Commit 4e373542 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose
Browse files

Updated Swedish translation.

2002-11-07  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 41d1670d
2002-11-07 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2002-11-05 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* POTFILES.in: added libgimpwidgets/gimppickbutton.c.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libgimp\n"
"POT-Creation-Date: 2002-11-01 01:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-01 01:33+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-11-07 14:33+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-07 14:34+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -163,13 +163,14 @@ msgstr "Ingen"
msgid "percent"
msgstr "procent"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:175
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:174
#, c-format
msgid "Loading module: '%s'\n"
msgstr "Läser in modul: \"%s\"\n"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:192 libgimpmodule/gimpmodule.c:285
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:310 libgimpmodule/gimpmodule.c:378
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:189 libgimpmodule/gimpmodule.c:206
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:292 libgimpmodule/gimpmodule.c:316
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:386
#, c-format
msgid ""
"Module '%s' load error:\n"
......@@ -178,26 +179,26 @@ msgstr ""
"Fel vid inläsning av modulen \"%s\":\n"
"%s"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:252
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:260
#, c-format
msgid "Skipping module: '%s'\n"
msgstr "Hoppar över modul: \"%s\"\n"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:355
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:363
msgid "Module error"
msgstr "Modulfel"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:356
msgid "Loaded OK"
msgstr "Lästes in OK"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:364
msgid "Loaded"
msgstr "Inläst"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:357
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:365
msgid "Load failed"
msgstr "Inläsning misslyckades"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:358
msgid "Unloaded OK"
msgstr "Glömdes OK"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:366
msgid "Not loaded"
msgstr "Inte inläst"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:85
msgid "/Foreground Color"
......@@ -215,74 +216,67 @@ msgstr "/Svart"
msgid "/White"
msgstr "/Vit"
#. Hue
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:154
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:162 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_H"
msgstr "_N"
#. Saturation
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:156
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:163 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_S"
msgstr "_M"
#. Value
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:158
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:164 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_V"
msgstr "_V"
#. Red
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:160
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_R"
msgstr "_R"
#. Green
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:162
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_G"
msgstr "_G"
#. Blue
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:164
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_B"
msgstr "_B"
#. Alpha
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168
msgid "_A"
msgstr "_A"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:170
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:172 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:357
msgid "Hue"
msgstr "Nyans"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:171
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:173 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:358
msgid "Saturation"
msgstr "Mättnad"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:172
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:174 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:359
msgid "Value"
msgstr "Värde"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:173
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:360
msgid "Red"
msgstr "Röd"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:174
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:176 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:361
msgid "Green"
msgstr "Grön"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:177 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:362
msgid "Blue"
msgstr "Blå"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:176
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:178 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:363
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:240
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:252
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML"
msgstr "Hexadecimal färgnotation som används i HTML"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:254
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:266
msgid "He_x Triplet:"
msgstr "He_xadecimal triplett:"
......@@ -294,6 +288,14 @@ msgstr "Välj mapp"
msgid "Select File"
msgstr "Välj fil"
#: libgimpwidgets/gimppickbutton.c:141
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
"Klicka på pipetten och klicka sedan på en färg någonstans på din skärm för "
"att välja den färgen."
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:88
msgid "Anchor"
msgstr "Ankare"
......@@ -330,31 +332,31 @@ msgstr "Synlig"
msgid "_Resize"
msgstr "_Ändra storlek"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:128 libgimpwidgets/gimpstock.c:179
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:128 libgimpwidgets/gimpstock.c:180
msgid "_Scale"
msgstr "_Skala"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:135
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:136
msgid "L_etter Spacing"
msgstr "_Teckenmellanrum"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:136
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:137
msgid "L_ine Spacing"
msgstr "_Radmellanrum"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:157
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:158
msgid "Crop"
msgstr "Beskär"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:175
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:176
msgid "_Transform"
msgstr "_Transformera"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:178
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:179
msgid "_Rotate"
msgstr "_Rotera"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:180
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:181
msgid "_Shear"
msgstr "_Luta"
......@@ -450,10 +452,13 @@ msgstr "Färgväljare i vattenfärgsstil"
msgid "_Watercolor"
msgstr "_Vattenfärg"
#: modules/colorsel_water.c:249
#: modules/colorsel_water.c:250
msgid "Pressure"
msgstr "Tryck"
#~ msgid "Unloaded OK"
#~ msgstr "Glömdes OK"
#~ msgid "Select Directory"
#~ msgstr "Välj katalog"
......
2002-11-07 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2002-11-07 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* de.po: updated german translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"POT-Creation-Date: 2002-11-05 17:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-05 17:23+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-11-07 14:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-07 14:26+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -428,78 +428,78 @@ msgstr "Linjär"
msgid "Cubic (Best)"
msgstr "Kubisk (bäst)"
#: app/base/base-enums.c:70 app/core/core-enums.c:194
#: app/base/base-enums.c:73 app/core/core-enums.c:194
#: app/gui/preferences-dialog.c:2080
msgid "Small"
msgstr "Liten"
#: app/base/base-enums.c:71 app/core/core-enums.c:195
#: app/base/base-enums.c:74 app/core/core-enums.c:195
#: app/gui/preferences-dialog.c:2083
msgid "Medium"
msgstr "Mellan"
#: app/base/base-enums.c:72 app/core/core-enums.c:196
#: app/base/base-enums.c:75 app/core/core-enums.c:196
#: app/gui/preferences-dialog.c:2086
msgid "Large"
msgstr "Stor"
#: app/base/base-enums.c:90
#: app/base/base-enums.c:93
msgid "Light Checks"
msgstr "Ljusa rutor"
#: app/base/base-enums.c:91
#: app/base/base-enums.c:94
msgid "Mid-Tone Checks"
msgstr "Mellanmörka rutor"
#: app/base/base-enums.c:92
#: app/base/base-enums.c:95
msgid "Dark Checks"
msgstr "Mörka rutor"
#: app/base/base-enums.c:93
#: app/base/base-enums.c:96
msgid "White Only"
msgstr "Endast vit"
#: app/base/base-enums.c:94
#: app/base/base-enums.c:97
msgid "Gray Only"
msgstr "Endast grå"
#: app/base/base-enums.c:95
#: app/base/base-enums.c:98
msgid "Black Only"
msgstr "Endast svart"
#: app/base/base-enums.c:113 app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:68
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:98
#: app/base/base-enums.c:116 app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:71
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:104
msgid "Value"
msgstr "Värde"
#: app/base/base-enums.c:114 app/tools/gimpcolorbalancetool.c:306
#: app/base/base-enums.c:117 app/tools/gimpcolorbalancetool.c:306
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:481
msgid "Red"
msgstr "Röd"
#: app/base/base-enums.c:115 app/tools/gimpcolorbalancetool.c:313
#: app/base/base-enums.c:118 app/tools/gimpcolorbalancetool.c:313
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:482
msgid "Green"
msgstr "Grön"
#: app/base/base-enums.c:116 app/tools/gimpcolorbalancetool.c:320
#: app/base/base-enums.c:119 app/tools/gimpcolorbalancetool.c:320
#: app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:483
msgid "Blue"
msgstr "Blå"
#: app/base/base-enums.c:117 app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:486
#: app/base/base-enums.c:120 app/widgets/gimpcomponentlistitem.c:486
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
#: app/base/base-enums.c:135
#: app/base/base-enums.c:138
msgid "Shadows"
msgstr "Skuggor"
#: app/base/base-enums.c:136
#: app/base/base-enums.c:139
msgid "Midtones"
msgstr "Mittentoner"
#: app/base/base-enums.c:137
#: app/base/base-enums.c:140
msgid "Highlights"
msgstr "Ljuspunkter"
......@@ -1871,8 +1871,8 @@ msgid "Color Editor"
msgstr "Färgredigerare"
#: app/gui/dialogs-constructors.c:860 app/pdb/internal_procs.c:88
#: app/tools/paint_options.c:394 app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:67
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:97
#: app/tools/paint_options.c:394 app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:70
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:103
msgid "Color"
msgstr "Färg"
......@@ -5369,12 +5369,12 @@ msgid "Registered"
msgstr "Registrerad"
#: app/paint/paint-enums.c:52 app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:55
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:85
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:88
msgid "Dodge"
msgstr "Blek"
#: app/paint/paint-enums.c:53 app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:56
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:86
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:89
msgid "Burn"
msgstr "Bränn"
......@@ -7341,12 +7341,12 @@ msgstr ""
"<Skift><Ctrl> Snitt"
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:45
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:77
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:80
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:46
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:78
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:81
msgid "Dissolve"
msgstr "Lös upp"
......@@ -7359,62 +7359,77 @@ msgid "Color Erase"
msgstr "Färgborttagning"
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:50
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:80
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:83
msgid "Multiply"
msgstr "Multiplicera"
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:51
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:81
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:84
msgid "Divide"
msgstr "Dividera"
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:52
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:82
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:85
msgid "Screen"
msgstr "Mask"
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:53
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:83
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:86
msgid "Overlay"
msgstr "Överlagring"
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:57
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:87
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:90
msgid "Hard Light"
msgstr "Hårt ljus"
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:58
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:91
msgid "Soft Light"
msgstr "Mjukt ljus"
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:59
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:89
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:92
msgid "Grain Extract"
msgstr "Grynextrahering"
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:60
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:93
msgid "Grain Merge"
msgstr "Grynsammanfogning"
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:62
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:95
msgid "Difference"
msgstr "Skillnad"
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:60
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:90
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:63
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:96
msgid "Addition"
msgstr "Addition"
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:61
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:91
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:64
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:97
msgid "Subtract"
msgstr "Subtraktion"
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:62
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:92
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:65
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:98
msgid "Darken Only"
msgstr "Gör endast mörkare"
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:63
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:93
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:66
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:99
msgid "Lighten Only"
msgstr "Gör endast ljusare"
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:65
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:95
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:68
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:101
msgid "Hue"
msgstr "Nyans"
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:66
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:96
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:69
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:102
msgid "Saturation"
msgstr "Mättnad"
......@@ -7455,12 +7470,12 @@ msgstr ""
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(ogiltig UTF-8-sträng)"
#: app/xcf/xcf.c:261
#: app/xcf/xcf.c:262
#, c-format
msgid "XCF error: unsupported XCF file version %d encountered"
msgstr "XCF-fel: XCF-filversion %d som inte stöds påträffad"
#: app/xcf/xcf.c:320
#: app/xcf/xcf.c:321
#, c-format
msgid "open failed on %s: %s\n"
msgstr "öppnande av %s misslyckades: %s\n"
......@@ -8278,9 +8293,6 @@ msgstr "Ändra storlek"
#~ msgid "Palette Ops"
#~ msgstr "Palettåtgärder"
#~ msgid "Merge"
#~ msgstr "Sammanfoga"
#~ msgid "-*-helvetica-bold-r-normal--*-140-*-*-*-*-*-*"
#~ msgstr "-*-helvetica-bold-r-normal--*-140-*-*-*-*-*-*"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment