Commit 4c7050b2 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent e83d5e70
......@@ -5,14 +5,14 @@
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011-2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-28 02:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-28 02:27+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-29 17:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-29 17:59+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -25,22 +25,22 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#. procedure executed successfully
#: ../libgimp/gimp.c:1077
#: ../libgimp/gimp.c:1136
msgid "success"
msgstr "powodzenie"
#. procedure execution failed
#: ../libgimp/gimp.c:1081
#: ../libgimp/gimp.c:1140
msgid "execution error"
msgstr "błąd wykonania"
#. procedure called incorrectly
#: ../libgimp/gimp.c:1085
#: ../libgimp/gimp.c:1144
msgid "calling error"
msgstr "błąd wywołania"
#. procedure execution cancelled
#: ../libgimp/gimp.c:1089
#: ../libgimp/gimp.c:1148
msgid "cancelled"
msgstr "anulowano"
......@@ -51,7 +51,7 @@ msgstr "Wybór pędzla"
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:927
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:725
msgid "_Browse..."
msgstr "_Przeglądaj..."
msgstr "_Przeglądaj"
#: ../libgimp/gimpexport.c:243 ../libgimp/gimpexport.c:279
#, c-format
......@@ -104,7 +104,7 @@ msgstr "Wtyczka %s obsługuje tylko obrazy RGB"
#: ../libgimp/gimpexport.c:307 ../libgimp/gimpexport.c:345
#: ../libgimp/gimpexport.c:354
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Przekonwertuj na RGB"
msgstr "Konwertuj na RGB"
#: ../libgimp/gimpexport.c:315
#, c-format
......@@ -114,7 +114,7 @@ msgstr "Wtyczka %s obsługuje tylko obrazy w odcieniach szarości"
#: ../libgimp/gimpexport.c:316 ../libgimp/gimpexport.c:345
#: ../libgimp/gimpexport.c:366
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Przekonwertuj na odcienie szarości"
msgstr "Konwertuj na odcienie szarości"
#: ../libgimp/gimpexport.c:324
#, c-format
......@@ -127,7 +127,7 @@ msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Przekonwertuj na indeksowany używając ustawień domyślnych\n"
"Konwertuj na indeksowany używając ustawień domyślnych\n"
"(ręczna konwersja pozwoli na lepsze dopasowanie ustawień)"
#: ../libgimp/gimpexport.c:334
......@@ -140,7 +140,7 @@ msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Przekonwertuj na indeksowany używając ustawień domyślnych dla bitmap\n"
"Konwertuj na indeksowany używając ustawień domyślnych dla bitmap\n"
"(ręczna konwersja pozwoli na lepsze dopasowanie ustawień)"
#: ../libgimp/gimpexport.c:344
......@@ -184,7 +184,7 @@ msgstr "Eksport pliku"
msgid "_Ignore"
msgstr "Z_ignoruj"
#: ../libgimp/gimpexport.c:518 ../libgimp/gimpexport.c:988
#: ../libgimp/gimpexport.c:518 ../libgimp/gimpexport.c:1013
msgid "_Export"
msgstr "Wy_eksportuj"
......@@ -203,7 +203,7 @@ msgstr ""
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Konwersja podczas eksportu nie zmodyfikuje pierwotnego obrazu."
#: ../libgimp/gimpexport.c:725
#: ../libgimp/gimpexport.c:729
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
......@@ -212,7 +212,7 @@ msgstr ""
"Próba zapisu maski warstwy jako %s.\n"
"Widoczne warstwy nie zostaną zapisane."
#: ../libgimp/gimpexport.c:731
#: ../libgimp/gimpexport.c:735
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
......@@ -221,7 +221,7 @@ msgstr ""
"Próba zapisania kanału (zapisanego zaznaczenia) jako %s.\n"
"Widoczne warstwy nie zostaną zapisane."
#: ../libgimp/gimpexport.c:979
#: ../libgimp/gimpexport.c:1004
msgid "Export Image as "
msgstr "Eksport obrazu jako "
......@@ -240,7 +240,7 @@ msgstr "Wybór gradientu"
#. This string appears in an empty menu as in
#. * "nothing selected and nothing to select"
#.
#: ../libgimp/gimpmenu.c:461 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:241
#: ../libgimp/gimpmenu.c:461 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:259
msgid "(Empty)"
msgstr "(Pusty)"
......@@ -896,9 +896,9 @@ msgid "Filled"
msgstr "Wypełnione"
#: ../libgimpbase/gimputils.c:178 ../libgimpbase/gimputils.c:183
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:424
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:430
#: ../modules/display-filter-lcms.c:178
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:458
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:485
#: ../modules/display-filter-lcms.c:230 ../modules/display-filter-lcms.c:239
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(nieprawidłowy tekst UTF-8)"
......@@ -998,32 +998,32 @@ msgctxt "color-rendering-intent"
msgid "Absolute colorimetric"
msgstr "Bezwzględny kolorymetryczny"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:106
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:109
#, c-format
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
msgstr "wartość tokenu %s nie jest prawidłowym tekstem UTF-8"
#. please don't translate 'yes' and 'no'
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:444
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:451
#, c-format
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
msgstr ""
"oczekiwano wartości \"yes\" lub \"no\" tokenu logicznego %s, otrzymano \"%s\""
"oczekiwano wartości „yes” lub „no” tokenu logicznego %s, otrzymano „%s”"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:518
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:525
#, c-format
msgid "invalid value '%s' for token %s"
msgstr "nieprawidłowa wartość \"%s\" tokenu %s"
msgstr "nieprawidłowa wartość „%s” tokenu %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:533
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:540
#, c-format
msgid "invalid value '%ld' for token %s"
msgstr "nieprawidłowa wartość \"%ld\" tokenu %s"
msgstr "nieprawidłowa wartość „%ld” tokenu %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:602
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:609
#, c-format
msgid "while parsing token '%s': %s"
msgstr "podczas przetwarzaniu tokenu \"%s\": %s"
msgstr "podczas przetwarzaniu tokenu „%s”: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:482
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:495 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:559
......@@ -1032,7 +1032,7 @@ msgstr "podczas przetwarzaniu tokenu \"%s\": %s"
msgid "fatal parse error"
msgstr "krytyczny błąd podczas przetwarzania"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-path.c:387
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-path.c:389
#, c-format
msgid "Cannot expand ${%s}"
msgstr "Nie można rozwinąć ${%s}"
......@@ -1041,17 +1041,17 @@ msgstr "Nie można rozwinąć ${%s}"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:728
#, c-format
msgid "Error writing to '%s': %s"
msgstr "Błąd podczas zapisywania do \"%s\": %s"
msgstr "Błąd podczas zapisywania do „%s”: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:145
#, c-format
msgid "Could not create temporary file for '%s': %s"
msgstr "Nie można utworzyć pliku tymczasowego dla \"%s\": %s"
msgstr "Nie można utworzyć pliku tymczasowego dla „%s”: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:158
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisania: %s"
msgstr "Nie można otworzyć „%s” do zapisania: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:689
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:709
......@@ -1060,7 +1060,7 @@ msgid ""
"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
"The original file has not been touched."
msgstr ""
"Błąd podczas zapisywania do pliku tymczasowego dla \"%s\": %s\n"
"Błąd podczas zapisywania do pliku tymczasowego dla „%s”: %s\n"
"Pierwotny plik nie został zmieniony."
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:717
......@@ -1069,13 +1069,13 @@ msgid ""
"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
"No file has been created."
msgstr ""
"Błąd podczas zapisywania do pliku tymczasowego dla \"%s\": %s\n"
"Błąd podczas zapisywania do pliku tymczasowego dla „%s”: %s\n"
"Nie utworzono pliku."
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:741
#, c-format
msgid "Could not create '%s': %s"
msgstr "Nie można utworzyć \"%s\": %s"
msgstr "Nie można utworzyć „%s”: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:268
#, c-format
......@@ -1086,20 +1086,19 @@ msgstr "nieprawidłowy tekst UTF-8"
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:431
#, c-format
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token, got '%s'"
msgstr ""
"oczekiwano wartości \"yes\" lub \"no\" tokenu logicznego, otrzymano \"%s\""
msgstr "oczekiwano wartości „yes” lub „no” tokenu logicznego, otrzymano „%s”"
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:668
#, c-format
msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
msgstr "Błąd podczas przetwarzania \"%s\" w wierszu %d: %s"
msgstr "Błąd podczas przetwarzania „%s” w wierszu %d: %s"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:163 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:181
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:290 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:317
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:443
#, c-format
msgid "Module '%s' load error: %s"
msgstr "Błąd wczytywania modułu \"%s\": %s"
msgstr "Błąd wczytywania modułu „%s”: %s"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:385
msgid "Module error"
......@@ -1115,9 +1114,9 @@ msgstr "Wczytanie się nie powiodło"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:388
msgid "Not loaded"
msgstr "Niewczytano"
msgstr "Niewczytany"
#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:131
#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:153
#, c-format
msgid ""
"Cannot determine a valid home directory.\n"
......@@ -1126,20 +1125,20 @@ msgstr ""
"Nie można ustalić prawidłowego katalogu domowego.\n"
"Miniatury będą przechowywane w katalogu na pliki tymczasowe (%s)."
#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:255 ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:323
#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:277 ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:345
#, c-format
msgid "Failed to create thumbnail folder '%s'."
msgstr "Utworzenie katalogu miniatur \"%s\" się nie powiodło."
msgstr "Utworzenie katalogu miniatur „%s” się nie powiodło."
#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:508
#, c-format
msgid "Thumbnail contains no Thumb::URI tag"
msgstr "Miniatura nie zawiera znacznika Thumb::URI"
#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:904
#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:905
#, c-format
msgid "Could not create thumbnail for %s: %s"
msgstr "Nie można utworzyć miniatury dla \"%s\": %s"
msgstr "Nie można utworzyć miniatury dla „%s”: %s"
#: ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:112
msgid "_Search:"
......@@ -1163,7 +1162,7 @@ msgstr "_Biały"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:146
msgid "Select color profile from disk..."
msgstr "Wybór profilu kolorów z dysku..."
msgstr "Wybór profilu kolorów z dysku"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:280
msgctxt "profile"
......@@ -1187,7 +1186,7 @@ msgid ""
"Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS. This entry also accepts "
"CSS color names."
msgstr ""
"Heksadecymalny zapis koloru jest używany w językach HTML i CSS. To pole "
"Szesnastkowy zapis koloru jest używany w językach HTML i CSS. To pole "
"dopuszcza również nazwy kolorów CSS."
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:320
......@@ -1227,39 +1226,35 @@ msgid "Gigabytes"
msgstr "Gigabajty"
#. Count label
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:282
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1178
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:269
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1067
msgid "Nothing selected"
msgstr "Nic nie zaznaczono"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:300
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:287
msgid "Select _All"
msgstr "Z_aznacz wszystkie"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:320
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:307
msgid "Select _range:"
msgstr "_Zaznaczenie zakresu:"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:332
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:319
msgid "Open _pages as"
msgstr "Otwórz _strony jako"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:433
msgid "Page 000"
msgstr "Strona 000"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:521
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:758
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:449
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:647
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strona %d"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1183
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1072
msgid "One page selected"
msgstr "Zaznaczono jedną stronę"
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1190
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1194
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1079
#: ../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1083
#, c-format
msgid "%d page selected"
msgid_plural "All %d pages selected"
......@@ -1275,7 +1270,7 @@ msgstr "Zapisywalny"
msgid "Folder"
msgstr "Katalog"
#: ../libgimpwidgets/gimppickbutton.c:127
#: ../libgimpwidgets/gimppickbutton.c:130
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
......@@ -1378,7 +1373,7 @@ msgstr "_Zetnij"
#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:264
msgid "More..."
msgstr "Inne..."
msgstr "Inne"
#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:490
msgid "Unit Selection"
......@@ -1398,7 +1393,7 @@ msgid ""
"a given \"random\" operation"
msgstr ""
"Wartość ta może zostać użyta w roli ziarna generatora liczb losowych, co "
"pozwala na dokładne powtórzenie wykonanego \"losowego\" działania"
"pozwala na dokładne powtórzenie wykonanego „losowego” działania"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:520
msgid "_New Seed"
......@@ -1527,64 +1522,64 @@ msgctxt "zoom-type"
msgid "Zoom out"
msgstr "Zmniejszenie"
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:86
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:91
msgid "CMYK color selector (using color profile)"
msgstr "Wybór koloru z przestrzeni CMYK (używając profilu kolorów)"
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:149
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:154
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:101
msgid "CMYK"
msgstr "CMYK"
#. Cyan
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:168
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:175
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:124
msgid "_C"
msgstr "_C"
#. Magenta
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:170
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:177
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:126
msgid "_M"
msgstr "_M"
#. Yellow
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:172
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:179
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:128
msgid "_Y"
msgstr "_Y"
#. Key (Black)
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:174
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:181
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:130
msgid "_K"
msgstr "_K"
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:178
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:185
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:134
msgid "Cyan"
msgstr "Niebieskozielony"
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:179
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:186
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:135
msgid "Magenta"
msgstr "Purpurowy"
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:180
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:187
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:136
msgid "Yellow"
msgstr "Żółty"
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:181
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:188
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:137
msgid "Black"
msgstr "Czarny"
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:412
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:425
msgid "Profile: (none)"
msgstr "Profil: (brak)"
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:433
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:488
#, c-format
msgid "Profile: %s"
msgstr "Profil: %s"
......@@ -1613,11 +1608,11 @@ msgstr "Akwarela"
msgid "Pressure"
msgstr "Nacisk"
#: ../modules/color-selector-wheel.c:71
#: ../modules/color-selector-wheel.c:69
msgid "HSV color wheel"
msgstr "Kółko koloru HSV"
#: ../modules/color-selector-wheel.c:102
#: ../modules/color-selector-wheel.c:101
msgid "Wheel"
msgstr "Kółko"
......@@ -1919,7 +1914,7 @@ msgstr "Nazwa urządzenia do odczytywania zdarzeń MIDI."
#: ../modules/controller-midi.c:205
msgid "Enter 'alsa' to use the ALSA sequencer."
msgstr "Wpisanie \"alsa\" użyje sekwencera ALSA."
msgstr "Wpisanie „alsa” użyje sekwencera ALSA."
#: ../modules/controller-midi.c:220
msgid "Channel:"
......@@ -2012,19 +2007,19 @@ msgstr "Kontrast"
msgid "Contrast c_ycles:"
msgstr "_Cykle kontrastu:"
#: ../modules/display-filter-lcms.c:97
#: ../modules/display-filter-lcms.c:104
msgid "Color management display filter using ICC color profiles"
msgstr "Filtr zarządzania kolorami, używający profili kolorów ICC"
#: ../modules/display-filter-lcms.c:129
#: ../modules/display-filter-lcms.c:136
msgid "Color Management"
msgstr "Zarządzanie kolorami"
#: ../modules/display-filter-lcms.c:186
#: ../modules/display-filter-lcms.c:265 ../modules/display-filter-lcms.c:267
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: ../modules/display-filter-lcms.c:207
#: ../modules/display-filter-lcms.c:289
msgid ""
"This filter takes its configuration from the Color Management section in the "
"Preferences dialog."
......@@ -2032,50 +2027,50 @@ msgstr ""
"Ten filtr pobiera konfigurację z sekcji Zarządzanie kolorami okna "
"Preferencji."
#: ../modules/display-filter-lcms.c:221
#: ../modules/display-filter-lcms.c:303
msgid "Mode of operation:"
msgstr "Tryb działania:"
#: ../modules/display-filter-lcms.c:228
#: ../modules/display-filter-lcms.c:310
msgid "Image profile:"
msgstr "Profil obrazu:"
#: ../modules/display-filter-lcms.c:236
#: ../modules/display-filter-lcms.c:318
msgid "Monitor profile:"
msgstr "Profil monitora:"
#: ../modules/display-filter-lcms.c:244
#: ../modules/display-filter-lcms.c:326
msgid "Print simulation profile:"
msgstr "Profil symulacji wydruku:"
#: ../modules/display-filter-proof.c:93
#: ../modules/display-filter-proof.c:98
msgid "Color proof filter using ICC color profile"
msgstr "Filtr korygujący kolory używając profilu ICC"
#: ../modules/display-filter-proof.c:141
#: ../modules/display-filter-proof.c:146
msgid "Color Proof"
msgstr "Korekcja kolorów"
#: ../modules/display-filter-proof.c:338
#: ../modules/display-filter-proof.c:381
msgid "Choose an ICC Color Profile"
msgstr "Wybór profilu kolorów ICC"
#: ../modules/display-filter-proof.c:365
#: ../modules/display-filter-proof.c:408
msgid "All files (*.*)"
msgstr "Wszystkie pliki (*.*)"
#: ../modules/display-filter-proof.c:370
#: ../modules/display-filter-proof.c:413
msgid "ICC color profile (*.icc, *.icm)"
msgstr "Profil kolorów ICC (*.icc, *.icm)"
#: ../modules/display-filter-proof.c:428
#: ../modules/display-filter-proof.c:471
msgid "_Profile:"
msgstr "_Profil:"
#: ../modules/display-filter-proof.c:434
#: ../modules/display-filter-proof.c:477
msgid "_Intent:"
msgstr "Pożądany _efekt:"
#: ../modules/display-filter-proof.c:439
#: ../modules/display-filter-proof.c:482
msgid "_Black Point Compensation"
msgstr "Kompensacja _czarnego punktu"
This diff is collapsed.
......@@ -8,14 +8,14 @@
# Artur Polaczyński <artie@kmfms.com>, 1999, 2000.
# Hubert Stachurski <hubi@forest.sggw.waw.pl>, 2008.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011-2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-python\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-28 02:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-28 02:27+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-29 18:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-29 18:18+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -40,27 +40,27 @@ msgstr "Wystąpił błąd podczas uruchamiania %s"
msgid "_More Information"
msgstr "_Więcej informacji"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:526 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:538
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:544
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:527 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:539
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:545
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:536 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:544
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:537 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:545
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:596 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:223
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:598 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:223
msgid "Python-Fu File Selection"
msgstr "Wybór pliku Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:607
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:644
msgid "Python-Fu Folder Selection"
msgstr "Wybór katalogu Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:696
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:733
#, python-format
msgid "Invalid input for '%s'"
msgstr "Błąd wprowadzania dla \"%s\""
msgstr "Błąd wprowadzania dla „%s”"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:176
msgid "Python-Fu Color Selection"
......@@ -120,7 +120,7 @@ msgstr "Dodaje warstwę mgły"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:61
msgid "_Fog..."
msgstr "_Mgła..."
msgstr "_Mgła"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:66
msgid "_Layer name"
......@@ -148,7 +148,7 @@ msgstr "Przesuwa kolory w palecie "
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:49
msgid "_Offset Palette..."
msgstr "_Przesuń paletę..."
msgstr "_Przesuń paletę"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:52
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:56
......@@ -167,7 +167,7 @@ msgstr "Porządkuje kolory w palecie"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:53
msgid "_Sort Palette..."
msgstr "_Uporządkuj paletę..."
msgstr "_Uporządkuj paletę"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:57
msgid "Color _model"
......@@ -228,7 +228,7 @@ msgstr "Obcina obraz wzdłuż prowadnic, tworzy obrazy i fragmenty tabel HTML "
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:431
msgid "_Slice..."
msgstr "_Przytnij..."
msgstr "_Przytnij"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:436
msgid "Path for HTML export"
......@@ -260,7 +260,7 @@ msgstr "Odstęp między elementami tablicy"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:445
msgid "Javascript for onmouseover and clicked"
msgstr "JavaScript dla zdarzeń onmouseover i clicked"
msgstr "JavaScript dla zdarzeń „onmouseover” i „clicked”"
#. table caps are table cells on the edge of the table
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:448
......@@ -273,7 +273,7 @@ msgstr "Konsola języka Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:60
msgid "_Browse..."
msgstr "_Przeglądaj..."
msgstr "_Przeglądaj"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:138
msgid "Python Procedure Browser"
......@@ -282,12 +282,12 @@ msgstr "Przeglądarka procedur języka Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:167
#, python-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisania: %s"
msgstr "Nie można otworzyć „%s” do zapisania: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:182
#, python-format
msgid "Could not write to '%s': %s"
msgstr "Nie można zapisać do \"%s\": %s"
msgstr "Nie można zapisać do „%s”: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:190
msgid "Save Python-Fu Console Output"
......@@ -307,7 +307,7 @@ msgstr "Rzuca cień na warstwę i opcjonalnie krawędź"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:65
msgid "_Drop Shadow and Bevel..."
msgstr "_Rzuć cień i krawędź..."
msgstr "_Rzuć cień i krawędź"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:70
msgid "_Shadow blur"
......@@ -331,22 +331,22 @@ msgstr "Przesunięcie _X cienia"
msgid "Drop shadow _Y displacement"
msgstr "Przesunięcie _Y cienia"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:75
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:76
msgid "Create a new brush with characters from a text sequence"
msgstr "Tworzy nowy pędzel za pomocą znaków z tekstu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:81
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:82
msgid "New Brush from _Text..."
msgstr "Nowy pędzel z _tekstu..."
msgstr "Nowy pędzel z _tekstu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:84
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:85
msgid "Font"
msgstr "Czcionka"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:85
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:86
msgid "Pixel Size"
msgstr "Rozmiar piksela"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:86
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:87
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
This diff is collapsed.
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tags\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-28 02:25+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-29 18:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-17 16:34+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
......@@ -24,9 +24,10 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../data/tags/gimp-tags-default.xml.in.h:1
msgid "fuzzy"
msgstr "rozmyty"