Commit 4d3a22cb authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian translation.

2000-09-04  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* no.po: Updated Norwegian translation.
parent 8b401bba
2000-08-22 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
2000-09-04 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian translation.
......
2000-09-04 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian translation.
Sat Sep 2 23:39:50 CEST 2000 Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>
* cs.po: Updated translation.
......
This diff is collapsed.
2000-09-04 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian translation.
Mon Aug 28 12:16:00 CEST 2000 Marc Lehmann <pcg@goof.com>
* ga.po: fixed bug that caused the build to fail.
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: achtung 1.1.25\n"
"POT-Creation-Date: 2000-08-22 13:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-08-22 13:17+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2000-09-04 23:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-09-04 23:11+02:00\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -175,11 +175,11 @@ msgstr "<Toolbox>/Utvidelser/Script-Fu/Konsoll..."
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Server..."
msgstr "<Toolbox>/Utvidelser/Script-Fu/Tjener..."
#: plug-ins/script-fu/script-fu.c:1016 plug-ins/script-fu/script-fu.c:1017
#: plug-ins/script-fu/script-fu.c:1022 plug-ins/script-fu/script-fu.c:1023
msgid "Re-read all available scripts"
msgstr "Gjenles alle tilgjengelige skript"
#: plug-ins/script-fu/script-fu.c:1021
#: plug-ins/script-fu/script-fu.c:1027
msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Refresh"
msgstr "<Toolbox>/Utvidelser/Script-Fu/Gjenoppfrisk"
......@@ -780,11 +780,11 @@ msgstr "Legg til skygge"
#: plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:0
msgid "Allow Resizing"
msgstr ""
msgstr "Tillat endring av strrelse"
#: plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm:0
msgid "Amplitude"
msgstr ""
msgstr "Amplityde"
#: plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:0
msgid "Angle"
......@@ -792,19 +792,19 @@ msgstr "Vinkel"
#: plug-ins/gap/sel-to-anim-img.scm:0
msgid "Anim-Filter for all Copies"
msgstr ""
msgstr "Anim-filter for alle kopier"
#: plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm:0
msgid "Antialias"
msgstr ""
msgstr "Antialias"
#: plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm:0
msgid "Apply Generated Layermask"
msgstr ""
msgstr "Pfr generert lagmaske"
#: plug-ins/script-fu/scripts/image-structure.scm:0
msgid "Apply Layer Mask (or discard)"
msgstr ""
msgstr "Pfr lagmaske (eller forkast)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm:0
#, fuzzy
......@@ -814,11 +814,11 @@ msgstr "Forfatter:"
#: plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm:0
msgid "Azimuth"
msgstr ""
msgstr "Azimuth"
#: plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm:0
msgid "BG Opacity"
msgstr ""
msgstr "BG ugjennomsiktighet"
#: plug-ins/script-fu/scripts/3dTruchet.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm:0
......@@ -1028,7 +1028,7 @@ msgstr "Krom-metning"
#: plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:0
msgid "Chrome White Areas"
msgstr ""
msgstr "Forkrom hvite omrder"
#: plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:0
msgid "Circuit Seed"
......@@ -1036,7 +1036,7 @@ msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm:0
msgid "Clear Unselected Maskarea"
msgstr ""
msgstr "Tm ikke-valgt maskeomrde"
#: plug-ins/script-fu/scripts/camo.scm:0
msgid "Color 1"
......@@ -1117,7 +1117,7 @@ msgstr "Detaljniv
#: plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm:0
msgid "Detail in Middle"
msgstr ""
msgstr "Detalj i midten"
#: plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-bullet.scm:0
msgid "Diameter"
......@@ -1221,11 +1221,11 @@ msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm:0
msgid "End X"
msgstr ""
msgstr "Slutt X"
#: plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm:0
msgid "End Y"
msgstr ""
msgstr "Slutt Y"
#: plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm:0
#, fuzzy
......@@ -1236,32 +1236,31 @@ msgstr "Utgangsvinkel"
#: plug-ins/script-fu/scripts/crystal-logo.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm:0
msgid "Environment Map"
msgstr ""
msgstr "Miljkart"
#: plug-ins/script-fu/scripts/trochoid.scm:0
msgid "Erase before Draw"
msgstr ""
msgstr "Slett fr tegning"
#: plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:0
msgid "Even"
msgstr ""
msgstr "Lik"
#: plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:0
msgid "Even/Odd"
msgstr ""
msgstr "Lik/odde"
#: plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm:0
msgid "FG-BG-HSV"
msgstr ""
msgstr "FG-BG-HSV"
#: plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm:0
msgid "FG-BG-RGB"
msgstr ""
msgstr "FG-BG-RGB"
#: plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm:0
#, fuzzy
msgid "FG-Transparent"
msgstr "Behold bakgrunn"
msgstr "FG-gjennomsiktig"
#: plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm:0
msgid "Fade Away"
......@@ -1282,20 +1281,19 @@ msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/asc2img.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/select_to_brush.scm:0
msgid "Filename"
msgstr ""
msgstr "Filnavn"
#: plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm:0
#, fuzzy
msgid "Fill Angle"
msgstr "Utgangsvinkel"
msgstr "Fyllvinkel"
#: plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm:0
msgid "Fill BG with Pattern"
msgstr ""
msgstr "Fyll BG med mnster"
#: plug-ins/gap/sel-to-anim-img.scm:0
msgid "Fill with BG Color"
msgstr ""
msgstr "Fyll med BG-farge"
#: plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bar.scm:0
......@@ -1428,9 +1426,8 @@ msgid "Glow Color"
msgstr "Farge for gld"
#: plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm:0
#, fuzzy
msgid "Glow Radius"
msgstr "Radius"
msgstr "Radius for gld"
#: plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-logo.scm:0
#, fuzzy
......@@ -1461,20 +1458,19 @@ msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm:0
msgid "Grids X"
msgstr ""
msgstr "Rutenett X"
#: plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm:0
msgid "Grids Y"
msgstr ""
msgstr "Rutenett Y"
#: plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-hrule.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm:0
#, fuzzy
msgid "Height"
msgstr "Hyde:"
msgstr "Hyde"
#: plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm:0
......@@ -1510,7 +1506,7 @@ msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm:0
msgid "IIR"
msgstr ""
msgstr "IIR"
#: plug-ins/script-fu/scripts/flatland.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/land.scm:0
......@@ -1533,9 +1529,8 @@ msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm:0
#, fuzzy
msgid "Index Image"
msgstr "Bilde"
msgstr "Indeksbilde"
#: plug-ins/script-fu/scripts/spinning_globe.scm:0
msgid "Index to n Colors (0 = Remain RGB)"
......@@ -1543,11 +1538,11 @@ msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/image-structure.scm:0
msgid "Insert Layer Names"
msgstr ""
msgstr "Sett inn lagnavn"
#: plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm:0
msgid "Intermediate Frames"
msgstr ""
msgstr "Midlertidige rammer"
#: plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:0
msgid "Interpolate"
......@@ -1588,28 +1583,24 @@ msgid "Left"
msgstr "Venstre"
#: plug-ins/script-fu/scripts/sphere.scm:0
#, fuzzy
msgid "Lighting (degrees)"
msgstr "Skarphet (grader)"
msgstr "Lyssetting (grader)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm:0
msgid "Looped"
msgstr ""
msgstr "Lkke"
#: plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm:0
#, fuzzy
msgid "Lower Color (Active)"
msgstr "Tekstfarge (aktiv)"
msgstr "Nedre farge (aktiv)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm:0
#, fuzzy
msgid "Lower Color"
msgstr "Farge p sfre"
msgstr "Nedre farge"
#: plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm:0
#, fuzzy
msgid "Lower-Right color"
msgstr "Farge p sfre"
msgstr "Farge nede til hyre"
#: plug-ins/script-fu/scripts/image-structure.scm:0
msgid "Make New Background"
......@@ -1638,17 +1629,15 @@ msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:0
msgid "No Background (only for separate layer)"
msgstr ""
msgstr "Ingen bakgrunn (kun for separat lag)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm:0
#, fuzzy
msgid "Not Pressed (Active)"
msgstr "Tekstfarge (aktiv)"
msgstr "Ikke trykket (aktiv)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm:0
#, fuzzy
msgid "Not Pressed"
msgstr "Tekstfarge (aktiv)"
msgstr "Ikke trykket"
#: plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm:0
msgid "Number of Bands"
......@@ -1661,16 +1650,16 @@ msgstr "Antall farger"
#: plug-ins/gap/sel-to-anim-img.scm:0
msgid "Number of Copies"
msgstr ""
msgstr "Antall kopier"
#: plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm:0
msgid "Number of Frames"
msgstr ""
msgstr "Antall rammer"
#: plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:0
msgid "Number of Lines"
msgstr ""
msgstr "Antall linjer"
#: plug-ins/script-fu/scripts/swirly-pattern.scm:0
msgid "Number of Times to Whirl"
......@@ -1679,46 +1668,42 @@ msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/3dTruchet.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/truchet.scm:0
msgid "Number of X Tiles"
msgstr ""
msgstr "Antall X-fliser"
#: plug-ins/script-fu/scripts/3dTruchet.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/truchet.scm:0
msgid "Number of Y Tiles"
msgstr ""
msgstr "Antall Y-fliser"
#: plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm:0
msgid "Number"
msgstr ""
msgstr "Antall"
#: plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:0
msgid "Odd"
msgstr ""
msgstr "Odde"
#: plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm:0
#, fuzzy
msgid "Offset (pixels)"
msgstr "Radius (piksler)"
msgstr "Avstand (piksler)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:0
#, fuzzy
msgid "Offset Radius"
msgstr "Radius"
msgstr "Avstandsradius"
#: plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm:0
#, fuzzy
msgid "Offset X"
msgstr "Radius"
msgstr "Avstand X"
#: plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm:0
#, fuzzy
msgid "Offset Y"
msgstr "Radius"
msgstr "Avstand Y"
#: plug-ins/script-fu/scripts/chrome-logo.scm:0
msgid "Offsets (pixels * 2)"
msgstr ""
msgstr "Avstander (piksler * 2)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:0
#, fuzzy
......@@ -1737,7 +1722,7 @@ msgstr "Orientering"
#: plug-ins/script-fu/scripts/image-structure.scm:0
msgid "Outer Border"
msgstr ""
msgstr "Ytre grense"
#: plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm:0
#, fuzzy
......@@ -1765,21 +1750,19 @@ msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm:0
msgid "Padding Around Text"
msgstr ""
msgstr "Fyll rundt tekst"
#: plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm:0
#, fuzzy
msgid "Padding X"
msgstr "Fyll"
msgstr "Fyll X"
#: plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm:0
#, fuzzy
msgid "Padding Y"
msgstr "Fyll"
msgstr "Fyll Y"
#: plug-ins/script-fu/scripts/image-structure.scm:0
msgid "Padding for Transparent Regions"
msgstr ""
msgstr "Fyll for gjennomsiktige omrder"
#: plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm:0
......@@ -1787,9 +1770,8 @@ msgid "Padding"
msgstr "Fyll"
#: plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm:0
#, fuzzy
msgid "Pattern (Outline)"
msgstr "Mnster (tekst)"
msgstr "Mnster (omriss)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm:0
#, fuzzy
......@@ -1808,9 +1790,8 @@ msgstr "M
#: plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-hrule.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm:0
#, fuzzy
msgid "Pattern"
msgstr "Skriver:"
msgstr "Mnster"
#: plug-ins/script-fu/scripts/trochoid.scm:0
msgid "Pen Rad. / Wheel Rad. [0.0:1.0]"
......@@ -1818,7 +1799,7 @@ msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:0
msgid "Pixel Amount"
msgstr ""
msgstr "Pikselmengde"
#: plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:0
msgid "Pixelize"
......@@ -1828,7 +1809,7 @@ msgstr "Lag til piksler"
#: plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-button.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm:0
msgid "Pressed"
msgstr ""
msgstr "Presset"
#: plug-ins/script-fu/scripts/swirly-pattern.scm:0
#, fuzzy
......@@ -1847,7 +1828,7 @@ msgstr "Radius (piksler)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm:0
msgid "Radius"
msgstr ""
msgstr "Radius"
#: plug-ins/script-fu/scripts/flatland.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/land.scm:0
......@@ -1856,26 +1837,24 @@ msgstr "Tilfeldig seed"
#: plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:0
msgid "Randomness"
msgstr ""
msgstr "Tilfeldighet"
#: plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:0
msgid "Relative Distance of Horizon"
msgstr ""
msgstr "Relativ avstand til horisonten"
#: plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:0
msgid "Relative Length of Shadow"
msgstr ""
msgstr "Relativ lengde p skygge"
#: plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm:0
#, fuzzy
msgid "Relative Radius"
msgstr "Radius"
msgstr "Relativ radius"
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm:0
#, fuzzy
msgid "Remove Background"
msgstr "Behold bakgrunn"
msgstr "Fjern bakgrunn"
#: plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm:0
#, fuzzy
......@@ -1907,21 +1886,21 @@ msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:0
msgid "Rows"
msgstr ""
msgstr "Rader"
#: plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:0
msgid "Rows/Cols"
msgstr ""
msgstr "Rader/kolonner"
#: plug-ins/script-fu/scripts/flatland.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/land.scm:0
msgid "Scale X"
msgstr ""
msgstr "Skala X"
#: plug-ins/script-fu/scripts/flatland.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/land.scm:0
msgid "Scale Y"
msgstr ""
msgstr "Skala Y"
#: plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:0
#, fuzzy
......@@ -1931,14 +1910,13 @@ msgstr "Spreding"
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm:0
msgid "Select-By-Color Threshold"
msgstr ""
msgstr "Velg-etter-farge terskel"
#: plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:0
#, fuzzy
msgid "Separate Layer"
msgstr "Mellomrom mellom lag"
msgstr "Separat lag"
#: plug-ins/script-fu/scripts/old_photo.scm:0
msgid "Sepia"
......@@ -1951,9 +1929,8 @@ msgstr "Radius"
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm:0
#, fuzzy
msgid "Shadow Color"
msgstr "Skygge"
msgstr "Skyggefarge"
#: plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm:0
#, fuzzy
......@@ -1961,14 +1938,12 @@ msgid "Shadow Darkness"
msgstr "Skygge"
#: plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm:0
#, fuzzy
msgid "Shadow Depth"
msgstr "Skygge"
msgstr "Skyggedybde"
#: plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:0
#, fuzzy
msgid "Shadow Weight (%)"
msgstr "Skygge"
msgstr "Skyggetyngde (%)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm:0
......@@ -2043,7 +2018,7 @@ msgstr "Spredning"
#: plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm:0
msgid "Squares"
msgstr ""
msgstr "Ruter"
#: plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm:0
msgid "Stains"
......@@ -2185,19 +2160,16 @@ msgid "Up"
msgstr "Opp"
#: plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm:0
#, fuzzy
msgid "Upper Color (Active)"
msgstr "Tekstfarge (aktiv)"
msgstr "vre farge (aktiv)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm:0
#, fuzzy
msgid "Upper Color"
msgstr "Farge p sfre"
msgstr "vre farge"
#: plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm:0
#, fuzzy
msgid "Upper-Left color"
msgstr "Farge p sfre"
msgstr "Farge oppe til venstre"
#: plug-ins/script-fu/scripts/trochoid.scm:0
msgid "Use Brush"
......@@ -2233,11 +2205,11 @@ msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm:0
msgid "Wavelength"
msgstr ""
msgstr "Blgelengde"
#: plug-ins/script-fu/scripts/trochoid.scm:0
msgid "Wheel Radius (hypo < 0 < epi)"
msgstr ""
msgstr "Hjulradius (hypo < 0 < epi)"
#: plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm:0
#, fuzzy
......@@ -2262,7 +2234,7 @@ msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm:0
msgid "Width"
msgstr ""
msgstr "Bredde"
#: plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm:0
#: plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:0
......@@ -2272,4 +2244,3 @@ msgstr ""
#: plug-ins/script-fu/scripts/spinning_globe.scm:0
msgid "Work on Copy"
msgstr "Jobb med kopi"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment