Commit 5acd2ed9 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 4d606e3c
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-08 10:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-08 10:22+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-15 21:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-15 21:40+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -883,7 +883,7 @@ msgstr "Zapis parametrów przeglądarki CML"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:318 ../plug-ins/file-fits/fits.c:481
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:748 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1079
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:328 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1523
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:521 ../plug-ins/flame/flame.c:442
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:644 ../plug-ins/flame/flame.c:442
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1548
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:794 ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2390
#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1232
......@@ -2108,7 +2108,7 @@ msgstr "„%s”: koniec pliku lub błąd podczas odczytywania danych desenia"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:310 ../plug-ins/file-fits/fits.c:473
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:716 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1073
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:285 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1516
#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:577 ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:314
#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:577 ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:317
#, c-format
msgid "Exporting '%s'"
msgstr "Eksportowanie „%s”"
......@@ -2299,7 +2299,6 @@ msgid "Opening '%s' (frame %d)"
msgstr "Otwieranie „%s” (klatka %d)"
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:1034
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-load.c:205
#, c-format
msgid "Frame %d"
msgstr "Klatka %d"
......@@ -2773,7 +2772,7 @@ msgstr "Domyślna przerwa między klatkami:"
#. label for 'ms' adjustment
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1546
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:308
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:248
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-gif.ui.h:7
msgid "milliseconds"
msgstr "ms"
......@@ -3086,13 +3085,13 @@ msgid "Error while exporting '%s'. Could not export image."
msgstr "Błąd podczas eksportowania pliku „%s”. Nie można wyeksportować obrazu."
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2265
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:841
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:958
#, c-format
msgid "Error loading UI file '%s': %s"
msgstr "Błąd podczas wczytywania pliku interfejsu użytkownika „%s”: %s"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2266
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:842
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:959
msgid "Unknown error"
msgstr "Nieznany błąd"
......@@ -4004,8 +4003,8 @@ msgstr "Komentarz jest ograniczony do %d znaków."
#. Begin displaying export progress
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1463
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:203
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:458
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:173
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:426
#, c-format
msgid "Saving '%s'"
msgstr "Zapisywanie „%s”"
......@@ -6299,7 +6298,8 @@ msgstr ""
#. Advanced Options
#. Advanced options
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:951 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:814
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:332
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:178
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:265
msgid "_Advanced Options"
msgstr "Ustawienia za_awansowane"
......@@ -6664,7 +6664,7 @@ msgstr "_Przyrostowy"
#. Save EXIF data
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:961
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:353
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:282
msgid "Save _Exif data"
msgstr "Zapisanie danych _Exif"
......@@ -6674,7 +6674,7 @@ msgstr "Zapisanie _miniatury"
#. XMP metadata
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:997
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:363
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:292
msgid "Save _XMP data"
msgstr "Zapisanie danych _XMP"
......@@ -6969,12 +6969,12 @@ msgstr "%s-%d-z-%d-stron"
msgid "TIFF Channel"
msgstr "Kanały TIFF"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:482
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:605
#, c-format
msgid "TIFF export cannot handle indexed images with an alpha channel."
msgstr "TIFF nie eksportuje indeksowanych obrazów z kanałem alfa."
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:495
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:618
msgid ""
"Only monochrome pictures can be compressed with \"CCITT Group 4\" or \"CCITT "
"Group 3\"."
......@@ -6982,11 +6982,11 @@ msgstr ""
"Tylko monochromatyczne obrazy mogą być kompresowane za pomocą „CCITT Group "
"4” lub „CCITT Group 3”."
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:509
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:632
msgid "Indexed pictures cannot be compressed with \"JPEG\"."
msgstr "Indeksowane obrazy nie mogą być kompresowane za pomocą „JPEG”."
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:608
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:731
msgid ""
"The TIFF format only supports comments in\n"
"7bit ASCII encoding. No comment is saved."
......@@ -6995,44 +6995,44 @@ msgstr ""
"zapisane w 7-bitowym kodowaniu ASCII.\n"
"Komentarz nie został zapisany."
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:706
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:823
#, c-format
msgid "Failed a scanline write on row %d"
msgstr "Zapisanie scanline w rzędzie %d się nie powiodło"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:831
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:948
msgid "TIFF"
msgstr "TIFF"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:857
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:974
msgid "Compression"
msgstr "Kompresja"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:861
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:978
msgid "_None"
msgstr "_Brak"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:862
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:979
msgid "_LZW"
msgstr "_LZW"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:863
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:980
msgid "_Pack Bits"
msgstr "_Kompresowanie bitów"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:864
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:981
msgid "_Deflate"
msgstr "_Deflacja"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:865
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:982
msgid "_JPEG"
msgstr "_JPEG"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:866
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:983
msgid "CCITT Group _3 fax"
msgstr "Faks CCITT Group _3"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:867
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:984
msgid "CCITT Group _4 fax"
msgstr "Faks CCITT Group _4"
......@@ -7041,62 +7041,56 @@ msgid "WebP image"
msgstr "Obraz WebP"
#. Create the dialog
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:118
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:71
msgid "WebP"
msgstr "WebP"
#. Create the descriptive label at the top
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:128
msgid "WebP Options"
msgstr "Opcje WebP"
#. Create the lossless checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:88
msgid "Lossless"
msgstr "Bezstratne"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:146
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:104
msgid "Image quality:"
msgstr "Jakość obrazu:"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:154
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:112
msgid "Image quality"
msgstr "Jakość obrazu"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:165
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:123
msgid "Alpha quality:"
msgstr "Jakość alfy:"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:173
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:131
msgid "Alpha channel quality"
msgstr "Jakość kanału alfa"
#. Create the label for the selecting a preset
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:182
msgid "Preset:"
msgstr "Ustawienia:"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:156
msgid "Source type:"
msgstr "Typ źródła:"
#. Create the lossless checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:206
msgid "Lossless"
msgstr "Bezstratne"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:159
msgid "WebP encoder \"preset\""
msgstr "Ustawienia kodera WebP"
#. Create the top-level animation checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:241
msgid "As animation"
msgstr "Jako animacja"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:253
msgid "Animated WebP Options"
msgstr "Opcje animacji WebP"
#. Create the top-level animation checkbox expander
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:185
msgid "As A_nimation"
msgstr "Jako a_nimacja"
#. loop animation checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:275
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:214
msgid "Loop forever"
msgstr "Powtarzanie w nieskończoność"
#. label for 'delay' adjustment
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:291
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:230
msgid "Delay between frames where unspecified:"
msgstr "Opóźnienie między klatkami, jeśli nie podano:"
#. Create the force-delay checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:313
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:253
msgid "Use delay entered above for all frames"
msgstr "Użycie opóźnienia podanego powyżej dla wszystkich klatek"
......@@ -7105,76 +7099,81 @@ msgstr "Użycie opóźnienia podanego powyżej dla wszystkich klatek"
msgid "Invalid WebP file '%s'"
msgstr "Nieprawidłowy plik WebP „%s”."
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-load.c:177
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-load.c:184
#, c-format
msgid "Failed to decode animated WebP file '%s'"
msgstr "Dekodowanie animowanego pliku WebP „%s” się nie powiodło"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-load.c:185
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-load.c:192
#, c-format
msgid "Failed to decode animated WebP information from '%s'"
msgstr "Dekodowanie informacji animowanego pliku WebP z „%s” się nie powiodło"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-load.c:200
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-load.c:211
#, c-format
msgid "Failed to decode animated WebP frame from '%s'"
msgstr "Dekodowanie klatki animowanego pliku WebP z „%s” się nie powiodło"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:142
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-load.c:216
#, c-format
msgid "Frame %d (%dms)"
msgstr "Klatka %d (%d ms)"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:112
msgid "out of memory"
msgstr "brak pamięci"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:144
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:114
msgid "not enough memory to flush bits"
msgstr "za mało pamięci, aby wyczyścić bity"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:146
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:116
msgid "NULL parameter"
msgstr "Parametr NULL"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:148
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:118
msgid "invalid configuration"
msgstr "nieprawidłowa konfiguracja"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:150
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:120
msgid "bad image dimensions"
msgstr "błędne wymiary obrazu"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:152
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:122
msgid "partition is bigger than 512K"
msgstr "partycja jest większa niż 512 K"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:154
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:124
msgid "partition is bigger than 16M"
msgstr "partycja jest większa niż 16 M"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:156
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:126
msgid "unable to flush bytes"
msgstr "nie można wyczyścić bajtów"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:158
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:128
msgid "file is larger than 4GiB"
msgstr "plik jest większy niż 4 GiB"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:160
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:130
msgid "user aborted encoding"
msgstr "użytkownik przerwał kodowanie"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:162
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:132
msgid "list terminator"
msgstr "znak zakończenia listy"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:164
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:134
msgid "unknown error"
msgstr "nieznany błąd"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:211
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:466
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:181
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:434
#, c-format
msgid "Unable to open '%s' for writing"
msgstr "Nie można otworzyć pliku „%s” do zapisania"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:279
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:247
#, c-format
msgid "WebP error: '%s'"
msgstr "Błąd WebP: „%s”"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment