Commit 4fa62d15 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

Update Czech translation

parent 63dab69a
2004-03-29 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-03-29 Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>
* ca.po: Updated Catalan translation by
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-23 16:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-22 10:09+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-29 14:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-29 16:21+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1237,16 +1237,16 @@ msgstr "Sloučit vektory"
msgid "QuickMask"
msgstr "Rychlá maska"
#: app/core/core-enums.c:592 app/core/core-enums.c:618
#: app/core/core-enums.c:592 app/core/core-enums.c:619
#: app/core/gimpimage-grid.c:59 app/gui/grid-dialog.c:143
msgid "Grid"
msgstr "Mřížka"
#: app/core/core-enums.c:593 app/core/core-enums.c:619
#: app/core/core-enums.c:593 app/core/core-enums.c:620
msgid "Guide"
msgstr "Vodítko"
#: app/core/core-enums.c:594 app/core/core-enums.c:623
#: app/core/core-enums.c:594 app/core/core-enums.c:624
#: app/core/gimpchannel.c:1636 app/core/gimpselection.c:570
msgid "Selection Mask"
msgstr "Maska výběru"
......@@ -1255,11 +1255,11 @@ msgstr "Maska výběru"
msgid "Item Properties"
msgstr "Vlastnosti položky"
#: app/core/core-enums.c:596 app/core/core-enums.c:625
#: app/core/core-enums.c:596 app/core/core-enums.c:626
msgid "Move Item"
msgstr "Přesunout položku"
#: app/core/core-enums.c:597 app/core/core-enums.c:626
#: app/core/core-enums.c:597 app/core/core-enums.c:627
msgid "Item Visibility"
msgstr "Viditelnost položky"
......@@ -1279,7 +1279,7 @@ msgstr "Velikost vrstvy"
msgid "Resize Layer"
msgstr "Změnit velikost vrstvy"
#: app/core/core-enums.c:601 app/core/core-enums.c:630
#: app/core/core-enums.c:601 app/core/core-enums.c:631
#: app/core/gimplayer.c:1023 app/gui/layers-commands.c:1055
#: app/gui/layers-commands.c:1094
msgid "Add Layer Mask"
......@@ -1289,7 +1289,7 @@ msgstr "Přidat masku vrstvy"
msgid "Apply Layer Mask"
msgstr "Použít masku vrstvy"
#: app/core/core-enums.c:603 app/core/gimplayer-floating-sel.c:224
#: app/core/core-enums.c:603 app/core/gimplayer-floating-sel.c:229
msgid "Floating Selection to Layer"
msgstr "Plovoucí výběr do vrstvy"
......@@ -1297,159 +1297,163 @@ msgstr "Plovoucí výběr do vrstvy"
msgid "Float Selection"
msgstr "Plovoucí výběr"
#: app/core/core-enums.c:605 app/core/gimplayer-floating-sel.c:130
#: app/core/core-enums.c:605 app/core/gimplayer-floating-sel.c:135
msgid "Anchor Floating Selection"
msgstr "Ukotvit plovoucí výběr"
#: app/core/core-enums.c:606 app/core/gimp-edit.c:126
#: app/core/core-enums.c:606 app/core/gimplayer-floating-sel.c:98
msgid "Remove Floating Selection"
msgstr "Odstranit plovoucí výběr"
#: app/core/core-enums.c:607 app/core/gimp-edit.c:126
#: app/widgets/gimpbufferview.c:154
msgid "Paste"
msgstr "Vložit"
#: app/core/core-enums.c:607 app/core/gimp-edit.c:321
#: app/core/core-enums.c:608 app/core/gimp-edit.c:321
msgid "Cut"
msgstr "Vyjmout"
#: app/core/core-enums.c:608 app/core/core-enums.c:636
#: app/core/core-enums.c:609 app/core/core-enums.c:637
#: app/tools/gimptexttool.c:141 app/widgets/widgets-enums.c:94
msgid "Text"
msgstr "Text"
#: app/core/core-enums.c:609 app/core/core-enums.c:648
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:823
#: app/core/core-enums.c:610 app/core/core-enums.c:649
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:827
msgid "Transform"
msgstr "Transformace"
#: app/core/core-enums.c:610 app/core/core-enums.c:649
#: app/core/core-enums.c:611 app/core/core-enums.c:650
#: app/paint/gimppaintcore.c:475
msgid "Paint"
msgstr "Kreslení"
#: app/core/core-enums.c:611 app/core/core-enums.c:650 app/core/gimpitem.c:923
#: app/core/core-enums.c:612 app/core/core-enums.c:651 app/core/gimpitem.c:934
msgid "Attach Parasite"
msgstr "Připojení parazita"
#: app/core/core-enums.c:612 app/core/core-enums.c:651
#: app/core/core-enums.c:613 app/core/core-enums.c:652
msgid "Remove Parasite"
msgstr "Odstranění parazita"
#: app/core/core-enums.c:613 app/vectors/gimpvectors-import.c:257
#: app/core/core-enums.c:614 app/vectors/gimpvectors-import.c:257
msgid "Import Paths"
msgstr "Importovat cesty"
#: app/core/core-enums.c:614 app/pdb/drawable_cmds.c:1516
#: app/core/core-enums.c:615 app/pdb/drawable_cmds.c:1516
msgid "Plug-In"
msgstr "Zásuvný modul"
#: app/core/core-enums.c:615 app/widgets/gimptemplateeditor.c:461
#: app/core/core-enums.c:616 app/widgets/gimptemplateeditor.c:461
msgid "Image Type"
msgstr "Typ obrázku"
#. Image size frame
#: app/core/core-enums.c:616 app/widgets/gimptemplateeditor.c:216
#: app/core/core-enums.c:617 app/widgets/gimptemplateeditor.c:216
msgid "Image Size"
msgstr "Velikost obrázku"
#: app/core/core-enums.c:617
#: app/core/core-enums.c:618
msgid "Resolution Change"
msgstr "Změna rozlišení"
#: app/core/core-enums.c:620
#: app/core/core-enums.c:621
msgid "Change Indexed Palette"
msgstr "Změnit indexovanou paletu"
#: app/core/core-enums.c:621
#: app/core/core-enums.c:622
msgid "Drawable"
msgstr "Obrazovka"
#: app/core/core-enums.c:622
#: app/core/core-enums.c:623
msgid "Drawable Mod"
msgstr "Změna obrazovky"
#: app/core/core-enums.c:624
#: app/core/core-enums.c:625
msgid "Rename Item"
msgstr "Přejmenování položky"
#: app/core/core-enums.c:627
#: app/core/core-enums.c:628
msgid "Set Item Linked"
msgstr "Nastavit spojení položky"
#: app/core/core-enums.c:628 app/gui/layers-commands.c:717
#: app/core/core-enums.c:629 app/gui/layers-commands.c:717
#: app/gui/layers-commands.c:745 app/gui/layers-commands.c:779
#: app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:219
msgid "New Layer"
msgstr "Nová vrstva"
#: app/core/core-enums.c:629 app/widgets/gimplayertreeview.c:211
#: app/core/core-enums.c:630 app/widgets/gimplayertreeview.c:211
msgid "Delete Layer"
msgstr "Odstranit vrstvu"
#: app/core/core-enums.c:631 app/core/gimplayer.c:1265
#: app/core/core-enums.c:632 app/core/gimplayer.c:1265
msgid "Delete Layer Mask"
msgstr "Odstranit masku vrstvy"
#: app/core/core-enums.c:632
#: app/core/core-enums.c:633
msgid "Reposition Layer"
msgstr "Změnit umístění vrstvy"
#: app/core/core-enums.c:633
#: app/core/core-enums.c:634
msgid "Set Layer Mode"
msgstr "Nastavit režim vrstvy"
#: app/core/core-enums.c:634
#: app/core/core-enums.c:635
msgid "Set Layer Opacity"
msgstr "Nastavit krytí vrstvy"
#: app/core/core-enums.c:635
#: app/core/core-enums.c:636
msgid "Set Preserve Trans"
msgstr "Nastavit Zachovat změny"
#: app/core/core-enums.c:637 app/gui/channels-commands.c:318
#: app/core/core-enums.c:638 app/gui/channels-commands.c:318
#: app/gui/channels-commands.c:348 app/gui/channels-commands.c:387
msgid "New Channel"
msgstr "Nový kanál"
#: app/core/core-enums.c:638 app/widgets/gimpchanneltreeview.c:125
#: app/core/core-enums.c:639 app/widgets/gimpchanneltreeview.c:125
msgid "Delete Channel"
msgstr "Odstranit kanál"
#: app/core/core-enums.c:639
#: app/core/core-enums.c:640
msgid "Reposition Channel"
msgstr "Změnit umístění kanálu"
#: app/core/core-enums.c:640
#: app/core/core-enums.c:641
msgid "Channel Color"
msgstr "Barva kanálu"
#: app/core/core-enums.c:641
#: app/core/core-enums.c:642
msgid "New Vectors"
msgstr "Nové vektory"
#: app/core/core-enums.c:642
#: app/core/core-enums.c:643
msgid "Delete Vectors"
msgstr "Odstranit vektory"
#: app/core/core-enums.c:643
#: app/core/core-enums.c:644
msgid "Vectors Mod"
msgstr "Změna vektorů"
#: app/core/core-enums.c:644
#: app/core/core-enums.c:645
msgid "Reposition Vectors"
msgstr "Změnit umístění vektorů"
#: app/core/core-enums.c:645
#: app/core/core-enums.c:646
msgid "FS to Layer"
msgstr "výběr do vrstvy"
#: app/core/core-enums.c:646
#: app/core/core-enums.c:647
msgid "FS Rigor"
msgstr "upevnění výběru"
#: app/core/core-enums.c:647
#: app/core/core-enums.c:648
msgid "FS Relax"
msgstr "uvolnění výběru"
#: app/core/core-enums.c:652
#: app/core/core-enums.c:653
msgid "EEK: can't undo"
msgstr "EEK: nemohu vrátit zpět"
......@@ -1588,7 +1592,7 @@ msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
msgstr "Neplatný řetězec v kódování UTF-8 v souboru se stopou '%s'."
#: app/core/gimpbrush.c:613 app/core/gimpcontext.c:1302
#: app/core/gimpitem.c:446 app/core/gimppattern.c:400
#: app/core/gimpitem.c:457 app/core/gimppattern.c:400
#: app/gui/templates-commands.c:150 app/tools/gimpvectortool.c:338
msgid "Unnamed"
msgstr "Beze jména"
......@@ -1681,7 +1685,7 @@ msgstr "Překlopit kanál"
msgid "Rotate Channel"
msgstr "Rotovat kanál"
#: app/core/gimpchannel.c:570 app/core/gimpdrawable-transform.c:1048
#: app/core/gimpchannel.c:570 app/core/gimpdrawable-transform.c:1052
msgid "Transform Channel"
msgstr "Transformovat kanál"
......@@ -1737,11 +1741,11 @@ msgstr ""
"'%s'"
#: app/core/gimpdatafactory.c:410 app/core/gimpdatafactory.c:413
#: app/core/gimpitem.c:294 app/core/gimpitem.c:297
#: app/core/gimpitem.c:295 app/core/gimpitem.c:298
msgid "copy"
msgstr "kopie"
#: app/core/gimpdatafactory.c:422 app/core/gimpitem.c:306
#: app/core/gimpdatafactory.c:422 app/core/gimpitem.c:307
#, c-format
msgid "%s copy"
msgstr "%s kopie"
......@@ -1793,21 +1797,21 @@ msgid "Render Stroke"
msgstr "Vykreslit"
#. Start a transform undo group
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:879 app/tools/gimpfliptool.c:84
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:883 app/tools/gimpfliptool.c:84
msgid "Flip"
msgstr "Překlopení"
#. Start a transform undo group
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:945 app/tools/gimprotatetool.c:103
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:949 app/tools/gimprotatetool.c:103
msgid "Rotate"
msgstr "Rotovat"
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:1046 app/core/gimplayer.c:750
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:1050 app/core/gimplayer.c:750
#: app/tools/tools-enums.c:73
msgid "Transform Layer"
msgstr "Transformovat vrstvu"
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:1061
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:1065
msgid "Transformation"
msgstr "Transformace"
......@@ -1949,7 +1953,7 @@ msgstr "Povolit Rychlou masku"
msgid "Disable QuickMask"
msgstr "Zakázat Rychlou masku"
#: app/core/gimpimage-undo-push.c:2847
#: app/core/gimpimage-undo-push.c:2858
#, c-format
msgid "Can't undo %s"
msgstr "Nelze vrátit %s"
......@@ -2120,19 +2124,19 @@ msgstr "%d vrstvy(ev)"
msgid "Could not open thumbnail '%s': %s"
msgstr "Nemohu otevřít miniaturu '%s': %s"
#: app/core/gimpitem.c:933
#: app/core/gimpitem.c:944
msgid "Attach Parasite to Item"
msgstr "Připojení parazita k položce"
#: app/core/gimpitem.c:972 app/core/gimpitem.c:979
#: app/core/gimpitem.c:983 app/core/gimpitem.c:990
msgid "Remove Parasite from Item"
msgstr "Odstranění parazita z položky"
#: app/core/gimplayer-floating-sel.c:123
#: app/core/gimplayer-floating-sel.c:128
msgid "Cannot anchor this layer because it is not a floating selection."
msgstr "Nemohu pohltit tuto vrstvu, protože to není plovoucí výběr."
#: app/core/gimplayer-floating-sel.c:205
#: app/core/gimplayer-floating-sel.c:210
msgid ""
"Cannot create a new layer from the floating selection because it belongs to "
"a layer mask or channel."
......@@ -6151,7 +6155,7 @@ msgid "_Vertical:"
msgstr "_Svisle:"
#: app/gui/select-commands.c:149 app/gui/vectors-commands.c:181
#: app/pdb/paths_cmds.c:1135 app/tools/gimpvectortool.c:1818
#: app/pdb/paths_cmds.c:1135 app/tools/gimpvectortool.c:1819
#: app/widgets/gimpvectorstreeview.c:289
msgid "Path to Selection"
msgstr "Cesta do výběru"
......@@ -8750,71 +8754,71 @@ msgstr "Odstranit ukotvení"
msgid "Delete Segment"
msgstr "Odstranit segment"
#: app/tools/gimpvectortool.c:811
#: app/tools/gimpvectortool.c:812
msgid "Move Anchors"
msgstr "Přesunout ukotvení"
#: app/tools/gimpvectortool.c:1157
#: app/tools/gimpvectortool.c:1158
msgid "Click to pick path to edit."
msgstr "Kliknutím vyberete cestu, kterou upravit."
#: app/tools/gimpvectortool.c:1160
#: app/tools/gimpvectortool.c:1161
msgid "Click to create a new path."
msgstr "Kliknutím vytvoříte novou cestu."
#: app/tools/gimpvectortool.c:1163
#: app/tools/gimpvectortool.c:1164
msgid "Click to create a new component of the path."
msgstr "Kliknutím vytvoříte novou komponentu cesty."
#: app/tools/gimpvectortool.c:1166
#: app/tools/gimpvectortool.c:1167
msgid "Click to create a new anchor. (try SHIFT)"
msgstr "Kliknutím vytvoříte nové ukotvení. (zkuste SHIFT)"
#: app/tools/gimpvectortool.c:1169
#: app/tools/gimpvectortool.c:1170
msgid "Click-Drag to move the anchor around."
msgstr "Tažením s kliknutím přesunete ukotvení."
#: app/tools/gimpvectortool.c:1172
#: app/tools/gimpvectortool.c:1173
msgid "Click-Drag to move the anchors around."
msgstr "Tažením s kliknutím přesunete ukotvení."
#: app/tools/gimpvectortool.c:1175
#: app/tools/gimpvectortool.c:1176
msgid "Click-Drag to move the handle around. (try SHIFT)"
msgstr "Tažením s kliknutím přesunete řídicí bod. (zkuste SHIFT)"
#: app/tools/gimpvectortool.c:1178
#: app/tools/gimpvectortool.c:1179
msgid "Click-Drag to change the shape of the curve. (SHIFT: symmetrical)"
msgstr "Tažením s kliknutím změníte tvar křivky. (SHIFT: symetricky)"
#: app/tools/gimpvectortool.c:1182
#: app/tools/gimpvectortool.c:1183
msgid "Click-Drag to move the component around. (try SHIFT)"
msgstr "Tažením s kliknutím přesunete komponentu. (zkuste SHIFT)"
#: app/tools/gimpvectortool.c:1186
#: app/tools/gimpvectortool.c:1187
msgid "Click-Drag to move the path around."
msgstr "Tažením s kliknutím přesunete cestu."
#: app/tools/gimpvectortool.c:1189
#: app/tools/gimpvectortool.c:1190
msgid "Click to insert an anchor on the path. (try SHIFT)"
msgstr "Kliknutím vložíte ukotvení na cestu. (zkuste SHIFT)"
#: app/tools/gimpvectortool.c:1192
#: app/tools/gimpvectortool.c:1193
msgid "Click to delete this anchor."
msgstr "Kliknutím odstraníte toto ukotvení."
#: app/tools/gimpvectortool.c:1195
#: app/tools/gimpvectortool.c:1196
msgid "Click to connect this anchor with the selected endpoint."
msgstr "Kliknutím spojíte toto ukotvení s vybraným koncovým bodem."
#: app/tools/gimpvectortool.c:1199
#: app/tools/gimpvectortool.c:1200
msgid "Click to open up the path."
msgstr "Kliknutím otevřete cestu."
#: app/tools/gimpvectortool.c:1202
#: app/tools/gimpvectortool.c:1203
msgid "Click to make this node angular."
msgstr "Kliknutím změníte tento uzel na úhlový."
#: app/tools/gimpvectortool.c:1843
#: app/tools/gimpvectortool.c:1844
msgid "There is no active layer or channel to stroke to"
msgstr "Není žádná aktivní vrstva nebo kanál, kam vykreslovat"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment