Commit 550885cc authored by Žygimantas Beručka's avatar Žygimantas Beručka Committed by Žygimantas Beručka
Browse files

Updated Lithuanian translation.

2006-12-20  Žygimantas Beručka  <zygis@gnome.org>

        * lt.po: Updated Lithuanian translation.
parent ab6d26e2
2006-12-20 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
2006-12-19 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP (libgimp) HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-19 11:17+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-20 19:32+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-12 14:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-19 11:10+0200\n"
"Last-Translator: Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -353,7 +353,7 @@ msgstr "Iš priekinio plano spalvos į skaidrią"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
msgid "Custom gradient"
msgstr "Kitoks perėjimas"
msgstr "Kitoks gradientas"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:95
msgid "FG color fill"
......@@ -473,7 +473,7 @@ msgstr "Ryškinimas"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:388
msgid "gradient|Linear"
msgstr ""
msgstr "Linijinis"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:389
msgid "Bi-linear"
......@@ -599,7 +599,7 @@ msgstr "Konstanta"
msgid "Incremental"
msgstr "Didėjantis"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:623 ../modules/cdisplay_lcms.c:256
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:623 ../modules/cdisplay_lcms.c:267
msgid "None"
msgstr "Nėra"
......@@ -721,7 +721,7 @@ msgid "%d GB"
msgstr "%d GB"
#: ../libgimpbase/gimputils.c:170 ../libgimpbase/gimputils.c:175
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:248
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:259
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(nekorektiška UTF-8 eilutė)"
......@@ -736,7 +736,7 @@ msgstr "Jūsų (pirminio) monitoriaus spalvų profilis."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44
msgid ""
"When enabled, the GIMP will try to use the display color profile from the "
"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
"fallback."
msgstr ""
"Kai įjungta, GIMP bandys naudoti ekrano spalvų profilį gautą iš langų "
......@@ -744,8 +744,8 @@ msgstr ""
"kaip atsarginis variantas."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48
msgid "The default RGB workspace color profile."
msgstr "Numatytasis RGB erdvės spalvų profilis."
msgid "The default RGB working space color profile."
msgstr "Numatytasis RGB darbinės gamos spalvų profilis."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:50
msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
......@@ -762,10 +762,11 @@ msgstr "Nurodo kiek spalvų yra skirta Jūsų ekranui."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
msgid ""
"Sets how colors are converted from workspace to the print simulation device."
"Sets how colors are converted from RGB working space to the print simulation "
"device."
msgstr ""
"Nurodo kaip spalvos konvertuojamos tarp darbo erdvės ir spausdinimo "
"simuliacijos įrenginio."
"Nurodo kaip spalvos konvertuojamos iš RGB darbinės gamos į spausdinimo "
"simuliacijos įrenginį."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:24
msgid "No color management"
......@@ -796,18 +797,6 @@ msgstr "Sodrumas"
msgid "Absolute colorimetric"
msgstr ""
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:88
msgid "Ask"
msgstr "Paklausti"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:89
msgid "Use embedded profile"
msgstr "Naudoti įdiegtą profilį"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:90
msgid "Convert to RGB workspace"
msgstr "Konvertuoti į RGB erdvę"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:95
#, c-format
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
......@@ -892,26 +881,26 @@ msgstr "nekorektiška UTF-8 eilutė"
msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
msgstr "Klaida skaitant „%s“ eilutėje %d: %s"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:152 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:170
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:279 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:306
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:417
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:153 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:171
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:280 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:307
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:418
#, c-format
msgid "Module '%s' load error: %s"
msgstr "Modulio „%s“ įkėlimo klaida: %s"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:374
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:375
msgid "Module error"
msgstr "Modulio klaida"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:375
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:376
msgid "Loaded"
msgstr "Įkeltas"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:376
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:377
msgid "Load failed"
msgstr "Įkėlimas nepavyko"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:377
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:378
msgid "Not loaded"
msgstr "Neįkelta"
......@@ -956,17 +945,17 @@ msgstr "_Balta"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:98
msgid "Scales"
msgstr ""
msgstr "Gamos"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:187
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:210
msgid "Current:"
msgstr "Dabartinė:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:209
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:232
msgid "Old:"
msgstr "Sena:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:263
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:286
msgid ""
"Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS. This entry also accepts "
"CSS color names."
......@@ -974,7 +963,7 @@ msgstr ""
"Šešioliktainė spalvos notacija kaip naudojama HTML ir CSS. Šiame įvesties "
"laukelyje taip pat priimami CSS spalvų pavadinimai."
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:269
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:292
msgid "HTML _notation:"
msgstr "HTML _notacija:"
......@@ -1141,23 +1130,23 @@ msgstr "Tarpai tarp e_ilučių"
msgid "_Resize"
msgstr "_Keisti dydį"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:191 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:304
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:191 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:319
msgid "_Scale"
msgstr "_Ištempti"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:280
msgid "Crop"
msgstr "Apkarpyti"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:295
msgid "Cr_op"
msgstr "Ap_karpyti"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:299
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:314
msgid "_Transform"
msgstr "_Transformuoti"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:303
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:318
msgid "_Rotate"
msgstr "_Pasukti"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:305
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:320
msgid "_Shear"
msgstr "Š_lytis"
......@@ -1274,7 +1263,7 @@ msgstr "Spalvų deficito simuliavimo filtras (Brettel-Vienot-Mollon algoritmas)"
msgid "Color Deficient Vision"
msgstr "Matymas su spalvų deficitu"
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:503
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:505
msgid "Color _deficiency type:"
msgstr "Spalvų _deficito tipas:"
......@@ -1286,7 +1275,7 @@ msgstr "Gamos spalvų ekrano filtras"
msgid "Gamma"
msgstr "Gama"
#: ../modules/cdisplay_gamma.c:251
#: ../modules/cdisplay_gamma.c:253
msgid "_Gamma:"
msgstr "_Gama:"
......@@ -1298,19 +1287,19 @@ msgstr "Didelio kontrasto spalvų ekrano filtras"
msgid "Contrast"
msgstr "Kontrastas"
#: ../modules/cdisplay_highcontrast.c:251
#: ../modules/cdisplay_highcontrast.c:253
msgid "Contrast c_ycles:"
msgstr "Kontrasto c_iklai:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:107
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:116
msgid "Color management display filter using ICC color profiles"
msgstr "Spalvų valdymo ekrano filtras naudojantis ICC spalvų profilius"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:175
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:184
msgid "Color Management"
msgstr "Spalvų valdymas"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:290
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:288
msgid ""
"This filter takes its configuration from the Color Management section in the "
"Preferences dialog."
......@@ -1318,73 +1307,73 @@ msgstr ""
"Šis filtras ima konfigūraciją iš Spalvų valdymo skyriaus esančio Nustatymų "
"dialoge."
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:313
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:302
msgid "Mode of operation:"
msgstr "Operacijos režimas:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:324
msgid "RGB workspace profile:"
msgstr "RGB erdvės profilis:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:309
msgid "RGB working space profile:"
msgstr "RGB darbinės gamos profilis:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:334
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:316
msgid "Monitor profile:"
msgstr "Monitoriaus profilis:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:344
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:323
msgid "Print simulation profile:"
msgstr "Spausdinimo simuliavimo profilis:"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:102
msgid "Color proof filter using ICC color profile"
msgstr ""
msgstr "Spalvų korekcijos filtras naudojantis ICC spalvų profilį"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:179
msgid "Color Proof"
msgstr ""
msgstr "Spalvų korekcija"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:304
#: ../modules/cdisplay_proof.c:306
msgid "_Intent:"
msgstr "_Tikslas:"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:308
#: ../modules/cdisplay_proof.c:310
msgid "Choose an ICC Color Profile"
msgstr "Pasirinkite ICC spalvų profilį"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:311
#: ../modules/cdisplay_proof.c:313
msgid "_Profile:"
msgstr "_Profilis:"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:316
#: ../modules/cdisplay_proof.c:318
msgid "_Black Point Compensation"
msgstr "_Juodo taško kompensavimas"
#: ../modules/colorsel_cmyk.c:73
msgid "CMYK color selector"
msgstr "CMYK spalvų pasirinkimas"
msgstr "(ŽPGJ) spalvų pasirinkimas"
#: ../modules/colorsel_cmyk.c:130
msgid "CMYK"
msgstr "CMYK"
msgstr "CMYK (ŽPGJ)"
#. Cyan
#: ../modules/colorsel_cmyk.c:148
msgid "_C"
msgstr "_C"
msgstr "_Ž"
#. Magenta
#: ../modules/colorsel_cmyk.c:150
msgid "_M"
msgstr "_M"
msgstr "_P"
#. Yellow
#: ../modules/colorsel_cmyk.c:152
msgid "_Y"
msgstr "_Y"
msgstr "_G"
#. Key (Black)
#: ../modules/colorsel_cmyk.c:154
msgid "_K"
msgstr "_K"
msgstr "_J"
#: ../modules/colorsel_cmyk.c:158
msgid "Cyan"
......@@ -1392,7 +1381,7 @@ msgstr "Žydra"
#: ../modules/colorsel_cmyk.c:159
msgid "Magenta"
msgstr "Rožinis"
msgstr "Purpurinė"
#: ../modules/colorsel_cmyk.c:160
msgid "Yellow"
......@@ -1543,28 +1532,28 @@ msgstr "Įrenginio iš kurio skaityti Linux įvesties įvykius pavadinimas:"
msgid "Linux Input"
msgstr "Linux įvestis"
#: ../modules/controller_linux_input.c:351
#: ../modules/controller_linux_input.c:352
msgid "Linux Input Events"
msgstr "Linux įvesties įvykiai"
#: ../modules/controller_linux_input.c:372 ../modules/controller_midi.c:482
#: ../modules/controller_midi.c:508
#: ../modules/controller_linux_input.c:373 ../modules/controller_midi.c:484
#: ../modules/controller_midi.c:510
#, c-format
msgid "Reading from %s"
msgstr "Skaitoma iš %s"
#: ../modules/controller_linux_input.c:388
#: ../modules/controller_linux_input.c:431 ../modules/controller_midi.c:464
#: ../modules/controller_midi.c:525 ../modules/controller_midi.c:596
#: ../modules/controller_linux_input.c:389
#: ../modules/controller_linux_input.c:432 ../modules/controller_midi.c:466
#: ../modules/controller_midi.c:527 ../modules/controller_midi.c:598
#, c-format
msgid "Device not available: %s"
msgstr "Įrenginys neprieinamas: %s"
#: ../modules/controller_linux_input.c:396 ../modules/controller_midi.c:533
#: ../modules/controller_linux_input.c:397 ../modules/controller_midi.c:535
msgid "No device configured"
msgstr "Nėra sukonfigūruoto įrenginio"
#: ../modules/controller_linux_input.c:440 ../modules/controller_midi.c:605
#: ../modules/controller_linux_input.c:441 ../modules/controller_midi.c:607
msgid "End of file"
msgstr "Rinkmenos pabaiga"
......@@ -1574,7 +1563,7 @@ msgstr "MIDI įvykių kontroleris"
#: ../modules/controller_midi.c:237
msgid "The name of the device to read MIDI events from."
msgstr ""
msgstr "Įrenginio iš kurio skaityti MIDI įvykius pavadinimas."
#: ../modules/controller_midi.c:240
msgid "Enter 'alsa' to use the ALSA sequencer."
......@@ -1594,21 +1583,25 @@ msgstr ""
msgid "MIDI"
msgstr "MIDI"
#: ../modules/controller_midi.c:383
#: ../modules/controller_midi.c:384
#, c-format
msgid "Note %02x on"
msgstr ""
msgstr "Signalas %02x įjungtas"
#: ../modules/controller_midi.c:386
#: ../modules/controller_midi.c:387
#, c-format
msgid "Note %02x off"
msgstr ""
msgstr "Signalas %02x išjungtas"
#: ../modules/controller_midi.c:389
#: ../modules/controller_midi.c:390
#, c-format
msgid "Controller %03d"
msgstr ""
msgstr "Kontroleris %03d"
#: ../modules/controller_midi.c:436
#: ../modules/controller_midi.c:437
msgid "MIDI Events"
msgstr "MIDI įvykiai"
#: ../modules/controller_midi.c:458
msgid "GIMP MIDI controller"
msgstr "GIMP MIDI kontroleris"
2006-12-20 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
2006-12-20 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
This diff is collapsed.
2006-12-20 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
2006-12-14 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
This diff is collapsed.
2006-12-20 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
2006-12-09 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* de.po: corrected.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-13 15:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-03-13 20:05+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-19 11:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-19 11:27+0200\n"
"Last-Translator: Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -28,15 +28,15 @@ msgid ""
"viewing the mask directly."
msgstr ""
"Norėdami peržiūrėti kaukę tiesiogiai, nuspaudę <tt>Alt</tt> spragtelėkite "
"pele ant sluoksnio kaukės peržiūros Sluoksnių dialoge."
"pele ant sluoksnio kaukės peržiūros Sluoksnių lange."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"the effect of the layer mask."
msgstr ""
"Norėdami tiesiogiai peržiūrėti sluoksnio kaukės efektą, laikydami <tt>Ctrl</t"
"t> spragtelėkite pele ant sluoksnio kaukės peržiūros Sluoksnių dialoge."
"Norėdami tiesiogiai peržiūrėti sluoksnio kaukės efektą, laikydami <tt>Ctrl</"
"tt> spragtelėkite pele ant sluoksnio kaukės peržiūros Sluoksnių lange."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
......@@ -60,9 +60,9 @@ msgid ""
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Norėdami paslėpti visus sluoksnius išskyrus pažymėtąjį, laikydami nuspaudę "
"<tt>Shift</tt> klavišą spragtelėkite pele akies piktogramą Sluoksnių dialoge. "
"Jei norite, kad visi sluoksniai vėl būtų matomi, pakartokite procedūrą dar "
"kartą."
"<tt>Shift</tt> klavišą spragtelėkite pele akies piktogramą Sluoksnių "
"dialoge. Jei norite, kad visi sluoksniai vėl būtų matomi, pakartokite "
"procedūrą dar kartą."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
......@@ -129,8 +129,8 @@ msgid ""
"their contents."
msgstr ""
"GIMP naudojami sluoksniai padės Jums sutvarkyti paveikslėlį. Įsivaizduokite, "
"kad sluoksniai yra filtrų arba skaidrių krūva, pro kurią žiūrėdami "
"matysite iš jų sudarytą paveikslėlį."
"kad sluoksniai yra filtrų arba skaidrių krūva, pro kurią žiūrėdami matysite "
"iš jų sudarytą paveikslėlį."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
......@@ -161,17 +161,18 @@ msgid ""
"with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or "
"even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Jei Jūs apvesite kontūrą (Keisti-&gt;Apvesti kelią), bus naudojamas aktyvus "
"įrankis ir jo nustatymai. Galite naudoti teptuką su perėjimu, klonavimo "
"įrankį su raštu arba net trintuką, tepimo įrankį."
"Apvedant kontūrą (Keisti-&gt;Apvesti kontūrą) galima naudoti piešimo įrankius "
"su jų esamais nustatymais. Galite naudoti teptuką su gradientu ar net "
"trintuką, ar ištepimo įrankį."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times "
"in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Jei Jūsų ekranas per daug apkrautas, galite keletą kartų paspausti <tt>Tab</"
"tt> paveikslėlio lange, kad paslėptumėte įrankinę ir kitus dialogų langus."
"Jei ekranas per daug apkrautas, galite keletą kartų paspausti <tt>Tab</"
"tt> paveikslėlio lange, kad paslėptumėte ar pamatytumėte įrankinę bei kitus "
"dialogų langus."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
......@@ -184,18 +185,17 @@ msgstr ""
"reikia sujungti sluoksnius (Paveikslėlis-&gt;Sujungti sluoksnius)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
#, fuzzy
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layer-&gt;Transparency-&gt;Add "
"Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"Yra efektų, kurių negalima taikyti visoms paveikslėlių rūšims. Neteisingai "
"taikydami efektą, gausite klaidos pranešimą. Turėsite pakeisti paveikslėlį į "
"RGB režimą (Paveikslėlis-&gt;Režimas-&gt;RGB) ir pridėti Alfa kanalą "
"(Sluoksniai-&gt;Permatomumas-&gt;Pridėti Alfa kanalą) arba sujungti "
"paveikslėlio sluoksnius (Paveikslėlis-&gt;Sujungti sluoksnius)."
"Ne visus efektus galima pritaikyti visų rūšių paveikslėliuose. Tai parodoma "
"pilkos spalvos meniu įrašais. Jums gali reikti pakeisti paveikslėlio režimą į "
"RGB (Paveikslėlis-&gt;Režimas-&gt;RGB), pridėti Alfa kanalą (Sluoksniai-&gt;"
"Permatomumas-&gt;Pridėti alfa kanalą) arba jį suploti (Paveikslėlis-&gt;"
"Suploti paveikslėlį)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
......@@ -241,8 +241,8 @@ msgid ""
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgstr ""
"Kai saugote paveikslėlį norėdami jį dar redaguoti ateityje, pabandykite jį "
"išsaugoti naudodami GIMP įgimtą XCF formatą (naudokite rinkmeno plėtinį "
"<tt>.xcf</tt>). Taip išsaugomi sluoksniai ir "
"išsaugoti naudodami GIMP įgimtą XCF formatą (naudokite rinkmeno plėtinį <tt>."
"xcf</tt>). Taip išsaugomi sluoksniai ir "
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
#, fuzzy
......@@ -345,16 +345,16 @@ msgid ""
"You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Spausdami <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> pereisite visus paveikslėlio sluoksnius "
"(jei šie klavišai nenaudojami kitur)."
"Spausdami <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> persijunginėsite tarp visų paveikslėlio "
"sluoksnių (jei langų valdyklė neperima šių klavišų...)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:34
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's larger "
"than its display window."
msgstr ""
"Jei paveikslėlis yra didesnis nei langas, tai nuspaudę vidurinį pelės "
"klavišą galite stumdyti paveikslėlį."
"Jei paveikslėlis yra didesnis nei langas, nuspaudę vidurinį pelės mygtuką "
"galite stumdyti paveikslėlį."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:35
#, fuzzy
......
2006-12-20 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
2006-12-19 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment