Commit 411f37c8 authored by Pablo Saratxaga's avatar Pablo Saratxaga
Browse files

Updated Danish files

parent 63066d5e
......@@ -2,11 +2,12 @@
# Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
# Kenneth Christiansen <kenneth@ripen.dk>, 1999.
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP libgimp /gnome-cvs\n"
"POT-Creation-Date: 2000-03-15 12:35-0800\n"
"POT-Creation-Date: 2000-04-13 02:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-03-17 15:23+01:00\n"
"Last-Translator: Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish/Dansk <sslug-locale@sslug.dk>\n"
......@@ -30,43 +31,43 @@ msgstr "kan ikke h
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Sammenflet synlige lag"
#: libgimp/gimpexport.c:167
#: libgimp/gimpexport.c:167 libgimp/gimpexport.c:176
msgid "can only Handle Layers as Animation Frames"
msgstr "kan kun hndtere lag som animationsbilleder"
#: libgimp/gimpexport.c:168
#: libgimp/gimpexport.c:168 libgimp/gimpexport.c:177
msgid "Save as Animation"
msgstr "Gem som animation"
#: libgimp/gimpexport.c:176
msgid "can't Handle Transparency"
msgstr "kan ikke hndtere gennemsigtighed"
#: libgimp/gimpexport.c:177
#: libgimp/gimpexport.c:177 libgimp/gimpexport.c:186
msgid "Flatten Image"
msgstr "Flad billede ud"
#: libgimp/gimpexport.c:185
msgid "can't Handle Transparency"
msgstr "kan ikke hndtere gennemsigtighed"
#: libgimp/gimpexport.c:194
msgid "can only Handle RGB Images"
msgstr "kan kun hndtere RGB-billeder"
#: libgimp/gimpexport.c:186 libgimp/gimpexport.c:214 libgimp/gimpexport.c:223
#: libgimp/gimpexport.c:195 libgimp/gimpexport.c:223 libgimp/gimpexport.c:232
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Lav om til RGB"
#: libgimp/gimpexport.c:194
#: libgimp/gimpexport.c:203
msgid "can only Handle Grayscale Images"
msgstr "kan kun hndtere grtonebilleder"
#: libgimp/gimpexport.c:195 libgimp/gimpexport.c:214 libgimp/gimpexport.c:235
#: libgimp/gimpexport.c:204 libgimp/gimpexport.c:223 libgimp/gimpexport.c:244
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Lav om til grtoner"
#: libgimp/gimpexport.c:203
#: libgimp/gimpexport.c:212
msgid "can only Handle Indexed Images"
msgstr "kan kun hndtere indekserede billeder"
#: libgimp/gimpexport.c:204 libgimp/gimpexport.c:223 libgimp/gimpexport.c:233
#: libgimp/gimpexport.c:213 libgimp/gimpexport.c:232 libgimp/gimpexport.c:242
msgid ""
"Convert to indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
......@@ -74,23 +75,23 @@ msgstr ""
"Lav om til indekseret vha. standard indstillingerne\n"
"(gr det manuelt for at fintune resultatet)"
#: libgimp/gimpexport.c:213
#: libgimp/gimpexport.c:222
msgid "can only Handle RGB or Grayscale Images"
msgstr "kan kun hndtere RGB- eller grtonebilleder"
#: libgimp/gimpexport.c:222
#: libgimp/gimpexport.c:231
msgid "can only Handle RGB or Indexed Images"
msgstr "kan kun hndtere RGB- eller indekserede billeder"
#: libgimp/gimpexport.c:232
#: libgimp/gimpexport.c:241
msgid "can only Handle Grayscale or Indexed Images"
msgstr "kan kun hndtere grtone- eller indekserede billeder"
#: libgimp/gimpexport.c:243
#: libgimp/gimpexport.c:252
msgid "needs an Alpha Channel"
msgstr "krver en alfakanel"
#: libgimp/gimpexport.c:244
#: libgimp/gimpexport.c:253
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Tilfj alfakanel"
......@@ -99,32 +100,32 @@ msgstr "Tilf
#. * Otherwise bad things will happen now!!
#.
#. the dialog
#: libgimp/gimpexport.c:313
#: libgimp/gimpexport.c:322
msgid "Export File"
msgstr "Eksportr fil"
#: libgimp/gimpexport.c:318
#: libgimp/gimpexport.c:327
msgid "Export"
msgstr "Eksportr"
#: libgimp/gimpexport.c:320
#: libgimp/gimpexport.c:329
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorr"
#: libgimp/gimpexport.c:322 libgimp/gimpquerybox.c:180
#: libgimp/gimpexport.c:331 libgimp/gimpquerybox.c:180
#: libgimp/gimpquerybox.c:234 libgimp/gimpquerybox.c:290
#: libgimp/gimpquerybox.c:353 libgimp/gimpunitmenu.c:497
msgid "Cancel"
msgstr "Annullr"
#: libgimp/gimpexport.c:337
#: libgimp/gimpexport.c:346
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved for the following "
"reasons:"
msgstr "Af flgende rsager skal billedet eksporteres fr det kan gemmes:"
#. the footline
#: libgimp/gimpexport.c:400
#: libgimp/gimpexport.c:409
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Eksportkonversionen vil ikke ndre det oprindelige billede."
......@@ -201,30 +202,38 @@ msgstr "Enhed"
msgid "Factor"
msgstr "Faktor"
#: libgimp/gimpwidgets.c:704
#: libgimp/gimpwidgets.c:706
msgid ""
"If the \"Time\" button is not pressed, use this value for random number "
"generator seed - this allows you to repeat a given \"random\" operation"
msgstr ""
"Hvis \"Tid\" knappen ikke aktiveres, s brug denne vrdi som "
"tilfldighedstal generator startvrdi - dette tillader dig at gentage en "
"given \"tilfldig\" operation"
#: libgimp/gimpwidgets.c:709
#: libgimp/gimpwidgets.c:711
msgid "Time"
msgstr "Tid"
#: libgimp/gimpwidgets.c:718
#: libgimp/gimpwidgets.c:720
msgid ""
"Seed random number generator from the current time - this guarantees a "
"reasonable randomization"
msgstr ""
"Start tilfldighedstalsgeneratoren fra den aktuelle tid - dette garanterer "
"en rimelig tilfldighed"
#: libgimp/gimpwidgets.c:1030
#: libgimp/gimpwidgets.c:1032
msgid "Bytes"
msgstr "Byte"
#: libgimp/gimpwidgets.c:1031
#: libgimp/gimpwidgets.c:1033
msgid "KiloBytes"
msgstr "Kilobyte"
#: libgimp/gimpwidgets.c:1032
#: libgimp/gimpwidgets.c:1034
msgid "MegaBytes"
msgstr "Megabyte"
#~ msgid "Flatten"
#~ msgstr "Fladgr"
......@@ -2,11 +2,12 @@
# Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
# Kenneth Christiansen <kenneth@ripen.dk>, 1999.
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP plug-ins /gnome-cvs\n"
"POT-Creation-Date: 2000-03-29 21:14-0800\n"
"POT-Creation-Date: 2000-04-13 02:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-03-17 16:34+01:00\n"
"Last-Translator: Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish/Dansk <sslug-locale@sslug.dk>\n"
......@@ -19,7 +20,8 @@ msgid "<Image>/Filters/Colors/Map/Alien Map..."
msgstr "<Image>/Filtre/Farver/Mappe/Rumuhyrekort..."
#: plug-ins/AlienMap/AlienMap.c:378
msgid "AlienMap: Transforming ..."
#, fuzzy
msgid "AlienMap: Transforming..."
msgstr "Rumuhyrekort: Transformerer..."
#: plug-ins/AlienMap/AlienMap.c:627
......@@ -29,8 +31,8 @@ msgstr "Rumuhyrekort"
#: plug-ins/AlienMap/AlienMap.c:632 plug-ins/AlienMap2/AlienMap2.c:624
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:298
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1388 plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:490
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3362 plug-ins/imagemap/imap_about.c:33
#: plug-ins/webbrowser/webbrowser.c:270
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3382 plug-ins/imagemap/imap_about.c:33
#: plug-ins/webbrowser/webbrowser.c:287
msgid "About"
msgstr "Om"
......@@ -40,7 +42,7 @@ msgstr "Om"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:300
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1393
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:850
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1468
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1476
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1075 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1382
#: plug-ins/bmp/bmpwrite.c:562 plug-ins/borderaverage/borderaverage.c:401
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1188 plug-ins/common/CML_explorer.c:1946
......@@ -66,7 +68,7 @@ msgstr "Om"
#: plug-ins/common/gpb.c:286 plug-ins/common/gqbist.c:659
#: plug-ins/common/grid.c:575 plug-ins/common/gtm.c:383
#: plug-ins/common/hot.c:595 plug-ins/common/illusion.c:318
#: plug-ins/common/iwarp.c:1085 plug-ins/common/jigsaw.c:2316
#: plug-ins/common/iwarp.c:1155 plug-ins/common/jigsaw.c:2316
#: plug-ins/common/jpeg.c:1609 plug-ins/common/lic.c:1020
#: plug-ins/common/mail.c:504 plug-ins/common/mapcolor.c:578
#: plug-ins/common/max_rgb.c:266 plug-ins/common/mblur.c:784
......@@ -74,9 +76,9 @@ msgstr "Om"
#: plug-ins/common/noisify.c:333 plug-ins/common/nova.c:364
#: plug-ins/common/oilify.c:462 plug-ins/common/papertile.c:248
#: plug-ins/common/pat.c:428 plug-ins/common/pixelize.c:289
#: plug-ins/common/plasma.c:295 plug-ins/common/png.c:934
#: plug-ins/common/plasma.c:295 plug-ins/common/png.c:1003
#: plug-ins/common/pnm.c:950 plug-ins/common/polar.c:943
#: plug-ins/common/ps.c:2495 plug-ins/common/ps.c:2676
#: plug-ins/common/ps.c:2550 plug-ins/common/ps.c:2731
#: plug-ins/common/psp.c:443 plug-ins/common/randomize.c:710
#: plug-ins/common/ripple.c:596 plug-ins/common/scatter_hsv.c:392
#: plug-ins/common/sel_gauss.c:246 plug-ins/common/sharpen.c:541
......@@ -85,35 +87,35 @@ msgstr "Om"
#: plug-ins/common/sparkle.c:356 plug-ins/common/spheredesigner.c:2236
#: plug-ins/common/spread.c:380 plug-ins/common/sunras.c:1593
#: plug-ins/common/tga.c:1463 plug-ins/common/threshold_alpha.c:274
#: plug-ins/common/tiff.c:1468 plug-ins/common/tile.c:397
#: plug-ins/common/tiff.c:1469 plug-ins/common/tile.c:397
#: plug-ins/common/tileit.c:405 plug-ins/common/uniteditor.c:170
#: plug-ins/common/unsharp.c:794 plug-ins/common/video.c:2175
#: plug-ins/common/vpropagate.c:942 plug-ins/common/warp.c:443
#: plug-ins/common/waves.c:356 plug-ins/common/whirlpinch.c:829
#: plug-ins/common/wind.c:719 plug-ins/common/wmf.c:938
#: plug-ins/common/xbm.c:1144 plug-ins/common/xpm.c:801
#: plug-ins/fits/fits.c:1003 plug-ins/flame/flame.c:582
#: plug-ins/flame/flame.c:894 plug-ins/fp/fp_gtk.c:882
#: plug-ins/fits/fits.c:1003 plug-ins/flame/flame.c:624
#: plug-ins/flame/flame.c:929 plug-ins/fp/fp_gtk.c:913
#: plug-ins/gap/gap_arr_dialog.c:768 plug-ins/gap/gap_arr_dialog.c:1010
#: plug-ins/gap/gap_decode_xanim.c:177 plug-ins/gap/gap_lib.c:215
#: plug-ins/gap/gap_mod_layer.c:145 plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:452
#: plug-ins/gap/gap_mpege.c:191 plug-ins/gap/gap_resi_dialog.c:149
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:188 plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:503
#: plug-ins/gfig/gfig.c:4085 plug-ins/gfig/gfig.c:4430
#: plug-ins/gfig/gfig.c:4513 plug-ins/gfig/gfig.c:4859
#: plug-ins/gflare/gflare.c:2473 plug-ins/gflare/gflare.c:3483
#: plug-ins/gfig/gfig.c:4105 plug-ins/gfig/gfig.c:4450
#: plug-ins/gfig/gfig.c:4533 plug-ins/gfig/gfig.c:4879
#: plug-ins/gflare/gflare.c:2491 plug-ins/gflare/gflare.c:3501
#: plug-ins/gfli/gfli.c:857 plug-ins/gfli/gfli.c:926
#: plug-ins/gimpressionist/gimpressionist.c:360
#: plug-ins/gimpressionist/gimpressionist.c:482
#: plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:626
#: plug-ins/gimpressionist/presets.c:392 plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:485
#: plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:797
#: plug-ins/imagemap/imap_default_dialog.c:102 plug-ins/maze/maze_face.c:203
#: plug-ins/imagemap/imap_default_dialog.c:102 plug-ins/maze/maze_face.c:199
#: plug-ins/mosaic/mosaic.c:548 plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:527
#: plug-ins/print/print.c:1253 plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:746
#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:597 plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:746
#: plug-ins/sel2path/sel2path.c:347 plug-ins/sgi/sgi.c:655
#: plug-ins/sinus/sinus.c:753 plug-ins/struc/struc.c:261
#: plug-ins/webbrowser/webbrowser.c:272 plug-ins/xjt/xjt.c:800
#: plug-ins/webbrowser/webbrowser.c:289 plug-ins/xjt/xjt.c:800
msgid "OK"
msgstr "Ok"
......@@ -122,7 +124,7 @@ msgstr "Ok"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:302
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:744
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:859
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1470
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1478
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1077 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1384
#: plug-ins/bmp/bmpwrite.c:564 plug-ins/borderaverage/borderaverage.c:403
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1190 plug-ins/common/CML_explorer.c:2268
......@@ -147,7 +149,7 @@ msgstr "Ok"
#: plug-ins/common/glasstile.c:239 plug-ins/common/gpb.c:288
#: plug-ins/common/gqbist.c:661 plug-ins/common/grid.c:577
#: plug-ins/common/gtm.c:385 plug-ins/common/hot.c:597
#: plug-ins/common/illusion.c:320 plug-ins/common/iwarp.c:1087
#: plug-ins/common/illusion.c:320 plug-ins/common/iwarp.c:1159
#: plug-ins/common/jigsaw.c:2318 plug-ins/common/jpeg.c:1611
#: plug-ins/common/lic.c:1022 plug-ins/common/mail.c:506
#: plug-ins/common/mapcolor.c:580 plug-ins/common/max_rgb.c:268
......@@ -156,9 +158,9 @@ msgstr "Ok"
#: plug-ins/common/nova.c:366 plug-ins/common/oilify.c:464
#: plug-ins/common/papertile.c:250 plug-ins/common/pat.c:430
#: plug-ins/common/pixelize.c:291 plug-ins/common/plasma.c:297
#: plug-ins/common/png.c:936 plug-ins/common/pnm.c:952
#: plug-ins/common/polar.c:945 plug-ins/common/ps.c:2497
#: plug-ins/common/ps.c:2678 plug-ins/common/psp.c:445
#: plug-ins/common/png.c:1005 plug-ins/common/pnm.c:952
#: plug-ins/common/polar.c:945 plug-ins/common/ps.c:2552
#: plug-ins/common/ps.c:2733 plug-ins/common/psp.c:445
#: plug-ins/common/randomize.c:712 plug-ins/common/ripple.c:598
#: plug-ins/common/scatter_hsv.c:394 plug-ins/common/screenshot.c:400
#: plug-ins/common/sel_gauss.c:248 plug-ins/common/sharpen.c:543
......@@ -167,7 +169,7 @@ msgstr "Ok"
#: plug-ins/common/sparkle.c:358 plug-ins/common/spheredesigner.c:2240
#: plug-ins/common/spread.c:382 plug-ins/common/sunras.c:1595
#: plug-ins/common/tga.c:1465 plug-ins/common/threshold_alpha.c:276
#: plug-ins/common/tiff.c:1470 plug-ins/common/tile.c:399
#: plug-ins/common/tiff.c:1471 plug-ins/common/tile.c:399
#: plug-ins/common/tileit.c:407 plug-ins/common/uniteditor.c:172
#: plug-ins/common/unsharp.c:796 plug-ins/common/video.c:2177
#: plug-ins/common/vpropagate.c:944 plug-ins/common/warp.c:445
......@@ -175,8 +177,8 @@ msgstr "Ok"
#: plug-ins/common/wind.c:721 plug-ins/common/wmf.c:940
#: plug-ins/common/xbm.c:894 plug-ins/common/xbm.c:1146
#: plug-ins/common/xpm.c:803 plug-ins/fits/fits.c:1005
#: plug-ins/flame/flame.c:590 plug-ins/flame/flame.c:903
#: plug-ins/fp/fp_gtk.c:886 plug-ins/gap/gap_arr_dialog.c:1012
#: plug-ins/flame/flame.c:626 plug-ins/flame/flame.c:931
#: plug-ins/fp/fp_gtk.c:917 plug-ins/gap/gap_arr_dialog.c:1012
#: plug-ins/gap/gap_dbbrowser_utils.c:211
#: plug-ins/gap/gap_decode_mpeg_main.c:336 plug-ins/gap/gap_decode_xanim.c:175
#: plug-ins/gap/gap_decode_xanim.c:340 plug-ins/gap/gap_filter_foreach.c:132
......@@ -184,31 +186,34 @@ msgstr "Ok"
#: plug-ins/gap/gap_mod_layer.c:261 plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:472
#: plug-ins/gap/gap_mpege.c:189 plug-ins/gap/gap_mpege.c:240
#: plug-ins/gap/gap_range_ops.c:1204 plug-ins/gap/gap_resi_dialog.c:158
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3938 plug-ins/gfig/gfig.c:4085
#: plug-ins/gfig/gfig.c:4432 plug-ins/gfig/gfig.c:4515
#: plug-ins/gfig/gfig.c:5067 plug-ins/gflare/gflare.c:2475
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3384 plug-ins/gflare/gflare.c:3485
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3958 plug-ins/gfig/gfig.c:4105
#: plug-ins/gfig/gfig.c:4452 plug-ins/gfig/gfig.c:4535
#: plug-ins/gfig/gfig.c:5087 plug-ins/gflare/gflare.c:2493
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3402 plug-ins/gflare/gflare.c:3503
#: plug-ins/gfli/gfli.c:859 plug-ins/gfli/gfli.c:928
#: plug-ins/gimpressionist/gimpressionist.c:491
#: plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:640
#: plug-ins/gimpressionist/presets.c:400 plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:499
#: plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:805
#: plug-ins/imagemap/imap_default_dialog.c:117 plug-ins/maze/maze_face.c:207
#: plug-ins/imagemap/imap_default_dialog.c:117 plug-ins/maze/maze_face.c:203
#: plug-ins/mosaic/mosaic.c:550 plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:529
#: plug-ins/print/print.c:774 plug-ins/print/print.c:1255
#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:212 plug-ins/print/gimp_main_window.c:599
#: plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:748 plug-ins/sel2path/sel2path.c:356
#: plug-ins/sgi/sgi.c:657 plug-ins/sinus/sinus.c:755
#: plug-ins/struc/struc.c:263 plug-ins/webbrowser/webbrowser.c:274
#: plug-ins/struc/struc.c:263 plug-ins/webbrowser/webbrowser.c:291
#: plug-ins/winsnap/winsnap.c:920 plug-ins/xjt/xjt.c:802
msgid "Cancel"
msgstr "Annullr"
#. These values are translated for the GUI but also used internally
#. to figure out which button the user pushed, etc.
#. Not my design, please don't blame me -- njl
#: plug-ins/AlienMap/AlienMap.c:675 plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:689
#: plug-ins/common/compose.c:120 plug-ins/common/compose.c:124
#: plug-ins/common/diffraction.c:631 plug-ins/common/diffraction.c:670
#: plug-ins/common/diffraction.c:709 plug-ins/common/exchange.c:371
#: plug-ins/common/noisify.c:405 plug-ins/common/noisify.c:438
#: plug-ins/fp/fp_gtk.c:149 plug-ins/print/print.c:1138
#: plug-ins/fp/fp_gtk.c:20 plug-ins/print/gimp_color_window.c:128
msgid "Red:"
msgstr "Rd:"
......@@ -221,7 +226,7 @@ msgstr "
#: plug-ins/common/diffraction.c:640 plug-ins/common/diffraction.c:679
#: plug-ins/common/diffraction.c:718 plug-ins/common/exchange.c:399
#: plug-ins/common/noisify.c:415 plug-ins/common/noisify.c:448
#: plug-ins/fp/fp_gtk.c:150 plug-ins/print/print.c:1152
#: plug-ins/fp/fp_gtk.c:21 plug-ins/print/gimp_color_window.c:142
msgid "Green:"
msgstr "Grn:"
......@@ -234,7 +239,7 @@ msgstr "
#: plug-ins/common/diffraction.c:649 plug-ins/common/diffraction.c:688
#: plug-ins/common/diffraction.c:727 plug-ins/common/exchange.c:428
#: plug-ins/common/noisify.c:425 plug-ins/common/noisify.c:458
#: plug-ins/fp/fp_gtk.c:151 plug-ins/print/print.c:1166
#: plug-ins/fp/fp_gtk.c:22 plug-ins/print/gimp_color_window.c:156
msgid "Blue:"
msgstr "Bl:"
......@@ -268,10 +273,9 @@ msgstr "Kosinus"
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:778
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:819 plug-ins/common/CML_explorer.c:167
#: plug-ins/common/align_layers.c:447 plug-ins/common/align_layers.c:480
#: plug-ins/common/ps.c:2602 plug-ins/common/ps.c:2615
#: plug-ins/common/psp.c:460 plug-ins/common/tiff.c:1489
#: plug-ins/common/ps.c:2657 plug-ins/common/ps.c:2670
#: plug-ins/common/psp.c:460 plug-ins/common/tiff.c:1490
#: plug-ins/fits/fits.c:1048 plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:276
#: plug-ins/print/print.c:1644
msgid "None"
msgstr "Ingen"
......@@ -336,8 +340,9 @@ msgid "<Image>/Filters/Colors/Map/Alien Map 2..."
msgstr ""
#: plug-ins/AlienMap2/AlienMap2.c:380
msgid "AlienMap2: Transforming ..."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "AlienMap2: Transforming..."
msgstr "Rumuhyrekort: Transformerer..."
#: plug-ins/AlienMap2/AlienMap2.c:619
msgid "AlienMap2"
......@@ -441,18 +446,18 @@ msgstr "Om Rumuhyrekort2"
#: plug-ins/common/blinds.c:362 plug-ins/common/bumpmap.c:828
#: plug-ins/common/curve_bend.c:1523 plug-ins/common/destripe.c:597
#: plug-ins/common/emboss.c:762 plug-ins/common/exchange.c:313
#: plug-ins/common/fractaltrace.c:759 plug-ins/common/mapcolor.c:596
#: plug-ins/common/nlfilt.c:586 plug-ins/common/polar.c:964
#: plug-ins/common/ps.c:2814 plug-ins/common/sharpen.c:567
#: plug-ins/common/spheredesigner.c:2258 plug-ins/common/tileit.c:426
#: plug-ins/common/waves.c:593 plug-ins/common/whirlpinch.c:847
#: plug-ins/flame/flame.c:1060 plug-ins/gfig/gfig.c:3961
#: plug-ins/gflare/gflare.c:2500 plug-ins/gflare/gflare.c:3508
#: plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:502
#: plug-ins/common/fractaltrace.c:759 plug-ins/common/iwarp.c:1173
#: plug-ins/common/mapcolor.c:596 plug-ins/common/nlfilt.c:586
#: plug-ins/common/polar.c:964 plug-ins/common/ps.c:2869
#: plug-ins/common/sharpen.c:567 plug-ins/common/spheredesigner.c:2258
#: plug-ins/common/tileit.c:426 plug-ins/common/waves.c:593
#: plug-ins/common/whirlpinch.c:847 plug-ins/flame/flame.c:949
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3981 plug-ins/gflare/gflare.c:2518
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3526 plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:502
#: plug-ins/gimpressionist/preview.c:106 plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:402
#: plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:912
#: plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:287
#: plug-ins/imagemap/imap_grid.c:232 plug-ins/print/print.c:799
#: plug-ins/imagemap/imap_grid.c:232 plug-ins/print/gimp_main_window.c:237
#: plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:115 plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:627
#: plug-ins/sinus/sinus.c:1184
msgid "Preview"
......@@ -506,9 +511,9 @@ msgstr ""
#.
#. * Scales
#.
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:437 plug-ins/gflare/gflare.c:2903
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3744 plug-ins/gflare/gflare.c:3854
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3996
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:437 plug-ins/gflare/gflare.c:2921
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3762 plug-ins/gflare/gflare.c:3872
#: plug-ins/gflare/gflare.c:4014
msgid "Parameters"
msgstr "Parametre"
......@@ -580,7 +585,7 @@ msgstr ""
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:536 plug-ins/common/CML_explorer.c:1241
#: plug-ins/common/gqbist.c:705 plug-ins/common/spheredesigner.c:2333
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3536
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3556
msgid "Load"
msgstr ""
......@@ -589,10 +594,10 @@ msgid "Load a fractal from file"
msgstr ""
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:544 plug-ins/common/convmatrix.c:812
#: plug-ins/common/curve_bend.c:1381 plug-ins/common/iwarp.c:972
#: plug-ins/common/sample_colorize.c:1387
#: plug-ins/common/curve_bend.c:1381 plug-ins/common/iwarp.c:1157
#: plug-ins/common/sample_colorize.c:1388
#: plug-ins/common/spheredesigner.c:2238 plug-ins/common/tileit.c:486
#: plug-ins/fp/fp_gtk.c:884 plug-ins/gimpressionist/preview.c:124
#: plug-ins/fp/fp_gtk.c:915 plug-ins/gimpressionist/preview.c:124
#: plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:803
msgid "Reset"
msgstr "Nulstil"
......@@ -603,7 +608,7 @@ msgstr ""
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:553 plug-ins/common/CML_explorer.c:1234
#: plug-ins/common/gqbist.c:713 plug-ins/common/spheredesigner.c:2340
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3932 plug-ins/gfig/gfig.c:5301
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3952 plug-ins/gfig/gfig.c:5322
#: plug-ins/imagemap/imap_menu.c:218 plug-ins/imagemap/imap_toolbar.c:112
msgid "Save"
msgstr "Gem"
......@@ -819,13 +824,13 @@ msgid "Click here to cancel save procedure"
msgstr ""
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1992
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1256
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1264
#, c-format
msgid "File '%s' is not a FractalExplorer file"
msgstr ""
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1997
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1264
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1272
#, c-format
msgid ""
"File '%s' is corrupt.\n"
......@@ -841,8 +846,8 @@ msgstr ""
msgid "Rendering Fractal..."
msgstr "Udskriver..."
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:735 plug-ins/gfig/gfig.c:5058
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3375
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:735 plug-ins/gfig/gfig.c:5078
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3393
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete\n"
......@@ -854,9 +859,9 @@ msgid "Delete Fractal"
msgstr "Slet fraktal"
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:744
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1403 plug-ins/gfig/gfig.c:3556
#: plug-ins/gfig/gfig.c:5067 plug-ins/gflare/gflare.c:3108
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3384 plug-ins/gimpressionist/presets.c:648
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1411 plug-ins/gfig/gfig.c:3576
#: plug-ins/gfig/gfig.c:5087 plug-ins/gflare/gflare.c:3126
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3402 plug-ins/gimpressionist/presets.c:648
#: plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:801 plug-ins/imagemap/imap_cmd_delete.c:53
#: plug-ins/imagemap/imap_selection.c:175
msgid "Delete"
......@@ -874,49 +879,48 @@ msgstr "Fraktalnavn:"
msgid "New Fractal"
msgstr "Ny fraktal"
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1153
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1159
#, c-format
msgid ""
"No fractalexplorer-path in gimprc:\n"
"You need to add an entry like\n"
"(fractalexplorer-path "
"\"${gimp_dir}/fractalexplorer:${gimp_data_dir}/fractalexplorer\")\n"
"to your %s/gimprc file."
"(fractalexplorer-path \"%s\")\n"
"to your %s file."
msgstr ""
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1169
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1177
msgid ""
"fractalexplorer-path misconfigured - the following directories were not found"
msgstr ""
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1345
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1353
msgid "My first fractal"
msgstr "Min frste fraktal"
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1362
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1370
msgid "Choose Fractal by double-clicking on it"
msgstr ""
#. Put buttons in
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1393 plug-ins/gfig/gfig.c:3525
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1401 plug-ins/gfig/gfig.c:3545
msgid "Rescan"
msgstr "Genskan"
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1400
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1408
msgid "Select directory and rescan collection"
msgstr ""
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1411
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1419
msgid "Delete currently selected fractal"
msgstr ""
#. the dialog
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1463
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1471
#, fuzzy
msgid "Rescan for Fractals"
msgstr "Udskriver..."
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1481
#: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1489
msgid "Add FractalExplorer Path"
msgstr ""
......@@ -1081,7 +1085,8 @@ msgstr "Placering"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1040
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1084 plug-ins/common/flarefx.c:745
#: plug-ins/common/nova.c:494 plug-ins/common/papertile.c:283
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:1557 plug-ins/gflare/gflare.c:2882
#: plug-ins/flame/flame.c:1198 plug-ins/flame/flame.c:1211
#: plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:1557 plug-ins/gflare/gflare.c:2900
#: plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:512
msgid "X:"
msgstr "X:"
......@@ -1099,7 +1104,7 @@ msgstr ""
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1189 plug-ins/common/flarefx.c:763
#: plug-ins/common/nova.c:512 plug-ins/common/papertile.c:292
#: plug-ins/common/xbm.c:1237 plug-ins/gap/gap_mov_dialog.c:1575
#: plug-ins/gflare/gflare.c:2886 plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:526
#: plug-ins/gflare/gflare.c:2904 plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:526
msgid "Y:"
msgstr "Y:"
......@@ -1193,7 +1198,7 @@ msgid "Bumpmap Image:"
msgstr ""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:919 plug-ins/common/mblur.c:805
#: plug-ins/flame/flame.c:667 plug-ins/sinus/sinus.c:1039
#: plug-ins/flame/flame.c:714 plug-ins/sinus/sinus.c:1039
msgid "Linear"
msgstr "Liner"
......@@ -1201,11 +1206,11 @@ msgstr "Line
msgid "Logarithmic"
msgstr ""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:921 plug-ins/flame/flame.c:668
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:921 plug-ins/flame/flame.c:715
msgid "Sinusoidal"
msgstr ""
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:922 plug-ins/flame/flame.c:669
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:922 plug-ins/flame/flame.c:716
msgid "Spherical"
msgstr "Sfrisk"
......@@ -1236,7 +1241,7 @@ msgstr "Milj
#. Options section
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1014 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1314
#: plug-ins/common/lic.c:1036 plug-ins/common/ripple.c:620
#: plug-ins/gfig/gfig.c:4015 plug-ins/maze/maze_face.c:338
#: plug-ins/gfig/gfig.c:4035
msgid "Options"
msgstr "Opstning"
......@@ -1328,7 +1333,7 @@ msgid "Object Z position in XYZ space"
msgstr ""
#. Rotation
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1072 plug-ins/common/ps.c:2776
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1072 plug-ins/common/ps.c:2831
#: plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:388
msgid "Rotation"
msgstr "Rotation"
......@@ -1357,20 +1362,24 @@ msgid "Back:"
msgstr "Bagside:"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1130
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1226 plug-ins/print/print.c:865
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1226
#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:307
msgid "Top:"
msgstr "Top:"
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1130
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1226 plug-ins/print/print.c:885
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1226
#: plug-ins/print/gimp_main_window.c:329
msgid "Bottom:"