Commit 424f1a6e authored by Priit Laes's avatar Priit Laes Committed by Priit Laes

Translation updated by Olle Niit.

2005-06-05  Priit Laes  <plaes@cvs.gnome.org>

	* et.po: Translation updated by Olle Niit.
parent 2832700c
2005-06-05 Priit Laes <plaes@cvs.gnome.org>
* et.po: Translation updated by Olle Niit.
2005-05-24 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* de.po: updated german translation.
......
......@@ -8,9 +8,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: olle@paalalinn.com\n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-13 03:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-24 00:08+0300\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-26 03:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-01 22:40+0300\n"
"Last-Translator: Olle Niit <olle@paalalinn.com>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -167,7 +167,9 @@ msgstr "_Ekspordi"
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
"reasons:"
msgstr "Sinu pildi peaks eksportima enne kui selle saab salvestada kui %s järgnevatel põhjustel:"
msgstr ""
"Sinu pildi peaks eksportima enne kui selle saab salvestada kui %s "
"järgnevatel põhjustel:"
#. the footline
#: ../libgimp/gimpexport.c:564
......@@ -284,18 +286,15 @@ msgstr "Asenda olemasolev valik"
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Valituks osutub kahe valiku ühisosa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:160 ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:352
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:160 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:62
msgid "Red"
msgstr "Punane"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:161 ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:169
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:161 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:63
msgid "Green"
msgstr "Roheline"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162 ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:170
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:64
msgid "Blue"
msgstr "Sinine"
......@@ -307,8 +306,7 @@ msgstr "Hall"
msgid "Indexed"
msgstr "Indekseeritud"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165 ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:171
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:355
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:65
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
......@@ -350,11 +348,11 @@ msgstr "Ainult must"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:261
msgid "Image source"
msgstr ""
msgstr "Pilt"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:262
msgid "Pattern source"
msgstr ""
msgstr "Muster"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:291
msgid "Lightness"
......@@ -382,7 +380,7 @@ msgstr "Lineaarne"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:360
msgid "Bi-linear"
msgstr ""
msgstr "Bi-lineaarne"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:361
msgid "Radial"
......@@ -390,35 +388,35 @@ msgstr "Radiaalne"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:362
msgid "Square"
msgstr ""
msgstr "Ruut"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:363
msgid "Conical (sym)"
msgstr ""
msgstr "Kooniline (sümm)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:364
msgid "Conical (asym)"
msgstr ""
msgstr "Kooniline (asüm)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:365
msgid "Shaped (angular)"
msgstr ""
msgstr "Nurgeline"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:366
msgid "Shaped (spherical)"
msgstr ""
msgstr "Kerakujuline"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:367
msgid "Shaped (dimpled)"
msgstr ""
msgstr "Lohukujuline"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:368
msgid "Spiral (cw)"
msgstr ""
msgstr "Spiraalne (pärip)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:369
msgid "Spiral (ccw)"
msgstr ""
msgstr "Spiraalne (vastup)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:398
msgid "Stock ID"
......@@ -470,7 +468,7 @@ msgstr "Kuubik"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:501
msgid "Lanczos (Best)"
msgstr ""
msgstr "Lanczos (Parim)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:529
msgid "Constant"
......@@ -486,11 +484,11 @@ msgstr "Puudub"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:560
msgid "Sawtooth wave"
msgstr ""
msgstr "Saehamba laine"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:561
msgid "Triangular wave"
msgstr ""
msgstr "Kolmnurkne laine"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:589
msgid "Pixels"
......@@ -520,6 +518,22 @@ msgstr "Edasi"
msgid "Backward"
msgstr "Tagasi"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:751
msgid "Internal GIMP procedure"
msgstr "Sisemine GIMP'i potseduur"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:752
msgid "GIMP Plug-In"
msgstr "GIMP'i pistik"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:753
msgid "GIMP Extension"
msgstr "GIMP'i laiendus"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:754
msgid "Temporary Procedure"
msgstr "Ajutine protseduur"
#: ../libgimpbase/gimpmemsize.c:177
#, c-format
msgid "%d Bytes"
......@@ -576,7 +590,7 @@ msgstr "(vigane UTF-8 tekstilõik)"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:40
msgid "Mode of operation for color management."
msgstr ""
msgstr "Värvihalduse töörežiim"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:42
msgid "Sets the color profile for the display."
......@@ -584,11 +598,11 @@ msgstr "Seab ekraani värviprofiili."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44
msgid "Sets default RGB workspace color profile."
msgstr ""
msgstr "Seab vaikimisi RGB töötsooni värviprofiili."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:46
msgid "Sets the CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
msgstr ""
msgstr "Seab CMYK värviprofiili teisendamiseks RGB ja CMYK vahel."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48
msgid "Sets the color profile used when printing."
......@@ -596,35 +610,34 @@ msgstr "Seab printimisel kasutatava värviprofiili."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:50
msgid "Sets how colors are mapped for your display."
msgstr ""
msgstr "Määrab kuidas värvid vastendatakse sinu ekraani järgi."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:52
msgid "Sets how colors are converted from workspace to simulation device."
msgstr ""
msgstr "Määrab kuidas värvid teisendatakse töötsoonist teesklusseadmele."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:24
msgid "No color management"
msgstr ""
msgstr "Värvihaldus puudub"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:25
msgid "Color managed display"
msgstr ""
msgstr "Värvihaldusega ekraan"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:26
msgid "Print simulation"
msgstr ""
msgstr "Trükkimise teesklemine"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:56 ../modules/cdisplay_proof.c:55
msgid "Perceptual"
msgstr ""
msgstr "Tajutav"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:57 ../modules/cdisplay_proof.c:56
msgid "Relative Colorimetric"
msgstr ""
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:58
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:350 ../modules/cdisplay_proof.c:57
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:60 ../modules/cdisplay_proof.c:57
msgid "Saturation"
msgstr "Küllastatus"
......@@ -638,7 +651,7 @@ msgstr "Küsi"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:89
msgid "Use embedded profile"
msgstr ""
msgstr "Kasuta manusprofiili"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:90
msgid "Convert to RGB workspace"
......@@ -697,6 +710,8 @@ msgid ""
"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
"The original file has not been touched."
msgstr ""
"Viga '%s' ajutise faili kirjutamisel: %s\n"
"Algset faili ei puudutatud."
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:675
#, c-format
......@@ -704,6 +719,8 @@ msgid ""
"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
"No file has been created."
msgstr ""
"Viga '%s' ajutise faili kirjutamisel: %s\n"
"Faili ei loodud."
#: ../libgimpconfig/gimpconfigwriter.c:686
#, c-format
......@@ -727,7 +744,7 @@ msgstr "vigane UTF-8 tekstilõik"
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:623
#, c-format
msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
msgstr ""
msgstr "Viga failist '%s' andmete sõelumisel, rida %d: %s"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:180
#, c-format
......@@ -781,86 +798,46 @@ msgstr "Ei suutnud luua pisipildikataloogi '%s'."
msgid "Could not create thumbnail for %s: %s"
msgstr "Ei suutnud luua pisipilti %s-le: %s"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:99
#: ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:130
msgid "_Search:"
msgstr "_Otsi:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:118
msgid "_Foreground Color"
msgstr "_Esiplaani värv"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:103
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:122
msgid "_Background Color"
msgstr "_Tagapõhja värv"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:107
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:126
msgid "Blac_k"
msgstr "_Must"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:111
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:130
msgid "_White"
msgstr "_Valge"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:133
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:129
msgid "Scales"
msgstr ""
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:155
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:345
msgid "_H"
msgstr "_H"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:156
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:345
msgid "_S"
msgstr "_S"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:157
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:345
msgid "_V"
msgstr "_V"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:158
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:345
msgid "_R"
msgstr "_R"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:159
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:345
msgid "_G"
msgstr "_G"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:160
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:345
msgid "_B"
msgstr "_B"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:161
msgid "_A"
msgstr "_A"
msgstr "Tasakaal"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:349
msgid "Hue"
msgstr "Värvus"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:214
msgid "Current:"
msgstr "Aktiivne:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:351
msgid "Value"
msgstr "Väärtus"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:236
msgid "Old:"
msgstr "Vana:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:243
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:281
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS"
msgstr "16nd värviesitus nagu HTML ja CSS kasutab"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:248
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:286
msgid "HTML _Notation:"
msgstr "HTML _esitus:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:203
msgid "Current:"
msgstr "Aktiivne:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:225
msgid "Old:"
msgstr "Vana:"
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:351
msgid "Select Folder"
msgstr "Vali kaust"
......@@ -893,7 +870,7 @@ msgstr "Kaust"
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
msgstr "Klõpsa pipetti, siis klõpsa värvi suvalises kohas ekraanil värvi valimiseks."
#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:126
msgid "Check Size"
......@@ -1005,19 +982,55 @@ msgstr "Faktor"
msgid ""
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
msgstr ""
msgstr "Kasuta seda numbrit juhusliku arvut generaatori seemnena - see lubab sul korrata antud \"juhuslikku\" toimingut"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1007
msgid "_New Seed"
msgstr ""
msgstr "_Uus seeme"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1020
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr ""
msgstr "Seemnega juhusliku arvu generaator väljamõeldud juhusliku arvuga"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1024
msgid "_Randomize"
msgstr ""
msgstr "_Juhuslik"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:59
msgid "_H"
msgstr "_H"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:59
msgid "Hue"
msgstr "Värvus"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:60
msgid "_S"
msgstr "_S"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:61
msgid "_V"
msgstr "_V"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:61
msgid "Value"
msgstr "Väärtus"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:62
msgid "_R"
msgstr "_R"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:63
msgid "_G"
msgstr "_G"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:64
msgid "_B"
msgstr "_B"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:65
msgid "_A"
msgstr "_A"
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:67
msgid "Protanopia (insensitivity to red"
......@@ -1045,7 +1058,7 @@ msgstr ""
#: ../modules/cdisplay_gamma.c:91
msgid "Gamma color display filter"
msgstr ""
msgstr "Gamma värvi ekraani filter"
#: ../modules/cdisplay_gamma.c:160
msgid "Gamma"
......@@ -1073,7 +1086,7 @@ msgstr ""
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:163
msgid "Color Management"
msgstr ""
msgstr "Värvihaldus"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:127
msgid "Color proof filter using ICC color profile"
......@@ -1081,7 +1094,7 @@ msgstr ""
#: ../modules/cdisplay_proof.c:221
msgid "Color Proof"
msgstr ""
msgstr "Värviprofiil"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:346
msgid "_Intent:"
......@@ -1089,7 +1102,7 @@ msgstr ""
#: ../modules/cdisplay_proof.c:350
msgid "Choose an ICC Color Profile"
msgstr ""
msgstr "Vali ICC värviprofiil"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:353
msgid "_Profile:"
......@@ -1097,7 +1110,7 @@ msgstr "_Profiil:"
#: ../modules/cdisplay_proof.c:358
msgid "_Black Point Compensation"
msgstr ""
msgstr "_Musta punkti kompensatsioon"
#: ../modules/colorsel_cmyk.c:73
msgid "CMYK color selector"
......@@ -1165,4 +1178,4 @@ msgstr "Vesivärv"
#: ../modules/colorsel_water.c:220
msgid "Pressure"
msgstr "Surve"
\ No newline at end of file
msgstr "Surve"
2005-06-05 Priit Laes <plaes@cvs.gnome.org>
* et.po: Translation updated by Olle Niit.
2005-06-04 Francisco Javier F. Serrador <serrador@cvs.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation.
......
This diff is collapsed.
2005-06-05 Priit Laes <plaes@cvs.gnome.org>
* et.po: Translation updated by Olle Niit.
2005-06-04 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* POTFILES.in: updated.
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment