Updated Catalan translation by Joaquim Perez.

svn path=/trunk/; revision=23078
parent 1bfcf671
2007-07-30 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com> et al.
2007-07-30 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
# translation of ca.po to Català
# gimp-libgimp translation to Catalan
#
# gimp-libgimp translation to Catalan.
# Copyright © 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Softcatala <gnome@llistes.softcatala.org>, 2000-2007.
# Quim Perez i Noguer <noguer a osona.com>, 2005-2007.
# Xavier Conde Rueda <xavi.conde a gmail.com>, 2004-2007.
# Jordi Jover, jordijn@softcatala.org, 2002.
# Xavier Conde Rueda <xavi.conde a gmail.com>, 2004, 2005.
# Softcatala <tradgnome@softcatala.org>, 2000-2002.
# Quim Perez i Noguer <noguer a gmail.com, 2005, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-28 10:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-20 08:08+0100\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-30 19:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-08 21:55+0200\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer <noguer@gmail.com>\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -470,12 +469,12 @@ msgid "Black only"
msgstr "Només negre"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:263
msgid "Image source"
msgstr "Copia d'una altra imatge"
msgid "Image"
msgstr "Imatge"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:264
msgid "Pattern source"
msgstr "Un patró de la llista"
msgid "Pattern"
msgstr "Patró"
# #####################################################
# EN DESUS A PARTIR DE GIMP 2.2.7
......@@ -839,31 +838,31 @@ msgstr "Saturació"
msgid "Absolute colorimetric"
msgstr "Mètrica de color absoluta"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:96
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:97
#, c-format
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
msgstr "el valor per a l'element %s no és una cadena de text UTF-8 vàlida"
#. please don't translate 'yes' and 'no'
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:427
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:436
#, c-format
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
msgstr "S'esperava 'yes' o 'no' per a l'element booleà %s. S'obtingué '%s'"
msgstr "S'esperava «yes» o «no» per a l'element booleà %s. S'obtingué «%s»"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:501
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:510
#, c-format
msgid "invalid value '%s' for token %s"
msgstr "El valor '%s' no és vàlid per a l'element %s"
msgstr "El valor «%s» no és vàlid per a l'element %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:516
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:525
#, c-format
msgid "invalid value '%ld' for token %s"
msgstr "El valor '%ld' no és vàlid per a l'element %s"
msgstr "El valor «%ld» no és vàlid per a l'element %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:585
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:594
#, c-format
msgid "while parsing token '%s': %s"
msgstr "en analitzar l'element '%s': %s"
msgstr "en analitzar l'element «%s»: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:454
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:467 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:498
......@@ -876,43 +875,44 @@ msgstr "s'ha produït un error fatal d'anàlisi"
msgid "Cannot expand ${%s}"
msgstr "No es pot expandir ${%s}"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:135
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:78
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:693
#, c-format
msgid "Error writing to '%s': %s"
msgstr "S'ha produït un error en escriure «%s»: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:136
#, c-format
msgid "Could not create temporary file for '%s': %s"
msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer temporal per a '%s': %s"
msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer temporal per a «%s»: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:148
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:149
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir '%s' per a l'escriptura: %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» per a l'escriptura: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:667
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:674
#, c-format
msgid ""
"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
"The original file has not been touched."
msgstr ""
"S'ha produït un error en escriure el fitxer temporal per a '%s': %s\n"
"S'ha produït un error en escriure el fitxer temporal per a «%s»: %s\n"
"No s'ha tocat el fitxer original."
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:675
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:682
#, c-format
msgid ""
"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
"No file has been created."
msgstr ""
"S'ha produït un error en escriure el fitxer temporal per a '%s': %s\n"
"S'ha produït un error en escriure el fitxer temporal per a «%s»: %s\n"
"No s'ha creat cap fitxer."
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:686
#, c-format
msgid "Error writing to '%s': %s"
msgstr "S'ha produït un error en escriure '%s': %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:704
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:711
#, c-format
msgid "Could not create '%s': %s"
msgstr "No s'ha pogut crear '%s': %s"
msgstr "No s'ha pogut crear «%s»: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:255
msgid "invalid UTF-8 string"
......@@ -921,14 +921,14 @@ msgstr "cadena de text UTF-8 invàlida"
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:606
#, c-format
msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
msgstr "S'ha produït un error en analitzar '%s' a la línia %d: %s"
msgstr "S'ha produït un error en analitzar «%s» a la línia %d: %s"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:153 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:171
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:280 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:307
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:418
#, c-format
msgid "Module '%s' load error: %s"
msgstr "S'ha produït un error en carregar el mòdul '%s': %s"
msgstr "S'ha produït un error en carregar el mòdul «%s»: %s"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:375
msgid "Module error"
......@@ -958,7 +958,7 @@ msgstr ""
#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:249 ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:317
#, c-format
msgid "Failed to create thumbnail folder '%s'."
msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta de miniatures '%s'."
msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta de miniatures «%s»."
#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:498
msgid "Thumbnail contains no Thumb::URI tag"
......@@ -1118,11 +1118,6 @@ msgid_plural "This text input field is limited to %d characters."
msgstr[0] "Aquest camp d'entrada de text està limitat a %d caràcter."
msgstr[1] "Aquest camp d'entrada de text està limitat a %d caràcters."
#: ../libgimpwidgets/gimpresolutionentry.c:382
#, c-format
msgid "pixels/%s"
msgstr "píxels/%s"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:113
msgid "Anchor"
msgstr "Àncora"
......@@ -1573,14 +1568,12 @@ msgid "X Move Right"
msgstr "Moviment X dreta"
#: ../modules/controller_linux_input.c:92
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:478
msgid "Y Move Away"
msgstr "Moviment Y allunya"
msgid "Y Move Forward"
msgstr "Moviment Y endavant"
#: ../modules/controller_linux_input.c:93
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:481
msgid "Y Move Near"
msgstr "Moviment Y apropa"
msgid "Y Move Back"
msgstr "Moviment Y endarrera"
#: ../modules/controller_linux_input.c:94
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:487
......@@ -1593,14 +1586,12 @@ msgid "Z Move Down"
msgstr "Moviment Z avall"
#: ../modules/controller_linux_input.c:97
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:496
msgid "X Axis Tilt Away"
msgstr "Eix X cap enfora"
msgid "X Axis Tilt Forward"
msgstr "Eix X cap endavant"
#: ../modules/controller_linux_input.c:98
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:499
msgid "X Axis Tilt Near"
msgstr "Eix Y cap endavant"
msgid "X Axis Tilt Back"
msgstr "Eix X cap endarrera"
#: ../modules/controller_linux_input.c:99
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:505
......@@ -1721,6 +1712,22 @@ msgstr "Botó %d prem"
msgid "Button %d Release"
msgstr "Botó %d allibera"
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:478
msgid "Y Move Away"
msgstr "Moviment Y allunya"
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:481
msgid "Y Move Near"
msgstr "Moviment Y apropa"
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:496
msgid "X Axis Tilt Away"
msgstr "Eix X cap enfora"
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:499
msgid "X Axis Tilt Near"
msgstr "Eix Y cap endavant"
#: ../modules/controller_dx_dinput.c:528
#, c-format
msgid "Slider %d Increase"
......
2007-07-30 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com> et al.
2007-07-30 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
This diff is collapsed.
2007-07-30 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com> et al.
2007-07-28 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-20 08:17+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-30 19:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-20 08:26+0100\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
......@@ -21,37 +21,37 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:335
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:380
msgid "Missing exception information"
msgstr "Falta la informació de l'excepció"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:344
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:389
#, python-format
msgid "An error occured running %s"
msgstr "S'ha produït un error en executar %s"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:355
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:400
msgid "_More Information"
msgstr "_Més informació"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:461 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:473
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:479
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:506 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:518
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:524
msgid "No"
msgstr "No"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:471 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:479
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:516 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:524
msgid "Yes"
msgstr "Sí"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:517 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:222
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:558 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:222
msgid "Python-Fu File Selection"
msgstr "Selecció del fitxer Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:528
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:569
msgid "Python-Fu Folder Selection"
msgstr "Selecció de la carpeta Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:618
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:659
#, python-format
msgid "Invalid input for '%s'"
msgstr "El valor d'entrada no és vàlid per a '%s'"
......@@ -72,31 +72,31 @@ msgstr "Desa com a XHTML amb colors"
msgid "Colored XHTML"
msgstr "XHTML amb colors"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:192
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:196
msgid "Character _source"
msgstr "_Origen del caràcter"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:193
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:197
msgid "Source code"
msgstr "Codi font"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:194
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:198
msgid "Text file"
msgstr "Fitxer de text"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:195
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:199
msgid "Entry box"
msgstr "Camp d'entrada"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:196
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:200
msgid "_File to read or characters to use"
msgstr "_Fitxer a llegir o caràcters a emprar"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:198
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:202
msgid "Fo_nt size in pixels"
msgstr "_Mida de la lletra en píxels"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:199
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:203
msgid "_Write a separate CSS file"
msgstr "_Escriu un fitxer CSS separat"
......@@ -142,23 +142,23 @@ msgstr "Afegeix una capa de boira"
msgid "_Fog..."
msgstr "_Boira..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:59
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:61
msgid "_Layer name"
msgstr "_Nom de la capa"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:59
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:61
msgid "Clouds"
msgstr "Núvols"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:60
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:62
msgid "_Fog color"
msgstr "Color de la _boira"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:61
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:63
msgid "_Turbulence"
msgstr "_Turbulència"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:62
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:64
msgid "Op_acity"
msgstr "Op_acitat"
......@@ -251,39 +251,39 @@ msgstr ""
msgid "_Slice..."
msgstr "_Divideix..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:430
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:432
msgid "Path for HTML export"
msgstr "Carpeta del fitxer HTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:431
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:433
msgid "Filename for export"
msgstr "Nom de fitxer a exportar"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:432
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:434
msgid "Image name prefix"
msgstr "Prefix dels noms de les imatges"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:433
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:435
msgid "Image format"
msgstr "Format de les imatges"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:434
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:436
msgid "Separate image folder"
msgstr "Posa les imatges en una carpeta a part"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:436
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:438
msgid "Folder for image export"
msgstr "Carpeta per les imatge"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:437
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:439
msgid "Space between table elements"
msgstr "Separació entre els elements de la taula"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:439
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:441
msgid "Javascript for onmouseover and clicked"
msgstr "Javascript per al onmouseover i el clicked"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:441
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:443
msgid "Skip animation for table caps"
msgstr "Deshabilita l'animació de la taula"
......@@ -295,22 +295,22 @@ msgstr "Afegeix una ombra a una capa i opcionalment un bisell"
msgid "_Drop Shadow and Bevel..."
msgstr "_Ombra i bisell..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:69
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:71
msgid "_Shadow blur"
msgstr "_Difuminat de l'ombra"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:70
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:72
msgid "_Bevel"
msgstr "_Bisell"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:71
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:73
msgid "_Drop shadow"
msgstr "_Ombra"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:72
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:74
msgid "Drop shadow _X displacement"
msgstr "Longitud _X de l'ombra"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:73
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:75
msgid "Drop shadow _Y displacement"
msgstr "Longitud _Y de l'ombra"
2007-07-30 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com> et al.
2007-07-28 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
This diff is collapsed.
2007-07-30 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com> et al.
2007-07-30 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-06 22:17+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-30 19:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-06 22:18+0200\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
......@@ -279,8 +279,8 @@ msgstr ""
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
"pressing the F1 key at any time. This also works inside the menus."
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Podeu obtenir ajuda contextual per a la majoria de les característiques del "
"GIMP en prémer la tecla F1 en qualsevol moment. Això també funciona dins els "
......
2007-07-30 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com> et al.
2007-07-30 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment