../plug-ins/common/CEL.c:300 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2231
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:983 ../plug-ins/common/curve_bend.c:912
#: ../plug-ins/common/dicom.c:296 ../plug-ins/common/gbr.c:348
#: ../plug-ins/common/gifload.c:298 ../plug-ins/common/gih.c:649
#: ../plug-ins/common/mng.c:1124 ../plug-ins/common/pat.c:321
......@@ -422,8 +424,8 @@ msgstr "Uložiť parametre fraktálu"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:2978 ../plug-ins/common/psd.c:1823
#: ../plug-ins/common/psp.c:1460 ../plug-ins/common/raw.c:242
#: ../plug-ins/common/raw.c:646 ../plug-ins/common/spheredesigner.c:1998
#: ../plug-ins/common/sunras.c:379 ../plug-ins/common/svg.c:312
#: ../plug-ins/common/svg.c:697 ../plug-ins/common/tga.c:414
#: ../plug-ins/common/sunras.c:379 ../plug-ins/common/svg.c:313
#: ../plug-ins/common/svg.c:708 ../plug-ins/common/tga.c:414
#: ../plug-ins/common/tiff.c:530 ../plug-ins/common/xbm.c:720
#: ../plug-ins/common/xwd.c:420 ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:220
#: ../plug-ins/fits/fits.c:342 ../plug-ins/flame/flame.c:411
......@@ -437,12 +439,12 @@ msgstr "Uložiť parametre fraktálu"
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
msgstr "Nie je možné otvoriť '%s' pre čítanie: %s"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2011
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2013
#, c-format
msgid "'%s' is not a FractalExplorer file"
msgstr "'%s' nie je FractalExplorer súbor"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2017
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2019
#, c-format
msgid "'%s' is corrupt. Line %d Option section incorrect"
msgstr "'%s' je poškodený. Riadok %d časť Nastavenia je nesprávny"
......@@ -577,7 +579,7 @@ msgstr "Svetlo 6"
#. row labels
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:388
#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2654
#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2656
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
......@@ -619,13 +621,13 @@ msgstr "Intenzita svetla"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:447
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:694
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1021
#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:472
#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:474
msgid "Position"
msgstr "Pozícia"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:456 ../plug-ins/common/flarefx.c:762
#: ../plug-ins/common/mblur.c:990 ../plug-ins/common/nova.c:456
#: ../plug-ins/common/papertile.c:271 ../plug-ins/flame/flame.c:1221
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:456 ../plug-ins/common/flarefx.c:764
#: ../plug-ins/common/mblur.c:992 ../plug-ins/common/nova.c:458
#: ../plug-ins/common/papertile.c:273 ../plug-ins/flame/flame.c:1223
#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2655
msgid "_X:"
msgstr "_X:"
......@@ -635,9 +637,9 @@ msgstr "_X:"
msgid "Light source X position in XYZ space"
msgstr "Poloha X svetelného zdroja v XYZ priestore"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:469 ../plug-ins/common/flarefx.c:767
#: ../plug-ins/common/mblur.c:995 ../plug-ins/common/nova.c:461
#: ../plug-ins/common/papertile.c:280 ../plug-ins/flame/flame.c:1235
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:469 ../plug-ins/common/flarefx.c:769
#: ../plug-ins/common/mblur.c:997 ../plug-ins/common/nova.c:463
#: ../plug-ins/common/papertile.c:282 ../plug-ins/flame/flame.c:1237
#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2659
msgid "_Y:"
msgstr "_Y:"
......@@ -659,8 +661,8 @@ msgstr "Poloha Z svetelného zdroja v XYZ priestore"
#. *****************************************************
#. radio buttons for choosing LEFT or RIGHT
#. *************************************************
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:491 ../plug-ins/common/struc.c:1292
#: ../plug-ins/common/wind.c:943
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:491 ../plug-ins/common/struc.c:1294
#: ../plug-ins/common/wind.c:945
msgid "Direction"
msgstr "Smer"
......@@ -776,7 +778,7 @@ msgid "Bumpm_ap image:"
msgstr "O_brázok vyvýšenia:"
#. Map type menu
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:788 ../plug-ins/common/bumpmap.c:901
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:788 ../plug-ins/common/bumpmap.c:903
#: ../plug-ins/flame/flame.c:742
msgid "Linear"
msgstr "Lineárny"
......@@ -785,12 +787,12 @@ msgstr "Lineárny"
msgid "Logarithmic"
msgstr "Logaritmická"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:790 ../plug-ins/common/bumpmap.c:903
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:790 ../plug-ins/common/bumpmap.c:905
#: ../plug-ins/flame/flame.c:743
msgid "Sinusoidal"
msgstr "Sínusoidný"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:791 ../plug-ins/common/bumpmap.c:902
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:791 ../plug-ins/common/bumpmap.c:904
#: ../plug-ins/flame/flame.c:744
msgid "Spherical"
msgstr "Guľový"
......@@ -849,30 +851,30 @@ msgstr "Mapa prostr_edia"
msgid "Lighting Effects"
msgstr "Svetelné efekty"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1024
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1026
#: ../plug-ins/gimpressionist/preview.c:181
#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:515
msgid "_Update"
msgstr "_Obnoviť"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1031
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1430
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1033
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1432
msgid "Recompute preview image"
msgstr "Prepočítať náhľad"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1033
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1035
msgid "I_nteractive"
msgstr "I_nteraktívne"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1047
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1049
msgid "Enable/disable real time preview of changes"
msgstr "Povoliť/zakázať náhľad na zmeny v reálnom čase"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1086
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1088
msgid "Save Lighting Preset"
msgstr "Uložiť nastavenia osvetlenia"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1228
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1230
msgid "Load Lighting Preset"
msgstr "Načítať nastavenia osvetlenia"
......@@ -958,9 +960,9 @@ msgstr "Povoliť vyhl_adzovanie"
msgid "Enable/disable jagged edges removal (antialiasing)"
msgstr "Povoliť/zakázať odstraňovanie zubatých hrán (vyhladzovanie)"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:602 ../plug-ins/common/bumpmap.c:982
#: ../plug-ins/common/emboss.c:526 ../plug-ins/common/fractaltrace.c:790
#: ../plug-ins/common/struc.c:1324
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:602 ../plug-ins/common/bumpmap.c:984
#: ../plug-ins/common/emboss.c:528 ../plug-ins/common/fractaltrace.c:792
#: ../plug-ins/common/struc.c:1326
msgid "_Depth:"
msgstr "_Hĺbka:"
......@@ -968,8 +970,8 @@ msgstr "_Hĺbka:"
msgid "Antialiasing quality. Higher is better, but slower"
msgstr "Kvalita vyhladzovania. Vyššia je lepšia, ale je pomalšia"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:614 ../plug-ins/common/unsharp.c:693
#: ../plug-ins/common/wind.c:1006 ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:441
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:614 ../plug-ins/common/unsharp.c:695
#: ../plug-ins/common/wind.c:1008 ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:441