Commit 58204625 authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl

Updated Czech translation.

2007-12-07  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: Updated Czech translation.


svn path=/trunk/; revision=24279
parent 19e93948
2007-12-07 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2007-11-07 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
......
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-09-18 13:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-18 13:40+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-07 10:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-12-07 10:50+0100\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -26,8 +26,8 @@ msgstr ""
msgid "Brush Selection"
msgstr "Výběr stopy"
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:911
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:712
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:913
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:714
msgid "_Browse..."
msgstr "_Procházet..."
......@@ -111,8 +111,7 @@ msgstr ""
#: ../libgimp/gimpexport.c:308
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr ""
"Modul %s umí zpracovat pouze bitmapové (dvoubarevné) indexované obrázky"
msgstr "Modul %s umí zpracovat pouze bitmapové (dvoubarevné) indexované obrázky"
#: ../libgimp/gimpexport.c:309
msgid ""
......@@ -336,375 +335,375 @@ msgstr "Copyright:"
msgid "percent"
msgstr "procenta"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:27
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
msgid "_White (full opacity)"
msgstr "_Bílá (úplné krytí)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
msgid "_Black (full transparency)"
msgstr "_Černá (úplná průhlednost)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
msgid "Layer's _alpha channel"
msgstr "_Alfa kanál vrstvy"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
msgid "_Transfer layer's alpha channel"
msgstr "_Přenést alfa kanál vrstvy"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:32
msgid "_Selection"
msgstr "_Výběr"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:32
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:33
msgid "_Grayscale copy of layer"
msgstr "Kopie vrstvy v _odstínech šedi"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:33
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:34
msgid "C_hannel"
msgstr "_Kanál:"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:63
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:64
msgid "FG to BG (RGB)"
msgstr "Popředí do pozadí (RGB)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:64
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:65
msgid "FG to BG (HSV)"
msgstr "Popředí do pozadí (HSV)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:65
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
msgid "FG to transparent"
msgstr "Popředí do průhlednosti"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:67
msgid "Custom gradient"
msgstr "Vlastní přechod"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:95
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:96
msgid "FG color fill"
msgstr "Vyplňování barvou popředí"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:96
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:97
msgid "BG color fill"
msgstr "Vyplňování barvou pozadí"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:97
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:98
msgid "Pattern fill"
msgstr "Vyplňování vzorkem"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:127
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:128
msgid "Add to the current selection"
msgstr "Přidat k aktuálnímu výběru"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:128
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:129
msgid "Subtract from the current selection"
msgstr "Ubrat z aktuálního výběru"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:129
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:130
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Nahradit aktuální výběr"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:130
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:131
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Průnik s aktuálním výběrem"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:126
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:126
msgid "Red"
msgstr "Červená"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:127
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:127
msgid "Green"
msgstr "Zelená"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:128
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:128
msgid "Blue"
msgstr "Modrá"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:166
msgid "Gray"
msgstr "Šedá"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:166 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:531
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:167 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:532
msgid "Indexed"
msgstr "Indexovaná"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:167 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:129
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:168 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:129
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:196
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:197
msgid "Small"
msgstr "Malé"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:197
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:198
msgid "Medium"
msgstr "Střední"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:198
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:199
msgid "Large"
msgstr "Velké"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:230
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
msgid "Light checks"
msgstr "Světlá šachovnice"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
msgid "Mid-tone checks"
msgstr "Střední šachovnice"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
msgid "Dark checks"
msgstr "Tmavá šachovnice"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:234
msgid "White only"
msgstr "Jen bílá"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:234
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:235
msgid "Gray only"
msgstr "Jen šedá"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:235
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:236
msgid "Black only"
msgstr "Jen černá"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:263
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:264
msgid "Image"
msgstr "Obrázek"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:264
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:265
msgid "Pattern"
msgstr "Vzorek"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:293
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:294
msgid "Lightness"
msgstr "Světlost"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:294
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:295
msgid "Luminosity"
msgstr "Svítivost"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:295
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:296
msgid "Average"
msgstr "Průměr"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:323
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:324
msgid "Dodge"
msgstr "Zesvětlení"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:324
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:325
msgid "Burn"
msgstr "Ztmavení"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:388
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:389
msgid "gradient|Linear"
msgstr "Lineární"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:389
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:390
msgid "Bi-linear"
msgstr "Bilineární"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:390
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:391
msgid "Radial"
msgstr "Radiální"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:391 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:24
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:392 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:24
msgid "Square"
msgstr "Čtvercový"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:392
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:393
msgid "Conical (sym)"
msgstr "Kuželový (symetrický)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:393
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:394
msgid "Conical (asym)"
msgstr "Kuželový (nesymetrický)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:394
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:395
msgid "Shaped (angular)"
msgstr "Pronikající (úhlový)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:395
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:396
msgid "Shaped (spherical)"
msgstr "Pronikající (kulový)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:396
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:397
msgid "Shaped (dimpled)"
msgstr "Pronikající (důlkový)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:397
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:398
msgid "Spiral (cw)"
msgstr "Spirála (ve směru hodinových ručiček)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:398
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:399
msgid "Spiral (ccw)"
msgstr "Spirála (ve směru hodinových ručiček)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:429
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:430
msgid "Intersections (dots)"
msgstr "Průsečíky (body)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:430
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:431
msgid "Intersections (crosshairs)"
msgstr "Průsečíky (nitkové kříže)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:431
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:432
msgid "Dashed"
msgstr "Čárkovaná"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:432
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:433
msgid "Double dashed"
msgstr "Dvojitě čárkovaná"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:433
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:434
msgid "Solid"
msgstr "Plná"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:462
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:463
msgid "Stock ID"
msgstr "Standardní ID"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:463
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:464
msgid "Inline pixbuf"
msgstr "Inline pixbuf"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:464
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:465
msgid "Image file"
msgstr "Soubor obrázku"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:493
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:494
msgid "RGB color"
msgstr "Barva RGB"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:494 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:529
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:495 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:530
msgid "Grayscale"
msgstr "Stupně šedi"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:495
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:496
msgid "Indexed color"
msgstr "Indexovaná barva"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:527
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:528
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:528
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:529
msgid "RGB-alpha"
msgstr "RGB-alfa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:530
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:531
msgid "Grayscale-alpha"
msgstr "Stupně šedi-alfa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:532
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:533
msgid "Indexed-alpha"
msgstr "Indexovaná-alfa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:562
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:563
msgid "interpolation|None"
msgstr "Žádná"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:563
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:564
msgid "interpolation|Linear"
msgstr "Lineární"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:564
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:565
msgid "Cubic"
msgstr "Kubická"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:565
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:566
msgid "Sinc (Lanczos3)"
msgstr "Sinc (Lanczos3)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:593
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:594
msgid "Constant"
msgstr "Pevný"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:594
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:595
msgid "Incremental"
msgstr "Postupný"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:623 ../modules/cdisplay_lcms.c:214
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:624 ../modules/cdisplay_lcms.c:220
msgid "None"
msgstr "Nic"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:624
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:625
msgid "Sawtooth wave"
msgstr "Pilová vlna"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:625
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:626
msgid "Triangular wave"
msgstr "Trojúhelníková vlna"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:654
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:655
msgid "Run interactively"
msgstr "Spustit interaktivně"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:655
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:656
msgid "Run non-interactively"
msgstr "Spustit neinteraktivně"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:656
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:657
msgid "Run with last used values"
msgstr "Spustit s naposledy použitými hodnotami"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:684
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:685
msgid "Pixels"
msgstr "pixelů"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:685
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:686
msgid "Points"
msgstr "Bodů"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:714
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:715
msgid "Shadows"
msgstr "Stíny"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:715
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:716
msgid "Midtones"
msgstr "Střední tóny"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:716
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:717
msgid "Highlights"
msgstr "Světla"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:744
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:745
msgid "Normal (Forward)"
msgstr "Normálně (vpřed)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:745
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:746
msgid "Corrective (Backward)"
msgstr "Korektivně (vzad)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:775
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:776
msgid "Adjust"
msgstr "Upravit"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:776
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:777
msgid "Clip"
msgstr "Oříznout"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:777
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:778
msgid "Crop to result"
msgstr "Oříznout na výsledek"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:778
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:779
msgid "Crop with aspect"
msgstr "Oříznout s poměrem"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:881
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:882
msgid "Internal GIMP procedure"
msgstr "Interní procedura GIMPu"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:882
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:883
msgid "GIMP Plug-In"
msgstr "Zásuvný modul GIMPu"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:883
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:884
msgid "GIMP Extension"
msgstr "Rozšíření GIMPu"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:884
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:885
msgid "Temporary Procedure"
msgstr "Dočasná procedura"
......@@ -762,19 +761,20 @@ msgid "%d GB"
msgstr "%d GB"
#: ../libgimpbase/gimputils.c:170 ../libgimpbase/gimputils.c:175
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:206 ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:407
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:212 ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:408
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:414
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(neplatný UTF-8 řetězec)"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:40
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:42
msgid "Mode of operation for color management."
msgstr "Pracovní režim správy barev."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:42
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44
msgid "The color profile of your (primary) monitor."
msgstr "Profil barev vašeho (primárního) monitoru."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:46
msgid ""
"When enabled, GIMP will try to use the display color profile from the "
"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
......@@ -783,23 +783,23 @@ msgstr ""
"Je-li povoleno, GIMP se pokusí použít profil barev displeje z okenního "
"systému. Nastavený profil monitoru se pak používá jen jako záloha."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:50
msgid "The default RGB working space color profile."
msgstr "Implicitní profil barev pracovního prostředí RGB."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:50
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:52
msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
msgstr "Profil barev CMYK používaný pro převod mezi RGB a CMYK."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:52
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:54
msgid "The color profile used for simulating a printed version (softproof)."
msgstr "Profil barev používaný pro simulaci tištěné verze (softproof)."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:54
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
msgid "Sets how colors are mapped for your display."
msgstr "Nastaví, jak se barvy mapují na vašem displeji."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:58
msgid ""
"Sets how colors are converted from RGB working space to the print simulation "
"device."
......@@ -807,6 +807,18 @@ msgstr ""
"Nastaví, jak se barvy převádí z RGB pracovního prostředí na zařízení "
"simulace tisku."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:61
msgid ""
"When enabled, the print simulation will mark colors which can not be "
"represented in the target color space."
msgstr ""
"Je-li povoleno, budou v tiskovém náhledu označeny všechny barvy, "
"které v cílovém barevném prostoru nelze zobrazit."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:64
msgid "The color to use for marking colors which are out of gamut."
msgstr "Barva pro označení barev mimo gamut"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:24
msgid "No color management"
msgstr "Žádná správa barev"
......@@ -1051,7 +1063,7 @@ msgstr "Gigabajtů"
#. Count label
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:269
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1171
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1167
msgid "Nothing selected"
msgstr "Není nic vybráno"
......@@ -1071,18 +1083,18 @@ msgstr "Otevřít _stránky jako"
msgid "Page 000"
msgstr "Strana 000"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:512
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:749
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:508
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:745
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1176
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1172
msgid "One page selected"
msgstr "Vybrána jedna strana"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1179
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1183
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1187
#, c-format
msgid "%d page selected"
msgid_plural "All %d pages selected"
......@@ -1114,12 +1126,12 @@ msgstr "Zkotrolovat velikost"
msgid "Check Style"
msgstr "Zkotrolovat styl"
#. toggle button to (des)activate the instant preview
#. toggle button to (de)activate the instant preview
#: ../libgimpwidgets/gimppreview.c:277
msgid "_Preview"
msgstr "Ná_hled"
#: ../libgimpwidgets/gimppropwidgets.c:1901
#: ../libgimpwidgets/gimppropwidgets.c:1859
#, c-format
msgid "This text input field is limited to %d character."
msgid_plural "This text input field is limited to %d characters."
......@@ -1347,34 +1359,33 @@ msgstr "Kontrast"
msgid "Contrast c_ycles:"
msgstr "_Cykly kontrastu:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:105
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:107
msgid "Color management display filter using ICC color profiles"
msgstr "Displej se správou barev používající profily barev ICC"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:166
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:168
msgid "Color Management"
msgstr "Správa barev"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:235
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:241
msgid ""
"This filter takes its configuration from the Color Management section in the "
"Preferences dialog."
msgstr ""
"Tento filtr bere své nastavení z oddílu Správa barev dialogu Předvolby."
msgstr "Tento filtr bere své nastavení z oddílu Správa barev dialogu Předvolby."
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:249
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:255
msgid "Mode of operation:"
msgstr "Pracovní režim:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:256
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:262
msgid "Image profile:"
msgstr "Profil obrázku:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:263
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:270
msgid "Monitor profile:"
msgstr "Profil monitoru:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:270
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:278
msgid "Print simulation profile:"
msgstr "Profil simulace tisku:"
......@@ -1466,11 +1477,11 @@ msgstr "Procenta černé, kterou vytáhnout z barevných inkoustů."
msgid "CMYK color selector (using color profile)"
msgstr "Volič SMYK barev (využívající barevný profil)"
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:396
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:397
msgid "Profile: (none)"
msgstr "Profil: (žádný)"
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:409
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:417
#, c-format
msgid "Profile: %s"
msgstr "Profil: %s"
......@@ -1837,3 +1848,4 @@ msgstr "GIMP"
#: ../modules/controller_midi.c:456
msgid "GIMP MIDI Input Controller"
msgstr "Gimpí ovladač vstupu MIDI"
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment