Commit 4531ab27 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose
Browse files

Updated Swedish translation.

2002-11-26  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 46708690
2002-11-26 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2002-11-25 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* POTFILES.in: removed app/gimprc.c, added new files.
......
......@@ -8,19 +8,19 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"POT-Creation-Date: 2002-11-12 20:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-12 20:40+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-11-26 20:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-26 20:02+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: app/app_procs.c:108
#: app/app_procs.c:113
msgid "The GIMP is not properly installed for the current user\n"
msgstr "GIMP är inte korrekt installerat för den aktuella användaren\n"
#: app/app_procs.c:109
#: app/app_procs.c:114
msgid ""
"User installation was skipped because the '--nointerface' flag was "
"encountered\n"
......@@ -28,53 +28,13 @@ msgstr ""
"Användarinstallationen hoppades över eftersom \"--nointerface\"-flaggan "
"påträffades\n"
#: app/app_procs.c:110
#: app/app_procs.c:115
msgid ""
"To perform user installation, run the GIMP without the '--nointerface' flag\n"
msgstr ""
"För att utföra användarinstallationen startar du GIMP utan\n"
"\"--nointerface\"-flaggan\n"
#: app/gimprc.c:457
#, c-format
msgid "parsing \"%s\"\n"
msgstr "tolkar \"%s\"\n"
#: app/gimprc.c:474
#, c-format
msgid "error parsing: \"%s\"\n"
msgstr "kunde inte tolka: \"%s\"\n"
#: app/gimprc.c:475
#, c-format
msgid " at line %d column %d\n"
msgstr " på rad %d kolumn %d\n"
#: app/gimprc.c:476
#, c-format
msgid " unexpected token: %s\n"
msgstr " oväntad token: %s\n"
#: app/gimprc.c:2006
#, c-format
msgid "Can't open %s; %s"
msgstr "Kan inte öppna %s: %s"
#: app/gimprc.c:2025
#, c-format
msgid "Can't rename %s to %s.old; %s"
msgstr "Kan inte döpa om %s till %s.old: %s"
#: app/gimprc.c:2031
#, c-format
msgid "Couldn't reopen %s\n"
msgstr "Kan inte öppna %s igen\n"
#: app/gimprc.c:2043
#, c-format
msgid "Can't write to %s; %s"
msgstr "Kan inte skriva till %s: %s"
#.
#. * anything else starting with a '-' is an error.
#.
......@@ -196,223 +156,223 @@ msgstr ""
msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
msgstr "(Detta konsollfönster kommer att stängas om tio sekunder)\n"
#: app/undo.c:3572
#: app/undo.c:3573
#, c-format
msgid "Can't undo %s"
msgstr "Kan inte ångra %s"
#: app/undo.c:3598
#: app/undo.c:3599
msgid "<<invalid>>"
msgstr "<<ogiltig>>"
#: app/undo.c:3599 app/gui/resize-dialog.c:200
#: app/undo.c:3600 app/gui/resize-dialog.c:201
msgid "Scale Image"
msgstr "Skala bild"
#: app/undo.c:3600
#: app/undo.c:3601
msgid "Resize Image"
msgstr "Ändra storlek på bild"
#: app/undo.c:3601
#: app/undo.c:3602
msgid "Convert Image"
msgstr "Konvertera bild"
#: app/undo.c:3602
#: app/undo.c:3603
msgid "Crop Image"
msgstr "Beskär bild"
#: app/undo.c:3603 app/gui/image-commands.c:298
#: app/undo.c:3604 app/gui/image-commands.c:298
msgid "Merge Layers"
msgstr "Sammanfoga lager"
#: app/undo.c:3604 app/undo.c:3628
#: app/undo.c:3605 app/undo.c:3629
msgid "QuickMask"
msgstr "Snabbmask"
#: app/undo.c:3605 app/undo.c:3629
#: app/undo.c:3606 app/undo.c:3630
msgid "Guide"
msgstr "Hjälplinje"
#: app/undo.c:3606
#: app/undo.c:3607
msgid "Layer Properties"
msgstr "Lageregenskaper"
#: app/undo.c:3607 app/gui/resize-dialog.c:192
#: app/undo.c:3608 app/gui/resize-dialog.c:193
msgid "Scale Layer"
msgstr "Skala om lager"
#: app/undo.c:3608
#: app/undo.c:3609
msgid "Resize Layer"
msgstr "Ändra storlek på lager"
#: app/undo.c:3609
#: app/undo.c:3610
msgid "Move Layer"
msgstr "Flytta lager"
#: app/undo.c:3610
#: app/undo.c:3611
msgid "Apply Layer Mask"
msgstr "Applicera lagermask"
#: app/undo.c:3611
#: app/undo.c:3612
msgid "Linked Layer"
msgstr "Länkat lager"
#: app/undo.c:3612
#: app/undo.c:3613
msgid "Float Selection"
msgstr "Flytande markering"
#: app/undo.c:3613
#: app/undo.c:3614
msgid "Anchor Floating Selection"
msgstr "Ankra flytande markering"
#: app/undo.c:3614 app/widgets/gimpbufferview.c:147
#: app/undo.c:3615 app/widgets/gimpbufferview.c:147
msgid "Paste"
msgstr "Klistra in"
#: app/undo.c:3615
#: app/undo.c:3616
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
#: app/undo.c:3616 app/tools/gimptexttool.c:148
#: app/undo.c:3617 app/tools/gimptexttool.c:150
msgid "Text"
msgstr "Text"
#: app/undo.c:3617 app/undo.c:3650
#: app/undo.c:3618 app/undo.c:3651
msgid "Transform"
msgstr "Transformera"
#: app/undo.c:3618 app/undo.c:3651
#: app/undo.c:3619 app/undo.c:3652
msgid "Paint"
msgstr "Måla"
#: app/undo.c:3619 app/undo.c:3652
#: app/undo.c:3620 app/undo.c:3653
msgid "Attach Parasite"
msgstr "Koppla parasit"
#: app/undo.c:3620 app/undo.c:3653
#: app/undo.c:3621 app/undo.c:3654
msgid "Remove Parasite"
msgstr "Ta bort parasit"
#: app/undo.c:3621
#: app/undo.c:3622
msgid "Plug-In"
msgstr "Insticksmodul"
#: app/undo.c:3623 app/pdb/internal_procs.c:124
#: app/undo.c:3624 app/pdb/internal_procs.c:124
msgid "Image"
msgstr "Bild"
#: app/undo.c:3624
#: app/undo.c:3625
msgid "Image Mod"
msgstr "Bildmod"
#: app/undo.c:3625 app/gui/file-new-dialog.c:374
#: app/undo.c:3626 app/gui/file-new-dialog.c:373
msgid "Image Type"
msgstr "Bildtyp"
#. Image size frame
#: app/undo.c:3626 app/gui/file-new-dialog.c:144
#: app/undo.c:3627 app/gui/file-new-dialog.c:143
msgid "Image Size"
msgstr "Bildstorlek"
#: app/undo.c:3627
#: app/undo.c:3628
msgid "Resolution Change"
msgstr "Ändring av upplösning"
#: app/undo.c:3630 app/core/gimpchannel.c:505
#: app/undo.c:3631 app/core/gimpchannel.c:505
msgid "Selection Mask"
msgstr "Markeringsmask"
#: app/undo.c:3631
#: app/undo.c:3632
msgid "Rename Item"
msgstr "Byt namn på objekt"
#: app/undo.c:3632 app/gui/layers-commands.c:601 app/gui/layers-commands.c:633
#: app/undo.c:3633 app/gui/layers-commands.c:601 app/gui/layers-commands.c:633
msgid "New Layer"
msgstr "Nytt lager"
#: app/undo.c:3633
#: app/undo.c:3634
msgid "Delete Layer"
msgstr "Ta bort lager"
#: app/undo.c:3634
#: app/undo.c:3635
msgid "Layer Mod"
msgstr "Lagermod"
#: app/undo.c:3635 app/gui/layers-commands.c:888
#: app/undo.c:3636 app/gui/layers-commands.c:888
msgid "Add Layer Mask"
msgstr "Lägg till lagermask"
#: app/undo.c:3636
#: app/undo.c:3637
msgid "Delete Layer Mask"
msgstr "Ta bort lagermask"
#: app/undo.c:3637
#: app/undo.c:3638
msgid "Layer Reposition"
msgstr "Ompositionering av lager"
#: app/undo.c:3638
#: app/undo.c:3639
msgid "Layer Move"
msgstr "Lagerflytt"
#: app/undo.c:3639 app/gui/channels-commands.c:314
#: app/undo.c:3640 app/gui/channels-commands.c:314
#: app/gui/channels-commands.c:351
msgid "New Channel"
msgstr "Ny kanal"
#: app/undo.c:3640
#: app/undo.c:3641
msgid "Delete Channel"
msgstr "Ta bort kanal"
#: app/undo.c:3641
#: app/undo.c:3642
msgid "Channel Mod"
msgstr "Kanalmod"
#: app/undo.c:3642
#: app/undo.c:3643
msgid "Channel Reposition"
msgstr "Ompositionering av kanal"
#: app/undo.c:3643
#: app/undo.c:3644
msgid "New Vectors"
msgstr "Nya vektorer"
#: app/undo.c:3644
#: app/undo.c:3645
msgid "Delete Vectors"
msgstr "Ta bort vektorer"
#: app/undo.c:3645
#: app/undo.c:3646
msgid "Vectors Mod"
msgstr "Vektormod"
#: app/undo.c:3646
#: app/undo.c:3647
msgid "Vectors Reposition"
msgstr "Ompositionering av vektorer"
#: app/undo.c:3647
#: app/undo.c:3648
msgid "FS to Layer"
msgstr "FS till lager"
#: app/undo.c:3648
#: app/undo.c:3649
msgid "FS Rigor"
msgstr "FS rigor"
#: app/undo.c:3649
#: app/undo.c:3650
msgid "FS Relax"
msgstr "FS relax"
#: app/undo_history.c:468
#: app/undo_history.c:470
#, c-format
msgid "Undo History: %s"
msgstr "Ångringshistorik: %s"
#: app/undo_history.c:527
#: app/undo_history.c:529
msgid "[ base image ]"
msgstr "[ grundbild ]"
#: app/undo_history.c:801
#: app/undo_history.c:803
msgid "Undo History"
msgstr "Ångringshistorik"
#: app/undo_history.c:803
#: app/undo_history.c:805
msgid "Image Undo History"
msgstr "Bildångringshistorik"
......@@ -429,17 +389,14 @@ msgid "Cubic (Best)"
msgstr "Kubisk (bäst)"
#: app/base/base-enums.c:73 app/core/core-enums.c:194
#: app/gui/preferences-dialog.c:2094
msgid "Small"
msgstr "Liten"
#: app/base/base-enums.c:74 app/core/core-enums.c:195
#: app/gui/preferences-dialog.c:2097
msgid "Medium"
msgstr "Mellan"
#: app/base/base-enums.c:75 app/core/core-enums.c:196
#: app/gui/preferences-dialog.c:2100
msgid "Large"
msgstr "Stor"
......@@ -503,28 +460,40 @@ msgstr "Mittentoner"
msgid "Highlights"
msgstr "Ljuspunkter"
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:193 app/config/gimpconfig.c:342
#: app/config/gimpconfig.c:355 app/config/gimpscanner.c:307
#: app/config/gimpscanner.c:370 app/core/gimpunits.c:158 app/gui/session.c:169
#: app/plug-in/plug-in-rc.c:131
msgid "fatal parse error"
msgstr "ödesdigert tolkningsfel"
#. please don't translate 'yes' and 'no'
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:391
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:402
#, c-format
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
msgstr "\"ja\" eller \"nej\" för booleskt element %s förväntades, fick \"%s\""
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:447
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:459
#, c-format
msgid "invalid value '%s' for token %s"
msgstr "ogiltigt värde \"%s\" för element %s"
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:601
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:473
#, c-format
msgid "invalid value '%ld' for token %s"
msgstr "ogiltigt värde \"%ld\" för element %s"
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:632
#, c-format
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
msgstr "värde för elementet %s är inte en giltig UTF-8-sträng"
#: app/config/gimpconfig.c:221
#: app/config/gimpconfig.c:222
#, c-format
msgid "Failed to create temporary file for '%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att skapa temporär fil för \"%s\": %s"
#: app/config/gimpconfig.c:245
#: app/config/gimpconfig.c:246
#, c-format
msgid ""
"Error when writing to temporary file for '%s': %s\n"
......@@ -533,7 +502,7 @@ msgstr ""
"Fel vid skrivande till temporär fil för \"%s\": %s\n"
"Originalfilen har inte rörts."
#: app/config/gimpconfig.c:251
#: app/config/gimpconfig.c:252
#, c-format
msgid ""
"Error when writing to temporary file for '%s': %s\n"
......@@ -542,19 +511,24 @@ msgstr ""
"Fel vid skrivning till temporär fil för \"%s\": %s\n"
"Ingen fil har skapats."
#: app/config/gimpconfig.c:267
#: app/config/gimpconfig.c:268
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att skapa filen \"%s\": %s"
#: app/config/gimpconfig.c:341 app/config/gimpconfig.c:354
#: app/config/gimpscanner.c:307 app/config/gimpscanner.c:370
#: app/core/gimpunits.c:158 app/gui/session.c:167 app/plug-in/plug-in-rc.c:131
msgid "fatal parse error"
msgstr "ödesdigert tolkningsfel"
#: app/config/gimprc.c:303 app/config/gimprc.c:315 app/gui/gui.c:171
#: app/gui/gui.c:182
#, c-format
msgid "Parsing '%s'\n"
msgstr "Tolkar \"%s\"\n"
#: app/config/gimprc.c:452
#, c-format
msgid "Saving '%s'\n"
msgstr "Sparar \"%s\"\n"
#: app/config/gimpscanner.c:74 app/core/gimpbrushpipe.c:308
#: app/gui/paths-dialog.c:1886 app/gui/paths-dialog.c:2011
#: app/config/gimpscanner.c:74 app/core/gimpbrushpipe.c:314
#: app/gui/paths-dialog.c:1890 app/gui/paths-dialog.c:2015
#: app/tools/gimpcurvestool.c:1440 app/tools/gimplevelstool.c:1411
#, c-format
msgid "Failed to open file: '%s': %s"
......@@ -621,7 +595,7 @@ msgstr "Dithering per färgposition"
msgid "Foreground"
msgstr "Förgrund"
#: app/core/core-enums.c:99 app/core/gimpimage-new.c:177
#: app/core/core-enums.c:99 app/core/gimpimage-new.c:178
msgid "Background"
msgstr "Bakgrund"
......@@ -679,12 +653,12 @@ msgid "Spiral (anticlockwise)"
msgstr "Spiral (moturs)"
#: app/core/core-enums.c:148 app/core/core-enums.c:168
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2292
#: app/display/gimpdisplayshell.c:2398
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
#: app/core/core-enums.c:149 app/core/core-enums.c:170
#: app/gui/info-window.c:81 app/gui/info-window.c:667
#: app/gui/info-window.c:81 app/gui/info-window.c:666
msgid "Grayscale"
msgstr "Gråskala"
......@@ -758,53 +732,53 @@ msgid "Backward (Corrective)"
msgstr "Bakåt (korrektiv)"
#. register all internal procedures
#: app/core/gimp.c:532
#: app/core/gimp.c:533
msgid "Procedural Database"
msgstr "Procedurell databas"
#: app/core/gimp.c:535
#: app/core/gimp.c:536
msgid "Plug-In Environment"
msgstr "Insticksmodulmiljö"
#. initialize the global parasite table
#: app/core/gimp.c:548
#: app/core/gimp.c:549
msgid "Looking for data files"
msgstr "Letar efter datafiler"
#: app/core/gimp.c:548
#: app/core/gimp.c:549
msgid "Parasites"
msgstr "Parasiter"
#. initialize the list of gimp brushes
#: app/core/gimp.c:552 app/gui/dialogs-constructors.c:373
#: app/gui/dialogs-constructors.c:521 app/gui/preferences-dialog.c:2785
#: app/core/gimp.c:553 app/gui/dialogs-constructors.c:372
#: app/gui/dialogs-constructors.c:520 app/gui/preferences-dialog.c:1809
#: app/pdb/internal_procs.c:82
msgid "Brushes"
msgstr "Penslar"
#. initialize the list of gimp patterns
#: app/core/gimp.c:556 app/gui/dialogs-constructors.c:394
#: app/gui/dialogs-constructors.c:542 app/gui/preferences-dialog.c:2789
#: app/core/gimp.c:557 app/gui/dialogs-constructors.c:393
#: app/gui/dialogs-constructors.c:541 app/gui/preferences-dialog.c:1813
#: app/pdb/internal_procs.c:160
msgid "Patterns"
msgstr "Mönster"
#. initialize the list of gimp palettes
#: app/core/gimp.c:560 app/gui/dialogs-constructors.c:436
#: app/gui/dialogs-constructors.c:584 app/gui/preferences-dialog.c:2793
#: app/core/gimp.c:561 app/gui/dialogs-constructors.c:435
#: app/gui/dialogs-constructors.c:583 app/gui/preferences-dialog.c:1817
#: app/pdb/internal_procs.c:148
msgid "Palettes"
msgstr "Paletter"
#. initialize the list of gimp gradients
#: app/core/gimp.c:564 app/gui/dialogs-constructors.c:415
#: app/gui/dialogs-constructors.c:563 app/gui/preferences-dialog.c:2797
#: app/core/gimp.c:565 app/gui/dialogs-constructors.c:414
#: app/gui/dialogs-constructors.c:562 app/gui/preferences-dialog.c:1821
#: app/pdb/internal_procs.c:115
msgid "Gradients"
msgstr "Färgskalor"
#. initialize the document history
#: app/core/gimp.c:568
#: app/core/gimp.c:569
msgid "Documents"
msgstr "Dokument"
......@@ -816,7 +790,7 @@ msgstr "FG till BG (HSV moturs)"
msgid "FG to BG (HSV clockwise hue)"
msgstr "FG till BG (HSV medurs-nyans)"
#: app/core/gimpbrush.c:511
#: app/core/gimpbrush.c:512
#, c-format
msgid ""
"Fatal parsing error (unknown version %d):\n"
......@@ -825,7 +799,7 @@ msgstr ""
"Ödesdigert tolkningsfel (okänd version %d):\n"
"Penselfil \"%s\""
#: app/core/gimpbrush.c:532 app/core/gimpbrush.c:560 app/core/gimpbrush.c:579
#: app/core/gimpbrush.c:533 app/core/gimpbrush.c:561 app/core/gimpbrush.c:580
#, c-format
msgid ""
"Fatal parsing error:\n"
......@@ -834,19 +808,19 @@ msgstr ""
"Ödesdigert tolkningsfel:\n"
"Penselfilen \"%s\" verkar vara avklippt."
#: app/core/gimpbrush.c:540 app/core/gimpbrushpipe.c:330
#: app/core/gimpbrush.c:541 app/core/gimpbrushpipe.c:336
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
msgstr "Ogiltig UTF-8-sträng i penselfilen \"%s\"."
#: app/core/gimpbrush.c:548 app/core/gimpbrushpipe.c:332
#: app/core/gimpcontext.c:1212 app/core/gimpgradient.c:354
#: app/core/gimppalette.c:345 app/core/gimppattern.c:346
#: app/core/gimpbrush.c:549 app/core/gimpbrushpipe.c:338
#: app/core/gimpcontext.c:1221 app/core/gimpgradient.c:354
#: app/core/gimppalette.c:345 app/core/gimppattern.c:347
msgid "Unnamed"
msgstr "Namnlös"
#: app/core/gimpbrushpipe.c:339 app/core/gimpbrushpipe.c:357
#: app/core/gimpbrushpipe.c:445
#: app/core/gimpbrushpipe.c:345 app/core/gimpbrushpipe.c:363
#: app/core/gimpbrushpipe.c:451
#, c-format
msgid ""
"Fatal parsing error:\n"
......@@ -855,6 +829,11 @@ msgstr ""
"Ödesdigert tolkningsfel:\n"
"Penselrörsfilen \"%s\" verkar vara trasig."
#: app/core/gimpdata.c:261
#, c-format
msgid "Could not delete '%s': %s"
msgstr "Kunde inte ta bort \"%s\": %s"
#: app/core/gimpdatafactory.c:326
#, c-format
msgid ""
......@@ -889,7 +868,7 @@ msgstr "%s-kopia"
msgid "No patterns available for this operation."
msgstr "Inga mönster tillgängliga för denna åtgärd."
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:751
#: app/core/gimpdrawable-transform.c:750
msgid "Transformation"
msgstr "Transformation"
......@@ -974,32 +953,32 @@ msgid "There are not enough visible layers for a merge down."
msgstr ""
"Det finns inte tillräckligt många synliga lager för att sammanfoga neråt."
#: app/core/gimpimage-new.c:113
#: app/core/gimpimage-new.c:114
#, c-format
msgid "%d Bytes"
msgstr "%d byte"
#: app/core/gimpimage-new.c:117
#: app/core/gimpimage-new.c:118
#, c-format
msgid "%.2f KB"
msgstr "%.2f kB"
#: app/core/gimpimage-new.c:121
#: app/core/gimpimage-new.c:122
#, c-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f kB"
#: app/core/gimpimage-new.c:125
#: app/core/gimpimage-new.c:126
#, c-format
msgid "%d KB"
msgstr "%d kB"
#: app/core/gimpimage-new.c:129
#: app/core/gimpimage-new.c:130
#, c-format
msgid "%.2f MB"
msgstr "%.2f MB"
#: app/core/gimpimage-new.c:133
#: app/core/gimpimage-new.c:134
#, c-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
......@@ -1008,33 +987,33 @@ msgstr "%.1f MB"
msgid "Text Layer"
msgstr "Textlager"
#: app/core/gimpimage.c:1040 app/core/gimppalette-import.c:203
#: app/core/gimpimage.c:1048 app/core/gimppalette-import.c:203
#: app/core/gimppalette.c:536 app/gui/palette-import-dialog.c:591
#: app/pdb/image_cmds.c:3632 app/widgets/gimpdatafactoryview.c:260
#: app/pdb/image_cmds.c:3644 app/widgets/gimpdatafactoryview.c:260
msgid "Untitled"
msgstr "Namnlös"
#: app/core/gimpimage.c:2814
#: app/core/gimpimage.c:2822
msgid "Layer cannot be raised higher."
msgstr "Lagret kan inte höjas mer."
#: app/core/gimpimage.c:2838
#: app/core/gimpimage.c:2846
msgid "Layer cannot be lowered more."
msgstr