Updated Catalan translation by Quim Perez i Noguer.

svn path=/trunk/; revision=21905
parent d9a29e1a
2007-02-13 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com> et al.
2007-02-05 David Lodge <dave@cirt.net>
* en_GB.po: Updated English (British) translation, fixed bug 402715
......
This diff is collapsed.
2007-02-13 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com> et al.
2007-01-30 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: updated Czech translation
......
......@@ -3,7 +3,7 @@
# Copyright © 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Softcatala <linux@softcatala.org>, 2000-2001.
# Xavier Beà <xbea a pie.xtec.es>, 2003, 2004.
# Xavier Conde Rueda <xaviconde a eresmas.com>, 2004.
# Xavier Conde Rueda <xavi.conde@gmail.com>, 2004.
# Quim Perez Noguer <noguer a gmail.com>, 2005, 2006.
#
#
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-25 22:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-17 22:49+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-13 08:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-07 21:09+0100\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -32,7 +32,7 @@ msgstr "Benvinguts al TinyScheme"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:212
msgid "Interactive Scheme Development"
msgstr "Consola interactiva del Scheme"
msgstr "Consola interactiva de l'Scheme"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:248
msgid "_Browse..."
......@@ -42,16 +42,16 @@ msgstr "_Cerca..."
msgid "Save Script-Fu Console Output"
msgstr "Desa la sortida de la consola de funcions"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:354
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:357
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir '%s' per escriure: %s"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:383
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:386
msgid "Script-Fu Procedure Browser"
msgstr "Gestor de funcions"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:708
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:711
msgid "Script-Fu evaluation mode only allows non-interactive invocation"
msgstr ""
"Si s'activa l'avaluador de funcions només es permetrà la invocació no "
......@@ -226,7 +226,7 @@ msgstr "_Clàssic.Gimp.org"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:327
msgid "Alpha to _Logo"
msgstr "Capa transparent a _Logotip"
msgstr "Capa transparent a _logotip"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:329
msgid "An_imation"
......@@ -286,8 +286,8 @@ msgid ""
"Please close all Script-Fu windows and try again."
msgstr ""
"No podeu utilitzar «Actualitza les funcions» si teniu obert un diàleg "
"d'alguna funció. Tanqueu totes les finestres de funcions i filtres, i "
"torneu-ho a provar."
"d'alguna funció. Tanqueu totes les finestres de funcions i filtres, i torneu-"
"ho a provar."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:1
msgid "3D _Outline..."
......@@ -1003,7 +1003,7 @@ msgid ""
"Burn-In: Needs two layers in total!\n"
"A foreground text layer with transparency and a background layer."
msgstr ""
"Creama: Necessita dos capes en total!\n"
"Crema: Necessita dos capes en total!\n"
" Una capa transparent amb el text i una capa de fons. "
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:5
......@@ -1016,7 +1016,7 @@ msgid ""
"between two layers"
msgstr ""
"Crea els fotogrames intermedis per a produir una transició animada entre "
"dues capes, com si passes un incendi"
"dues capes, com si hi passés un incendi"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:7
msgid "Fadeout"
......@@ -1053,7 +1053,7 @@ msgstr "Crea una imatge plena d'un patró de camuflatge"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/camo.scm.h:6
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:6
msgid "Granularity"
msgstr "Granulació"
msgstr "Granularitat"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/camo.scm.h:7
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:7
......@@ -1098,8 +1098,8 @@ msgid ""
"Create a logo with text raised above or carved in to the specified "
"background image"
msgstr ""
"Crea un logotip amb un text que sobresurt o està enfonsat en una imatge de "
"fons"
"Crea un logotip amb un text que pot sobresortir o estar escúlpit en una "
"imatge de fons"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm.h:7
msgid "Padding around text"
......@@ -1112,14 +1112,12 @@ msgstr "Color del _guix"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chalk.scm.h:3
msgid "Create a chalk drawing effect for the selected region (or alpha)"
msgstr ""
"Crea un efecte com si s'hagués dibuixat amb un llapis de guix sobre la regió "
"seleccionada (o canal alfa)"
"Crea un efecte com si s'hagués dibuixat amb guix sobre la regió seleccionada "
"(o canal alfa)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chalk.scm.h:4
msgid "Create a logo resembling chalk scribbled on a blackboard"
msgstr ""
"Crea un logotip que sembla que s'hagi dibuixat amb un llapis de guix damunt "
"d'un fons"
msgstr "Crea un logotip que sembli dibuixat amb guix damunt d'una pissarra"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chalk.scm.h:8
msgid "_Chalk..."
......@@ -1144,7 +1142,7 @@ msgstr "Quantitat de bocins"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:5
msgid "Create a logo resembling a chipped wood carving"
msgstr "Crea un logotip que sembla que s'hagi esculpit sobre fusta"
msgstr "Crea un logotip que sembli esculpit sobre fusta"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:6
msgid "Drop shadow"
......@@ -1303,7 +1301,7 @@ msgid ""
"Darken only\n"
"(Better, but only for images with a lot of white)"
msgstr ""
"Només enfosqueja\n"
"Només enfosqueix\n"
"(Millor, però només per a imatges amb molt de blanc)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm.h:3
......@@ -1385,7 +1383,7 @@ msgstr "Núvols per diferència..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/difference-clouds.scm.h:2
msgid "Solid noise applied with Difference layer mode"
msgstr "Soroll sòlid aplicat amb el mode de capa Diferència"
msgstr "Soroll sòlid aplicat amb el mode de capa «Diferència»"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:1
msgid "Distress the selection"
......@@ -1472,7 +1470,7 @@ msgstr "Esborra totes les altres files i columnes"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:4
msgid "Erase/fill"
msgstr "Esborra/Omple"
msgstr "Esborra/omple"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:5
msgid "Even"
......@@ -1496,7 +1494,7 @@ msgstr "Files"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:10
msgid "Rows/cols"
msgstr "Files/Columnes"
msgstr "Files/columnes"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:11
msgid "_Erase Every Other Row..."
......@@ -1730,13 +1728,13 @@ msgid ""
"Create an image of a Tube Button Label Header using the gimp.org webpage "
"theme"
msgstr ""
"Crea una imatge d'una botó tubular d'una capçalera, emprant el tema de la "
"Crea una imatge d'un botó tubular d'una capçalera, emprant el tema de la "
"pàgina web del Gimp.org"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:3
msgid "Create an image of a Tube Button Label using the gimp.org webpage theme"
msgstr ""
"Crea una imatge d'una botó tubular d'una etiqueta, emprant el tema de la "
"Crea una imatge d'un botó tubular d'una etiqueta, emprant el tema de la "
"pàgina web del Gimp.org"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:4
......@@ -1744,15 +1742,15 @@ msgid ""
"Create an image of a second level Tube Button Label using the gimp.org "
"webpage theme"
msgstr ""
"Crea una imatge d'una botó tubular d'una etiqueta de segon nivell, emprant "
"el tema de la pàgina web del Gimp.org"
"Crea una imatge d'un botó tubular d'una etiqueta de segon nivell, emprant el "
"tema de la pàgina web del Gimp.org"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:5
msgid ""
"Create an image of a third level Tube Button Label using the gimp.org "
"webpage theme"
msgstr ""
"Crea una imatge d'una botó tubular d'una etiqueta de tercer nivell, emprant "
"Crea una imatge d'un botó tubular d'una etiqueta de tercer nivell, emprant "
"el tema de la pàgina web del Gimp.org"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:16
......@@ -2243,7 +2241,7 @@ msgstr "_Prespectiva..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm.h:1
msgid "Add a 'Predator' effect to the selected region (or alpha)"
msgstr ""
"Afegeix un efecte 'Àlien Predator' a la regió seleccionada (o canal alfa)"
"Afegeix un efecte «Àlien Predator» a la regió seleccionada (o canal alfa)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm.h:2
msgid "Edge amount"
......@@ -2259,11 +2257,11 @@ msgstr "Pixelitza"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm.h:7
msgid "_Predator..."
msgstr "Estil Àlien _Predator... "
msgstr "Estil «Àlien _Predator»..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:2
msgid "Create images, each containing an oval button graphic"
msgstr "Crea imatges, cada una amb un dibuix d'un botó oval"
msgstr "Crea imatges, cadascuna amb un dibuix d'un botó oval"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:5
msgid "Lower color"
......@@ -2337,7 +2335,7 @@ msgstr "Negre"
msgid ""
"Create a multi-layer image by adding a ripple effect to the current image"
msgstr ""
"Crea una imatge de vàries capes afegint un efecte de rinxol de paper a la "
"Crea una imatge de vàries capes afegint un efecte de rínxol de paper a la "
"imatge actual, com si es passés pàgina"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:3
......@@ -2456,11 +2454,11 @@ msgstr "Emmarca com un _fotograma..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:5
msgid "Create a State Of The Art chromed logo"
msgstr "Crea un logotip amb crom estil 'State Of The Art'"
msgstr "Crea un modern logotip amb crom estil 'State Of The Art'"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:10
msgid "SOTA Chrome..."
msgstr "SOTA crom..."
msgstr "Crom modern (SOTA)..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/speed-text.scm.h:2
msgid "Create a logo with a speedy text effect"
......@@ -2666,8 +2664,8 @@ msgstr "_Llum d'estrella..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starscape-logo.scm.h:1
msgid "Create a logo using a rock-like texture, a nova glow, and shadow"
msgstr ""
"Crea un logotip emprant un text en forma de roca dura amb una ombra i "
"il·luminat per un focus de llum"
"Crea un logotip emprant una textura en forma de roca dura, il·luminat per un "
"focus de llum i amb una ombra"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starscape-logo.scm.h:2
msgid "Effect size (pixels * 4)"
......@@ -2678,8 +2676,8 @@ msgid ""
"Fill the selected region (or alpha) with a rock-like texture, a nova glow, "
"and shadow"
msgstr ""
"Omple la regió seleccionada (o canal alfa) emprant una textura de roca dura "
"amb ombra i il·luminant l'escena amb un focus de llum"
"Omple la regió seleccionada (o canal alfa) emprant una textura de roca dura, "
"il·luminada per un focus de llum i amb una ombra"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starscape-logo.scm.h:7
msgid "Sta_rscape..."
......@@ -2884,7 +2882,7 @@ msgid ""
"Create a multi-layer image with an effect like a stone was thrown into the "
"current image"
msgstr ""
"Crea una imatge amb varis fotogrames que imita l'efecta de llençar una pedra "
"Crea una imatge amb varis fotogrames que imita l'efecte de llençar una pedra "
"a l'aigua, on es reflexa la imatge actual"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm.h:3
......@@ -2904,8 +2902,8 @@ msgid ""
"Create a new layer filled with a weave effect to be used as an overlay or "
"bump map"
msgstr ""
"Crea una nova capa plena d'una ona que es pot emprar per sobreposar o com a "
"mapa d'elevació"
"Crea una nova capa plena d'un efecte d'ona, que es pot emprar per a "
"sobreposar o com a mapa d'elevació"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm.h:2
msgid "Ribbon spacing"
......@@ -2941,11 +2939,11 @@ msgstr "Tei_xit de cistella..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:1
msgid "Bookmark to the GIMP web site"
msgstr "Punt al web del GIMP"
msgstr "Web del GIMP"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:2
msgid "Bookmark to the user manual"
msgstr "Punt al manual de l'usuari"
msgstr "Manual de l'usuari"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:3
msgid "Create and Use _Selections"
......
2007-02-13 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com> et al.
2007-02-11 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: updated italian translation
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment