Commit 5632b082 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose
Browse files

Updated Swedish translation some more.

2002-03-12  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation some more.
parent 0640c39c
2002-03-12 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation some more.
2002-03-11 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation some more.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-11 23:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-11 23:49+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-12 08:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-12 08:47+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1925,12 +1925,11 @@ msgid "Gradient Selection"
msgstr "Färgskalemarkering"
#: app/gui/gradient-select.c:268
#, fuzzy
msgid ""
"Unable to run gradient callback.\n"
"The corresponding plug-in may have crashed."
msgstr ""
"Kan inte köra pensel-callback.\n"
"Kan inte köra färgskale-callback.\n"
"Den motsvarande insticksmodulen kan ha kraschat."
#: app/gui/gradients-commands.c:106
......@@ -2264,7 +2263,7 @@ msgstr "/Arkiv/Fönster/Lager, kanaler och slingor..."
#: app/gui/menus.c:153
msgid "/File/Dialogs/Brushes, Patterns & Stuff..."
msgstr "/Arkiv/Fönster/Penslar, mönster och saker..."
msgstr "/Arkiv/Fönster/Penslar, mönster och annat..."
#: app/gui/menus.c:157
msgid "/File/Dialogs/Tool Options..."
......@@ -2287,28 +2286,24 @@ msgid "/File/Dialogs/Gradients..."
msgstr "/Arkiv/Fönster/Färgskalor..."
#: app/gui/menus.c:208
#, fuzzy
msgid "/File/Dialogs/Palettes..."
msgstr "/Arkiv/Fönster/Palett..."
msgstr "/Arkiv/Fönster/Paletter..."
#: app/gui/menus.c:213
msgid "/File/Dialogs/Indexed Palette..."
msgstr "/Arkiv/Fönster/Indexerad palett..."
#: app/gui/menus.c:218
#, fuzzy
msgid "/File/Dialogs/Buffers..."
msgstr "/Arkiv/Fönster/Penslar..."
msgstr "/Arkiv/Fönster/Buffertar..."
#: app/gui/menus.c:222
#, fuzzy
msgid "/File/Dialogs/Images..."
msgstr "/Arkiv/Fönster/Mönster..."
msgstr "/Arkiv/Fönster/Bilder..."
#: app/gui/menus.c:229
#, fuzzy
msgid "/File/Dialogs/Document History..."
msgstr "/Arkiv/Fönster/Dokumentindex..."
msgstr "/Arkiv/Fönster/Dokumenthistorik..."
#: app/gui/menus.c:233
msgid "/File/Dialogs/Error Console..."
......@@ -2481,9 +2476,8 @@ msgid "/View/Zoom Out"
msgstr "/Visa/Zooma ut"
#: app/gui/menus.c:502
#, fuzzy
msgid "/View/Zoom to Fit Window"
msgstr "/Visa/Zooma in"
msgstr "/Visa/Zooma så att det passar fönstret"
#. <Image>/View/Zoom
#: app/gui/menus.c:510
......@@ -2539,9 +2533,8 @@ msgid "/View/Toggle Selection"
msgstr "/Visa/Visa markering"
#: app/gui/menus.c:580
#, fuzzy
msgid "/View/Toggle Layer Boundary"
msgstr "/Visa/Visa statusrad"
msgstr "/Visa/Visa lagergräns"
#: app/gui/menus.c:584
msgid "/View/Toggle Guides"
......@@ -2582,9 +2575,8 @@ msgstr "/Bild/Format/Indexerad..."
#. <Image>/Image/Transform
#: app/gui/menus.c:638
#, fuzzy
msgid "/Image/Transform"
msgstr "/Bild/Transformeringar/Rotera"
msgstr "/Bild/Transformera"
#: app/gui/menus.c:644
msgid "/Image/Canvas Size..."
......@@ -2599,140 +2591,114 @@ msgid "/Image/Duplicate"
msgstr "/Bild/Duplicera"
#: app/gui/menus.c:661
#, fuzzy
msgid "/Image/Merge Visible Layers..."
msgstr "/Lager/Sammanfoga synliga lager..."
msgstr "/Bild/Sammanfoga synliga lager..."
#: app/gui/menus.c:665
#, fuzzy
msgid "/Image/Flatten Image"
msgstr "/Lager/Platta till bilden"
msgstr "/Bild/Platta till bilden"
#. <Image>/Layer
#. <Image>/Layer/Stack
#: app/gui/menus.c:676
#, fuzzy
msgid "/Layer/Stack/Previous Layer"
msgstr "/Lager/Stack/Föregående lager"
#: app/gui/menus.c:680
#, fuzzy
msgid "/Layer/Stack/Next Layer"
msgstr "/Lager/Stack/Nästa lager"
#: app/gui/menus.c:684
#, fuzzy
msgid "/Layer/Stack/Raise Layer"
msgstr "/Lager/Stack/Höj lager"
#: app/gui/menus.c:689
#, fuzzy
msgid "/Layer/Stack/Lower Layer"
msgstr "/Lager/Stack/Sänk lager"
#: app/gui/menus.c:694
#, fuzzy
msgid "/Layer/Stack/Layer to Top"
msgstr "/Lager/Stack/Lager till toppen"
#: app/gui/menus.c:699
#, fuzzy
msgid "/Layer/Stack/Layer to Bottom"
msgstr "/Lager/Stack/Lager till botten"
#: app/gui/menus.c:707
#, fuzzy
msgid "/Layer/New Layer..."
msgstr "/Nytt lager..."
msgstr "/Lager/Nytt lager..."
#: app/gui/menus.c:712
#, fuzzy
msgid "/Layer/Duplicate Layer"
msgstr "/Duplicera lager"
msgstr "/Lager/Duplicera lager"
#: app/gui/menus.c:717
#, fuzzy
msgid "/Layer/Anchor Layer"
msgstr "/Lager/Ankra lager"
#: app/gui/menus.c:722
#, fuzzy
msgid "/Layer/Merge Down"
msgstr "/Sammanfoga nedåt"
msgstr "/Lager/Sammanfoga nedåt"
#: app/gui/menus.c:726
#, fuzzy
msgid "/Layer/Delete Layer"
msgstr "/Ta bort lager"
msgstr "/Lager/Ta bort lager"
#: app/gui/menus.c:734
#, fuzzy
msgid "/Layer/Layer Boundary Size..."
msgstr "/Storlek på lager..."
msgstr "/Lager/Storlek på lagergräns..."
#: app/gui/menus.c:738
#, fuzzy
msgid "/Layer/Scale Layer..."
msgstr "/Skala om lager..."
msgstr "/Lager/Skala lager..."
#: app/gui/menus.c:743
#, fuzzy
msgid "/Layer/Layer to Imagesize"
msgstr "/Lager/Lagerstorlek som bilden"
#: app/gui/menus.c:752
#, fuzzy
msgid "/Layer/Transform/Offset..."
msgstr "/Bild/Transformeringar/Offset..."
msgstr "/Lager/Transformera/Offset..."
#. <Image>/Layer/Colors
#: app/gui/menus.c:761
#, fuzzy
msgid "/Layer/Colors/Desaturate"
msgstr "/Bild/Färger/Avfärga"
msgstr "/Lager/Färger/Avfärga"
#: app/gui/menus.c:765
#, fuzzy
msgid "/Layer/Colors/Invert"
msgstr "/Bild/Färger/Invertera"
msgstr "/Lager/Färger/Invertera"
#. <Image>/Layer/Colors/Auto
#: app/gui/menus.c:774
#, fuzzy
msgid "/Layer/Colors/Auto/Equalize"
msgstr "/Bild/Färger/Auto/Jämna ut"
msgstr "/Lager/Färger/Auto/Jämna ut"
#. <Image>/Layer/Mask
#: app/gui/menus.c:783
#, fuzzy
msgid "/Layer/Mask/Add Layer Mask..."
msgstr "/Lägg till lagermask..."
msgstr "/Lager/Mask/Lägg till mask..."
#: app/gui/menus.c:787
#, fuzzy
msgid "/Layer/Mask/Apply Layer Mask"
msgstr "/Applicera lagermask"
msgstr "/Lager/Mask/Applicera lagermask"
#: app/gui/menus.c:791
#, fuzzy
msgid "/Layer/Mask/Delete Layer Mask"
msgstr "/Ta bort lagermask"
msgstr "/Lager/Mask/Ta bort lagermask"
#: app/gui/menus.c:795
#, fuzzy
msgid "/Layer/Mask/Mask to Selection"
msgstr "/Lager/Mask till markering"
msgstr "/Lager/Mask/Mask till markering"
#. <Image>/Layer/Alpha
#: app/gui/menus.c:802
#, fuzzy
msgid "/Layer/Alpha/Add Alpha Channel"
msgstr "/Bild/Alfa/Lägg till alfakanal"
msgstr "/Lager/Alfa/Lägg till alfakanal"
#: app/gui/menus.c:806
#, fuzzy
msgid "/Layer/Alpha/Alpha to Selection"
msgstr "/Lager/Alfakanal till markering"
msgstr "/Lager/Alfa/Alfakanal till markering"
#. <Image>/Tools
#: app/gui/menus.c:817
......@@ -2752,19 +2718,16 @@ msgid "/Tools/Swap Contexts"
msgstr "/Verktyg/Byt sammanhang"
#: app/gui/menus.c:836
#, fuzzy
msgid "/Tools/Selection Tools"
msgstr "/Verktyg/Markeringsverktyg/Rekt. markering"
msgstr "/Verktyg/Markeringsverktyg"
#: app/gui/menus.c:837
#, fuzzy
msgid "/Tools/Paint Tools"
msgstr "/Verktyg/Målarverktyg/Bläck"
msgstr "/Verktyg/Målarverktyg"
#: app/gui/menus.c:838
#, fuzzy
msgid "/Tools/Transform Tools"
msgstr "/Verktyg/Transformeringsverktyg/Flytta"
msgstr "/Verktyg/Transformeringsverktyg"
#. <Image>/Dialogs
#: app/gui/menus.c:842
......@@ -2772,9 +2735,8 @@ msgid "/Dialogs/Layers, Channels & Paths..."
msgstr "/Fönster/Lager, kanaler och slingor..."
#: app/gui/menus.c:846
#, fuzzy
msgid "/Dialogs/Brushes, Patterns & Stuff..."
msgstr "/Fönster/Mönster..."
msgstr "/Fönster/Penslar, mönster och annat..."
#: app/gui/menus.c:850
msgid "/Dialogs/Tool Options..."
......@@ -2797,28 +2759,24 @@ msgid "/Dialogs/Gradients..."
msgstr "/Fönster/Färgskalor..."
#: app/gui/menus.c:873
#, fuzzy
msgid "/Dialogs/Palettes..."
msgstr "/Fönster/Palett..."
msgstr "/Fönster/Paletter..."
#: app/gui/menus.c:878
msgid "/Dialogs/Indexed Palette..."
msgstr "/Fönster/Indexerad palett..."
#: app/gui/menus.c:883
#, fuzzy
msgid "/Dialogs/Buffers..."
msgstr "/Fönster/Penslar..."
msgstr "/Fönster/Buffertar..."
#: app/gui/menus.c:887
#, fuzzy
msgid "/Dialogs/Images..."
msgstr "/Fönster/Mönster..."
msgstr "/Fönster/Bilder..."
#: app/gui/menus.c:894
#, fuzzy
msgid "/Dialogs/Document History..."
msgstr "/Fönster/Ångringshistorik..."
msgstr "/Fönster/Dokumenthistorik..."
#: app/gui/menus.c:898
msgid "/Dialogs/Error Console..."
......@@ -2922,24 +2880,20 @@ msgid "/New Layer..."
msgstr "/Nytt lager..."
#: app/gui/menus.c:995
#, fuzzy
msgid "/Raise Layer"
msgstr "/Stack/Höj lager"
msgstr "/Höj lager"
#: app/gui/menus.c:1000
#, fuzzy
msgid "/Layer to Top"
msgstr "/Stack/Lager till toppen"
msgstr "/Lager till toppen"
#: app/gui/menus.c:1005
#, fuzzy
msgid "/Lower Layer"
msgstr "/Stack/Sänk lager"
msgstr "/Sänk lager"
#: app/gui/menus.c:1010
#, fuzzy
msgid "/Layer to Bottom"
msgstr "/Stack/Lager till botten"
msgstr "/Lager till botten"
#: app/gui/menus.c:1016
msgid "/Duplicate Layer"
......@@ -3038,19 +2992,16 @@ msgid "/Edit Channel Attributes..."
msgstr "/Redigera kanalattribut..."
#: app/gui/menus.c:1162
#, fuzzy
msgid "/New Path..."
msgstr "/Ny slinga"
msgstr "/Ny slinga..."
#: app/gui/menus.c:1167
#, fuzzy
msgid "/Raise Path"
msgstr "/Klistra in slinga"
msgstr "/Höj slinga"
#: app/gui/menus.c:1172
#, fuzzy
msgid "/Lower Path"
msgstr "Visa slinga"
msgstr "/Sänk slinga"
#: app/gui/menus.c:1177 app/gui/menus.c:1272
msgid "/Duplicate Path"
......@@ -3089,9 +3040,8 @@ msgid "/Delete Path"
msgstr "/Ta bort slinga"
#: app/gui/menus.c:1250
#, fuzzy
msgid "/Path Tool"
msgstr "Slingverktyg"
msgstr "/Slingverktyg"
#: app/gui/menus.c:1255 app/gui/menus.c:1323
msgid "/Edit Path Attributes..."
......@@ -3106,133 +3056,108 @@ msgid "/Select Tab"
msgstr "/Välj flik"
#: app/gui/menus.c:1347
#, fuzzy
msgid "/Add Tab/Layers..."
msgstr "/Lägg till flik/Lagerlista..."
msgstr "/Lägg till flik/Lager..."
#: app/gui/menus.c:1348
#, fuzzy
msgid "/Add Tab/Channels..."
msgstr "/Lägg till flik/Kanallista..."
msgstr "/Lägg till flik/Kanaler..."
#: app/gui/menus.c:1349
#, fuzzy
msgid "/Add Tab/Paths..."
msgstr "/Lägg till flik/Slinglista..."
msgstr "/Lägg till flik/Slingor..."
#: app/gui/menus.c:1350
#, fuzzy
msgid "/Add Tab/Old Paths..."
msgstr "/Lägg till flik/Slinglista..."
msgstr "/Lägg till flik/Gamla slingor..."
#: app/gui/menus.c:1351
#, fuzzy
msgid "/Add Tab/Document History..."
msgstr "/Lägg till flik/Bildlista..."
msgstr "/Lägg till flik/Dokumenthistorik..."
#: app/gui/menus.c:1352
#, fuzzy
msgid "/Add Tab/Error Console..."
msgstr "/Fönster/Felmeddelanden..."
msgstr "/Lägg till flik/Felkonsoll..."
#: app/gui/menus.c:1356
#, fuzzy
msgid "/Add Tab/Brushes..."
msgstr "/Lägg till flik/Pensellista..."
msgstr "/Lägg till flik/Penslar..."
#: app/gui/menus.c:1357
#, fuzzy
msgid "/Add Tab/Patterns..."
msgstr "/Lägg till flik/Mönsterlista..."
msgstr "/Lägg till flik/Mönster..."
#: app/gui/menus.c:1358
#, fuzzy
msgid "/Add Tab/Gradients..."
msgstr "/Lägg till flik/Färgskalelista..."
msgstr "/Lägg till flik/Färgskalor..."
#: app/gui/menus.c:1359
#, fuzzy
msgid "/Add Tab/Palettes..."
msgstr "/Lägg till flik/Palettlista..."
msgstr "/Lägg till flik/Paletter..."
#: app/gui/menus.c:1361
#, fuzzy
msgid "/Add Tab/Indexed Palette..."
msgstr "/Fönster/Indexerad palett..."
msgstr "/Lägg till flik/Indexerad palett..."
#: app/gui/menus.c:1363
#, fuzzy
msgid "/Add Tab/Buffers..."
msgstr "/Lägg till flik/Buffertlista..."
msgstr "/Lägg till flik/Buffertar..."
#: app/gui/menus.c:1364
#, fuzzy
msgid "/Add Tab/Images..."
msgstr "/Lägg till flik/Bildlista..."
msgstr "/Lägg till flik/Bilder..."
#: app/gui/menus.c:1368
#, fuzzy
msgid "/Add Tab/Tools..."
msgstr "/Lägg till flik/Verktygslista..."
msgstr "/Lägg till flik/Verktyg..."
#: app/gui/menus.c:1372
msgid "/Remove Tab"
msgstr "/Ta bort flik"
#: app/gui/menus.c:1377
#, fuzzy
msgid "/Preview Size/Tiny"
msgstr "Förhandsvisningsstorlek:"
msgstr "/Förhandsvisningsstorlek/Minimal"
#: app/gui/menus.c:1383
#, fuzzy
msgid "/Preview Size/Extra Small"
msgstr "Förhandsvisningsstorlek:"
msgstr "/Förhandsvisningsstorlek/Extra liten"
#: app/gui/menus.c:1384
#, fuzzy
msgid "/Preview Size/Small"
msgstr "Förhandsvisningsstorlek:"
msgstr "/Förhandsvisningsstorlek/Liten"
#: app/gui/menus.c:1385
#, fuzzy
msgid "/Preview Size/Medium"
msgstr "Förhandsvisningsstorlek:"
msgstr "/Förhandsvisningsstorlek/Mellan"
#: app/gui/menus.c:1386
#, fuzzy
msgid "/Preview Size/Large"
msgstr "Förhandsvisningsstorlek:"
msgstr "/Förhandsvisningsstorlek/Stor"
#: app/gui/menus.c:1387
#, fuzzy
msgid "/Preview Size/Extra Large"
msgstr "Förhandsvisningsstorlek:"
msgstr "/Förhandsvisningsstorlek/Extra stor"
#: app/gui/menus.c:1388
#, fuzzy
msgid "/Preview Size/Huge"
msgstr "Förhandsvisningsstorlek:"
msgstr "/Förhandsvisningsstorlek/Mycket stor"
#: app/gui/menus.c:1389
#, fuzzy
msgid "/Preview Size/Enormous"
msgstr "Förhandsvisningsstorlek:"
msgstr "/Förhandsvisningsstorlek/Enorm"
#: app/gui/menus.c:1390
#, fuzzy
msgid "/Preview Size/Gigantic"
msgstr "Förhandsvisningsstorlek:"
msgstr "/Förhandsvisningsstorlek/Gigantisk"
#: app/gui/menus.c:1392
#, fuzzy
msgid "/View as List"
msgstr "Visa bildens histogram"
msgstr "/Visa som lista"
#: app/gui/menus.c:1396
#, fuzzy
msgid "/View as Grid"
msgstr "/Visa/Snäpp mot hjälplinjer"
msgstr "/Visa som rutnät"
#: app/gui/menus.c:1403
msgid "/Show Image Menu"
......@@ -3243,113 +3168,96 @@ msgid "/Auto Follow Active Image"
msgstr "/Följ aktiv bild automatiskt"
#: app/gui/menus.c:1422
#, fuzzy
msgid "/New Brush"
msgstr "/Ny slinga"
msgstr "/Ny pensel"
#: app/gui/menus.c:1427
#, fuzzy
msgid "/Duplicate Brush"
msgstr "/Duplicera slinga"
msgstr "/Duplicera pensel"
#: app/gui/menus.c:1432
#, fuzzy
msgid "/Edit Brush..."
msgstr "/Redigera sökvägsattribut"
msgstr "/Redigera pensel..."
#: app/gui/menus.c:1437
#, fuzzy
msgid "/Delete Brush..."
msgstr "/Ta bort slinga"
msgstr "/Ta bort pensel..."
#: app/gui/menus.c:1445
#, fuzzy
msgid "/Refresh Brushes"
msgstr "Genererade penslar"
msgstr "/Uppdatera penslar"
#: app/gui/menus.c:1457
#, fuzzy
msgid "/New Pattern"
msgstr "Ny palett"
msgstr "/Nytt mönster"
#: app/gui/menus.c:1462
#, fuzzy
msgid "/Duplicate Pattern"
msgstr "/Duplicera slinga"
msgstr "/Duplicera mönster"
#: app/gui/menus.c:1467
#, fuzzy
msgid "/Edit Pattern..."
msgstr "/Redigera sökvägsattribut"
msgstr "/Redigera mönster..."
#: app/gui/menus.c:1472
#, fuzzy
msgid "/Delete Pattern..."
msgstr "/Ta bort slinga"
msgstr "/Ta bort mönster..."
#: app/gui/menus.c:1480
#, fuzzy
msgid "/Refresh Patterns"
msgstr "Mönster"
msgstr "/Uppdatera mönster"
#: app/gui/menus.c:1505
#, fuzzy
msgid "/Left Endpoint's Color..."
msgstr "Vänstra ändpunktens färg"
msgstr "/Vänstra ändpunktens färg..."
#: app/gui/menus.c:1510
#, fuzzy
msgid "/Load Left Color From/Left Neighbor's Right Endpoint"
msgstr "Vänstra grannens högra ändpunkt"
msgstr "/Läs in vänster färg från/Vänstra grannens högra ändpunkt"
#: app/gui/menus.c:1514
#, fuzzy
msgid "/Load Left Color From/Right Endpoint"
msgstr "Vänstra grannens högra ändpunkt"
msgstr "/Läs in vänster färg från/Höger ändpunkt"
#: app/gui/menus.c:1518
msgid "/Load Left Color From/FG Color"
msgstr ""
msgstr "/Läs in vänster färg från/Förgrundsfärg"
#: app/gui/menus.c:1522
msgid "/Load Left Color From/BG Color"
msgstr ""
msgstr "/Läs in vänster färg från/Bakgrundsfärg"
#: app/gui/menus.c:1540
msgid "/Save Left Color To"
msgstr ""
msgstr "/Spara vänster färg till"
#: app/gui/menus.c:1555
#, fuzzy
msgid "/Right Endpoint's Color..."
msgstr "Högra ändpunktens färg"
msgstr "/Högra ändpunktens färg..."
#: app/gui/menus.c:1560
#, fuzzy
msgid "/Load Right Color From/Right Neighbor's Left Endpoint"
msgstr "Högra grannens vänstra ändpunkt"
msgstr "/Läs in höger färg från/Högra grannens vänstra ändpunkt"
#: app/gui/menus.c:1564
#, fuzzy
msgid "/Load Right Color From/Left Endpoint"
msgstr "Högra grannens vänstra ändpunkt"
msgstr "/Läs in höger färg från/Vänster ändpunkt"
#: app/gui/menus.c:1568
msgid "/Load Right Color From/FG Color"
msgstr ""
msgstr "/Läs in höger färg från/Förgrundsfärg"
#: app/gui/menus.c:1572
msgid "/Load Right Color From/BG Color"
msgstr ""
msgstr "/Läs in höger färg från/Bakgrundsfärg"
#: app/gui/menus.c:1590