Commit 55625a52 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 59f4ee55
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-20 16:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-20 16:03+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-25 23:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-25 23:40+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -9103,7 +9103,7 @@ msgid ""
"http://docs.gimp.org/"
msgstr ""
"Proszę zainstalować dodatkowy pakiet pomocy lub skorzystać z podręcznika "
"użytkownika online na stronie http://docs.gimp.org/"
"użytkownika na stronie http://docs.gimp.org/"
#: ../plug-ins/help/gimphelpdomain.c:202
msgid "Perhaps you are missing GIO backends and need to install GVFS?"
......
......@@ -26,8 +26,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-16 17:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-16 17:52+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-25 23:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-25 23:40+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -3294,7 +3294,7 @@ msgctxt "fonts-action"
msgid "Rescan the installed fonts"
msgstr "Odświeża listę zainstalowanych czcionek"
#: ../app/actions/gimpgeglprocedure.c:294
#: ../app/actions/gimpgeglprocedure.c:300
#, c-format
msgid "There are no last settings for '%s', showing the filter dialog instead."
msgstr ""
......@@ -11796,19 +11796,19 @@ msgstr "System pomocy"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2108
msgid "Show _tooltips"
msgstr "Wyświetlanie po_dpowiedzi"
msgstr "Po_dpowiedzi"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2111
msgid "Show help _buttons"
msgstr "Wyświetlanie przycisków po_mocy"
msgstr "Przyciski po_mocy"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2124
msgid "Use the online version"
msgstr "Używanie wersji sieciowej"
msgstr "Wersja sieciowa"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2125
msgid "Use a locally installed copy"
msgstr "Używanie lokalnie zainstalowanej kopii"
msgstr "Kopia zainstalowana na komputerze"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2126
msgid "User manual:"
......@@ -11816,11 +11816,11 @@ msgstr "Podręcznik użytkownika:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2133
msgid "There's a local installation of the user manual."
msgstr "Odnaleziono zainstalowaną, lokalną wersję podręcznika użytkownika."
msgstr "Podręcznik użytkownika jest zainstalowany na komputerze."
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2138
msgid "The user manual is not installed locally."
msgstr "Podręcznik użytkownika nie został zainstalowany lokalnie."
msgstr "Podręcznik użytkownika nie jest zainstalowany na komputerze."
#. Help Browser
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2161
......@@ -11829,7 +11829,7 @@ msgstr "Przeglądarka pomocy"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2165
msgid "H_elp browser to use:"
msgstr "Używana prz_eglądarka pomocy:"
msgstr "Prz_eglądarka pomocy:"
#. Action Search
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2169
......@@ -12424,38 +12424,38 @@ msgstr "Narzędzie rysowania:"
msgid "_Emulate brush dynamics"
msgstr "_Emulowanie dynamiki pędzla"
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:88
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:99
msgid "The GIMP tips file is empty!"
msgstr "Plik z poradami programu GIMP jest pusty."
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:92
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:103
msgid "The GIMP tips file appears to be missing!"
msgstr "Nie można odnaleźć pliku z poradami programu GIMP."
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:94
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:105
#, c-format
msgid "There should be a file called '%s'. Please check your installation."
msgstr ""
"Powinien istnieć plik o nazwie „%s”. Proszę sprawdzić instalację programu."
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:100
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:111
msgid "The GIMP tips file could not be parsed!"
msgstr "Nie można przetworzyć pliku z poradami programu GIMP."
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:128
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:139
msgid "GIMP Tip of the Day"
msgstr "Porada dnia programu GIMP"
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:134
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:145
msgid "_Previous Tip"
msgstr "_Poprzednia porada"
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:140
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:151
msgid "_Next Tip"
msgstr "_Następna porada"
#. a link to the related section in the user manual
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:193
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:204
msgid "Learn more"
msgstr "Więcej informacji"
......@@ -12729,7 +12729,7 @@ msgstr "Upuszczenie nowej ścieżki"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:362
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:478 ../app/tools/gimpblendtool.c:245
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:137 ../app/tools/gimpimagemaptool.c:323
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:137 ../app/tools/gimpimagemaptool.c:320
#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:427
msgid "Cannot modify the pixels of layer groups."
msgstr "Nie można zmodyfikować pikseli grup warstw."
......@@ -12737,9 +12737,9 @@ msgstr "Nie można zmodyfikować pikseli grup warstw."
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:370
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:486 ../app/tools/gimpblendtool.c:252
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:144 ../app/tools/gimpcroptool.c:325
#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:330 ../app/tools/gimppainttool.c:278
#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:327 ../app/tools/gimppainttool.c:278
#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:432 ../app/tools/gimptransformtool.c:1836
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:577
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:579
msgid "The active layer's pixels are locked."
msgstr "Aktywne piksele warstwy są zablokowane."
......@@ -14832,8 +14832,8 @@ msgstr "_Gradient"
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:259 ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:151
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:290
#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:337 ../app/tools/gimppainttool.c:285
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1844 ../app/tools/gimpwarptool.c:584
#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:334 ../app/tools/gimppainttool.c:285
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1844 ../app/tools/gimpwarptool.c:586
msgid "The active layer is not visible."
msgstr "Aktywna warstwa jest niewidoczna."
......@@ -14993,7 +14993,7 @@ msgstr ""
"Wypełnienie pierwotnego położenia\n"
"klatki kolorem"
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:160 ../app/tools/gimpcagetool.c:1179
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:160 ../app/tools/gimpcagetool.c:1198
msgid "Cage Transform"
msgstr "Przekształcenie za pomocą klatki"
......@@ -15006,15 +15006,15 @@ msgstr ""
msgid "_Cage Transform"
msgstr "Przekształcenie za pomocą _klatki"
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:315 ../app/tools/gimpwarptool.c:317
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:317 ../app/tools/gimpwarptool.c:319
msgid "Press ENTER to commit the transform"
msgstr "Naciśnięcie klawisza Enter zatwierdzi przekształcenie"
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1082
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1101
msgid "Computing Cage Coefficients"
msgstr "Obliczanie współrzędnych klatki"
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1230
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1249
msgid "Cage transform"
msgstr "Przekształcenie za pomocą klatki"
......@@ -15732,21 +15732,20 @@ msgctxt "command"
msgid "Fuzzy Select"
msgstr "Różdżka"
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:78 ../app/tools/gimpgegltool.c:354
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:497 ../app/tools/gimpgegltool.c:498
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:131
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:72 ../app/tools/gimpgegltool.c:465
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:466 ../app/tools/gimpoperationtool.c:131
msgid "GEGL Operation"
msgstr "Działanie biblioteki GEGL"
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:79
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:73
msgid "GEGL Tool: Use an arbitrary GEGL operation"
msgstr "GEGL: wykonuje wybrane działanie biblioteki GEGL"
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:80 ../app/tools/gimpoperationtool.c:133
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:74 ../app/tools/gimpoperationtool.c:133
msgid "_GEGL Operation..."
msgstr "Działanie biblioteki _GEGL…"
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:452
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:420
msgid "Select an operation from the list above"
msgstr "Proszę wybrać działanie z powyższej listy"
......@@ -16308,22 +16307,22 @@ msgstr "_Zniekształcanie za pomocą wielu punktów"
msgid "Operation Tool: Use an arbitrary GEGL operation"
msgstr "Działanie: wykonuje wybrane działanie biblioteki GEGL"
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:348
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:342
#, c-format
msgid "Import '%s' Settings"
msgstr "Importowanie ustawień „%s”"
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:349
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:343
#, c-format
msgid "Export '%s' Settings"
msgstr "Eksportowanie ustawień „%s”"
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:690
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:684
#, c-format
msgid "Aux Input"
msgstr "Wejście Aux"
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:695
#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:689
#, c-format
msgid "Aux%d Input"
msgstr "Wejście Aux%d"
......@@ -17365,33 +17364,33 @@ msgstr "Odkształcanie: zniekształcanie za pomocą innych narzędzi"
msgid "_Warp Transform"
msgstr "_Odkształcanie"
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:462 ../app/tools/gimpwarptool.c:474
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:464 ../app/tools/gimpwarptool.c:476
msgid "Warp Tool Stroke"
msgstr "Krzywa odkształcania"
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:570
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:572
msgid "Cannot warp layer groups."
msgstr "Nie można odkształcać grup warstw."
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:749
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:751
msgid "Warp transform"
msgstr "Odkształcanie"
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:886
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:888
msgid "Please add some warp strokes first."
msgstr "Proszę najpierw dodać krzywe odkształcania."
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:899 ../app/tools/gimpwarptool.c:935
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:901 ../app/tools/gimpwarptool.c:937
#, c-format
msgid "Rendering Frame %d"
msgstr "Renderowanie klatki %d"
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:914 ../app/tools/gimpwarptool.c:943
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:916 ../app/tools/gimpwarptool.c:945
#, c-format
msgid "Frame %d"
msgstr "Klatka %d"
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:952
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:954
msgid "Frame"
msgstr "Klatka"
......@@ -17840,11 +17839,11 @@ msgstr "Notacja języka HTML:"
msgid "Only indexed images have a colormap."
msgstr "Tylko indeksowane obrazy posiadają paletę kolorów."
#: ../app/widgets/gimpcontainerpopup.c:337
#: ../app/widgets/gimpcontainerpopup.c:351
msgid "Smaller Previews"
msgstr "Mniejsze podglądy"
#: ../app/widgets/gimpcontainerpopup.c:342
#: ../app/widgets/gimpcontainerpopup.c:356
msgid "Larger Previews"
msgstr "Większe podglądy"
......@@ -18821,79 +18820,79 @@ msgstr "Inne opcje"
msgid "New Seed"
msgstr "Nowe ziarno"
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:295
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:296
msgid "Pick color from the image"
msgstr "Proszę wybrać kolor z obrazu"
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:402
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:403
msgid "This operation has no editable properties"
msgstr "To działanie nie posiada modyfikowalnych właściwości"
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:472
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:473
msgid "1,700 K – Match flame"
msgstr "1,700 K – płomień zapałki"
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:473
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:474
msgid "1,850 K – Candle flame, sunset/sunrise"
msgstr "1,850 K – płomień świecy, zachód/wschód słońca"
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:474
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:475
msgid "3,000 K – Soft (or warm) white compact fluorescent lamps"
msgstr "3,000 K – miękkie (lub ciepłe) białe, kompaktowe lampy fluorescencyjne"
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:475
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:476
msgid "3,300 K – Incandescent lamps"
msgstr "3,300 K – żarówki żarzeniowe"
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:476
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:477
msgid "3,200 K – Studio lamps, photofloods, etc."
msgstr "3,200 K – oświetlenie studyjne, fotograficzne itp."
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:477
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:478
msgid "3,350 K – Studio \"CP\" light"
msgstr "3,350 K – studyjne oświetlenie „CP”"
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:478
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:479
msgid "4,100 K – Moonlight"
msgstr "4,100 K – światło księżyca"
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:479
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:480
msgid "5,000 K – D50"
msgstr "5,000 K – D50"
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:480
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:481
msgid "5,000 K – Cool white/daylight compact fluorescent lamps"
msgstr "5,000 K – zimne, białe/dzienne, kompaktowe lampy fluorescencyjne"
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:481
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:482
msgid "5,000 K – Horizon daylight"
msgstr "5,000 K – horyzontalne światło dzienne"
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:482
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:483
msgid "5,500 K – D55"
msgstr "5,500 K – D55"
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:483
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:484
msgid "5,500 K – Vertical daylight, electronic flash"
msgstr "5,500 K – wertykalne światło dzienne, elektroniczne światło błyskowe"
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:484
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:485
msgid "6,200 K – Xenon short-arc lamp"
msgstr "6,200 K – ksenonowa lampa łukowa"
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:485
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:486
msgid "6,500 K – D65"
msgstr "6,500 K – D65"
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:486
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:487
msgid "6,500 K – Daylight, overcast"
msgstr "6,500 K – dzienne światło w pochmurny dzień"
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:487
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:488
msgid "7,500 K – D75"
msgstr "7,500 K – D75"
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:488
#: ../app/widgets/gimppropgui.c:489
msgid "9,300 K"
msgstr "9,300 K"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment